Explore your Results

ThumbnailTitle
Grupinė nuotrauka. VestuvėsGrupinė nuotrauka. Vestuvės
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareivis J. Mačiūnas su draugu“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareivis J. Mačiūnas su draugu“
IMAGE
Nuotrauka „Kretingos kooperatyvo parduotuvės vidus“Nuotrauka „Kretingos kooperatyvo parduotuvės vidus“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai prie inžinerijos pulko štabo pastato Kaune“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai prie inžinerijos pulko štabo pastato Kaune“
IMAGE
Nuotrauka „Obelių apylinkės kaimų žmonės“Nuotrauka „Obelių apylinkės kaimų žmonės“
IMAGE
Nuotrauka „Pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojai“Nuotrauka „Pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojai“
IMAGE
Nuotrauka „Rugiapjūtės pabaigtuvių talka Zubrelių kaime“Nuotrauka „Rugiapjūtės pabaigtuvių talka Zubrelių kaime“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai poilsio metu“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai poilsio metu“
IMAGE
Nuotrauka „Susirinkimo prezidiumas Kretingoje“Nuotrauka „Susirinkimo prezidiumas Kretingoje“
IMAGE
Nuotrauka „Karininkai prie kareivinių Marijampolėje“Nuotrauka „Karininkai prie kareivinių Marijampolėje“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės štabo, ryšių kuopos kariai prie kalėdinių stalų“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės štabo, ryšių kuopos kariai prie kalėdinių stalų“
IMAGE
Nuotrauka „Broniaus Trumpio ir Vitoldos Bružaitės vestuvės Kalvų kaime“Nuotrauka „Broniaus Trumpio ir Vitoldos Bružaitės vestuvės Kalvų kaime“
IMAGE
Nuotrauka „Nežinomo dvaro darže ir sode“Nuotrauka „Nežinomo dvaro darže ir sode“
IMAGE
Nuotrauka „Plinkšių žemės ūkio mokyklos mokiniai ir mokytojai“Nuotrauka „Plinkšių žemės ūkio mokyklos mokiniai ir mokytojai“
IMAGE
Nuotrauka „Kaimo sodybos fragmentas“Nuotrauka „Kaimo sodybos fragmentas“
IMAGE
Nuotrauka „Carinės Rusijos kariuomenės kareivio Liudviko Alešiūno portretas“Nuotrauka „Carinės Rusijos kariuomenės kareivio Liudviko Alešiūno portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvių kultūrinės draugijos Latvijoje nariai“Nuotrauka „Lietuvių kultūrinės draugijos Latvijoje nariai“
IMAGE
Nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“Nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“
IMAGE
Nuotrauka „Maisto prekių parduotuvės vidus Kaune“Nuotrauka „Maisto prekių parduotuvės vidus Kaune“
IMAGE
Nuotrauka „Natiškių kaimo pavasarininkai“Nuotrauka „Natiškių kaimo pavasarininkai“
IMAGE
Nuotrauka „Veselkiškių ir Mūrdvario kaimų ūkininkai prie kuliamosios mašinos“Nuotrauka „Veselkiškių ir Mūrdvario kaimų ūkininkai prie kuliamosios mašinos“
IMAGE
Nuotrauka „Kartenos pavasarininkų valdyba“Nuotrauka „Kartenos pavasarininkų valdyba“
IMAGE
Nuotrauka „Panevėžio mokytojų seminarijos studentės“Nuotrauka „Panevėžio mokytojų seminarijos studentės“
IMAGE
Nuotrauka „Klebono kalnas Rumšiškėse“Nuotrauka „Klebono kalnas Rumšiškėse“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai valgo kariuomenės valgykloje“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai valgo kariuomenės valgykloje“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Dieglių kaime“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Dieglių kaime“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko miestelio moterys – visuomeninių organizacijų dalyvės“Nuotrauka „Vabalninko miestelio moterys – visuomeninių organizacijų dalyvės“
IMAGE
Nuotrauka „Vaistinės pastatas Kretingoje“Nuotrauka „Vaistinės pastatas Kretingoje“
IMAGE
Nuotrauka „Kareiviai rungtyniauja šuolio į aukštį varžybose“Nuotrauka „Kareiviai rungtyniauja šuolio į aukštį varžybose“
IMAGE
Nuotrauka „Valstiečių šeima pietauja sodybos kieme“Nuotrauka „Valstiečių šeima pietauja sodybos kieme“
IMAGE
Nuotrauka „Kaimynų k. Musninkų valsčiaus pradžios mokyklos moksleivės ir mokytojai“Nuotrauka „Kaimynų k. Musninkų valsčiaus pradžios mokyklos moksleivės ir mokytojai“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Stasio Vaičiūno vestuvės Uoginių kaime“Grupinė nuotrauka „Stasio Vaičiūno vestuvės Uoginių kaime“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Baltramiejaus Mikalausko vestuvės Mikoliškio kaime“Grupinė nuotrauka „Baltramiejaus Mikalausko vestuvės Mikoliškio kaime“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vabalninko miestelio žydų vestuvės“Grupinė nuotrauka „Vabalninko miestelio žydų vestuvės“
IMAGE
Nuotrauka „Žeimelio latvių progimnazijos mokiniai ir mokytojai“Nuotrauka „Žeimelio latvių progimnazijos mokiniai ir mokytojai“
IMAGE
Nuotrauka „Garlaivis „Rūta“ Nevėžio upėje“Nuotrauka „Garlaivis „Rūta“ Nevėžio upėje“
IMAGE
Nuotrauka „Vestuvės Kaune“Nuotrauka „Vestuvės Kaune“
IMAGE
Nuotrauka „Palangos tiltas“Nuotrauka „Palangos tiltas“
IMAGE
Nuotrauka „Ligoninės pastatas (gali būti Kauno klinikinė ligoninė)“Nuotrauka „Ligoninės pastatas (gali būti Kauno klinikinė ligoninė)“
IMAGE
Nuotrauka „Rokiškio gimnazistės“Nuotrauka „Rokiškio gimnazistės“
IMAGE
Nuotrauka „Kauno akių klinikos vyriausiosios seselės Jurgelionytės portretas“Nuotrauka „Kauno akių klinikos vyriausiosios seselės Jurgelionytės portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Žemės ūkio kooperatyvo sandėliai ir kontora Linkuvoje“Nuotrauka „Žemės ūkio kooperatyvo sandėliai ir kontora Linkuvoje“
IMAGE
Nuotrauka „Policijos postas prie Lietuvos – Lenkijos sienos“Nuotrauka „Policijos postas prie Lietuvos – Lenkijos sienos“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Merkinėje“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Merkinėje“
IMAGE
Nuotrauka „Namų ruošos kursų dalyvės Rokiškio apylinkėje“Nuotrauka „Namų ruošos kursų dalyvės Rokiškio apylinkėje“
IMAGE
Nuotrauka „Du Kauno II-os pėstininkų divizijos štabo veterinarijos kariai“Nuotrauka „Du Kauno II-os pėstininkų divizijos štabo veterinarijos kariai“
IMAGE
Nuotrauka „Lėvens upės peizažas ties Pasvaliu“Nuotrauka „Lėvens upės peizažas ties Pasvaliu“
IMAGE
Nuotrauka „Gunių dvaro savininkės Zubkaitės prie gyvenamojo namo“Nuotrauka „Gunių dvaro savininkės Zubkaitės prie gyvenamojo namo“
IMAGE
Nuotrauka „Vestuvės Bostone (JAV)“Nuotrauka „Vestuvės Bostone (JAV)“
IMAGE
Nuotrauka „Vandžiogalos dvaro savininkės Olimpijos Giedraitienės portretas“Nuotrauka „Vandžiogalos dvaro savininkės Olimpijos Giedraitienės portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Kauno II-os pėstininkų divizijos štabo veterinarijos kariai maudo arklius Nemune“Nuotrauka „Kauno II-os pėstininkų divizijos štabo veterinarijos kariai maudo arklius Nemune“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai su arkliais prie arklidžių“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai su arkliais prie arklidžių“
IMAGE
Nuotrauka „Rugiapjūtės talka Matulių kaime“Nuotrauka „Rugiapjūtės talka Matulių kaime“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Siuvyklos savininkės dukters vestuvės Kaune“Grupinė nuotrauka „Siuvyklos savininkės dukters vestuvės Kaune“
IMAGE
Nuotrauka „Kęstučio ir Rotušės gatvės Biržų mieste“Nuotrauka „Kęstučio ir Rotušės gatvės Biržų mieste“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vinco Paštuko vestuvės Šaltenių kaime“Grupinė nuotrauka „Vinco Paštuko vestuvės Šaltenių kaime“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės raiteliai“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės raiteliai“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės ryšių bataliono liktiniai“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės ryšių bataliono liktiniai“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Krekenavoje“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Krekenavoje“
IMAGE
Nuotrauka „Bulviakasis Petrelių kaime“Nuotrauka „Bulviakasis Petrelių kaime“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Grūšlaukėje“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Grūšlaukėje“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Krekenavoje“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Krekenavoje“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Krekenavoje“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Krekenavoje“
IMAGE
Nuotrauka „Sintautų miestelio pašto viršininko Jono Rokico ir jo draugo mokytojo Juozo Dėdino grupinis portretas“Nuotrauka „Sintautų miestelio pašto viršininko Jono Rokico ir jo draugo mokytojo Juozo Dėdino grupinis portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Namų ruošos kursai Rietave“Nuotrauka „Namų ruošos kursai Rietave“
IMAGE
Nuotrauka „Kaišiadorių pradžios mokyklos mokinių ekskursija Aukštadvaryje“Nuotrauka „Kaišiadorių pradžios mokyklos mokinių ekskursija Aukštadvaryje“
IMAGE
Nuotrauka „Viduklės miestelio pavasarininkai“Nuotrauka „Viduklės miestelio pavasarininkai“
IMAGE
Nuotrauka „Vabalninko pieninės darbuotojai“Nuotrauka „Vabalninko pieninės darbuotojai“
IMAGE
Nuotrauka „Bingelių kaimo gyventojai prieš išsiskirstant į vienkiemius“Nuotrauka „Bingelių kaimo gyventojai prieš išsiskirstant į vienkiemius“
IMAGE
Nuotrauka „Pasvalio gatvė Biržų mieste“Nuotrauka „Pasvalio gatvė Biržų mieste“
IMAGE
Nuotrauka „Tiltas per Nemunėlio upę ties Kvetkų miesteliu“Nuotrauka „Tiltas per Nemunėlio upę ties Kvetkų miesteliu“
IMAGE
Nuotrauka „Vasario 16-osios minėjimas Žeimelio turgaus aikštėje“Nuotrauka „Vasario 16-osios minėjimas Žeimelio turgaus aikštėje“
IMAGE
Nuotrauka „Valstiečio šeima sėdi vežime prie savo namų“Nuotrauka „Valstiečio šeima sėdi vežime prie savo namų“
IMAGE
Nuotrauka „Kauno II-os pėstininkų divizijos štabo veterinarijos kariai miške“Nuotrauka „Kauno II-os pėstininkų divizijos štabo veterinarijos kariai miške“
IMAGE
Nuotrauka „Vytauto gatvė Biržų mieste“Nuotrauka „Vytauto gatvė Biržų mieste“
IMAGE
Nuotrauka „Nežinomo dvaro moterų grupinis portretas“Nuotrauka „Nežinomo dvaro moterų grupinis portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareivio Jono Laucės (1917–2003) portretas“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareivio Jono Laucės (1917–2003) portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Rugiapjūtės talka Žydeikiškių kaime“Nuotrauka „Rugiapjūtės talka Žydeikiškių kaime“
IMAGE
Nuotrauka „Žmonių susirinkimas dviaukščio mūrinio pastato kieme. Proga nežinoma“Nuotrauka „Žmonių susirinkimas dviaukščio mūrinio pastato kieme. Proga nežinoma“
IMAGE
Nuotrauka „Grūšlaukės šauliai“Nuotrauka „Grūšlaukės šauliai“
IMAGE
Nuotrauka „Salamiesčio Žemės ūkio mokyklos moksleivės“Nuotrauka „Salamiesčio Žemės ūkio mokyklos moksleivės“
IMAGE
Nuotrauka „Rumšiškių miestelio panorama nuo kalno“Nuotrauka „Rumšiškių miestelio panorama nuo kalno“
IMAGE
Nuotrauka „Žmonių minia Virbalio miestelio gatvėje“Nuotrauka „Žmonių minia Virbalio miestelio gatvėje“
IMAGE
Nuotrauka „Kelias į Rokiškio dvarą“Nuotrauka „Kelias į Rokiškio dvarą“
IMAGE
Nuotrauka „Šventosios uostas“Nuotrauka „Šventosios uostas“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“
IMAGE
Nuotrauka „Plungės geležinkelio stoties atidarymas“Nuotrauka „Plungės geležinkelio stoties atidarymas“
IMAGE
Nuotrauka „Rumšiškių miestelio Laisvės aikštė“Nuotrauka „Rumšiškių miestelio Laisvės aikštė“
IMAGE
Grupinė nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“Grupinė nuotrauka „Vestuvės Vabalninke“
IMAGE
Nuotrauka „Verpėja iš Baltrakio kaimo“Nuotrauka „Verpėja iš Baltrakio kaimo“
IMAGE
Nuotrauka „Namų ruošos kursų dalyvės Linkuvoje“Nuotrauka „Namų ruošos kursų dalyvės Linkuvoje“
IMAGE
Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai“Nuotrauka „Lietuvos kariuomenės kareiviai“
IMAGE
Nuotrauka „Rugiapjūtės talka Ežeraičių vienkiemyje“Nuotrauka „Rugiapjūtės talka Ežeraičių vienkiemyje“
IMAGE
Nuotrauka „Valstiečio sūnus P. Luiza“Nuotrauka „Valstiečio sūnus P. Luiza“
IMAGE
Nuotrauka „Kaišiadorių gimnazistės“Nuotrauka „Kaišiadorių gimnazistės“
IMAGE
Nuotrauka „Vokiečių ligoninė Biržų mieste I-ojo pasaulinio karo metais“Nuotrauka „Vokiečių ligoninė Biržų mieste I-ojo pasaulinio karo metais“
IMAGE
Nuotrauka „Kvetkų mokyklos mokytojas Aleksandras Survila“Nuotrauka „Kvetkų mokyklos mokytojas Aleksandras Survila“
IMAGE
Nuotrauka „Tarpukario Lietuvos kareivio portretas“Nuotrauka „Tarpukario Lietuvos kareivio portretas“
IMAGE
Nuotrauka „Mokiniai ir mokytojai prie Merkinės 4 klasių pradžios mokyklos“Nuotrauka „Mokiniai ir mokytojai prie Merkinės 4 klasių pradžios mokyklos“
IMAGE
1 - 100 (Total Results 478)>>