Explore your Results

ThumbnailTitle
Nežinomas fotografas. Šiaulių „Lietuvos vaiko“ draugijos vaikų darželio vedėja R. Smolčiūtė-Kašauskienė su auklėtinėmis baleto šokėjomis. 1900Nežinomas fotografas. Šiaulių „Lietuvos vaiko“ draugijos vaikų darželio vedėja R. Smolčiūtė-Kašauskienė su auklėtinėmis baleto šokėjomis. 1900
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
K. Śledzińska. Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis. 1900K. Śledzińska. Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis. 1900
IMAGE
Visų metų gyvenimai szventujų. 1904Visų metų gyvenimai szventujų. 1904
IMAGE
A. Janeliūnas. Gyvasis paveikslas. 1930A. Janeliūnas. Gyvasis paveikslas. 1930
IMAGE
BERAŠTISBERAŠTIS
IMAGE
Kortelė. KvietimasKortelė. Kvietimas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Juozapas Albinas Herbačiauskas. Gabija. Rinktinė knyga. 1908Juozapas Albinas Herbačiauskas. Gabija. Rinktinė knyga. 1908
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
M. Katinaitė. Utenos valsčiaus pradžios mokyklos I skyriaus mokiniai šoka tautinius šokius. 1937-06-11M. Katinaitė. Utenos valsčiaus pradžios mokyklos I skyriaus mokiniai šoka tautinius šokius. 1937-06-11
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijampolės vaikų darželis 1927 metais. 1927Nežinomas fotografas. Marijampolės vaikų darželis 1927 metais. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų maudymas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų maudymas“. 1924
IMAGE
Краткое руководство для изученія латышскаго языка. 1888Краткое руководство для изученія латышскаго языка. 1888
IMAGE
Nežinomas fotografas. Pasvalio žydų pradžios mokyklų mokinių vaidinimas. 1930-03-15Nežinomas fotografas. Pasvalio žydų pradžios mokyklų mokinių vaidinimas. 1930-03-15
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Albumas „Žydų Vaikų Namai Kaune, Pilies g-vė N 13“Albumas „Žydų Vaikų Namai Kaune, Pilies g-vė N 13“
IMAGE
Vilhelmas Storosta. Žmonijos kelias. 1914Vilhelmas Storosta. Žmonijos kelias. 1914
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Elementorius. 1915Elementorius. 1915
IMAGE
PAVASARIS. 1927-01-31PAVASARIS. 1927-01-31
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Alytaus miesto pradžios mokyklos Nr. 2 artistai. 1938Nežinomas fotografas. Alytaus miesto pradžios mokyklos Nr. 2 artistai. 1938
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Ilja Jasvoinas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1935Ilja Jasvoinas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1935
IMAGE
Elementa puerilis institutionis. 1848Elementa puerilis institutionis. 1848
IMAGE
Nežinomas fotografas. Šiaulių vaikų daržely „mankštyla“ 1933 metais. 1933Nežinomas fotografas. Šiaulių vaikų daržely „mankštyla“ 1933 metais. 1933
IMAGE
Elementorius. 1915Elementorius. 1915
IMAGE
РУССКО ЛИТОВСКІЙ МѢСЯЦЕСЛОВЪ на 1870 годъ. 1869РУССКО ЛИТОВСКІЙ МѢСЯЦЕСЛОВЪ на 1870 годъ. 1869
IMAGE
Jonas Šliūpas. Abėcėla ir taip mokintuvė dėl vaikų. 1886Jonas Šliūpas. Abėcėla ir taip mokintuvė dėl vaikų. 1886
IMAGE
PAVASARIS. 1927-11-30PAVASARIS. 1927-11-30
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kauno „Aušros“ gimnazijos 1923 m. laida. 1923Nežinomas fotografas. Kauno „Aušros“ gimnazijos 1923 m. laida. 1923
IMAGE
BERAŠTISBERAŠTIS
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Meno išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Meno išdirbiniai“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Muzikos mokinimas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Muzikos mokinimas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Futbolas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Futbolas“. 1924
IMAGE
BERAŠTISBERAŠTIS
IMAGE
PAVASARIS. 1927-02-28PAVASARIS. 1927-02-28
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930
IMAGE
Knyga. SENAS IR NAUJAS AUKSA ALTORIUS. 1873Knyga. SENAS IR NAUJAS AUKSA ALTORIUS. 1873
IMAGE
Vilhelmas Storosta. Knyga. Tautos gyvata. 1920Vilhelmas Storosta. Knyga. Tautos gyvata. 1920
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Vilhelmas Storosta. Knyga. Probočių šešėliai. 1908Vilhelmas Storosta. Knyga. Probočių šešėliai. 1908
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 48. 1900Nežinomas fotografas. Kauno miesto pradžios mokykla Nr. 48. 1900
IMAGE
Vilhelmas Storosta. Knyga. Vadovas lietuvių kalbai pramokti. 1912Vilhelmas Storosta. Knyga. Vadovas lietuvių kalbai pramokti. 1912
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924
IMAGE
PAVASARIS. 1927-06-20PAVASARIS. 1927-06-20
IMAGE
PAVASARIS. 1927-05-12PAVASARIS. 1927-05-12
IMAGE
Povilas Višinskis. Mažas elementorius. 1908Povilas Višinskis. Mažas elementorius. 1908
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marija Kuraitytė Varnienė. 1915Nežinomas fotografas. Marija Kuraitytė Varnienė. 1915
IMAGE
Nežinomas fotografas. „Saulės“ draugijos mokytojų I-as kursas Voroneže 1916–1917 m. 1916Nežinomas fotografas. „Saulės“ draugijos mokytojų I-as kursas Voroneže 1916–1917 m. 1916
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
MokytojasMokytojas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
DRAUGIJADRAUGIJA
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų Namų knygyno skaitykloje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų Namų knygyno skaitykloje“. 1924
IMAGE
Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906
IMAGE
Nežinomas fotografas. Šiaulių gimnazija 1918 metais. 1918Nežinomas fotografas. Šiaulių gimnazija 1918 metais. 1918
IMAGE
Nežinomas fotografas. Petrapilio lietuviškos mokyklos-bendrabučio mokytojai, auklėtojai ir mokiniai apie 1916 m. 1916Nežinomas fotografas. Petrapilio lietuviškos mokyklos-bendrabučio mokytojai, auklėtojai ir mokiniai apie 1916 m. 1916
IMAGE
Nežinomas fotografas. Š. M. K. K. kursai pradžios mokyklų mokytojams, I laida. 1927-07-17Nežinomas fotografas. Š. M. K. K. kursai pradžios mokyklų mokytojams, I laida. 1927-07-17
IMAGE
MokytojasMokytojas
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Liudvikas Kondratovičius. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. 1859Liudvikas Kondratovičius. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. 1859
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Jonas Mačiulis-Maironis. Mūsų vargai. 1913Jonas Mačiulis-Maironis. Mūsų vargai. 1913
IMAGE
Pijus Norkus. Velnio istorija. 1914Pijus Norkus. Velnio istorija. 1914
IMAGE
Boleslovas Savsenavičius. Marijos Varnienės „Vaikų namelių“ auklėtiniai Stasys ir Jonas Ragaišiai. 1934Boleslovas Savsenavičius. Marijos Varnienės „Vaikų namelių“ auklėtiniai Stasys ir Jonas Ragaišiai. 1934
IMAGE
Nežinomas fotografas. Pavasario šventė Panemunės vaikų darželyje 1929 metais. 1929Nežinomas fotografas. Pavasario šventė Panemunės vaikų darželyje 1929 metais. 1929
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Mažųjų vaikų valgomasis kambarys“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Mažųjų vaikų valgomasis kambarys“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Š. M. K. K. kursai pradžios mokyklų mokytojams, I laida. 1927-07-17Nežinomas fotografas. Š. M. K. K. kursai pradžios mokyklų mokytojams, I laida. 1927-07-17
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Medžio bei molio išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Medžio bei molio išdirbiniai“. 1924
IMAGE
Tadas Juzumas. Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikuiTadas Juzumas. Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikui
IMAGE
Povilas Višinskis. Vaina, arba Karė. 1906Povilas Višinskis. Vaina, arba Karė. 1906
IMAGE
Juozas Adomaitis-Šernas. Biologija, arba Mokslas apie gyvus daiktus. 1901Juozas Adomaitis-Šernas. Biologija, arba Mokslas apie gyvus daiktus. 1901
IMAGE
Ksaveras Sakalauskas. Knyga. Ksav. Vanagėlis. Dovanėlė. 1909Ksaveras Sakalauskas. Knyga. Ksav. Vanagėlis. Dovanėlė. 1909
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Joniškio mokyklos mokiniai šoka „Mikitą“. 1938Nežinomas fotografas. Joniškio mokyklos mokiniai šoka „Mikitą“. 1938
IMAGE
Mykolas Paltanavičius. Elementorius ir vaikų skaitymėliai. 1914Mykolas Paltanavičius. Elementorius ir vaikų skaitymėliai. 1914
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Trumpas katekizmas. 1905Trumpas katekizmas. 1905
IMAGE
Knyga. Vienybė lietuvininkų. 1911Knyga. Vienybė lietuvininkų. 1911
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų dirbtuvėje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų dirbtuvėje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
1 - 100 (Total Results 268)>>