Explore your Results

ThumbnailTitle
Nežinomas fotografas. Petrapilio lietuviškos mokyklos-bendrabučio mokytojai, auklėtojai ir mokiniai apie 1916 m. 1916Nežinomas fotografas. Petrapilio lietuviškos mokyklos-bendrabučio mokytojai, auklėtojai ir mokiniai apie 1916 m. 1916
IMAGE
Tadas Juzumas. Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikuiTadas Juzumas. Senas aukso altorius arba surinkimas įvairių maldų ir giesmių dievobaimingam katalikui
IMAGE
Motiejus Valančius. ŽEMAJTIU WISKUPISTEMotiejus Valančius. ŽEMAJTIU WISKUPISTE
IMAGE
Visų metų gyvenimai szventujų. 1904Visų metų gyvenimai szventujų. 1904
IMAGE
Albumas „Žydų Vaikų Namai Kaune, Pilies g-vė N 13“Albumas „Žydų Vaikų Namai Kaune, Pilies g-vė N 13“
IMAGE
Kortelė. KvietimasKortelė. Kvietimas
IMAGE
BERAŠTISBERAŠTIS
IMAGE
Juozapas Albinas Herbačiauskas. Gabija. Rinktinė knyga. 1908Juozapas Albinas Herbačiauskas. Gabija. Rinktinė knyga. 1908
IMAGE
Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906
IMAGE
Petras Mikolainis. Knyga. Vaikų draugas. 1907Petras Mikolainis. Knyga. Vaikų draugas. 1907
IMAGE
Ksaveras Sakalauskas. Knyga. Ksav. Vanagėlis. Dovanėlė. 1909Ksaveras Sakalauskas. Knyga. Ksav. Vanagėlis. Dovanėlė. 1909
IMAGE
Vilhelmas Storosta. Knyga. Tautos gyvata. 1920Vilhelmas Storosta. Knyga. Tautos gyvata. 1920
IMAGE
Vilhelmas Storosta. Kaimo didvyris. 1914Vilhelmas Storosta. Kaimo didvyris. 1914
IMAGE
Kazimieras Paltarokas. Knyga. Šventoji Naujojo įstatymo istorija. 1912Kazimieras Paltarokas. Knyga. Šventoji Naujojo įstatymo istorija. 1912
IMAGE
Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906Juozas Ambraziejus. Elementorius su paveikslais. 1906
IMAGE
Pijus Norkus. Velnio istorija. 1914Pijus Norkus. Velnio istorija. 1914
IMAGE
Elementorius. 1915Elementorius. 1915
IMAGE
Elementorius. 1915Elementorius. 1915
IMAGE
Antanas Baranauskas. Dievo rykštė ir malonė. 1910Antanas Baranauskas. Dievo rykštė ir malonė. 1910
IMAGE
Laikrodininko atminimai. 1907Laikrodininko atminimai. 1907
IMAGE
Trumpas katekizmas. 1905Trumpas katekizmas. 1905
IMAGE
Eduardas Volteris. Литовская хрестоматия. 1904Eduardas Volteris. Литовская хрестоматия. 1904
IMAGE
Jonas Mačiulis-Maironis. Mūsų vargai. 1913Jonas Mačiulis-Maironis. Mūsų vargai. 1913
IMAGE
Juozas Adomaitis-Šernas. Biologija, arba Mokslas apie gyvus daiktus. 1901Juozas Adomaitis-Šernas. Biologija, arba Mokslas apie gyvus daiktus. 1901
IMAGE
Petras Arminas. Petro Armino „Raštai“. 1907Petras Arminas. Petro Armino „Raštai“. 1907
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Žvilgsnis į Vaikų Namų miegamojo kambario apylinkę“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Kūdikių miegamasis kambarys“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Kūdikių miegamasis kambarys“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Mažųjų vaikų valgomasis kambarys“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Mažųjų vaikų valgomasis kambarys“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų maudymas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų maudymas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų darželyje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų darželyje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Dėstymas mokykloje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Valgomoji salė“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Valgomoji salė“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Miegamasis kambarys“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Miegamasis kambarys“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikai besidarbuoja šeimininkystėje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikai besidarbuoja šeimininkystėje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Siuvykla“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Siuvykla“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikams dėstomas gamtos mokslas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Medžio bei molio išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Medžio bei molio išdirbiniai“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų dirbtuvėje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų dirbtuvėje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Futbolas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Futbolas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ritminė gimnastika“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Meno išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Meno išdirbiniai“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vieno gabaus vaiko meno išdirbiniai“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vieno gabaus vaiko meno išdirbiniai“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų Namų knygyno skaitykloje“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Vaikų Namų knygyno skaitykloje“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Muzikos mokinimas“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Muzikos mokinimas“. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Kūdikių priežiūros kursai. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. Sanatorijos skyrius. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ant upės kranto“. 1924Nežinomas fotografas. Fotografija. „Ant upės kranto“. 1924
IMAGE
VARPASVARPAS
IMAGE
Chaimas Zaksas. Švietimo ministerijos kūno kultūros kursų gimnazijų mokytojams Palangoje 1925-1929 m. laidos. 1929Chaimas Zaksas. Švietimo ministerijos kūno kultūros kursų gimnazijų mokytojams Palangoje 1925-1929 m. laidos. 1929
IMAGE
AUŠRINĖAUŠRINĖ
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Ilja Jasvoinas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1935Ilja Jasvoinas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1934-03
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kalėdų šventė Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1929Nežinomas fotografas. Kalėdų šventė Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1929
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930Nežinomas fotografas. Marijos Varnienės vedamų mokymo kursų dalyvės. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931Nežinomas fotografas. Užsiėmimai Marijos Varnienės „Vaikų nameliuose“. 1931
IMAGE
Boleslovas Savsenavičius. Marijos Varnienės „Vaikų namelių“ auklėtiniai Stasys ir Jonas Ragaišiai. 1934Boleslovas Savsenavičius. Marijos Varnienės „Vaikų namelių“ auklėtiniai Stasys ir Jonas Ragaišiai. 1934
IMAGE
NaujovėNaujovė
IMAGE
DRAUGIJADRAUGIJA
IMAGE
BERAŠTISBERAŠTIS
IMAGE
BERAŠTISBERAŠTIS
IMAGE
BERAŠTISBERAŠTIS
IMAGE
PAVASARIS. 1927-11-30PAVASARIS. 1927-11-30
IMAGE
PAVASARIS. 1927-02-28PAVASARIS. 1927-02-28
IMAGE
PAVASARIS. 1927-01-31PAVASARIS. 1927-01-31
IMAGE
Apszvieta. 1892Apszvieta. 1892
IMAGE
Knyga. Vienybė lietuvininkų. 1911Knyga. Vienybė lietuvininkų. 1911
IMAGE
Mykolas Paltanavičius. Elementorius ir vaikų skaitymėliai. 1914Mykolas Paltanavičius. Elementorius ir vaikų skaitymėliai. 1914
IMAGE
Nežinomas fotografas. Vyžuonų pradžios mokyklos mokiniai artistai. 1927-04-24Nežinomas fotografas. Vyžuonų pradžios mokyklos mokiniai artistai. 1927-04-24
IMAGE
M. Katinaitė. Utenos valsčiaus pradžios mokyklos I skyriaus mokiniai šoka tautinius šokius. 1937-06-11M. Katinaitė. Utenos valsčiaus pradžios mokyklos I skyriaus mokiniai šoka tautinius šokius. 1937-06-11
IMAGE
M. Katinaitė. Utenos valsčiaus pradžios mokyklos V ir VI skyrių mokinių grupė, suvaidinusi veikalą „Laimės gėlelė“. 1937-04-11M. Katinaitė. Utenos valsčiaus pradžios mokyklos V ir VI skyrių mokinių grupė, suvaidinusi veikalą „Laimės gėlelė“. 1937-04-11
IMAGE
Nežinomas fotografas. Joniškio mokyklos mokiniai šoka „Mikitą“. 1938Nežinomas fotografas. Joniškio mokyklos mokiniai šoka „Mikitą“. 1938
IMAGE
Nežinomas fotografas. Šiaulių „Lietuvos vaiko“ draugijos vaikų darželio vedėja R. Smolčiūtė-Kašauskienė su auklėtinėmis baleto šokėjomis. 1900Nežinomas fotografas. Šiaulių „Lietuvos vaiko“ draugijos vaikų darželio vedėja R. Smolčiūtė-Kašauskienė su auklėtinėmis baleto šokėjomis. 1900
IMAGE
Vilhelmas Storosta. Žmonijos kelias. 1914Vilhelmas Storosta. Žmonijos kelias. 1914
IMAGE
1 - 100 (Total Results 153)>>