Explore your Results

ThumbnailTitle
Klaipėdos dramos teatras. Aktorė Julija Sakalaitė / Bernardas AleknavičiusKlaipėdos dramos teatras. Aktorė Julija Sakalaitė / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos dramos teatras. Aktorius Česlovas Judeikis / Bernardas AleknavičiusKlaipėdos dramos teatras. Aktorius Česlovas Judeikis / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos Skulptūrų parkas. Angelina Banytė, Algis Kliševičius, Jonas Domarkas, Bronius Gražys, Laimutis Uksas, Motiejus Narbutas, Edvardas Malinauskas / Bernardas Aleknavičius. - 1987.VIII.30Klaipėdos Skulptūrų parkas. Angelina Banytė, Algis Kliševičius, Jonas Domarkas, Bronius Gražys, Laimutis Uksas, Motiejus Narbutas, Edvardas Malinauskas / Bernardas Aleknavičius. - 1987.VIII.30
TEXT
Klaipėdos dramos teatras. Julija Sakalaitė, Algirdas Venskūnas ir neatpažintas asmuo spektaklio Nemylėk manęs metu / Bernardas Aleknavičius. - 1968Klaipėdos dramos teatras. Julija Sakalaitė, Algirdas Venskūnas ir neatpažintas asmuo spektaklio "Nemylėk manęs" metu / Bernardas Aleknavičius. - 1968
TEXT
Klaipėdos dramos teatras. Scena iš spektaklio „Melų diena. Abstinentas“ / Bernardas Aleknavičius. - 1977.XII.30Klaipėdos dramos teatras. Scena iš spektaklio „Melų diena. Abstinentas“ / Bernardas Aleknavičius. - 1977.XII.30
TEXT
Klaipėda. Senoji Klaipėdos gaisrinė / Bernardas AleknavičiusKlaipėda. Senoji Klaipėdos gaisrinė / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos dramos teatras. Klaipėdos dramos teatro aktoriai / Bernardas AleknavičiusKlaipėdos dramos teatras. Klaipėdos dramos teatro aktoriai / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Transporto refrižeratoriaus Antanas Sniečkus kapitonas Sigitas Šileris, I-asis kapitono padėjėjas Jevgenij Korotkov, III-asis kapitono padėjėjas Aleksandr Šapovalov. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1976.II.2Transporto refrižeratoriaus "Antanas Sniečkus" kapitonas Sigitas Šileris, I-asis kapitono padėjėjas Jevgenij Korotkov, III-asis kapitono padėjėjas Aleksandr Šapovalov. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1976.II.2
TEXT
Transporto refrižeratoriaus Antanas Sniečkus I-asis kapitono padėjėjas V. Jankauskas, vyr. kapitono padėjėjas V. Paulauskas, III-asis kapitono padėjėjas J. Artiomov. Klaipėda / Bernardas AleknavičiusTransporto refrižeratoriaus "Antanas Sniečkus" I-asis kapitono padėjėjas V. Jankauskas, vyr. kapitono padėjėjas V. Paulauskas, III-asis kapitono padėjėjas J. Artiomov. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Didžiojo žvejybinio tralerio šaldytuvo Elektrėnai I-asis kapitono padėjėjas Vadim Mošinskij ir kapitono padėjėjas gamybos klausimais Povilas Žemavičius. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VI.23Didžiojo žvejybinio tralerio šaldytuvo "Elektrėnai" I-asis kapitono padėjėjas Vadim Mošinskij ir kapitono padėjėjas gamybos klausimais Povilas Žemavičius. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VI.23
TEXT
Klaipėdos dramos teatras. Balys Barauskas spektaklio Tavo akys - akys mano Tėvynės metu / Bernardas Aleknavičius. - 1985.III.23Klaipėdos dramos teatras. Balys Barauskas spektaklio "Tavo akys - akys mano Tėvynės" metu / Bernardas Aleknavičius. - 1985.III.23
TEXT
Didžiojo žvejybinio tralerio šaldytuvo Elektrėnai kapitonas-direktorius Algirdas Baumanas, vyr. kapitono padėjėjas Algimantas Jonas Valiukėnas ir N asmuo. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1980Didžiojo žvejybinio tralerio šaldytuvo "Elektrėnai" kapitonas-direktorius Algirdas Baumanas, vyr. kapitono padėjėjas Algimantas Jonas Valiukėnas ir N asmuo. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1980
TEXT
Didžiojo žvejybinio tralerio šaldytuvo  Jeronimas Uborevičius I-asis kapitono padėjėjas Viktor Petrovič Kancerov ir laivo komiteto pirmininkas Tichon Andrejevič Batov. Klaipėda / Bernardas AleknavičiusDidžiojo žvejybinio tralerio šaldytuvo " Jeronimas Uborevičius" I-asis kapitono padėjėjas Viktor Petrovič Kancerov ir laivo komiteto pirmininkas Tichon Andrejevič Batov. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Kapitonas Stasys Balčiūnas, IV-asis kapitono padėjėjas Grigorij Molov, II-asis kapitono padėjėjas Valerij Kolkov, vyr. mechanikas Sergej Šepušenko. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1982.III.31Kapitonas Stasys Balčiūnas, IV-asis kapitono padėjėjas Grigorij Molov, II-asis kapitono padėjėjas Valerij Kolkov, vyr. mechanikas Sergej Šepušenko. Klaipėda / Bernardas Aleknavičius. - 1982.III.31
TEXT
Klaipėdos dramos teatras. Pjesės Provincijos anekdotai režisierės padėjėjas Vytautas Narkevičius, režisierė Tatjana Kalvelienė ir aktoriai Jonas Naujokas bei Romualdas Grincevičius / Bernardas Aleknavičius. - 1975Klaipėdos dramos teatras. Pjesės "Provincijos anekdotai" režisierės padėjėjas Vytautas Narkevičius, režisierė Tatjana Kalvelienė ir aktoriai Jonas Naujokas bei Romualdas Grincevičius / Bernardas Aleknavičius. - 1975
TEXT
Alfreda Ašmutaitytė-Bielskienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1985Alfreda Ašmutaitytė-Bielskienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1985
TEXT
Girkalių (prieš tai Černiachovskio) kolūkio vyriausias buhalteris Kurtas Kapustas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990Girkalių (prieš tai Černiachovskio) kolūkio vyriausias buhalteris Kurtas Kapustas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990
TEXT
Berta Macaitytė-Tydikienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990Berta Macaitytė-Tydikienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990
TEXT
Marytė Klingerytė-Stankevičienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusMarytė Klingerytė-Stankevičienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Mokytoja Rūta Piaulokaitė-Paplauskienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990Mokytoja Rūta Piaulokaitė-Paplauskienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990
TEXT
Mokytoja Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990Mokytoja Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990
TEXT
Hansas Masalskis. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusHansas Masalskis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Pastatas statytas iš Memelio pilies plytų. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusPastatas statytas iš Memelio pilies plytų. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
JAV ginkluotųjų pajėgų majoras Vilius Trumpjonis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1992JAV ginkluotųjų pajėgų majoras Vilius Trumpjonis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1992
TEXT
Gydytojas-chirurgas Osvinas Kybrancas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976Gydytojas-chirurgas Osvinas Kybrancas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976
TEXT
Mokytoja, skautų organizatorė Ona Zemturytė-Jarienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusMokytoja, skautų organizatorė Ona Zemturytė-Jarienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Jūrų kapitonas Vilius Pakalniškis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974Jūrų kapitonas Vilius Pakalniškis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974
TEXT
Visuomenės ir politikos veikėjas, Šilutės miesto garbės pilietis Jurgis Plonaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1980Visuomenės ir politikos veikėjas, Šilutės miesto garbės pilietis Jurgis Plonaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1980
TEXT
Žvejas Vilius Gelžius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1972Žvejas Vilius Gelžius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1972
TEXT
Kurtas Vėlius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1989Kurtas Vėlius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1989
TEXT
Madlynė Jakumeit-Dinienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981Madlynė Jakumeit-Dinienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981
TEXT
Senas Rusnės žvejas Erčius Jurgenaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusSenas Rusnės žvejas Erčius Jurgenaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Žvejas Erčius Jurgenaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1979Žvejas Erčius Jurgenaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1979
TEXT
(Ana) Reisgytė-Dugnienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990(Ana) Reisgytė-Dugnienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990
TEXT
Vilius Ašmys veda ekskursiją Vanagų kapinaitėse. Grupinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusVilius Ašmys veda ekskursiją Vanagų kapinaitėse. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Ana Baltrušaitytė-Pareigienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1989Ana Baltrušaitytė-Pareigienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1989
TEXT
Mažosios Lietuvos krikštai: Senosiose Pėžaičių kapinėse. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusMažosios Lietuvos krikštai: Senosiose Pėžaičių kapinėse. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Martynas Kavolis: laukininkas, sodininkas, fotografas, styginių muzikos instrumentų kūrėjas, kaimo poetas, E. Simonaitytės jaunystės dienų bičiulis, Vanagų Eglės jaunimo draugijos sekretorius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1970Martynas Kavolis: laukininkas, sodininkas, fotografas, styginių muzikos instrumentų kūrėjas, kaimo poetas, E. Simonaitytės jaunystės dienų bičiulis, Vanagų "Eglės" jaunimo draugijos sekretorius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1970
TEXT
Laukininkė Anikė Vygantaitė-Genienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981Laukininkė Anikė Vygantaitė-Genienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981
TEXT
Anskis Reisgys. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1992Anskis Reisgys. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1992
TEXT
Ona Juraškaitė-Vitienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1982Ona Juraškaitė-Vitienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1982
TEXT
Karolina Dotaitė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981Karolina Dotaitė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981
TEXT
Marytė Bakšytė (Naktinė Pelėda). Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1979Marytė Bakšytė (Naktinė Pelėda). Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1979
TEXT
Alfrida Kybrancaitė-Pavinkšnienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1988Alfrida Kybrancaitė-Pavinkšnienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1988
TEXT
Dailininkė grafikė Eva Erika Labutytė-Vanagienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusDailininkė grafikė Eva Erika Labutytė-Vanagienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Martynas Dinius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981Martynas Dinius. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981
TEXT
Poetė Aldona Gustas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1983Poetė Aldona Gustas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1983
TEXT
Irma Mikšas-Šližienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990Irma Mikšas-Šližienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1990
TEXT
Elena Grigalaitytė-Kondratavičienė. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981Elena Grigalaitytė-Kondratavičienė. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1981
TEXT
Meškaičių sodyba, kur gimė tautodailininkė Lidija Meškaitytė. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusMeškaičių sodyba, kur gimė tautodailininkė Lidija Meškaitytė. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Jonas Meškaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976Jonas Meškaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976
TEXT
Tautodailininkė Lidija Meškaitytė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976Tautodailininkė Lidija Meškaitytė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976
TEXT
Šarlota Rudytė-Jonaitienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1986Šarlota Rudytė-Jonaitienė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1986
TEXT
Tarnautoja Lidija Bajoraitė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1980Tarnautoja Lidija Bajoraitė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1980
TEXT
Tautodailininkė Lidija Meškaitytė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976Tautodailininkė Lidija Meškaitytė. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976
TEXT
Emilijus Kraštinaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusEmilijus Kraštinaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Architektas, Vydūno draugijos garbės narys Hansas Masalskis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1980Architektas, Vydūno draugijos garbės narys Hansas Masalskis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1980
TEXT
Gydytojas Osvinas Kybrancas. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusGydytojas Osvinas Kybrancas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Ansas Bruožis. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusAnsas Bruožis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Jurgis Plonaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusJurgis Plonaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Dailininkas Adomas Brakas. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusDailininkas Adomas Brakas. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Ievos Simonaitytės motinos sodinti beržai. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1900Ievos Simonaitytės motinos sodinti beržai. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1900
TEXT
Emilis (Emilijus) Kraštinaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusEmilis (Emilijus) Kraštinaitis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Antanas Venclova. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusAntanas Venclova. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Seimelis: I. Simonaitytė čia dirbo 11 metų. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusSeimelis: I. Simonaitytė čia dirbo 11 metų. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Tikrovėje čia: Krizo Šimonio ir jo žmonos Ilžės Ašmikės-Šimonienės kapas Vanagų kapinaitėse. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusTikrovėje čia: Krizo Šimonio ir jo žmonos Ilžės Ašmikės-Šimonienės kapas Vanagų kapinaitėse. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Ieva Simonaitytė tarp savo valdų Priekulėje. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.VIII.23Ieva Simonaitytė tarp savo valdų Priekulėje. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.VIII.23
TEXT
Ir viskas liko tik fotografijose. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.VIII.23Ir viskas liko tik fotografijose. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.VIII.23
TEXT
Rašytoja Ieva Simonaitytė, dailininkė Ieva Labutytė ir rašytojos pagalbininkė Danutė Rimaitienė Priekulėje, garsiajame rožyne... Grupinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusRašytoja Ieva Simonaitytė, dailininkė Ieva Labutytė ir rašytojos pagalbininkė Danutė Rimaitienė Priekulėje, garsiajame rožyne... Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdiečiai sutinka rašytoją prie miesto ribos. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.2Klaipėdiečiai sutinka rašytoją prie miesto ribos. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.2
TEXT
Vaišinimas obuoliais, kurių rašytoja Ieva Simonaitytė niekados nevalgė. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.3Vaišinimas obuoliais, kurių rašytoja Ieva Simonaitytė niekados nevalgė. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.3
TEXT
Dūdjonių sodyba: čia aš ganiau žąsis, o paaugusi siuvau. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.3Dūdjonių sodyba: čia aš ganiau žąsis, o paaugusi siuvau. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.3
TEXT
Ieva Simonaitytė su pusbroliu Albinu Stubra. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.6Ieva Simonaitytė su pusbroliu Albinu Stubra. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.6
TEXT
Ieva Simonaitytė su Klaipėdos vykd. komiteto pirmininku Alfonsu Žaliu. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.II.5Ieva Simonaitytė su Klaipėdos vykd. komiteto pirmininku Alfonsu Žaliu. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.II.5
TEXT
Vanagų kapinaitėse prie savo artimųjų kapų. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIIIVanagų kapinaitėse prie savo artimųjų kapų. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII
TEXT
Ieva Simonaitytė ir neatpažintas vyras. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974.IX.21Ieva Simonaitytė ir neatpažintas vyras. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974.IX.21
TEXT
Ieva Simonaitytė su rašytoju Juozu Baltušiu. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.III.16Ieva Simonaitytė su rašytoju Juozu Baltušiu. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.III.16
TEXT
Ieva Simonaitytė prie pastato, kuriame po jos mirties įrengtas muziejus. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1967Ieva Simonaitytė prie pastato, kuriame po jos mirties įrengtas muziejus. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1967
TEXT
Rašytoja Ieva Simonaitytė, jos pagalbininkė Danutė Rimaitienė ir neatpažintas vyras. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VIII.23Rašytoja Ieva Simonaitytė, jos pagalbininkė Danutė Rimaitienė ir neatpažintas vyras. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VIII.23
TEXT
Rašytoja Ieva Simonaitytė Klaipėdoje. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.3Rašytoja Ieva Simonaitytė Klaipėdoje. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.3
TEXT
Ieva Simonaitytė Klaipėdoje. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.1Ieva Simonaitytė Klaipėdoje. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.1
TEXT
Rašytoja Ieva Simonaitytė su gerbėjais. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974.IX.21Rašytoja Ieva Simonaitytė su gerbėjais. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974.IX.21
TEXT
Rašytoja Ieva Simonaitytė su pagalbininke Danute Rimaitiene Gargžduose. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974.IX.21Rašytoja Ieva Simonaitytė su pagalbininke Danute Rimaitiene Gargžduose. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1974.IX.21
TEXT
Danutė Rimaitienė, Ieva Simonaitytė ir neatpažinti asmenys. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1973.VII.6Danutė Rimaitienė, Ieva Simonaitytė ir neatpažinti asmenys. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1973.VII.6
TEXT
Ieva Simonaitytė: tai taip pavardės man niekas ir nepakeitė. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976.X.3Ieva Simonaitytė: tai taip pavardės man niekas ir nepakeitė. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1976.X.3
TEXT
Ieva Simonaitytė ir žurnalistas Vytautas Kaltenis. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.1Ieva Simonaitytė ir žurnalistas Vytautas Kaltenis. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.1
TEXT
Ieva Simonaitytė tarp Klaipėdos rašytojų. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.6Ieva Simonaitytė tarp Klaipėdos rašytojų. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.6
TEXT
Rašytoja Ieva Simonaitytė pozuoja dailininkui Eduardui Jonušui. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.21Rašytoja Ieva Simonaitytė pozuoja dailininkui Eduardui Jonušui. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1966.VIII.21
TEXT
Rašytoja Ieva Simonaitytė Klaipėdoje Žemaitės g. viešbutyje, išleidusi miesto rašytojus. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.6Rašytoja Ieva Simonaitytė Klaipėdoje Žemaitės g. viešbutyje, išleidusi miesto rašytojus. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.6
TEXT
Paskutinis apsilankymas Vanagų kapinaitėse. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.16Paskutinis apsilankymas Vanagų kapinaitėse. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.IX.16
TEXT
Ieva Simonaitytė su vanagiškių dovanotu Vanagų bažnyčios maketu. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.III.16Ieva Simonaitytė su vanagiškių dovanotu "Vanagų bažnyčios" maketu. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1977.III.16
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis su Monikos anūku Roku I. Navidansko parke. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22Rašytojas Juozas Baltušis su Monikos anūku Roku I. Navidansko parke. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22Rašytojas Juozas Baltušis. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22Rašytojas Juozas Baltušis. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis Klaipėdoje prie būsimos I. Simonaitytės bibliotekos. Portretinė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusRašytojas Juozas Baltušis Klaipėdoje prie būsimos I. Simonaitytės bibliotekos. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis su žmonos Monikos Mironaitės anūku Žemaitijos botanikos parke. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22Rašytojas Juozas Baltušis su žmonos Monikos Mironaitės anūku Žemaitijos botanikos parke. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis I. Navidansko parke. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22Rašytojas Juozas Baltušis I. Navidansko parke. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis su aktorės Monikos Mironaitės anūku Roku I. Navidansko parke. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22Rašytojas Juozas Baltušis su aktorės Monikos Mironaitės anūku Roku I. Navidansko parke. Grupinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.VII.22
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis I. Navidansko parke. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.07.22Rašytojas Juozas Baltušis I. Navidansko parke. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1969.07.22
TEXT
Rašytojas Juozas Baltušis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1972.XI.25Rašytojas Juozas Baltušis. Portretinė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius. - 1972.XI.25
TEXT
1 - 100 (Total Results 11360)>>