Explore your Results

ThumbnailTitle
kast met kelkdoekjes, handdoekjes, altaardoekjes, kelkdoekjes,...kast met kelkdoekjes, handdoekjes, altaardoekjes, kelkdoekjes,...
IMAGE
beeld Helige Lucia van Syracusebeeld Helige Lucia van Syracuse
IMAGE
torenmonstranstorenmonstrans
IMAGE
zegel in St Quintinusaltaarzegel in St Quintinusaltaar
IMAGE
herinneringsbord 1995herinneringsbord 1995
IMAGE
Sint-QuintinusaltaarSint-Quintinusaltaar
IMAGE
altaartafelaltaartafel
IMAGE
Beeld Sint-QuintinusBeeld Sint-Quintinus
IMAGE
Kruisweg 14 statiesKruisweg 14 staties
IMAGE
beeld Heilige Maria Magdalenabeeld Heilige Maria Magdalena
IMAGE
beeld Onze Lieve Vrouw Onbvlekte Ontvangenis - vertrapt de slangbeeld Onze Lieve Vrouw Onbvlekte Ontvangenis - vertrapt de slang
IMAGE
beeld Heilige Rochus van Montpellierbeeld Heilige Rochus van Montpellier
IMAGE
buste Pater Valentinusbuste Pater Valentinus
IMAGE
beeld Onze Lieve Vrouwbeeld Onze Lieve Vrouw
IMAGE
kandelaars Onze Lieve Vrouwaltaar (twee stuks)kandelaars Onze Lieve Vrouwaltaar (twee stuks)
IMAGE
beeld Sint Jozef en Jezus (kind)beeld Sint Jozef en Jezus (kind)
IMAGE
centraal kruisbeeldcentraal kruisbeeld
IMAGE
houder voor stok van vaandels en draagkruisen (twee stuks)houder voor stok van vaandels en draagkruisen (twee stuks)
IMAGE
oksaal detailoksaal detail
IMAGE
kast met o.a. rode loperkast met o.a. rode loper
IMAGE
kast met priesterroketten, misdienaarsroketten, oude albenkast met priesterroketten, misdienaarsroketten, oude alben
IMAGE
reliëfs (objecten)reliëfs (objecten)
IMAGE
Maria van BethelemMaria van Bethelem
IMAGE
engelengel
IMAGE
muurornament onderaan zuilmuurornament onderaan zuil
IMAGE
Heilig HartHeilig Hart
IMAGE
kruisbeledkruisbeled
IMAGE
sfeerbeeld processie 2009sfeerbeeld processie 2009
IMAGE
Onze Lieve VrouwOnze Lieve Vrouw
IMAGE
kastkast
IMAGE
ijzeren boekenkastenijzeren boekenkasten
IMAGE
Hemel Sint QuintinusaltaarHemel Sint Quintinusaltaar
IMAGE
altaarkandelaar Sint-Quintinus (twee stuks)altaarkandelaar Sint-Quintinus (twee stuks)
IMAGE
beeld Heilige Antoniusbeeld Heilige Antonius
IMAGE
biechtstoel 1biechtstoel 1
IMAGE
biechtstoel 2biechtstoel 2
IMAGE
zitbank twee stukszitbank twee stuks
IMAGE
bord voor mededelingenbord voor mededelingen
IMAGE
rek voor misboekjesrek voor misboekjes
IMAGE
stenen wijwaterbak (twee stuks)stenen wijwaterbak (twee stuks)
IMAGE
Onze-Lieve-VrouwaltaarOnze-Lieve-Vrouwaltaar
IMAGE
altaartafel Onze Lieve Vrouwaltaartafel Onze Lieve Vrouw
IMAGE
tabernakel Onze Lieve Vrouwaltaartabernakel Onze Lieve Vrouwaltaar
IMAGE
hemel Onze Lieve Vrouwaltaarhemel Onze Lieve Vrouwaltaar
IMAGE
noveen- en andere kaarsenbaknoveen- en andere kaarsenbak
IMAGE
doopvontdoopvont
IMAGE
MariabeeldMariabeeld
IMAGE
verplaatsbare biechtstoelverplaatsbare biechtstoel
IMAGE
processiekruisprocessiekruis
IMAGE
wierook- en wijwaterstelwierook- en wijwaterstel
IMAGE
wierooklepeltjewierooklepeltje
IMAGE
wierookscheepjewierookscheepje
IMAGE
detail communiebankdetail communiebank
IMAGE
altaarschel 1altaarschel 1
IMAGE
altaarschel 2altaarschel 2
IMAGE
beeld Heilige Theresiabeeld Heilige Theresia
IMAGE
opstapbankje voor lesenaaropstapbankje voor lesenaar
IMAGE
staande lesenaarstaande lesenaar
IMAGE
staande moderne kandelaarstaande moderne kandelaar
IMAGE
driezitsbankdriezitsbank
IMAGE
credenstafel (twee stuks)credenstafel (twee stuks)
IMAGE
berechtingskandelaarberechtingskandelaar
IMAGE
godslampgodslamp
IMAGE
Heilig Hart - beeldHeilig Hart - beeld
IMAGE
hoogaltaarkandelaars (vier stuks)hoogaltaarkandelaars (vier stuks)
IMAGE
engelen bij hoofdaltaar (twee stuks)engelen bij hoofdaltaar (twee stuks)
IMAGE
SacristieklokSacristieklok
IMAGE
bidbank 2bidbank 2
IMAGE
tabernakel hoogaltaartabernakel hoogaltaar
IMAGE
altaarsteen - hoofdaltaaraltaarsteen - hoofdaltaar
IMAGE
altaarsteen tafelaltaar met zegelaltaarsteen tafelaltaar met zegel
IMAGE
muurreliefmuurrelief
IMAGE
kazuifel-laden-kastkazuifel-laden-kast
IMAGE
kast met allerleikast met allerlei
IMAGE
kast met kledingkast met kleding
IMAGE
kast met allerleikast met allerlei
IMAGE
kelkkelk
IMAGE
ciborieciborie
IMAGE
wierooksschhepje en -lepeltjewierooksschhepje en -lepeltje
IMAGE
armreliek H. Placibusarmreliek H. Placibus
IMAGE
kruisbeeldkruisbeeld
IMAGE
kerkbanken (zes stuks)kerkbanken (zes stuks)
IMAGE
tabernakeltabernakel
IMAGE
processie 2009processie 2009
IMAGE
predikantenzetelpredikantenzetel
IMAGE
Bouwen van een kerkBouwen van een kerk
IMAGE
kapstokkapstok
IMAGE
altaaraltaar
IMAGE
misaalstoeltjemisaalstoeltje
IMAGE
vlaggenvlaggen
IMAGE
koorhemdkoorhemd
IMAGE
bidbankbidbank
IMAGE
banken (meubilair)banken (meubilair)
IMAGE
banken (meubilair)banken (meubilair)
IMAGE
kerststalkerststal
IMAGE
koorhemdkoorhemd
IMAGE
gebedsmantelgebedsmantel
IMAGE
gebedsmantelgebedsmantel
IMAGE
gebedsmantelgebedsmantel
IMAGE
tafeltafel
IMAGE
1 - 100 (Total Results 263)>>