Explore your Results

ThumbnailTitle
Corneliusaltaar rechts zuidkantCorneliusaltaar rechts zuidkant
IMAGE
communiebankcommuniebank
IMAGE
PreekstoelPreekstoel
IMAGE
stralenmonstransstralenmonstrans
IMAGE
wierookscheepjewierookscheepje
IMAGE
O.L.Vrouw met Kind op maansikkelO.L.Vrouw met Kind op maansikkel
IMAGE
doksaal waarop het orgel gemonteerd isdoksaal waarop het orgel gemonteerd is
IMAGE
HoofdaltaarHoofdaltaar
IMAGE
zitbankenzitbanken
IMAGE
Pieta OLVrouw met gekruisigde Jezus op haar schootPieta OLVrouw met gekruisigde Jezus op haar schoot
IMAGE
parochiekerk Sint Pieter Tongerloparochiekerk Sint Pieter Tongerlo
IMAGE
afdak van vroeger kruis 200-4afdak van vroeger kruis 200-4
IMAGE
waskraantje met waterinhoudwaskraantje met waterinhoud
IMAGE
kruis op het altaarkruis op het altaar
IMAGE
8 altaarkandelaars8 altaarkandelaars
IMAGE
biechtstoel links (noordkant)biechtstoel links (noordkant)
IMAGE
groot kruisbeeldgroot kruisbeeld
IMAGE
corpus Christusbeeldcorpus Christusbeeld
IMAGE
OliebusjesOliebusjes
IMAGE
wierooksvatwierooksvat
IMAGE
godslampgodslamp
IMAGE
altaarkruisaltaarkruis
IMAGE
WijwatervatWijwatervat
IMAGE
kapiteel van een pilaarkapiteel van een pilaar
IMAGE
ampullenampullen
IMAGE
nismeubeltje in de sacristienismeubeltje in de sacristie
IMAGE
H CatharinaH Catharina
IMAGE
doopvontdoopvont
IMAGE
grafkruisgrafkruis
IMAGE
grafsteengrafsteen
IMAGE
safesafe
IMAGE
onderkastjeonderkastje
IMAGE
pijporgel gerestaureerdpijporgel gerestaureerd
IMAGE
wandkandelaarswandkandelaars
IMAGE
kleine klokkleine klok
IMAGE
hostiedoosjehostiedoosje
IMAGE
Vlag van de Heilige Kindsheid der meisjesVlag van de Heilige Kindsheid der meisjes
IMAGE
Vlag van het Heilig HartVlag van het Heilig Hart
IMAGE
Vlag Congregatie van jonge dochters 8 december 1882 TongerlooVlag "Congregatie van jonge dochters" "8 december 1882 Tongerloo"
IMAGE
kazuifelkazuifel
IMAGE
wandkledenwandkleden
IMAGE
monstrans(zonne)monstrans(zonne)
IMAGE
brandkast met 3 slotenbrandkast met 3 sloten
IMAGE
manipelmanipel
IMAGE
Vlag van Sint PetrusVlag van Sint Petrus
IMAGE
Jezus de kindervriend"Jezus de kindervriend"
IMAGE
Processievlag Kindsheid der jongensProcessievlag "Kindsheid der jongens"
IMAGE
Potjes voor H OliePotjes voor H Olie
IMAGE
twee grote processielantaarnstwee grote processielantaarns
IMAGE
berechtigingslantaarnberechtigingslantaarn
IMAGE
4 kandelaars4 kandelaars
IMAGE
altaarkruisbeeldaltaarkruisbeeld
IMAGE
grote kleppergrote klepper
IMAGE
twee collecteschalentwee collecteschalen
IMAGE
Beel van Onze Lieve VrouwBeel van Onze Lieve Vrouw
IMAGE
koorkapkoorkap
IMAGE
begrafeniskazuifelsbegrafeniskazuifels
IMAGE
Vlag van Sint JozefVlag van Sint Jozef
IMAGE
Stola velum en bursaStola velum en bursa
IMAGE
Zwarte missaal met slotenZwarte missaal met sloten
IMAGE
Schijningang zijkantSchijningang zijkant
IMAGE
kazuifelkazuifel
IMAGE
biechtstolabiechtstola
IMAGE
kazuifelkazuifel
IMAGE
ProcessiestolaProcessiestola
IMAGE
kazuifelkazuifel
IMAGE
kazuifelkazuifel
IMAGE
hostiesteker of hostievormhostiesteker of hostievorm
IMAGE
flambouwenrekflambouwenrek
IMAGE
gedenkplaatgedenkplaat
IMAGE
pateenpateen
IMAGE
hostieschaalhostieschaal
IMAGE
edelmetaal geel verguldedelmetaal geel verguld
IMAGE
pateenpateen
IMAGE
kelkkelk
IMAGE
expositieciborieexpositieciborie
IMAGE
expositieciborieexpositieciborie
IMAGE
ciborieciborie
IMAGE
lunula hostiehouder monstranslunula hostiehouder monstrans
IMAGE
reliekmonstransreliekmonstrans
IMAGE
ampullenampullen
IMAGE
processiekruis met gekruisigde Christusprocessiekruis met gekruisigde Christus
IMAGE
processiekruisprocessiekruis
IMAGE
viertoninge belviertoninge bel
IMAGE
koorlessenaarkoorlessenaar
IMAGE
boetekruisboetekruis
IMAGE
console voor links en rechtsconsole voor links en rechts
IMAGE
hoofdaltaarhoofdaltaar
IMAGE
Romaanse DoopvontRomaanse Doopvont
IMAGE
koorstoelen voor de priesterskoorstoelen voor de priesters
IMAGE
Heilig HartbeeldHeilig Hartbeeld
IMAGE
vloer van de kerk en het koorvloer van de kerk en het koor
IMAGE
koorkap zwartkoorkap zwart
IMAGE
KazuifelsKazuifels
IMAGE
begrafeniskazuifelsbegrafeniskazuifels
IMAGE
eiken kasteiken kast
IMAGE
MissaalMissaal
IMAGE
albe voor de priesteralbe voor de priester
IMAGE
twee stola'stwee stola's
IMAGE
stolastola
IMAGE
1 - 100 (Total Results 224)>>