Explore your Results

ThumbnailTitle
beeldengroep Sint-Jozef met Kind Jezusbeeldengroep Sint-Jozef met Kind Jezus
IMAGE
beeldengroep H. Catharina van Alexandrië en Porphyrusbeeldengroep H. Catharina van Alexandrië en Porphyrus
IMAGE
H. Man JobH. Man Job
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
monstransenmonstransen
IMAGE
Christus, Onze-Lieve-Vrouw en druiventrossenChristus, Onze-Lieve-Vrouw en druiventrossen
IMAGE
reliquiariareliquiaria
IMAGE
Sint-Martinus te paard die zijn mantel uitdeeltSint-Martinus te paard die zijn mantel uitdeelt
IMAGE
wierookstelwierookstel
IMAGE
kronen (hoofdtooien)kronen (hoofdtooien)
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
Onze-Lieve-Vrouw met kindOnze-Lieve-Vrouw met kind
IMAGE
H. SebastiaanH. Sebastiaan
IMAGE
beeldengroep H. Rochus met engelbeeldengroep H. Rochus met engel
IMAGE
beeldfragment apostelkopbeeldfragment apostelkop
IMAGE
beeldengroep H. Martinus met bedelaarbeeldengroep H. Martinus met bedelaar
IMAGE
sacristiekastensacristiekasten
IMAGE
kerkmeestersbankenkerkmeestersbanken
IMAGE
preekstoelenpreekstoelen
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
ampullensetampullenset
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
engelengel
IMAGE
H. CorneliusH. Cornelius
IMAGE
tafels (dragend meubilair)tafels (dragend meubilair)
IMAGE
altaarlessenaarsaltaarlessenaars
IMAGE
H. BarbaraH. Barbara
IMAGE
beeldfragmenten drie engelenkoppenbeeldfragmenten drie engelenkoppen
IMAGE
schilderijenschilderijen
IMAGE
portret pastoor J. Beetsportret pastoor J. Beets
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
beeldengroep Piëtabeeldengroep Piëta
IMAGE
sediliasedilia
IMAGE
1 - 44 (Total Results 44)