Explore your Results

ThumbnailTitle
Onze-Lieve-Vrouw van LourdesOnze-Lieve-Vrouw van Lourdes
IMAGE
Heilige Jozef met kindHeilige Jozef met kind
IMAGE
Kruisweg in reliëfKruisweg in reliëf
IMAGE
Heilige BernardusHeilige Bernardus
IMAGE
Twee sokkelsTwee sokkels
IMAGE
Heilige LuciaHeilige Lucia
IMAGE
Heilige LuciaHeilige Lucia
IMAGE
Altaar van de heilige LuciaAltaar van de heilige Lucia
IMAGE
Heilige Antonius van PaduaHeilige Antonius van Padua
IMAGE
Heilige BarbaraHeilige Barbara
IMAGE
Grafsteen van Bartholomeus Vander Ee en echtgenote Kateline 't Serclaes en zoon Jan Vander Ee en echtgenote Margriete RoloffsGrafsteen van Bartholomeus Vander Ee en echtgenote Kateline 't Serclaes en zoon Jan Vander Ee en echtgenote Margriete Roloffs
IMAGE
Twee sokkelsTwee sokkels
IMAGE
Vier sokkelsVier sokkels
IMAGE
Akte over herwijding kerk na restauratie van schipAkte over herwijding kerk na restauratie van schip
IMAGE
Antonis Maria Tit.S.Marcelli S.R.E. Presb.Card.Herba Odefchalcus SSmi D.N.Papæ Vicarius Generalis, Roma-naeque Curiae, ejufque Difrictus Judex Ordinarius&c.Antonis Maria Tit.S.Marcelli S.R.E. Presb.Card.Herba Odefchalcus SSmi D.N.Papæ Vicarius Generalis, Roma-naeque Curiae, ejufque Difrictus Judex Ordinarius&c.
IMAGE
Beschrijving der Kerkelyke plechtigheden Uitleg der diensten gelyk ze in de kerk van Vertryck geschieden en betaald wordenBeschrijving der Kerkelyke plechtigheden Uitleg der diensten gelyk ze in de kerk van Vertryck geschieden en betaald worden
IMAGE
Broederschap der Geloovige Zielen. Periode 1890 –1901. Lijst van leden van het broederschapBroederschap der Geloovige Zielen. Periode 1890 –1901. Lijst van leden van het broederschap
IMAGE
Nieuwe bijbel der kindsheid of vermakelijke en leerrijke lessen uit het oude en nieuwe testament … (achtste uitgaaf)Nieuwe bijbel der kindsheid of vermakelijke en leerrijke lessen uit het oude en nieuwe testament … (achtste uitgaaf)
IMAGE
Leven van den h. Andreas avellinus patroon tegen vallende ziekte, geraaktheid en onvoorziene dood,Leven van den h. Andreas avellinus patroon tegen vallende ziekte, geraaktheid en onvoorziene dood,
IMAGE
Rosweydus nederlandsche legende of Geschiedenis der Heiligen van België en Holland naar rosweydus en andere geachte schrijversRosweydus nederlandsche legende of Geschiedenis der Heiligen van België en Holland naar rosweydus en andere geachte schrijvers
IMAGE
Catharina tegahkwita eene lelie onder de doornen gevolgd door den brief over den ongehuwden levensstaatCatharina tegahkwita eene lelie onder de doornen gevolgd door den brief over den ongehuwden levensstaat
IMAGE
De broeders der engelen eene verzameling van geschiedenissen betreffende de 1ste h. commumie.De broeders der engelen eene verzameling van geschiedenissen betreffende de 1ste h. commumie.
IMAGE
Kyriale seu ordinarium missae cui accedunt missa pro defunctis et toni communes missae juxta editionem vaticanamKyriale seu ordinarium missae cui accedunt missa pro defunctis et toni communes missae juxta editionem vaticanam
IMAGE
Petrus lambertus tituli s. Crucis in hierusalem, s. r. E. Presbyter cardinalis goossens, dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus mechliensis, primas belgii, …Petrus lambertus tituli s. Crucis in hierusalem, s. r. E. Presbyter cardinalis goossens, dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus mechliensis, primas belgii, …
IMAGE
Graduale sacrosanctae romanae ecclesiae de tempore et de sactis ss. D. N. Pii x. Pontificis maximi jussu restitutum et editumjuxta editionem vaticanamGraduale sacrosanctae romanae ecclesiae de tempore et de sactis ss. D. N. Pii x. Pontificis maximi jussu restitutum et editumjuxta editionem vaticanam
IMAGE
Vesperale romanum cum psalterio ex antiphonali romano fideliter extractum cum cantu emendato editio sexta.Vesperale romanum cum psalterio ex antiphonali romano fideliter extractum cum cantu emendato editio sexta.
IMAGE
Parochiekerk van Vertrijk Plechtige Begankenis Ter eere van de Heilige Lucia Maagd en Martelares Bijzonder Patrones tegen dekeelpijn, den loop en andere kwalen.”"Parochiekerk van Vertrijk Plechtige Begankenis Ter eere van de Heilige Lucia Maagd en Martelares Bijzonder Patrones tegen dekeelpijn, den loop en andere kwalen.”
IMAGE
Vollen aflaat en plegtig octaef voor eeuwig vergund door zyne Heiligheid Pius VII, Paus van Roomen op den feestdag van de Heilige Maegd en Martelares Lucia”"Vollen aflaat en plegtig octaef voor eeuwig vergund door zyne Heiligheid Pius VII, Paus van Roomen op den feestdag van de Heilige Maegd en Martelares Lucia”
IMAGE
Vollen aflaat en plechtig octaaf voor eeuwig vergund door zijne Heiligheid Pius VII, Paus van Romeop den feestdag van de Heilige Maagd en Martelares Lucia”"Vollen aflaat en plechtig octaaf voor eeuwig vergund door zijne Heiligheid Pius VII, Paus van Romeop den feestdag van de Heilige Maagd en Martelares Lucia”
IMAGE
Processionale mathiae hovii archiep. mechl. jussu editum … (editio sexta)Processionale mathiae hovii archiep. mechl. jussu editum … (editio sexta)
IMAGE
Vlucht naar EgypteVlucht naar Egypte
IMAGE
De zeven weeën van Onze-Lieve-VrouwDe zeven weeën van Onze-Lieve-Vrouw
IMAGE
Kleedjes van Maria en kindKleedjes van Maria en kind
IMAGE
Mantel voor een processiebeeldMantel voor een processiebeeld
IMAGE
Kleedje voor het processiebeeld van de Heilig LuciaKleedje voor het processiebeeld van de Heilig Lucia
IMAGE
Kleedjes voor een processiebeeld van Maria met kindKleedjes voor een processiebeeld van Maria met kind
IMAGE
Kleedjes van het processiebeeld van Maria met kindKleedjes van het processiebeeld van Maria met kind
IMAGE
Drie zwarte stola'sDrie zwarte stola's
IMAGE
Drie bladkronen en een beugelkroonDrie bladkronen en een beugelkroon
IMAGE
Grafsteen van Guillaume Joseph Scheys en Anne Marie StroobantsGrafsteen van Guillaume Joseph Scheys en Anne Marie Stroobants
IMAGE
Grafsteen van Aloysius Van Laer en echtgenoteGrafsteen van Aloysius Van Laer en echtgenote
IMAGE
Grafzerk met grafteken van Constant Stroobants en Clotilde CoujonGrafzerk met grafteken van Constant Stroobants en Clotilde Coujon
IMAGE
D. Henricus lasso de la vega Dei, & Apoƒtolicæ Sedis GratiaEpifcopus Taumacenƒis.D. Henricus lasso de la vega Dei, & Apoƒtolicæ Sedis GratiaEpifcopus Taumacenƒis.
IMAGE
Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome I. Partie I.)Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome I. Partie I.)
IMAGE
Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome II. + tome III. = convoluut)Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome II. + tome III. = convoluut)
IMAGE
Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome IV. + tome V. = convoluut)Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome IV. + tome V. = convoluut)
IMAGE
Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome VI. + tome VII. = convoluut)Sermons sur les plus importantes matieres de la morale chretienne, … (tome VI. + tome VII. = convoluut)
IMAGE
Den katholyken pedagoge, ofte christelyken onderwyzer in den cathismus, …Den katholyken pedagoge, ofte christelyken onderwyzer in den cathismus, …
IMAGE
Christelyke bemerkingen voor alle daegen van't Jaer, …Christelyke bemerkingen voor alle daegen van't Jaer, …
IMAGE
Historie van het oud en nieuw testament, met christelyke en stigtbaere bemerkingen …Historie van het oud en nieuw testament, met christelyke en stigtbaere bemerkingen …
IMAGE
Sermons des fêtes des saints. Tome preimer.Sermons des fêtes des saints. Tome preimer.
IMAGE
Sermons sur les mysteres de la sainte vierge.Sermons sur les mysteres de la sainte vierge.
IMAGE
Sermons sur les mysteres de nôtre seigneur (tome premier)Sermons sur les mysteres de nôtre seigneur (tome premier)
IMAGE
De goddelycke voorsienigheydt uytgebeeldt in joseph onderkoninck van aegypten, …De goddelycke voorsienigheydt uytgebeeldt in joseph onderkoninck van aegypten, …
IMAGE
Breviarium romanum Ex decreto Sacrofancti Concilij Tridentini reftitutum, … (pars verna)Breviarium romanum Ex decreto Sacrofancti Concilij Tridentini reftitutum, … (pars verna)
IMAGE
Vie de Sainte Adèle patronne d'orp-le-grand invoquée pour les Maladies des YeuxVie de Sainte Adèle patronne d'orp-le-grand invoquée pour les Maladies des Yeux
IMAGE
Vie de saint françois de sales évêque et prince de genèveVie de saint françois de sales évêque et prince de genève
IMAGE
Nouveau Testa-ment de Notre-Seigneur Jésus-ChristNouveau Testa-ment de Notre-Seigneur Jésus-Christ
IMAGE
Un ange tutélaire ou sagesse et vanitéUn ange tutélaire ou sagesse et vanité
IMAGE
Anthologie d'auteurs français et belges à l'usage de l'Enseignement moyenAnthologie d'auteurs français et belges à l'usage de l'Enseignement moyen
IMAGE
Catéchisme de malines avec Explications et Courtes Pratiques à la fin de chaque leçon, …Catéchisme de malines avec Explications et Courtes Pratiques à la fin de chaque leçon, …
IMAGE
De Volksvrienden Wie zijn zij?De Volksvrienden Wie zijn zij?
IMAGE
Brevis collectio ex rituali romano ad parochorum commodum eorumque vicariorum cum cantu emendatoBrevis collectio ex rituali romano ad parochorum commodum eorumque vicariorum cum cantu emendato
IMAGE
Handboek voor de leden der vergadering van de heilige familie jesus, maria, joseph, …Handboek voor de leden der vergadering van de heilige familie jesus, maria, joseph, …
IMAGE
Cantus ad processiones et benedictiones ssmi sacramenti chants des saluts et des processionsCantus ad processiones et benedictiones ssmi sacramenti chants des saluts et des processions
IMAGE
Kyriale ou chants ordinaires de la messe notation moderne 2me éditionKyriale ou chants ordinaires de la messe notation moderne 2me édition
IMAGE
Varii cantus ad processionem et benedictionem ss. Sacramenti ex libris vaticanis et solesmensibus excerpti.Varii cantus ad processionem et benedictionem ss. Sacramenti ex libris vaticanis et solesmensibus excerpti.
IMAGE
Officium Defunctorum Furta editionem vaticanam Comitante organoOfficium Defunctorum Furta editionem vaticanam Comitante organo
IMAGE
Leven der heilige lucia, Maegd en MartelaresLeven der heilige lucia, Maegd en Martelares
IMAGE
Leven der heilige lucia maegd en martelares (tweede uitgaaf)Leven der heilige lucia maegd en martelares (tweede uitgaaf)
IMAGE
Leven der heilige lucia maegd en martelares (tweede uitgaaf)Leven der heilige lucia maegd en martelares (tweede uitgaaf)
IMAGE
'Jaargetijden buiten den officielen lyst, gezongen in 1916''Jaargetijden buiten den officielen lyst, gezongen in 1916'
IMAGE
Twee sokkels met kandelaarTwee sokkels met kandelaar
IMAGE
Achterwand voor MariabeeldAchterwand voor Mariabeeld
IMAGE
Bewening van ChristusBewening van Christus
IMAGE
Heilige SebastiaanHeilige Sebastiaan
IMAGE
Twee gedenkplatenTwee gedenkplaten
IMAGE
MissiekruisMissiekruis
IMAGE
DoopvontDoopvont
IMAGE
KandelaarKandelaar
IMAGE
KistKist
IMAGE
Grafsteen van Egidius Vleminckx en Magdalena Van Montenaecken en hun zonen Martinus, Franciscus en GuilielmusGrafsteen van Egidius Vleminckx en Magdalena Van Montenaecken en hun zonen Martinus, Franciscus en Guilielmus
IMAGE
Twee sokkelsTwee sokkels
IMAGE
Drie offerblokkenDrie offerblokken
IMAGE
Heilige LuciaHeilige Lucia
IMAGE
Heilige LuciaHeilige Lucia
IMAGE
Twee baldakijnenTwee baldakijnen
IMAGE
Twee kandelaarsTwee kandelaars
IMAGE
Maria met kindMaria met kind
IMAGE
Twee biechtstoelenTwee biechtstoelen
IMAGE
Heilige LuciaHeilige Lucia
IMAGE
Altaar van de heilige Catharina van AlexandriëAltaar van de heilige Catharina van Alexandrië
IMAGE
Heilige Catharina van AlexandriëHeilige Catharina van Alexandrië
IMAGE
Heilige Catharia van AlexandriëHeilige Catharia van Alexandrië
IMAGE
Ornament van het hoofdaltaarOrnament van het hoofdaltaar
IMAGE
KoorgestoelteKoorgestoelte
IMAGE
LambriseringLambrisering
IMAGE
ZitbankjeZitbankje
IMAGE
KoorgestoelteKoorgestoelte
IMAGE
KruisbeeldKruisbeeld
IMAGE
1 - 100 (Total Results 321)>>