Explore your Results

ThumbnailTitle
Rygos lietuvių choro „Šviesa“ koncerto, pirmadienį, lapkričio mēn. 18 d. 1929 m. Kaune, Valstybēs teatre, programa. - 1929Rygos lietuvių choro „Šviesa“ koncerto, pirmadienį, lapkričio mēn. 18 d. 1929 m. Kaune, Valstybēs teatre, programa. - 1929
TEXT
Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. Senamiestis / [Aleksandras Pleskačiauskas]. - 1977Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. Senamiestis / [Aleksandras Pleskačiauskas]. - 1977
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kaunas. Gesamtansicht. - 1928Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kaunas. Gesamtansicht. - 1928
IMAGE
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Panevėžys. Panevėžys. Šeduvos gatvėSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Panevėžys. Panevėžys. Šeduvos gatvė
IMAGE
Šaulių vadovas. - 1921Šaulių vadovas. - 1921
TEXT
Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. Senamiestis / [Aleksandras Pleskačiauskas]. - 1980-1983Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. Senamiestis / [Aleksandras Pleskačiauskas]. - 1980-1983
TEXT
Antrasis pasikalbėjimas apie kalio ir kitas trąšas / dipl. agr. J. Valatka. - 192?Antrasis pasikalbėjimas apie kalio ir kitas trąšas / dipl. agr. J. Valatka. - 192?
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. [Švedų karininkai ant Žalio kalno žiūri 1923 ar 1924 m. karo pratimus ar paradą]Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. [Švedų karininkai ant Žalio kalno žiūri 1923 ar 1924 m. karo pratimus ar paradą]
IMAGE
Savivaldybių rinkimų įstatymas. - 1921Savivaldybių rinkimų įstatymas. - 1921
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio tarnyba Panevėžio rekrutų ėmimo komisijoje susiję dokumentai. [Kvitai už perduotus rekrutus ir pinigus jų išlaikymui]. - 1852Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio tarnyba Panevėžio rekrutų ėmimo komisijoje susiję dokumentai. [Kvitai už perduotus rekrutus ir pinigus jų išlaikymui]. - 1852
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Panevėžys. Panevėžys. 16 Vasario gatvėSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Panevėžys. Panevėžys. 16 Vasario gatvė
IMAGE
Spindulio kvieslys. Lietuvi mielas!. - 1910"Spindulio" kvieslys. Lietuvi mielas!. - 1910
TEXT
Kovose liepsnojanti meilė. D. 1 / P. Skyraitis. - 1933Kovose liepsnojanti meilė. D. 1 / P. Skyraitis. - 1933
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Nidden / Paul IsenfelsSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Nidden / Paul Isenfels
IMAGE
Pasielgimas nekurôs nůbaźnôs mergaitês Katrynos, bey jôs nůbaźni apmastimai nekalto kentejimo ir mirimo musû pono Jezaus Kristaus. - 1876Pasielgimas nekurôs nůbaźnôs mergaitês Katrynos, bey jôs nůbaźni apmastimai nekalto kentejimo ir mirimo musû pono Jezaus Kristaus. - 1876
TEXT
Krikščionių demokratų darbas seime. - 1926Krikščionių demokratų darbas seime. - 1926
TEXT
Prekybinės teisės konspektas. - 1938Prekybinės teisės konspektas. - 1938
TEXT
Lietuvos TSR kultūros paminklų apsauga. - 1940Lietuvos TSR kultūros paminklų apsauga. - 1940
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Biografijos. Abraomas Kulvietis / Pranas Juozapavičius. - 1970Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Biografijos. Abraomas Kulvietis / Pranas Juozapavičius. - 1970
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Liudijimų dėl bibliotekos steigimo kopijos]. - 1910-1914Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Liudijimų dėl bibliotekos steigimo kopijos]. - 1910-1914
TEXT
Kauno namų savininkų savitarpinio kredito draugijos nario knygutė. - 1929Kauno namų savininkų savitarpinio kredito draugijos nario knygutė. - 1929
TEXT
Protokół ze zjazdu referentów bezpieczeństwa województwa Wileńskiego odbytego w dniu 3 listopada 1936 r. w Wilnie. - 1936Protokół ze zjazdu referentów bezpieczeństwa województwa Wileńskiego odbytego w dniu 3 listopada 1936 r. w Wilnie. - 1936
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [4-ojo armijos korpuso rezervinės divizijos štabo viršininko laiškas atsargos papulkininkiui Kaminskiui]. - 1860.05.13Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [4-ojo armijos korpuso rezervinės divizijos štabo viršininko laiškas atsargos papulkininkiui Kaminskiui]. - 1860.05.13
TEXT
Kokį-gi motorą geriau įgyti?Kokį-gi motorą geriau įgyti?
TEXT
Prof. M. Dobužinskio iliustracijos prie knygos: Dr. G. Studerus, Vokiečių kalbos vadovėlis I / M. DobužinskisProf. M. Dobužinskio iliustracijos prie knygos: "Dr. G. Studerus, Vokiečių kalbos vadovėlis I" / M. Dobužinskis
TEXT
Teismo medicinos konspektas. - 1938Teismo medicinos konspektas. - 1938
TEXT
Šaulių karinio parengimo ir kūno lavinimo planas ir programa / Lietuvos šaulių sąjunga. - 1935Šaulių karinio parengimo ir kūno lavinimo planas ir programa / Lietuvos šaulių sąjunga. - 1935
TEXT
Novena į Šventąją Dvasią. - 1938Novena į Šventąją Dvasią. - 1938
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Pirmosios mokyklos Kaune / Pr. Juozapavičius. - 1961Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Pirmosios mokyklos Kaune / Pr. Juozapavičius. - 1961
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Vokiečių knygyno kvitai]. - 1925.10.28, 1925.11.06Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Vokiečių knygyno kvitai]. - 1925.10.28, 1925.11.06
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Biržai. Biržiai (Kauno gub.), stiprios tvirtovės griuvėsiai, kurią išgriovė švedų karal. Karolius XII / [dailininkas Napoleonas Orda]. - 1906Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Biržai. Biržiai (Kauno gub.), stiprios tvirtovės griuvėsiai, kurią išgriovė švedų karal. Karolius XII / [dailininkas Napoleonas Orda]. - 1906
IMAGE
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Požaislio bažnyčiaSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Požaislio bažnyčia
IMAGE
Vargo pelė, 1864-1934 / P. Sūdžius. - 1934Vargo pelė, 1864-1934 / P. Sūdžius. - 1934
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Lenkijos Respublikos konsulato pažyma]. - 1921.08.19Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Lenkijos Respublikos konsulato pažyma]. - 1921.08.19
TEXT
Kuopos vado darbas ginamųjų kautynių sąlygose / gen. št. pulkininkas Boleckis. - 192?Kuopos vado darbas ginamųjų kautynių sąlygose / gen. št. pulkininkas Boleckis. - 192?
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Bazylika św. Stanisława w Wilnie / fot. E. i B. ZdanowscySenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Bazylika św. Stanisława w Wilnie / fot. E. i B. Zdanowscy
IMAGE
Chronicon / [Petrus de Dusburg]. - 1780.03.31-1780.04.19Chronicon / [Petrus de Dusburg]. - 1780.03.31-1780.04.19
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Liudas Zamenhofas - esperanto kalbos kūrėjas / Pr. Juozapavičius. - 1959Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Liudas Zamenhofas - esperanto kalbos kūrėjas / Pr. Juozapavičius. - 1959
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Lietuvos ūkio istorija. Lietuvos prekybos istorija / Petras Šalčius. - 1952Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Lietuvos ūkio istorija. Lietuvos prekybos istorija / Petras Šalčius. - 1952
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Šiauliai. Siauliai. Simnazija. - 1919Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Šiauliai. Siauliai. Simnazija. - 1919
IMAGE
Krikszczioniszkas sawaitinis kalendorius ... metams. 1937. - 1936Krikszczioniszkas sawaitinis kalendorius ... metams. 1937. - 1936
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Raštas dėl paveldėjimo teisės į Akšeliškės dvarą atsisakymo]. - 1893.01.14Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Raštas dėl paveldėjimo teisės į Akšeliškės dvarą atsisakymo]. - 1893.01.14
TEXT
Mokyklinių testų rinkinys su įvadu ir mokinio charakteristikos lapo priedu / iš įvairių svetimomis kalbomis šaltinių surinko J. Martynaitis. - 1939Mokyklinių testų rinkinys su įvadu ir mokinio charakteristikos lapo priedu / iš įvairių svetimomis kalbomis šaltinių surinko J. Martynaitis. - 1939
TEXT
Atsišaukimas į Rytų krašto gyventojus dėl vokiečių kariuomenės išduotųjų pakvitavimų apmokėjimo / Reicho komisaras Rytų kraštui Lohse. - 1941, rugs. 25Atsišaukimas į Rytų krašto gyventojus dėl vokiečių kariuomenės išduotųjų pakvitavimų apmokėjimo / Reicho komisaras Rytų kraštui Lohse. - 1941, rugs. 25
TEXT
Kur mes keliaujame?. - 1929Kur mes keliaujame?. - 1929
TEXT
Naujosios Romuvos bičiulių sąjungos leidinys. Ką duos Naujoji Romuva 1933 metais. - 1932"Naujosios Romuvos" bičiulių sąjungos leidinys. Ką duos "Naujoji Romuva" 1933 metais. - 1932
TEXT
Lietuvių ūkio draugijos įstatai. - 1928Lietuvių ūkio draugijos įstatai. - 1928
TEXT
Mano knygelė / sustatė A. Runeikis. - 1920Mano knygelė / sustatė A. Runeikis. - 1920
TEXT
Foto paroda. - 1940Foto paroda. - 1940
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Kristijono Donelaičio gatvė / Pranas Juozapavičius. - 1978.IX.27Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Kristijono Donelaičio gatvė / Pranas Juozapavičius. - 1978.IX.27
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Lietuvos ūkio istorija. Lietuvos prekybos istorija / Petras Šalčius. - 1952Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Lietuvos ūkio istorija. Lietuvos prekybos istorija / Petras Šalčius. - 1952
TEXT
Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Kauno kalendorius. 1934 metams. - 1933Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Kauno kalendorius. 1934 metams. - 1933
TEXT
Šventojo Tėvo Tikėjimui platinti organizacijos vyriausios tarybos atsišaukimas. - 1934Šventojo Tėvo Tikėjimui platinti organizacijos vyriausios tarybos atsišaukimas. - 1934
TEXT
Prekių vagonų apyvartos registracijai stotyse vesti instrukcija / Susisiekimo ministerija. Geležinkelių valdyba. - 1937Prekių vagonų apyvartos registracijai stotyse vesti instrukcija / Susisiekimo ministerija. Geležinkelių valdyba. - 1937
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Ustino Kaminskio iškeltos civilinės bylos J. Didžiuliui dokumentai]. - 1866Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Ustino Kaminskio iškeltos civilinės bylos J. Didžiuliui dokumentai]. - 1866
TEXT
Visiems, ypač tretininkams, žinotina apie šv. Elžbietos, vyriausios tretininkų globėjos, 700 metų jubiliejų / T. Kazimieras Čepulis O.F.M. - 1931Visiems, ypač tretininkams, žinotina apie šv. Elžbietos, vyriausios tretininkų globėjos, 700 metų jubiliejų / T. Kazimieras Čepulis O.F.M. - 1931
TEXT
Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga. Įstatai. - 1922Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga. Įstatai. - 1922
TEXT
Gyvenkime JėzuiGyvenkime Jėzui
TEXT
Siuntimo taisyklės prie tarptautinio tarifo prekėms-bagažui vežti tarp Lietuvos ir Didžiosios Vokietijos Reicho / Lietuvos-Vokietijos prekių-bagažo susisiekimas. - 1940Siuntimo taisyklės prie tarptautinio tarifo prekėms-bagažui vežti tarp Lietuvos ir Didžiosios Vokietijos Reicho / Lietuvos-Vokietijos prekių-bagažo susisiekimas. - 1940
TEXT
Bałsas duszios prie diewiszko kalinio. - 1892Bałsas duszios prie diewiszko kalinio. - 1892
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Palangos pajūris su upe RuožeSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Palangos pajūris su upe Ruože
IMAGE
Lietuva. Ser. 2. Kaunas. Laisvės ąžuolai (aptverti), pasodinti 1920 geg. 15 d., Steig. Seimo sušaukimui paminėti / P. Rusecko. - 1922Lietuva. Ser. 2. Kaunas. Laisvės ąžuolai (aptverti), pasodinti 1920 geg. 15 d., Steig. Seimo sušaukimui paminėti / P. Rusecko. - 1922
IMAGE
Fundamentaliosios teologijos paskaitos. D. 1 / P. Venckus. - 1931Fundamentaliosios teologijos paskaitos. D. 1 / P. Venckus. - 1931
TEXT
Plenilunium honoris in coelo Tyszkiewiciano repraesentatum et ... Ianussio Skumin Tyszkiewicz, palatino Vilnensi, Braclaviensi, Iurborgensi, Novovolensi capitaneo etc. etc., in primo ingressu in principem suorum fascium urbem exhibitum / per Petrum Raiecki, auditorem oratoriae facultatis in alma Academia Vilnensi Societatis Iesu anno 1641. - 1641Plenilunium honoris in coelo Tyszkiewiciano repraesentatum et ... Ianussio Skumin Tyszkiewicz, palatino Vilnensi, Braclaviensi, Iurborgensi, Novovolensi capitaneo etc. etc., in primo ingressu in principem suorum fascium urbem exhibitum / per Petrum Raiecki, auditorem oratoriae facultatis in alma Academia Vilnensi Societatis Iesu anno 1641. - 1641
TEXT
Katalikei motinai / Antanas Paukštys. - 1940Katalikei motinai / Antanas Paukštys. - 1940
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Įvairūs atvirukai. Šaltablauzdžių darbo programas / TKSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Įvairūs atvirukai. Šaltablauzdžių darbo programas / TK
IMAGE
Švento Pranciškaus Tretininkų kalendorius.... 1928 metams / sustatė T. Pranciškus Bizauskas. - 1927Švento Pranciškaus Tretininkų kalendorius.... 1928 metams / sustatė T. Pranciškus Bizauskas. - 1927
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Вильна. Большая улица. - 1914Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Вильна. Большая улица. - 1914
IMAGE
Jūros nuotakis ties Taurage / prof. S. Kolupaila. - 1944Jūros nuotakis ties Taurage / prof. S. Kolupaila. - 1944
TEXT
Tik šakniavaisius augindami išbrisime iš vargo / agr. J. Strazdas. - apie 1928Tik šakniavaisius augindami išbrisime iš vargo / agr. J. Strazdas. - apie 1928
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [2-ojo žygio bataliono žygio maršrutas]. - 1854Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [2-ojo žygio bataliono žygio maršrutas]. - 1854
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kitos Lietuvos vietovės. Die Kirche der Landwirtschaftlichen Akademie zu DotnuvaSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kitos Lietuvos vietovės. Die Kirche der Landwirtschaftlichen Akademie zu Dotnuva
IMAGE
Maloniai prašome Tamstą užsiprenumeruoti D. L. K. Vytauto jubiliejinį leidinį .... - 1929"Maloniai prašome Tamstą užsiprenumeruoti D. L. K. Vytauto jubiliejinį leidinį ...". - 1929
TEXT
II apygardos kandidatų Seiman sąrašas № 8. - 1922II apygardos kandidatų Seiman sąrašas № 8. - 1922
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Veikalo apie kooperaciją planas ir literatūros sąrašas] / Petras Šalčius. - XX a. 4-5 deš.Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Veikalo apie kooperaciją planas ir literatūros sąrašas] / Petras Šalčius. - XX a. 4-5 deš.
TEXT
Ligotumas ir mirtingumas Lietuvos kariuomenėje / red. mjr. S. Barkauskas. - 1930Ligotumas ir mirtingumas Lietuvos kariuomenėje / red. mjr. S. Barkauskas. - 1930
TEXT
Lauko pratimams instrukcija. - 1932Lauko pratimams instrukcija. - 1932
TEXT
Program egzaminu maturalnego z nauki religji w Gimnazjum Polskiem w Kownie. - 1930Program egzaminu maturalnego z nauki religji w Gimnazjum Polskiem w Kownie. - 1930
TEXT
Sukaktuvinė ir tarptautinė foto mėgėjų paroda, 1938 m. - 1938Sukaktuvinė ir tarptautinė foto mėgėjų paroda, 1938 m. - 1938
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kowno. Zerstörte FabrikenSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kowno. Zerstörte Fabriken
IMAGE
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Potvynis Kaune 1926 m. Jonavos g-vė. - 1926Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Potvynis Kaune 1926 m. Jonavos g-vė. - 1926
IMAGE
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kaunas. Įgulos bažnyčia. - 1936Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kaunas. Įgulos bažnyčia. - 1936
IMAGE
Ar jau žinote, kad šiais, Vytauto Didžiojo, metais, nuo rugsėjo mėnesio Naujoji vaidilutė eis žymiai padidinta ir daug įdomesnė, negu buvo. - 1930Ar jau žinote, kad šiais, Vytauto Didžiojo, metais, nuo rugsėjo mėnesio "Naujoji vaidilutė" eis žymiai padidinta ir daug įdomesnė, negu buvo. - 1930
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjai. A. Smetona, Lietuvos valstybės prezidentas. - 1918Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjai. A. Smetona, Lietuvos valstybės prezidentas. - 1918
IMAGE
Pašarinių, kaupiamųjų, daržovių ir pievų žolių sėklų kainininkas. ...1936 m. / S. Trinkovskis ir K. Arris. - 1936Pašarinių, kaupiamųjų, daržovių ir pievų žolių sėklų kainininkas. ...1936 m. / S. Trinkovskis ir K. Arris. - 1936
TEXT
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Palanga. Gr. Tyškievičiaus rumaiSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Palanga. Gr. Tyškievičiaus rumai
IMAGE
Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys. Šventieji metai, 1929. - 1929Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys. Šventieji metai, 1929. - 1929
TEXT
Lietuva. Ser. 2. Pandelis (Rokiškio ap.). 1831 m. rusai čia sumušė mūsų sukilėlius, Terleckio vedamus / P. Rusecko. - 1922Lietuva. Ser. 2. Pandelis (Rokiškio ap.). 1831 m. rusai čia sumušė mūsų sukilėlius, Terleckio vedamus / P. Rusecko. - 1922
IMAGE
Lietuvos piliečiai!. - 1919Lietuvos piliečiai!. - 1919
TEXT
Karinių prievolių įstatymas. - 1926Karinių prievolių įstatymas. - 1926
TEXT
Jau pats laikas neatidėliojant pratęsti Tautos ūkio prenumeratą 1940 metams. - 1939Jau pats laikas neatidėliojant pratęsti Tautos ūkio prenumeratą 1940 metams. - 1939
TEXT
Ūkininkai, mūsų kelias į gerovę - per žemės ūkio draugijas ir laikraščius!. - 1923Ūkininkai, mūsų kelias į gerovę - per žemės ūkio draugijas ir laikraščius!. - 1923
TEXT
Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto malone Telšių vyskupas ir Klaipėdos Prelatas, visiems savo Ganomiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą / [Justinas Staugaitis]. - 1938Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto malone Telšių vyskupas ir Klaipėdos Prelatas, visiems savo Ganomiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą / [Justinas Staugaitis]. - 1938
TEXT
Памятная книжка Ковенской губернии на ... год. 1903. - 1902Памятная книжка Ковенской губернии на ... год. 1903. - 1902
TEXT
Šaulių sąjungos įsakymai ir aplinkraščiai, (1935-1939). - 1940Šaulių sąjungos įsakymai ir aplinkraščiai, (1935-1939). - 1940
TEXT
Lietuvos darbininkai! Lietuvos pilieciai! / Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno kuopa. - 1919Lietuvos darbininkai! Lietuvos pilieciai! / Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno kuopa. - 1919
TEXT
Laikraštėlių kolekcija. Jaunimo organizacijų leidiniai. Alfa. Nr. 2 / red. E. Butrimavičius. - 1928.05.10Laikraštėlių kolekcija. Jaunimo organizacijų leidiniai. Alfa. Nr. 2 / red. E. Butrimavičius. - 1928.05.10
TEXT
Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Kauno kalendorius. 1928 metams. - 1927Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Kauno kalendorius. 1928 metams. - 1927
TEXT
Valstybės kontrolės Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo apyskaita. 1924 m. - 1925Valstybės kontrolės Lietuvos Respublikos biudžeto vykdymo apyskaita. 1924 m. - 1925
TEXT
Parapijų lankymas. - 1935Parapijų lankymas. - 1935
TEXT
1 - 100 (Total Results 1724)>>