Explore your Results

ThumbnailTitle
Bellaria academica ad serenissimorum principum Philippi Wilhelmi, comitis palatini Rheni, ducis Bavariae ... sponsi et Annae Catharinae Constantiae ... Poloniae Sueciaeq[eu] regum Sigismundi III. filiae, Vladislai IV. sororis, ... sponsae festas, fortunatas auspicatissimasq[ue] nuptias / summo gratulandi studio ab Academia Vilnensi Soc. Iesu oblata. - 1642Bellaria academica ad serenissimorum principum Philippi Wilhelmi, comitis palatini Rheni, ducis Bavariae ... sponsi et Annae Catharinae Constantiae ... Poloniae Sueciaeq[eu] regum Sigismundi III. filiae, Vladislai IV. sororis, ... sponsae festas, fortunatas auspicatissimasq[ue] nuptias / summo gratulandi studio ab Academia Vilnensi Soc. Iesu oblata. - 1642
TEXT
Phaenomena seu aspectus felicissimi syderu[m] ... Ianussii Skumin Tiszkiewicz, palatini Vilnensis, Bracla., Iurbor., Novovo. etc. capitanei ... / ab Alberto Izdebski, artium et philosophiae baccalaureo, s. theologiae auditore in al. Acade. Vil. Soc. Iesu proposita idemq[ue] illustrissimo su[m]mo gratulandi studio oblata. - 1641Phaenomena seu aspectus felicissimi syderu[m] ... Ianussii Skumin Tiszkiewicz, palatini Vilnensis, Bracla., Iurbor., Novovo. etc. capitanei ... / ab Alberto Izdebski, artium et philosophiae baccalaureo, s. theologiae auditore in al. Acade. Vil. Soc. Iesu proposita idemq[ue] illustrissimo su[m]mo gratulandi studio oblata. - 1641
TEXT
Decora illustrissimae domus Pociejanae in gentilitio insigni ... Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi, capitaneo Rohaczeviensi, ... inter publica privataq[ue] omnium vota palatinatus sui fasces auspicanti repraesentata e voto collegii Vitebscensis Soc. Iesu. - 1687Decora illustrissimae domus Pociejanae in gentilitio insigni ... Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi, capitaneo Rohaczeviensi, ... inter publica privataq[ue] omnium vota palatinatus sui fasces auspicanti repraesentata e voto collegii Vitebscensis Soc. Iesu. - 1687
TEXT
List z Rzymu pisany o audientiey daney od oyca s. Innocentego XI xiędzu Gvidonowi Tasciardowi Soc. Iesu od krola Siam ze trema Mandarinami posłanemu roku 1688. 23. Decembra / z włoskiego na polski przełożony. - 1689List z Rzymu pisany o audientiey daney od oyca s. Innocentego XI xiędzu Gvidonowi Tasciardowi Soc. Iesu od krola Siam ze trema Mandarinami posłanemu roku 1688. 23. Decembra / z włoskiego na polski przełożony. - 1689
TEXT
Triasmus epicriticus analegomatum ex universa philosophia ad mentem d. Thomae, doctoris angelici, conformatus et ... Ianussio Skumin Tyszkiewicz, palatino Vilnensi, Braclaviensi, Iurborgensi, Novovolensi etc., etc. capitaneo / a Constantino Casimiro Raiecki [i.e. Toma Porzecki], iuris et philosophiae auditore, oblatus ac in peraugusto Academiae Crac. d. Iagiellonis Lycaeo publice ad disputandum propositus. Praesidente v.m. Ioachimo Speronowic, coll. maiore, can. S. Anae, cursus eiusdem Wladislaviani professore, anno ... 1641 mense Augusto die hora pomeridiana. - 1641Triasmus epicriticus analegomatum ex universa philosophia ad mentem d. Thomae, doctoris angelici, conformatus et ... Ianussio Skumin Tyszkiewicz, palatino Vilnensi, Braclaviensi, Iurborgensi, Novovolensi etc., etc. capitaneo / a Constantino Casimiro Raiecki [i.e. Toma Porzecki], iuris et philosophiae auditore, oblatus ac in peraugusto Academiae Crac. d. Iagiellonis Lycaeo publice ad disputandum propositus. Praesidente v.m. Ioachimo Speronowic, coll. maiore, can. S. Anae, cursus eiusdem Wladislaviani professore, anno ... 1641 mense Augusto die hora pomeridiana. - 1641
TEXT
Luna ... Valeriani Suszkowski olim episcopi Vilnensis, almae Academiae fundatoris stellis adornata in solemni magistrorum philosophiae inauguratione / per eandem almam academiam Vilne[n]sem repraesentatur a Casimiro Woysznarowicz, auditore eloquentiae, anno M DC XL. die 22 Iulii. - 1640Luna ... Valeriani Suszkowski olim episcopi Vilnensis, almae Academiae fundatoris stellis adornata in solemni magistrorum philosophiae inauguratione / per eandem almam academiam Vilne[n]sem repraesentatur a Casimiro Woysznarowicz, auditore eloquentiae, anno M DC XL. die 22 Iulii. - 1640
TEXT
Plenilunium honoris in coelo Tyszkiewiciano repraesentatum et ... Ianussio Skumin Tyszkiewicz, palatino Vilnensi, Braclaviensi, Iurborgensi, Novovolensi capitaneo etc. etc., in primo ingressu in principem suorum fascium urbem exhibitum / per Petrum Raiecki, auditorem oratoriae facultatis in alma Academia Vilnensi Societatis Iesu anno 1641. - 1641Plenilunium honoris in coelo Tyszkiewiciano repraesentatum et ... Ianussio Skumin Tyszkiewicz, palatino Vilnensi, Braclaviensi, Iurborgensi, Novovolensi capitaneo etc. etc., in primo ingressu in principem suorum fascium urbem exhibitum / per Petrum Raiecki, auditorem oratoriae facultatis in alma Academia Vilnensi Societatis Iesu anno 1641. - 1641
TEXT
Morze od brzegu śmiertelnośći do portu odpoćznienia ... Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową, marszalkową słonimską, prowadzące / ktoremu x. Raymund Zaiaczkowski, s. th. l., dominikan, brzegi y granice ucżynił y na kazaniu pogrzebowym w Zurowicach mianym szerokość przemierzywszy, nawalność uśmierzył roku 1653. dnia 30 Octobra. - 1653Morze od brzegu śmiertelnośći do portu odpoćznienia ... Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową, marszalkową słonimską, prowadzące / ktoremu x. Raymund Zaiaczkowski, s. th. l., dominikan, brzegi y granice ucżynił y na kazaniu pogrzebowym w Zurowicach mianym szerokość przemierzywszy, nawalność uśmierzył roku 1653. dnia 30 Octobra. - 1653
TEXT
Pagerintos giesmių knygos, kuriose brangiausios senos ir naujos giesmēs suraszytos Diewui ant garbēs ir lietuwininkams ant duszių iszganymo podraug su maldų knygomis bei nauju trecziosios dalies papildymu / [nůg M. Daniel Klein]. - 1936Pagerintos giesmių knygos, kuriose brangiausios senos ir naujos giesmēs suraszytos Diewui ant garbēs ir lietuwininkams ant duszių iszganymo podraug su maldų knygomis bei nauju trecziosios dalies papildymu / [nůg M. Daniel Klein]. - 1936
TEXT
Prúsiszkos kaléndros .... ant meto 1872, kurs yra szaltmetis nů 366 dienu / lietuwininkams ant naudôs ir pamókslo sutaisytos ir raszytos nů Jurgio Meszkaczo, mokytojo Obereisulůs, Ragainēs parapijoj'. - 1871Prúsiszkos kaléndros .... ant meto 1872, kurs yra szaltmetis nů 366 dienu / lietuwininkams ant naudôs ir pamókslo sutaisytos ir raszytos nů Jurgio Meszkaczo, mokytojo Obereisulůs, Ragainēs parapijoj'. - 1871
TEXT
Aplinkraštis. Lietuvos koperacijos bendrovių sąjungos tikslas yra parūpinti plačiausiems Lietuvos vartotojų sluoksniams kuo prieinamiausiomis sąlygomis įvairių vartojimo dalykų / Lietuvos koperacijos bendrovių sąjunga. - 192?Aplinkraštis. "Lietuvos koperacijos bendrovių sąjungos tikslas yra parūpinti plačiausiems Lietuvos vartotojų sluoksniams kuo prieinamiausiomis sąlygomis įvairių vartojimo dalykų" / Lietuvos koperacijos bendrovių sąjunga. - 192?
TEXT
Parole der Heimat. Prieš mūsų akis atsiskleidžia banguojančių javų laukų, rūkstančių kaminų, dailių kaimų ir gigantiškų miestų regėjimas. Visa tai kada nors bus išvaduotosios Europos tėvynė / dr. Goebbels. - 1944Parole der Heimat. Prieš mūsų akis atsiskleidžia banguojančių javų laukų, rūkstančių kaminų, dailių kaimų ir gigantiškų miestų regėjimas. Visa tai kada nors bus išvaduotosios Europos tėvynė / dr. Goebbels. - 1944
IMAGE
Gimtinės šūkiai. Aš tikiu, jog mūsų priešai dar toli gražu neįsivaizduoja, kokio pajėgumo yra vokiečių tauta ir jos sąjunginės tautos ir su kokiu atkakliu pasiryžimu ir nepajudinamu pasitikėjimu pergale jos žiūri į būsimas kovas / Reicho užsienių reikalų ministeris Ribbentrop. - 1944Gimtinės šūkiai. Aš tikiu, jog mūsų priešai dar toli gražu neįsivaizduoja, kokio pajėgumo yra vokiečių tauta ir jos sąjunginės tautos ir su kokiu atkakliu pasiryžimu ir nepajudinamu pasitikėjimu pergale jos žiūri į būsimas kovas / Reicho užsienių reikalų ministeris Ribbentrop. - 1944
IMAGE
Gimtinės šūkiai. Nors mūsų lauktų dar ne vienas kietas mūšis, vienu dalyku mes galime būti tikri - mūsų kariai, žinodami savo jėgą ir savo individualinį pranašumą priešo atžvilgiu, kovos ant apsaugos pylimų dėl Europos su nematytu fanatizmu / Reicho užsienių reikalų ministeris von Ribbentrop. - 1944Gimtinės šūkiai. Nors mūsų lauktų dar ne vienas kietas mūšis, vienu dalyku mes galime būti tikri - mūsų kariai, žinodami savo jėgą ir savo individualinį pranašumą priešo atžvilgiu, kovos ant apsaugos pylimų dėl Europos su nematytu fanatizmu / Reicho užsienių reikalų ministeris von Ribbentrop. - 1944
IMAGE
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Istorinis - revoliucinis Kaunas / Pr. Juozapavičius. - 1945Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Istorinis - revoliucinis Kaunas / Pr. Juozapavičius. - 1945
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Šimtametis darbininkų kultūros židinys / Pranas Juozapavičius. - 1983.IV.20Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Šimtametis darbininkų kultūros židinys / Pranas Juozapavičius. - 1983.IV.20
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Lenininės Iskros vietomis Kaune / Pranas Juozapavičius. - 1971Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Lenininės "Iskros" vietomis Kaune / Pranas Juozapavičius. - 1971
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Pirmosios Kauno spaustuvės ir jose išspausdintos lietuviškos knygos ir kiti leidiniai / Pranas Juozapavičius. - 1969Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Kauną. Pirmosios Kauno spaustuvės ir jose išspausdintos lietuviškos knygos ir kiti leidiniai / Pranas Juozapavičius. - 1969
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Radimai ir praradimai / Pranas Juozapavičius. - 1984Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Radimai ir praradimai / Pranas Juozapavičius. - 1984
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1986 i.e.1985.VII.15Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1986 i.e.1985.VII.15
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1985.VII.15Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1985.VII.15
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Vilniaus generalgubernatoriaus, Kauno gubernatoriaus, Žandarmerijos raštai, liečią 1905-1907 metų revoliuciją Lietuvoje / [nuorašus padarė Pranas Juozapavičius]. - 1976.VIII.21Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Vilniaus generalgubernatoriaus, Kauno gubernatoriaus, Žandarmerijos raštai, liečią 1905-1907 metų revoliuciją Lietuvoje / [nuorašus padarė Pranas Juozapavičius]. - 1976.VIII.21
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Bibliografijos rodyklės. Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinių išleistų vadovėlių, pedagoginių knygų ir paruoštų rankraščių bibliografija / Pranas Juozapavičius. - 1976Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Bibliografijos rodyklės. Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinių išleistų vadovėlių, pedagoginių knygų ir paruoštų rankraščių bibliografija / Pranas Juozapavičius. - 1976
TEXT
Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto malone Telšių vyskupas ir Klaipėdos Prelatas, visiems Dijecezijos ir Prelatūros tikimiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą / [Justinas Staugaitis]. - 1928Justinas Staugaitis, Dievo gailestingumu ir Apaštalų sosto malone Telšių vyskupas ir Klaipėdos Prelatas, visiems Dijecezijos ir Prelatūros tikimiesiems siunčia sveikinimą ir ganytojo laiminimą / [Justinas Staugaitis]. - 1928
TEXT
Kaimynai / [K. Jablonskis]. - XX a. I-a pusė"Kaimynai" / [K. Jablonskis]. - XX a. I-a pusė
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės laiškų / Pranas Juozapavičius. - 1960.I.15Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės laiškų / Pranas Juozapavičius. - 1960.I.15
TEXT
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Prieš 95-erius metus žuvo 1863 metų Lietuvos valstiečių sukilimo vadovas Antanas Mackevičius / Pr. Juozapavičius. - 1958Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Prieš 95-erius metus žuvo 1863 metų Lietuvos valstiečių sukilimo vadovas Antanas Mackevičius / Pr. Juozapavičius. - 1958
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Autobiografija ir prašymas Maskvos kredito ir taupomųjų draugijų sąjungos komisijai] / Petras Šalčius. - 1917.08.30Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Autobiografija ir prašymas Maskvos kredito ir taupomųjų draugijų sąjungos komisijai] / Petras Šalčius. - 1917.08.30
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Kvietimai Petrui Šalčiui]. - 1933.02.12-1939.12.17Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Kvietimai Petrui Šalčiui]. - 1933.02.12-1939.12.17
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Čekoslovakijos nacionalinio banko lydraštis]. - 1937.11.15Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Čekoslovakijos nacionalinio banko lydraštis]. - 1937.11.15
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Knygos Unser Kampf in Polen reklama su lydraščiu] / Verlagsanstalt M. Wittkop GmbH. - 1939, lapkr.Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Biografiniai ir buities dokumentai. [Knygos "Unser Kampf in Polen" reklama su lydraščiu] / Verlagsanstalt M. Wittkop GmbH. - 1939, lapkr.
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Vadovėlis kredito bendrovėms : patarimai, kaip tvarkyti, vesti kredito bendrovių operacijos ir jų knygos] / Petras Šalčius. - 1920Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Vadovėlis kredito bendrovėms : patarimai, kaip tvarkyti, vesti kredito bendrovių operacijos ir jų knygos] / Petras Šalčius. - 1920
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Kooperatyvų organizacijų kvietimai]. - 1926-1942Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Kooperatyvų organizacijų kvietimai]. - 1926-1942
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Lietuvos gamyklų ir fabrikų savininkų draugijos lydraštis]. - 1927.10.29Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Lietuvos gamyklų ir fabrikų savininkų draugijos lydraštis]. - 1927.10.29
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Vartotojų bendrovių ir žemės ūkio draugijų prekybinio darbo sukoncentravimas / Petras Šalčius. - 1930Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Vartotojų bendrovių ir žemės ūkio draugijų prekybinio darbo sukoncentravimas / Petras Šalčius. - 1930
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Pirmosios Lietuvos ekonominės konferencijos dalyvio bilietas]. - 1931.09.26-27Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Pirmosios Lietuvos ekonominės konferencijos dalyvio bilietas]. - 1931.09.26-27
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Mokslas apie prigimtinę ir politinę teisę, politinę ekonomiką ir tautų teisę / Petras Šalčius. - 1934-1935Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Mokslas apie prigimtinę ir politinę teisę, politinę ekonomiką ir tautų teisę / Petras Šalčius. - 1934-1935
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Kvietimas dalyvauti Ekonomikos mokslų fakulteto tarybos posėdyje]. - 1940Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Kvietimas dalyvauti Ekonomikos mokslų fakulteto tarybos posėdyje]. - 1940
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Lietuvos cukraus pramonės raida / Boleslovas Balanda. - 1942Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Lietuvos cukraus pramonės raida / Boleslovas Balanda. - 1942
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Linai ir jų prekyba Lietuvoje / Petras Šalčius. - 1944Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Linai ir jų prekyba Lietuvoje / Petras Šalčius. - 1944
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Lietuvos ūkio istorijos kurso programa]. - 1944Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Lietuvos ūkio istorijos kurso programa]. - 1944
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Ekonomikos mokslų fakulteto dekano raštas] / [Jonas Dagys]. - 1947-1951Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kooperatinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. [Ekonomikos mokslų fakulteto dekano raštas] / [Jonas Dagys]. - 1947-1951
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Korespondencija. [The Horace Plunkett Foundation laiškas Petrui Šalčiui]. - 1934.08.28Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Korespondencija. ["The Horace Plunkett Foundation" laiškas Petrui Šalčiui]. - 1934.08.28
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Korespondencija. [Petro Šalčiaus susirašinėjimas su Henry May] / Petras Šalčius, Henry May. - 1937Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Korespondencija. [Petro Šalčiaus susirašinėjimas su Henry May] / Petras Šalčius, Henry May. - 1937
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Narių papildomosios atsakomybės taisyklių projektas. - 1926Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Narių papildomosios atsakomybės taisyklių projektas. - 1926
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Centrinės draudimo sąjungos Kooperacija dokumentai]. - 1926-1938Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Centrinės draudimo sąjungos "Kooperacija" dokumentai]. - 1926-1938
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos atstovo balsavimo kortelė]. - 1927Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos atstovo balsavimo kortelė]. - 1927
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Lietuvos Kooperacijos banko statistinės lentelės]. - 1928Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Lietuvos Kooperacijos banko statistinės lentelės]. - 1928
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Liet. K. B. S. padėčiai stabilizuoti plenas / V. Zakarevičius. - 1930Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Liet. K. B. S. padėčiai stabilizuoti plenas / V. Zakarevičius. - 1930
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Lietuvos kooperatyvų tarybos rengtos konferencijos dalyvių sąrašas]. - XX a. 3-4 deš.Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Lietuvos kooperatyvų tarybos rengtos konferencijos dalyvių sąrašas]. - XX a. 3-4 deš.
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Žemės ūkio rūmų 1932 m. visumos susirinkimui. - 1932Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Žemės ūkio rūmų 1932 m. visumos susirinkimui. - 1932
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Ekonominė karių bendrovė. - 1933Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Ekonominė karių bendrovė. - 1933
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Akc. b-vės Maistas akcininkų visuotinių susirinkimų dokumentai]. - 1933-1935Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Akc. b-vės "Maistas" akcininkų visuotinių susirinkimų dokumentai]. - 1933-1935
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Vilniaus aukštesniųjų kooperacijos kursų statutas / Lietuvos kooperatyvų taryba. - 1940Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Vilniaus aukštesniųjų kooperacijos kursų statutas / Lietuvos kooperatyvų taryba. - 1940
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Akšeliškės dvaro nuomos dokumentai]. - 1882-1889Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Akšeliškės dvaro nuomos dokumentai]. - 1882-1889
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Felicijono Babrausko ir Jadvygos Orvidaitės santuokos pažyma]. - 1890.08.16Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Felicijono Babrausko ir Jadvygos Orvidaitės santuokos pažyma]. - 1890.08.16
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Kauno apygardos teismo sprendimo nuorašai dėl paveldėjimo teisės į Akšeliškės dvarą]. - 1894.03.05, 1894.10.07Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Kauno apygardos teismo sprendimo nuorašai dėl paveldėjimo teisės į Akšeliškės dvarą]. - 1894.03.05, 1894.10.07
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Vilniaus žemės banko kvitai ir mokesčių lapas]. - 1910-1915Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Vilniaus žemės banko kvitai ir mokesčių lapas]. - 1910-1915
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Raštas Raseinių valsčiaus tarybai] / Felicijonas Babrauskas. - 1916.07.19Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Raštas Raseinių valsčiaus tarybai] / Felicijonas Babrauskas. - 1916.07.19
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Bylų dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto dokumentai]. - 1932-1937Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Babrauskų šeimos dokumentai. [Bylų dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto dokumentai]. - 1932-1937
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Kadetų absolventų sąrašas]. - 1835Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Kadetų absolventų sąrašas]. - 1835
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Paklausimas Kamčiatkos jėgerių pulko kapitonui Kaminskiui]. - 1853.09.17Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Paklausimas Kamčiatkos jėgerių pulko kapitonui Kaminskiui]. - 1853.09.17
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [1-ojo žygio bataliono maisto apskaitos dokumentai]. - 1852-1854Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [1-ojo žygio bataliono maisto apskaitos dokumentai]. - 1852-1854
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Raportai dėl tolesnio produktų tiekimo užtikrinimo]. - 1854.02.09Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Raportai dėl tolesnio produktų tiekimo užtikrinimo]. - 1854.02.09
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Atsargos papulkininkio Kaminskio raportas]. - 1865.08.15Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Atsargos papulkininkio Kaminskio raportas]. - 1865.08.15
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio tarnyba Panevėžio rekrutų ėmimo komisijoje susiję dokumentai. [Panevėžio rekrutų ėmimo komisijos karinio priėmėjo siunčiamasis žurnalas ir kvitai]. - 1852-1853Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio tarnyba Panevėžio rekrutų ėmimo komisijoje susiję dokumentai. [Panevėžio rekrutų ėmimo komisijos karinio priėmėjo siunčiamasis žurnalas ir kvitai]. - 1852-1853
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities bajorų vado liudijimas]. - 1860.03.01Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities bajorų vado liudijimas]. - 1860.03.01
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities bajorų vado laiškas Ustinui Kaminskiui]. - 1861.09.05Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities bajorų vado laiškas Ustinui Kaminskiui]. - 1861.09.05
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities II-ojo taikos teismo taikos teisėjo raštas Kaminskiui]. - 1861Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities II-ojo taikos teismo taikos teisėjo raštas Kaminskiui]. - 1861
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities II-ojo taikos teismo taikos teisėjo raštas Kaminskiui]. - 1862.01.24Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities II-ojo taikos teismo taikos teisėjo raštas Kaminskiui]. - 1862.01.24
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities II-ojo taikos teismo taikos teisėjo pranešimas Kaminskiui]. - 1862.11.01Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities II-ojo taikos teismo taikos teisėjo pranešimas Kaminskiui]. - 1862.11.01
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities I-ojo taikos teismo taikos teisėjo raštai Ustinui Kaminskiui]. - 1864Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities I-ojo taikos teismo taikos teisėjo raštai Ustinui Kaminskiui]. - 1864
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities policijos valdybos raštų dėl pensijos išmokėjimo Jonui Petrui Pauliui Kaminskiui nuorašai]. - 1865.08.19Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities policijos valdybos raštų dėl pensijos išmokėjimo Jonui Petrui Pauliui Kaminskiui nuorašai]. - 1865.08.19
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities bajorų vado barono Renne laiškas Artidorui Kaminskiui]. - 1866.04.12Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Telšių apskrities bajorų vado barono Renne laiškas Artidorui Kaminskiui]. - 1866.04.12
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Laiškas Artidorui Kaminskiui]. - 1868.08.28Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Laiškas Artidorui Kaminskiui]. - 1868.08.28
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Barono Renne laiškas pulkininkui Artidorui Kaminskiui]. - 1868.11.04Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [Barono Renne laiškas pulkininkui Artidorui Kaminskiui]. - 1868.11.04
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [N. Slavutinskio laiškas Artidorui Kaminskiui]. - 1869.12.15Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Rainių dvaro dokumentai. [N. Slavutinskio laiškas Artidorui Kaminskiui]. - 1869.12.15
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Adolfo Vėgėlės laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1910.03.12Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Adolfo Vėgėlės laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1910.03.12
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Kunigo Juozo Dobužinskio laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1910.03.31Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Kunigo Juozo Dobužinskio laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1910.03.31
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Liudijimų dėl bibliotekos steigimo kopijos]. - 1910-1914Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Liudijimų dėl bibliotekos steigimo kopijos]. - 1910-1914
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Zarasų vartotojų draugijos valdybai]. - 1911.08.19Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Zarasų vartotojų draugijos valdybai]. - 1911.08.19
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio prašymas žemės ūkio draugijų komiteto Sankt Peterburgo skyriui]. - 1912Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio prašymas žemės ūkio draugijų komiteto Sankt Peterburgo skyriui]. - 1912
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Maskvos vartotojų draugijų sąjungos sekretoriatui]. - 1912.12.25Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Maskvos vartotojų draugijų sąjungos sekretoriatui]. - 1912.12.25
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškai vartotojų draugijų valdyboms]. - 1912Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškai vartotojų draugijų valdyboms]. - 1912
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Radviliškio ir Šiaulių vartotojų draugijų laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1912.07.27Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Radviliškio ir Šiaulių vartotojų draugijų laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1912.07.27
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio susirašinėjimas su Jonu Ivanavičiumi]. - 1912Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio susirašinėjimas su Jonu Ivanavičiumi]. - 1912
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Jono Ivanavičiaus laiškai Povilui Brazaičiui]. - 1912Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Jono Ivanavičiaus laiškai Povilui Brazaičiui]. - 1912
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Pabiržės klebonui Antanui Rumševičiui]. - 1912.10.29Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Pabiržės klebonui Antanui Rumševičiui]. - 1912.10.29
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. Aнкета по обследованiю раiоновъ потребительныхъ обществъ въ отношенiи закупокъ / Московскiй союзъ потребительныхъ обществъ. - 1912-1913Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. Aнкета по обследованiю раiоновъ потребительныхъ обществъ въ отношенiи закупокъ / Московскiй союзъ потребительныхъ обществъ. - 1912-1913
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio susirašinėjimas su Jonu Matu]. - 1913-1914Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio susirašinėjimas su Jonu Matu]. - 1913-1914
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Advokato Mykolo Sleževičiaus laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1913.09.18Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Advokato Mykolo Sleževičiaus laiškas Povilui Brazaičiui]. - 1913.09.18
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Kaziliūno laiškai Povilui Brazaičiui]. - 1914Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Kaziliūno laiškai Povilui Brazaičiui]. - 1914
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Maskvos vartotojų draugijų sąjungos dokumentai apie Joniškio vartotojų draugijos reviziją]. - 1914Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Maskvos vartotojų draugijų sąjungos dokumentai apie Joniškio vartotojų draugijos reviziją]. - 1914
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Povilui Kaziliūnui]. - 1914.05.13Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Povilui Kaziliūnui]. - 1914.05.13
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Maskvos vartotojų draugijų sąjungos biurui]. - 1914.07.27Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškas Maskvos vartotojų draugijų sąjungos biurui]. - 1914.07.27
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Eduardo Šulco rekomendacijos]. - 1914Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Eduardo Šulco rekomendacijos]. - 1914
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškai]. - 1914Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Povilo Brazaičio laiškai]. - 1914
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kooperatyvų korporacijos valdybos posėdžių protokolai]. - 1939Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. [Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kooperatyvų korporacijos valdybos posėdžių protokolai]. - 1939
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Pastabos dėl verslo pelno mokesčio įstatymo projekto / Kooperatyvų korporacijos valdyba. - 1939Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Lietuvos ir užsienio šalių kooperatyvų veiklos dokumentai. Su Lietuvos kooperatyvų veikla susiję dokumentai. Pastabos dėl verslo pelno mokesčio įstatymo projekto / Kooperatyvų korporacijos valdyba. - 1939
TEXT
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Iškarpų rinkinys apie kooperacijos judėjimą Lietuvoje]. - 1925.03.25Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Povilo Brazaičio veiklos kooperacijos srityje dokumentai. [Iškarpų rinkinys apie kooperacijos judėjimą Lietuvoje]. - 1925.03.25
TEXT
1 - 100 (Total Results 2340)>>