Explore your Results

ThumbnailTitle
Nežinomas autorius. 1989 m. rugpjūčio 23 diena. Katedros aikštė. Vilnius. 1989-08-23Nežinomas autorius. 1989 m. rugpjūčio 23 diena. Katedros aikštė. Vilnius. 1989-08-23
IMAGE
Nežinomas autorius. Baltijos kelias, Lietuva. 1989-08-23Nežinomas autorius. Baltijos kelias, Lietuva. 1989-08-23
IMAGE
Nežinomas autorius. Baltijos kelias. Lietuva. 1989-08-23Nežinomas autorius. Baltijos kelias. Lietuva. 1989-08-23
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvio tremtinio laidotuvės Machlakove. 1957Nežinomas autorius. Lietuvio tremtinio laidotuvės Machlakove. 1957
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Juzefa ir Vladas Dackevičiai. 1953Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Juzefa ir Vladas Dackevičiai. 1953
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvių tremtinių Butkų šeima Jakutske. 1957Nežinomas autorius. Lietuvių tremtinių Butkų šeima Jakutske. 1957
IMAGE
Nežinomas autorius. Tit-Arų miesto vaizdas. 1954Nežinomas autorius. Tit-Arų miesto vaizdas. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Juozapas-Algirdas Jasevičius tremtyje Sibire. 1956Nežinomas autorius. Juozapas-Algirdas Jasevičius tremtyje Sibire. 1956
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvių tremtinių Mikalajūnų šeima. 1952Nežinomas autorius. Lietuvių tremtinių Mikalajūnų šeima. 1952
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Tit-Arų gyvenvietėje. 1955Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Tit-Arų gyvenvietėje. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvių Sibiro tremtinių krepšinio komanda. 1955Nežinomas autorius. Lietuvių Sibiro tremtinių krepšinio komanda. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvių Sibiro tremtinių gyvenvietė Tit-Aruose. 1948Nežinomas autorius. Lietuvių Sibiro tremtinių gyvenvietė Tit-Aruose. 1948
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvės Sibiro tremtinės prie namo, kuriame gyveno. 1955Nežinomas autorius. Lietuvės Sibiro tremtinės prie namo, kuriame gyveno. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinė Regina Stalauskaitė-Grinkevičienė su sūnumi Jakutske. 1956Nežinomas autorius. Tremtinė Regina Stalauskaitė-Grinkevičienė su sūnumi Jakutske. 1956
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinių Reginos ir Juozo Grinkevičių sūnus Jurgis Jakutsko prieplaukoje. 1957Nežinomas autorius. Tremtinių Reginos ir Juozo Grinkevičių sūnus Jurgis Jakutsko prieplaukoje. 1957
IMAGE
Nežinomas autorius. Regina Stalauskaitė-Grinkevičienė su sūnumi Jurgiu Jakutske. 1954Nežinomas autorius. Regina Stalauskaitė-Grinkevičienė su sūnumi Jurgiu Jakutske. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtiniai Jakutske prie barako, kuriame gyveno. 1955Nežinomas autorius. Tremtiniai Jakutske prie barako, kuriame gyveno. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1958Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1958
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1949Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1949
IMAGE
Nežinomas autorius. Vaidotas Bieliūnas tremtyje. 1956Nežinomas autorius. Vaidotas Bieliūnas tremtyje. 1956
IMAGE
Nežinomas autorius. Bieliūnų šeima tremtyje. 1955Nežinomas autorius. Bieliūnų šeima tremtyje. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Muchtujos gyvenvietė prie Lenos upės krantoNežinomas autorius. Muchtujos gyvenvietė prie Lenos upės kranto
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinė Lina Abromaitytė-Malinauskienė Jakutske. 1953Nežinomas autorius. Tremtinė Lina Abromaitytė-Malinauskienė Jakutske. 1953
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvės tremtinės ir jų vaikai prie namo, kuriame gyveno Pežų šeima. 1959Nežinomas autorius. Lietuvės tremtinės ir jų vaikai prie namo, kuriame gyveno Pežų šeima. 1959
IMAGE
Nežinomas autorius. Rita Ivanauskaitė-Rutkauskienė tremtyje Tomsko srityje. 1954Nežinomas autorius. Rita Ivanauskaitė-Rutkauskienė tremtyje Tomsko srityje. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Rita Ivanauskaitė-Rutkauskienė, Vanda ir Antanas Markevičiai tremtyje. 1954Nežinomas autorius. Rita Ivanauskaitė-Rutkauskienė, Vanda ir Antanas Markevičiai tremtyje. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Būrelis lietuvių tremtinių Jakutske. 1953Nežinomas autorius. Būrelis lietuvių tremtinių Jakutske. 1953
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtiniai darbo statybose metu. 1956Nežinomas autorius. Tremtiniai darbo statybose metu. 1956
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtiniai Jakutske švenčia Kalėdas. 1955Nežinomas autorius. Tremtiniai Jakutske švenčia Kalėdas. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutsko universitete. 1955Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutsko universitete. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1957Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1957
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvių tremtinių žvejų brigada Tit Aruose. 1954Nežinomas autorius. Lietuvių tremtinių žvejų brigada Tit Aruose. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai su nušautomis gulbėmis Tit Aruose. 1953Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai su nušautomis gulbėmis Tit Aruose. 1953
IMAGE
Nežinomas autorius. Kolūkio „Ribak“ buhalterijos darbuotojai. 1950Nežinomas autorius. Kolūkio „Ribak“ buhalterijos darbuotojai. 1950
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtiniai prie Lenos upės. 1942Nežinomas autorius. Tremtiniai prie Lenos upės. 1942
IMAGE
Nežinomas autorius. Danutė Sprangauskaitė-Bačarova Panevėžio gimnazijos gimnazistė. 1939Nežinomas autorius. Danutė Sprangauskaitė-Bačarova Panevėžio gimnazijos gimnazistė. 1939
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinė Milda Rapkauskaitė. 1951Nežinomas autorius. Tremtinė Milda Rapkauskaitė. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinių Rapkauskų šeima. 1975Nežinomas autorius. Tremtinių Rapkauskų šeima. 1975
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinių Rapkauskų šeima prie namo, kuriame gyveno tremtyje Jakutske. 1951Nežinomas autorius. Tremtinių Rapkauskų šeima prie namo, kuriame gyveno tremtyje Jakutske. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Milda Rapkauskaitė su tėvais Ona ir Mykolu Jakutske. 1951Nežinomas autorius. Milda Rapkauskaitė su tėvais Ona ir Mykolu Jakutske. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinių statybininkų brigada. 1954Nežinomas autorius. Tremtinių statybininkų brigada. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvės tremtinės Tiksi salos mokykloje Jakutijoje. 1951Nežinomas autorius. Lietuvės tremtinės Tiksi salos mokykloje Jakutijoje. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Jakutsko Pedagoginio instituto antro kurso studentai prie įėjimo į institutą. 1953Nežinomas autorius. Jakutsko Pedagoginio instituto antro kurso studentai prie įėjimo į institutą. 1953
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinys Jonas Daukša prie barakų Pečioros lageryje. 1948Nežinomas autorius. Tremtinys Jonas Daukša prie barakų Pečioros lageryje. 1948
IMAGE
Nežinomas autorius. Jurgis Kebleris tremtyje. 1952Nežinomas autorius. Jurgis Kebleris tremtyje. 1952
IMAGE
Nežinomas autorius. Keblerių šeima tremtyje Jakutske. 1950Nežinomas autorius. Keblerių šeima tremtyje Jakutske. 1950
IMAGE
Nežinomas autorius. Marcelė ir Jurgis Kebleriai tremtyje Jakutske. 1952Nežinomas autorius. Marcelė ir Jurgis Kebleriai tremtyje Jakutske. 1952
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1956Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai Jakutske. 1956
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinių Jurgio ir Marcelės Keblerių namas Jakutske. 1958Nežinomas autorius. Tremtinių Jurgio ir Marcelės Keblerių namas Jakutske. 1958
IMAGE
Nežinomas autorius. Leonidas Kebleris groja bajanu Jakutske. 1951Nežinomas autorius. Leonidas Kebleris groja bajanu Jakutske. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Leonidas Kebleris, Marcelės ir Jurgio Keblerių sūnus prie radijo aparato. 1953Nežinomas autorius. Leonidas Kebleris, Marcelės ir Jurgio Keblerių sūnus prie radijo aparato. 1953
IMAGE
Nežinomas autorius. Leonidas Kebleris su sovietinės armijos kariais švenčiant Naujuosius metus. 1959Nežinomas autorius. Leonidas Kebleris su sovietinės armijos kariais švenčiant Naujuosius metus. 1959
IMAGE
Nežinomas autorius. Birutė Laskevičiūtė su broliu ir vyru tremtyje. 1953Nežinomas autorius. Birutė Laskevičiūtė su broliu ir vyru tremtyje. 1953
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvės moterys Kirtimų lageryje Vilniuje. 1951Nežinomas autorius. Lietuvės moterys Kirtimų lageryje Vilniuje. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinė Birutė Laskevičiūtė tarpe kitų moterų Kirtimų lageryje. 1951Nežinomas autorius. Tremtinė Birutė Laskevičiūtė tarpe kitų moterų Kirtimų lageryje. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai ant tilto Vorkutoje. 1951Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai ant tilto Vorkutoje. 1951
IMAGE
Nežinomas autorius. Mindaugas Babonas, Domicelė Babonienė ir Antanas Mažutis Vorkutoje. 1954Nežinomas autorius. Mindaugas Babonas, Domicelė Babonienė ir Antanas Mažutis Vorkutoje. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono motina su drauge Vorkutoje. 1955Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono motina su drauge Vorkutoje. 1955
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono sesers sūnūs Vorkutoje. 1957Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono sesers sūnūs Vorkutoje. 1957
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono sesuo Elena su vyru Vorkutoje. 1957Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono sesuo Elena su vyru Vorkutoje. 1957
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono motina su dukromis Vorkutoje. 1958Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono motina su dukromis Vorkutoje. 1958
IMAGE
Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono dukra Liuda Vorkutoje. 1960Nežinomas autorius. Tremtinio Mindaugo Babono dukra Liuda Vorkutoje. 1960
IMAGE
Nežinomas autorius. Elena Lipčiūtė-Babonienė su vaikais ir anūkais tremtyje. 1964Nežinomas autorius. Elena Lipčiūtė-Babonienė su vaikais ir anūkais tremtyje. 1964
IMAGE
Nežinomas autorius. Vorkutos vakarinės mokyklos mokiniai po išleistuvių. 1967Nežinomas autorius. Vorkutos vakarinės mokyklos mokiniai po išleistuvių. 1967
IMAGE
Nežinomas autorius. Orlaiviai ir kitas karo grobis, atimtas iš bermontininkų, Kauno geležinkelio stoty. 1920Nežinomas autorius. Orlaiviai ir kitas karo grobis, atimtas iš bermontininkų, Kauno geležinkelio stoty. 1920
IMAGE
Nežinomas autorius. Karininkas Jonas Nastopka, kuris žuvo 1919 m. kovose už Lietuvos nepriklausomybę. 1919Nežinomas autorius. Karininkas Jonas Nastopka, kuris žuvo 1919 m. kovose už Lietuvos nepriklausomybę. 1919
IMAGE
Nežinomas autorius. Karininkas J.Kupčinskas. Žuvo kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1919Nežinomas autorius. Karininkas J.Kupčinskas. Žuvo kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1919
IMAGE
Nežinomas autorius. Vyčio kryžiaus kavalierius Aleksas Vėtra. 1920Nežinomas autorius. Vyčio kryžiaus kavalierius Aleksas Vėtra. 1920
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės savanoriai. 1919Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės savanoriai. 1919
IMAGE
Nežinomas autorius. Nepriklausomybės kovos. 1920Nežinomas autorius. Nepriklausomybės kovos. 1920
IMAGE
Nežinomas autorius. Karo mokyklos VII laidos karininkai - ulonai su savo instruktoriumi. 1925Nežinomas autorius. Karo mokyklos VII laidos karininkai - ulonai su savo instruktoriumi. 1925
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos  kariuomenės savanoriai iš Marijampolės. 1919Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės savanoriai iš Marijampolės. 1919
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvusi Loreta Asanavičiūtė. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvusi Loreta Asanavičiūtė. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Rolandas Jankauskas. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Rolandas Jankauskas. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Rimantas Juknevičius. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Rimantas Juknevičius. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Vytautas Vaitkus. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Vytautas Vaitkus. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Algimantas Petras Kavoliukas. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Algimantas Petras Kavoliukas. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Vidas Maciulevičius. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Vidas Maciulevičius. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Titas Masiulis. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Titas Masiulis. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Ignas Šimulionis. 2000Nežinomas autorius. 1991 m. sausio 13 d. žuvęs Ignas Šimulionis. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. Antanas Juozapavičius. 1920Nežinomas autorius. Antanas Juozapavičius. 1920
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvių Valaičių šeima Jakutske. 1954Nežinomas autorius. Lietuvių Valaičių šeima Jakutske. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai švenčia Šv. Velykas. 1954Nežinomas autorius. Lietuviai tremtiniai švenčia Šv. Velykas. 1954
IMAGE
Nežinomas autorius. Manifestacija Kaune Anglijai pripažinus de facto Lietuvos valstybę. 1919 m. 1919Nežinomas autorius. Manifestacija Kaune Anglijai pripažinus de facto Lietuvos valstybę. 1919 m. 1919
IMAGE
Nežinomas autorius. Nepriklausomybės kovų invalidų būrelis su Karo muziejaus ir Invalidų komiteto vadovybėmis. 1926Nežinomas autorius. Nepriklausomybės kovų invalidų būrelis su Karo muziejaus ir Invalidų komiteto vadovybėmis. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Pirmųjų kautynių dėl Lietuvos nepriklausomybės dalyviai, kovoję Kėdainių apskrityje. 1925Nežinomas autorius. Pirmųjų kautynių dėl Lietuvos nepriklausomybės dalyviai, kovoję Kėdainių apskrityje. 1925
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos  atsargos karininkų  karo mokyklos baigimo ženklas. 1926Nežinomas autorius. Lietuvos atsargos karininkų karo mokyklos baigimo ženklas. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Jaunieji Lietuvos ūkininkai dovanoja Karo mokyklai kulkosvaidžius. 1925Nežinomas autorius. Jaunieji Lietuvos ūkininkai dovanoja Karo mokyklai kulkosvaidžius. 1925
IMAGE
Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis su giminėmis Plokščių bažnyčios  šventoriuje. 1979Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis su giminėmis Plokščių bažnyčios šventoriuje. 1979
IMAGE
Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis su savo artimaisiais Plokščių bažnyčios klebonijoje. 1972-12-17Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis su savo artimaisiais Plokščių bažnyčios klebonijoje. 1972-12-17
IMAGE
Nežinomas autorius. Fotografija. Karo muziejus ir Laisvės Paminklas Kaune. 1928Nežinomas autorius. Fotografija. Karo muziejus ir Laisvės Paminklas Kaune. 1928
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos karo mokyklos baigimo ženklas. 1922Nežinomas autorius. Lietuvos karo mokyklos baigimo ženklas. 1922
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės kariūnų rikiuotė. 1930Nežinomas autorius. Lietuvos kariuomenės kariūnų rikiuotė. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Karo mokyklos rūmų pašventinimas. 1920Nežinomas autorius. Karo mokyklos rūmų pašventinimas. 1920
IMAGE
Nežinomas autorius. Karo mokyklos kursantų mokymai. 1926Nežinomas autorius. Karo mokyklos kursantų mokymai. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos Respublikos kariuomenės kariai Gaižiūnuose. 1926Nežinomas autorius. Lietuvos Respublikos kariuomenės kariai Gaižiūnuose. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Lietuvos karo mokyklos karininkai. 1926Nežinomas autorius. Lietuvos karo mokyklos karininkai. 1926
IMAGE
Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis. 1980Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis. 1980
IMAGE
Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis. 1980Nežinomas autorius. Kunigas Juozapas Adomaitis. 1980
IMAGE
Nežinomas autorius. Kunigas Aleksandras Markaitis–Markevičius. 1963Nežinomas autorius. Kunigas Aleksandras Markaitis–Markevičius. 1963
IMAGE
1 - 100 (Total Results 121)>>