Explore your Results

ThumbnailTitle
Fiume hajó- és árúforgalma az 1906. és 1907. évekbenFiume hajó- és árúforgalma az 1906. és 1907. években
TEXT
Auswanderung und Rückwanderung der Länder der Ungarischen Heiligen Krone in den Jahren 1899-1913Auswanderung und Rückwanderung der Länder der Ungarischen Heiligen Krone in den Jahren 1899-1913
TEXT
Les professions exercées par la population, combinées avec les principales données démographiques et les conditions de propriétés baties et foncieres de la population. Démographie détaillée et données sur les maisons d'habitation et les logementsLes professions exercées par la population, combinées avec les principales données démographiques et les conditions de propriétés baties et foncieres de la population. Démographie détaillée et données sur les maisons d'habitation et les logements
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak kivándorlása és visszavándorlása 1899-1913A Magyar Szent Korona országainak kivándorlása és visszavándorlása 1899-1913
TEXT
A magyar mezőgazdasági statisztika fejlődése s az 1895. évi VIII. törvényczikk alapján végrehajtott összeírás főbb eredményei községenkintA magyar mezőgazdasági statisztika fejlődése s az 1895. évi VIII. törvényczikk alapján végrehajtott összeírás főbb eredményei községenkint
TEXT
Fiume hajó- és árúforgalma az 1908. évbenFiume hajó- és árúforgalma az 1908. évben
TEXT
Fiume hajó- és árúforgalma az 1909. évbenFiume hajó- és árúforgalma az 1909. évben
TEXT
Fiume hajó- és árúforgalma az 1910. évbenFiume hajó- és árúforgalma az 1910. évben
TEXT
Fiume hajó- és árúforgalma az 1911. évbenFiume hajó- és árúforgalma az 1911. évben
TEXT
Fiume hajó- és árúforgalma az 1912. évbenFiume hajó- és árúforgalma az 1912. évben
TEXT
Fiume hajó- és árúforgalma az 1913. évbenFiume hajó- és árúforgalma az 1913. évben
TEXT
Fiume hajó- és árúforgalma az 1914. és 1915. évekbenFiume hajó- és árúforgalma az 1914. és 1915. években
TEXT
Statistique professionnelle détaillée et la statistique des entreprises. Profession de la population en combinaison avec les principales données démographiques et les conditions des propriétés baties et non baties de la populationStatistique professionnelle détaillée et la statistique des entreprises. Profession de la population en combinaison avec les principales données démographiques et les conditions des propriétés baties et non baties de la population
TEXT
Magyarország állatállománya, gazdasági gépfelszerelése és gyümölcsfaállománya az 1935. évben. Törvényhatóságok és községek (városok) szerintMagyarország állatállománya, gazdasági gépfelszerelése és gyümölcsfaállománya az 1935. évben. Törvényhatóságok és községek (városok) szerint
TEXT
Az 1938. évi felvidéki nép-, földbirtok- és állatösszeírás. Az 1938 november 2-i bécsi döntés alapján visszacsatolt területen végrehajtott összeírás eredményei községek szerintAz 1938. évi felvidéki nép-, földbirtok- és állatösszeírás. Az 1938 november 2-i bécsi döntés alapján visszacsatolt területen végrehajtott összeírás eredményei községek szerint
TEXT
A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai. Részletes demográfia és a lakóházak és lakások adataiA népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai. Részletes demográfia és a lakóházak és lakások adatai
TEXT
Magyarország iparstatisztikája 1885-benMagyarország iparstatisztikája 1885-ben
TEXT
Az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal könyvtárának és térképgyűjteményének czímjegyzéke 1867-1884Az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal könyvtárának és térképgyűjteményének czímjegyzéke 1867-1884
TEXT
A Magyar Korona országainak halandósági táblázata az 1900. évi népszámlálási és az 1900. és 1901. évi népmozgalmi adatok alapjánA Magyar Korona országainak halandósági táblázata az 1900. évi népszámlálási és az 1900. és 1901. évi népmozgalmi adatok alapján
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekrőlA Magyar Szent Korona országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekről
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak hitelintézetei az 1894-1909. évbenA Magyar Szent Korona országainak hitelintézetei az 1894-1909. évben
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak állatlétszáma az 1911-ik évi február hó 28-iki állapot szerintA Magyar Szent Korona országainak állatlétszáma az 1911-ik évi február hó 28-iki állapot szerint
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1909., 1910., 1911. és 1912. évi népmozgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1909., 1910., 1911. és 1912. évi népmozgalma
TEXT
A Magyar Szent Korona országaiban az 1912. évben végrehajtott vakságügyi statisztika eredményeiA Magyar Szent Korona országaiban az 1912. évben végrehajtott vakságügyi statisztika eredményei
TEXT
Mortalité par la tuberculose dans les pays du Royaume de Hongrie pendant les années 1901-1915Mortalité par la tuberculose dans les pays du Royaume de Hongrie pendant les années 1901-1915
TEXT
Commerce extérieur des pays de la Sainte Couronne Hongroise en 1915 et 1916Commerce extérieur des pays de la Sainte Couronne Hongroise en 1915 et 1916
TEXT
Foglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatokFoglalkozási adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint, továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok
TEXT
Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben. Törvényhatóságok és községek (városok) szerintMagyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben. Törvényhatóságok és községek (városok) szerint
TEXT
Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben a gazdaságok (üzemek) nagysága szerintMagyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben a gazdaságok (üzemek) nagysága szerint
TEXT
Végeredmények összefoglalása, továbbá az 1935., 1938. és 1939. évi népösszeírások végeredményeiVégeredmények összefoglalása, továbbá az 1935., 1938. és 1939. évi népösszeírások végeredményei
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1901-1915. évi mezőgazdasági termeléseA Magyar Szent Korona országainak 1901-1915. évi mezőgazdasági termelése
TEXT
Emlékirat és javaslat a mezőgazdasági adatgyűjtés, főleg az aratási statistika fejlesztése ügyébenEmlékirat és javaslat a mezőgazdasági adatgyűjtés, főleg az aratási statistika fejlesztése ügyében
TEXT
A községek háztartása és pótadójuk. Az 1881. évi jóváhagyott költségvetések alapjánA községek háztartása és pótadójuk. Az 1881. évi jóváhagyott költségvetések alapján
TEXT
Az Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal kiadványai, 1867-1881Az Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal kiadványai, 1867-1881
TEXT
A Magyar Korona országainak betegsegélyző pénztárai 1898-banA Magyar Korona országainak betegsegélyző pénztárai 1898-ban
TEXT
A Magyar Korona országainak 1901. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Korona országainak 1901. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A Magyar Korona országainak 1901. évi mezőgazdasági termeléseA Magyar Korona országainak 1901. évi mezőgazdasági termelése
TEXT
A Magyar Korona országainak 1902. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Korona országainak 1902. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A Magyar Korona országainak 1900., 1901. és 1902.évi népmozgalmaA Magyar Korona országainak 1900., 1901. és 1902.évi népmozgalma
TEXT
A Magyar Korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A Magyar Korona országainak vasutjai az 1900., 1901. és 1902. évbenA Magyar Korona országainak vasutjai az 1900., 1901. és 1902. évben
TEXT
A népesség foglalkozásának némely részletei és a vállalati statisztikaA népesség foglalkozásának némely részletei és a vállalati statisztika
TEXT
A Magyar Korona országainak 1904. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Korona országainak 1904. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
Az ipar körébe tartozó tisztviselő- és egyéb segédszemélyzet munkaideje és munkabéreAz ipar körébe tartozó tisztviselő- és egyéb segédszemélyzet munkaideje és munkabére
TEXT
A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetveA népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve
TEXT
Közszolgálati ágak és szabadfoglalkozásokKözszolgálati ágak és szabadfoglalkozások
TEXT
A Magyar Korona országainak 1905. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Korona országainak 1905. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A Magyar Szent Korona országai rákos betegeinek statisztikájaA Magyar Szent Korona országai rákos betegeinek statisztikája
TEXT
Az egyes országokkal való forgalomAz egyes országokkal való forgalom
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1906. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1906. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1903., 1904. és 1905. évi népmozgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1903., 1904. és 1905. évi népmozgalma
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1907. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1907. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak malomipara az 1906. évbenA Magyar Szent Korona országainak malomipara az 1906. évben
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A Magyar Szent Korona országai népoktatásügyének fejlődéseA Magyar Szent Korona országai népoktatásügyének fejlődése
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1906., 1907. és 1908. évi népmozgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1906., 1907. és 1908. évi népmozgalma
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1909. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1909. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal munkássága (1871-1911)A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal munkássága (1871-1911)
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1910. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
Magyarország községeinek háztartása az 1908. évbenMagyarország községeinek háztartása az 1908. évben
TEXT
Magyarország vármegyéinek háztartása és gyámpénztárai az 1909. évbenMagyarország vármegyéinek háztartása és gyámpénztárai az 1909. évben
TEXT
A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerintA népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1901-1910. évi népmozgalma községenkintA Magyar Szent Korona országainak 1901-1910. évi népmozgalma községenkint
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1912. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1912. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkintA népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenkint
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1911. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1911. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
Állatállomány a gazdaságok nagysága szerintÁllatállomány a gazdaságok nagysága szerint
TEXT
A népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztikaA népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztika
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1913. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1913. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyaiA népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1914. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1914. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
Magyarország városainak háztartása az 1910. évbenMagyarország városainak háztartása az 1910. évben
TEXT
A Magyar Birodalom bűnügyi statisztikája az 1909-1913. évekrőlA Magyar Birodalom bűnügyi statisztikája az 1909-1913. évekről
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1882-1913. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1882-1913. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
Production agricole des pays de la Sainte Couronne Hongroise en 1901-1915Production agricole des pays de la Sainte Couronne Hongroise en 1901-1915
TEXT
Gyermekhalandóság és gyermek-fertőzőbetegségek az 1901-1915. évekbenGyermekhalandóság és gyermek-fertőzőbetegségek az 1901-1915. években
TEXT
A népesség főbb demográfiai adatai községek és népesebb puszták, telepek szerintA népesség főbb demográfiai adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1913-1918. évi népmozgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1913-1918. évi népmozgalma
TEXT
Professions de la population, grandes entreprises industrielles et commerciales par communeProfessions de la population, grandes entreprises industrielles et commerciales par commune
TEXT
Magyarország 1925. és 1926. évi külkereskedelmi forgalmaMagyarország 1925. és 1926. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
A szellemi munkások összeírása 1928A szellemi munkások összeírása 1928
TEXT
Demográfiai adatok községek és külterületi lakotthelyek szerintDemográfiai adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint
TEXT
A magyar egyetemi hallgatók statisztikája 1930A magyar egyetemi hallgatók statisztikája 1930
TEXT
A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1930/31. tanévbenA magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1930/31. tanévben
TEXT
A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1931/32. tanévbenA magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1931/32. tanévben
TEXT
A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1932/33. tanévbenA magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1932/33. tanévben
TEXT
A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévigA magyar középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig
TEXT
A magyar főiskolák statisztikája az 1933/34. tanévbenA magyar főiskolák statisztikája az 1933/34. tanévben
TEXT
Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1934. évi községi költségelőirányzatok szerintMagyarország községeinek háztartási viszonyai az 1934. évi községi költségelőirányzatok szerint
TEXT
A népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztikaA népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztika
TEXT
Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. I. Törvényhatóságok és községek (városok) szerintMagyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. I. Törvényhatóságok és községek (városok) szerint
TEXT
Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. II. Birtoknagyságcsoportok szerintMagyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. II. Birtoknagyságcsoportok szerint
TEXT
Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az 1934/5. tanévbenMagyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az 1934/5. tanévben
TEXT
Magyarország vasutainak állapota az 1937. évbenMagyarország vasutainak állapota az 1937. évben
TEXT
Magyarország vasutainak állapota az 1938. évbenMagyarország vasutainak állapota az 1938. évben
TEXT
Magyarország vasutainak állapota az 1939. évbenMagyarország vasutainak állapota az 1939. évben
TEXT
Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1940. évi községi költségirányzatok szerintMagyarország községeinek háztartási viszonyai az 1940. évi községi költségirányzatok szerint
TEXT
Magyarország vasutainak állapota az 1940. évbenMagyarország vasutainak állapota az 1940. évben
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1901-1915. évi gümőkórhalálozásaA Magyar Szent Korona országainak 1901-1915. évi gümőkórhalálozása
TEXT
A Magyar Szent Korona országainak 1915. és 1916. évi külkereskedelmi forgalmaA Magyar Szent Korona országainak 1915. és 1916. évi külkereskedelmi forgalma
TEXT
1 - 100 (Total Results 234)>>