Explore your Results

ThumbnailTitle
SMJEŠTAJ TFF1 I TFF3 PROTEINA U RAZLIČITIM STADIJIMA RAZVOJA MIŠJEG ZAMETKASMJEŠTAJ TFF1 I TFF3 PROTEINA U RAZLIČITIM STADIJIMA RAZVOJA MIŠJEG ZAMETKA
TEXT
UTJECAJ KOMPLETNOSTI REVASKULARIZACIJE MIOKARDA NA OPORAVAK DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKEUTJECAJ KOMPLETNOSTI REVASKULARIZACIJE MIOKARDA NA OPORAVAK DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE
TEXT
MODULACIJA VASKULARNIH ODGOVORA NA ANGIOTENZIN II I ANGIOTENZIN-(1-7) HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM - ULOGA CYP ENZIMAMODULACIJA VASKULARNIH ODGOVORA NA ANGIOTENZIN II I ANGIOTENZIN-(1-7) HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM - ULOGA CYP ENZIMA
TEXT
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećajaPovezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja
TEXT
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORAATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA
TEXT
UTJECAJ KARAKTERISTIKA TUMORA I BOLESNIKA S GIST-om NA PREŽIVLJENJEUTJECAJ KARAKTERISTIKA TUMORA I BOLESNIKA S GIST-om NA PREŽIVLJENJE
TEXT
UTJECAJ HLAPLJIVIH ANESTETIKA NA SASTAV I DISTRIBUCIJU LIPIDNIHUTJECAJ HLAPLJIVIH ANESTETIKA NA SASTAV I DISTRIBUCIJU LIPIDNIH
TEXT
DJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICADJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICA
TEXT
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJIPOVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
TEXT
ULTRAZVUK KAROTIDNIH ARTERIJA U PROCJENI SUPKLINIČKE ARTERIOSKLEROZE KOD ISPITANIKA SA ČIMBENICIMA RIZIKAULTRAZVUK KAROTIDNIH ARTERIJA U PROCJENI SUPKLINIČKE ARTERIOSKLEROZE KOD ISPITANIKA SA ČIMBENICIMA RIZIKA
TEXT
PROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTIPROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
TEXT
POVEZANOST EREKTILNE DISFUNKCIJE I SERUMSKE VRIJEDNOSTI VITAMINAPOVEZANOST EREKTILNE DISFUNKCIJE I SERUMSKE VRIJEDNOSTI VITAMINA
TEXT
FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVAFUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA
TEXT
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZIVRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI
TEXT
USPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJAUSPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA
TEXT
UTJECAJ KAZETA ZA ODRŽAVANJE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE ZRAKA NA MORFOLOŠKI I FUNKCIONALNI STATUS DONJIH DIŠNIH PUTOVA LARINGEKTOMIRANIH OSOBAUTJECAJ KAZETA ZA ODRŽAVANJE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE ZRAKA NA MORFOLOŠKI I FUNKCIONALNI STATUS DONJIH DIŠNIH PUTOVA LARINGEKTOMIRANIH OSOBA
TEXT
UTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOMUTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOM
TEXT
VALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICEVALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICE
TEXT
ULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJEULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJE
TEXT
OSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJIOSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
TEXT
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJIPROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
TEXT
UTJECAJ MEĐUGENERACIJSKE IZMJENE MASNE PREHRANE NA REPRODUKTIVNI CIKLUS U SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORICAUTJECAJ MEĐUGENERACIJSKE IZMJENE MASNE PREHRANE NA REPRODUKTIVNI CIKLUS U SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORICA
TEXT
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJIPOVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
TEXT
POVEZANOST KOMPETENCIJA MENTORA ZDRAVSTVENE NJEGE I VRJEDNOVANJA KLINIČKE EDUKACIJE KROZ STUDIJ U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA : Assessment and Self-assessment of the Mentors' Competencies in Nursing - a Prerequisite for the Improvment of the Nursing Bachelors' Clinical Education's Evaluation in the Educational SystemPOVEZANOST KOMPETENCIJA MENTORA ZDRAVSTVENE NJEGE I VRJEDNOVANJA KLINIČKE EDUKACIJE KROZ STUDIJ U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA : Assessment and Self-assessment of the Mentors' Competencies in Nursing - a Prerequisite for the Improvment of the Nursing Bachelors' Clinical Education's Evaluation in the Educational System
TEXT
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENEPSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
TEXT
UČINAK SUBMINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA NA SPOSOBNOST STVARANJA BIOFILMA I OSJETLJIVOST NA BAKTERICIDNU AKTIVNOST LJUDSKOG SERUMA KLINIČKIH IZOLATA ACINETOBACTER BAUMANNII U IN VITRO UVJETIMAUČINAK SUBMINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA NA SPOSOBNOST STVARANJA BIOFILMA I OSJETLJIVOST NA BAKTERICIDNU AKTIVNOST LJUDSKOG SERUMA KLINIČKIH IZOLATA ACINETOBACTER BAUMANNII U IN VITRO UVJETIMA
TEXT
Udio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijevaUdio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijeva
TEXT
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICEBIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE
TEXT
POSTTRAUMATSKE EPILEPSIJE: USPOREDBA TERAPIJE STANDARDNIM ANTIEPILEPTICIMA I ANTIEPILEPTICIMA NOVE GENERACIJEPOSTTRAUMATSKE EPILEPSIJE: USPOREDBA TERAPIJE STANDARDNIM ANTIEPILEPTICIMA I ANTIEPILEPTICIMA NOVE GENERACIJE
TEXT
DEBLJINA SLOJA ŽIVČANIH VLAKANA MREŽNICE U BOLESNIKA LIJEČENIH MULTIPLIM INTRAVITREALNIM INJEKCIJAMA ANTI-VEGF-a (BEVACIZUMABA)DEBLJINA SLOJA ŽIVČANIH VLAKANA MREŽNICE U BOLESNIKA LIJEČENIH MULTIPLIM INTRAVITREALNIM INJEKCIJAMA ANTI-VEGF-a (BEVACIZUMABA)
TEXT
SPECIFIČNOSTI BIOMETRIJSKIH ČIMBENIKA OKA U GLAUKOMSKIH BOLESNIKA SA PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM SINDROMOM MJERENIH OPTIČKOM  NISKOKOHERENTNOM REFLEKTOMETRIJOMSPECIFIČNOSTI BIOMETRIJSKIH ČIMBENIKA OKA U GLAUKOMSKIH BOLESNIKA SA PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM SINDROMOM MJERENIH OPTIČKOM NISKOKOHERENTNOM REFLEKTOMETRIJOM
TEXT
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETAPOVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
TEXT
IZRAŽENOST GLIKOPROTEINSKOG ANTITIJELA MUC2 I VASKULARNOGA ENDOTELNOG ČIMBENIKA RASTA (VEGF) U SLUZNICI BARRETTOVOG JEDNJAKAIZRAŽENOST GLIKOPROTEINSKOG ANTITIJELA MUC2 I VASKULARNOGA ENDOTELNOG ČIMBENIKA RASTA (VEGF) U SLUZNICI BARRETTOVOG JEDNJAKA
TEXT
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENAPOVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
TEXT
POVEZANOST ATEROSKLEROTSKIH OVAPNJENJA ARTERIJA VRATA I GLAVE SA SUŽENJEM UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE U BOLESNIKA SA ZNACIMA CEREBROVASKULARNE BOLESTIPOVEZANOST ATEROSKLEROTSKIH OVAPNJENJA ARTERIJA VRATA I GLAVE SA SUŽENJEM UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE U BOLESNIKA SA ZNACIMA CEREBROVASKULARNE BOLESTI
TEXT
AKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJIAKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
TEXT
DIJAGNOSTIČKA/PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST CITOLOŠKOG SUSTAVA GRADIRANJA PO ROBINSONU I MORFOMETRIJSKA OBJEKTIVIZACIJA U ODREĐIVANJU GRADUSA INVAZIVNOG KARCINOMA DOJKEDIJAGNOSTIČKA/PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST CITOLOŠKOG SUSTAVA GRADIRANJA PO ROBINSONU I MORFOMETRIJSKA OBJEKTIVIZACIJA U ODREĐIVANJU GRADUSA INVAZIVNOG KARCINOMA DOJKE
TEXT
EVALUACIJA REZULTATA ENDARTEREKTOMIJE KAROTIDNE ARTERIJE EVERZIVNOM METODOM S MODIFICIRANIM OBLIKOM INCIZIJE NA ARTERIJI - KLINIČKA STUDIJA I RAČUNALNI MODELEVALUACIJA REZULTATA ENDARTEREKTOMIJE KAROTIDNE ARTERIJE EVERZIVNOM METODOM S MODIFICIRANIM OBLIKOM INCIZIJE NA ARTERIJI - KLINIČKA STUDIJA I RAČUNALNI MODEL
TEXT
UTJECAJ GEOMETRIJE KUKA ŽENA  POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA PREDVIĐANJE PRIJELOMA KUKAUTJECAJ GEOMETRIJE KUKA ŽENA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA PREDVIĐANJE PRIJELOMA KUKA
TEXT
UČESTALOST KARIJESA I MOLARNOINCIZIVNE HIPOMINERALIZACIJE KOD DJECE SOS DJEČJEG SELA U HRVATSKOJUČESTALOST KARIJESA I MOLARNOINCIZIVNE HIPOMINERALIZACIJE KOD DJECE SOS DJEČJEG SELA U HRVATSKOJ
TEXT
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOMPROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
TEXT
ULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATEULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATE
TEXT
UTJECAJ TERAPIJE HIPERBARIČNIM KISIKOM NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ŠTAKORA S DIJABETESOM MELITUSOM TIPA IUTJECAJ TERAPIJE HIPERBARIČNIM KISIKOM NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ŠTAKORA S DIJABETESOM MELITUSOM TIPA I
TEXT
ELEKTRIČNA AKTIVNOST PARALUMBALNE MUSKULATURE U TRODIMENZIJSKOM FAZNOM PROSTORU TIJEKOM IZLAGANJA CIJELOG TIJELA VIBRACIJAMAELEKTRIČNA AKTIVNOST PARALUMBALNE MUSKULATURE U TRODIMENZIJSKOM FAZNOM PROSTORU TIJEKOM IZLAGANJA CIJELOG TIJELA VIBRACIJAMA
TEXT
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnikaPovezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika
TEXT
POLIMORFIZAM IL-1fi, IL-8 I VEGF GENA U KARCINOMUPOLIMORFIZAM IL-1fi, IL-8 I VEGF GENA U KARCINOMU
TEXT
TOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORATOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORA
TEXT
UTJECAJ IMUNOSUPRESIJE I GENOTIPA NA IZRAŽAJ TLR4 U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOMUTJECAJ IMUNOSUPRESIJE I GENOTIPA NA IZRAŽAJ TLR4 U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM
TEXT
ODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZEODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZE
TEXT
Ekspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojkeEkspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojke
TEXT
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJAPROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
TEXT
Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije.Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije.
TEXT
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTIVASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI
TEXT
MOGUĆNOSTI UTJECAJA TIMA ŠKOLSKE MEDICINE NA PREHRAMBENE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE I NJIHOVIH RODITELJAMOGUĆNOSTI UTJECAJA TIMA ŠKOLSKE MEDICINE NA PREHRAMBENE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE I NJIHOVIH RODITELJA
TEXT
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTIPROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
TEXT
UTJECAJ PREHRANE BOGATE MASTIMA NA OBUJAM I STRUKTURU KOŠTANOG TKIVA TE NA PARENHIM JETRE MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORAUTJECAJ PREHRANE BOGATE MASTIMA NA OBUJAM I STRUKTURU KOŠTANOG TKIVA TE NA PARENHIM JETRE MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA
TEXT
OKSIDATIVNI STRES SLUZNICE ŽELUCA U KRONIČNOM GASTRITISUOKSIDATIVNI STRES SLUZNICE ŽELUCA U KRONIČNOM GASTRITISU
TEXT
UTJECAJ DIJETE S VISOKIM UDJELOM SOLI NA MIKROVASKULARNU REAKTIVNOST U POPULACIJI ZDRAVIH MLADIH ŽENAUTJECAJ DIJETE S VISOKIM UDJELOM SOLI NA MIKROVASKULARNU REAKTIVNOST U POPULACIJI ZDRAVIH MLADIH ŽENA
TEXT
HIGIJENA, NJEGA I LIJEČENJE BOLESTI KOŽE U NARODNOJ MEDICINI SLAVONIJE I BARANJEHIGIJENA, NJEGA I LIJEČENJE BOLESTI KOŽE U NARODNOJ MEDICINI SLAVONIJE I BARANJE
TEXT
1 - 59 (Total Results 59)