Explore your Results

ThumbnailTitle
Sjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalektaSjeveroistočni rubni govori posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
TEXT
Uloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područjaUloga konceptualne metafore ČOVJEK JE BILJKA u sagledavanju razlika i sličnosti među kulturama hrvatskoga i anglosaksonskoga govornog područja
TEXT
Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)Jezik franjevca Emerika Pavića (1716.-1780.)
TEXT
Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u MađarskojStrukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj
TEXT
Oblikovanje identiteta u filmovima Pedra AlmodóvaraOblikovanje identiteta u filmovima Pedra Almodóvara
TEXT
The Politics of Higher Education and American Academic Fiction 1950-1980The Politics of Higher Education and American Academic Fiction 1950-1980
TEXT
Jezična raznolikost i jezične politike grada OsijekaJezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka
TEXT
Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drameKatarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame
TEXT
Jezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursuJezično označavanje likova u dječjem pripovjednom diskursu
TEXT
Epistemic Modality in Academic Discourse in the Croatian and English LanguageEpistemic Modality in Academic Discourse in the Croatian and English Language
TEXT
Dramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godineDramska kazališna kritika u osječkim dnevnim glasilima od 1902. do 1945. godine
TEXT
Toponimija ĐakovštineToponimija Đakovštine
TEXT
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjuaJezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua
TEXT
Ironija i satira u dramskim djelima Maxa FrischaIronija i satira u dramskim djelima Maxa Frischa
TEXT
Dnevnik za djecu i mlade u hrvatskoj književnostiDnevnik za djecu i mlade u hrvatskoj književnosti
TEXT
Generacija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostimaGeneracija beatnika i njihova recepcija u južnoslavenskim književnostima
TEXT
Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)Literarizacija krivnje u njemačkim/austrijskim romanima poratne generacije (B. Schlink: Žena kojoj sam čitao, H.-U. Treichel: Izgubljeni, M. Beyer: Leteće lisice i Ch. Ransmayr: Morbus Kitahara)
TEXT
Anglizmi u hrvatskom poljoprivrednom nazivljuAnglizmi u hrvatskom poljoprivrednom nazivlju
TEXT
Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih školaInterkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola
TEXT
Gender Differences in the Political Speeches from the 113th United States CongressGender Differences in the Political Speeches from the 113th United States Congress
TEXT
Monomodal and Multimodal Metaphor and Metonymy in the Art of H.R. GigerMonomodal and Multimodal Metaphor and Metonymy in the Art of H.R. Giger
TEXT
Dramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljećuDramske teorije o nestanku tragedije u 20. stoljeću
TEXT
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalektaSuvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta
TEXT
Motiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj dramiMotiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj drami
TEXT
Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturiŠezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi
TEXT
Jezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici HrvatskojJezično planiranje i jezične politike u svrhu ostvarivanja višejezičnosti u Europskoj uniji - slovački jezik kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
TEXT
Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godineRecepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine
TEXT
The Family in Contemporary English Language Fiction 1980-2008The Family in Contemporary English Language Fiction 1980-2008
TEXT
Kurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture školeKurikulumsko partnerstvo u izgradnji odgojno-socijalne kulture škole
TEXT
Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tiskuDiskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
TEXT
Odnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jezikuOdnos strategija učenja, motivacije i komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku
TEXT
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umuKonstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu
TEXT
Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jezikuKognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku
TEXT
Od mita do ironije: lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljećaOd mita do ironije: lik vojnika u američkoj književnosti 20. i 21. stoljeća
TEXT
Razvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezikaRazvojni slijed u usvajanju upitnih konstrukcija u međujeziku odraslog učenika engleskog jezika
TEXT
Funktionsverbgefüge in deutscher KonzernspracheFunktionsverbgefüge in deutscher Konzernsprache
TEXT
Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnostiRomani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti
TEXT
Jezik i jezikoslovlje Nikole AndrićaJezik i jezikoslovlje Nikole Andrića
TEXT
Korpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje RadaušaKorpusno i poetičko pozicioniranje književnoga stvaralaštva Vanje Radauša
TEXT
Strategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljećaStrategije oblikovanja diskurza o svakodnevici u književnoj kulturi Slavonije 18. stoljeća
TEXT
Onomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećakaOnomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka
TEXT
1 - 41 (Total Results 41)