Explore your Results

ThumbnailTitle
Model optimalizacije utroška energenata u procesu proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipaModel optimalizacije utroška energenata u procesu proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa
TEXT
Ponašanje armirano-betonskih okvira s ispunom pri djelovanju potresaPonašanje armirano-betonskih okvira s ispunom pri djelovanju potresa
TEXT
Utjecaj otvora na seizmički odgovor armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunomUtjecaj otvora na seizmički odgovor armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom
TEXT
Određivanje važnosti i utjecaja pojedinih usluga u građevinskim projektima javno-privatnog partnerstvaOdređivanje važnosti i utjecaja pojedinih usluga u građevinskim projektima javno-privatnog partnerstva
TEXT
Model procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuModel procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
TEXT
Spektri potresnog odziva plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlimaSpektri potresnog odziva plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlima
TEXT
Mogućnosti povećanja efikasnosti usluga lokalne vodoopskrbeMogućnosti povećanja efikasnosti usluga lokalne vodoopskrbe
TEXT
Ponašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresaPonašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresa
TEXT
Određivanje kriterija za ocjenu uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstvaOdređivanje kriterija za ocjenu uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva
TEXT
Proračun zgrada od armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom sukladno očekivanom potresnom odzivuProračun zgrada od armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom sukladno očekivanom potresnom odzivu
TEXT
PRONOS NITRATA U UVJETIMA AUTOMORFNIH I HIDROMORFNIH TALA NA PRIMJERU SLIVA RIJEKE VUKEPRONOS NITRATA U UVJETIMA AUTOMORFNIH I HIDROMORFNIH TALA NA PRIMJERU SLIVA RIJEKE VUKE
TEXT
Požarna otpornost betona s opekarskim lomom kao agregatomPožarna otpornost betona s opekarskim lomom kao agregatom
TEXT
Djelovanje eksplozija na nadvožnjakeDjelovanje eksplozija na nadvožnjake
TEXT
Ravninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenjuRavninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenju
TEXT
Ponašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresaPonašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa
TEXT
1 - 15 (Total Results 15)