Explore your Results

ThumbnailTitle
Het gebouw van de ammoniaksynthese op het stikstofbindingsbedrijf (SBB) te Geleen. Foto Gust Rheingans Heerlen.Het gebouw van de ammoniaksynthese op het stikstofbindingsbedrijf (SBB) te Geleen. Foto Gust Rheingans Heerlen.
IMAGE
De fosfaatloods in aanbouw op het Stikstofbindingsbedrijf (SBB) te Geleen. Deze loods werd gebouwd door het aannemersbedrijf “ Bouwnijverheid.” De foto is gemaakt in juli 1951 door Jaap d' Oliveira uit Amsterdam.De fosfaatloods in aanbouw op het Stikstofbindingsbedrijf (SBB) te Geleen. Deze loods werd gebouwd door het aannemersbedrijf “ Bouwnijverheid.” De foto is gemaakt in juli 1951 door Jaap d' Oliveira uit Amsterdam.
IMAGE
Afscheid van hoofdingenieur ir. P.C. Wichers, chef van het Stikstofbindingsbedrijf (SBB) op 27 maart 1948. Op de foto wordt de aangeboden album met aandacht bekeken door het echtpaar Wichers. Dr. ir. D.P. Ross van Lennep kijkt mee. Meer info over Wichers staat in het boek  Groeien door kunstmest  van Ernst Homburg.Afscheid van hoofdingenieur ir. P.C. Wichers, chef van het Stikstofbindingsbedrijf (SBB) op 27 maart 1948. Op de foto wordt de aangeboden album met aandacht bekeken door het echtpaar Wichers. Dr. ir. D.P. Ross van Lennep kijkt mee. Meer info over Wichers staat in het boek " Groeien door kunstmest" van Ernst Homburg.
IMAGE
Foto van een schilderij van de eerste directeur van de Staatsmijnen in Limburg: directeur-generaal H.J.E. Wenckebach. Hij had van 1 mei 1902 tot 1 september 1907 de algehele leiding. Het schilderij is door Harry Koolen vervaardigd in de aanloop naar het gouden bestaansfeest van de Staatsmijnen in 1952. Bij die gelegenheid werd van alle directeuren een schilderij gemaaktFoto van een schilderij van de eerste directeur van de Staatsmijnen in Limburg: directeur-generaal H.J.E. Wenckebach. Hij had van 1 mei 1902 tot 1 september 1907 de algehele leiding. Het schilderij is door Harry Koolen vervaardigd in de aanloop naar het gouden bestaansfeest van de Staatsmijnen in 1952. Bij die gelegenheid werd van alle directeuren een schilderij gemaakt
IMAGE
Groepsfoto van beambtenpersoneel voor het gebouw van het laboratorium cokesfabriek Emma te Treebeek. De foto werd genomen bij gelegenheid van de ontvangen koninklijke onderscheiding van hoofdbedrijfsingenieur ir. D.P. (Daan) Ross van Lennep. Hij werd toen benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. In het midden de onderscheiden Ross van Lennep met links zijn echtgenote. Zittend links op de eerste rij is ir. P.C. (Kees) Wichers van het SBB te zien. Achter Wichers staan J.S.A.J.M. van Aken (licht costuum) en rechts naast Van Aken D.W. van Krevelen.Groepsfoto van beambtenpersoneel voor het gebouw van het laboratorium cokesfabriek Emma te Treebeek. De foto werd genomen bij gelegenheid van de ontvangen koninklijke onderscheiding van hoofdbedrijfsingenieur ir. D.P. (Daan) Ross van Lennep. Hij werd toen benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. In het midden de onderscheiden Ross van Lennep met links zijn echtgenote. Zittend links op de eerste rij is ir. P.C. (Kees) Wichers van het SBB te zien. Achter Wichers staan J.S.A.J.M. van Aken (licht costuum) en rechts naast Van Aken D.W. van Krevelen.
IMAGE
De Raad in nieuwe Gemeenschap (RING) van de staatsmijn Wilhelmina bij gelegenheid van de 500e vergadering van dit overlegorgaan. Derde van links is voorzitter ir. J.W. Fennell.De Raad in nieuwe Gemeenschap (RING) van de staatsmijn Wilhelmina bij gelegenheid van de 500e vergadering van dit overlegorgaan. Derde van links is voorzitter ir. J.W. Fennell.
IMAGE
Foto van het personeel spporwegbedrijf van de Staatsmijnen in Limburg. Opname  gemaakt ter gelegenheid van het behalen van de eerste prijs in een optocht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Staatsmijnen in 1927. Links de opgetuigde locomotief.Foto van het personeel spporwegbedrijf van de Staatsmijnen in Limburg. Opname gemaakt ter gelegenheid van het behalen van de eerste prijs in een optocht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Staatsmijnen in 1927. Links de opgetuigde locomotief.
IMAGE
Voor de officiële openingsceremonie Julianatunnel Lutterade gingen de genodigden eerste op de foto voor de hoofdingang van het casino staatsmijn Maurits. Op de eerste rij links ir. A.E. Dinger (met hoed in de hand), naast hem rechts dr.ir. Ch. Th.Groothoff. Rechts naast het meisje met kussen prof. dr. ir. F.K.Th.van Iterson en weer rechts van hem bedrijfsleider Jacob Posma van de staatsmijn Maurits, Links achter het meisje staat burgemeester Damen (met snor) van de gemeente Geleen. Ir. Wichers van het SBB staat zesde van rechts.Voor de officiële openingsceremonie Julianatunnel Lutterade gingen de genodigden eerste op de foto voor de hoofdingang van het casino staatsmijn Maurits. Op de eerste rij links ir. A.E. Dinger (met hoed in de hand), naast hem rechts dr.ir. Ch. Th.Groothoff. Rechts naast het meisje met kussen prof. dr. ir. F.K.Th.van Iterson en weer rechts van hem bedrijfsleider Jacob Posma van de staatsmijn Maurits, Links achter het meisje staat burgemeester Damen (met snor) van de gemeente Geleen. Ir. Wichers van het SBB staat zesde van rechts.
IMAGE
In 1913 nam hoofddirecteur De Kat afscheid van de Staatsmijnen. Bij die gelegenheid werd een groepsfoto gemaakt van het kader- en bureaupersoneel. Verschillende namen zijn bekend en terug te vinden via een nummer-index en bijbehorende namenlijst. Op deze foto staat ook H. Ritz, bedrijfsleider van de staatsmijn Hendrik in Rumpen-Brunssum van 1912 tot 1922.In 1913 nam hoofddirecteur De Kat afscheid van de Staatsmijnen. Bij die gelegenheid werd een groepsfoto gemaakt van het kader- en bureaupersoneel. Verschillende namen zijn bekend en terug te vinden via een nummer-index en bijbehorende namenlijst. Op deze foto staat ook H. Ritz, bedrijfsleider van de staatsmijn Hendrik in Rumpen-Brunssum van 1912 tot 1922.
IMAGE
Groepsfoto op kantoor Heerlen. De foto is genomen in 1918. V.l.n.r. eerste rij prof. dr. ir. F.K.Th. van Iterson, hoofdingenieur R. van Vloten, Kroeze, ir. E.C. von Pritzelwitz van der Horst, ir. J.F. Valstar en Greven. Achterste rij ir. N.P. Pel, ir. Holger, van de Graaf, C.J.F. Bloemink, Schoonbrood en WachelderGroepsfoto op kantoor Heerlen. De foto is genomen in 1918. V.l.n.r. eerste rij prof. dr. ir. F.K.Th. van Iterson, hoofdingenieur R. van Vloten, Kroeze, ir. E.C. von Pritzelwitz van der Horst, ir. J.F. Valstar en Greven. Achterste rij ir. N.P. Pel, ir. Holger, van de Graaf, C.J.F. Bloemink, Schoonbrood en Wachelder
IMAGE
Bij het afscheid van directeur dr. ir. J.C.F. Bunge werd op 1 januari 1935 een groepsfoto gemaakt van directie en hoger kaderpersoneel van de Staatsmijn in Limburg. Op de eerste rij zittend van links naar rechts K.N.W.A. Zelders, Ch. Le Poole, dr. ir. Ch.Th. Groothoff, dr. ir. D.P. Ross van Lennep, C.J. Damme, J. Mous, ir. J.W.D van Eck en R. van Vloten. Staand van links naar rechts G. Duyfjes, ir. J. Bakker, J.W. Kleinbentink, ir. J.W.C. op den Kamp, ir. J.B. van der Drift, jhr. E.W.M. Quarles van Ufford, R.G. Veenenbos, J.J. Sprenger van Eijk, Baarslag, ir. A.E. Dinger, ir. L.H.A.M. Sauter, ir. J.G.J.H. Ex, ir. P.C. Wichers en dr. G. J.A.  Grond.Bij het afscheid van directeur dr. ir. J.C.F. Bunge werd op 1 januari 1935 een groepsfoto gemaakt van directie en hoger kaderpersoneel van de Staatsmijn in Limburg. Op de eerste rij zittend van links naar rechts K.N.W.A. Zelders, Ch. Le Poole, dr. ir. Ch.Th. Groothoff, dr. ir. D.P. Ross van Lennep, C.J. Damme, J. Mous, ir. J.W.D van Eck en R. van Vloten. Staand van links naar rechts G. Duyfjes, ir. J. Bakker, J.W. Kleinbentink, ir. J.W.C. op den Kamp, ir. J.B. van der Drift, jhr. E.W.M. Quarles van Ufford, R.G. Veenenbos, J.J. Sprenger van Eijk, Baarslag, ir. A.E. Dinger, ir. L.H.A.M. Sauter, ir. J.G.J.H. Ex, ir. P.C. Wichers en dr. G. J.A. Grond.
IMAGE
President-directeur dr. ir. CH. Th. Groothoff (links) ging voor zijn afscheid op 1 april 1953 op de foto met de oud-directeuren mr. dr.  W.F.J. Frowein, prof. dr. ir. F.K.Th. van Iterson en J. Mous. De foto is gemaakt op 5 februari 1953.President-directeur dr. ir. CH. Th. Groothoff (links) ging voor zijn afscheid op 1 april 1953 op de foto met de oud-directeuren mr. dr. W.F.J. Frowein, prof. dr. ir. F.K.Th. van Iterson en J. Mous. De foto is gemaakt op 5 februari 1953.
IMAGE
Directie Staatsmijnen in Limburg op het doek, geschilderd door Harry Koolen. V.l.n.r.: dr.ir. J.S.A.J.M. van Aken, mr. F.M.J. Jansen, dr. ir. Ch. Th. Groothoff en drs. A.C.J.  Rottier.Directie Staatsmijnen in Limburg op het doek, geschilderd door Harry Koolen. V.l.n.r.: dr.ir. J.S.A.J.M. van Aken, mr. F.M.J. Jansen, dr. ir. Ch. Th. Groothoff en drs. A.C.J. Rottier.
IMAGE
Dr. ir. J.C.F. Bunge, directeur Staatsmijnen, geschilderd door Harry Koolen in 1951. HIj was van 1907 tot 1935 werkzaam bij de Staatsmijnen in Limburg.Dr. ir. J.C.F. Bunge, directeur Staatsmijnen, geschilderd door Harry Koolen in 1951. HIj was van 1907 tot 1935 werkzaam bij de Staatsmijnen in Limburg.
IMAGE
Ir. Sauter bedrijfsleider cokefabriek Emma 2 te Beek (links) op de foto met de heer Offermans, chef ovenbedrijven (midden) en ir. H. Biezenaar (chef CWO). Foto gemaakt op 3 juli 1954. 
Ir. H. Biezenaar werd in 1967 benoemd tot bedrijfsingenieur bovengronds Emma/Hendrik. Zie bericht in Staatsmijnen Nieuws 9 juni 1967, p. 1.
In 1971 ging hij met pensioen. Zie DSM Nieuws 13 augustus 1971, p. 6.Ir. Sauter bedrijfsleider cokefabriek Emma 2 te Beek (links) op de foto met de heer Offermans, chef ovenbedrijven (midden) en ir. H. Biezenaar (chef CWO). Foto gemaakt op 3 juli 1954. Ir. H. Biezenaar werd in 1967 benoemd tot bedrijfsingenieur bovengronds Emma/Hendrik. Zie bericht in Staatsmijnen Nieuws 9 juni 1967, p. 1. In 1971 ging hij met pensioen. Zie DSM Nieuws 13 augustus 1971, p. 6.
IMAGE
Kolentip en laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam.Kolentip en laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Kolentip laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.Kolentip laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam.Laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Luchtfoto Rietlanden te Amsterdam. Foto KLM.Luchtfoto Rietlanden te Amsterdam. Foto KLM.
IMAGE
Montage laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.Montage laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Vervoer vaste poot voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.Vervoer vaste poot voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Vaste poot voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.Vaste poot voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Losse poot voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.Losse poot voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.
IMAGE
Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Persbureaux Amsetrdam.Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Persbureaux Amsetrdam.
IMAGE
Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Persbureaux Amsterdam.Aanvoer ligger voor de laadbrug in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Persbureaux Amsterdam.
IMAGE
Montage van laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Persbureaux Singel 93 Amsterdam.Montage van laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Persbureaux Singel 93 Amsterdam.
IMAGE
Laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam.  Foto Pers-en bedrijfsfotografie A. Peperkamp Haarlem.Laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Pers-en bedrijfsfotografie A. Peperkamp Haarlem.
IMAGE
Laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Pers- en bedrijfsfotografie A. Peperkamp Haarlem.Laadbruggen in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Pers- en bedrijfsfotografie A. Peperkamp Haarlem.
IMAGE
Montage kolenverlaadbrug in de Rietlanden te Amsterdam. Opname september 1926. Foto Figee Haarlem.Montage kolenverlaadbrug in de Rietlanden te Amsterdam. Opname september 1926. Foto Figee Haarlem.
IMAGE
Een verlaadbrug in de Rietlanden te Amsterdam.  Foto NV Vereenigde Fotobureaux Singel 93 Amsterdam.Een verlaadbrug in de Rietlanden te Amsterdam. Foto NV Vereenigde Fotobureaux Singel 93 Amsterdam.
IMAGE
Overzicht Oranje-Nassau mijn II in Schaesberg met de schachten I en II.Overzicht Oranje-Nassau mijn II in Schaesberg met de schachten I en II.
IMAGE
Het monteren van een brugkraan in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Fotobureaux Singel 93 Amsterdam.Het monteren van een brugkraan in de Rietlanden te Amsterdam. Foto Vereenigde Fotobureaux Singel 93 Amsterdam.
IMAGE
Schacht I van de Oranje-Nassau mijn IV in Heksenberg.Schacht I van de Oranje-Nassau mijn IV in Heksenberg.
IMAGE
Woningen van Thuis Best in de Leliesingel te Lindenheuvel-Geleen.Woningen van Thuis Best in de Leliesingel te Lindenheuvel-Geleen.
IMAGE
De strengpers van de steenfabriek staatsmijn Maurits te Geleen. Foto gemaakt door Gust Rheingans uit Heerlen.De strengpers van de steenfabriek staatsmijn Maurits te Geleen. Foto gemaakt door Gust Rheingans uit Heerlen.
IMAGE
Kabelbaan staatsmijn Maurits. V.l.n.r. het hoofdventilatorengebouw, schachtbok en losvloer schac te Geleenht I, wasserij I en daarvoor de tijdelijke schachtbok II. Voor het machinegebouw het tijdelijke ophaalgebouwtje schacht II (later II-B) . Op de voorgrond de tijdelijke steenstortbrug. Opname uit oktober 1925  van de firma J. Pohling A-G.Kabelbaan staatsmijn Maurits. V.l.n.r. het hoofdventilatorengebouw, schachtbok en losvloer schac te Geleenht I, wasserij I en daarvoor de tijdelijke schachtbok II. Voor het machinegebouw het tijdelijke ophaalgebouwtje schacht II (later II-B) . Op de voorgrond de tijdelijke steenstortbrug. Opname uit oktober 1925 van de firma J. Pohling A-G.
IMAGE
Luchtfoto van het Mauritscomplex te Geleen met rechtsboven de grote gashouder. Foto Airo-photo Nederland Rotterdam.Luchtfoto van het Mauritscomplex te Geleen met rechtsboven de grote gashouder. Foto Airo-photo Nederland Rotterdam.
IMAGE
Verbreding van schacht I bij de 548 meter verdieping van de staatsmijn Maurits. Foto P. Rademakers.Verbreding van schacht I bij de 548 meter verdieping van de staatsmijn Maurits. Foto P. Rademakers.
IMAGE
Luchtfoto staatsmijn Maurits en cokesfabriek te Geleen in 1931. Luchtfoto KLM.Luchtfoto staatsmijn Maurits en cokesfabriek te Geleen in 1931. Luchtfoto KLM.
IMAGE
Een Koepe ophaalmachine van schacht I van de staatsmijn Maurits te Geleen. Foto Gust Rheingans Heerlen.Een Koepe ophaalmachine van schacht I van de staatsmijn Maurits te Geleen. Foto Gust Rheingans Heerlen.
IMAGE
Uitbreiding lampisterie, verbandkamer en schuilkelders staatsmijn Maurits Geleen. Man op ladder.Uitbreiding lampisterie, verbandkamer en schuilkelders staatsmijn Maurits Geleen. Man op ladder.
IMAGE
Koeltoren V van de staatsmijn Maurits te Geleen met steenberg en kabelbaan.Koeltoren V van de staatsmijn Maurits te Geleen met steenberg en kabelbaan.
IMAGE
Bovendeel ketel in het ketelhuis II staatsmijn Maurits te Geleen. Niet duidelijk is of het hier gaat om ketel 164 of 165. De opname is van P. Rademakers.Bovendeel ketel in het ketelhuis II staatsmijn Maurits te Geleen. Niet duidelijk is of het hier gaat om ketel 164 of 165. De opname is van P. Rademakers.
IMAGE
Gascompressorengebouw staatsmijn Maurits te Geleen in aanbouw. Collectie Dinger.Gascompressorengebouw staatsmijn Maurits te Geleen in aanbouw. Collectie Dinger.
IMAGE
Gascompressorengebouw staatsmijn Maurits te Geleen in aanbouw. Collectie Dinger.Gascompressorengebouw staatsmijn Maurits te Geleen in aanbouw. Collectie Dinger.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
Afbeelding van een boer. [17e of 18e eeuw]. Tekening in rood. 18 x 15,5.Afbeelding van een boer. [17e of 18e eeuw]. Tekening in rood. 18 x 15,5.
IMAGE
Limburgse voerman. Gravure 19 x 13,5.Limburgse voerman. Gravure 19 x 13,5.
IMAGE
Die hoch und wohlbekannte Historia van den sieben frommen en redlichen Schwaben met dem Hasen, in gut Schwäbischen Bauernsprach in Reimen gestelt wie folget... Zeven Zwaben die een haas met een lans aanvallen. Gravure 28 x 22."Die hoch und wohlbekannte Historia van den sieben frommen en redlichen Schwaben met dem Hasen, in gut Schwäbischen Bauernsprach in Reimen gestelt wie folget..." Zeven Zwaben die een haas met een lans aanvallen. Gravure 28 x 22.
IMAGE
Personen vechtend met allerhande gebruiksvoorwerpen. Gravure van A. van der Venne, gesneden door Matham. Beschadigd. 24,5 x 21.Personen vechtend met allerhande gebruiksvoorwerpen. Gravure van A. van der Venne, gesneden door Matham. Beschadigd. 24,5 x 21.
IMAGE
Gravure voorstellende een boer met haan in zijn hand enz. Met later bijgeschreven tweeregelig onderschrift. 31,5 x 21.Gravure voorstellende een boer met haan in zijn hand enz. Met later bijgeschreven tweeregelig onderschrift. 31,5 x 21.
IMAGE
Een boer met haan in zijn hand. Met 6-regelig onderschrift, pen in zwart. 31 x 14.Een boer met haan in zijn hand. Met 6-regelig onderschrift, pen in zwart. 31 x 14.
IMAGE
Processievaantje van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel. Gedrukt en ingekleurd. Driehoekig.Processievaantje van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel. Gedrukt en ingekleurd. Driehoekig.
IMAGE
Plaat uit een oude bijbel. Met drie blad [druks]. [Houtsnede], ca. 21 x 16.Plaat uit een oude bijbel. Met drie blad [druks]. [Houtsnede], ca. 21 x 16.
IMAGE
Devotieprentje van O.L. Vrouw van Oostrum. Litho F.W. Wartenberg te Roermond. 11,5 x 7,5.Devotieprentje van O.L. Vrouw van Oostrum. Litho F.W. Wartenberg te Roermond. 11,5 x 7,5.
IMAGE
Devotieprent van O.L. Vrouw van Oostrum. Fotografie [van een tekening]. 8 x 12,5.Devotieprent van O.L. Vrouw van Oostrum. Fotografie [van een tekening]. 8 x 12,5.
IMAGE
H. Marcoen abt. bijzonderen patroon tegen verscheidene kwalen of wonden, bid voor ons. Onderschrift gedrukt onder eene afbeelding van St. Nicolaas. Het oorspronkelijk onderschrift S. Nicolae ora pro nobis is overgedrukt. De afbeelding uit het jaar 1698, met drie wapens dat der stad en twee familiewapens. [Houtsnede], 15,5 x 10."H. Marcoen abt. bijzonderen patroon tegen verscheidene kwalen of wonden, bid voor ons". Onderschrift gedrukt onder eene afbeelding van St. Nicolaas. Het oorspronkelijk onderschrift S. Nicolae ora pro nobis is overgedrukt. De afbeelding uit het jaar 1698, met drie wapens dat der stad en twee familiewapens. [Houtsnede], 15,5 x 10.
IMAGE
De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.De Spaansch-Nederlandsche oorlog in 30 fotografiën voorgesteld naar de oorspronkelijke koperetsen gegraveerd door W. Baur, Jean Miel en anderen. Ook met Duitse tekst. 30 platen in omslag.
IMAGE
Onderwijzing hoe men zal onderhouden de novenen van den H. Marcoen, abt van Nanteville, bezonderen patroon tegen het Koning-zeer en andere kwalen. Welken geerd word in de kerk van Hunsel. Met afbeelding van de Heilige waarnaar pelgrims optrekken. [Houtsnede], 7 x 6,5 cm."Onderwijzing hoe men zal onderhouden de novenen van den H. Marcoen, abt van Nanteville, bezonderen patroon tegen het Koning-zeer en andere kwalen. Welken geerd word in de kerk van Hunsel". Met afbeelding van de Heilige waarnaar pelgrims optrekken. [Houtsnede], 7 x 6,5 cm.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Romeinse steen met opschrift gewijd aan de nagedachtenis van een Romeinse gladiator. Museum te Maastricht.Romeinse steen met opschrift gewijd aan de nagedachtenis van een Romeinse gladiator. Museum te Maastricht.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.Gallische bronzen voorwerpen in het Museum te Maastricht, gevonden te Berg en Terblijt.
IMAGE
Romeins glas en aardewerk in het museum van Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht. Foto 15,5x7,5 cm.Romeins glas en aardewerk in het museum van Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht. Foto 15,5x7,5 cm.
IMAGE
Romeins glas en aardewerk in het museum van Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht. Foto 9 x 23 cm.Romeins glas en aardewerk in het museum van Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht. Foto 9 x 23 cm.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 44964)>>