Explore your Results

ThumbnailTitle
Interessentane i Tottenprosjektet i 1981.Interessentane i "Tottenprosjektet" i 1981.
IMAGE
Flyfoto av Hemsedal skisenter i 1981.Flyfoto av Hemsedal skisenter i 1981.
IMAGE
Knut Sletto og Kari Sletto ved utleigehytta Sommerro. Dette var den fyrste utleigehytta i Hemsedal.Knut Sletto og Kari Sletto ved utleigehytta "Sommerro". Dette var den fyrste utleigehytta i Hemsedal.
IMAGE
Turistsjef Ragnhild Kvernberg og ordførar Ola Hustad i 1981 i Hemsedal SkiheiserTuristsjef Ragnhild Kvernberg og ordførar Ola Hustad i 1981 i Hemsedal Skiheiser
IMAGE
Knut Sletto ved den fyrste utleigehytta i Hemsedal, Sommerro, på Feten.Knut Sletto ved den fyrste utleigehytta i Hemsedal, "Sommerro", på Feten.
IMAGE
Fremst: Anne Løken, fødd 1880Fremst: Anne Løken, fødd 1880
IMAGE
Til høgre: Syver T. Tuv (1869-1909)Til høgre: Syver T. Tuv (1869-1909)
IMAGE
Lykkja Kapell i Lykkja i HemsedalLykkja Kapell i Lykkja i Hemsedal
IMAGE
Gjester i bryllaupet til Karen Ransedokken og Olav Ransedokken i 1946.Gjester i bryllaupet til Karen Ransedokken og Olav Ransedokken i 1946.
IMAGE
Fossen, Søteli i Hemsedal i 1968Fossen, Søteli i Hemsedal i 1968
IMAGE
Trond Tuv med hestenTrond Tuv med hesten
IMAGE
Fremst: tysk befal. Trond Tuv, i kofte. Signe Tuv og Knut S. Tuv.Fremst: tysk befal. Trond Tuv, i kofte. Signe Tuv og Knut S. Tuv.
IMAGE
Frå venstre: Birgit S. Tuv, Signe Tuv, Anne O. Tuv, Knut S. Tuv og Trond Tuv.Frå venstre: Birgit S. Tuv, Signe Tuv, Anne O. Tuv, Knut S. Tuv og Trond Tuv.
IMAGE
Fremst frå venstre: Margit A. Torset, fødd 1890, Ingrid K. Torset, fødd 1886, Ingebjørg Moen (evt. Barbo Moen), Birgit K. Thorset, fødd 1881Fremst frå venstre: Margit A. Torset, fødd 1890, Ingrid K. Torset, fødd 1886, Ingebjørg Moen (evt. Barbo Moen), Birgit K. Thorset, fødd 1881
IMAGE
Familien Gustav Lyngås. Til høgre: Karoline Hagen på Fossen i Hemsedal.Familien Gustav Lyngås. Til høgre: Karoline Hagen på Fossen i Hemsedal.
IMAGE
Frå venstre: Knut O. Kirkebøen og Knut K. Kirkebøen på garden Kikrebøen, 68.2, i Hemsedal. Dei andre er ukjende.Frå venstre: Knut O. Kirkebøen og Knut K. Kirkebøen på garden Kikrebøen, 68.2, i Hemsedal. Dei andre er ukjende.
IMAGE
Frå venstre: Bibbi Hennum, Anne O. Tuv med Syver, Oline Tuv med Anne, Birgit O. Tuv med Syver OlavFrå venstre: Bibbi Hennum, Anne O. Tuv med Syver, Oline Tuv med Anne, Birgit O. Tuv med Syver Olav
IMAGE
Birgit Kirkebøen, fødd Torset.Birgit Kirkebøen, fødd Torset.
IMAGE
Jentelaget i handball til Hemsedal Idrettslag.Jentelaget i handball til Hemsedal Idrettslag.
IMAGE
UkjendUkjend
IMAGE
Elling Furuhaug frå Eikre i Hemsedal.Elling Furuhaug frå Eikre i Hemsedal.
IMAGE
Nils Mythe med borna.Nils Mythe med borna.
IMAGE
Jakob Eikre og Nils Kåre Eikre, ca. 1962Jakob Eikre og Nils Kåre Eikre, ca. 1962
IMAGE
På skeiser.På skeiser.
IMAGE
Jakob Eikre på støytfangaren til hotellvogna, Oldsmobile F-31901Jakob Eikre på støytfangaren til hotellvogna, Oldsmobile F-31901
IMAGE
Ivar Bekkestad, fødd Mørken i 1910.Ivar Bekkestad, fødd Mørken i 1910.
IMAGE
Olaf Kven, fødd 1898Olaf Kven, fødd 1898
IMAGE
Svein Vanneviken og fru SelikovitzSvein Vanneviken og fru Selikovitz
IMAGE
Nummer to frå venstre er Guri Kven.Nummer to frå venstre er Guri Kven.
IMAGE
Rangdi Kven (1856-1926), fødd Målarbrøta.Rangdi Kven (1856-1926), fødd Målarbrøta.
IMAGE
Svein Storejorde frå HemsedalSvein Storejorde frå Hemsedal
IMAGE
Mekkel Huso, fødd 1890Mekkel Huso, fødd 1890
IMAGE
Oline Huso (1852-1941).Oline Huso (1852-1941).
IMAGE
Frå gardstunet til Huso i Eikregrenda i Hemsedal i 1929.Frå gardstunet til Huso i Eikregrenda i Hemsedal i 1929.
IMAGE
Frå venstre: Knut E. Thorset nordre, fødd 1900 og Jakob Torset, fødd 1895. Dei to gutane var syskjenborn.Frå venstre: Knut E. Thorset nordre, fødd 1900 og Jakob Torset, fødd 1895. Dei to gutane var syskjenborn.
IMAGE
UkjendeUkjende
IMAGE
Olav Jordheim (1884-1954), kalla Kælve-Olaf.Olav Jordheim (1884-1954), kalla Kælve-Olaf.
IMAGE
Grøndalen,86.45, ca. 1927. Mekkel Grøndalen har skrive bak på fotografiet: Interiør hjemme. Far sitter med John foran skapet. John Halbjørhus sitter i høgsetet med Olaf, og så har Halvor og Svein på siden. Den nye gårdsbestyreren, Knut Halbjørhus, står foran skapet.Grøndalen,86.45, ca. 1927. Mekkel Grøndalen har skrive bak på fotografiet: "Interiør hjemme. Far sitter med John foran skapet. John Halbjørhus sitter i høgsetet med Olaf, og så har Halvor og Svein på siden. Den nye gårdsbestyreren, Knut Halbjørhus, står foran skapet."
IMAGE
Grohaug, 59.23, i Hemsedal, 1945-1950Grohaug, 59.23, i Hemsedal, 1945-1950
IMAGE
Haugen i Lykkja i Hemsedal, ca. 1917.Haugen i Lykkja i Hemsedal, ca. 1917.
IMAGE
Birgit Dokk (1855-1939), fødd Åse, frå Nes i Hallingdal.Birgit Dokk (1855-1939), fødd Åse, frå Nes i Hallingdal.
IMAGE
Familien Margit og Knut Intelhus.Familien Margit og Knut Intelhus.
IMAGE
Venåsgardane mot Tuv.Venåsgardane mot Tuv.
IMAGE
Frå venstre: John Mo og Anne O. Tuv på Fossen i Hemsedal i 1937.Frå venstre: John Mo og Anne O. Tuv på Fossen i Hemsedal i 1937.
IMAGE
Skogstad Hotell i HemsedalSkogstad Hotell i Hemsedal
IMAGE
Skogstad HotellSkogstad Hotell
IMAGE
Midt i det som i dag er Trøym sentrum.Midt i det som i dag er Trøym sentrum.
IMAGE
Frå venstre: Ola Thorset, Asle Øystein Thorset og med dottera Marte Thorset på armenFrå venstre: Ola Thorset, Asle Øystein Thorset og med dottera Marte Thorset på armen
IMAGE
Margit Thorset (1894-1988), fødd KirkebøenMargit Thorset (1894-1988), fødd Kirkebøen
IMAGE
Frå venstre: Østen Thorset, Margit Thorset, Karoline Kirkebøen, Ola Ø. ThorsetFrå venstre: Østen Thorset, Margit Thorset, Karoline Kirkebøen, Ola Ø. Thorset
IMAGE
Frå venstre: Ole Kirkebøen, Gunvor Kirkebøen, UkjendFrå venstre: Ole Kirkebøen, Gunvor Kirkebøen, Ukjend
IMAGE
Frå venstre: Ukjend; Ukjend; Ola Thorset, Østen Thorset, Ukjend, Jon Thorseth, som var dyrlækjar i Danmark.Frå venstre: Ukjend; Ukjend; Ola Thorset, Østen Thorset, Ukjend, Jon Thorseth, som var dyrlækjar i Danmark.
IMAGE
Fyrstre rekke frå venstre: Ukjend (lærar), Ingebjørg E. Grøndalen, Kari E. Grøndalen, Kari Haugen, Liv Dokken, Ukjend, Eivind Grøndalen.Fyrstre rekke frå venstre: Ukjend (lærar), Ingebjørg E. Grøndalen, Kari E. Grøndalen, Kari Haugen, Liv Dokken, Ukjend, Eivind Grøndalen.
IMAGE
Sigrid Hulbak (1891-1958), gift HaugenSigrid Hulbak (1891-1958), gift Haugen
IMAGE
Dei to beste verlamma (kåralamma) på Golutstellinga i 1962.Dei to beste verlamma (kåralamma) på Golutstellinga i 1962.
IMAGE
Ingrid Holde (Hølle) (1821-1917), fødd TorsetIngrid Holde (Hølle) (1821-1917), fødd Torset
IMAGE
Karoline Grøndalen (1888- ), gift ØdegårdKaroline Grøndalen (1888- ), gift Ødegård
IMAGE
Skulen i Grøndalen i Hemsedal, ca. 1930Skulen i Grøndalen i Hemsedal, ca. 1930
IMAGE
Fyrste rekke frå venstre: Barbo Fekene (Træe), Anne Rustehaugen, Kari Fekene (Træe), Olav O. Grøndalen (søpågarden), Marius Bredesen (pleieson i Vente), Svein Grøndalen (søpågarden), Knut Rustehaugen.Fyrste rekke frå venstre: Barbo Fekene (Træe), Anne Rustehaugen, Kari Fekene (Træe), Olav O. Grøndalen (søpågarden), Marius Bredesen (pleieson i Vente), Svein Grøndalen (søpågarden), Knut Rustehaugen.
IMAGE
Bryllaupet til Hans Lien og Ingebjørg, fødd Torset i 1922.Bryllaupet til Hans Lien og Ingebjørg, fødd Torset i 1922.
IMAGE
Brureparet Anders Dokken og Kari, fødd Grøndalshaugen i 1914Brureparet Anders Dokken og Kari, fødd Grøndalshaugen i 1914
IMAGE
Bryllaupet til Hans Lien og Ingebjørg, fødd TorsetBryllaupet til Hans Lien og Ingebjørg, fødd Torset
IMAGE
Kari Dokken (1888-1953), fødd GrøndalshaugenKari Dokken (1888-1953), fødd Grøndalshaugen
IMAGE
Knut Olav Halbjørhus på skulepulten på Torset skule i 1956-1957.Knut Olav Halbjørhus på skulepulten på Torset skule i 1956-1957.
IMAGE
Tuv i HemsedalTuv i Hemsedal
IMAGE
Ingvar Grøthe med lastebilen han kjøpte i 1925-1926.Ingvar Grøthe med lastebilen han kjøpte i 1925-1926.
IMAGE
Ingvar Grøthe på postombering. Her står han ved avkøyringa til Haugen og Hølgjihaugen i 1982,Ingvar Grøthe på postombering. Her står han ved avkøyringa til Haugen og Hølgjihaugen i 1982,
IMAGE
Tuv, Fausko, Brandvold, Viljugrein, Rese og Hustad i HemsedalTuv, Fausko, Brandvold, Viljugrein, Rese og Hustad i Hemsedal
IMAGE
1 - 68 (Total Results 68)