Explore your Results

ThumbnailTitle
Bedriegt den boer of de Kunst om appelen voor citroenen te verkoopen open brief van eenen werkman aan AnseeleBedriegt den boer of de Kunst om appelen voor citroenen te verkoopen open brief van eenen werkman aan Anseele
IMAGE
[Uitnodiging voor de voordracht door B. Van Genechten over 'De beteekenis van eene VNP als politiek organisme', ingericht door de Vlaamsch-Nationale Partij][Uitnodiging voor de voordracht door B. Van Genechten over 'De beteekenis van eene VNP als politiek organisme', ingericht door de Vlaamsch-Nationale Partij]
IMAGE
[Aankondiging] Komt zaterdag 27 april te 8 uur naar de groote Volksvergadering ... komt elken maandag te 7.30 uur naar de groote Debat-Avond ... Leest De Vlaamsche Smeder ..[Aankondiging] Komt zaterdag 27 april te 8 uur naar de groote Volksvergadering ... komt elken maandag te 7.30 uur naar de groote Debat-Avond ... Leest De Vlaamsche Smeder ..
IMAGE
[Verzameling van gravuren, tekeningen en spotprenten betreffende de oorlog 1914-1918 - volume 15[Verzameling van gravuren, tekeningen en spotprenten betreffende de oorlog 1914-1918 - volume 15
TEXT
Eene deugenietsbende in Vlaanderen!Eene deugenietsbende in Vlaanderen!
IMAGE
L'Orientation nouvelle du mouvement flamandL'Orientation nouvelle du mouvement flamand
TEXT
Wij eischen Vrede! Vrouwen en mannen van Gent, die wilt en durft! Tot U gaat onze kreet om hulp!Wij eischen Vrede! Vrouwen en mannen van Gent, die wilt en durft! Tot U gaat onze kreet om hulp!
IMAGE
De Vlaamsche hoogeschool te Gent. Inlichtingsboekje voor hen die gedurende het academisch jaar 1917-1918 aan de Staatsuniversiteit te Gent willen studeerenDe Vlaamsche hoogeschool te Gent. Inlichtingsboekje voor hen die gedurende het academisch jaar 1917-1918 aan de Staatsuniversiteit te Gent willen studeeren
TEXT
Séance du Conseil Communal de Gand, 28 janvier 1918Séance du Conseil Communal de Gand, 28 janvier 1918
IMAGE
Aan het volk van Gent en omliggende! ... Donderdag 11 juli, om 7 uur 's avonds naar de Groote Kunstuitvoering in den Grooten Schouwburg ... Leve de zelfstandige Staat Vlaanderen!Aan het volk van Gent en omliggende! ... Donderdag 11 juli, om 7 uur 's avonds naar de Groote Kunstuitvoering in den Grooten Schouwburg ... Leve de zelfstandige Staat Vlaanderen!
IMAGE
De Historische Beteekenis van de Verklaring der Zelfstandigheid van den Staat VlaanderenDe Historische Beteekenis van de Verklaring der Zelfstandigheid van den Staat Vlaanderen
IMAGE
Manifest aan de Gentsche bevolking aan de inwoners van Ledeberg, Gentbrugge, St.-Amandsberg en de omgevende dorpen van GentManifest aan de Gentsche bevolking aan de inwoners van Ledeberg, Gentbrugge, St.-Amandsberg en de omgevende dorpen van Gent
IMAGE
De gepaste politiek voor VlaanderenDe gepaste politiek voor Vlaanderen
IMAGE
In 't geheim uitgegeven publicaties in bezet België een merkwaardige verzameling fac-similé'sIn 't geheim uitgegeven publicaties in bezet België een merkwaardige verzameling fac-similé's
TEXT
Een Gentsche Klucht der Vlaamschverdrukkende rechters op het Paleis van Justitie ofte de geldzak en het Fransch Patriotardismus in drie schuifkensEen Gentsche Klucht der Vlaamschverdrukkende rechters op het Paleis van Justitie ofte de geldzak en het Fransch Patriotardismus in drie schuifkens
IMAGE
La chambre a entr'ouvert la porte le sénat, ouvrira-t'il??La chambre a entr'ouvert la porte le sénat, ouvrira-t'il??
TEXT
Mannen & vrouwen leest deze drie prachtgedichten van onzen grooten Vlaamschen Dichter en stadgenoot René De Clercq ... liederavond ... gevolgd door de groote openbare Volksvergadering waarop Prof. Steven-Prenau de socialistische leider het woord zal voeren ..Mannen & vrouwen leest deze drie prachtgedichten van onzen grooten Vlaamschen Dichter en stadgenoot René De Clercq ... liederavond ... gevolgd door de groote openbare Volksvergadering waarop Prof. Steven-Prenau de socialistische leider het woord zal voeren ..
IMAGE
Manifest van de Vlaamsch-Nationale Partij aan het Vlaamsche Volk!Manifest van de Vlaamsch-Nationale Partij aan het Vlaamsche Volk!
IMAGE
Duitsch nationalisme en de Katholieke Kerk geïllustreerdDuitsch nationalisme en de Katholieke Kerk geïllustreerd
TEXT
Oproep aan de Gentsche Werkersbevolking tot het stichten eener maatschappij van Onderlingen Bijstand Vrienden Werklieden!Oproep aan de Gentsche Werkersbevolking tot het stichten eener maatschappij van Onderlingen Bijstand Vrienden Werklieden!
IMAGE
La haine allemandeLa haine allemande
TEXT
Eene nieuwe ontdekking in het Ministerie hoe Vlaanderen bestolen werd! ten voordele der WalenEene nieuwe ontdekking in het Ministerie hoe Vlaanderen bestolen werd! ten voordele der Walen
IMAGE
L'effort CanadienL'effort Canadien
TEXT
Aan onze groote Meisjes en JongensAan onze groote Meisjes en Jongens
IMAGE
Slaat niemand dood! Op! voor den Vrede! ... Allen naar de 11 wijkmeetingen!Slaat niemand dood! Op! voor den Vrede! ... Allen naar de 11 wijkmeetingen!
IMAGE
Nationalistische Voorwacht (7de Wijk)Nationalistische Voorwacht (7de Wijk)
IMAGE
Eenige uittreksels uit het opschuddingwekkende Vlaanderen's Weezang aan den IJzer'Eenige uittreksels uit het opschuddingwekkende Vlaanderen's Weezang aan den IJzer'
IMAGE
De Belgische Arbeiders aan de Nederlandsche ArbeidersDe Belgische Arbeiders aan de Nederlandsche Arbeiders
TEXT
Pour nos hommesPour nos hommes
TEXT
Het suikerkind, de bastaard en de hondemoer werklieden en burgers van de 9e wijk ... Protestmeeting op woensdag 9 october 1918, om 7.30 uur ... M. L. Hardyns zal spreken over Vlaanderens zelfstandigheid en volkswelvaartHet suikerkind, de bastaard en de hondemoer werklieden en burgers van de 9e wijk ... Protestmeeting op woensdag 9 october 1918, om 7.30 uur ... M. L. Hardyns zal spreken over Vlaanderens zelfstandigheid en volkswelvaart
IMAGE
Het Pruisisch bestuur in veroverd land Deensch Sleeswijk, 1864-1916Het Pruisisch bestuur in veroverd land Deensch Sleeswijk, 1864-1916
TEXT
Fransche Opschriften en Uithangborden Vlamingen! ... Komt zaterdag aanstaande 11 mei 1918 naar de Groote volksvergadering in de Groote Zaal der Academie, ... Spreker: Prof. Lambrichts van Brussel ... Liederavond te 6 uur. ... Komt elken maandag te 7.30 uur naar den Groote Debat-avond ..Fransche Opschriften en Uithangborden Vlamingen! ... Komt zaterdag aanstaande 11 mei 1918 naar de Groote volksvergadering in de Groote Zaal der Academie, ... Spreker: Prof. Lambrichts van Brussel ... Liederavond te 6 uur. ... Komt elken maandag te 7.30 uur naar den Groote Debat-avond ..
IMAGE
De Duitsche katholieken en de vrede eene uitdaging aan het centrumDe Duitsche katholieken en de vrede eene uitdaging aan het centrum
TEXT
Kalender 1917Kalender 1917
IMAGE
Voor onze VrouwenVoor onze Vrouwen
TEXT
Aan onze groote Meisjes en Jongens den Vlaamsch Nationalistischen Schoolbond voor Jongelingen en Meisjes ..Aan onze groote Meisjes en Jongens den Vlaamsch Nationalistischen Schoolbond voor Jongelingen en Meisjes ..
IMAGE
Aan alle menschen van goeden wil!Aan alle menschen van goeden wil!
IMAGE
[Foto: twee aanpalende woningen][Foto: twee aanpalende woningen]
IMAGE
Etappenleven te Gent kantteekeningen bij de Duitsche ineenstortingEtappenleven te Gent kantteekeningen bij de Duitsche ineenstorting
TEXT
Convicted out of her own mouth The record of German crimesConvicted out of her own mouth The record of German crimes
TEXT
Eene roemrijke verjaring: de slag aan den Yser (16-31 October 1914)Eene roemrijke verjaring: de slag aan den Yser (16-31 October 1914)
IMAGE
Les belgesLes belges
IMAGE
Monsieur, par ma lettre-circulaire du 28 novembre dernier, je vous annonçais que la 1re session du jury central pour la collation des grades académiques s'ouvrirait au mois de mars ou d'avril. ..Monsieur, par ma lettre-circulaire du 28 novembre dernier, je vous annonçais que la 1re session du jury central pour la collation des grades académiques s'ouvrirait au mois de mars ou d'avril. ..
IMAGE
Comment les allemands trompèrent les réfugiés belges de Hollande pour les déporter ensuiteComment les allemands trompèrent les réfugiés belges de Hollande pour les déporter ensuite
IMAGE
Aan ons Vlaamsch Volk! Donderdag 11 juli 1918 vieren wij met onze zegezangen de groote overwinning ... Groote Volksvergadering 's morgens te 10.30 uur in den Nieuwen Cirkus ... het Groote Volksfeest ... in den Grooten Schouwburg..Aan ons Vlaamsch Volk! Donderdag 11 juli 1918 vieren wij met onze zegezangen de groote overwinning ... Groote Volksvergadering 's morgens te 10.30 uur in den Nieuwen Cirkus ... het Groote Volksfeest ... in den Grooten Schouwburg..
IMAGE
Protestation Collective des Associations flamandes de Belgique au Chancelier impérial von Hertling contre l'usurpation de pouvoir du soi-disant 'Conseil des Flandres'Protestation Collective des Associations flamandes de Belgique au Chancelier impérial von Hertling contre l'usurpation de pouvoir du soi-disant 'Conseil des Flandres'
IMAGE
Gij heult met den Vijand!!! .. ... Stroomt in Massa woensdag, 1 mei, te 5 uur naar ... den Nederlandschen Schouwburg ... Dr. Aug. Borms, ... spreekt zaterdag toekomende te Gent, met zichten over"Gij heult met den Vijand!!!" .. ... Stroomt in Massa woensdag, 1 mei, te 5 uur naar ... den Nederlandschen Schouwburg ... Dr. Aug. Borms, ... spreekt zaterdag toekomende te Gent, met zichten over
IMAGE
Deux protestations contre les mesure prises par l'autorité allemande à l'égard des fonctionnaires qui, en démissionnant, ont refusé de collaborer à l'oeuvre anti-nationale de la séparation administrativeDeux protestations contre les mesure prises par l'autorité allemande à l'égard des fonctionnaires qui, en démissionnant, ont refusé de collaborer à l'oeuvre anti-nationale de la séparation administrative
IMAGE
[Brief] Aan zijne Excellentie den Kanselier van het Duitsche rijk, Gent, den 4 februari 1918[Brief] Aan zijne Excellentie den Kanselier van het Duitsche rijk, Gent, den 4 februari 1918
IMAGE
Aan de Inwoners der Wijk Akkergem..Aan de Inwoners der Wijk Akkergem..
IMAGE
[Brief] A son Excellence le Chancellier de l'Empire allemand[Brief] A son Excellence le Chancellier de l'Empire allemand
IMAGE
Met het Vlaamsche bloed van den Yzer geschreven Groote Protestvergadering tegen het uitmoorden onzer zonen aan het Front op Zaterdag 27 Juli 1918 ..Met het Vlaamsche bloed van den Yzer geschreven Groote Protestvergadering tegen het uitmoorden onzer zonen aan het Front op Zaterdag 27 Juli 1918 ..
IMAGE
Vlamingen! Koopt geen katten in zakken! wij zijn honderd maal bedrogen geweest, ziet nu eens uit uwe oogen!Vlamingen! Koopt geen katten in zakken! wij zijn honderd maal bedrogen geweest, ziet nu eens uit uwe oogen!
IMAGE
L'epée du RoiL'epée du Roi
IMAGE
La politique économique de l'Allemagne en Belgique occupée un document écrasant pour l'administration allemandeLa politique économique de l'Allemagne en Belgique occupée un document écrasant pour l'administration allemande
TEXT
Oproep aan alle Vlaamsche Staatsburgers der Bevolking van groot- en landelijk Gent Zondag 16 juni 1918 ... Verkiezing van den Nationalistenraad ... Volksvergadering zaterdag 15 juni ..Oproep aan alle Vlaamsche Staatsburgers der Bevolking van groot- en landelijk Gent Zondag 16 juni 1918 ... Verkiezing van den Nationalistenraad ... Volksvergadering zaterdag 15 juni ..
IMAGE
Lettre à nos amies ... d'hierLettre à nos amies ... d'hier
IMAGE
Vlaams nationalistisch volks-liederboekVlaams nationalistisch volks-liederboek
IMAGE
[Dagvaarding] Ten aanzoeke van M. [ ] wordt gedagvaard M. [ ] om in persoon te verschijnen voor het Scheidsgerecht van het 1e Kanton van Gent ...[Dagvaarding] Ten aanzoeke van M. [ ] wordt gedagvaard M. [ ] om in persoon te verschijnen voor het Scheidsgerecht van het 1e Kanton van Gent ...
IMAGE
Redevoeringen uitgesproken bij de opening der Hoogeschool te GentRedevoeringen uitgesproken bij de opening der Hoogeschool te Gent
TEXT
Aan de inwoners der gemeente St-Amandsberg ... Meeting van vrijdag 29 maart, te 7 uur met kostelooze kinemavertooning, kunstconcert en liederavond in den Kinema du Nord, ToekomststraatAan de inwoners der gemeente St-Amandsberg ... Meeting van vrijdag 29 maart, te 7 uur met kostelooze kinemavertooning, kunstconcert en liederavond in den Kinema du Nord, Toekomststraat
IMAGE
Onze Yzerhelden komen! Rechtstreekse nieuwstijdingen van 't frontOnze Yzerhelden komen! Rechtstreekse nieuwstijdingen van 't front
IMAGE
Prenez, et lisez ...Prenez, et lisez ...
TEXT
Catechismus met uitleg ten gebruike van ons volkCatechismus met uitleg ten gebruike van ons volk
TEXT
Gebed in onzen NoodGebed in onzen Nood
IMAGE
Priester Dr. Paul Vandermeulen ... schrijft in ... 'Limburgsche Studentenblaadje' ... want wij zijn eerst Vlamingen en dan Belg! ..."Priester Dr. Paul Vandermeulen ... schrijft in ... 'Limburgsche Studentenblaadje' ... want wij zijn eerst Vlamingen en dan Belg! ..."
IMAGE
Opgeëischten van Gent België de barbaarsche behandelingen der Duitschers (verzamelingen van bewijzen gedurende de bezetting opgemaakt)Opgeëischten van Gent België de barbaarsche behandelingen der Duitschers (verzamelingen van bewijzen gedurende de bezetting opgemaakt)
TEXT
L'Ame BelgeL'Ame Belge
TEXT
Aan de Vlaamsche studenten rechtskundige raadpleging nopens de wettelijkheid van de Vervlaamsching der Gentsche HoogeschoolAan de Vlaamsche studenten rechtskundige raadpleging nopens de wettelijkheid van de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool
TEXT
Mannen en Vrouwen van Vlaanderen!.. Oproep aan alle Vlaamsche Staatsburgers der Bevolking van groot- en landelijk Gent ... Zondag 16 juni 1918 ... Verkiezing van de Nationalistenraad ..Mannen en Vrouwen van Vlaanderen!.. Oproep aan alle Vlaamsche Staatsburgers der Bevolking van groot- en landelijk Gent ... Zondag 16 juni 1918 ... Verkiezing van de Nationalistenraad ..
IMAGE
[Vlaamsgezind Pamflet ten voordele van de Raad van Vlaanderen en het Volksbestuur van Vlaanderen][Vlaamsgezind Pamflet ten voordele van de Raad van Vlaanderen en het Volksbestuur van Vlaanderen]
IMAGE
Vlaanderens weezang aan den IJzerVlaanderens weezang aan den IJzer
TEXT
Weg met de Flaminganten! Leve de Belgische regeering. Werklieden en burgers van de 9e wijk ... Meeting ... 11 september om 7 1/2 u. 's avonds ... Onafhankelijken democratischen Staat VlaanderenWeg met de Flaminganten! Leve de Belgische regeering. Werklieden en burgers van de 9e wijk ... Meeting ... 11 september om 7 1/2 u. 's avonds ... Onafhankelijken democratischen Staat Vlaanderen
IMAGE
Bibliographie L'action de l'armée belgeBibliographie L'action de l'armée belge
IMAGE
Si c'était à recommencer..Si c'était à recommencer..
IMAGE
Is het nu het oogenblik om aan partijpolitiek te doen?Is het nu het oogenblik om aan partijpolitiek te doen?
IMAGE
Stadt Gent. Sammlung der offiziellen Bekanntmachungen während des Krieges in Gent und Umgegend (Ledeberg, St-Amandsberg, Gendbrugge) 12 Oktober 1914- 31 Juli 1915Stadt Gent. Sammlung der offiziellen Bekanntmachungen während des Krieges in Gent und Umgegend (Ledeberg, St-Amandsberg, Gendbrugge) 12 Oktober 1914- 31 Juli 1915
TEXT
Nationalistische Voorwacht (Wijkafdeeling Gentbrugge - Ledeberg - Melle - Meirelbeke)Nationalistische Voorwacht (Wijkafdeeling Gentbrugge - Ledeberg - Melle - Meirelbeke)
IMAGE
Een verpletterend getuigenisEen verpletterend getuigenis
TEXT
Telegram onzer krijgsgevangenen bij het vernemen der zelfstandigheidsverklaring van den staat VlaanderenTelegram onzer krijgsgevangenen bij het vernemen der zelfstandigheidsverklaring van den staat Vlaanderen
IMAGE
Bemerkingen naar aanleiding van Dr. zum Busch' laatsten brief (vertaling)Bemerkingen naar aanleiding van Dr. zum Busch' laatsten brief (vertaling)
TEXT
Kinema van den armen verstooteling Wreed drama: de aanslag op de 85 jarige Stiefmoeder, die harer jongens op't verkarpelen heeft gezetKinema van den armen verstooteling Wreed drama: de aanslag op de 85 jarige Stiefmoeder, die harer jongens op't verkarpelen heeft gezet
IMAGE
L'héroïsme de la Belgique pendant la guerre de 1914 Discours prononcé à Notre Dame de Paris le 15 novembre 1914L'héroïsme de la Belgique pendant la guerre de 1914 Discours prononcé à Notre Dame de Paris le 15 novembre 1914
IMAGE
Entendu l'exposé fait par Monsieur le Premier President et par Monsieur le Procureur Général..Entendu l'exposé fait par Monsieur le Premier President et par Monsieur le Procureur Général..
IMAGE
Zelfde toetreding aan het protest van Z.H. den Bisschop van Gent in datum 1 februari 1918, aan dat van het College van Senaroten en Volksvertegenwoordigers in datum 4 februari 1918, en aan dat van de Koninklijke Vlaamsche Academie in datum 9 februariZelfde toetreding aan het protest van Z.H. den Bisschop van Gent in datum 1 februari 1918, aan dat van het College van Senaroten en Volksvertegenwoordigers in datum 4 februari 1918, en aan dat van de Koninklijke Vlaamsche Academie in datum 9 februari
IMAGE
Vrouwen van Gent! ... LiederavondVrouwen van Gent! ... Liederavond
IMAGE
Verslag aan de wetgevende kamers uitgebracht door den Minister van buitenlandsche zaken over sommige besluiten van de Commissie van Onderzoek van den Duitschen Rijksdag betreffende de oorlogsfeiten van 1914. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Vergadering van 23 juni 1927. Nr. 264Verslag aan de wetgevende kamers uitgebracht door den Minister van buitenlandsche zaken over sommige besluiten van de Commissie van Onderzoek van den Duitschen Rijksdag betreffende de oorlogsfeiten van 1914. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Vergadering van 23 juni 1927. Nr. 264
TEXT
Guide du soldat allemand en FlandresGuide du soldat allemand en Flandres
IMAGE
't Hemdeken moet nader dan 't rokske gaan't Hemdeken moet nader dan 't rokske gaan
IMAGE
Gedood! Omdat 't Vlamingen waren! Onze Krijgsgevangenen ... zaterdag 24 Oogst 1918 ... in den Nederlandschen Schouwburg, Groot KunstfeestGedood! Omdat 't Vlamingen waren! Onze Krijgsgevangenen ... zaterdag 24 Oogst 1918 ... in den Nederlandschen Schouwburg, Groot Kunstfeest
IMAGE
Haat en Liefde ... Vlamingen! Wordt allen lid van den Nationalistischen BondHaat en Liefde ... Vlamingen! Wordt allen lid van den Nationalistischen Bond
IMAGE
Woodrow Wilsons WerdegangWoodrow Wilsons Werdegang
IMAGE
Er is een land, een stroom, een vorst woorden van Gustave Van Goethem, muziek van Leopold JottierEr is een land, een stroom, een vorst woorden van Gustave Van Goethem, muziek van Leopold Jottier
IMAGE
A nos frères belgesA nos frères belges
IMAGE
Lettre pour celui qui n'en reçoit pas (Matin de Paris); Magnifique Discours de Maurice Maeterlinck sur l'Héroïque Belgique (Extrait du Petit Parisien du 3 décembre 1914); La fête du Roi Albert (Journal de Paris)Lettre pour celui qui n'en reçoit pas (Matin de Paris); Magnifique Discours de Maurice Maeterlinck sur l'Héroïque Belgique (Extrait du "Petit Parisien" du 3 décembre 1914); La fête du Roi Albert (Journal de Paris)
TEXT
Aan de werklieden der Heuvel- en Kortrijkschepoort (9e wijk) ... Eene Meeting ... woensdag 31 juli om 8 uur stipt bij den heer Albin De Bie, Kortrijksche steenweg ..Aan de werklieden der Heuvel- en Kortrijkschepoort (9e wijk) ... Eene Meeting ... woensdag 31 juli om 8 uur stipt bij den heer Albin De Bie, Kortrijksche steenweg ..
IMAGE
Aan alle Vlaamsche Jongelingen! Groote Vergadering der Groeningerwachters en Propoganda-uitstap met muziek naar MeirelbekeAan alle Vlaamsche Jongelingen! Groote Vergadering der Groeningerwachters en Propoganda-uitstap met muziek naar Meirelbeke
IMAGE
Hoe wij als volk vermoord werden! Meeting met Liederavond ... vrijdag 1 maart te 6 uur 's avonds in den Kinema 'Flora' ... (wijk Akkergem)Hoe wij als volk vermoord werden! Meeting met Liederavond ... vrijdag 1 maart te 6 uur 's avonds in den Kinema 'Flora' ... (wijk Akkergem)
IMAGE
[Brief] Pour assurer une interpétation uniforme de l'ordonnance due 10 Février dernier relative à la création des Tribunaux d'Arbitrage en matière de contestations au sujet de contrats de louage, je me vois amené à vous faire part des apperçus et dispositions d'exécution suivants, tout en vous priant de les transmettre aux autorités qui vous sont subordonnées. ..[Brief] Pour assurer une interpétation uniforme de l'ordonnance due 10 Février dernier relative à la création des Tribunaux d'Arbitrage en matière de contestations au sujet de contrats de louage, je me vois amené à vous faire part des apperçus et dispositions d'exécution suivants, tout en vous priant de les transmettre aux autorités qui vous sont subordonnées. ..
IMAGE
Im RuhestädtchenIm Ruhestädtchen
TEXT
1 - 100 (Total Results 161597)>>