Explore your Results

ThumbnailTitle
'Bildtext: ''Sund. Riktning 290.'' Vy över hav med båtar och bryggor på avstånd. Viss bebyggelse ner vid vattnet på berghällar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sund. Riktning 290.'' Vy över hav med båtar och bryggor på avstånd. Viss bebyggelse ner vid vattnet på berghällar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Bryggan vid Balta sound: Svenska båtar söndagsvilande i Balta Sound (förminskad version av foto nr 4113:60). Männsikor på bryggan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.''Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Bryggan vid Balta sound: Svenska båtar söndagsvilande i Balta Sound (förminskad version av foto nr 4113:60). Männsikor på bryggan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.'
IMAGE
'Diverse foton från sannolikt Kinnekulle. Kalkbrott och naturliga skärningar. :: Man står under vittrad klippbrant med slättlandskap i fonden. :: :: Serie fotonr 4885-4901.''Diverse foton från sannolikt Kinnekulle. Kalkbrott och naturliga skärningar. :: Man står under vittrad klippbrant med slättlandskap i fonden. :: :: Serie fotonr 4885-4901.'
IMAGE
'cylinderskred, rotationsskred, skålskred :: :: Ingår i serie med fotonr. 7033:1-168 med bilder från Tuveskredet som skedde 1979''cylinderskred, rotationsskred, skålskred :: :: Ingår i serie med fotonr. 7033:1-168 med bilder från Tuveskredet som skedde 1979'
IMAGE
'Bildtext: ''Sankt område i hällandskap. Riktning 112.'' :: Vy över öppnare, fuktigt parti och omkring detta trädvegetation av furu, enbuskar och gran. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sankt område i hällandskap. Riktning 112.'' :: Vy över öppnare, fuktigt parti och omkring detta trädvegetation av furu, enbuskar och gran. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'1 rovfågel sittande på klippa. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7035:1-12.''1 rovfågel sittande på klippa. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7035:1-12.'
IMAGE
'2 skarvar på bon. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr.167-179, 181-184, 186-191, 193-196, 198-203 samt 205-215 med foton från Hilmer Skoogs expedition till Sydafrika år 1912-1913.''2 skarvar på bon. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr.167-179, 181-184, 186-191, 193-196, 198-203 samt 205-215 med foton från Hilmer Skoogs expedition till Sydafrika år 1912-1913.'
IMAGE
'Monterat skelett av knaggrocka, sett ovanifrån. :: :: Från Dr. Schlüter & Mass, Halle a S naturvetens. Läromedel. Numrerad I.C. Nr. 15. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5374:1-30. Se även hela fotoserien 5374-5376.''Monterat skelett av knaggrocka, sett ovanifrån. :: :: Från Dr. Schlüter & Mass, Halle a S naturvetens. Läromedel. Numrerad I.C. Nr. 15. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5374:1-30. Se även hela fotoserien 5374-5376.'
IMAGE
'Storlom, platsen för boet, i sjö. Man stående på liten holme i vattnet. :: :: Nid.av. 453, Coll.an. 4361. Fynddatum: 1922-05-23. :: :: :: Ingår i serie med fotonr. 788-790.''Storlom, platsen för boet, i sjö. Man stående på liten holme i vattnet. :: :: Nid.av. 453, Coll.an. 4361. Fynddatum: 1922-05-23. :: :: :: Ingår i serie med fotonr. 788-790.'
IMAGE
TypTyp
IMAGE
'Bildtext: ''Hin ondes harvedrag. Diabasgångar i gnejs. Saltholmen vid Nordkoster.'' Närbild på diabasgångar. :: :: Fotonr. 7046:85-118 indelade som ''Geologiska bilder från Göteborgs- och Bohus län.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Hin ondes harvedrag. Diabasgångar i gnejs. Saltholmen vid Nordkoster.'' Närbild på diabasgångar. :: :: Fotonr. 7046:85-118 indelade som ''Geologiska bilder från Göteborgs- och Bohus län.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'Från professor Leonard Axel Jägerskiölds expedition i Kattegatt med båten ''Skagerrak'': :: :: Det korta rörlodet med sin gummiventil syns upphängd i relingen. :: Till höger vattenhämtaren. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3866-3877.''Från professor Leonard Axel Jägerskiölds expedition i Kattegatt med båten ''Skagerrak'': :: :: Det korta rörlodet med sin gummiventil syns upphängd i relingen. :: Till höger vattenhämtaren. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3866-3877.'
IMAGE
'Grupper av gorillor i utställningssal. Även en människofigur i en monter. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1975-1997.''Grupper av gorillor i utställningssal. Även en människofigur i en monter. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1975-1997.'
IMAGE
'Fisktärna och rödbena på öppen gräsmark, vy med stenmur i bakgrunden. Stengärdesgård. :: :: Se serie med fotonr. 1305-1356.''Fisktärna och rödbena på öppen gräsmark, vy med stenmur i bakgrunden. Stengärdesgård. :: :: Se serie med fotonr. 1305-1356.'
IMAGE
'Nykläckt skrattmåsunge, liggande i människohand. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4401-4440.''Nykläckt skrattmåsunge, liggande i människohand. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4401-4440.'
IMAGE
'Bo med 4 st ägg av vigg. :: :: Text på baksidan av fotot: ''Bo med 4 st nyvärpta ägg av viggen i starrgräs ungefär 10 meter från stranden. Reden bestod av färskt gräs. Fotot är taget på 55 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.''Bo med 4 st ägg av vigg. :: :: Text på baksidan av fotot: ''Bo med 4 st nyvärpta ägg av viggen i starrgräs ungefär 10 meter från stranden. Reden bestod av färskt gräs. Fotot är taget på 55 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: Vy över gård mellan stora stenhus, med sirlig grind i förgrunden. På gården står fyra kvinnor och ett barn samt en hund, i mitten står en fontän, grönska.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: Vy över gård mellan stora stenhus, med sirlig grind i förgrunden. På gården står fyra kvinnor och ett barn samt en hund, i mitten står en fontän, grönska.'
IMAGE
'Harpagifer georgianus, sedd från sidan. Fynddatum: 1908-00-00. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4316:1-4.''Harpagifer georgianus, sedd från sidan. Fynddatum: 1908-00-00. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4316:1-4.'
IMAGE
'Bildtext: ''Kjerstin, vid pianot.'' :: 1 kvinna, Kjerstin, sittande vid piano i ett rum. Interiör med möbler, pianopall, bord, stolar, gardiner, fotoramar, prydnadselefant, vas, ljusstake, noter. Kläder. Möbler. :: :: Ingår i serie med foronr. 5265:1-12. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.''Bildtext: ''Kjerstin, vid pianot.'' :: 1 kvinna, Kjerstin, sittande vid piano i ett rum. Interiör med möbler, pianopall, bord, stolar, gardiner, fotoramar, prydnadselefant, vas, ljusstake, noter. Kläder. Möbler. :: :: Ingår i serie med foronr. 5265:1-12. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'
IMAGE
'Färgkopior efter diabilder tagna av Bengt Hubendick 1966 i Amazonas, ett par mil norr om Manaus i Beléms botaniska trädgård och på Trinidad: :: :: Närbild på nedfallna träd, lågor. Regnskog. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4730-4768.''Färgkopior efter diabilder tagna av Bengt Hubendick 1966 i Amazonas, ett par mil norr om Manaus i Beléms botaniska trädgård och på Trinidad: :: :: Närbild på nedfallna träd, lågor. Regnskog. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4730-4768.'
IMAGE
'Närbild på liten vagn på rälsspår framför vägg i grustaget. Bildtext: ''Öster om stora vecket.'' Moränens lagerföljd markerade. :: Markeringar på bilden, :: ''1) Gula sanden :: 2) Steniga grå sanden :: 3) Grå sanden, fortsätter ej inåt, var försvunnen vid besöket den 25/11.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 7058:1-32.''Närbild på liten vagn på rälsspår framför vägg i grustaget. Bildtext: ''Öster om stora vecket.'' Moränens lagerföljd markerade. :: Markeringar på bilden, :: ''1) Gula sanden :: 2) Steniga grå sanden :: 3) Grå sanden, fortsätter ej inåt, var försvunnen vid besöket den 25/11.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 7058:1-32.'
IMAGE
'Från Kjell Kolthoffs Kina-expedition 1921-1923: :: :: Fasanjacana, hanar, 2 vingar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2636-2656.''Från Kjell Kolthoffs Kina-expedition 1921-1923: :: :: Fasanjacana, hanar, 2 vingar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2636-2656.'
IMAGE
'Bildtext: ''Sedimentdalgång. Riktning 292.'' I förgrunden snår invid staket av taggtråd. Rönnträd invid. Stenmur med enstaka träd. Betande nötboskap och på avstånd gård. Stengärdesgård. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sedimentdalgång. Riktning 292.'' I förgrunden snår invid staket av taggtråd. Rönnträd invid. Stenmur med enstaka träd. Betande nötboskap och på avstånd gård. Stengärdesgård. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Gruppbild med 6 pojkar och 7 flickor sittande och stående på öppen gräsmark ev. betesmark. Pojkarna iklädda keps, skärmmössa liksom även 1 flicka. 2 av flickorna iklädda hatt resp. mössa och övriga utan huvudbonad. Flätor. Kappa. Klänning. Kjol. Eleverna på exkursion, utflykt och arbetar med böcker och ev. lupp. Skriver och läser. I bakgrunden ytterligare 1 pojk och 2 mindre barn. I bakgrunden 2 trästaket, innanför bortersta växer lövträd och är ev. betesmark. Ev. väg mellan trästaketen, hagarna. Se även fotonr. 5137:17. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5137 med diverse bilder. Plåtarna ligger i 2 pappaskar. På asken för negativen 9x12 cm och 12x18 cm står texten: ''Fröken Pettersson, Eksjö. Kopieras. Negativ. Alingsås samskola? m.m.''''Gruppbild med 6 pojkar och 7 flickor sittande och stående på öppen gräsmark ev. betesmark. Pojkarna iklädda keps, skärmmössa liksom även 1 flicka. 2 av flickorna iklädda hatt resp. mössa och övriga utan huvudbonad. Flätor. Kappa. Klänning. Kjol. Eleverna på exkursion, utflykt och arbetar med böcker och ev. lupp. Skriver och läser. I bakgrunden ytterligare 1 pojk och 2 mindre barn. I bakgrunden 2 trästaket, innanför bortersta växer lövträd och är ev. betesmark. Ev. väg mellan trästaketen, hagarna. Se även fotonr. 5137:17. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5137 med diverse bilder. Plåtarna ligger i 2 pappaskar. På asken för negativen 9x12 cm och 12x18 cm står texten: ''Fröken Pettersson, Eksjö. Kopieras. Negativ. Alingsås samskola? m.m.'''
IMAGE
TypTyp
IMAGE
'Diverse från Göteborgs Naturhistoriska Museum: Öppet hus, lektioner och Håkan Berg fotograferar. :: :: Maskin med textskylt på. Se även foto nr: 5734:12.''Diverse från Göteborgs Naturhistoriska Museum: Öppet hus, lektioner och Håkan Berg fotograferar. :: :: Maskin med textskylt på. Se även foto nr: 5734:12.'
IMAGE
'Närbild på hane av pilgrimsfalk till höger och honan till vänster. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.''Närbild på hane av pilgrimsfalk till höger och honan till vänster. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.'
IMAGE
'Blå kärrhök, hane, längd 460 mm, vingen 320 mm. Fynddatum 1915-09-23. :: :: Finns utställd som montage i monterskåp nr. 239 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum. :: :: Se även fotonr. 276.''Blå kärrhök, hane, längd 460 mm, vingen 320 mm. Fynddatum 1915-09-23. :: :: Finns utställd som montage i monterskåp nr. 239 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum. :: :: Se även fotonr. 276.'
IMAGE
'Leonard Axel Jägerskiölds material och redskap: :: Samling av redskap använda under Jägerskiölds marina inventeringar. Marina undersökningar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6950:1-14.''Leonard Axel Jägerskiölds material och redskap: :: Samling av redskap använda under Jägerskiölds marina inventeringar. Marina undersökningar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6950:1-14.'
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Nordjylland: :: :: Vejlerne, ca. 5 män i en rad, fotot taget så att männen hamnat diagonalt över bilden! :: :: Ingår i serie med fotonr. 3824-3859.''Biologiska föreningens utfärd till Nordjylland: :: :: Vejlerne, ca. 5 män i en rad, fotot taget så att männen hamnat diagonalt över bilden! :: :: Ingår i serie med fotonr. 3824-3859.'
IMAGE
'Bildtext: ''Flodpärlmusslor med pärltecken.'' 3 st skal av pärlmussla, sedda från sidan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5119:1-8.''Bildtext: ''Flodpärlmusslor med pärltecken.'' 3 st skal av pärlmussla, sedda från sidan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5119:1-8.'
IMAGE
TypTyp
IMAGE
'Vy in mot land från havet. :: Enligt text till fotot: ''Gibraltar, from the Mediterranean.'' (Gibraltar sedd från medelhavet.) :: :: Ingår i serie med fotonr. 5243:1-16, se även hela serien med fotonr. 5237-5267.''Vy in mot land från havet. :: Enligt text till fotot: ''Gibraltar, from the Mediterranean.'' (Gibraltar sedd från medelhavet.) :: :: Ingår i serie med fotonr. 5243:1-16, se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'
IMAGE
'Bildtext: ''Lappsparvhona med mat.'' Hona med mat i näbben. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5173:1-7, numrerade ned bildnr 278-284. Se även hela serien med fotonr. 5155-5174.''Bildtext: ''Lappsparvhona med mat.'' Hona med mat i näbben. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5173:1-7, numrerade ned bildnr 278-284. Se även hela serien med fotonr. 5155-5174.'
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Hallands Väderö: :: :: Vindpinade träd: :: :: Träddunge. :: :: Se fotonr. 1464 och 4311:1-58 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Hallands Väderö: :: :: Vindpinade träd: :: :: Träddunge. :: :: Se fotonr. 1464 och 4311:1-58 från samma utfärd.'
IMAGE
'I förgrunden ruin av en byggnad, ett torn. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5283:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.''I förgrunden ruin av en byggnad, ett torn. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5283:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.'
IMAGE
'Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Sundet Bressay - Noss, med bebyggelse synlig på sluttning ned till vattnet (förstorad version av foto nr 4113:44) :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.''Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Sundet Bressay - Noss, med bebyggelse synlig på sluttning ned till vattnet (förstorad version av foto nr 4113:44) :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.'
IMAGE
'Galapagosleguan, på håll vid kaktus. :: :: Se serie med fotonr. 3779-3822.''Galapagosleguan, på håll vid kaktus. :: :: Se serie med fotonr. 3779-3822.'
IMAGE
'Bildtext: ''Morgondimma över Ivarsbosjön.'' Vy över öppen mark med hägnad, på avstånd sjöns vattenytan med dimma och träddungar. :: :: Fotonr. 7048:27-37 indelad under rubriken ''Naturstudier''. Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Morgondimma över Ivarsbosjön.'' Vy över öppen mark med hägnad, på avstånd sjöns vattenytan med dimma och träddungar. :: :: Fotonr. 7048:27-37 indelad under rubriken ''Naturstudier''. Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'Bildtext: ''Vattenreservoar vid Torsland flygplats. Riktning 252.'' Vattensamling med trädvegetation i förgrunden. Öppen mark med parkerade bilar till vänster invid väg och i bakgrunden höjd med hus. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Vattenreservoar vid Torsland flygplats. Riktning 252.'' Vattensamling med trädvegetation i förgrunden. Öppen mark med parkerade bilar till vänster invid väg och i bakgrunden höjd med hus. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Renar spända för pulkor/slädar med personer i.I bakgrundne snöklädda berg. :: ''9271- Starting for the Goldfields on Norway sleds, Haines, Alaska.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 315-422.''Renar spända för pulkor/slädar med personer i.I bakgrundne snöklädda berg. :: ''9271- Starting for the Goldfields on Norway sleds, Haines, Alaska.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 315-422.'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En grupp kvinnor, män och barn stående framför en mindre cirkelformad byggnad, en man med en åsna, i bakgrunden är ytterligare byggnad och berg synligt.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En grupp kvinnor, män och barn stående framför en mindre cirkelformad byggnad, en man med en åsna, i bakgrunden är ytterligare byggnad och berg synligt.'
IMAGE
'Tornfalk, minst 2 ungar. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr- 1114-1147.''Tornfalk, minst 2 ungar. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr- 1114-1147.'
IMAGE
'Båten ''Galathea'' lämnar Köpenhamn. Bild på kajen med bilar, cyklar och barnvagnar parkerade vid kajkanten. Människor gående på kajen. Vy ut mot havet med ev. ö. Gatlampa.''Båten ''Galathea'' lämnar Köpenhamn. Bild på kajen med bilar, cyklar och barnvagnar parkerade vid kajkanten. Människor gående på kajen. Vy ut mot havet med ev. ö. Gatlampa.'
IMAGE
'Bildtext: ''Bo av simsnäppa.'' Bo med 4 fläckiga ägg, simsnäppa. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5161:1-9, se även hela serien fotonr. 5155-5162.''Bildtext: ''Bo av simsnäppa.'' Bo med 4 fläckiga ägg, simsnäppa. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5161:1-9, se även hela serien fotonr. 5155-5162.'
IMAGE
'3 ungar av ormvråk i bo av grenar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3495-3511.''3 ungar av ormvråk i bo av grenar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3495-3511.'
IMAGE
'Från Professor Leonard Axel Jägerskiölds ripjakter vid Fjällåsen. :: :: En renflock på ett öppet fält med låg skog i bakgrunden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4312:1-38.''Från Professor Leonard Axel Jägerskiölds ripjakter vid Fjällåsen. :: :: En renflock på ett öppet fält med låg skog i bakgrunden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4312:1-38.'
IMAGE
KraniumKranium
IMAGE
'Text enligt foto: ''Bo med 3 st ägg av skrattmåsen på en tuva. Fotot taget på 55 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.''Text enligt foto: ''Bo med 3 st ägg av skrattmåsen på en tuva. Fotot taget på 55 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.'
IMAGE
'Bildtext: ''Romney vid rodret.'' :: I förgrunden båt med 1 man i fören, hattklädd och med pipa. :: :: :: Ingår i serie med fotonr. 5261:1-14. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.''Bildtext: ''Romney vid rodret.'' :: I förgrunden båt med 1 man i fören, hattklädd och med pipa. :: :: :: Ingår i serie med fotonr. 5261:1-14. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'
IMAGE
'Galapagosleguan, närbild :: :: Se serie med fotonr. 3779-3822.''Galapagosleguan, närbild :: :: Se serie med fotonr. 3779-3822.'
IMAGE
'Mullvad sedd från buksidan. Fynddatum: 1935-10-28. Coll.an. 6370. :: :: (Gen.kat.nr.1935-6641. Coll. an. 6370 )''Mullvad sedd från buksidan. Fynddatum: 1935-10-28. Coll.an. 6370. :: :: (Gen.kat.nr.1935-6641. Coll. an. 6370 )'
IMAGE
'Råkkoloni vid Onsala prästgård, 2 män står intill björkträd med bon. :: :: Se även fotonr. 692.''Råkkoloni vid Onsala prästgård, 2 män står intill björkträd med bon. :: :: Se även fotonr. 692.'
IMAGE
'Kranium av fisk. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5113:1-18.''Kranium av fisk. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5113:1-18.'
IMAGE
'3 barn stående på vänstra balkongen, blickar ut över valsalen med Malmska valen montering och skelett samt ? Hängande ner från taket. :: Valsalen. :: Ingår i serie med fotonr. 6965:1-25.''3 barn stående på vänstra balkongen, blickar ut över valsalen med Malmska valen montering och skelett samt ? Hängande ner från taket. :: Valsalen. :: Ingår i serie med fotonr. 6965:1-25.'
IMAGE
KraniumKranium
IMAGE
'Bilder från Rambomosse, tagna under arbete med inventering av hasselsnok vid Rambomosse och Hålsjöområdet: :: :: Närbild på ormslå (kopparödla) på berghäll. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7075:1-42. Bilderna tagna i samband med arbetet att skriva en rapport om ''Hasselsnoken vid Rambo mosse''. Rapportens författare, Leif Lithander, Anders Nilsson och Göran Nilson, Göteborgs Naturhistoriska Museum 2007-11-27.''Bilder från Rambomosse, tagna under arbete med inventering av hasselsnok vid Rambomosse och Hålsjöområdet: :: :: Närbild på ormslå (kopparödla) på berghäll. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7075:1-42. Bilderna tagna i samband med arbetet att skriva en rapport om ''Hasselsnoken vid Rambo mosse''. Rapportens författare, Leif Lithander, Anders Nilsson och Göran Nilson, Göteborgs Naturhistoriska Museum 2007-11-27.'
IMAGE
'Bo med 4 ejderägg. Dunkrans i boet. :: :: Text på baksidan av fotot: ''Ejderbo med 4 st fullruvade ägg i tång mellan 2 stora stenar 5 meter från vatten. Man ser det rikliga dunet från honan på bilden.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4544:1-35.''Bo med 4 ejderägg. Dunkrans i boet. :: :: Text på baksidan av fotot: ''Ejderbo med 4 st fullruvade ägg i tång mellan 2 stora stenar 5 meter från vatten. Man ser det rikliga dunet från honan på bilden.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4544:1-35.'
IMAGE
KraniumKranium
IMAGE
'4 st lunnefåglar på berghäll, i närbild. :: :: Se serie med fotonr. 3726-3729.''4 st lunnefåglar på berghäll, i närbild. :: :: Se serie med fotonr. 3726-3729.'
IMAGE
Biologiska stationen Herdla. Flygbild. Vy med ö med hus, byggnader, vägar och bryggor bl.a.Biologiska stationen Herdla. Flygbild. Vy med ö med hus, byggnader, vägar och bryggor bl.a.
IMAGE
'Gruppbild, drygt 10 barn samlade nedanför bergvägg med liggande träd och grenar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5415:1-10.''Gruppbild, drygt 10 barn samlade nedanför bergvägg med liggande träd och grenar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5415:1-10.'
IMAGE
'2 män invid båt, eka med packning. Håller i åror, på strand. Kläder. Klädsel. :: Text på glaset: ''Natural resourses intelligence branch.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 5204:1-19. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.''2 män invid båt, eka med packning. Håller i åror, på strand. Kläder. Klädsel. :: Text på glaset: ''Natural resourses intelligence branch.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 5204:1-19. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'
IMAGE
'Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Gränd i Lerwick (förminskad version av foto nr 4113:17). Smal gränd med stentrappor. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.''Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Gränd i Lerwick (förminskad version av foto nr 4113:17). Smal gränd med stentrappor. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.'
IMAGE
Mycule olauvides?, 2x.Mycule olauvides?, 2x.
IMAGE
'Isoko-Bende antilop, hona. Djuret liggande på en ställning i trä. Cirka 21 st män iklädda höftbeklädnad står bakom. Centralt i bilden står 1 man iklädd kavaj, hatt och pipa.2 personer håller en slags träklubbor över djuret. Kläder. Klädsel. :: :: Serie fotonr 983-996''Isoko-Bende antilop, hona. Djuret liggande på en ställning i trä. Cirka 21 st män iklädda höftbeklädnad står bakom. Centralt i bilden står 1 man iklädd kavaj, hatt och pipa.2 personer håller en slags träklubbor över djuret. Kläder. Klädsel. :: :: Serie fotonr 983-996'
IMAGE
'Bilder tagna under Paraguayprojektet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6764:23-39. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6764:1-39.''Bilder tagna under Paraguayprojektet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6764:23-39. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6764:1-39.'
IMAGE
'Bildtext: ''Vid Uttergrytsklubben.'' :: Vy med några människor stående på berghäll ner mot havet där en eka ligger. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5262:1-16. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.''Bildtext: ''Vid Uttergrytsklubben.'' :: Vy med några människor stående på berghäll ner mot havet där en eka ligger. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5262:1-16. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'
IMAGE
TypetikettTypetikett
IMAGE
'Bildtext: ''Sedimentdalgång. Riktning 322.'' :: Vy över öppet fält, åkermark och på avstånd samling hus samt träddunge. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sedimentdalgång. Riktning 322.'' :: Vy över öppet fält, åkermark och på avstånd samling hus samt träddunge. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Utställning ''Vad lika vi är'' på Göteborgs Naturhistoriska museum. :: :: Utställmningsskärm och glasmontrar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6948:1-12.''Utställning ''Vad lika vi är'' på Göteborgs Naturhistoriska museum. :: :: Utställmningsskärm och glasmontrar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6948:1-12.'
IMAGE
'Den monterade strandmuddlaren. :: Monterad av Björn Wennerberg. :: :: Gen.kat.nr. 1960-462½) :: Ma.synt. 489''Den monterade strandmuddlaren. :: Monterad av Björn Wennerberg. :: :: Gen.kat.nr. 1960-462½) :: Ma.synt. 489'
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: Bangsbo gård, del av byggnaden, gavel. Korsvirkesbyggnad. Halmtak? :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: Bangsbo gård, del av byggnaden, gavel. Korsvirkesbyggnad. Halmtak? :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.'
IMAGE
'Ritad karta över området Bolidens gruva och samhälle. :: :: Serie fotonr 4931-4967.''Ritad karta över området Bolidens gruva och samhälle. :: :: Serie fotonr 4931-4967.'
IMAGE
'Närbild på vägg i grustaget, en spade står i grusen. :: Beskrivning av den subfossila mammutbeten: längd 360 mm, diameter 70-80 mm. ''Fyndet har vid bärgningen fallit sönder i 5 större och ett flertal mycket små bitar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7053:1-11. Se även fotonr. 2023-2027 och 2958.''Närbild på vägg i grustaget, en spade står i grusen. :: Beskrivning av den subfossila mammutbeten: längd 360 mm, diameter 70-80 mm. ''Fyndet har vid bärgningen fallit sönder i 5 större och ett flertal mycket små bitar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7053:1-11. Se även fotonr. 2023-2027 och 2958.'
IMAGE
TypTyp
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: ''Vesterö hamn'', vy in mot land med hus, stenpir i förgrunden.. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: ''Vesterö hamn'', vy in mot land med hus, stenpir i förgrunden.. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.'
IMAGE
'Roskarl, unge. Ligger uppe på stenblock. Närbild. :: :: Se serie med fotonr. 3466-3476.''Roskarl, unge. Ligger uppe på stenblock. Närbild. :: :: Se serie med fotonr. 3466-3476.'
IMAGE
'Bildtext: ''Klyvyxa med rygg och vedkli.'' :: :: Fotonr. 7046:335-353 indelade som ''Skogsavverkning och virkestransport.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Klyvyxa med rygg och vedkli.'' :: :: Fotonr. 7046:335-353 indelade som ''Skogsavverkning och virkestransport.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'Motiv tagna under Nordiska mästerskapen 9-12 augusti 2007 (i Konservatorsföreningen regi) på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Montagen tillhörande de tävlingsdeltagande konservatorerna: :: :: Ingår i serie med fotonr. 7068:1-12, se även fotonr. 7077:1-15''Motiv tagna under Nordiska mästerskapen 9-12 augusti 2007 (i Konservatorsföreningen regi) på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Montagen tillhörande de tävlingsdeltagande konservatorerna: :: :: Ingår i serie med fotonr. 7068:1-12, se även fotonr. 7077:1-15'
IMAGE
'Bildtext: ''Gullmarsfjorden sydväst om Smörkullen.'' Vy över klädbevuxet berg vid havet. :: :: Fotonr. 7046:1-84 indelade som ''Landskapsbilder från Göteborgs- och Bohus län.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Gullmarsfjorden sydväst om Smörkullen.'' Vy över klädbevuxet berg vid havet. :: :: Fotonr. 7046:1-84 indelade som ''Landskapsbilder från Göteborgs- och Bohus län.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'Vattenfall, National Park, Wyoming. :: ''Lower Falls of the Yellowstone National Park.'' :: Samma motiv som 4911. :: :: Serie fotonr 4905-4915.''Vattenfall, National Park, Wyoming. :: ''Lower Falls of the Yellowstone National Park.'' :: Samma motiv som 4911. :: :: Serie fotonr 4905-4915.'
IMAGE
'Koloni, flygande fågelmoln över in över land, från havet. Vid strandkanten. :: :: Se även fotonr. 1467 samt fotonr. 1762, samma motiv men annat avstånd.''Koloni, flygande fågelmoln över in över land, från havet. Vid strandkanten. :: :: Se även fotonr. 1467 samt fotonr. 1762, samma motiv men annat avstånd.'
IMAGE
'1 björn på väg uppför berghäll, närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4161-4163.''1 björn på väg uppför berghäll, närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4161-4163.'
IMAGE
'Fiskgjuse, hane. Fynddatum: 1926-04-23. :: :: Montaget finns utställt i monterskåp nr. 230 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008-02-11).''Fiskgjuse, hane. Fynddatum: 1926-04-23. :: :: Montaget finns utställt i monterskåp nr. 230 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008-02-11).'
IMAGE
KraniumKranium
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Hallands Väderö: :: :: Vindpinade träd: :: 2 solitära träd på öppen gräsmark, med någon buskvegetation nertill. :: :: Se fotonr. 1464 och 4311:1-58 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Hallands Väderö: :: :: Vindpinade träd: :: 2 solitära träd på öppen gräsmark, med någon buskvegetation nertill. :: :: Se fotonr. 1464 och 4311:1-58 från samma utfärd.'
IMAGE
'Repro av sex porträtt av samt äldre Göteborgskarta. :: :: Avfotograferad äldre karta över Göteborg, 1820.''Repro av sex porträtt av samt äldre Göteborgskarta. :: :: Avfotograferad äldre karta över Göteborg, 1820.'
IMAGE
Professor Leonard Axel Jägerskiöld, 75 år 1934-11-12. Tecknat porträtt av C. T. Holmström.Professor Leonard Axel Jägerskiöld, 75 år 1934-11-12. Tecknat porträtt av C. T. Holmström.
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: 1 st kvinna med parasoll sittande i en vagn dragen av 1 st man. Bakom dem är byygnader och träd synliga.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: 1 st kvinna med parasoll sittande i en vagn dragen av 1 st man. Bakom dem är byygnader och träd synliga.'
IMAGE
TypTyp
IMAGE
'2 st sjölejon , i förgrunden på strand. :: :: Se serie med fotonr. 3779-3822.''2 st sjölejon , i förgrunden på strand. :: :: Se serie med fotonr. 3779-3822.'
IMAGE
'Kattegattexpeditionen 1933: :: :: Båtdäcket med sålllåda i förgrunden, slädhåv och andra redskap. I fonden syns bebyggelse, hus. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2804-2826.''Kattegattexpeditionen 1933: :: :: Båtdäcket med sålllåda i förgrunden, slädhåv och andra redskap. I fonden syns bebyggelse, hus. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2804-2826.'
IMAGE
'Erik Börjesson håller 1 st unge av strandskata i handen, bara händerna synliga. I bakgrunden syns träbänk. :: Text enligt foto: ''Jag håller i mina händer 1 st veckogammal unge av strandskatan, som källarmästaren Arvid Carlssons, Hotell Öland, yngste son funnit på stranden norr om Färjestaden en halv timme innan jag reste med båten till Kalmar. Pojken tog fotografiet i trädgården. Fotot är taget på 40 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.''Erik Börjesson håller 1 st unge av strandskata i handen, bara händerna synliga. I bakgrunden syns träbänk. :: Text enligt foto: ''Jag håller i mina händer 1 st veckogammal unge av strandskatan, som källarmästaren Arvid Carlssons, Hotell Öland, yngste son funnit på stranden norr om Färjestaden en halv timme innan jag reste med båten till Kalmar. Pojken tog fotografiet i trädgården. Fotot är taget på 40 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.'
IMAGE
Innergården, premiärdagen för cafe på gårdenInnergården, premiärdagen för cafe på gården
IMAGE
'Närbilder på häll. Vittringsformer.Rektangelformad bit av basalt (troligen) i berghäll. :: Fotspår i granit enl. baksidan bilden.''Närbilder på häll. Vittringsformer.Rektangelformad bit av basalt (troligen) i berghäll. :: Fotspår i granit enl. baksidan bilden.'
IMAGE
'Bild av bergtallstopp angripen av Myelophilus piniperda. Text på baksidan: ''Pinus uncinata skadade av Myelophilus piniperda.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 2347-2399.''Bild av bergtallstopp angripen av Myelophilus piniperda. Text på baksidan: ''Pinus uncinata skadade av Myelophilus piniperda.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 2347-2399.'
IMAGE
'Bo med 3 st gråtrutsägg. :: :: Text på baksidan av fotot: ''Gråtrutens bo med 3 st deformerade ägg. Troligen har honan haft något fel på äggledaren. Fotot taget med 40 cm lins.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.''Bo med 3 st gråtrutsägg. :: :: Text på baksidan av fotot: ''Gråtrutens bo med 3 st deformerade ägg. Troligen har honan haft något fel på äggledaren. Fotot taget med 40 cm lins.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.'
IMAGE
'Vy med hav och kala berg, skär. :: :: Ingår i serie Fotonr. 5217:1-103. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.''Vy med hav och kala berg, skär. :: :: Ingår i serie Fotonr. 5217:1-103. Se även hela fotonr. 5202-5218 med bilder från Frits Johansen.'
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: Arkitekt C.O. Svensson på ''BRIS'', spelar stränginstrument vid relingen. Fler män i bakgrunden på båtens däck. Iklädda mössa. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: Arkitekt C.O. Svensson på ''BRIS'', spelar stränginstrument vid relingen. Fler män i bakgrunden på båtens däck. Iklädda mössa. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.'
IMAGE
1 - 100 (Total Results 14772)>>