Explore your Results

ThumbnailTitle
Postilla Guillermi super Epistolas et Euangelia: per totius anni circu[m]itum : De tempore, Sanctis et pro defunctis [a]ere et arte noua impressa : cum quada[m] notabili interliniari, hactenus inuisa: cuiusdam viri religiosi pro scholasticis exarata: Directorioq[ue] alphabetico adornata.Postilla Guillermi super Epistolas et Euangelia: per totius anni circu[m]itum : De tempore, Sanctis et pro defunctis [a]ere et arte noua impressa : cum quada[m] notabili interliniari, hactenus inuisa: cuiusdam viri religiosi pro scholasticis exarata: Directorioq[ue] alphabetico adornata.
TEXT
Krotkie dowody kthore dziecinny krzest od ludzi przeciwnych Bogu wymyslony zbiiaią.Krotkie dowody kthore dziecinny krzest od ludzi przeciwnych Bogu wymyslony zbiiaią.
TEXT
[Ekstrakt genealogiczny Grothów Nowomiejskich z ksiąg genealogii Deputacji Guberni Mińskiej].[Ekstrakt genealogiczny Grothów Nowomiejskich z ksiąg genealogii Deputacji Guberni Mińskiej].
TEXT
[Brat Kasper biskup pomezański, wyznaczony przez sobór bazylejski komisarz i egzekutor do powtarzania i transumowania przywilejów i innych dokumentów Zakonu Krzyżackiego, transumuje bullę soboru bazylejskiego oraz przedstawioną przez Andrzeja Santberga pełnomocnika i syndyka Zakonu bullę papieża Mikołaja V].[Brat Kasper biskup pomezański, wyznaczony przez sobór bazylejski komisarz i egzekutor do powtarzania i transumowania przywilejów i innych dokumentów Zakonu Krzyżackiego, transumuje bullę soboru bazylejskiego oraz przedstawioną przez Andrzeja Santberga pełnomocnika i syndyka Zakonu bullę papieża Mikołaja V].
TEXT
[Dymitr wielki kniaź zawiera układ z królem polskim w sprawie rozgraniczenia ziemi włodzimierskiej od posiadłości królewskich, przy czym obie strony zobowiązują się również do wzajemnej pomocy i przestrzegania określonych praw handlowych w swych ziemiach].[Dymitr wielki kniaź zawiera układ z królem polskim w sprawie rozgraniczenia ziemi włodzimierskiej od posiadłości królewskich, przy czym obie strony zobowiązują się również do wzajemnej pomocy i przestrzegania określonych praw handlowych w swych ziemiach].
TEXT
[Jadwiga wdowa po Ottonie wojewodzie sandomierskim nadaje klasztorowi dominikanów w Łańcucie karczmę i przyległy staw rybny w Markowej Woli, jako dziękczynienie Bogu za powrót wraz z córką Elżbietą z porwania].[Jadwiga wdowa po Ottonie wojewodzie sandomierskim nadaje klasztorowi dominikanów w Łańcucie karczmę i przyległy staw rybny w Markowej Woli, jako dziękczynienie Bogu za powrót wraz z córką Elżbietą z porwania].
TEXT
[Władysław król polski rozstrzyga spór między rajcami w Olkuszu a Janem Swidniczerem mieszczaninem krakowskim o czynsz z jatek mięsnych olkuskich i nakazuje rajcom wypłacić Swidniczerowi należny mu z tytułu trzymanego wójostwa w Olkuszu czynsz w kwocie i kopy groszy rocznie z każdej jatki].[Władysław król polski rozstrzyga spór między rajcami w Olkuszu a Janem Swidniczerem mieszczaninem krakowskim o czynsz z jatek mięsnych olkuskich i nakazuje rajcom wypłacić Swidniczerowi należny mu z tytułu trzymanego wójostwa w Olkuszu czynsz w kwocie i kopy groszy rocznie z każdej jatki].
TEXT
[Władysław król polski przyrzeka miastu Wieluniowi zachować wszystkie prawa i swobody nadane mu przez króla Kazimierza oraz zrównuje mieszkańców w prawach z mieszkańcami Kalisza].[Władysław król polski przyrzeka miastu Wieluniowi zachować wszystkie prawa i swobody nadane mu przez króla Kazimierza oraz zrównuje mieszkańców w prawach z mieszkańcami Kalisza].
TEXT
[Zygmunt August król polski zezwala szlachetnemu Gabrielowi Krzeczowskiemu na wykupienie 3 młynów należących do starostwa lwowskiego: w Glinianach, Połowi i Przegnojowie z rąk spadkobierców szlachetnego Piotra Wrzeszcza; ponadto zapewnia mu dożywocie na tych młynach].[Zygmunt August król polski zezwala szlachetnemu Gabrielowi Krzeczowskiemu na wykupienie 3 młynów należących do starostwa lwowskiego: w Glinianach, Połowi i Przegnojowie z rąk spadkobierców szlachetnego Piotra Wrzeszcza; ponadto zapewnia mu dożywocie na tych młynach].
TEXT
[Stanisław Rzepka starszy ławnik wsi Zwierzyniec jako pełnomocnik Stanisława Spławskiego kasztelana żarnowskiego zeznał do akt konwentu Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem, że oddał w posiadanie, za zgodą wspomnianego konwentu, Stanisławowi Gostyńskiemu jako pełnomocnikowi Kaspra Zebrzydowskiego, kasztelana rogozińskiego, dwór i ogród nad Wisłą na Zwierzyńcu i zgodnie z zawartą umową otrzymał od nabywcy kwotę 1200 talarów].[Stanisław Rzepka starszy ławnik wsi Zwierzyniec jako pełnomocnik Stanisława Spławskiego kasztelana żarnowskiego zeznał do akt konwentu Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem, że oddał w posiadanie, za zgodą wspomnianego konwentu, Stanisławowi Gostyńskiemu jako pełnomocnikowi Kaspra Zebrzydowskiego, kasztelana rogozińskiego, dwór i ogród nad Wisłą na Zwierzyńcu i zgodnie z zawartą umową otrzymał od nabywcy kwotę 1200 talarów].
TEXT
[Mikołaj Gołąbek Leśniowski z Zimnej Wody, sędzia i Daniel Wolwanowski podsędek ziemi lwowskiej w sprawie między Katarzyną Tarnowską pozywającą i Andrzejem Podoleckim pozwanym o bezprawne posiadanie części wsi Dublany na prośbę pozwanego odracza rozprawę na najbliższy termin, ponadto powtarza pozew z 8 listopada 1543 r. wydany we Lwowie o treści: Zygmunt król polski nakazuje Andrzejowi Podoleckiemu dziedzicowi Koropuża i części Dublan staić się przed sądem ziemskim lwowskim na pozwanie Katarzyny Tarnowskiej o bezprawne posiadanie jej dziedzicznej części Dublan].[Mikołaj Gołąbek Leśniowski z Zimnej Wody, sędzia i Daniel Wolwanowski podsędek ziemi lwowskiej w sprawie między Katarzyną Tarnowską pozywającą i Andrzejem Podoleckim pozwanym o bezprawne posiadanie części wsi Dublany na prośbę pozwanego odracza rozprawę na najbliższy termin, ponadto powtarza pozew z 8 listopada 1543 r. wydany we Lwowie o treści: "Zygmunt król polski nakazuje Andrzejowi Podoleckiemu dziedzicowi Koropuża i części Dublan staić się przed sądem ziemskim lwowskim na pozwanie Katarzyny Tarnowskiej o bezprawne posiadanie jej dziedzicznej części Dublan"].
TEXT
[Rada miasta Pyzdr poświadcza, że Dorota Festambarkowa zapisała szkole przy kościele Panny Marii w Pyzdrach czynsz roczny z jatki, przeznaczając go na opał dla ubogich kleryków, oraz wikariuszom tegoż kościoła 14 groszy czynszu rocznego z ogrodu na odprawianie określonych modłów].[Rada miasta Pyzdr poświadcza, że Dorota Festambarkowa zapisała szkole przy kościele Panny Marii w Pyzdrach czynsz roczny z jatki, przeznaczając go na opał dla ubogich kleryków, oraz wikariuszom tegoż kościoła 14 groszy czynszu rocznego z ogrodu na odprawianie określonych modłów].
TEXT
Przestroga abo napominienie[!] listowne do Ewangelikow w Pułnocnych[!] Kraiach iako w Polszcze, w Litwie, w Iflanciech, w Prusiech etc. mieszkaiących Aby w posyłaniu Dziatek swych do Szkoł Jezuiczkich sami na się potomstwo swe y sumnienie własne baczenie mieli. Z Niemieckiego na Polskie przełożone.Przestroga abo napominienie[!] listowne do Ewangelikow w Pułnocnych[!] Kraiach iako w Polszcze, w Litwie, w Iflanciech, w Prusiech etc. mieszkaiących Aby w posyłaniu Dziatek swych do Szkoł Jezuiczkich sami na się potomstwo swe y sumnienie własne baczenie mieli. Z Niemieckiego na Polskie przełożone.
TEXT
Sententia De Salvtifera Adtifera Adscensione Dn. Nostri Jesv Christi, Per Omnes Tropos & Figuras Rhetoricas variata Ad [...] que Virum Dn. Georgivm Amandvm Burggrabium & Cos. Reipub. ToruniensisSententia De Salvtifera Adtifera Adscensione Dn. Nostri Jesv Christi, Per Omnes Tropos & Figuras Rhetoricas variata Ad [...] que Virum Dn. Georgivm Amandvm Burggrabium & Cos. Reipub. Toruniensis
TEXT
Pannoniæ Historia Chronologica : Res Per Vngariam, Transylvaniam Iam inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, usq[ue] ad Invictiss. Rom. Im. Rodolphvm II. Vngariæ Regem Christianum XXXX. & Sereniss. Sigismv[n]dvm Bathorium Trans. &c Ducem, maxime vere hoc bello gestæ : Vitæ item acta & Victoriæ reliquorum eius belli Procerum, per T[eucrium]. An[naeum]. Privatum C[olchantem]. Icones Ge[n]uinae Regum, Ducum & Procerum eiusdem militiae Tabula Chorographica Vngariae toti[us] nova: quaedam Topographica et quaedam Historicae effigiationes artificiosae: Index rerum memorabilium.Pannoniæ Historia Chronologica : Res Per Vngariam, Transylvaniam Iam inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, usq[ue] ad Invictiss. Rom. Im. Rodolphvm II. Vngariæ Regem Christianum XXXX. & Sereniss. Sigismv[n]dvm Bathorium Trans. &c Ducem, maxime vere hoc bello gestæ : Vitæ item acta & Victoriæ reliquorum eius belli Procerum, per T[eucrium]. An[naeum]. Privatum C[olchantem]. Icones Ge[n]uinae Regum, Ducum & Procerum eiusdem militiae Tabula Chorographica Vngariae toti[us] nova: quaedam Topographica et quaedam Historicae effigiationes artificiosae: Index rerum memorabilium.
TEXT
Historiae Polonicae tomus 3. [Liber XII]Historiae Polonicae tomus 3. [Liber XII]
TEXT
Ioannis Długosz Historiae polonicae liber duodecimus (annorum 1435-1480).Ioannis Długosz Historiae polonicae liber duodecimus (annorum 1435-1480).
TEXT
Annalium Ioannis Longini canonici Cracoviensis Historiae Polonicae tomus secundus ; continentur hoc volumine libri VIII-XI (annorum 1295-1434).Annalium Ioannis Longini canonici Cracoviensis Historiae Polonicae tomus secundus ; continentur hoc volumine libri VIII-XI (annorum 1295-1434).
TEXT
Psałterz ormiański.Psałterz ormiański.
TEXT
[Ławnicy miasta Krakowa poświadczają, że Erazm Aichler (Aichlier), rajca krakowski, jako pełnomocnik Zofii córki Hieronima Bera i żony Jerzego Ościka, starosty bracławskiego, sprzedał Szymonowi Krumfeltowi (Crumffelth), rajcy krakowskiemu, dom murowany na ulicy Floriańskiej za kwotę 3000 fl., z której otrzymał już 2000 fl., reszta ma być uiszczona do św. Michała].[Ławnicy miasta Krakowa poświadczają, że Erazm Aichler (Aichlier), rajca krakowski, jako pełnomocnik Zofii córki Hieronima Bera i żony Jerzego Ościka, starosty bracławskiego, sprzedał Szymonowi Krumfeltowi (Crumffelth), rajcy krakowskiemu, dom murowany na ulicy Floriańskiej za kwotę 3000 fl., z której otrzymał już 2000 fl., reszta ma być uiszczona do św. Michała].
TEXT
[Jan Kazimierz król polski nadaje klasztorowi Bazylianów w Żyrowicach wieś Bullę w pow. słonimskim z wszystkimi przynależnościami i pożytkami na prawie własności ziemskiej, zastrzegając jedynie dożywocie aktualnym posesorom tej wsi].[Jan Kazimierz król polski nadaje klasztorowi Bazylianów w Żyrowicach wieś Bullę w pow. słonimskim z wszystkimi przynależnościami i pożytkami na prawie własności ziemskiej, zastrzegając jedynie dożywocie aktualnym posesorom tej wsi].
TEXT
[Paweł książę Holszański biskup wileński nadaje Maciejowi Bartoszewiczowi wójtowi malackiemu cztery pustkowia : Janiszki, Adamiszki, Pietrykiszki i Monczaniszki, dołączając je do dworu w Malatach, który już przedtem nadał mu Jan biskup wileński ; w zamian za to zobowiązuje go do służby wojskowej].[Paweł książę Holszański biskup wileński nadaje Maciejowi Bartoszewiczowi wójtowi malackiemu cztery pustkowia : Janiszki, Adamiszki, Pietrykiszki i Monczaniszki, dołączając je do dworu w Malatach, który już przedtem nadał mu Jan biskup wileński ; w zamian za to zobowiązuje go do służby wojskowej].
TEXT
[Zygmunt III król polski zezwala Agnieszce z Mirowa Pieniążkowej na odstąpienie tenuty grybowskiej z wszystkimi przynależnościami synowi Mikołajowi Adauktowi Pieniążkowi oraz nadaje mu prawo dożywocia na tej tenucie].[Zygmunt III król polski zezwala Agnieszce z Mirowa Pieniążkowej na odstąpienie tenuty grybowskiej z wszystkimi przynależnościami synowi Mikołajowi Adauktowi Pieniążkowi oraz nadaje mu prawo dożywocia na tej tenucie].
TEXT
[Paweł biskup wileński na prośbę Jana Andrzeja de Valentinis z Modeny lekarza i sekretarza królewskiego, prepozyta krakowskiego, sandomierskiego i trockiego eryguje fundowany przez niego ołtarz, czyli kapelanię w kościele parafialnym w Ejszyszkach ku czci Matki Bożej oraz ss. Geminiana, Antoniego z Padwy i Stanisława ; ponadto określa obowiązki altarysty, zatwierdza prezentowanego na pierwszego altaryste Andrzeja aktualnego prezbitra oraz powtarza poniższy dokument :][Paweł biskup wileński na prośbę Jana Andrzeja de Valentinis z Modeny lekarza i sekretarza królewskiego, prepozyta krakowskiego, sandomierskiego i trockiego eryguje fundowany przez niego ołtarz, czyli kapelanię w kościele parafialnym w Ejszyszkach ku czci Matki Bożej oraz ss. Geminiana, Antoniego z Padwy i Stanisława ; ponadto określa obowiązki altarysty, zatwierdza prezentowanego na pierwszego altaryste Andrzeja aktualnego prezbitra oraz powtarza poniższy dokument :]
TEXT
[Ława miasta Krakowa poświadcza, że Jan Franckstein mieszczanin krakowski sprzedał kamienicę swoją na ul. Sławkowskiej ze wszystkimi przynależnościami i obciążeniami (na rzecz kościołów św. Marka i Panny Marii) Mikołajowi Ligęzie z Bobrku kasztelanowi wiślickiemu za sumę uzgodnioną w kontrakcie z dnia 31 marca tego roku].[Ława miasta Krakowa poświadcza, że Jan Franckstein mieszczanin krakowski sprzedał kamienicę swoją na ul. Sławkowskiej ze wszystkimi przynależnościami i obciążeniami (na rzecz kościołów św. Marka i Panny Marii) Mikołajowi Ligęzie z Bobrku kasztelanowi wiślickiemu za sumę uzgodnioną w kontrakcie z dnia 31 marca tego roku].
TEXT
Długosz. Historia. 1410-1434.Długosz. Historia. 1410-1434.
TEXT
[Komitet Wystawy 1000-lecia państwa węgierskiego nadaje Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie medal 1000-lecia państwa węgierskiego za wypożyczenie na w/w wystawę dokumentów].[Komitet Wystawy 1000-lecia państwa węgierskiego nadaje Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie medal 1000-lecia państwa węgierskiego za wypożyczenie na w/w wystawę dokumentów].
TEXT
[Dokument w całości nieczytelny].[Dokument w całości nieczytelny].
TEXT
[August III król polski nadaje księciu Pawłowi Sanguszce Marszałkowi nadwornemu litewskiemu, marszałkostwo wielkie litewskie].[August III król polski nadaje księciu Pawłowi Sanguszce Marszałkowi nadwornemu litewskiemu, marszałkostwo wielkie litewskie].
TEXT
[Burmistrz i Rada miasta Garnsee wydaje Szymonowi Barankowiczowi świadectwo prawego urodzenia].[Burmistrz i Rada miasta Garnsee wydaje Szymonowi Barankowiczowi świadectwo prawego urodzenia].
TEXT
[Cech rzeźników Nowego Elbląga wydaje list dobrej czci dla Jana Christiana Bliwenhagena].[Cech rzeźników Nowego Elbląga wydaje list dobrej czci dla Jana Christiana Bliwenhagena].
TEXT
[Burmistrz i Rada miasta Obrzycka wydają świadectwo dobrej czci i urodzenia dla Gotloba Nagla].[Burmistrz i Rada miasta Obrzycka wydają świadectwo dobrej czci i urodzenia dla Gotloba Nagla].
TEXT
[Burmistrz i Rada miasta Świecia wydają Wawrzyńcowi Korzeniowskiemu świadectwo dobrej czci].[Burmistrz i Rada miasta Świecia wydają Wawrzyńcowi Korzeniowskiemu świadectwo dobrej czci].
TEXT
[Cech rzeźników miasta Międzychodu wydaje list wyzwolenia Jakubowi Wernerowi z Obrzycka].[Cech rzeźników miasta Międzychodu wydaje list wyzwolenia Jakubowi Wernerowi z Obrzycka].
TEXT
[Burmistrz i rajcy miasta Łańcuta dają Walentemu Ciupce poświadczenia prawego urodzenia].[Burmistrz i rajcy miasta Łańcuta dają Walentemu Ciupce poświadczenia prawego urodzenia].
TEXT
[Jan król Anglii, pan Irlandii nadaje prawa i przywileje stanom duchownym i świeckim /tzw. Magna Charta Libertatum/].[Jan król Anglii, pan Irlandii nadaje prawa i przywileje stanom duchownym i świeckim /tzw. Magna Charta Libertatum/].
TEXT
[Kniaziowie : Chodor syn Olgimonta, Iwan Horodecki, Hleb Dmitrijewicz i Jan Bukontowicz poręczają królowi (polskiemu) za Żedewida (Żedivudu)].[Kniaziowie : Chodor syn Olgimonta, Iwan Horodecki, Hleb Dmitrijewicz i Jan Bukontowicz poręczają królowi (polskiemu) za Żedewida (Żedivudu)].
TEXT
[Zygmunt król polski na podstawie dokumentu przedłożonego przez Hannę, wdowę po kniaziu Wasylu Kroszyńskim, zatwierdza prawo jej do dóbr Ostaszyn z przynależnymi wsiami : Kajszówką, Wyszkowem i innymi w pow. nowogródzkim oraz dokument ten przytacza ; ponadto potwierdza tejże Hannie Kroszyńskiej prawo do poddanych wsi Kajszówki, do których rościli pretensje Tatarzy nowogródzcy : Kieńkiewicze].[Zygmunt król polski na podstawie dokumentu przedłożonego przez Hannę, wdowę po kniaziu Wasylu Kroszyńskim, zatwierdza prawo jej do dóbr Ostaszyn z przynależnymi wsiami : Kajszówką, Wyszkowem i innymi w pow. nowogródzkim oraz dokument ten przytacza ; ponadto potwierdza tejże Hannie Kroszyńskiej prawo do poddanych wsi Kajszówki, do których rościli pretensje Tatarzy nowogródzcy : Kieńkiewicze].
TEXT
[Hieronim Krupski z Orchowa z żoną swoją Heleną (Galena Kotowicza Łudinskaja) sprzedają Katarzynie Aleksandrowej Wiśniowieckiej starościnie rzeczyckiej, część swoją, którą mieli w dobrach : Maksymowicze, Horki i Brodziec za 600 kop groszy litewskich].[Hieronim Krupski z Orchowa z żoną swoją Heleną (Galena Kotowicza Łudinskaja) sprzedają Katarzynie Aleksandrowej Wiśniowieckiej starościnie rzeczyckiej, część swoją, którą mieli w dobrach : Maksymowicze, Horki i Brodziec za 600 kop groszy litewskich].
TEXT
[Hanna Michałówna Kozińska zrzeka sie swojej części dóbr Dołhe należnej jej po matce na rzecz brata Fiodora Hulewicza władyki łuckiego i jego synów w zamian za 200 kop groszy litewskich].[Hanna Michałówna Kozińska zrzeka sie swojej części dóbr Dołhe należnej jej po matce na rzecz brata Fiodora Hulewicza władyki łuckiego i jego synów w zamian za 200 kop groszy litewskich].
TEXT
[Jan Kiszka z Ciechanowca starosta żmudzki, dziedzic miasta Węgrowa ustanawia (zatwierdza ?) artykuły cechu garncarzy tego miasta].[Jan Kiszka z Ciechanowca starosta żmudzki, dziedzic miasta Węgrowa ustanawia (zatwierdza ?) artykuły cechu garncarzy tego miasta].
TEXT
[Jehanka Lewkowna Kieńkiewicz z mężem i synami oświadcza, że zawarła dobrowolną ugodę z Hanną Wasyliewną Kroszyńską w taki sposób, że za sto kop groszy litewskich zrzekła się pretensji do dwóch poddanych (służb) z dóbr ostaszyńskich odziedziczonych po ojcu, do których Hanna Kroszyńska prawo swoje udowodniła przedstawionym przywilejem].[Jehanka Lewkowna Kieńkiewicz z mężem i synami oświadcza, że zawarła dobrowolną ugodę z Hanną Wasyliewną Kroszyńską w taki sposób, że za sto kop groszy litewskich zrzekła się pretensji do dwóch poddanych (służb) z dóbr ostaszyńskich odziedziczonych po ojcu, do których Hanna Kroszyńska prawo swoje udowodniła przedstawionym przywilejem].
TEXT
[Olechno Kieńkiewicz z synami oświadcza, że zawarł ugodę z Hanną Wasylewą Kroszyńską w ten sposób, iż za 100 kop groszy litewskich zrzekł się pretensji do pięciu poddanych (służb) z dóbr ostaszyńskich, do których prawo posiada Hanna na mocy przywileju książęcego danego Iwanowi Kroszyńskiemu].[Olechno Kieńkiewicz z synami oświadcza, że zawarł ugodę z Hanną Wasylewą Kroszyńską w ten sposób, iż za 100 kop groszy litewskich zrzekł się pretensji do pięciu poddanych (służb) z dóbr ostaszyńskich, do których prawo posiada Hanna na mocy przywileju książęcego danego Iwanowi Kroszyńskiemu].
TEXT
[Zygmunt król polski na prośbę Hanny Daszkówny Kroszyńskiej zatwierdza poniższy zapis, który uczynił mąż jej Wasyl Iwanowicz Kroszyński na dobrach swoich dziedzicznych nabytych i wysłużonych przez jego ojca Iwana u króla Aleksandra].[Zygmunt król polski na prośbę Hanny Daszkówny Kroszyńskiej zatwierdza poniższy zapis, który uczynił mąż jej Wasyl Iwanowicz Kroszyński na dobrach swoich dziedzicznych nabytych i wysłużonych przez jego ojca Iwana u króla Aleksandra].
TEXT
[Burmistrz i rada miasta Chełmna poświadcza na podstawie zeznań świadków, że Girge Reisner jest urodzony z prawego małżeństwa Anny i Girge Reisnerów mieszczan chełmińskich - uczciwy, wolny, niemieckiej narodowości].[Burmistrz i rada miasta Chełmna poświadcza na podstawie zeznań świadków, że Girge Reisner jest urodzony z prawego małżeństwa Anny i Girge Reisnerów mieszczan chełmińskich - uczciwy, wolny, niemieckiej narodowości].
TEXT
[Klemens papież powiadamia wikariusza generalnego biskupa Reggio, iż zezwala, aby Karol Zucchoni duchowny jego diecezji mimo przeszkód z racji urodzenia mógł być dopuszczony do godności i beneficjów].[Klemens papież powiadamia wikariusza generalnego biskupa Reggio, iż zezwala, aby Karol Zucchoni duchowny jego diecezji mimo przeszkód z racji urodzenia mógł być dopuszczony do godności i beneficjów].
TEXT
[Paweł Wierzbicki sędzia i Ambroży Żuliński podsędek ziemi chełmskiej na prośbę Mikołaja Uhrowieckiego starosty chełmskiego wydają poniższy dekret graniczny oblatowany w aktach ziemskich chełmskich : ].[Paweł Wierzbicki sędzia i Ambroży Żuliński podsędek ziemi chełmskiej na prośbę Mikołaja Uhrowieckiego starosty chełmskiego wydają poniższy dekret graniczny oblatowany w aktach ziemskich chełmskich : ].
TEXT
[Stanisław Żółkiewski kasztelan lwowski, Marek Sobieski kasztelan lubelski, Paweł Orzechowski pokomorzy, Ambroży Żuliński podsędek, Paweł Żółkiewski pisarz ziemi chełmskiej, Walenty Komorowski komornik bełski jako komisarze królewscy rozgraniczają miasta : Korytnicę i Dembno oraz wsie : Paryduby, Kładniów, Stężaycze, Wola Stężarycka, Dubna Stara, Uhanka należące do starostwa horodelskiego, tenuty Jana z Sienna wojewody podolskiego, od dziedzicznych dóbr Mikołaja Uhrowieckiego starosty chełmskiego, mianowicie: Sztuń, Ziemlica, Zamłynie, Wola Cmikusz, Zarzecze; przedstawiają przy tym następujące dokumnety : ][Stanisław Żółkiewski kasztelan lwowski, Marek Sobieski kasztelan lubelski, Paweł Orzechowski pokomorzy, Ambroży Żuliński podsędek, Paweł Żółkiewski pisarz ziemi chełmskiej, Walenty Komorowski komornik bełski jako komisarze królewscy rozgraniczają miasta : Korytnicę i Dembno oraz wsie : Paryduby, Kładniów, Stężaycze, Wola Stężarycka, Dubna Stara, Uhanka należące do starostwa horodelskiego, tenuty Jana z Sienna wojewody podolskiego, od dziedzicznych dóbr Mikołaja Uhrowieckiego starosty chełmskiego, mianowicie: Sztuń, Ziemlica, Zamłynie, Wola Cmikusz, Zarzecze; przedstawiają przy tym następujące dokumnety : ]
TEXT
[[Brat Edmundus a Cruce profesor teologii, opat generalny cysterski powtarza i potwierdza poniższe dokumenty wystawione na rzecz konwentu Cystersów w Wągrowcu w formie instrumentów notarialnych, które mu przedłozył Filip Nadler (Hadler ?) opat oliwski],[[Brat Edmundus a Cruce profesor teologii, opat generalny cysterski powtarza i potwierdza poniższe dokumenty wystawione na rzecz konwentu Cystersów w Wągrowcu w formie instrumentów notarialnych, które mu przedłozył Filip Nadler (Hadler ?) opat oliwski],
TEXT
[Sąd ziemski wiłkomirski wydaje odpis aktu, który na prośbę Jana Pietkiewicza wpisał do swoich ksiąg].[Sąd ziemski wiłkomirski wydaje odpis aktu, który na prośbę Jana Pietkiewicza wpisał do swoich ksiąg].
TEXT
[Zygmunt III król polski zezwala Andrzejowi Taranowskiemu cześnikowi halickiemu na ustąpienie tenuty Bratkowice z przynależnymi wsiami, którą posiada tytułem zapisu 10 tysięcy złotych polskich uczynionego przez króla Stefana Batorego].[Zygmunt III król polski zezwala Andrzejowi Taranowskiemu cześnikowi halickiemu na ustąpienie tenuty Bratkowice z przynależnymi wsiami, którą posiada tytułem zapisu 10 tysięcy złotych polskich uczynionego przez króla Stefana Batorego].
TEXT
[Zygmunt III król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ].[Zygmunt III król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ].
TEXT
[Trybunał Lubelski wydaje ze swoich ksiąg niniejszy akt : Trybunał Lubelski na odwołanie się Adama Gorajskiego od sądu grodzkiego łuckiego wydaje dekret w sprawie między Gorajskim a Juliuszem i Aleksandrem, dziećmi Aleksandra Prońskiego, pozwanymi o niedokonanie wpisu do ksiąg ziemskich łuckich akt sprzedaży miasta Żukowa z przynależnościami. Mocą dekretu akta te zostają wciągnięte do ksiąg trybunału, a ponadto pozwani zobowiązani są do wpisania ich w księgi ziemskie łuckie].[Trybunał Lubelski wydaje ze swoich ksiąg niniejszy akt : Trybunał Lubelski na odwołanie się Adama Gorajskiego od sądu grodzkiego łuckiego wydaje dekret w sprawie między Gorajskim a Juliuszem i Aleksandrem, dziećmi Aleksandra Prońskiego, pozwanymi o niedokonanie wpisu do ksiąg ziemskich łuckich akt sprzedaży miasta Żukowa z przynależnościami. Mocą dekretu akta te zostają wciągnięte do ksiąg trybunału, a ponadto pozwani zobowiązani są do wpisania ich w księgi ziemskie łuckie].
TEXT
[Zygmunt III król polski powtarza i zatwierdza akt rozgraniczenia dóbr królewskich Leśnica i Stronie, będących w tenucie Jana Komorowskiego, od wsi Brody, będącej dziedzictwem Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody lubelskiego, marszałka wielkiego, starosty lanckorońskiego].[Zygmunt III król polski powtarza i zatwierdza akt rozgraniczenia dóbr królewskich Leśnica i Stronie, będących w tenucie Jana Komorowskiego, od wsi Brody, będącej dziedzictwem Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody lubelskiego, marszałka wielkiego, starosty lanckorońskiego].
TEXT
[Mikołaj I cesarz wszechrosyjski, król polski mianuje porucznika Jozefa Krassowskiego kapitanem Wojska Polskiego z dniem 29 lipca 1828 roku].[Mikołaj I cesarz wszechrosyjski, król polski mianuje porucznika Jozefa Krassowskiego kapitanem Wojska Polskiego z dniem 29 lipca 1828 roku].
TEXT
[Franciszek II cesarz nadaje Janowi Karasiowi (Karasz) herb i dodaje do nazwiska de Graenzberg, zaliczając go w poczet szlachty galicyjskiej].[Franciszek II cesarz nadaje Janowi Karasiowi (Karasz) herb i dodaje do nazwiska "de Graenzberg", zaliczając go w poczet szlachty galicyjskiej].
TEXT
[Andrzej biskup plocki powiadamia wikarych kościoła parafialnego we wsi Krasne, że po dobrowolnym ustąpieniu Mikołaja Krasińskiego, rektorem wspomnianego kościoła mianował Franciszka Krasińskiego archidiakona kaliskiego, kanonika gnieźnieńskiego i łowickiego, oraz poleca, aby nowego rektora przyjęli i wprowadzili na to stanowisko].[Andrzej biskup plocki powiadamia wikarych kościoła parafialnego we wsi Krasne, że po dobrowolnym ustąpieniu Mikołaja Krasińskiego, rektorem wspomnianego kościoła mianował Franciszka Krasińskiego archidiakona kaliskiego, kanonika gnieźnieńskiego i łowickiego, oraz poleca, aby nowego rektora przyjęli i wprowadzili na to stanowisko].
TEXT
[Konrad, Kazimierz, Bolesław i Jan książęta mazowieccy potwierdzają, że według podziału dóbr przeprowadzonego przez arbitrów Wojciecha ze Strzegowa sędziego i Mikołaja Węża (Vansch) chorążego ciechanowskiego, między Stanisławem z Leszna a synowcami jego Janem, Mikołajem, Falisławem, Niemierzą i Arnoldem synami Niemierzy z Leszna, Stanisławowi przypadły Salonki i Zawady a synowcom jego Leszno w powiecie ciechanowskim].[Konrad, Kazimierz, Bolesław i Jan książęta mazowieccy potwierdzają, że według podziału dóbr przeprowadzonego przez arbitrów Wojciecha ze Strzegowa sędziego i Mikołaja Węża (Vansch) chorążego ciechanowskiego, między Stanisławem z Leszna a synowcami jego Janem, Mikołajem, Falisławem, Niemierzą i Arnoldem synami Niemierzy z Leszna, Stanisławowi przypadły Salonki i Zawady a synowcom jego Leszno w powiecie ciechanowskim].
TEXT
[Józef II cesarz niemiecki nadaje Stanisławowi Pinińskiemu staroście pilzneńskiemu tytuł hrabiego z wszystkimi przywilejami temu tytułowi przynależnymi].[Józef II cesarz niemiecki nadaje Stanisławowi Pinińskiemu staroście pilzneńskiemu tytuł hrabiego z wszystkimi przywilejami temu tytułowi przynależnymi].
TEXT
[Marszałek i szlacheccy deputaci powiatów guberni wołyńskiej zebrani dla ułożenia księgi szlachty wołyńskiej poświadczają, że Bazyli Brudyński, herbu Prawdzic, po przedstawieniu dowódów wpisany został do księgi szlacheckiej wołyńskiej guberni].[Marszałek i szlacheccy deputaci powiatów guberni wołyńskiej zebrani dla ułożenia księgi szlachty wołyńskiej poświadczają, że Bazyli Brudyński, herbu Prawdzic, po przedstawieniu dowódów wpisany został do księgi szlacheckiej wołyńskiej guberni].
TEXT
[Aleksander król polski, wielki książę litewski potwierdza kniaziowi Iwanowi Filipowiczowi Kroszyńskiemu dziedziczne nadanie dworu Ostaszyn w powiecie nowogrodzkim nad rzeką Serwecz z należącymi do tegoż dworu wsiami : Prudy, Kajszówka, Wyszkowo, Kuźnice (Kuzniecy) i Kadczickie Soljaniki z wszystkimi przynależnościami i dochodami].[Aleksander król polski, wielki książę litewski potwierdza kniaziowi Iwanowi Filipowiczowi Kroszyńskiemu dziedziczne nadanie dworu Ostaszyn w powiecie nowogrodzkim nad rzeką Serwecz z należącymi do tegoż dworu wsiami : Prudy, Kajszówka, Wyszkowo, Kuźnice (Kuzniecy) i Kadczickie Soljaniki z wszystkimi przynależnościami i dochodami].
TEXT
[Marszałek i szlacheccy powiatowi deputaci gubernii podolskiej wybrani do Komisji Legitymacyjnej poświadczają, że Tomasz i Maciej Sampławscy (Sąmpławski), bracia, synowie Ignacego, wpisani zostali do Szlacheckiej genealogicznej księgi guberni podolskiej].[Marszałek i szlacheccy powiatowi deputaci gubernii podolskiej wybrani do Komisji Legitymacyjnej poświadczają, że Tomasz i Maciej Sampławscy (Sąmpławski), bracia, synowie Ignacego, wpisani zostali do Szlacheckiej genealogicznej księgi guberni podolskiej].
TEXT
[Stanisław August król polski nadaje Janowi Bakałowiczowi inżynierowi, majorowi wojsk koronnych szlachectwo i herb, zgodnie z uchwałą sejmu w r. 1774].[Stanisław August król polski nadaje Janowi Bakałowiczowi inżynierowi, majorowi wojsk koronnych szlachectwo i herb, zgodnie z uchwałą sejmu w r. 1774].
TEXT
[Matys Zatorski kuchmistrz Kajetana Kickiego arcybiskupa lwowskiego poświadcza, że Jan Nieszczepurowicz syn Franciszka z Torczyna odbył u niego czteroletnią naukę sztuki kucharskiej i opanował ją w wymaganym stopniu. Wykazał się nienaganną pilnością i uczciwością i w związku z tym otrzymał wyzwolenie][Matys Zatorski kuchmistrz Kajetana Kickiego arcybiskupa lwowskiego poświadcza, że Jan Nieszczepurowicz syn Franciszka z Torczyna odbył u niego czteroletnią naukę sztuki kucharskiej i opanował ją w wymaganym stopniu. Wykazał się nienaganną pilnością i uczciwością i w związku z tym otrzymał wyzwolenie]
TEXT
[Aleksander I car rosyjski, król polski mianuje urodzonego Aleksego Kosickiego starszego sierżanta porucznikiem Wojska Polskiego z dniem 31 maja 1823 r.].[Aleksander I car rosyjski, król polski mianuje urodzonego Aleksego Kosickiego starszego sierżanta porucznikiem Wojska Polskiego z dniem 31 maja 1823 r.].
TEXT
[Stanisław August król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ][Stanisław August król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ]
TEXT
[Książę Filip Sforza (Sfortia) Cesarinus Sabellus na mocy prawa danego przez papieży rodzinie Sforzów nadaje szlachcicowi polskiemu Józefowi Żabickiemu, kanonikowi kolegiaty sieradzkiej, proboszczowi w Błaszkach, tytuł doktora obojga praw z wszystkimi przywilejami i uprawnieniami przysługującymi temu tytułowi].[Książę Filip Sforza (Sfortia) Cesarinus Sabellus na mocy prawa danego przez papieży rodzinie Sforzów nadaje szlachcicowi polskiemu Józefowi Żabickiemu, kanonikowi kolegiaty sieradzkiej, proboszczowi w Błaszkach, tytuł doktora obojga praw z wszystkimi przywilejami i uprawnieniami przysługującymi temu tytułowi].
TEXT
[August II król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ponadto zakazuje Żydom sprzedawania wyrobów krawieckich nie ocechowanych przez cech krakowskich krawców : ].[August II król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ponadto zakazuje Żydom sprzedawania wyrobów krawieckich nie ocechowanych przez cech krakowskich krawców : ].
TEXT
[Innocenty papież poleca Stanisławowi Rozdrażewskiemu kustoszowi i Kasprowi Cieńskiemu kanonikowi kościoła krakowskiego, aby rozsądzili sprawę Jana Locatelliusa z Dalmacji, proboszcza wsi Babice, który oskarzony o różne przekroczenia, nie czekając na wyrok pierwszej instancji, odwołał się do nuncjusza, uzyskując w ten sposób korzystną dla siebie decyzję].[Innocenty papież poleca Stanisławowi Rozdrażewskiemu kustoszowi i Kasprowi Cieńskiemu kanonikowi kościoła krakowskiego, aby rozsądzili sprawę Jana Locatelliusa z Dalmacji, proboszcza wsi Babice, który oskarzony o różne przekroczenia, nie czekając na wyrok pierwszej instancji, odwołał się do nuncjusza, uzyskując w ten sposób korzystną dla siebie decyzję].
TEXT
[Jan III król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ].[Jan III król polski powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ].
TEXT
[Maciej Łubieński arcybiskup gnieźnieński nadaje Stanisławowi i Katarzynie Dłuskim dożywocie na wójtostwie miasta Grocholic, które za jego zgodą ustąpił im Baltazar Rokszycki, dotychczasowy posesor, oraz określa warunki tego dożywocia][Maciej Łubieński arcybiskup gnieźnieński nadaje Stanisławowi i Katarzynie Dłuskim dożywocie na wójtostwie miasta Grocholic, które za jego zgodą ustąpił im Baltazar Rokszycki, dotychczasowy posesor, oraz określa warunki tego dożywocia]
TEXT
[Zygmunt III król polski nadaje Andrzejowi Massalskiemu marszałkowi grodzieńskiemu kasztelanię brzeską wakującą po Balcerze (Baltazarze) Strawińskim].[Zygmunt III król polski nadaje Andrzejowi Massalskiemu marszałkowi grodzieńskiemu kasztelanię brzeską wakującą po Balcerze (Baltazarze) Strawińskim].
TEXT
[Stanisław Solikowski z żoną Zofią Mikorską - tenutariusze wójtostwa sieradzkiego - zapisują Wojciechowi Krezbikowi, młynarzowi, 100 grzywien łącznej sumy na młynie wójtostwa sieradzkiego, który to młyn będzie miał Krezbik w posiadaniu do czasu wyplacenia mu tej sumy].[Stanisław Solikowski z żoną Zofią Mikorską - tenutariusze wójtostwa sieradzkiego - zapisują Wojciechowi Krezbikowi, młynarzowi, 100 grzywien łącznej sumy na młynie wójtostwa sieradzkiego, który to młyn będzie miał Krezbik w posiadaniu do czasu wyplacenia mu tej sumy].
TEXT
[Zygmunt August król polski na wstawienie się senatorów uwalnia dom wikariuszy krakowskich przy ulicy Grodzkiej, zwany domem Pieniążka, od jurysdykcji starościńskiej i miejskiej, oraz od wszelkich opłat i ciężarów tak królewskich jak i miejskich].[Zygmunt August król polski na wstawienie się senatorów uwalnia dom wikariuszy krakowskich przy ulicy Grodzkiej, zwany domem Pieniążka, od jurysdykcji starościńskiej i miejskiej, oraz od wszelkich opłat i ciężarów tak królewskich jak i miejskich].
TEXT
[Stefan król polski na prośbę mieszkańców wsi Dzierzkowice, należącej do starostwa urzędowskiego, powtarza i zatwierdza następujący dokument : ].[Stefan król polski na prośbę mieszkańców wsi Dzierzkowice, należącej do starostwa urzędowskiego, powtarza i zatwierdza następujący dokument : ].
TEXT
[Zygmunt III król polski transumuje poniższy dokument oraz na prośbę Cyryla Terleckiego, biskupa łuckiego, poleca wpisać do ksiąg kancelarii litewskiej].[Zygmunt III król polski transumuje poniższy dokument oraz na prośbę Cyryla Terleckiego, biskupa łuckiego, poleca wpisać do ksiąg kancelarii litewskiej].
TEXT
[Stanisław Tarnowski kasztelan zawichojski, starosta sieradzki wydaje z akt grodzkich sieradzkich poniższy wypis : ][Stanisław Tarnowski kasztelan zawichojski, starosta sieradzki wydaje z akt grodzkich sieradzkich poniższy wypis : ]
TEXT
[Zygmunt August król polski prosi papieża o zatwierdzenie Mikołaja Wolskiego prepozyta płockiego, kustosza krakowskiego na wakujące po Janie Przerębskim biskupstwo chełmskie].[Zygmunt August król polski prosi papieża o zatwierdzenie Mikołaja Wolskiego prepozyta płockiego, kustosza krakowskiego na wakujące po Janie Przerębskim biskupstwo chełmskie].
TEXT
[Piotr Czaplic Szpanowski z żoną Marią Michałówną Koziczanką odstępują szóstą część dóbr macierzystych Dołhe Fiodorowi Hulewiczowi władyce łuckiemu i jego dzieciom za 100 kop groszy].[Piotr Czaplic Szpanowski z żoną Marią Michałówną Koziczanką odstępują szóstą część dóbr macierzystych Dołhe Fiodorowi Hulewiczowi władyce łuckiemu i jego dzieciom za 100 kop groszy].
TEXT
[Zygmunt król polski na prośbę Kaspra Przeczenia powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ][Zygmunt król polski na prośbę Kaspra Przeczenia powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ]
TEXT
[Iwan i Hawryło Hulewiczowie, synowie Michała, zawierają polubowną ugodę ze stryjem Fiodorem Hulewiczem, władyką łuckim, i jego synami w sprawie podziału dóbr Dołhe po babce Marii Michałowej Koziczynie oraz dóbr ojczystych Serniki i Smoliczów (Smoligów)].[Iwan i Hawryło Hulewiczowie, synowie Michała, zawierają polubowną ugodę ze stryjem Fiodorem Hulewiczem, władyką łuckim, i jego synami w sprawie podziału dóbr Dołhe po babce Marii Michałowej Koziczynie oraz dóbr ojczystych Serniki i Smoliczów (Smoligów)].
TEXT
[Jan Baptysta Cicada protonotariusz apostolski, audytor generalny kamery apostolskiej, sędzia kurii rzymskiej wyznaczony przez papieża do rozstrzygniecia sporu toczącego sie między Janem Naropińskim, kustoszem, a kapitułą krakowską poleca duchowieństwu diecezji krakowskiej ogłosić pozew przeciw Naropińskiemu i jego sprzymierzeńcom].[Jan Baptysta Cicada protonotariusz apostolski, audytor generalny kamery apostolskiej, sędzia kurii rzymskiej wyznaczony przez papieża do rozstrzygniecia sporu toczącego sie między Janem Naropińskim, kustoszem, a kapitułą krakowską poleca duchowieństwu diecezji krakowskiej ogłosić pozew przeciw Naropińskiemu i jego sprzymierzeńcom].
TEXT
[Zygmunt krół polski na prośbę Michała i Fiodora Hulewiczów zatwierdza przedstawione przez nich dwa zapisy, które na ich rzecz uczyniła matka Maria Koziczyna : darowiznę trzeciej części dóbr Dołhe oraz zastaw dwóch części tych dóbr za 400 kop groszy ; ponadto akt darowizny przytacza w całości : ][Zygmunt krół polski na prośbę Michała i Fiodora Hulewiczów zatwierdza przedstawione przez nich dwa zapisy, które na ich rzecz uczyniła matka Maria Koziczyna : darowiznę trzeciej części dóbr Dołhe oraz zastaw dwóch części tych dóbr za 400 kop groszy ; ponadto akt darowizny przytacza w całości : ]
TEXT
[Maria Michałowa Koziczyna darowuje Michałowi i Fiodorowi Hulewiczom, synom swoim z pierwszego małżeństwa, trzecią część swoich dóbr Dołhe].[Maria Michałowa Koziczyna darowuje Michałowi i Fiodorowi Hulewiczom, synom swoim z pierwszego małżeństwa, trzecią część swoich dóbr Dołhe].
TEXT
[Maria Michałowa Koziczyna zapisuje Michałowi i Fiodorowi Hulewiczom, synom swoim z pierwszego małżeństwa, dwie części dóbr Dołhe za należną im kwotę 400 kop groszy].[Maria Michałowa Koziczyna zapisuje Michałowi i Fiodorowi Hulewiczom, synom swoim z pierwszego małżeństwa, dwie części dóbr Dołhe za należną im kwotę 400 kop groszy].
TEXT
[Piotr Bystrzejowski sędzia i Andrzej Lasota podsędek ziemi lubelskiej wydają wyciąg z akt ziemskich urzędowskich odnoszący się do sporu między Stanisławem i Mikołajem, dziedzicami Rachowa, a Wiktorynem Sienieńskim i jego synami, dziedzicami Boisk i Woli Boiskiej, o straty w gruntach poniesione przez Rachowskich po rozgraniczeniu dóbr Sienieńskich : Boisk i Woli Boiskiej od wsi Świeciechów, Dobieszów i Wola Świeciechowska - należących do kapituły krakowskiej].[Piotr Bystrzejowski sędzia i Andrzej Lasota podsędek ziemi lubelskiej wydają wyciąg z akt ziemskich urzędowskich odnoszący się do sporu między Stanisławem i Mikołajem, dziedzicami Rachowa, a Wiktorynem Sienieńskim i jego synami, dziedzicami Boisk i Woli Boiskiej, o straty w gruntach poniesione przez Rachowskich po rozgraniczeniu dóbr Sienieńskich : Boisk i Woli Boiskiej od wsi Świeciechów, Dobieszów i Wola Świeciechowska - należących do kapituły krakowskiej].
TEXT
[Kniaź Grigorij Obuchowicz z żoną Hanną sprzedaje Dymitrowi Iwaszewiczowi (Iwaszewszewiczu) dobra (Fastów ?)].[Kniaź Grigorij Obuchowicz z żoną Hanną sprzedaje Dymitrowi Iwaszewiczowi (Iwaszewszewiczu) dobra (Fastów ?)].
TEXT
[Piotr kustosz kapituły i administrator archidiecezji lwowskiej oznajmia o wyborze Franciszka z Orzka (de Orzek) dziekana lwowskiego na arcybiskupa lwowskiego i prosi papieża o zatwierdzenie tej elekcji].[Piotr kustosz kapituły i administrator archidiecezji lwowskiej oznajmia o wyborze Franciszka z Orzka (de Orzek) dziekana lwowskiego na arcybiskupa lwowskiego i prosi papieża o zatwierdzenie tej elekcji].
TEXT
[Otto dziedzic Pilczy i Krężnicy, podkomorzy lubelski, na prośbę braci : Mikołaja archidiakona sandomierskiego, kanonika krakowskiego oraz Andrzeja podkomorzego sandomierskiego, dziedziców Sienna i Chruśliny, podaje do wiadomości następujący akt z ksiąg podkomorzych lubelskich : ].[Otto dziedzic Pilczy i Krężnicy, podkomorzy lubelski, na prośbę braci : Mikołaja archidiakona sandomierskiego, kanonika krakowskiego oraz Andrzeja podkomorzego sandomierskiego, dziedziców Sienna i Chruśliny, podaje do wiadomości następujący akt z ksiąg podkomorzych lubelskich : ].
TEXT
[Zygmunt król polski na prośbę Macieja z Miechowa doktora medycyny, kanonika krakowskiego, powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ][Zygmunt król polski na prośbę Macieja z Miechowa doktora medycyny, kanonika krakowskiego, powtarza i zatwierdza poniższy dokument : ]
TEXT
[Fryderyk kardynał, arcybiskup gnieźnieński, prymas, biskup krakowski, Andrzej Róża arcybiskup lwowski oraz biskupi : Krzesław kujawski, Uriel poznański, Piotr płocki, Mikołaj przemyski nadają odpusty kościołowi czyli kaplicy Św. Trójcy pod grodem sieradzkim].[Fryderyk kardynał, arcybiskup gnieźnieński, prymas, biskup krakowski, Andrzej Róża arcybiskup lwowski oraz biskupi : Krzesław kujawski, Uriel poznański, Piotr płocki, Mikołaj przemyski nadają odpusty kościołowi czyli kaplicy Św. Trójcy pod grodem sieradzkim].
TEXT
[Mikołaj z Chudzyna pełnomocnik klasztoru Św. Marii Magdaleny koło Płocka w sporze między klasztorem norbertanek a Mikołajem Długoszem o 65 grzywien czynszu od poddanych wsi Bronisław i Ostrowąs, zakłada apelację od sądu konsystorskiego gnieźnieńskiego do papieża ; Instrument notarialny sporządzony przez Gabriela syna Mikołaja z Turki kleryka krakowskiej diecezji, notariusza publicznego].[Mikołaj z Chudzyna pełnomocnik klasztoru Św. Marii Magdaleny koło Płocka w sporze między klasztorem norbertanek a Mikołajem Długoszem o 65 grzywien czynszu od poddanych wsi Bronisław i Ostrowąs, zakłada apelację od sądu konsystorskiego gnieźnieńskiego do papieża ; Instrument notarialny sporządzony przez Gabriela syna Mikołaja z Turki kleryka krakowskiej diecezji, notariusza publicznego].
TEXT
[Jan arcybiskup gnieźnieński, prymas zatwierdza zapis Michała plebana z Wróblewa i transumuje następujący dokument :].[Jan arcybiskup gnieźnieński, prymas zatwierdza zapis Michała plebana z Wróblewa i transumuje następujący dokument :].
TEXT
[Iwaszko Zienkowicz Dołzkij razem ze swoją żoną Marią daje zięciowi swojemu Paszkowi Babińskiemu i dzieciom tegoż z małżeństwa z jego córką Marią : Marii, Fiedorowi, Tymofiejowi i Tatianie ojcowiznę swoją Dołhe z Obidową, pozostającą częściowo w dzierżawie u pana Borsana, w granicach ustalonych przez starostę łuckiego Michała Montowtowicza i Olizara marszałka ziemi wołyńskiej, starostę włodzimierskiego, otrzymawszy od Paszka (100) kop groszy dla siebie i 30 kop dla swojej żony Marii].[Iwaszko Zienkowicz Dołzkij razem ze swoją żoną Marią daje zięciowi swojemu Paszkowi Babińskiemu i dzieciom tegoż z małżeństwa z jego córką Marią : Marii, Fiedorowi, Tymofiejowi i Tatianie ojcowiznę swoją Dołhe z Obidową, pozostającą częściowo w dzierżawie u pana Borsana, w granicach ustalonych przez starostę łuckiego Michała Montowtowicza i Olizara marszałka ziemi wołyńskiej, starostę włodzimierskiego, otrzymawszy od Paszka (100) kop groszy dla siebie i 30 kop dla swojej żony Marii].
TEXT
[Jan opat i konwent miechowski nadają Janowi wójtowi, bratu jego Marcinowi Philka i innym mieszkańcom miasta Skaryszewa grunta znajdujące się w tym mieście, z obowiązkiem uiszczania określonych opłat rocznych].[Jan opat i konwent miechowski nadają Janowi wójtowi, bratu jego Marcinowi Philka i innym mieszkańcom miasta Skaryszewa grunta znajdujące się w tym mieście, z obowiązkiem uiszczania określonych opłat rocznych].
TEXT
[Władysław król polski, na prośbę Piotra wicekustosza katedry krakowskiej, odnawia, zatwierdza i transumuje następujący dokument :].[Władysław król polski, na prośbę Piotra wicekustosza katedry krakowskiej, odnawia, zatwierdza i transumuje następujący dokument :].
TEXT
[Władysław król polski ? przenosi miasto Żuków ? z prawa polskiego na niemieckie oraz nadaje mu prawo poboru cła].[Władysław król polski ? przenosi miasto Żuków ? z prawa polskiego na niemieckie oraz nadaje mu prawo poboru cła].
TEXT
[Władysław król polski zapisuje Michałowi z Wapowa na wsi swojej Kuńkowce w powiecie przemyskim 70 grzywien, które mu jest winien łącznie : za konie 30 i za otrzymanie gotówką 40 grzywien].[Władysław król polski zapisuje Michałowi z Wapowa na wsi swojej Kuńkowce w powiecie przemyskim 70 grzywien, które mu jest winien łącznie : za konie 30 i za otrzymanie gotówką 40 grzywien].
TEXT
[Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemi sandomierskiej potwierdzają, że Jan dziedzic Lisowa sprzedał klasztorowi miechowskiemu wójtostwo w Skaryszewie w powiecie radomskim za 60 grzywien groszy praskich].[Pełka sędzia i Prandota podsędek ziemi sandomierskiej potwierdzają, że Jan dziedzic Lisowa sprzedał klasztorowi miechowskiemu wójtostwo w Skaryszewie w powiecie radomskim za 60 grzywien groszy praskich].
TEXT
[Pielgrzym z Węgleszyna podkomorzy sandomierski zatwierdza ustalenie granic miedzy wsią Samborzcem należącą do Krystyna z Samborzca oraz wsią Szewce klasztoru koprzywnickiego, którego dokonał na jego polecenie komornik Jan z Kowalkowic].[Pielgrzym z Węgleszyna podkomorzy sandomierski zatwierdza ustalenie granic miedzy wsią Samborzcem należącą do Krystyna z Samborzca oraz wsią Szewce klasztoru koprzywnickiego, którego dokonał na jego polecenie komornik Jan z Kowalkowic].
TEXT
1 - 100 (Total Results 1195)>>