Explore your Results

ThumbnailTitle
Arne Vilander t.v. och Assar Friberg t.h. med flintdolk och dubbeleggad porfyryxa funna sydväst om ladugården, dock ej på samma plats. Vartofta hd. Falköpings östra förs., Tomten 7:3.Arne Vilander t.v. och Assar Friberg t.h. med flintdolk och dubbeleggad porfyryxa funna sydväst om ladugården, dock ej på samma plats. Vartofta hd. Falköpings östra förs., Tomten 7:3.
IMAGE
Arne Vilander t.v. och Assar Friberg t.h. med flintdolk och dubbeleggad porfyryxa funna s.v. om ladugården, dock ej på samma plats. Vartofta hd, Falköpings östra förs, Tomten 7:3.Arne Vilander t.v. och Assar Friberg t.h. med flintdolk och dubbeleggad porfyryxa funna s.v. om ladugården, dock ej på samma plats. Vartofta hd, Falköpings östra förs, Tomten 7:3.
IMAGE
Assar Friberg t.v. och Bertil Blomquist t.h. med flintämnen upphittade under årens lopp vid jordbruksarbete på den långsluttande kullen mellan boningshuset och järnvägen. Vartofta hd, Luttra sn, Sköttning, Lillegården 3:1.Assar Friberg t.v. och Bertil Blomquist t.h. med flintämnen upphittade under årens lopp vid jordbruksarbete på den långsluttande kullen mellan boningshuset och järnvägen. Vartofta hd, Luttra sn, Sköttning, Lillegården 3:1.
IMAGE
Båtyxa, f. av Konrad Wahllöf, på Klockaregården, Dimbo, vid travsättning på ett havrefält 1956, alldeles i ytan. På samma ställe som en annan båtyxa. Foto från 1970.Båtyxa, f. av Konrad Wahllöf, på Klockaregården, Dimbo, vid travsättning på ett havrefält 1956, alldeles i ytan. På samma ställe som en annan båtyxa. Foto från 1970.
IMAGE
Målarkursen vid Slötastugan, Ålleberg, vid avslutningen. Fr. v. Gösta Sjöström, Gun Torsein, Ingvar Lindgren, Maj Nilsson, Hildegun Persson, Ann-Marie Bengtsson, Britta Håkansson och Axel G Lundgren.Målarkursen vid Slötastugan, Ålleberg, vid avslutningen. Fr. v. Gösta Sjöström, Gun Torsein, Ingvar Lindgren, Maj Nilsson, Hildegun Persson, Ann-Marie Bengtsson, Britta Håkansson och Axel G Lundgren.
IMAGE
Målarkursen vid Slötastugan, Ålleberg, vid avslutningen den 11/7 1970. Fr. v. Gösta Sjöström, Gun Torsein, Ingvar Lindgren, Maj Nilsson, Hildegun Persson, Ann-Mari Bengtsson, Britta Håkansson och Axel G. Lundgren.Målarkursen vid Slötastugan, Ålleberg, vid avslutningen den 11/7 1970. Fr. v. Gösta Sjöström, Gun Torsein, Ingvar Lindgren, Maj Nilsson, Hildegun Persson, Ann-Mari Bengtsson, Britta Håkansson och Axel G. Lundgren.
IMAGE
Andra klassen av Falköpings folkskola vårterminen 1900 utanför norra gavelväggen. Fotot taget av en resande fotograf. 1: Sahlkvist, Oskar, Agnestad 2: Nyberg, Karl, Hästhagen 3: Johansson, Gunnar, Blåsås 4: Frid, Tekla, Falköping5: Hofman, Klara, Gunnestorp 6: Gustavs, Anna, (stenk), Mossen 7: Andersson, Ruth, Falköping 8: Båth, Sven, Prästgatan 9: Hellström, Gustav, 10: Haglund, Olof, 11: Bengtsson, Gestrud, (Gertrud) ? 12: Svensson, Ivan, Gasvägen, 13: Hedbom, Emil, Forsens 14: Eriksson, Hildur, Banv, Sköttning 15: Jofur, Emma, 16: Gustafsson, Hanna, 17: Olsson, Anna, 18: Holm, Arvid, Banv, Sköttning 19: Sederholm, Karl, Annedal 20: Linnmann, Oskar, 21: Lärare Fast, J.A. 22: Holm, Anna Öfr. Gärdesgatan 23: Sand, Märtha, Storgatan 24: Syrén, Hilma, Bestorp 25: Karlsson, Anna, Öfr. Gärdesgatan 26: Hasselberg, Yngve, Sikagården 27: Larsson, Ferdinand, Öfr Gärdesgatan 28: Melin, Oskar, Nygatan 29: Andersson, Edit, Ledsgården, Bestorp 30: Vickström, Judith, Kyrkogatan 31: Olsson, Alma, Nygatan 32: Krall, Beda, SAndra klassen av Falköpings folkskola vårterminen 1900 utanför norra gavelväggen. Fotot taget av en resande fotograf. 1: Sahlkvist, Oskar, Agnestad 2: Nyberg, Karl, Hästhagen 3: Johansson, Gunnar, Blåsås 4: Frid, Tekla, Falköping5: Hofman, Klara, Gunnestorp 6: Gustavs, Anna, (stenk), Mossen 7: Andersson, Ruth, Falköping 8: Båth, Sven, Prästgatan 9: Hellström, Gustav, 10: Haglund, Olof, 11: Bengtsson, Gestrud, (Gertrud) ? 12: Svensson, Ivan, Gasvägen, 13: Hedbom, Emil, Forsens 14: Eriksson, Hildur, Banv, Sköttning 15: Jofur, Emma, 16: Gustafsson, Hanna, 17: Olsson, Anna, 18: Holm, Arvid, Banv, Sköttning 19: Sederholm, Karl, Annedal 20: Linnmann, Oskar, 21: Lärare Fast, J.A. 22: Holm, Anna Öfr. Gärdesgatan 23: Sand, Märtha, Storgatan 24: Syrén, Hilma, Bestorp 25: Karlsson, Anna, Öfr. Gärdesgatan 26: Hasselberg, Yngve, Sikagården 27: Larsson, Ferdinand, Öfr Gärdesgatan 28: Melin, Oskar, Nygatan 29: Andersson, Edit, Ledsgården, Bestorp 30: Vickström, Judith, Kyrkogatan 31: Olsson, Alma, Nygatan 32: Krall, Beda, S
IMAGE
En grupp ur Falköpings Skyttegille efter hemkomsten från den första skjutövningen som ägt rum i Sverige mot flyttbara personliga mål (-tavlor) å okända avstånd i obekant terräng (på Ålleberg). Från vänster: Övre raden: Bruno Larsson, Th.Dimberg, Ture Kilander, Isak Haglund, Erik Kilander, John Swedmark, Mårten Lindgren, Anders Mörk, skräddare Odh. Mellersta raden urm. Larsson, redaktör Jahn, Leop.Engström, fanj. Ahlson, Axel Spets, polis Högberg, S.G. Svensson. Längst fram: Johan Karlsson, Magnus Lindgren, faktor Pettersson.En grupp ur Falköpings Skyttegille efter hemkomsten från den första skjutövningen som ägt rum i Sverige mot flyttbara personliga mål (-tavlor) å okända avstånd i obekant terräng (på Ålleberg). Från vänster: Övre raden: Bruno Larsson, Th.Dimberg, Ture Kilander, Isak Haglund, Erik Kilander, John Swedmark, Mårten Lindgren, Anders Mörk, skräddare Odh. Mellersta raden urm. Larsson, redaktör Jahn, Leop.Engström, fanj. Ahlson, Axel Spets, polis Högberg, S.G. Svensson. Längst fram: Johan Karlsson, Magnus Lindgren, faktor Pettersson.
IMAGE
Anställda badare på Mössebergs bad. Hilmer Larsson, Karl Larsson, Badmästare 3:a fr.h. Svensson, 3:a fr.v. Moberg, Mårten Andersson, längst till höger Karlsson. (I anteckningar står det Karlsson Mehr).Anställda badare på Mössebergs bad. Hilmer Larsson, Karl Larsson, Badmästare 3:a fr.h. Svensson, 3:a fr.v. Moberg, Mårten Andersson, längst till höger Karlsson. (I anteckningar står det Karlsson Mehr).
IMAGE
Planteringsförbundets första sommarfest. Deltagande i bröllopståget är från vänster till höger räknat: Stående vid vagnen festarrangörer: A.D. Andersson (Ade), 1:ste stationsskrivare vid SJ. Brudgummen: Carl Lagergren, stationsskrivare vid SJ. Bruden: professor och generaldir. Ivar Tengbom. Spelemän: banktjänsteman Hjalmar Lundin och kontorist Arvid Jakobson. Prästen: Ernst Edström, stationsskrivare vid SJ. Prostinnan: Fröken Hulda Hennerberg. Fröken Ruth Bergqvist, Disponent Oskar Nilsson, bryggeriet Viktoria, Fröken Anna Rehn, gift Elgh. Länsman: Sigurd Johansson, manufakturhandlande, obekant dam, Nils Johansson, specerihandlande, Fröken Josefine, gift Settergren, Borås, Paul Elg, Handelsresande, obekant dam, Hjalmar Lundbladh, kassör, bryggeriet Viktoria, Fröken Hildur Petersson-Nyborg, Karl Jansson, ingenjör, Fröken Ellen Uggla, gift Johansson, Nanny Janzon, gift Tegnér, Hilma Ericsson, gift Forsberg, Elin Jakobsson, gift Erlandsson, Sigrid Jakobsson, gift Lundin, Edith Andersson, bokhållare i SparbankenPlanteringsförbundets första sommarfest. Deltagande i bröllopståget är från vänster till höger räknat: Stående vid vagnen festarrangörer: A.D. Andersson (Ade), 1:ste stationsskrivare vid SJ. Brudgummen: Carl Lagergren, stationsskrivare vid SJ. Bruden: professor och generaldir. Ivar Tengbom. Spelemän: banktjänsteman Hjalmar Lundin och kontorist Arvid Jakobson. Prästen: Ernst Edström, stationsskrivare vid SJ. Prostinnan: Fröken Hulda Hennerberg. Fröken Ruth Bergqvist, Disponent Oskar Nilsson, bryggeriet Viktoria, Fröken Anna Rehn, gift Elgh. Länsman: Sigurd Johansson, manufakturhandlande, obekant dam, Nils Johansson, specerihandlande, Fröken Josefine, gift Settergren, Borås, Paul Elg, Handelsresande, obekant dam, Hjalmar Lundbladh, kassör, bryggeriet Viktoria, Fröken Hildur Petersson-Nyborg, Karl Jansson, ingenjör, Fröken Ellen Uggla, gift Johansson, Nanny Janzon, gift Tegnér, Hilma Ericsson, gift Forsberg, Elin Jakobsson, gift Erlandsson, Sigrid Jakobsson, gift Lundin, Edith Andersson, bokhållare i Sparbanken
IMAGE
SJ:s personal vid lokstallarna före omläggningen till elektrisk drift. I början av 1920-talet. Uppifrån och från vänster: Rad 1: 1. eldare K. Skytt, 2. maskinskötare. K. Johansson, 3. v.o.st.k. Lindstedt, 4. v.o.st.k. Augustsson, 5. lokrep.K. Wallin, 6. lokrep, nu i Göteborg, 7. v.o. st.k. nu i Nässjö, 8. e.eld.Andersson, 9. svarv. Holmer, nu i Göteborg, 10. pannsköt. Sv. Kroon, 11. e.v.o.st.k. Jansson, 12. v.och st.k. Jansson. Rad 2: 1. v.o.st.k .Fransson, 2. lokeld. A.Bergström 3. lokrep.Lundahl, 4. lokrep. Frigell, 5. v.o.st.k. Engström, 6. v.o.st.k. S. Bergqvist, 7. lokrep. Lundin, 8.lokrep. Jönsson, nu i Elmhult, 9.v.o.st.k. K. Öberg 10. lokrep. Jönsson, nu i Nässjö, 11. eld. Ekengren, 12. lokrep. Ljungman, 13. m.o.pannsköt. Eriksson, 15. v.o.st.k. Daag. Rad 3: 1.v.o.st.k. Sjösten, 2.Lokeld. A.Nilsson, 3. lokf. A.Th. Brandt, 4.lokrep. A. Ruud, 5.lokrep. Blomén, 6. lokeld. Olsson, 7. lokeld. Nordenstam, 8.v.o.st.k. Sjöblom, 9. lokrep. H.Bengtsson, 10. lokrep. SvenssoSJ:s personal vid lokstallarna före omläggningen till elektrisk drift. I början av 1920-talet. Uppifrån och från vänster: Rad 1: 1. eldare K. Skytt, 2. maskinskötare. K. Johansson, 3. v.o.st.k. Lindstedt, 4. v.o.st.k. Augustsson, 5. lokrep.K. Wallin, 6. lokrep, nu i Göteborg, 7. v.o. st.k. nu i Nässjö, 8. e.eld.Andersson, 9. svarv. Holmer, nu i Göteborg, 10. pannsköt. Sv. Kroon, 11. e.v.o.st.k. Jansson, 12. v.och st.k. Jansson. Rad 2: 1. v.o.st.k .Fransson, 2. lokeld. A.Bergström 3. lokrep.Lundahl, 4. lokrep. Frigell, 5. v.o.st.k. Engström, 6. v.o.st.k. S. Bergqvist, 7. lokrep. Lundin, 8.lokrep. Jönsson, nu i Elmhult, 9.v.o.st.k. K. Öberg 10. lokrep. Jönsson, nu i Nässjö, 11. eld. Ekengren, 12. lokrep. Ljungman, 13. m.o.pannsköt. Eriksson, 15. v.o.st.k. Daag. Rad 3: 1.v.o.st.k. Sjösten, 2.Lokeld. A.Nilsson, 3. lokf. A.Th. Brandt, 4.lokrep. A. Ruud, 5.lokrep. Blomén, 6. lokeld. Olsson, 7. lokeld. Nordenstam, 8.v.o.st.k. Sjöblom, 9. lokrep. H.Bengtsson, 10. lokrep. Svensso
IMAGE
Järnvägsmän vid ett lok på bangården. 1. Gösta Hallberg ( på bufferten) son till Ernst Hallberg, Gudhemsvägen. ing. 2. Per Vallberg, lokförare 3. Reimers, lokreparatör 4. Gustavsson, stallkarl Torstenssonsgatan. 5. Axel T.Lindgren, kontorist Döbelnsgatan 7, stadsfullmäktige m.m. 6. rep. Zetterberg, 7. Erik Larsson, kontorist 8. skymd, 9. lokmästare Danielsson, son till Daniel Svensson Odensberg, 10. bakom den föregående, 11. förman Persson? 12. (bakom den föregående) Blomén, rep. Ällagatan 13. Johan Olsson (ordf. i västra kommunen) 14. lokeldare Bengtsson (Tommis), 15. okänd 16. Folke Hallberg, 17. på loket Karl Ljungqvist.Järnvägsmän vid ett lok på bangården. 1. Gösta Hallberg ( på bufferten) son till Ernst Hallberg, Gudhemsvägen. ing. 2. Per Vallberg, lokförare 3. Reimers, lokreparatör 4. Gustavsson, stallkarl Torstenssonsgatan. 5. Axel T.Lindgren, kontorist Döbelnsgatan 7, stadsfullmäktige m.m. 6. rep. Zetterberg, 7. Erik Larsson, kontorist 8. skymd, 9. lokmästare Danielsson, son till Daniel Svensson Odensberg, 10. bakom den föregående, 11. förman Persson? 12. (bakom den föregående) Blomén, rep. Ällagatan 13. Johan Olsson (ordf. i västra kommunen) 14. lokeldare Bengtsson (Tommis), 15. okänd 16. Folke Hallberg, 17. på loket Karl Ljungqvist.
IMAGE
C.F.Andersson, kallad Adhe stationsskrivare, Falköping-Ranten. C.F. Andersson i stilla flirt med en av bysterna i Rantens hotellträdgård.C.F.Andersson, kallad Adhe stationsskrivare, Falköping-Ranten. C.F. Andersson i stilla flirt med en av bysterna i Rantens hotellträdgård.
IMAGE
Övre raden: Algot Hallin, son Gösta Hallin, Anna Ljungqvist, Karl Ljungqvist, Sven Ljungqvist. Karl Ljungqvist, Lisa Ljungqvist, Axel Ljungqvist, Greta Axelsson, dotter till Fredrik Ljungqvist, Fredrik Ljungqvist. Nedre raden: Holger Hallin, Charlotta Ljungqvist, Johanna Ljungqvist, Anna Lisa Ljungqvist, dotter till Axel, Anna Ljungqvist, Lennart, dotterson.Övre raden: Algot Hallin, son Gösta Hallin, Anna Ljungqvist, Karl Ljungqvist, Sven Ljungqvist. Karl Ljungqvist, Lisa Ljungqvist, Axel Ljungqvist, Greta Axelsson, dotter till Fredrik Ljungqvist, Fredrik Ljungqvist. Nedre raden: Holger Hallin, Charlotta Ljungqvist, Johanna Ljungqvist, Anna Lisa Ljungqvist, dotter till Axel, Anna Ljungqvist, Lennart, dotterson.
IMAGE
Lärare och lärarinnor i Falköping 1898. Repr. 1970 av Anna-Britta Nilsson. Övre raden, från vänster: småskollär. Josefsson, folkskoll. Augusta Dahlgren (gift 1900 med Alfred Hallenius), smskl. Alma Almberger, folkskoll. Maria Bergström och extr. lärare Fast. Nedre raden: folkskl. Karl Johan Bohlin (sedan kamrer på Mösseberg), smskl. Hanna Andersson, smskl. Emma Larsson, smskl. Klara Andersson (gasverket), förste lärare Alfr. Hallenius.Lärare och lärarinnor i Falköping 1898. Repr. 1970 av Anna-Britta Nilsson. Övre raden, från vänster: småskollär. Josefsson, folkskoll. Augusta Dahlgren (gift 1900 med Alfred Hallenius), smskl. Alma Almberger, folkskoll. Maria Bergström och extr. lärare Fast. Nedre raden: folkskl. Karl Johan Bohlin (sedan kamrer på Mösseberg), smskl. Hanna Andersson, smskl. Emma Larsson, smskl. Klara Andersson (gasverket), förste lärare Alfr. Hallenius.
IMAGE
Lärare vid Falköpings samrealskola.1. Lärarna är från vänster runt bordet: pastor Öman, Gideon Arvidsson, Alfred Hallenius, Jonas Haglund, Rödin, rektor Drakenberg, Samuel Qvänsel, Henning Johansson, Gust. Svensson, Wagnér, Lindqvist. Lärarinnorna är: ?. Andra namnuppgifter: fr. höger sittande: Lindkvist, Sixte?, Harald Wagner, Gustav Svensson, Bernt Drakenberg, M.S af Ekenstam (Ekensten)?, Greta Ringheim, Elsa Wange g. Hill. Stående fr. höger: Henning Johansson, Samuel Qvänsel, Karin Jörlin, Martin Brunnander, Jonas Haglund, Alfred Hallenius, Gideon Arvidsson, Signe Öimark?, Ingrid Carlsson? Aron Öman, Karin Thyrén.Lärare vid Falköpings samrealskola.1. Lärarna är från vänster runt bordet: pastor Öman, Gideon Arvidsson, Alfred Hallenius, Jonas Haglund, Rödin, rektor Drakenberg, Samuel Qvänsel, Henning Johansson, Gust. Svensson, Wagnér, Lindqvist. Lärarinnorna är: ?. Andra namnuppgifter: fr. höger sittande: Lindkvist, Sixte?, Harald Wagner, Gustav Svensson, Bernt Drakenberg, M.S af Ekenstam (Ekensten)?, Greta Ringheim, Elsa Wange g. Hill. Stående fr. höger: Henning Johansson, Samuel Qvänsel, Karin Jörlin, Martin Brunnander, Jonas Haglund, Alfred Hallenius, Gideon Arvidsson, Signe Öimark?, Ingrid Carlsson? Aron Öman, Karin Thyrén.
IMAGE
Lärare och lärarinnor i Falköping. Övre raden från vänster: 1.?, 2. G.W. Lundin, 3. Alma Almberger, 4. Hanna Andersson, 5. Emma Larsson. Nedre raden från vänster: 1. Klara Andersson, 2. Augusta Dahlgren, 3. Hanna Sandberg, 4. Maria Josefsson.Lärare och lärarinnor i Falköping. Övre raden från vänster: 1.?, 2. G.W. Lundin, 3. Alma Almberger, 4. Hanna Andersson, 5. Emma Larsson. Nedre raden från vänster: 1. Klara Andersson, 2. Augusta Dahlgren, 3. Hanna Sandberg, 4. Maria Josefsson.
IMAGE
Joh. W. Sterner, manufakturhandl. i Falköping 1908-11, född i Laholm. Gift med Edit Carlsson, dotter till skofabr. A. W. Carlsson, Ranten.Joh. W. Sterner, manufakturhandl. i Falköping 1908-11, född i Laholm. Gift med Edit Carlsson, dotter till skofabr. A. W. Carlsson, Ranten.
IMAGE
Järnvägspersonal på Ranten omkring 1910. Knut Johnsson, stationsmästare i Jonsered till år 1934. Ansbäck Karl Hultgren bromsare A. Sandgren, C. Hasselberg, E. Sandell, A. Lager, K. Andersson, F. Qvist.Järnvägspersonal på Ranten omkring 1910. Knut Johnsson, stationsmästare i Jonsered till år 1934. Ansbäck Karl Hultgren bromsare A. Sandgren, C. Hasselberg, E. Sandell, A. Lager, K. Andersson, F. Qvist.
IMAGE
SJ, Fraktgodset. 1. Stationsinspektor Johan Emil Dalhoff 2. Stationskrivare A.Högström 3. Stationsförman Klas Johansson 4. A.V. Eriksson 5.Axel Nyström 6. Sittande G. Sahlkvist 7.A. Ågerhage 8. Hultgren 9. O. Svensson.SJ, Fraktgodset. 1. Stationsinspektor Johan Emil Dalhoff 2. Stationskrivare A.Högström 3. Stationsförman Klas Johansson 4. A.V. Eriksson 5.Axel Nyström 6. Sittande G. Sahlkvist 7.A. Ågerhage 8. Hultgren 9. O. Svensson.
IMAGE
Sällskap från 1890-talet. Från vänster: bankkassör Albert Lundin, donatorn Axel Ekman, bryggmästare G. Wallgren.Sällskap från 1890-talet. Från vänster: bankkassör Albert Lundin, donatorn Axel Ekman, bryggmästare G. Wallgren.
IMAGE
Gamle Anders säljer äpplen och Satta är spekulant. I bakgrunden Sippan en man som gick och gjorde aldrig nåt. .Gamle Anders säljer äpplen och "Satta" är spekulant. I bakgrunden Sippan "en man som gick och gjorde aldrig nåt". .
IMAGE
Utsikt över Falköping, taget från nordnordväst, ungefär från samskolans tomt eller från höjden vid Jungfruhålan i parken.Utsikt över Falköping, taget från nordnordväst, ungefär från samskolans tomt eller från höjden vid Jungfruhålan i parken.
IMAGE
En trio vänner. Från vänster: C.H. Gustafsson, då föreståndare för Bryntessons Spannmålsaffär, Joh.Jansson, bokförare i Bollnäs, död där 9/11 1933. Vid kortets tagande biträde hos S.Jacobson, Vartofta, Emil Thorsell, död i Hjo för över 4 år sedan, vid kortets tagande biträde hos J.Janzon, Falköping.En trio vänner. Från vänster: C.H. Gustafsson, då föreståndare för Bryntessons Spannmålsaffär, Joh.Jansson, bokförare i Bollnäs, död där 9/11 1933. Vid kortets tagande biträde hos S.Jacobson, Vartofta, Emil Thorsell, död i Hjo för över 4 år sedan, vid kortets tagande biträde hos J.Janzon, Falköping.
IMAGE
En trio damer, omkring 1880. Fr.v. fröken Mina Nyman, fru Clara Hulting. Fru Gustava Lindgren.En trio damer, omkring 1880. Fr.v. fröken Mina Nyman, fru Clara Hulting. Fru Gustava Lindgren.
IMAGE
Fyra goda vänner på 1880-talet. Stående: Hj.Trolander och G.Jungmarker, sittande: G.Blomgren och Stanislaus von Mosczinsky.Fyra goda vänner på 1880-talet. Stående: Hj.Trolander och G.Jungmarker, sittande: G.Blomgren och Stanislaus von Mosczinsky.
IMAGE
Fyra biträden hos manufakturfirman A.Johansson & Co. Från vänster: En Jönköpingsbo, bröderna, nu grosshandl. i Stockholm Aron Holmblad och David Holmblad. Liggande, sedermera köpmannen Gustaf Andersson.Fyra biträden hos manufakturfirman A.Johansson & Co. Från vänster: En Jönköpingsbo, bröderna, nu grosshandl. i Stockholm Aron Holmblad och David Holmblad. Liggande, sedermera köpmannen Gustaf Andersson.
IMAGE
Gruppfoto, från vänster: lokförare Carl Nordin, bokhållare Fridolf Hall, lokmästare Sven Alexandersson.Gruppfoto, från vänster: lokförare Carl Nordin, bokhållare Fridolf Hall, lokmästare Sven Alexandersson.
IMAGE
Tre biträden hos J. Janzon: Carl Dahlén, sedan handlande i Dimbo, Simon Smedberg, sedan bosatt i Höganäs, Albert Östman - Masen - död i Skultuna.Tre biträden hos J. Janzon: Carl Dahlén, sedan handlande i Dimbo, Simon Smedberg, sedan bosatt i Höganäs, Albert Östman - Masen - död i Skultuna.
IMAGE
En skolklass 1892. Torsten Wahl, Anna Manfred. Stava Bengtsson. Lisa Westerlind. Lisa G-son (stans stat). Elin Mörk. Hulda Tivenman Victoria J-son (Brodd) Bestorp. Ellen Fogelqvist (syster till Mandus fru). Axel Persson. Emilia Lund, lasarettet. Gust. Hellström, polis. Victor Sandgren. Augustson, Wilhelmsro. Osk. Fredholm (Åblads hus). Signe Fr-son, stat, Sikagården, kusin med Harriet. Gunnar Bobäck, Lunnagården. Gunna-Stava Johan i Bestorp. Hj.Jonsson, stskrl R.Adolf A-son (pojka-Tildas). Anna Lindgren. Carl Wallén. Erik Bengtsson. Isak Haglund. Carl Bill. Knut Sand. Oskar A-son. Oscar Sv-son, Sveas bror, John N-son, kakel.En skolklass 1892. Torsten Wahl, Anna Manfred. Stava Bengtsson. Lisa Westerlind. Lisa G-son (stans stat). Elin Mörk. Hulda Tivenman Victoria J-son (Brodd) Bestorp. Ellen Fogelqvist (syster till Mandus fru). Axel Persson. Emilia Lund, lasarettet. Gust. Hellström, polis. Victor Sandgren. Augustson, Wilhelmsro. Osk. Fredholm (Åblads hus). Signe Fr-son, stat, Sikagården, kusin med Harriet. Gunnar Bobäck, Lunnagården. Gunna-Stava Johan i Bestorp. Hj.Jonsson, stskrl R.Adolf A-son (pojka-Tildas). Anna Lindgren. Carl Wallén. Erik Bengtsson. Isak Haglund. Carl Bill. Knut Sand. Oskar A-son. Oscar Sv-son, Sveas bror, John N-son, kakel.
IMAGE
Personal vid Nordins Mek.verkstad i Falköping 1900. Bortre raden från vänster: 1. Stålhandske 2. Kihlberg 3. Lundgren 4. Svenningsson. Mellersta raden: 1. Lindgren 2. Karl Nordin 3. Oskar Nordin 4. Åberg. Främre raden: 1. Nilsson 2. Hultgren 3. Ture Hallström (ev. Ture Fahlström). 4. Oidentifierad. (Nr. 2 är troligen Oskar och nr. 3 är Karl)Personal vid Nordins Mek.verkstad i Falköping 1900. Bortre raden från vänster: 1. Stålhandske 2. Kihlberg 3. Lundgren 4. Svenningsson. Mellersta raden: 1. Lindgren 2. Karl Nordin 3. Oskar Nordin 4. Åberg. Främre raden: 1. Nilsson 2. Hultgren 3. Ture Hallström (ev. Ture Fahlström). 4. Oidentifierad. (Nr. 2 är troligen Oskar och nr. 3 är Karl)
IMAGE
KFUK, Falköping, 1897. Kortet taget vid Lindbloms handelsträdgård. Översta raden från vänster: Ester Ögren, född Nykvist. Hanna Lindblom. Thea Boman. Ingeborg Holmblad, född Haglund. Ester Holmblad. Anna Kilander, född Johansson.KFUK, Falköping, 1897. Kortet taget vid Lindbloms handelsträdgård. Översta raden från vänster: Ester Ögren, född Nykvist. Hanna Lindblom. Thea Boman. Ingeborg Holmblad, född Haglund. Ester Holmblad. Anna Kilander, född Johansson.
IMAGE
Logen Margareta i demonstrationståg på Stortorget i slutet av 1890-talet. Utanför Kappers raksalong står Kappers dotter Anina, syster till järnhandlare K.J. Wibergs fru, född Olga Kappers. Polisen är konstapel Norén. Vid x går den gamle nykterhetskämpen Hall. Alfr. Jonssons båda hus till vänster.Logen Margareta i demonstrationståg på Stortorget i slutet av 1890-talet. Utanför Kappers raksalong står Kappers dotter Anina, syster till järnhandlare K.J. Wibergs fru, född Olga Kappers. Polisen är konstapel Norén. Vid x går den gamle nykterhetskämpen Hall. Alfr. Jonssons båda hus till vänster.
IMAGE
Personal vid J.A. Forss hattfabrik i början av 1890-talet. Gåva av John Sahlgren, Ranten, f.d. möbelhandl. i Falköping.Personal vid J.A. Forss hattfabrik i början av 1890-talet. Gåva av John Sahlgren, Ranten, f.d. möbelhandl. i Falköping.
IMAGE
Ett fotbollslag i Falköping. Stående från vänster: Fritz Persson, John Kjellman, Hjalmar Jakobson, Oskar D.Johansson, Harald Eriksson, Erik Medin, Sven Lindström, Folke Malmsten, Oskar Mellén. Sittande från vänster: David Andersson, Ernst Johnsson, Vald.Lindberg, K.E. Kappers, Karl Norén.Ett fotbollslag i Falköping. Stående från vänster: Fritz Persson, John Kjellman, Hjalmar Jakobson, Oskar D.Johansson, Harald Eriksson, Erik Medin, Sven Lindström, Folke Malmsten, Oskar Mellén. Sittande från vänster: David Andersson, Ernst Johnsson, Vald.Lindberg, K.E. Kappers, Karl Norén.
IMAGE
Musikföreningen Lyran 1888 utanför gamla folkskolan. Från vänster: Karlsson - Östman, Evald Tidblad, Arvid Jacobson, Efraim Larson, Johan Larson, Claus Meggerle, Jacob Jacobson, Hj. Lundin, Simon Smedberg.Musikföreningen Lyran 1888 utanför gamla folkskolan. Från vänster: Karlsson - Östman, Evald Tidblad, Arvid Jacobson, Efraim Larson, Johan Larson, Claus Meggerle, Jacob Jacobson, Hj. Lundin, Simon Smedberg.
IMAGE
Neptun, en förening på hippa på Jouvins. Några av stadens mest kända män i stora festsalen, 1 trappa upp. Salen försågs under fru Hammars tid med vackert målade, uppmärksammade, oljemålningar i fält av konstnären Lindgren 1874. Sittande: Tandläkare Axel G. Rane. Stående fr.höger: dåvarande apoteksarr, sedermera apotekare i Falköping Erik Bolling. Dåvarande apoteksinnehavare i Falköping, sedermera bosatt i Stockholm Axel Rignell. Regements- och stadsläk. E.F.Ericsson. Dåv. 1:ste stationsskriv. i Falköping, sedermera stins i Vartofta Lennart Granfelt. Lasarettsläkaren (sedermera bosatt å Mösseberg) Karl Schiller. Arrendatorn av Bäckabo egendom Edv. Bergström Knacken. Kamreraren vid Sydsv. banken Erland Silfverhielm. Postexpeditören Fredrik P:son Brummer (son till borgmäst.Brummer). Gåva 25/5 1933 av fr. Gulli Rignell, Jönköping, från apotekare Axel och fru Julia Rignells (i Stockholm) sterbhus.Neptun, en förening på hippa på Jouvins. Några av stadens mest kända män i stora festsalen, 1 trappa upp. Salen försågs under fru Hammars tid med vackert målade, uppmärksammade, oljemålningar i fält av konstnären Lindgren 1874. Sittande: Tandläkare Axel G. Rane. Stående fr.höger: dåvarande apoteksarr, sedermera apotekare i Falköping Erik Bolling. Dåvarande apoteksinnehavare i Falköping, sedermera bosatt i Stockholm Axel Rignell. Regements- och stadsläk. E.F.Ericsson. Dåv. 1:ste stationsskriv. i Falköping, sedermera stins i Vartofta Lennart Granfelt. Lasarettsläkaren (sedermera bosatt å Mösseberg) Karl Schiller. Arrendatorn av Bäckabo egendom Edv. Bergström "Knacken". Kamreraren vid Sydsv. banken Erland Silfverhielm. Postexpeditören Fredrik P:son Brummer (son till borgmäst.Brummer). Gåva 25/5 1933 av fr. Gulli Rignell, Jönköping, från apotekare Axel och fru Julia Rignells (i Stockholm) sterbhus.
IMAGE
Bröllopspar, karneval 1890-talet. Från vänster urmakare N.A.Larsson. Urmakare Moström, klädd som brud. Slöjdlärare Samuel Qvänsel, brudgum."Bröllopspar", karneval 1890-talet. Från vänster urmakare N.A.Larsson. Urmakare Moström, klädd som brud. Slöjdlärare Samuel Qvänsel, brudgum.
IMAGE
Medverkande i Planteringsförbundets sommarfest 1897. Från vänster: fröken Hildur Petersson-Nyborg, stationsskr. Carl Lagergren, fröken Hilma Ericsson gift Forssberg, köpman Viktor Strömberg .Medverkande i Planteringsförbundets sommarfest 1897. Från vänster: fröken Hildur Petersson-Nyborg, stationsskr. Carl Lagergren, fröken Hilma Ericsson gift Forssberg, köpman Viktor Strömberg .
IMAGE
Medlemmar i logen 518 Framåt av NVO i Falköping. Fotot taget vid besök i Tidaholm 1910 eller -11. Gåva 1933 av stallkarl Hardenberg, Falköpings södra. Övre raden från vänster: Titus Broman, okänd, Olof Plym (gift med nr. 3 på nedre raden Anna Andersson), okänd, Johannes Hellqvist, Gustaf Larsson. Nedre raden fr. v: Karl Forss, Teresia Mörk, Anna Andersson, Anna Ström, Ellen Persson och Sven Johansson.Medlemmar i logen 518 Framåt av NVO i Falköping. Fotot taget vid besök i Tidaholm 1910 eller -11. Gåva 1933 av stallkarl Hardenberg, Falköpings södra. Övre raden från vänster: Titus Broman, okänd, Olof Plym (gift med nr. 3 på nedre raden Anna Andersson), okänd, Johannes Hellqvist, Gustaf Larsson. Nedre raden fr. v: Karl Forss, Teresia Mörk, Anna Andersson, Anna Ström, Ellen Persson och Sven Johansson.
IMAGE
Några av logen Falbygdens äldre medlemmar, som var med på 1880-talet. Översta raden: Janne Hall med mössan. Mellersta raden: nr 2: fru Ingeborg Alexandersson. Nedersta raden: i mitten: Inspekt. Julius Rydell.Några av logen Falbygdens äldre medlemmar, som var med på 1880-talet. Översta raden: Janne Hall med mössan. Mellersta raden: nr 2: fru Ingeborg Alexandersson. Nedersta raden: i mitten: Inspekt. Julius Rydell.
IMAGE
Logen Falbygden på utflykt till Mösseberg. Janne Hall får kaffe. Fru Andrésen sitter vid hans fötter. Fru Modin (?) nr 2.Logen Falbygden på utflykt till Mösseberg. Janne Hall får kaffe. Fru Andrésen sitter vid hans fötter. Fru Modin (?) nr 2.
IMAGE
Dotorpsgatan vid manövern 1912 med gårdsinteriör av J.Janzons fastighet Storgatan 18. Högt, bakom skymtar N. Ekmans & Co:s fastighet, Storgatan 20.Dotorpsgatan vid manövern 1912 med gårdsinteriör av J.Janzons fastighet Storgatan 18. Högt, bakom skymtar N. Ekmans & Co:s fastighet, Storgatan 20.
IMAGE
Järnvägsgatan (Rantavägen) med stadshotellet, förut Jouvins hotell t.v. under manövern 1912. Mannen som syns mot den första flaggstången i gatan är bokhållaren Otto Rehn på bryggeriet Victoria.Järnvägsgatan (Rantavägen) med stadshotellet, förut Jouvins hotell t.v. under manövern 1912. Mannen som syns mot den första flaggstången i gatan är bokhållaren Otto Rehn på bryggeriet Victoria.
IMAGE
Kv. Hjorten, S:t Olofsgatan 58 - Botvidsgatan 70, 1898. Unikt. Här byggdes senare fröknarna Jonssons fastighet, vid anordnande av Botvidsgatans mynning. Gåva av Stationkarl V. Fagergren, Falköping. Omkring 1898. Från vänster: 1. Alb. Nylén, Maskinist 2. K.J. Fagergren, Fastighetsägare 3. Hillberg, hos Nordins 4. Fröken Pettersson 5. Hulda Fagergren 6. Fru Anna-Lisa FagergrenKv. Hjorten, S:t Olofsgatan 58 - Botvidsgatan 70, 1898. Unikt. Här byggdes senare fröknarna Jonssons fastighet, vid anordnande av Botvidsgatans mynning. Gåva av Stationkarl V. Fagergren, Falköping. Omkring 1898. Från vänster: 1. Alb. Nylén, Maskinist 2. K.J. Fagergren, Fastighetsägare 3. Hillberg, hos Nordins 4. Fröken Pettersson 5. Hulda Fagergren 6. Fru Anna-Lisa Fagergren
IMAGE
Kv. S:t Lars 10, Odengatan 21 - S:t Olofsgatan 10. T.h. Vestlinska villan, t.v. (den tomma tomten) uppfördes sedermera Hultqvists stora hus.Kv. S:t Lars 10, Odengatan 21 - S:t Olofsgatan 10. T.h. Vestlinska villan, t.v. (den tomma tomten) uppfördes sedermera Hultqvists stora hus.
IMAGE
Fabrikör Charles Andersson med sina arbetare i möbelverkstad. Övre raden:1 ?, 2 Otto Johansson, 3 Oskar Bäckström, 4 Thorsson, Vartofta. Mellanraden: 1 Ivar Bill, 2 Charles Andersson, 3 Axel Johansson. Liggande: 1?, 2 Nils Silfvén.Fabrikör Charles Andersson med sina arbetare i möbelverkstad. Övre raden:1 ?, 2 Otto Johansson, 3 Oskar Bäckström, 4 Thorsson, Vartofta. Mellanraden: 1 Ivar Bill, 2 Charles Andersson, 3 Axel Johansson. Liggande: 1?, 2 Nils Silfvén.
IMAGE
Danska vägen. Längst bort t.v. missionshuset, som då var under byggnad. 1935 var bebyggelsen klar hela Danska vägen ända fram till Lejonkullen.Danska vägen. Längst bort t.v. missionshuset, som då var under byggnad. 1935 var bebyggelsen klar hela Danska vägen ända fram till Lejonkullen.
IMAGE
Britta Persson utanför sin stuga i Bestorp. När doktor Wersén slutade sin anställning som överläkare vid Mössebergs badanstalt och sanatorium och öppnade praktik i Stockholm, köpte han denna stuga och iståndsatte den och trädgården.Britta Persson utanför sin stuga i Bestorp. När doktor Wersén slutade sin anställning som överläkare vid Mössebergs badanstalt och sanatorium och öppnade praktik i Stockholm, köpte han denna stuga och iståndsatte den och trädgården.
IMAGE
Krubban på S:t Olofsgatan mitt emot Jouvins hotell. Kalle Kusk t.v., på den högra vagnen Kalle Heij. Herrn med kubben målare Blomqvist. Kiosken var stationen.Krubban på S:t Olofsgatan mitt emot Jouvins hotell. "Kalle Kusk" t.v., på den högra vagnen "Kalle Heij". Herrn med kubben målare Blomqvist. Kiosken var stationen.
IMAGE
S:t Olofsgatan 11, det Neuman-Jungmarkerska huset. Doktor C.A.L. Neumans, sedermera hans mågs, järnvägsläkaren Simon Jungmarkers fastighet vid dåvarande järnvägsgatan - Rantavägen populärt kallad. Före trapptornets tillkomst.S:t Olofsgatan 11, det Neuman-Jungmarkerska huset. Doktor C.A.L. Neumans, sedermera hans mågs, järnvägsläkaren Simon Jungmarkers fastighet vid dåvarande järnvägsgatan - "Rantavägen" populärt kallad. Före trapptornets tillkomst.
IMAGE
Tegnérgatan 7. Huset köpt 1911. Byggt omkring 1897 av lokförare Ring. Fr.v. Svante Johansson, från Ulstorp nära Grästorp. Augusta Johansson, Anna Smedberg, f. 1867. Axel Smedberg, f. 1863. Omkring 1912.Tegnérgatan 7. Huset köpt 1911. Byggt omkring 1897 av lokförare Ring. Fr.v. Svante Johansson, från Ulstorp nära Grästorp. Augusta Johansson, Anna Smedberg, f. 1867. Axel Smedberg, f. 1863. Omkring 1912.
IMAGE
Pompeijus Skofabrik omkring 1935. Från vänster: 1. Disponent Josef Pompeijus. 2. Karin Karlsson. 3-5 okända. 6. Doris Lundström. 7. Svea Kroon. 8. Margit Jansson, f. Pompeijus. 9. fabrikör K.J. Pompeijus. 10. verkmästare Arvid Pompeijus. 11. fabrikör Levi Pompeijus. 12. Fröken Pompeijus. 13. Rose-Marie Pompeijus. Andra raden från vänster. 14. Oskar Nilsson. 15. Erik Larsson. 16. Lennart Kroon. 17. Stig Eriksson. 18. Sven Ljungkvist. 19. Holger Lundström. 20. Doris Bergendal, sedemera gift med Arvid Pompeijus. 21. Ingrid Johansson. 22 Folke Kroon. 23. Arnold Ewerts. 24. Gideon Östman. 25.Karl-Albin Gustafsson. 26 Karl Jansson. 27. Nils Kroon. 28. Josef Moberg. 29. Evert Moberg. 30. okänd. 31. Karl (KEA) Andersson (Karl-Erik). 32. Ture Andersson. 33. Nils Elg. 34. Plattis Henriksson. 35. okändPompeijus Skofabrik omkring 1935. Från vänster: 1. Disponent Josef Pompeijus. 2. Karin Karlsson. 3-5 okända. 6. Doris Lundström. 7. Svea Kroon. 8. Margit Jansson, f. Pompeijus. 9. fabrikör K.J. Pompeijus. 10. verkmästare Arvid Pompeijus. 11. fabrikör Levi Pompeijus. 12. Fröken Pompeijus. 13. Rose-Marie Pompeijus. Andra raden från vänster. 14. Oskar Nilsson. 15. Erik Larsson. 16. Lennart Kroon. 17. Stig Eriksson. 18. Sven Ljungkvist. 19. Holger Lundström. 20. Doris Bergendal, sedemera gift med Arvid Pompeijus. 21. Ingrid Johansson. 22 Folke Kroon. 23. Arnold Ewerts. 24. Gideon Östman. 25.Karl-Albin Gustafsson. 26 Karl Jansson. 27. Nils Kroon. 28. Josef Moberg. 29. Evert Moberg. 30. okänd. 31. Karl (KEA) Andersson (Karl-Erik). 32. Ture Andersson. 33. Nils Elg. 34. "Plattis" Henriksson. 35. okänd
IMAGE
Klass 8 i Centralskolan 1960. Översta raden: 1. Berntsson Jan Olof 2. Johansson Jan 3. Nilsson Lars-Ove 4. Andersson Arne 5. Gustafsson Gullan 6. Andersson Birgitta 7. okänd 8. okänd 9. Nilsson Maud 10. lärare Hultman Rune 11. Östergårde Karl Olof 12. Lind Sven-Olof 13. Tolander Magnus 14. Billman Jan 15. Nilsson Rune. Mellersta raden: 1. Pettersson Marianne 2. okänd 3. Andersson Birgitta 4. okänd 5. okänd 6. Lidén 7. okänd 8. okänd 9. Mårtensson. Understa raden: 1. Andersson Karl Erik 2. Gustafsson Kurt 3. Helén Gunnar 4. Jansson Bernt 5. Spetz 6. Sivertz Anders Fido 7. Persson Kurt Kurva- Persson 8. Högberg Bertil.Klass 8 i Centralskolan 1960. Översta raden: 1. Berntsson Jan Olof 2. Johansson Jan 3. Nilsson Lars-Ove 4. Andersson Arne 5. Gustafsson Gullan 6. Andersson Birgitta 7. okänd 8. okänd 9. Nilsson Maud 10. lärare Hultman Rune 11. Östergårde Karl Olof 12. Lind Sven-Olof 13. Tolander Magnus 14. Billman Jan 15. Nilsson Rune. Mellersta raden: 1. Pettersson Marianne 2. okänd 3. Andersson Birgitta 4. okänd 5. okänd 6. Lidén 7. okänd 8. okänd 9. Mårtensson. Understa raden: 1. Andersson Karl Erik 2. Gustafsson Kurt 3. Helén Gunnar 4. Jansson Bernt 5. Spetz 6. Sivertz Anders "Fido " 7. Persson Kurt "Kurva- Persson" 8. Högberg Bertil.
IMAGE
Klass 7, Centralskolan i Falköping 1959. Översta raden: 1. Larsson Lars 2. Spjut Folke 3. Östergårde Karl Olof 4. Lindström Tord 5. Nilsson Rune 6. Oskarsson Vanja 7. okänd 8. Karlström 9. okänd 10. Nilsson Lars Ove 11. Jonsson Krister 12. Billman Jan 13. okänd. Mellersta raden: 1. okänd 2. okänd 3. Pettersson Marianne 4. Andersson Kristina 5. Högvall Ingrid 6. okänd 7. okänd 8. okänd 9. okänd. Sista raden: 1. Gustavsson Ove 2. Karlsson Kent 3. Hylén Gunnar 4. Pantzar Conny 5. Sondberg Ul f6. Wetterholm Anders 7. Persson Kurt.Klass 7, Centralskolan i Falköping 1959. Översta raden: 1. Larsson Lars 2. Spjut Folke 3. Östergårde Karl Olof 4. Lindström Tord 5. Nilsson Rune 6. Oskarsson Vanja 7. okänd 8. Karlström 9. okänd 10. Nilsson Lars Ove 11. Jonsson Krister 12. Billman Jan 13. okänd. Mellersta raden: 1. okänd 2. okänd 3. Pettersson Marianne 4. Andersson Kristina 5. Högvall Ingrid 6. okänd 7. okänd 8. okänd 9. okänd. Sista raden: 1. Gustavsson Ove 2. Karlsson Kent 3. Hylén Gunnar 4. Pantzar Conny 5. Sondberg Ul f6. Wetterholm Anders 7. Persson Kurt.
IMAGE
2:a Klass på Centralskolan i Falköping. Översta raden: 1. Nilsson, Lars- Ove 2. Lindén, Sven-Olof 3.Lundgren, Roland 4. Ebenhardt, Lars-Åke 5. Östergårde, Karl- Olof 6.Leijon, Per Olof ? 7. Ododitze 8. Lärarinnan Jansson, Vivan 9. Karlsson, Kent Mellersta raden: 1. Oidentifierad 2. Pantzar, Conny 3. Eklund, Tomas 4. Oidentifierad 5. Oidentifierad 6. Sondberg, Ulf 7. Persson, Kurt 8. Nilsson, Rune 9. Jansson, Krister. Understa raden: 1. Pettersson, Marianne 2. Monika 3. Oidentifierad 4. Rask, Erika 5. Oidentifierad 6. Oidentifierad 7. Magnusson, Rigmor 8. Holm, Lena 9. Rosén, Ulla 10. Oidentifierad2:a Klass på Centralskolan i Falköping. Översta raden: 1. Nilsson, Lars- Ove 2. Lindén, Sven-Olof 3.Lundgren, Roland 4. Ebenhardt, Lars-Åke 5. Östergårde, Karl- Olof 6.Leijon, Per Olof ? 7. Ododitze 8. Lärarinnan Jansson, Vivan 9. Karlsson, Kent Mellersta raden: 1. Oidentifierad 2. Pantzar, Conny 3. Eklund, Tomas 4. Oidentifierad 5. Oidentifierad 6. Sondberg, Ulf 7. Persson, Kurt 8. Nilsson, Rune 9. Jansson, Krister. Understa raden: 1. Pettersson, Marianne 2. Monika 3. Oidentifierad 4. Rask, Erika 5. Oidentifierad 6. Oidentifierad 7. Magnusson, Rigmor 8. Holm, Lena 9. Rosén, Ulla 10. Oidentifierad
IMAGE
Klass 4 Centralskolan i Falköping 1955. Översta raden: 1. Nilsson, Lars Ove 2. Nilsson, Rune 3. Leijon, Per Olof 4. Östergårde, Karl-Olof 5. Lindén, Sven-Olof 6. Lundgren, Roland 7. Eklund, Tomas 8. Sondberg, Ulf 9. Persson, Kurt 10. Läraren Mauritzon, Rune. Mellersta raden: 1. Pettersson, Marianne 2. Monika 3. Rosén, Ulla 4. Rask, Erika 5. okänd 6. Holm, Lena 7. okänd 8. Magnusson, Rigmor 9. okänd 10. okänd. Understa raden: 1. Hylén, Gunnar 2. Jonsson, Krister 3. Lindström, Tord 4. Pantzar, Conny 5. Karlsson, Kent.Klass 4 Centralskolan i Falköping 1955. Översta raden: 1. Nilsson, Lars Ove 2. Nilsson, Rune 3. Leijon, Per Olof 4. Östergårde, Karl-Olof 5. Lindén, Sven-Olof 6. Lundgren, Roland 7. Eklund, Tomas 8. Sondberg, Ulf 9. Persson, Kurt 10. Läraren Mauritzon, Rune. Mellersta raden: 1. Pettersson, Marianne 2. Monika 3. Rosén, Ulla 4. Rask, Erika 5. okänd 6. Holm, Lena 7. okänd 8. Magnusson, Rigmor 9. okänd 10. okänd. Understa raden: 1. Hylén, Gunnar 2. Jonsson, Krister 3. Lindström, Tord 4. Pantzar, Conny 5. Karlsson, Kent.
IMAGE
Ingången till hotellträdgården mitt emot Rantens station omkring 1920. Efter det att tomten såldes till fosterlandsstiftelsen, omändrades entrén.Ingången till hotellträdgården mitt emot Rantens station omkring 1920. Efter det att tomten såldes till fosterlandsstiftelsen, omändrades entrén.
IMAGE
Stora torget med Svante Lundbergs hus i fonden. Senare vanligen kallat spritbolagets hus eller helt kort Bolaget. Då avdelningen mot Storgatan hade ölutskänkning benämdes denna oftast Tuppens. År 1941 övertog Wera-Magasinet denna del, varför den i fortsättningen fick heta Wera. Det var i denna del som branden i december 1963 började. Hela komplexet brann ned till grunden.Stora torget med Svante Lundbergs hus i fonden. Senare vanligen kallat spritbolagets hus eller helt kort Bolaget. Då avdelningen mot Storgatan hade ölutskänkning benämdes denna oftast "Tuppens". År 1941 övertog Wera-Magasinet denna del, varför den i fortsättningen fick heta "Wera". Det var i denna del som branden i december 1963 började. Hela komplexet brann ned till grunden.
IMAGE
Kv. Läkaren, gamla lasarettet 1893. Falköpings första lasarett öppnades den 15 oktober 1856. Tomt om två tunnland donerades av staden. Ritning till lasarettet utfördes av konduktören Oppman och byggnaden utfördes av fabrikör C.J. Lundberg. Inredningen ombesörjdes av byggmästare C.G. Engblom i Skara.Kv. Läkaren, gamla lasarettet 1893. Falköpings första lasarett öppnades den 15 oktober 1856. Tomt om två tunnland donerades av staden. Ritning till lasarettet utfördes av konduktören Oppman och byggnaden utfördes av fabrikör C.J. Lundberg. Inredningen ombesörjdes av byggmästare C.G. Engblom i Skara.
IMAGE
Mössebergs hotell / Badrestaurangen, Kv. Måsen sett västerifrån (med Danska Vägen). Mössebergsgatan 13. Huset revs 1962. I förgrunden portarna till parken innan grindstugorna byggdes.Mössebergs hotell / Badrestaurangen, Kv. Måsen sett västerifrån (med Danska Vägen). Mössebergsgatan 13. Huset revs 1962. I förgrunden portarna till parken innan grindstugorna byggdes.
IMAGE
Skofabriken Pompeijus. Omkring 1935. Raden längst fram, fr.v: Kjell Johansson, Ljungberg och Mats Öberg. Rad 2 nedifrån: 1. okänd 2. Nils Elg, 3. Rose-Marie Pompejus, 4. fabrikör Levi Pompejus 5. verkmästare Arvid Pompejus, 6. Margit Jansson f. Pompeijus 7. okänd 8. Oskar Nilsson. Rad 3 nedifrån: 1. Karl Albin Gustafsson, 2. Doris Lundström 3. Sva Kroon, 4. Doris Bergendal 5. Asta Roslund, 6. Karin Karlsson, 7. Britta Rytting, 8. Ingrid Johansson 9. okänd 10. Karl Jansson, 11. okänd 12. Karl Karlsson, (AVE). Rad 4 nedifrån: 1. Nils Kroon, 2. Karl Erik Andersson, 3. Lennart Lind, 4. Evert Moberg, 5. Gideon Östman, 6. Arnold Ewertz, 7. Olle Karlsson, 8. Sven Ljungkvist, 9. Ture Andersson 10. Holger Lundström.Skofabriken Pompeijus. Omkring 1935. Raden längst fram, fr.v: Kjell Johansson, Ljungberg och Mats Öberg. Rad 2 nedifrån: 1. okänd 2. Nils Elg, 3. Rose-Marie Pompejus, 4. fabrikör Levi Pompejus 5. verkmästare Arvid Pompejus, 6. Margit Jansson f. Pompeijus 7. okänd 8. Oskar Nilsson. Rad 3 nedifrån: 1. Karl Albin Gustafsson, 2. Doris Lundström 3. Sva Kroon, 4. Doris Bergendal 5. Asta Roslund, 6. Karin Karlsson, 7. Britta Rytting, 8. Ingrid Johansson 9. okänd 10. Karl Jansson, 11. okänd 12. Karl Karlsson, (AVE). Rad 4 nedifrån: 1. Nils Kroon, 2. Karl Erik Andersson, 3. Lennart Lind, 4. Evert Moberg, 5. Gideon Östman, 6. Arnold Ewertz, 7. Olle Karlsson, 8. Sven Ljungkvist, 9. Ture Andersson 10. Holger Lundström.
IMAGE
Kv. Måsen, Danska vägen 119 - Mössebergsgatan 20: Nya Hotellet. Gatan upp till Portarna var då en gräsbevuxen, föga trafikerad landsväg.Kv. Måsen, Danska vägen 119 - Mössebergsgatan 20: Nya Hotellet. Gatan upp till "Portarna" var då en gräsbevuxen, föga trafikerad landsväg.
IMAGE
Översta huset vid Nygatan i anslutning med Östertullsgatan, stenfoten var rappad med lera från Skoglia på Ållebergsvägen. Denna var belagd med kalkmakadam, som kördes sönder och vid regnväder blev ett utmärkt murbruk. Kortet troligen taget år 1897. Skoglia var namnet på Ållebergsvägen. I dörren står Emma Vetter, utanför hennes mor.Översta huset vid Nygatan i anslutning med Östertullsgatan, stenfoten var rappad med lera från "Skoglia" på Ållebergsvägen. Denna var belagd med kalkmakadam, som kördes sönder och vid regnväder blev ett utmärkt murbruk. Kortet troligen taget år 1897. "Skoglia" var namnet på Ållebergsvägen. I dörren står Emma Vetter, utanför hennes mor.
IMAGE
Infartsvägen sedd mot Nygatan t.v. och Östertullsgatan till höger. Skogslia mot Vetterska huset.Infartsvägen sedd mot Nygatan t.v. och Östertullsgatan till höger. Skogslia mot Vetterska huset.
IMAGE
Gårdsinteriör. Längst bort i huset mitt för vagnarna i den öppningen, som syns där, var en brunn. En gång drunknade en man där. Det går en källåder genom alla fastigheterna på denna sidan torget. På Thulinstomten, som är nästa tomt, var också en brunn. På Flygarns, som ligger på andra sidan brandgatan från torget, var även en brunn. Det var gott, men lite vatten i de brunnarna.Gårdsinteriör. Längst bort i huset mitt för vagnarna i den öppningen, som syns där, var en brunn. En gång drunknade en man där. Det går en källåder genom alla fastigheterna på denna sidan torget. På Thulinstomten, som är nästa tomt, var också en brunn. På Flygarns, som ligger på andra sidan brandgatan från torget, var även en brunn. Det var gott, men lite vatten i de brunnarna.
IMAGE
Kv. Bryggaren Storgatan 27-29, Ellet. Bryggeriet Victoria, Löfvingagården m.m. Nedanför bryggeriet skymtar det lilla Bogrenska huset. Till vänster synes gaveln av Löfvingagården, stadens stiligaste byggnad på sin tid.Kv. Bryggaren Storgatan 27-29, Ellet. Bryggeriet Victoria, Löfvingagården m.m. Nedanför bryggeriet skymtar det lilla Bogrenska huset. Till vänster synes gaveln av Löfvingagården, stadens stiligaste byggnad på sin tid.
IMAGE
Kv. Boktryckaren, Trädgårdsgatan 28, Dotorpsgatan 4, Bredins modehandel. Revs 1964 för att ge plats åt nya Domusbygget. Numera (2016) ligger Netto här.Kv. Boktryckaren, Trädgårdsgatan 28, Dotorpsgatan 4, Bredins modehandel. Revs 1964 för att ge plats åt nya Domusbygget. Numera (2016) ligger Netto här.
IMAGE
Brogärdet, Bestorp. Byggt omkring 1850. Köpt av staden omkring 1950. Siste ägare Karl Gustavsson 1869-1957.Brogärdet, Bestorp. Byggt omkring 1850. Köpt av staden omkring 1950. Siste ägare Karl Gustavsson 1869-1957.
IMAGE
Brogärdet, Bestorp. Byggt omkring 1850. Köpt av staden omkring1950. Siste ägare Karl Gustavsson 1869-1957.Brogärdet, Bestorp. Byggt omkring 1850. Köpt av staden omkring1950. Siste ägare Karl Gustavsson 1869-1957.
IMAGE
Lasarettet, kökspersonal 1936-38. Från vänster: 1. Inga Borg, 2. Hildur Kilander, 3. Stina Olsson, 4. Stina, 5. Greta Johansson.Lasarettet, kökspersonal 1936-38. Från vänster: 1. Inga Borg, 2. Hildur Kilander, 3. Stina Olsson, 4. Stina, 5. Greta Johansson.
IMAGE
Lasarettet, kökspersonal hämtar upp vatten. Från vänster: Alice gift sedermera med Tummen Jönsson, Hildur Kilander, Märta Myrberg.Lasarettet, kökspersonal hämtar upp vatten. Från vänster: Alice gift sedermera med "Tummen" Jönsson, Hildur Kilander, Märta Myrberg.
IMAGE
Skolklass, början av 1920-talet. Längst till vänster: Oskar Nilsson, längst till höger: Harry Nilsson.Skolklass, början av 1920-talet. Längst till vänster: Oskar Nilsson, längst till höger: Harry Nilsson.
IMAGE
Lasarettet, köket omkring 1936-38. Fr.v: 1. Astrid Palmkvist, 2. Iréne Johansson, f. Andersson 3. fru Eriksson (föreståndare) 4. Inga Borg 5. Hildur Kilander 6. Alice gift Andersson 7. Märta Helander 8.Märta Myrberg (första kokerska) 9.Astrid Jägerfeldt.Lasarettet, köket omkring 1936-38. Fr.v: 1. Astrid Palmkvist, 2. Iréne Johansson, f. Andersson 3. fru Eriksson (föreståndare) 4. Inga Borg 5. Hildur Kilander 6. Alice gift Andersson 7. Märta Helander 8.Märta Myrberg (första kokerska) 9.Astrid Jägerfeldt.
IMAGE
Parkgatan mot söder. Närmast t.h. kv. Tor 15, Odengatan 13. Närmast t.v. därom kv. Borgmästaren 17, Odengatan 33, borgmästare Brummers-Kocks hus. Längst t.v. kv. Borgmästaren 18, Odengatan 14, dr Erikssons hus. Från sekelskiftet.Parkgatan mot söder. Närmast t.h. kv. Tor 15, Odengatan 13. Närmast t.v. därom kv. Borgmästaren 17, Odengatan 33, borgmästare Brummers-Kocks hus. Längst t.v. kv. Borgmästaren 18, Odengatan 14, dr Erikssons hus. Från sekelskiftet.
IMAGE
Kv. Guldsmeden 10, Storgatan 30 - S:t Olofsgatan 4, Norders hörna 1906. G.W. Lundins bokhandel. Bokhandelsmedhjälparen Oskar Lundahl stående innerst på trappan.Kv. Guldsmeden 10, Storgatan 30 - S:t Olofsgatan 4, "Norders hörna" 1906. G.W. Lundins bokhandel. Bokhandelsmedhjälparen Oskar Lundahl stående innerst på trappan.
IMAGE
Interiör, Warenbergs hem (Tyskatomten). Förmaken sett från salen. Taget 1902 före auktionen. Fotografen har stått framför tamburdörren. På tamburen var en balkong. Drottningtavlan hänger på ytterväggen till Ekmans gränd. Det vita broderiet bakom gungstolen hör till en stor duk som täcker taffelpianot. Detta forslades på landsväg från Stockholm. Otto Warenberg var en mycket god vissångare. Otto Warenberg född 1839, död 1902. Helga Warenberg född 1843, död 1899. Arvinge:Karl Alfred Warenberg, f. 24/7 1878.Interiör, Warenbergs hem (Tyskatomten). Förmaken sett från salen. Taget 1902 före auktionen. Fotografen har stått framför tamburdörren. På tamburen var en balkong. Drottningtavlan hänger på ytterväggen till Ekmans gränd. Det vita broderiet bakom gungstolen hör till en stor duk som täcker taffelpianot. Detta forslades på landsväg från Stockholm. Otto Warenberg var en mycket god vissångare. Otto Warenberg född 1839, död 1902. Helga Warenberg född 1843, död 1899. Arvinge:Karl Alfred Warenberg, f. 24/7 1878.
IMAGE
Dotorpsgatan 8/Trädgårdsgatan 25, från s.v. Rehmarks hus, rivet sommaren 1959. Byggt 1902. Här ligger numera (2016) Fonus.Dotorpsgatan 8/Trädgårdsgatan 25, från s.v. Rehmarks hus, rivet sommaren 1959. Byggt 1902. Här ligger numera (2016) Fonus.
IMAGE
Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å Mossen nära Ällagatan eller nuvarande stadsäga 509. Där startade nya Folkets Park i augusti 1930 och därmed var Mössebergs Folkets park saga all. Denna park låg å Öster Nolgården stadsäga 890, vanligen kallad Nolgårdens äng. Var belägen nedanför bergsluttningen ovanför en lägre årsträckning. Dansbanan i norra hörnet och serveringen i sydvästra delen.Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å "Mossen" nära Ällagatan eller nuvarande stadsäga 509. Där startade nya Folkets Park i augusti 1930 och därmed var Mössebergs Folkets park saga all. Denna park låg å Öster Nolgården stadsäga 890, vanligen kallad Nolgårdens äng. Var belägen nedanför bergsluttningen ovanför en lägre årsträckning. Dansbanan i norra hörnet och serveringen i sydvästra delen.
IMAGE
Mösseberg, Bestorpsbäcken vid nuvarande Halvorsens. Huset ägdes av Halvorsen. Mösseberg är det kala berget. Bäcken rann från Pankasjön (Skogssjön). Foto från sekelskiftet.Mösseberg, Bestorpsbäcken vid nuvarande Halvorsens. Huset ägdes av Halvorsen. Mösseberg är det "kala" berget. Bäcken rann från Pankasjön (Skogssjön). Foto från sekelskiftet.
IMAGE
Kv. Gästgivaren Storgatan 36-34, S:t Olofsgatan 3. Bröllop: Tekla Gustafsson och Axel Holmbergs 6/6 1909. Nr 4 i främre raden från höger Torsten Gustafsson Nr 5 Vilhelm G., Nr 2 Ingeborg Gustafsson.Kv. Gästgivaren Storgatan 36-34, S:t Olofsgatan 3. Bröllop: Tekla Gustafsson och Axel Holmbergs 6/6 1909. Nr 4 i främre raden från höger Torsten Gustafsson Nr 5 Vilhelm G., Nr 2 Ingeborg Gustafsson.
IMAGE
Nummer från vänster 1. Tekla Gustafsson 2. Torsten Gustafsson 3. Albertina Gustafsson 4. Fredrik Gustafsson 5. Rudolf Gustafsson 6. Vilhelm Gustafsson 7. Ingeborg Gustafsson. Fredrik Gustafsson hade spannmålsfirma.Nummer från vänster 1. Tekla Gustafsson 2. Torsten Gustafsson 3. Albertina Gustafsson 4. Fredrik Gustafsson 5. Rudolf Gustafsson 6. Vilhelm Gustafsson 7. Ingeborg Gustafsson. Fredrik Gustafsson hade spannmålsfirma.
IMAGE
Begravning av Albertina Gustafsson, Storgatan 2. Från vänster: 1. Fredrik Gustafsson 2. Tekla Holmberg 3. Axel Holmberg 4. Torsten Gustafsson. Flickan längst fram t.h. Märta Brännberg.Begravning av Albertina Gustafsson, Storgatan 2. Från vänster: 1. Fredrik Gustafsson 2. Tekla Holmberg 3. Axel Holmberg 4. Torsten Gustafsson. Flickan längst fram t.h. Märta Brännberg.
IMAGE
Stora torget, kv. Guldsmeden. Storgatan 18 - Dotorpsgatan 1 till höger. Mitt i bilden polis Hellström. Mannen med käppen t.v. heter Ljus.Stora torget, kv. Guldsmeden. Storgatan 18 - Dotorpsgatan 1 till höger. Mitt i bilden polis Hellström. Mannen med käppen t.v. heter Ljus.
IMAGE
Rantens stationshus och hotell i festlig väntan på Kung Oscar. Observera unionsflaggorna och skorstenen. Vid Oscars genomresa till älgjakten på Halleberg.Rantens stationshus och hotell i festlig väntan på Kung Oscar. Observera unionsflaggorna och skorstenen. Vid Oscars genomresa till älgjakten på Halleberg.
IMAGE
Järnvägen, Konung Oscar II i samspråk med landshövdingen. Stins Wållgren (i uniform) stående intill kungens vagn, t.f. borgmäst. Rasmussen (i vit halsduk) närmast vagnen, riksmarskalken v. Essen (civil) i fotots mitt järnvägstjänstemän: de fem med ryggen häremot : Nilsson, C.F. Andersson (Adhe), Hall, Schöldberg och Lundin. De fyra med ansiktet häråt: Lagergreen, Saxberg, Biellsten och Magnusson.Järnvägen, Konung Oscar II i samspråk med landshövdingen. Stins Wållgren (i uniform) stående intill kungens vagn, t.f. borgmäst. Rasmussen (i vit halsduk) närmast vagnen, riksmarskalken v. Essen (civil) i fotots mitt järnvägstjänstemän: de fem med ryggen häremot : Nilsson, C.F. Andersson (Adhe), Hall, Schöldberg och Lundin. De fyra med ansiktet häråt: Lagergreen, Saxberg, Biellsten och Magnusson.
IMAGE
Planteringsförbundets park. Dansbanan vid 1898 års fest. De tre i förgrunden är fr.v. handlanden Gustaf Andersson, handl. N. Ekman och direktören Adolf Elliot.Planteringsförbundets park. Dansbanan vid 1898 års fest. De tre i förgrunden är fr.v. handlanden Gustaf Andersson, handl. N. Ekman och direktören Adolf Elliot.
IMAGE
Sjögatan, den gamla utfartsvägen till Göteborg gick i skarp vinkel från Storgatan mellan bryggeriet Victoria och godisfabriken.Sjögatan, den gamla utfartsvägen till Göteborg gick i skarp vinkel från Storgatan mellan bryggeriet Victoria och godisfabriken.
IMAGE
Sjögatan. Efter att från gamla Göteborgsvägen ha passerat över ett flertal järnvägsspår och omedelbart därpå tvära kurvor gick vägen via Storgatan in mot staden.Sjögatan. Efter att från gamla Göteborgsvägen ha passerat över ett flertal järnvägsspår och omedelbart därpå tvära kurvor gick vägen via Storgatan in mot staden.
IMAGE
Sjögatan. Efter att från gamla Göteborgsvägen ha passerat över ett flertal järnvägsspår och omedelbart därpå tvära kurvor gick vägen via Storgatan in mot staden.Sjögatan. Efter att från gamla Göteborgsvägen ha passerat över ett flertal järnvägsspår och omedelbart därpå tvära kurvor gick vägen via Storgatan in mot staden.
IMAGE
Pompeijus Skofabrik omkring 1935. Från vänster: 1. Disponent Josef Pompeijus. 2. Karin Karlsson. 3-5 okända. 6. Doris Lundström. 7. Svea Kroon. 8. Margit Jansson, f. Pompeijus. 9. fabrikör K.J. Pompeijus. 10. verkmästare Arvid Pompeijus. 11. fabrikör Levi Pompeijus. 12. Fröken Pompeijus. 13. Rose-Marie Pompeijus. Andra raden från vänster. 14. Oskar Nilsson. 15. Erik Larsson. 16. Lennart Kroon. 17. Stig Eriksson. 18. Sven Ljungkvist. 19. Holger Lundström. 20. Doris Bergendal, sedemera gift med Arvid Pompeijus. 21. Ingrid Johansson. 22 Folke Kroon. 23. Arnold Ewerts. 24. Gideon Östman. 25.Karl-Albin Gustafsson. 26 Karl Jansson. 27. Nils Kroon. 28. Josef Moberg. 29. Evert Moberg. 30. okänd. 31. Karl (KEA) Andersson (Karl-Erik). 32. Ture Andersson. 33. Nils Elg. 34. Plattis Henriksson. 35. okändPompeijus Skofabrik omkring 1935. Från vänster: 1. Disponent Josef Pompeijus. 2. Karin Karlsson. 3-5 okända. 6. Doris Lundström. 7. Svea Kroon. 8. Margit Jansson, f. Pompeijus. 9. fabrikör K.J. Pompeijus. 10. verkmästare Arvid Pompeijus. 11. fabrikör Levi Pompeijus. 12. Fröken Pompeijus. 13. Rose-Marie Pompeijus. Andra raden från vänster. 14. Oskar Nilsson. 15. Erik Larsson. 16. Lennart Kroon. 17. Stig Eriksson. 18. Sven Ljungkvist. 19. Holger Lundström. 20. Doris Bergendal, sedemera gift med Arvid Pompeijus. 21. Ingrid Johansson. 22 Folke Kroon. 23. Arnold Ewerts. 24. Gideon Östman. 25.Karl-Albin Gustafsson. 26 Karl Jansson. 27. Nils Kroon. 28. Josef Moberg. 29. Evert Moberg. 30. okänd. 31. Karl (KEA) Andersson (Karl-Erik). 32. Ture Andersson. 33. Nils Elg. 34. "Plattis" Henriksson. 35. okänd
IMAGE
Falbygdens museum, Miljögruppen på Kyrkerörsskolan framför pjäsen Skit i samband med utställningen Nej nu Falbygdens museum, Miljögruppen på Kyrkerörsskolan framför pjäsen "Skit" i samband med utställningen "Nej nu "
IMAGE
Kv. S:t Sigfrid, gamla slöjdskolan och bibliotekshuset var placerat på skoltomten vid Westerbergsgatan. Revs 1948 för den nya byggnaden.Kv. S:t Sigfrid, gamla slöjdskolan och bibliotekshuset var placerat på skoltomten vid Westerbergsgatan. Revs 1948 för den nya byggnaden.
IMAGE
Kv. Klockaren, Landbogatan 2, Wallanders bageri. Gården kallades Wallanderska gården men tillhörde Frans Eriksson. Gränsade till Storgatan 7-9. Revs 1911. Nils Janssons gård och magasin t.h.Kv. Klockaren, Landbogatan 2, Wallanders bageri. Gården kallades Wallanderska gården men tillhörde Frans Eriksson. Gränsade till Storgatan 7-9. Revs 1911. Nils Janssons gård och magasin t.h.
IMAGE
Kv. Heimdal Eriksg. 9. Elghs hus (Uggleboet) Revs 1967-1968. 1970 parkeringsplats för ICA-varuhuset i Kv. Hinden.Kv. Heimdal Eriksg. 9. Elghs hus ("Uggleboet") Revs 1967-1968. 1970 parkeringsplats för ICA-varuhuset i Kv. Hinden.
IMAGE
Kv. Plåtslagaren, Nygatan 21. Bryggare Perssons hus vid Köttorget, senare Åblads. Rivet 1935. Gårdsinteriör. Ett av stadens äldre svagdricksbryggerier.Kv. Plåtslagaren, Nygatan 21. Bryggare Perssons hus vid Köttorget, senare Åblads. Rivet 1935. Gårdsinteriör. "Ett av stadens äldre svagdricksbryggerier".
IMAGE
Kv. Plåtslagaren, Nygatan 21. Bryggare Perssons hus vid Köttorget, senare Åblads. Rivet 1935. Gårdsinteriör. Ett av stadens äldre svagdricksbryggerier.Kv. Plåtslagaren, Nygatan 21. Bryggare Perssons hus vid Köttorget, senare Åblads. Rivet 1935. Gårdsinteriör. "Ett av stadens äldre svagdricksbryggerier".
IMAGE
Storgatan 8, åt gården. Gårdshuset t.v. det första av tegel uppförda huset i Falköping, byggdes år 1842.Storgatan 8, åt gården. Gårdshuset t.v. det första av tegel uppförda huset i Falköping, byggdes år 1842.
IMAGE
Storgatan 16, Thulinstomten. Under rivning 1912. I 1:a fönstret från vänster: okänd, i 2:a fönstret: snickarna Molin, Frejagatan 7,Amadeus Johansson, Daretorp, och Auf. Hjellström, Bestorp, i 3:e fönstret: kakelugnsmakarna Carl Högberg och Johan Nilsson, i 4:e fönstret: 2 skolpojkar, av dem t.h. förmodligen son till brevbärare Ullberg, i 5:e fönstret: snickare Valfrid Andersson, Stommen, Luttra, och handl. Nils Johansson i firma Johansson & Plith, med affären i huset, som skymtar t.h. på kortet och som var den förstbyggda delen av hela komplexet Storgatan 16, och vilken första del uppfördes där de gamla s.k. Basar-bodarna stått. På hästskjutsarna fr. v.stadsarbetare Natanael Karlsson (kallad Pipe-Karlsson på grund av att pipan ständigt hängde i munnen) och Levin Johansson, Blåsås.På gatan (bakre raden) fr. v. snick. Johannes Olsson (kallad Ost - Olsson, emedan han var gift med osthandlerskan Anna Olsson), springpojken hos Lindgrens Joh. Oskar Barkh, fyra okända , och sist t.h. handelsbiträdeStorgatan 16, Thulinstomten. Under rivning 1912. I 1:a fönstret från vänster: okänd, i 2:a fönstret: snickarna Molin, Frejagatan 7,Amadeus Johansson, Daretorp, och Auf. Hjellström, Bestorp, i 3:e fönstret: kakelugnsmakarna Carl Högberg och Johan Nilsson, i 4:e fönstret: 2 skolpojkar, av dem t.h. förmodligen son till brevbärare Ullberg, i 5:e fönstret: snickare Valfrid Andersson, Stommen, Luttra, och handl. Nils Johansson i firma Johansson & Plith, med affären i huset, som skymtar t.h. på kortet och som var den förstbyggda delen av hela komplexet Storgatan 16, och vilken första del uppfördes där de gamla s.k. "Basar-bodarna" stått. På hästskjutsarna fr. v.stadsarbetare Natanael Karlsson (kallad Pipe-Karlsson på grund av att pipan ständigt hängde i munnen) och Levin Johansson, Blåsås.På gatan (bakre raden) fr. v. snick. Johannes Olsson (kallad Ost - Olsson, emedan han var gift med osthandlerskan Anna Olsson), springpojken hos Lindgrens Joh. Oskar Barkh, fyra okända , och sist t.h. handelsbiträde
IMAGE
Kv. Gästgivaren, Storgatan 42, Samskolan. Byggd 1864-65. Upphörde som samskola 1911, då nya läroverket invigdes. Användes sedan som bostadshus. Revs 1964 för att ge plats åt nya S:t Olofs-husets nedre del. Troligen revs Storgatan 36 och 40 samtidigt.Kv. Gästgivaren, Storgatan 42, Samskolan. Byggd 1864-65. Upphörde som samskola 1911, då nya läroverket invigdes. Användes sedan som bostadshus. Revs 1964 för att ge plats åt nya S:t Olofs-husets nedre del. Troligen revs Storgatan 36 och 40 samtidigt.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 30555)>>