Explore your Results

ThumbnailTitle
Felelet ily czimü röpiratra: Ein juridisch-politisches Charakterbild, getreu nach dem siebenbürgischen Leben gezeichnet von einem Anbesangenen Hermanstadt, 1868. Durch von Theodor SteinhausenFelelet ily czimü röpiratra: "Ein juridisch-politisches Charakterbild, getreu nach dem siebenbürgischen Leben gezeichnet von einem Anbesangenen" Hermanstadt, 1868. Durch von Theodor Steinhausen
TEXT
Választási nyomtatványok az 1870/1890-es évekbőlVálasztási nyomtatványok az 1870/1890-es évekből
TEXT
1847 vagy 1848?1847 vagy 1848?
TEXT
Választási nyomtatványok az 1870/1890-es évekbőlVálasztási nyomtatványok az 1870/1890-es évekből
TEXT
Mindent a hazáért még népszerüségedet isMindent a hazáért még népszerüségedet is
TEXT
A menedékjog, a nemzetközi jog alapelveiből származtatvaA menedékjog, a nemzetközi jog alapelveiből származtatva
TEXT
Méltóságos Ürményi Ürményi József ... Tolna-vármegye főispánjának neve napjára teszi hódoló tiszteletét Mehrverth IgnáczMéltóságos Ürményi Ürményi József ... Tolna-vármegye főispánjának neve napjára teszi hódoló tiszteletét Mehrverth Ignácz
TEXT
A kérdések kérdéseA kérdések kérdése
TEXT
Alföldi út-hálózatAlföldi út-hálózat
TEXT
Magyar politikaMagyar politika
TEXT
A physikai világ communistikus irányzataA physikai világ communistikus irányzata
TEXT
GörgeiGörgei
TEXT
Über die organisation, bezüglich Reorganisation der amtlichen StatistikÜber die organisation, bezüglich Reorganisation der amtlichen Statistik
TEXT
Gedanken über die Kriterien der NationälitätGedanken über die Kriterien der Nationälität
TEXT
Kossuth Lajos september 28. leveléreKossuth Lajos september 28. levelére
TEXT
Gazdátlan levelekGazdátlan levelek
TEXT
A baloldal politikájaA baloldal politikája
TEXT
Gabonaárak hullámzásairól a XIX. században és a gabonadrágaságok hatásairólGabonaárak hullámzásairól a XIX. században és a gabonadrágaságok hatásairól
TEXT
Barátságos beszélgetés a község házánál a magyar népszámlálásrólBarátságos beszélgetés a község házánál a magyar népszámlálásról
TEXT
ParticularismusParticularismus
TEXT
Egy baloldali programmEgy baloldali programm
TEXT
ParticularismusParticularismus
TEXT
A közigazgatási törvényjavaslatokA közigazgatási törvényjavaslatok
TEXT
A közigazgatási javaslatrólA közigazgatási javaslatról
TEXT
Az ifjusághoz május 1-én 1849.Az ifjusághoz május 1-én 1849.
TEXT
Kossuth Lajos újabb leveleireKossuth Lajos újabb leveleire
TEXT
Emlékbeszéd gróf Teleki László M. Akad. tiszt. tag felettEmlékbeszéd gróf Teleki László M. Akad. tiszt. tag felett
TEXT
Parlamenti felelős kormány és megyei rendszerParlamenti felelős kormány és megyei rendszer
TEXT
Dr. Smolka reichsrathi lengyel követ beszéde a magyar ügybenDr. Smolka reichsrathi lengyel követ beszéde a magyar ügyben
TEXT
A római kérdés és RenanA római kérdés és Renan
TEXT
Észrevételek a megyék átalakitása körülÉszrevételek a megyék átalakitása körül
TEXT
VálasztóimhozVálasztóimhoz
TEXT
Néhány szó a választásokra vonatkozólagNéhány szó a választásokra vonatkozólag
TEXT
Deák FerenczDeák Ferencz
TEXT
Rójuk le 800 éves adósságunkat és állitsunk Szent István király dicsőitésére emléket, mely diszére válnék mind a dicsőitendőnek, mind a dicsőitőknekRójuk le 800 éves adósságunkat és állitsunk Szent István király dicsőitésére emléket, mely diszére válnék mind a dicsőitendőnek, mind a dicsőitőknek
TEXT
Borsodvármegye szervezési munkálata az 1870. XLII. t. cz. értelmébenBorsodvármegye szervezési munkálata az 1870. XLII. t. cz. értelmében
TEXT
Báró Baldácsy Antal a karczagi vál. kerület képviselőjének beszámoló beszéde 1875. évrőlBáró Baldácsy Antal a karczagi vál. kerület képviselőjének beszámoló beszéde 1875. évről
TEXT
Honfiui kegyelet repkényeHonfiui kegyelet repkénye
TEXT
Zur AuswanderungsfrageZur Auswanderungsfrage
TEXT
Kisérlet a rendezési kérdések részletezett megoldásáraKisérlet a rendezési kérdések részletezett megoldására
TEXT
Gyászbeszéd Rudolf koronaörökös ... emlékére 1889. évi február hó 10-én tartott Gyász-Istenitisztelet alkalmából ...Gyászbeszéd Rudolf koronaörökös ... emlékére 1889. évi február hó 10-én tartott Gyász-Istenitisztelet alkalmából ...
TEXT
Bellusi Baross Gábor M. kir. kereskedelemügyi minister ... jelentése a m. k. postatakarékpénztár 1889. évi működéséről és az elért eredményrőlBellusi Baross Gábor M. kir. kereskedelemügyi minister ... jelentése a m. k. postatakarékpénztár 1889. évi működéséről és az elért eredményről
TEXT
Parlamenti alkotmány és vármegyei reactioParlamenti alkotmány és vármegyei reactio
TEXT
Nyilt levél Tokaj város és vidéke ... közönségéhez ... a filloxéra elleni védekezési ügybenNyilt levél Tokaj város és vidéke ... közönségéhez ... a filloxéra elleni védekezési ügyben
TEXT
Öt év történeteÖt év története
TEXT
Regierung und OppositionRegierung und Opposition
TEXT
A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasúttársaság magyarországi uradalmának leirásaA Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasúttársaság magyarországi uradalmának leirása
TEXT
Márczius 15-ki emlékMárczius 15-ki emlék
TEXT
Beschreibung der Ungarischen Domäne der Priviélegirten Österreichisch-Ungarischen Staats-Eisenbahn-GesellschaftBeschreibung der Ungarischen Domäne der Priviélegirten Österreichisch-Ungarischen Staats-Eisenbahn-Gesellschaft
TEXT
A báró Fejérváry és Gromon czégA báró Fejérváry és Gromon czég
TEXT
Inditvány az általános és titkos választási jog behozatala irántInditvány az általános és titkos választási jog behozatala iránt
TEXT
A Bethleni Takarékpénztár XXV-ik évi zárszámadása, 1895 deczember 31-énA Bethleni Takarékpénztár XXV-ik évi zárszámadása, 1895 deczember 31-én
TEXT
Ehrenrächtliche Anzeige ... gegen Géza Frhr. v. Fejérváry ...Ehrenrächtliche Anzeige ... gegen Géza Frhr. v. Fejérváry ...
TEXT
1848. márczius 15.1848. márczius 15.
TEXT
In memoria dell' amata defunta sovrana l'imperatrice regina ElisabettaIn memoria dell' amata defunta sovrana l'imperatrice regina Elisabetta
TEXT
Gyászbeszéd ... Erzsébet királyné emlékére isteni tisztelet alkalmával... 1898 szeptember 21-énGyászbeszéd ... Erzsébet királyné emlékére isteni tisztelet alkalmával... 1898 szeptember 21-én
TEXT
NemzetiségNemzetiség
TEXT
Ivánka Zsigmond és a pánszlávizmusIvánka Zsigmond és a pánszlávizmus
TEXT
A magyar nemzet szebb jövöjeA magyar nemzet szebb jövöje
TEXT
Zsigmond ... kassai püspöknek ... a kereszténység Magyarországba való behozatala és a keresztény Magyar Királyság megalapítása kilenc-százados örömünnepe alkalmából ... a kassai egyházmegye híveihez intézett szózataZsigmond ... kassai püspöknek ... a kereszténység Magyarországba való behozatala és a keresztény Magyar Királyság megalapítása kilenc-százados örömünnepe alkalmából ... a kassai egyházmegye híveihez intézett szózata
TEXT
Politische Rückblicke in Bezug auf KroatienPolitische Rückblicke in Bezug auf Kroatien
TEXT
Budapest városházárólBudapest városházáról
TEXT
Jelentés ... Darányi Ignácz ... úrhoz Magyarország selyemtenyésztésére és selyemiparának állapotáról az 1899-ik évbenJelentés ... Darányi Ignácz ... úrhoz Magyarország selyemtenyésztésére és selyemiparának állapotáról az 1899-ik évben
TEXT
A kérdések kérdéseA kérdések kérdése
TEXT
Pártjaink feladata a választások utánPártjaink feladata a választások után
TEXT
Zemplén-VármegyeZemplén-Vármegye
TEXT
Felhivás és kérelem a horvátországi magyarság érdekébenFelhivás és kérelem a horvátországi magyarság érdekében
TEXT
A fövárosi törvény tárgyalása az országgyülésen gyorsirói jegyzetek nyománA fövárosi törvény tárgyalása az országgyülésen gyorsirói jegyzetek nyomán
TEXT
Ismertetés az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztárról szóló 1900: XVI. és 1902: XIV. törvényczikkeknek a gazdasági cselédek biztosítására vonatkozó intézkedéseirőlIsmertetés az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztárról szóló 1900: XVI. és 1902: XIV. törvényczikkeknek a gazdasági cselédek biztosítására vonatkozó intézkedéseiről
TEXT
Das legitime Recht Ungarns und seines KönigsDas legitime Recht Ungarns und seines Königs
TEXT
Forradalom utánForradalom után
TEXT
Még egy szó a forradalom utánMég egy szó a forradalom után
TEXT
MozaikMozaik
TEXT
Vázlatok egy év történetébőlVázlatok egy év történetéből
TEXT
A baloldal törekvéseA baloldal törekvése
TEXT
Vázlatok az alkotmányozási elmélet körébőlVázlatok az alkotmányozási elmélet köréből
TEXT
Czikkelye Bihar vármegye' 1861-ik évi september' 18-ik s több napján Nagyváradon tartott bizottmányi közgyölése' jegyzőkönyvénekCzikkelye Bihar vármegye' 1861-ik évi september' 18-ik s több napján Nagyváradon tartott bizottmányi közgyölése' jegyzőkönyvének
TEXT
Emlékirat a sárospataki akadémia reformjárólEmlékirat a sárospataki akadémia reformjáról
TEXT
Nyilt levél ... Vay Miklós ... ő kegyelmességéhezNyilt levél ... Vay Miklós ... ő kegyelmességéhez
TEXT
A magyar országgyülési baloldal válaszfelirati javaslataA magyar országgyülési baloldal válaszfelirati javaslata
TEXT
Szakácsi Dániel beszéde az 1869-dik évi jun. 30-án tartott országos ülésben országos ülésbenSzakácsi Dániel beszéde az 1869-dik évi jun. 30-án tartott országos ülésben országos ülésben
TEXT
Törvényjavaslat a felsőházrólTörvényjavaslat a felsőházról
TEXT
Zum dritten Male trop tardZum dritten Male trop tard
TEXT
Aus UngarnAus Ungarn
TEXT
Körvonalazása azon fölényeknek, melyek Zemplénmegye pataki járásbiróságának Sárospatak városában elhelyezését jogosan indokoljákKörvonalazása azon fölényeknek, melyek Zemplénmegye pataki járásbiróságának Sárospatak városában elhelyezését jogosan indokolják
TEXT
Emlékbeszéd Nyáry Pál ... arcképének Pest-megye tanácskozási termében ... történt felállítása alkalmából tartotta Gulner Gyula ...Emlékbeszéd Nyáry Pál ... arcképének Pest-megye tanácskozási termében ... történt felállítása alkalmából tartotta Gulner Gyula ...
TEXT
A nemzetiségi kérdés a jelen és a jövő szempontjaibólA nemzetiségi kérdés a jelen és a jövő szempontjaiból
TEXT
Zur Lösung der ungarischen FrageZur Lösung der ungarischen Frage
TEXT
Tájékozás a hazai hadrendszerről alkotandó törvényjavaslat körülTájékozás a hazai hadrendszerről alkotandó törvényjavaslat körül
TEXT
A köztörvényhatósági önkormányzat biztositásárólA köztörvényhatósági önkormányzat biztositásáról
TEXT
Tisza Kálmán beszéde a képviselőház f. h. 8-án tartott ülésébenTisza Kálmán beszéde a képviselőház f. h. 8-án tartott ülésében
TEXT
A magyar népalkotmány vázlata, felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal, közjogi szempontból tekintveA magyar népalkotmány vázlata, felelős minisztériummal és megyei önkormányzattal, közjogi szempontból tekintve
TEXT
Kossuth Lajos okos emberKossuth Lajos okos ember
TEXT
A pozsonyi Királyi Akadémia tanárainak Trefort Ágoston vallás- és közoktatási minister úr Ő Nagyméltósága elé terjesztett emlékirata egy Pozsonyban fölállítandó Deák Ferenc Egyetem tárgyábanA pozsonyi Királyi Akadémia tanárainak Trefort Ágoston vallás- és közoktatási minister úr Ő Nagyméltósága elé terjesztett emlékirata egy Pozsonyban fölállítandó Deák Ferenc Egyetem tárgyában
TEXT
Röpirat a választókhozRöpirat a választókhoz
TEXT
A Csepel sziget-csúcs jövőjeA Csepel sziget-csúcs jövője
TEXT
Nyilt-levél Zemplén vármegye főurai, főrangu hölgyei, városaihoz, gazda- és iparos közönségéhezNyilt-levél Zemplén vármegye főurai, főrangu hölgyei, városaihoz, gazda- és iparos közönségéhez
TEXT
NyilatkozatNyilatkozat
TEXT
Hoffmann Pál képviselői jelentése a nagymártoni választókerület polgáraihozHoffmann Pál képviselői jelentése a nagymártoni választókerület polgáraihoz
TEXT
Pál gazda a jobb- és baloldalrólPál gazda a jobb- és baloldalról
TEXT
1 - 100 (Total Results 5047)>>