Explore your Results

ThumbnailTitle
Neueste Uebersicht der Straßenbenennung und Hausnummerirung in der Haupt- und Residenz-Stadt Breslau, verbunden mit der Eintheilung der Häuser in Polizei- Parochial- und Stadt-BezirkeNeueste Uebersicht der Straßenbenennung und Hausnummerirung in der Haupt- und Residenz-Stadt Breslau, verbunden mit der Eintheilung der Häuser in Polizei- Parochial- und Stadt-Bezirke
TEXT
Übersicht der Geschäftstätigkeit der Handelskammer für die Kreise Reichenbach, Schweidnitz und Waldenburg im Jahre 1850Übersicht der Geschäftstätigkeit der Handelskammer für die Kreise Reichenbach, Schweidnitz und Waldenburg im Jahre 1850
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 9Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 9
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 7Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 7
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 8Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 8
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 6Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 6
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 7Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 7
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 1Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 1
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 5Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 5
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 6Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 6
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 2Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 2
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 8Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 8
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 4Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 4
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 9,10Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 9,10
TEXT
Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 3Praca szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok III, Nr 3
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok XIV, nr 3Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok XIV, nr 3
TEXT
Physics of low-dimensional structuresPhysics of low-dimensional structures
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 3Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 3
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 4Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 4
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną. Rok V, Nr 1Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną. Rok V, Nr 1
TEXT
Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 2Praca Szkolna : dodatek miesięczny do Głosu Nauczycielskiego, poświęcony sprawom pedagogiczno-dydaktycznym w związku z praktyką szkolną, Rok V, nr 2
TEXT
Autorytet w wychowaniu domowem i szkolnemAutorytet w wychowaniu domowem i szkolnem
TEXT
Zasady dydaktyki w zastosowaniu do zadań kursów uzupełniających dla praktykantów zawodowych : podręcznik dla organizatorów i nauczycieli szkół dokształcającychZasady dydaktyki w zastosowaniu do zadań kursów uzupełniających dla praktykantów zawodowych : podręcznik dla organizatorów i nauczycieli szkół dokształcających
TEXT
Nauka fizyki : podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 2Nauka fizyki : podręcznik przeznaczony do użytku uczniów klas wyższych szkół średnich. T. 2
TEXT
Jak realizować nowy program matematyki. Cz. 2Jak realizować nowy program matematyki. Cz. 2
TEXT
Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 11-24Handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 11-24
TEXT
e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 3, 2009, Issue 1e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 3, 2009, Issue 1
TEXT
e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 2, 2008, Issue 1e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 2, 2008, Issue 1
TEXT
Rola ekoinnowacji w strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 309-319Rola ekoinnowacji w strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 309-319
TEXT
e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 1, 2007, Issue 1e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 1, 2007, Issue 1
TEXT
e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 5, 2011, Issue 1e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 5, 2011, Issue 1
TEXT
e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 4, 2010, Issue 1e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 4, 2010, Issue 1
TEXT
Zarządzanie rezerwami walutowymi Chin - problemy i wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 73-83Zarządzanie rezerwami walutowymi Chin - problemy i wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 73-83
TEXT
e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 6, 2012, Issue 1e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 6, 2012, Issue 1
TEXT
e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 7, 2013, Issue 1e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 7, 2013, Issue 1
TEXT
Potencjał rozwojowy (inwestycyjny) MŚP na terenie województwa łódzkiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 253-259Potencjał rozwojowy (inwestycyjny) MŚP na terenie województwa łódzkiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 253-259
TEXT
Proekologiczne podejście do energetyki i jej wpływ na handel zagraniczny Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 200-209Proekologiczne podejście do energetyki i jej wpływ na handel zagraniczny Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 1, s. 200-209
TEXT
Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 2, s. 39-48Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 267, T. 2, s. 39-48
TEXT
Wybrane problemy budowy i wdrażania zrównoważonej karty wyników w szpitalu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 265, s. 77-89Wybrane problemy budowy i wdrażania zrównoważonej karty wyników w szpitalu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 265, s. 77-89
TEXT
Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 264, s. 57-70Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 264, s. 57-70
TEXT
Podręczny poradnik dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnychPodręczny poradnik dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnych
TEXT
Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 1Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 1
TEXT
Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 4Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 4
TEXT
Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 2Polskie Archiwum Psychologji : Tom IV, nr 2
TEXT
Polskie Archiwum Psychologii : Tom IV, nr 3Polskie Archiwum Psychologii : Tom IV, nr 3
TEXT
Manufacturing control systemsManufacturing control systems
TEXT
Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów - przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 144-154Wartość dla interesariuszy w ocenie projektów i portfeli projektów - przesłanki koncepcji a wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 144-154
TEXT
Koncepcja sieci w zarządzaniu publicznym: pomiar efektywności partnerstw lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 360-366Koncepcja sieci w zarządzaniu publicznym: pomiar efektywności partnerstw lokalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 277, s. 360-366
TEXT
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - istota i współczesne wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 274, s. 28-38Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - istota i współczesne wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 274, s. 28-38
TEXT
Atlas anatomii roślinAtlas anatomii roślin
TEXT
Antropopresja ekoenergetyczna w procesie zmiany krajobrazu na przykładzie wybranych farm wiatrowych w PolsceAntropopresja ekoenergetyczna w procesie zmiany krajobrazu na przykładzie wybranych farm wiatrowych w Polsce
TEXT
Aktualne problemy w patologii koni : międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 22-23 czerwca 2013 r.Aktualne problemy w patologii koni : międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 22-23 czerwca 2013 r.
TEXT
Rozwój rolnictwa ekologicznegoRozwój rolnictwa ekologicznego
TEXT
Aktywność transferazowa obojętnej alfa-glukozydazy i jej zmiany sezonowe w surowicy krwi karpi (Cyprinus carpio L.)Aktywność transferazowa obojętnej alfa-glukozydazy i jej zmiany sezonowe w surowicy krwi karpi (Cyprinus carpio L.)
TEXT
Packaging of electronics, photonics and microsystemsPackaging of electronics, photonics and microsystems
TEXT
Projekt organizacji szkolnictwa : 1. Zasady organizacji. 2. Programy i planyProjekt organizacji szkolnictwa : 1. Zasady organizacji. 2. Programy i plany
TEXT
Związki fenolowe w nalewkach z wybranych owocówZwiązki fenolowe w nalewkach z wybranych owoców
TEXT
Zastosowanie żywych ściółek w rzędach drzew jabłoni jako alternatywnego sposobu pielęgnacji gleby w porównaniu z ugorem herbicydowymZastosowanie żywych ściółek w rzędach drzew jabłoni jako alternatywnego sposobu pielęgnacji gleby w porównaniu z ugorem herbicydowym
TEXT
Badania nad występowaniem subklinicznej kwasicy oddechowej u psów rasy bokser w przebiegu zespołu brachycefalicznegoBadania nad występowaniem subklinicznej kwasicy oddechowej u psów rasy bokser w przebiegu zespołu brachycefalicznego
TEXT
Kinetics of change in the concentrations of chlorine and chlorine dioxide in water distribution systemsKinetics of change in the concentrations of chlorine and chlorine dioxide in water distribution systems
TEXT
Aktywność funduszy venture capital w ramach alternatywnych systemów obrotu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 2, s. 488-497Aktywność funduszy venture capital w ramach alternatywnych systemów obrotu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 2, s. 488-497
TEXT
Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 480-489Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 1, s. 480-489
TEXT
On the quality of regular correlated pairs (R(K), R0(k)), measured by the value of the coefficient r2(k). Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 9-14On the quality of regular correlated pairs (R(K), R0(k)), measured by the value of the coefficient r2(k). Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 9-14
TEXT
Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 126-138Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 126-138
TEXT
Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125
TEXT
Possibility of using meta-analysis in econometrics. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 15-23Possibility of using meta-analysis in econometrics. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 15-23
TEXT
Masking problem in identification of service quality determinants with an application of the CART model - an example of the public services quality research in Poland. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 24-31Masking problem in identification of service quality determinants with an application of the CART model - an example of the public services quality research in Poland. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 24-31
TEXT
Some remarks on the original price index inspired by the notes of Peter von der Lippe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 40-54Some remarks on the original price index inspired by the notes of Peter von der Lippe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 40-54
TEXT
The applications of the Kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 55-64The applications of the Kernel densities to modeling the generalized Pareto distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 55-64
TEXT
Determinants of poverty - binary logit model with interaction terms approach. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 65-77Determinants of poverty - binary logit model with interaction terms approach. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 65-77
TEXT
Income tax: A comparison of the forecasting methodologies. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 104-112Income tax: A comparison of the forecasting methodologies. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 104-112
TEXT
Identity economics and higher education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 95-103Identity economics and higher education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 95-103
TEXT
On the non-monetary benefits of tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 78-94On the non-monetary benefits of tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 78-94
TEXT
Distance function between structure of variants in consensus determining process in supply chain management systems. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 131-140Distance function between structure of variants in consensus determining process in supply chain management systems. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 131-140
TEXT
Uwarunkowania i metody zarządzania wypłacalnością małych i średnich przedsiębiorstwUwarunkowania i metody zarządzania wypłacalnością małych i średnich przedsiębiorstw
TEXT
On measuring the real value of production. Reflections on the economic order of the real world on occasion of the financial crisis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 162-183On measuring the real value of production. Reflections on the economic order of the real world on occasion of the financial crisis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 162-183
TEXT
Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of combined forecasts and meta-forecast. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 152-161Comparative analysis of accuracy of selected methods of building of combined forecasts and meta-forecast. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 152-161
TEXT
End of life in Europe: An empirical analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 184-197End of life in Europe: An empirical analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 184-197
TEXT
Geometrical perspective on rotation and data structure diagnosis in factor analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 198-209Geometrical perspective on rotation and data structure diagnosis in factor analysis. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 198-209
TEXT
Forecasting the critical points of stock market's indices using Log-Periodic Power Law. Ekonometria = Econometrcis, 2013, Nr 1 (39), s. 100-110Forecasting the critical points of stock market's indices using Log-Periodic Power Law. Ekonometria = Econometrcis, 2013, Nr 1 (39), s. 100-110
TEXT
An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 210-221An attempt at identification sources of variation in monthly net incomes among persons with tertiary education. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 210-221
TEXT
Zero-inflated claim count modeling and testing - a case study. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 144-151Zero-inflated claim count modeling and testing - a case study. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 144-151
TEXT
Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 111-120Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 111-120
TEXT
Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residental markets. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 121-132Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residental markets. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 121-132
TEXT
The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143
TEXT
Forecasting risk of decision - making processes. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 30-39Forecasting risk of decision - making processes. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 30-39
TEXT
Forecasting industrial production in Poland - a comparison of different methods. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 40-51Forecasting industrial production in Poland - a comparison of different methods. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 40-51
TEXT
Demand forecasting in a business based on experts' opinions - an application of Weibull distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 52-60Demand forecasting in a business based on experts' opinions - an application of Weibull distributions. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 52-60
TEXT
Geostatistical model (2D) of the surface distribution of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 85-99Geostatistical model (2D) of the surface distribution of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 85-99
TEXT
Demand forecasting in an enterprise - the forecasted variable selection problem. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 61-70Demand forecasting in an enterprise - the forecasted variable selection problem. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 61-70
TEXT
Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 71-84Structural analysis of variation of electricity transmission marginal costs. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 71-84
TEXT
Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 11-21Space-time analysis of the phenomenon of unemployment in the group of new EU member states. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 11-21
TEXT
Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 95-102Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 95-102
TEXT
Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 103-114Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 103-114
TEXT
Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 87-94Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 87-94
TEXT
Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 62-73Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych - podejście dwuetapowe. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 62-73
TEXT
Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 48-61Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 48-61
TEXT
Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 36-47Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 36-47
TEXT
Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 22-35Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 22-35
TEXT
System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 9-21System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 9-21
TEXT
1 - 100 (Total Results 34737)>>