Explore your Results

ThumbnailTitle
Siužetinė. Kolūkietės melžėjos prie karvių fermos, įrengtos Apaščios dvaro ūkiniuose pastatuose. Melžėjos (dešinėje stovi fermos vedėja Aldona Šiaučiūnaitė - Paliulionienė) pozuoja fotografui, rodydamos darbo procesą. Aldona Paliulionienė, fotografo Romo Paliulionio žmona, pasakojo, kad pačios melžėjos pasikvietė jos vyrą nutraukti. Apaščios dvare, sode, buvo ir medinis gyvenamasis pastatas.Siužetinė. Kolūkietės melžėjos prie karvių fermos, įrengtos Apaščios dvaro ūkiniuose pastatuose. Melžėjos (dešinėje stovi fermos vedėja Aldona Šiaučiūnaitė - Paliulionienė) pozuoja fotografui, rodydamos darbo procesą. Aldona Paliulionienė, fotografo Romo Paliulionio žmona, pasakojo, kad pačios melžėjos pasikvietė jos vyrą "nutraukti". Apaščios dvare, sode, buvo ir medinis gyvenamasis pastatas.
IMAGE
Grupinė. Grupė žmonių Papilyje. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: x, Marija Zinkevičiūtė, Olimpija Zinkevičienė. Antroje eilėje: Kotryna, Vanda Silvestravičiūtė. Trečioje eilėje: x, x, muzikas, pianistas, pedagogas Ignas Prielgauskas (1871-1956), x, x, kun. Mykolas Prielgauskas.Grupinė. Grupė žmonių Papilyje. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: x, Marija Zinkevičiūtė, Olimpija Zinkevičienė. Antroje eilėje: Kotryna, Vanda Silvestravičiūtė. Trečioje eilėje: x, x, muzikas, pianistas, pedagogas Ignas Prielgauskas (1871-1956), x, x, kun. Mykolas Prielgauskas.
IMAGE
Grupinė. Pogrindininkai Garjoniai. Iš kairės: Leonas, Albertas, Elena Garjonytė - Sičiova. Leonas Garjonis (1918–1941) dirbo Biržų kepykloje. Pogrindinę veiklą pradėjo 1933 m. 1939 m. - Biržų apskr. pogrindinio partinio komiteto narys. 1940 m. mobilizuotas į kariuomenę. Žuvo fronte 1941 07 06. Albertas Garjonis (1920–1941) pogrindinę veiklą pradėjo 1933 m. 1933 ir 1937–1939 m. kalintas. LKJS narys nuo 1934 m. Nuo 1940 m. komunistų partijos narys. 1940–1941 m. LLKJS Raseinių apskr. komiteto sekretorius. Žuvo 1941 m. Elena Sičiova, g. 1916 m. Į Komunistų partiją įstojo 1940 m. pradžioje. 1940–1941 m. dalyvavo dvarų nacionalizavime, dirbo saugumo organuose.Grupinė. Pogrindininkai Garjoniai. Iš kairės: Leonas, Albertas, Elena Garjonytė - Sičiova. Leonas Garjonis (1918–1941) dirbo Biržų kepykloje. Pogrindinę veiklą pradėjo 1933 m. 1939 m. - Biržų apskr. pogrindinio partinio komiteto narys. 1940 m. mobilizuotas į kariuomenę. Žuvo fronte 1941 07 06. Albertas Garjonis (1920–1941) pogrindinę veiklą pradėjo 1933 m. 1933 ir 1937–1939 m. kalintas. LKJS narys nuo 1934 m. Nuo 1940 m. komunistų partijos narys. 1940–1941 m. LLKJS Raseinių apskr. komiteto sekretorius. Žuvo 1941 m. Elena Sičiova, g. 1916 m. Į Komunistų partiją įstojo 1940 m. pradžioje. 1940–1941 m. dalyvavo dvarų nacionalizavime, dirbo saugumo organuose.
IMAGE
Siužetinė. Pačeriaukštės (Biržų r.) dvaro darbininkai J. Grigonis ir R. Kundzinis užmušę per Kalėdas 176 kg sveriantį šerną. Šerno iškamša ir dabar eksponuojama Biržų krašto muziejuje Sėla . Įrašas PL knygoje: 1929 12 28 Pačeraukštės dvare ant Čeraukštės upelio naktį pasirodė šernas ir Grigonis Jonas (antras iš kairės. J. K.) su Kundziniu Rudolfu paėmę grūstuvą užmušė jį. Iš šio šerno pagaminta iškamša ir parduota už 40 litų muziejui.Siužetinė. Pačeriaukštės (Biržų r.) dvaro darbininkai J. Grigonis ir R. Kundzinis užmušę per Kalėdas 176 kg sveriantį šerną. Šerno iškamša ir dabar eksponuojama Biržų krašto muziejuje "Sėla" . Įrašas PL knygoje: "1929 12 28 Pačeraukštės dvare ant Čeraukštės upelio naktį pasirodė šernas ir Grigonis Jonas (antras iš kairės. J. K.) su Kundziniu Rudolfu paėmę grūstuvą užmušė jį. Iš šio šerno pagaminta iškamša ir parduota už 40 litų muziejui."
IMAGE
Biržai Nelaimiu malūnas.Biržai Nelaimiu malūnas.
IMAGE
Grupinė. Biržų muzikos ir dramos draugijos Mūza artistai, suvaidinę Kalėdų repertuarą. Antroje eilėje iš kairės trečias sėdi Petras Kregždė (vienas pirmųjų Mūzos organizatorių), ketvirtas - Jugis Kutra. Viršutinėje eilėje iš kairės: Jonas Dilys, x, Kostas Kregždė, , x, Jonas Bružas, paskutinis - Motiejus Tamulėnas.Grupinė. Biržų muzikos ir dramos draugijos "Mūza" artistai, suvaidinę Kalėdų repertuarą. Antroje eilėje iš kairės trečias sėdi Petras Kregždė (vienas pirmųjų "Mūzos" organizatorių), ketvirtas - Jugis Kutra. Viršutinėje eilėje iš kairės: Jonas Dilys, x, Kostas Kregždė, , x, Jonas Bružas, paskutinis - Motiejus Tamulėnas.
IMAGE
Siužetinė. Prie Drąseikių mokyklos Jaunųjų ūkininkų ratelio nariai, mokinių tėvai ir svečiai, styginių muzikos instrumentų ansamblis. Sėdi iš kairės: mokytojas Alfredas Šlikas, Ona Šlikienė, agr. Fridrichas Jakštas, bitininkystės instruktorius Seidlickas.Siužetinė. Prie Drąseikių mokyklos Jaunųjų ūkininkų ratelio nariai, mokinių tėvai ir svečiai, styginių muzikos instrumentų ansamblis. Sėdi iš kairės: mokytojas Alfredas Šlikas, Ona Šlikienė, agr. Fridrichas Jakštas, bitininkystės instruktorius Seidlickas.
IMAGE
Siužetinė. Biržų XVIII šaulių rinktinės iniciatyva 1931 09 13 pastatyto paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę (autorius - skulptorius R. Antinis) atidengimo iškilmės. Stovi Jūrų skautų garbės sargyba, paminklo papėdėje organizacijų ir įstaigų vainikai. Matyti du pastatai. Vieno jų iškaboje įrašas: Valgykla (?).Siužetinė. Biržų XVIII šaulių rinktinės iniciatyva 1931 09 13 pastatyto paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę (autorius - skulptorius R. Antinis) atidengimo iškilmės. Stovi Jūrų skautų garbės sargyba, paminklo papėdėje organizacijų ir įstaigų vainikai. Matyti du pastatai. Vieno jų iškaboje įrašas: Valgykla (?).
IMAGE
Siužetinė. Žemės ūkio paroda prie Žemės ūkio draugijos sandėlių Dvaro gatvėje. Dešinėje - pastatas su iškabomis: Agronomijos biuras, Kali / Kalio trąšos, Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento statybos skyrius. Prie sienos pritvirtinti rankdarbiai: staltiesės, kilimėliai. Centre - linų fabriko pastatas. Priekyje - šventiniai vartai (bromas), plevėsuoja valstybinė vėliava.Siužetinė. Žemės ūkio paroda prie Žemės ūkio draugijos sandėlių Dvaro gatvėje. Dešinėje - pastatas su iškabomis: "Agronomijos biuras", "Kali" / "Kalio trąšos", "Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento statybos skyrius". Prie sienos pritvirtinti rankdarbiai: staltiesės, kilimėliai. Centre - linų fabriko pastatas. Priekyje - šventiniai vartai (bromas), plevėsuoja valstybinė vėliava.
IMAGE
Siužetinė. Karašų šeima prie namo prieangio (gonkų) Užušiliuose (Biržų raj.). Centre sėdi telefono - telegrafo mechanikas, visuomenės veikėjas Jurgis Karaša, septintas - mokytojas Alfredas Šlikas. Du stovintys vyrai laiko armoniką ir gitarą. Olga Puodžiūnaitė - Karašienė (1892 09 11–1971 09 01 Vilniuje) už Jurgio Karašos ištekėjo 1918 01 07 Kaukaze. Grįžusi į prižiūrėjo ūkį Užušiliuose, kuris buvo atiduotas dirbti pusininkui. Vyras ūkyje apsilankydavo retokai, bet sutvarkė apgriuvusius trobesius, pastatė naują kluoną, tvartus ir pirtį, perstatė svirnus, suremontavo namą, pasodino sodą. Abiejų rūpestingos priežiūros dėka, pusininko dirbama žemė atgavo našumą.Siužetinė. Karašų šeima prie namo prieangio (gonkų) Užušiliuose (Biržų raj.). Centre sėdi telefono - telegrafo mechanikas, visuomenės veikėjas Jurgis Karaša, septintas - mokytojas Alfredas Šlikas. Du stovintys vyrai laiko armoniką ir gitarą. Olga Puodžiūnaitė - Karašienė (1892 09 11–1971 09 01 Vilniuje) už Jurgio Karašos ištekėjo 1918 01 07 Kaukaze. Grįžusi į prižiūrėjo ūkį Užušiliuose, kuris buvo atiduotas dirbti pusininkui. Vyras ūkyje apsilankydavo retokai, bet sutvarkė apgriuvusius trobesius, pastatė naują kluoną, tvartus ir pirtį, perstatė svirnus, suremontavo namą, pasodino sodą. Abiejų rūpestingos priežiūros dėka, pusininko dirbama žemė atgavo našumą.
IMAGE
Grupinė. Lietūkio valdyba 1936–1940 m. Iš kairės: trečias - Kriščiūnas, valdybos pirmininkas Petras Šalčius, šeštas - Kostas Kregždė. “Lietūkis” - Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga veikė 1923 –1940 m. Prekybinis ir administracinis centras buvo Kaune. Eksportavo javus, sviestą, bekonus, linus, sėmenis. Importavo mineralines trąšas, naftos produktus, žemės ūkio mašinas, druską ir kt. Turėjo didmeninės prekybos sandėlius ir parduotuves. ”Lietūkio” narys ir direktorius 1923–1926 m. buvo Petras Kregždė (1894 Lyglaukiuose, Biržų vlsč.–1947 JAV), 1928–1940 m. - Povilas Dagys (1889 Daukniškių k., Biržų vlsč.–1943 Kaune), valdybos nariais: Alfonsas Žukauskas (1896 Svilių k., Vabalninko vlsč.–1972 Vilniuje) ir agr. Petras Variakojis (1892 Kvietkeliuose, Biržų vlsč.–1970 Alytuje). “Lietūkiui” priklausė visos apskrityse veikusios žemės ūkio draugijos.Grupinė. "Lietūkio" valdyba 1936–1940 m. Iš kairės: trečias - Kriščiūnas, valdybos pirmininkas Petras Šalčius, šeštas - Kostas Kregždė. “Lietūkis” - Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga veikė 1923 –1940 m. Prekybinis ir administracinis centras buvo Kaune. Eksportavo javus, sviestą, bekonus, linus, sėmenis. Importavo mineralines trąšas, naftos produktus, žemės ūkio mašinas, druską ir kt. Turėjo didmeninės prekybos sandėlius ir parduotuves. ”Lietūkio” narys ir direktorius 1923–1926 m. buvo Petras Kregždė (1894 Lyglaukiuose, Biržų vlsč.–1947 JAV), 1928–1940 m. - Povilas Dagys (1889 Daukniškių k., Biržų vlsč.–1943 Kaune), valdybos nariais: Alfonsas Žukauskas (1896 Svilių k., Vabalninko vlsč.–1972 Vilniuje) ir agr. Petras Variakojis (1892 Kvietkeliuose, Biržų vlsč.–1970 Alytuje). “Lietūkiui” priklausė visos apskrityse veikusios žemės ūkio draugijos.
IMAGE
Grupinė. Bružų šeima. Iš kairės: Matilda Kregždaitė - Bružienė, mokytojas Jonas Bružas (1891 10 25 Biržų apskrityje, Dudiškių kaime–1962 palaidotas Biržų evangelikų kapinėse) ir jų sūnus Sigitas Bružas. Gimė žemdirbių Mykolo Bružo ir Elžbietos Mikelėnaitės - Bružienės šeimoje. 1912 m. baigė Biržų keturklasę mokyklą, 1915 m. - pedagoginius kursus Veiverių mokytojų seminarijoje. 1928 m. išlaikęs švietimo ministerijos surengtus egzaminus, gavo vidurinės mokyklos mokytojo cenzą lietuvių kalbai dėstyti. Biržų gimnazijoje pradėjo dirbti nuo 1920 09 09. Trejus metus buvo dirbęs Biržų pradinėje mokykloje. Buvo Biržų evangelikų reformatų parapijos narys, sinodo kuratorius. Tarybiniais metais buvo apdovanotas už šaunų darbą Didžiojo Tėvynės karo metu TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo medaliu, už nuopelnus auklėjimo bei mokymo srityje LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštu. Žmona Matilda Kregždaitė - Bružienė (g.1902 m. Lyglaukiuose) mokėsi Drąseikių pradžios mokykloje, 1924 m. baigė Biržų gimnaziją. Gyvena Biržuose, Taikos g. 10. Ji yra žymių visuomenės veikėjų: agronomo, ekonomisto Petro Kregždės (1894 01 02 Lyglaukiai–1947 04 22 Niujorkas), inžinieriaus, knygų apie reformaciją autoriaus Jokūbo Kregždės (1903 10 23 Lyglaukiai–1980 08 10 Čikaga), mokytojo, kooperatininko Konstantino Kregždės (1896 06 19 Lyglaukiai–1947 03 26 Kaunas) sesuo. Jono ir Matildos Bružų sūnus Sigitas (g.1925 08 20 Dudiškių vnk.) - mokytojas. Mirė Panevėžyje.Grupinė. Bružų šeima. Iš kairės: Matilda Kregždaitė - Bružienė, mokytojas Jonas Bružas (1891 10 25 Biržų apskrityje, Dudiškių kaime–1962 palaidotas Biržų evangelikų kapinėse) ir jų sūnus Sigitas Bružas. Gimė žemdirbių Mykolo Bružo ir Elžbietos Mikelėnaitės - Bružienės šeimoje. 1912 m. baigė Biržų keturklasę mokyklą, 1915 m. - pedagoginius kursus Veiverių mokytojų seminarijoje. 1928 m. išlaikęs švietimo ministerijos surengtus egzaminus, gavo vidurinės mokyklos mokytojo cenzą lietuvių kalbai dėstyti. Biržų gimnazijoje pradėjo dirbti nuo 1920 09 09. Trejus metus buvo dirbęs Biržų pradinėje mokykloje. Buvo Biržų evangelikų reformatų parapijos narys, sinodo kuratorius. Tarybiniais metais buvo apdovanotas už šaunų darbą Didžiojo Tėvynės karo metu TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo medaliu, už nuopelnus auklėjimo bei mokymo srityje LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštu. Žmona Matilda Kregždaitė - Bružienė (g.1902 m. Lyglaukiuose) mokėsi Drąseikių pradžios mokykloje, 1924 m. baigė Biržų gimnaziją. Gyvena Biržuose, Taikos g. 10. Ji yra žymių visuomenės veikėjų: agronomo, ekonomisto Petro Kregždės (1894 01 02 Lyglaukiai–1947 04 22 Niujorkas), inžinieriaus, knygų apie reformaciją autoriaus Jokūbo Kregždės (1903 10 23 Lyglaukiai–1980 08 10 Čikaga), mokytojo, kooperatininko Konstantino Kregždės (1896 06 19 Lyglaukiai–1947 03 26 Kaunas) sesuo. Jono ir Matildos Bružų sūnus Sigitas (g.1925 08 20 Dudiškių vnk.) - mokytojas. Mirė Panevėžyje.
IMAGE
Grupinė. Biržų gimnazijos 1928 m. VI laidos abiturientų susitikimas po 40 metų. Stovi netoli pašto, buv. gimnazijos rūmų ir fontanėlio 1968 06 29. Iš kairės: Kazys Šimavičius, Muralytė, Irma Lazdauskaitė-Mintautienė, Antosė Kairytė, Irena Trečiokaitė - Žebenkienė, Barauskaitė, Gritienė, Kazys Užubalis, Elena Šlekienė, Ona Dagytė, Liusė Marcinkevičiūtė, Viktoras Januškevičius, Ona Plepytė, M. Pavinkšnytė, Juozas Tatoris, Johana Latkauskaitė, Petras Ladiga, Jonas Dilys, Konstancija Žukaitė, svečias, Ksaveras Kairys, svečias, Verutė Kirkilaitė, Alfonsas Gučas, Edvardas Astrauskas, Karolis Paškevičius, Juozas Bilevičius.Grupinė. Biržų gimnazijos 1928 m. VI laidos abiturientų susitikimas po 40 metų. Stovi netoli pašto, buv. gimnazijos rūmų ir fontanėlio 1968 06 29. Iš kairės: Kazys Šimavičius, Muralytė, Irma Lazdauskaitė-Mintautienė, Antosė Kairytė, Irena Trečiokaitė - Žebenkienė, Barauskaitė, Gritienė, Kazys Užubalis, Elena Šlekienė, Ona Dagytė, Liusė Marcinkevičiūtė, Viktoras Januškevičius, Ona Plepytė, M. Pavinkšnytė, Juozas Tatoris, Johana Latkauskaitė, Petras Ladiga, Jonas Dilys, Konstancija Žukaitė, svečias, Ksaveras Kairys, svečias, Verutė Kirkilaitė, Alfonsas Gučas, Edvardas Astrauskas, Karolis Paškevičius, Juozas Bilevičius.
IMAGE
Siužetinė. Kelyje grupė dviračiais važiuojančių žmonių. Tolumoje Papilio miestelio (Biržų raj.) panorama ir katalikų bažnyčia. Vieškelis veda į plentą Rokiškis - Biržai. Kairėje stovi vyrai, šioje vietoje posūkis į dvarą. Kylant aukštyn kairėje - pieninė, dešinėje - tiltas per Rovėją ir kelias į Kvetkus. Prie pakelės kryžiaus keliukas į kapus.Siužetinė. Kelyje grupė dviračiais važiuojančių žmonių. Tolumoje Papilio miestelio (Biržų raj.) panorama ir katalikų bažnyčia. Vieškelis veda į plentą Rokiškis - Biržai. Kairėje stovi vyrai, šioje vietoje posūkis į dvarą. Kylant aukštyn kairėje - pieninė, dešinėje - tiltas per Rovėją ir kelias į Kvetkus. Prie pakelės kryžiaus keliukas į kapus.
IMAGE
Siužetinė. Prie Širvėnos ežero iš kairės: Jonas Sakas - Biržų telefono centralinės ir elektros instaliacijos prižiūrėtojas, Jurgis Viederis iš Skrėbiškių kaimo, Povilas Viederis - Žemės ūkio draugijos tarnautojas, Feliksas Masaitis - spaustuvės darbuotojas, Dobilas.Siužetinė. Prie Širvėnos ežero iš kairės: Jonas Sakas - Biržų telefono centralinės ir elektros instaliacijos prižiūrėtojas, Jurgis Viederis iš Skrėbiškių kaimo, Povilas Viederis - Žemės ūkio draugijos tarnautojas, Feliksas Masaitis - spaustuvės darbuotojas, Dobilas.
IMAGE
Siužetinė. Prie Biržų XVIII šaulių rinktinės iniciatyva 1931 09 13 pastatyto paminklo žuvusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės (autorius - skulptorius R.Antinis) stovi visuomenė, organizacijų nariai. Matyti prieglaudos namai, lentelė su užrašu Siuvėjas/....Siužetinė. Prie Biržų XVIII šaulių rinktinės iniciatyva 1931 09 13 pastatyto paminklo žuvusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės (autorius - skulptorius R.Antinis) stovi visuomenė, organizacijų nariai. Matyti prieglaudos namai, lentelė su užrašu "Siuvėjas/...".
IMAGE
Grupinė. Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos (LFLS) Biržų klubo steigiamasis susirinkimas. Sėdi iš kairės: Jukna, Vladas Kvedaras, Mosakaitė, valdybos pirmininkas J. Šlekys, Šlekienė, sekretorius Julius Niurka, x. Antroje eilėje: Raugalas, Gilys, Aukštikalnis, Vorobjovas, J.Žilvytis, V.Niurka, Prienas. Trečioje eilėje: Tališauskas, Riselis, Albinas Paškevičius, Vidutis, Lubavičius, Mosakas, Pikelis, Sakalauskas.Grupinė. Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos (LFLS) Biržų klubo steigiamasis susirinkimas. Sėdi iš kairės: Jukna, Vladas Kvedaras, Mosakaitė, valdybos pirmininkas J. Šlekys, Šlekienė, sekretorius Julius Niurka, x. Antroje eilėje: Raugalas, Gilys, Aukštikalnis, Vorobjovas, J.Žilvytis, V.Niurka, Prienas. Trečioje eilėje: Tališauskas, Riselis, Albinas Paškevičius, Vidutis, Lubavičius, Mosakas, Pikelis, Sakalauskas.
IMAGE
Siužetinė. Paminklo žuvusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės (autorius - skulptorius R.Antinis) atidengimo iškilmės. Visuomenė, organizacijos stovi Vytauto gatvėje ties liuteronų bažnyčios šventoriaus vartais. Rankose laiko vainikus. Matyti Vytauto g. pastatai.Siužetinė. Paminklo žuvusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės (autorius - skulptorius R.Antinis) atidengimo iškilmės. Visuomenė, organizacijos stovi Vytauto gatvėje ties liuteronų bažnyčios šventoriaus vartais. Rankose laiko vainikus. Matyti Vytauto g. pastatai.
IMAGE
Siužetinė. Grupė 4-osios eskadrilės lakūnų prie LVG C VI lėktuvo Aleksoto aerouoste. Iš kairės sėdi: A. Plaušinaitis, J. Pyragius, V. Bartuška. Stovi: V. Jablonskis, eskadrilės vadas L. Peseckas, S. Darius. Virš jų: A. Damijonaitis, J. Liutkus, V. Tiškus.Siužetinė. Grupė 4-osios eskadrilės lakūnų prie LVG C VI lėktuvo Aleksoto aerouoste. Iš kairės sėdi: A. Plaušinaitis, J. Pyragius, V. Bartuška. Stovi: V. Jablonskis, eskadrilės vadas L. Peseckas, S. Darius. Virš jų: A. Damijonaitis, J. Liutkus, V. Tiškus.
IMAGE
Grupinis portretas. Dvi mergaitės šviesiomis suknelėmis.Iš kairės: Stela (g.1917)ir Onutė Atlavinytės (1916 12 18 Klivlende–1991 02 24 Vilniuje. Palaidota Biržuose, šalia tėvų Liepų g. kapinėse). Tėvai Atlaviniai, kilę nuo Papilio, laimės ieškojo už Atlanto. Dirbo skerdykloje. Amerikoje abu susituokė. Ilgai svečioje šalyje neužsibuvo, nes netiko klimatas. Į Lietuvą su Amerikoje gimusiomis dukromis Onute ir Stefanija sugrįžo 1921 m. Seserų vaikystė prabėgo Mikalių kaime. Onutė Atlavinytė, habilituota biologijos mokslų daktarė. Baigusi pradžios mokyklą, 1932–34 mokėsi Joniškėlio žemės ūkio mokykloje. Vėliau baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dėstė Telšių pedagoginėje mokykloje, dirbo Vilniaus pedagoginiame institute. 1959 m. įstojo į aspirantūrą Mokslų akademijos Biologijos institute. Apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją, 1979 m. Taline jai buvo suteiktas biologijos mokslų daktarės vardas. Tais pačiais metais gavo nusipelniusios mokslo veikėjos vardą, o 1986 m. mokslininkė tapo Respublikinės premijos laureate. Kartu su Onute Mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institute dirbę mokslininkai teigė, kad ji yra puiki dirvožemio zoologijos specialistė, nenuilstamai dirbusi mokslinį darbą, eksperimentavusi, ruošusi aspirantus mokslinei veiklai, mokslo žinias propagavusi spaudoje. Išleido knygą Sliekai - žemdirbio talkininkai, parašė dar dvi knygas, daugiau kaip 100 straipsnių, buvo ne vieno mokslinio darbo bendraautorė. Vasaras praleisdavo Dotnuvoje, atlikdama mokslinius darbus. Sesuo Stefanija ištekėjo už Povilo Jankūno, gyv. Biržuose).Grupinis portretas. Dvi mergaitės šviesiomis suknelėmis.Iš kairės: Stela (g.1917)ir Onutė Atlavinytės (1916 12 18 Klivlende–1991 02 24 Vilniuje. Palaidota Biržuose, šalia tėvų Liepų g. kapinėse). Tėvai Atlaviniai, kilę nuo Papilio, laimės ieškojo už Atlanto. Dirbo skerdykloje. Amerikoje abu susituokė. Ilgai svečioje šalyje neužsibuvo, nes netiko klimatas. Į Lietuvą su Amerikoje gimusiomis dukromis Onute ir Stefanija sugrįžo 1921 m. Seserų vaikystė prabėgo Mikalių kaime. Onutė Atlavinytė, habilituota biologijos mokslų daktarė. Baigusi pradžios mokyklą, 1932–34 mokėsi Joniškėlio žemės ūkio mokykloje. Vėliau baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dėstė Telšių pedagoginėje mokykloje, dirbo Vilniaus pedagoginiame institute. 1959 m. įstojo į aspirantūrą Mokslų akademijos Biologijos institute. Apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją, 1979 m. Taline jai buvo suteiktas biologijos mokslų daktarės vardas. Tais pačiais metais gavo nusipelniusios mokslo veikėjos vardą, o 1986 m. mokslininkė tapo Respublikinės premijos laureate. Kartu su Onute Mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institute dirbę mokslininkai teigė, kad ji yra puiki dirvožemio zoologijos specialistė, nenuilstamai dirbusi mokslinį darbą, eksperimentavusi, ruošusi aspirantus mokslinei veiklai, mokslo žinias propagavusi spaudoje. Išleido knygą "Sliekai - žemdirbio talkininkai", parašė dar dvi knygas, daugiau kaip 100 straipsnių, buvo ne vieno mokslinio darbo bendraautorė. Vasaras praleisdavo Dotnuvoje, atlikdama mokslinius darbus. Sesuo Stefanija ištekėjo už Povilo Jankūno, gyv. Biržuose).
IMAGE
Siužetinė. Biržų muziejaus, įsikūrusio Rotušės g., etnografijos ekspozicijos fragmentas: šventųjų skulptūra, geležinio kryžiaus viršūnė, bumblės, puodynės ir kt. Akiras - Biržys taip aprašo liaudies meno ekspoziciją: Vitrinoje po stiklu matyti daug smulkių liaudies meno išdirbinių: pypkių, tabakierkų, titnago skiltuvų, audinių, 6 galionai - vestuvininkų papuošalaiSiužetinė. Biržų muziejaus, įsikūrusio Rotušės g., etnografijos ekspozicijos fragmentas: šventųjų skulptūra, geležinio kryžiaus viršūnė, bumblės, puodynės ir kt. Akiras - Biržys taip aprašo liaudies meno ekspoziciją: "Vitrinoje po stiklu matyti daug smulkių liaudies meno išdirbinių: pypkių, tabakierkų, titnago skiltuvų, audinių, 6 galionai - vestuvininkų papuošalai
IMAGE
Portretinė. Marija Gošaitė. Mano tėvo Arvydo Gošo sesuo Marija mirė 31 metų. Netekėjusi. Ji peršalo važiuodama iš Bauskės ir persigando. Kakle susirinko pūliai. Ir Biržų, ir Latvijos gydytojai nesuprato jos ligos. Rygoj padarė operaciją, buvo per vėlu. Ji mokėsi Pernavos mokykloje, tapo mokytoja. Nedirbo, nes motina neleido, viena dukra tebuvo. Kavalierius buvo muitininkas, bet motina tekėt neleido. Ji tvarkė ir sūnų gyvenimus. Tik mano tėvas buvo savarankiškas. Ingridos Gošaitės - Ramanauskienės pasakojimas. Užrašė S.Kubiliūtė 2003 m.Portretinė. Marija Gošaitė. "Mano tėvo Arvydo Gošo sesuo Marija mirė 31 metų. Netekėjusi. Ji peršalo važiuodama iš Bauskės ir persigando. Kakle susirinko pūliai. Ir Biržų, ir Latvijos gydytojai nesuprato jos ligos. Rygoj padarė operaciją, buvo per vėlu. Ji mokėsi Pernavos mokykloje, tapo mokytoja. Nedirbo, nes motina neleido, viena dukra tebuvo. Kavalierius buvo muitininkas, bet motina tekėt neleido. Ji tvarkė ir sūnų gyvenimus. Tik mano tėvas buvo savarankiškas". Ingridos Gošaitės - Ramanauskienės pasakojimas. Užrašė S.Kubiliūtė 2003 m.
IMAGE
Grupinė. Daučkėnų (Krinčino valsčiaus) pieno perdirbimo bendrovės nariai su svečiais. Sėdi iš kairės: Januševičius, pienininkystės instruktorius agr. Jonas Puodžiūnas, Miltakytė, Kurnevičius, agr. Klungevičius. Stovi: Petronytė, Petronytė, Skindelytė, Varzyte, Vičaitė, ponia Jakštienė, K. Vambutienė, Marcinkienė.Grupinė. Daučkėnų (Krinčino valsčiaus) pieno perdirbimo bendrovės nariai su svečiais. Sėdi iš kairės: Januševičius, pienininkystės instruktorius agr. Jonas Puodžiūnas, Miltakytė, Kurnevičius, agr. Klungevičius. Stovi: Petronytė, Petronytė, Skindelytė, Varzyte, Vičaitė, ponia Jakštienė, K. Vambutienė, Marcinkienė.
IMAGE
Siužetinė. Kutrų kapavietė Mikeliškių kapinėse, Biržų raj. Matyti akmens kryžius (meistras Beriozovas, dirbtuvės buvo Biržuose, Kudirkos g.), ketinio kryžiaus jau nebėra, pakeistas. Prie paminklo paremta balieja . Nedrįsčiau tvirtinti, kad tai būtų plačiai paplitęs įdėklo pavadinimas, bet mano sąmonėje jis įstrigo nuo vaikystes. Matyt tai būta nepigaus kapo papuošalo, nes jų matydavosi nedaug. Vis tik cinkuota skarda anuomet dar buvo brangi. Matyt tai buvo laikina kapavietes aptvarkymo priemone, nes pastačius paminklus ir uždėjus antkapius, baliejos atsirasdavo greta paminklo. Kad būtų vaizdžiau futliarą sulyginsiu su daug kartu išdidinta maždaug 100x70x40 cm. per vidurį ištempta Nivėjos kremo dėže. Įstiklintas dangtis iš vieno šono turėjo du „zoviesus“, iš kito – kilpą spynelei (užrakinimui). Metaliniai vainikai, kartais kelių vainikų juostos, velionių nuotraukos buvo patalpinamos įdėkluose, o šis, specialiomis prilituotomis kilpomis pritvirtinamas prie kuolo pakeliant kažkiek nuo žemės, kad su ja nesiliestų. B. Januševičiaus inf.Siužetinė. Kutrų kapavietė Mikeliškių kapinėse, Biržų raj. Matyti akmens kryžius (meistras Beriozovas, dirbtuvės buvo Biržuose, Kudirkos g.), ketinio kryžiaus jau nebėra, pakeistas. "Prie paminklo paremta "balieja" . Nedrįsčiau tvirtinti, kad tai būtų plačiai paplitęs įdėklo pavadinimas, bet mano sąmonėje jis įstrigo nuo vaikystes. Matyt tai būta nepigaus kapo papuošalo, nes jų matydavosi nedaug. Vis tik cinkuota skarda anuomet dar buvo brangi. Matyt tai buvo laikina kapavietes aptvarkymo priemone, nes pastačius paminklus ir uždėjus antkapius, "baliejos" atsirasdavo greta paminklo. Kad būtų vaizdžiau futliarą sulyginsiu su daug kartu išdidinta maždaug 100x70x40 cm. per vidurį ištempta "Nivėjos" kremo dėže. Įstiklintas dangtis iš vieno šono turėjo du „zoviesus“, iš kito – kilpą spynelei (užrakinimui). Metaliniai vainikai, kartais kelių vainikų juostos, velionių nuotraukos buvo patalpinamos įdėkluose, o šis, specialiomis prilituotomis kilpomis pritvirtinamas prie kuolo pakeliant kažkiek nuo žemės, kad su ja nesiliestų". B. Januševičiaus inf.
IMAGE
Siužetinė. Lauke prie dviračių iš kairės: Navakas, poetė mėgėja Pranciška Matulytė - Norusis (Norušienė) iš Vabalninko (Biržų gimanziją baigė 1938 m.)ir Stasys Vilimas kelionėje dviračiais pas Navaką į svečius.Siužetinė. Lauke prie dviračių iš kairės: Navakas, poetė mėgėja Pranciška Matulytė - Norusis (Norušienė) iš Vabalninko (Biržų gimanziją baigė 1938 m.)ir Stasys Vilimas kelionėje dviračiais pas Navaką į svečius.
IMAGE
Grupinė. Pirmosios medicininės pagalbos kursų, kuriuos organizavo Biržų šauliai, dalyviai. Ant žemės iš kairės: penkta - Emilija Klybaitė (stomatologė Čigienė (?)), šešta - Marė Kučinskaitė, x, x. Sėdi antroje eilėje iš dešinės: trečias - gydytojas Levinas, ketvirtas - gydytojas Jokūbas Mikelėnas. Trečioje eilėje iš dešinės: antra - Liucija Januševičiūtė, penkta - Irena Romašauskaitė (Ramašauskaitė) - Kekštienė .Grupinė. Pirmosios medicininės pagalbos kursų, kuriuos organizavo Biržų šauliai, dalyviai. Ant žemės iš kairės: penkta - Emilija Klybaitė (stomatologė Čigienė (?)), šešta - Marė Kučinskaitė, x, x. Sėdi antroje eilėje iš dešinės: trečias - gydytojas Levinas, ketvirtas - gydytojas Jokūbas Mikelėnas. Trečioje eilėje iš dešinės: antra - Liucija Januševičiūtė, penkta - Irena Romašauskaitė (Ramašauskaitė) - Kekštienė .
IMAGE
Grupinė. Papilio (Biržų raj.)evangelikų reformatų tikybos konfirmantai su kunigu Vytautu Kurnatausku ir vargonininku Jonu Mikelėnu. Konfirmacijai ruošdavo pramečiui: vienais metais berniukus, kitais mergaites. Mokydavosi komfirmantai per gavėnios laikotarpį, būdavo komfirmuojami Verbų sekmadienį. 1941 m., karo metu, komfirmuojami buvo ir mergaitės ir berniukai kartu, ruošėsi komfirmacijai sekmadieniais (rengė J. Mikelėnas ir kun. Frankas), konfirmuojami buvo per Šeštines. Almos Gavėnaitės, gyv. Papilyje, inf. Užrašė Edita Lansbergienė 2009 m.Grupinė. Papilio (Biržų raj.)evangelikų reformatų tikybos konfirmantai su kunigu Vytautu Kurnatausku ir vargonininku Jonu Mikelėnu. Konfirmacijai ruošdavo pramečiui: vienais metais berniukus, kitais mergaites. Mokydavosi komfirmantai per gavėnios laikotarpį, būdavo komfirmuojami Verbų sekmadienį. 1941 m., karo metu, komfirmuojami buvo ir mergaitės ir berniukai kartu, ruošėsi komfirmacijai sekmadieniais (rengė J. Mikelėnas ir kun. Frankas), konfirmuojami buvo per Šeštines. Almos Gavėnaitės, gyv. Papilyje, inf. Užrašė Edita Lansbergienė 2009 m.
IMAGE
Grupinė. Biržų pašto įstaigos tarnautojai, 1931 m. persikėlę į naujas patalpas Jansono namuose Vytauto gatvėje. Sėdi iš kairės: x, M. Jasiūnaitė, A. Ambraziūnas, viršininkas Mykolas Plepys, Jokūbas Kuginys, Jonas Šušys, x, x. Stovi: Bazdaras, x, Raimundas Frankas, Vilimas, Raugalas, x, Krulis, x, x. Dar yra A. Vegys, M. Jasiūnaitė.Grupinė. Biržų pašto įstaigos tarnautojai, 1931 m. persikėlę į naujas patalpas Jansono namuose Vytauto gatvėje. Sėdi iš kairės: x, M. Jasiūnaitė, A. Ambraziūnas, viršininkas Mykolas Plepys, Jokūbas Kuginys, Jonas Šušys, x, x. Stovi: Bazdaras, x, Raimundas Frankas, Vilimas, Raugalas, x, Krulis, x, x. Dar yra A. Vegys, M. Jasiūnaitė.
IMAGE
Portretinė. Superintendentas kun. Adomas Šernas (1884 m. Jasiškiai, Biržų rj.–1965 m. N. Radviliškis). Mokėsi evangelikų reformatų gimnazijoje Slucke, teologiją studijavo Dorpato (Tartu) universitete. Nuo 1913 m. kunigavo Švobiškyje, Vilniuje, Papilyje, N. Radviliškyje, Biržuose. 1934 m. paskirtas karo kapelionu. Po Antrojo pasaulinio karo kunigavo N. Radviliškyje. Paruošė spaudai naują evangelikų reformatų giesmyną, giesmyną Lietuvos kariuomenės kariams.Portretinė. Superintendentas kun. Adomas Šernas (1884 m. Jasiškiai, Biržų rj.–1965 m. N. Radviliškis). Mokėsi evangelikų reformatų gimnazijoje Slucke, teologiją studijavo Dorpato (Tartu) universitete. Nuo 1913 m. kunigavo Švobiškyje, Vilniuje, Papilyje, N. Radviliškyje, Biržuose. 1934 m. paskirtas karo kapelionu. Po Antrojo pasaulinio karo kunigavo N. Radviliškyje. Paruošė spaudai naują evangelikų reformatų giesmyną, giesmyną Lietuvos kariuomenės kariams.
IMAGE
Portretinė. Augustinas Galeckas (g. 1900 09 24 Braškiuose, Biržų raj.), inžinerinio pulko jaunesnysis puskarininkis, šaulių organizacijos narys (nuo 1926 m.). 1930–1932 m. mokėsi Fil. dr. J. Tumėno brandos kursuose. Pripažintas baigusiu visą aukštesniosios mokyklos aštuonių klasių kursą su sustiprintu svetimųjų naujųjų kalbų dėstymu. 1932 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetą. Parašė diplominį darbą  Suaugusiųjų švietimo organizacija Lietuvoje. Teisės fakulteto taryba 1937 12 16 posėdyje pripažino baigusį Teisės skyrių ir suteikė diplomuoto teisininko vardą. Dirbo kriminalinės policijos kvotos valdininku Kaune. Emigravo į JAV. 1931 04 16 Kaune vedė Bronislavą Sungautaitę. Katalikas.Portretinė. Augustinas Galeckas (g. 1900 09 24 Braškiuose, Biržų raj.), inžinerinio pulko jaunesnysis puskarininkis, šaulių organizacijos narys (nuo 1926 m.). 1930–1932 m. mokėsi Fil. dr. J. Tumėno brandos kursuose. Pripažintas baigusiu visą aukštesniosios mokyklos aštuonių klasių kursą su sustiprintu svetimųjų naujųjų kalbų dėstymu. 1932 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetą. Parašė diplominį darbą " Suaugusiųjų švietimo organizacija Lietuvoje". Teisės fakulteto taryba 1937 12 16 posėdyje pripažino baigusį Teisės skyrių ir suteikė diplomuoto teisininko vardą. Dirbo kriminalinės policijos kvotos valdininku Kaune. Emigravo į JAV. 1931 04 16 Kaune vedė Bronislavą Sungautaitę. Katalikas.
IMAGE
Siužetinė. Stanislovo Dagilio (Aptiekos aikštė). Šventės dalyviai, priekyje iš kairės pirmas Pranas Lukoševičius (1898—1936). Tribūna puošta žolynais, vėliavomis ir Vytauto Didžiojo portretu. Kairėje Baltoji vaistinė, tiesiai - Žydų liaudies bankas.Siužetinė. Stanislovo Dagilio (Aptiekos aikštė). Šventės dalyviai, priekyje iš kairės pirmas Pranas Lukoševičius (1898—1936). Tribūna puošta žolynais, vėliavomis ir Vytauto Didžiojo portretu. Kairėje Baltoji vaistinė, tiesiai - Žydų liaudies bankas.
IMAGE
Siužetinė. Povilo Gryno (1894–1938 09 19) laidotuvės. Biržų apskrities savivaldybėje dirbo 19 metų, apdovanotas 3 medaliais. Iš kairės: reformatų kunigas A.Balčiauskas. Prie karsto: P.Trečiokas, M.Mažuika, Biržų apskrities viršininkas Jonas Raščius, Biržų apskr. policijos vadas Jonas Ignatavičius, P.Čigas, J.Maciejauskas, už jo - A.Norvaiša, x, K.Vagneris. Brolis Petras Grynas - mūrininkas, užsimušė nukritęs nuo reformatų bažnyčios bokšto.Siužetinė. Povilo Gryno (1894–1938 09 19) laidotuvės. Biržų apskrities savivaldybėje dirbo 19 metų, apdovanotas 3 medaliais. Iš kairės: reformatų kunigas A.Balčiauskas. Prie karsto: P.Trečiokas, M.Mažuika, Biržų apskrities viršininkas Jonas Raščius, Biržų apskr. policijos vadas Jonas Ignatavičius, P.Čigas, J.Maciejauskas, už jo - A.Norvaiša, x, K.Vagneris. Brolis Petras Grynas - mūrininkas, užsimušė nukritęs nuo reformatų bažnyčios bokšto.
IMAGE
Biržų Apskr. II Rajono Pradž.Mokyklų Mokytojai 1921 - 1925./Biržų pilys./1701 - 1926/Fotografija/P.Ločerio./Biržai.Biržų Apskr. II Rajono Pradž.Mokyklų Mokytojai 1921 - 1925./Biržų pilys./1701 - 1926/Fotografija/P.Ločerio./Biržai.
IMAGE
Siužetinė. Metodistų bendruomenės nariai Mantagailiškio (Mintagailiškio) miškelyje. Pirmoje eilėje iš kairės: x, Čygas, Petras Ramutėnas, Karosas, x, x, x, x, x, x, x. Trečioje eilėje: x, x, Martynas Kėželis, Jankauskas, x, x, x, x. Stovi: Grundelienė, x, x, Mykolas Kėželis, Marija Kvedaravičienė, x, x, Karosienė, Emilija Kėželienė, x.Siužetinė. Metodistų bendruomenės nariai Mantagailiškio (Mintagailiškio) miškelyje. Pirmoje eilėje iš kairės: x, Čygas, Petras Ramutėnas, Karosas, x, x, x, x, x, x, x. Trečioje eilėje: x, x, Martynas Kėželis, Jankauskas, x, x, x, x. Stovi: Grundelienė, x, x, Mykolas Kėželis, Marija Kvedaravičienė, x, x, Karosienė, Emilija Kėželienė, x.
IMAGE
Siužetinė. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos moterų krepšinio rinktinės narės Italijoje. Rinktinė, 1938 m. Romoje, Europos krepšinio čempionate, laimėjo II vietą. Iš kairės trečia Emilija Stragytė - Statkienė (g. 1920 03 18 Biržuose).Siužetinė. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos moterų krepšinio rinktinės narės Italijoje. Rinktinė, 1938 m. Romoje, Europos krepšinio čempionate, laimėjo II vietą. Iš kairės trečia Emilija Stragytė - Statkienė (g. 1920 03 18 Biržuose).
IMAGE
Siužetinė. Dešinėje - leitenantas Aleksandras Morkevičius - Morkus (g.1914 m. Biržuose–žuvo 1941 06 23 Ukmergėje) karininkų mokykloje, su draugu, užsiėmimų metu. Tarnavo 29 teritorinio šaulių korpuso tautinėje eskadrilėje Ukmergėje. Motina gyveno Maskvoje. Aleksandrą augino jo seneliai Biržuose. Senelis dirbo felčeriu.Siužetinė. Dešinėje - leitenantas Aleksandras Morkevičius - Morkus (g.1914 m. Biržuose–žuvo 1941 06 23 Ukmergėje) karininkų mokykloje, su draugu, užsiėmimų metu. Tarnavo 29 teritorinio šaulių korpuso "tautinėje eskadrilėje" Ukmergėje. Motina gyveno Maskvoje. Aleksandrą augino jo seneliai Biržuose. Senelis dirbo felčeriu.
IMAGE
Siužetinė. Pasvalio, Likėnų - Smardonės purvo gydyklų ir Pabiržės - Likėnų plento atidarymo iškilmės 1938 08 28 (sekmadienį). Likėnuose, ažuolų girlianda puoštoje tribūnoje, iš kairės: Konstantinas Šakenis, plk. ltn. Kleopas Vytautas Michalauskas, x, S.Leonas, prof. A.Tamošaitis (Valdemaro Michalausko informacija, 2004 m.).Siužetinė. Pasvalio, Likėnų - Smardonės purvo gydyklų ir Pabiržės - Likėnų plento atidarymo iškilmės 1938 08 28 (sekmadienį). Likėnuose, ažuolų girlianda puoštoje tribūnoje, iš kairės: Konstantinas Šakenis, plk. ltn. Kleopas Vytautas Michalauskas, x, S.Leonas, prof. A.Tamošaitis (Valdemaro Michalausko informacija, 2004 m.).
IMAGE
Reverse POSTKARTE / LTKD / įrašas ranka: Leonarde, mūsų mielas, / prisiminki tuos laikus / Kai mes vedėm išvestines, / ir kai gaudėm „paukščiukus“. / Gyvuok , poete, mielas mūsų / Nebijok uodų nei musių. / Tegu skraidojų šimtai / Tu sau kūrk, rašyk rimtai. / Nume est, libendrum nume / pede libero pulsanda Tellus. / o. oh. oh. ho! / Este von Viv (?) / 1933–XII–1 d.Reverse POSTKARTE / LTKD / įrašas ranka: Leonarde, mūsų mielas, / prisiminki tuos laikus / Kai mes vedėm išvestines, / ir kai gaudėm „paukščiukus“. / Gyvuok , poete, mielas mūsų / Nebijok uodų nei musių. / Tegu skraidojų šimtai / Tu sau kūrk, rašyk rimtai. / Nume est, libendrum nume / pede libero pulsanda Tellus. / o. oh. oh. ho! / Este von Viv (?) / 1933–XII–1 d.
IMAGE
BiržaiBiržai
IMAGE
Siužetinė. Kuokaviečių (Biržų raj.) pradinės mokyklos artistai. Iš kairės: Jonas Šernas (jo tėvų namuose ir buvo įsikūrusi mokykla), Petras Kėželis (siuvėjas iš Smaltiškių), Jonas Vyšniauskas (Gailių k.), Zeltinis (Šleideriškių k.), Palmyra Vyšniauskaitė (Gailių k.), Emilija Garjonaitė (Kuokaviečių k.). Antroje eilėje: x žemiau, Jonas Garjonis, girininkas iš Spalviškių Antanas ..., žemiau - ūkininkas Arvydas Kėželis (Šleideriškių k.), aukščiau - x, Matilda Garjonaitė (Kuokaviečių k.), aukščiau - mokytojas Alfredas Šlikas, žemiau - x, žemiau - Ona Briedytė - Šlikienė. laiko styginius muzikos instrumentus.Siužetinė. Kuokaviečių (Biržų raj.) pradinės mokyklos artistai. Iš kairės: Jonas Šernas (jo tėvų namuose ir buvo įsikūrusi mokykla), Petras Kėželis (siuvėjas iš Smaltiškių), Jonas Vyšniauskas (Gailių k.), Zeltinis (Šleideriškių k.), Palmyra Vyšniauskaitė (Gailių k.), Emilija Garjonaitė (Kuokaviečių k.). Antroje eilėje: x žemiau, Jonas Garjonis, girininkas iš Spalviškių Antanas ..., žemiau - ūkininkas Arvydas Kėželis (Šleideriškių k.), aukščiau - x, Matilda Garjonaitė (Kuokaviečių k.), aukščiau - mokytojas Alfredas Šlikas, žemiau - x, žemiau - Ona Briedytė - Šlikienė. laiko styginius muzikos instrumentus.
IMAGE
Siužetinė. Konstantinas Šakenis tėviškėje Veleniškiuose. Sėdi po sena liepa. K.Šakenis mėgo tėviškę ir savo kaimynus ūkininkus: atostogas ir šventes vis Veleniškiuose praleisdavo. Veleniškiai jam atstodavo turtingus bei prabangius užsienio kraštus. Bolševikams jėga užgrobus Lietuvą, inž. K.Šakenis, tuo metu buvęs Lietuvos Seimo pirmininkas, neteko pareigų ir sugrįžo ūkininkauti į savo numylėtus Veleniškius. Čia jis su šeima sulaukė baisiosios 1941 m. birželio 14 d. nakties. V.ButėnasSiužetinė. Konstantinas Šakenis tėviškėje Veleniškiuose. Sėdi po sena liepa. "K.Šakenis mėgo tėviškę ir savo kaimynus ūkininkus: atostogas ir šventes vis Veleniškiuose praleisdavo. Veleniškiai jam atstodavo turtingus bei prabangius užsienio kraštus. Bolševikams jėga užgrobus Lietuvą, inž. K.Šakenis, tuo metu buvęs Lietuvos Seimo pirmininkas, neteko pareigų ir sugrįžo ūkininkauti į savo numylėtus Veleniškius. Čia jis su šeima sulaukė baisiosios 1941 m. birželio 14 d. nakties". V.Butėnas
IMAGE
Grupinė. Kupreliškio pradžios mokyklos mokytojų Petro ir Paulinos Skodžių šeima. Iš kairės sėdi: Paulina Slavinskaitė - Skodžienė, dukros dvynės Elena ir Jadvyga, P. Skodžienės motina Slavinskienė. Stovi: Povilas Skodžius, P. Skodžienės sesuo Adelė Slavinskaitė.Grupinė. Kupreliškio pradžios mokyklos mokytojų Petro ir Paulinos Skodžių šeima. Iš kairės sėdi: Paulina Slavinskaitė - Skodžienė, dukros dvynės Elena ir Jadvyga, P. Skodžienės motina Slavinskienė. Stovi: Povilas Skodžius, P. Skodžienės sesuo Adelė Slavinskaitė.
IMAGE
Grupinė. Biržų gimnazijos muštuko (beisbolo) ir orinio (tinklinio) komandos. Centre mokytojai Vilkickai. Pirmoje eilėje iš kairės: trečia - Lilija Tuomenaitė - Šidagienė, antroje eilėje pirma - Irena Sakalauskaitė - Venckienė, A. Nasovaitė, šešta - Birutė Morkūnaitė. Trečioje eilėje antra - L. Kuginytė, Lilė Vasiliauskaitė, Budriūnaitė.Grupinė. Biržų gimnazijos muštuko (beisbolo) ir orinio (tinklinio) komandos. Centre mokytojai Vilkickai. Pirmoje eilėje iš kairės: trečia - Lilija Tuomenaitė - Šidagienė, antroje eilėje pirma - Irena Sakalauskaitė - Venckienė, A. Nasovaitė, šešta - Birutė Morkūnaitė. Trečioje eilėje antra - L. Kuginytė, Lilė Vasiliauskaitė, Budriūnaitė.
IMAGE
Siužetinė. Biržų žemės ūkio smulkaus kredito banko 10 metų sukakties minėjimo vakarienė pašto (Jansono namų)salėje. Žurnale Mūsų sparnai ši fotografija anotuota klaidingai: Biržų apskr. Žemės ūkio smulkaus kredito kooperatyvų tarybos narių suvažiavimo pobūvis Biržų miesto rotušės salėje. Prie kairiojo stalo, palei sieną, iš kairės: mokesčių inspektorius Vytautas Girdauskas, Biržų pramonės bendrovės Agluona savininkas Jokūbas Tunkūnas, ūkininkas Jonas Variakojis, ūkininkas Jonas Kregždė, pašto tarnautojas Jokūbas Kuginys, Biržų valsčiaus viršaitis Jonas Šernas, x, burmistras Povilas Klybas. Antroje pusėje: tarnautojas Juozas Mažuika, banko tarnautoja Vanda Galvelytė, bankelio sekretorius Motiejus Januševičius, Lietuvos banko direktorius Misevičius, bankelio kasininkė Valė Šalkauskaitė, x. Prie lango iš kairės: Vabalninko bankelio vedėjas A. Puodžiūnas, draudimo agentas Griaužinis, mokytojas, kooperatininkas Kostas Kregždė, savivaldybės tarnautojas Jonas Mulokas, akcizo revizorius Petras Plepys, Zingerio kompanijos atstovas Kostas Burbulis. Prie dešiniojo stalo vidaus pusėje: x, Biržų apskr. viršininko sekretorius Apolinaras Norvaiša, Biržų žemės ūkio draugijos direktorius Jonas Mekas, pieninių instruktorius agr. Jonas Puodžiūnas, tarnautoja Irena Striužytė - Urbonavičienė - Nutautienė, Žemės ūkio smulkaus kredito banko direktorius Petras Variakojis, Biržų apskr. žemės tvarkytojas, matininkas Motiejus Tamulėnas, Biržų aps. ligoninės vedėjas Jokūbas Mikelėnas. Kitoje stalo pusėje: ūkininkas Petras Galvelė, mokytojas Jurgis Kutra, Biržų apskr. savivaldybės valdybos pirmininkas Martynas Mažuika, veterinarijos gydytojas doc. Petras Nastopka, Biržų apskr. komendantas plk.ltn. Pranas Kaunas, Biržų apskr. savivaldybės tarnautojas Kristoforas Vagneris, x, Biržų apskr. viršininkas Jonas Broga, Biržų apskr. agronomas Albinas Binkis.Siužetinė. Biržų žemės ūkio smulkaus kredito banko 10 metų sukakties minėjimo vakarienė pašto (Jansono namų)salėje. Žurnale "Mūsų sparnai" ši fotografija anotuota klaidingai: Biržų apskr. Žemės ūkio smulkaus kredito kooperatyvų tarybos narių suvažiavimo pobūvis Biržų miesto rotušės salėje. Prie kairiojo stalo, palei sieną, iš kairės: mokesčių inspektorius Vytautas Girdauskas, Biržų pramonės bendrovės "Agluona" savininkas Jokūbas Tunkūnas, ūkininkas Jonas Variakojis, ūkininkas Jonas Kregždė, pašto tarnautojas Jokūbas Kuginys, Biržų valsčiaus viršaitis Jonas Šernas, x, burmistras Povilas Klybas. Antroje pusėje: tarnautojas Juozas Mažuika, banko tarnautoja Vanda Galvelytė, bankelio sekretorius Motiejus Januševičius, Lietuvos banko direktorius Misevičius, bankelio kasininkė Valė Šalkauskaitė, x. Prie lango iš kairės: Vabalninko bankelio vedėjas A. Puodžiūnas, draudimo agentas Griaužinis, mokytojas, kooperatininkas Kostas Kregždė, savivaldybės tarnautojas Jonas Mulokas, akcizo revizorius Petras Plepys, "Zingerio" kompanijos atstovas Kostas Burbulis. Prie dešiniojo stalo vidaus pusėje: x, Biržų apskr. viršininko sekretorius Apolinaras Norvaiša, Biržų žemės ūkio draugijos direktorius Jonas Mekas, pieninių instruktorius agr. Jonas Puodžiūnas, tarnautoja Irena Striužytė - Urbonavičienė - Nutautienė, Žemės ūkio smulkaus kredito banko direktorius Petras Variakojis, Biržų apskr. žemės tvarkytojas, matininkas Motiejus Tamulėnas, Biržų aps. ligoninės vedėjas Jokūbas Mikelėnas. Kitoje stalo pusėje: ūkininkas Petras Galvelė, mokytojas Jurgis Kutra, Biržų apskr. savivaldybės valdybos pirmininkas Martynas Mažuika, veterinarijos gydytojas doc. Petras Nastopka, Biržų apskr. komendantas plk.ltn. Pranas Kaunas, Biržų apskr. savivaldybės tarnautojas Kristoforas Vagneris, x, Biržų apskr. viršininkas Jonas Broga, Biržų apskr. agronomas Albinas Binkis.
IMAGE
Siužetinė. Evangelikų reformatų jaunimo draugijos Radvila Papilio skyriaus nariai. Sėdi iš kairės: antra - Marija Čigaitė (balta apykakle), x, Adomas Suveizdis. Kai Marija Čigaitė išėjo iš JŪR (Jaunųjų ūkininkų ratelio), įstojo į radviliečių draugiją. Kvietė ją jaunalietuviai, bet netraukė širdis. Iš M. Čigaitės - Ruplėnienės pasakojimo.Siužetinė. Evangelikų reformatų jaunimo draugijos "Radvila" Papilio skyriaus nariai. Sėdi iš kairės: antra - Marija Čigaitė (balta apykakle), x, Adomas Suveizdis. Kai Marija Čigaitė išėjo iš JŪR (Jaunųjų ūkininkų ratelio), įstojo į radviliečių draugiją. Kvietė ją jaunalietuviai, bet "netraukė širdis". Iš M. Čigaitės - Ruplėnienės pasakojimo.
IMAGE
Siužetinė. Gegužės 1–osios šventės dalyviai prie nacionalizuoto Zivo malūno (?) kontoros Vabalninke (Biržų raj.). Prie pastato pritvirtinta žolynais apipinta penkiakampė žvaigždė, mergina laiko plakatą: .....Tarybų Sąjunga.....Siužetinė. Gegužės 1–osios šventės dalyviai prie nacionalizuoto Zivo malūno (?) kontoros Vabalninke (Biržų raj.). Prie pastato pritvirtinta žolynais apipinta penkiakampė žvaigždė, mergina laiko plakatą: ".....Tarybų Sąjunga....".
IMAGE
Grupinė. Biržų ligoninės medicinos personalas prie medinio ligoninės pastato (prie ežero). Sėdi iš kairės: gydytojai Regina Bajoriūnienė, Kuginytė (fiziatrė), Daniūnas, Anastazija Kepalaitė - Balčiauskienė, seselė Kochlova. Stovi: med. seserys Aldona Baliūnienė, Balčiūnienė, Mintautienė, akušerė, dirbusi med. seserimi Gilienė (išvažiavo į JAV), Mačiukienė (vyras - JAV), x (vyras dirbo milicijoje), Laučiūnienė.Grupinė. Biržų ligoninės medicinos personalas prie medinio ligoninės pastato (prie ežero). Sėdi iš kairės: gydytojai Regina Bajoriūnienė, Kuginytė (fiziatrė), Daniūnas, Anastazija Kepalaitė - Balčiauskienė, seselė Kochlova. Stovi: med. seserys Aldona Baliūnienė, Balčiūnienė, Mintautienė, akušerė, dirbusi med. seserimi Gilienė (išvažiavo į JAV), Mačiukienė (vyras - JAV), x (vyras dirbo milicijoje), Laučiūnienė.
IMAGE
Grupinė. Biržų apskrities ligoninės medicinos personalas prie medinio ligoninės pastato. Sėdi iš kairės: felčeris Kaziliūnas, gydytojai Viliūnienė, J.Mikelėnas, x, ūkio vedėja Petrauskaitė. Stovi centre - sanitaras ir slaugytojas Jonas Karitonas, apčioje - slaugytojos.Grupinė. Biržų apskrities ligoninės medicinos personalas prie medinio ligoninės pastato. Sėdi iš kairės: felčeris Kaziliūnas, gydytojai Viliūnienė, J.Mikelėnas, x, ūkio vedėja Petrauskaitė. Stovi centre - sanitaras ir slaugytojas Jonas Karitonas, apčioje - slaugytojos.
IMAGE
Siužetinė. Nastopkų šeima prie savo namų Biržuose. Iš kairės: Konradas Nastopka (gydytojas refleksoterapeutas), Edmundas Nastopka, dantų gydytoja Marija Nastopkienė, Vilniaus V. Kapsuko vardo universiteto studentas Kęstutis Nastopka (Lietuvos literatūrologas). Nuotrauką skiria Erikai Variakojytei.Siužetinė. Nastopkų šeima prie savo namų Biržuose. Iš kairės: Konradas Nastopka (gydytojas refleksoterapeutas), Edmundas Nastopka, dantų gydytoja Marija Nastopkienė, Vilniaus V. Kapsuko vardo universiteto studentas Kęstutis Nastopka (Lietuvos literatūrologas). Nuotrauką skiria Erikai Variakojytei.
IMAGE
Grupinis portretas. Išradėjas, visuomenės veikėjas Jurgis Trečiokas su būsimąja žmona Darata Dagyte -Trečiokiene Peterburge. Susituokė 1907 m. kovo 5 d. Biržuose. Jurgis Trečiokas (1863 08 07 Kiliškiuose, Biržų raj.–1927 08 27 Biržuose. Palaidotas Biržų evangelikų kapinėse), Jurgio Trečioko iš Papilio parapijos Kiliškių kaimo ir Marės Braškytės - Trečiokienės sūnus. Darata Trečiokienė (g. N. Radviliškio vlsč., Ivoniškio vnk.–1971 08 06. Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse), Krisiaus ir Zofijos Dagių dukra. Aktyvi Biržų moterų organizacijos narė, evangelikų reformatų globėja.Grupinis portretas. Išradėjas, visuomenės veikėjas Jurgis Trečiokas su būsimąja žmona Darata Dagyte -Trečiokiene Peterburge. Susituokė 1907 m. kovo 5 d. Biržuose. Jurgis Trečiokas (1863 08 07 Kiliškiuose, Biržų raj.–1927 08 27 Biržuose. Palaidotas Biržų evangelikų kapinėse), Jurgio Trečioko iš Papilio parapijos Kiliškių kaimo ir Marės Braškytės - Trečiokienės sūnus. Darata Trečiokienė (g. N. Radviliškio vlsč., Ivoniškio vnk.–1971 08 06. Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse), Krisiaus ir Zofijos Dagių dukra. Aktyvi Biržų moterų organizacijos narė, evangelikų reformatų globėja.
IMAGE
Grupinė. Biržų Aušros pradžios mokyklos mokytojai. Sėdi iš kairės: Jonas Bružas, Paulina Skodžienė, mokyklos direktorius J. Mališauskas, Puodžiūnienė (agronomo žmona), x. Stovi: Alfredas Šlikas, A. Kuprienė, Milčiūtė, x, A. Andrėjauskienė, Morkūnienė, P. Skodžius.Grupinė. Biržų "Aušros" pradžios mokyklos mokytojai. Sėdi iš kairės: Jonas Bružas, Paulina Skodžienė, mokyklos direktorius J. Mališauskas, Puodžiūnienė (agronomo žmona), x. Stovi: Alfredas Šlikas, A. Kuprienė, Milčiūtė, x, A. Andrėjauskienė, Morkūnienė, P. Skodžius.
IMAGE
Siužetinė. Trys jaunųjų poros prie namo Drąseikiuose, Biržų raj. Iš kairės: Kostas Pelanis (iš Drąseikių) su žmona Marija Džėjyte (iš Rinkuškių), Petras Kutra Iš Mikeliškių k. su Zuzana Dagyte – Pelaniene– Kutriene, Jokūbas Pelanis su žmona Paule Pelanyte (pusseserė) iš Drąseikių k.Siužetinė. Trys jaunųjų poros prie namo Drąseikiuose, Biržų raj. Iš kairės: Kostas Pelanis (iš Drąseikių) su žmona Marija Džėjyte (iš Rinkuškių), Petras Kutra Iš Mikeliškių k. su Zuzana Dagyte – Pelaniene– Kutriene, Jokūbas Pelanis su žmona Paule Pelanyte (pusseserė) iš Drąseikių k.
IMAGE
Siužetinė. Saločių (Pasvalio r.) Jaunųjų ūkininkų ratelio nariai šventinę dieną su vėliavomis. Jaunųjų ūkininkų rateliai Lietuvoje pradėti organizuoti 1929 m. Rateliams priklausęs jaunimas buvo teoriškai ir praktiškai ruošiamas ūkininkavimui.Siužetinė. Saločių (Pasvalio r.) Jaunųjų ūkininkų ratelio nariai šventinę dieną su vėliavomis. Jaunųjų ūkininkų rateliai Lietuvoje pradėti organizuoti 1929 m. Rateliams priklausęs jaunimas buvo teoriškai ir praktiškai ruošiamas ūkininkavimui.
IMAGE
Biržai.Biržai.
IMAGE
Siužetinė. Grupė žmonių Dirvonakių k.(?). Priekyje iš kairės ketvirtas - berniukas, Erikos Variakojytės brolis Vilius, vienas žmogus su armonika, kitas - elgeta (ubagas). Du arkliais pakinkyti vežimai. Matyti namo, dengto šiaudiniu stogu, kampas ir prikalta lentelė su įrašu M 21 (?)....Siužetinė. Grupė žmonių Dirvonakių k.(?). Priekyje iš kairės ketvirtas - berniukas, Erikos Variakojytės brolis Vilius, vienas žmogus su armonika, kitas - elgeta (ubagas). Du arkliais pakinkyti vežimai. Matyti namo, dengto šiaudiniu stogu, kampas ir prikalta lentelė su įrašu "M 21 (?)...".
IMAGE
Grupinė. Knygnešys Kazys Gumbelevičius (1859–1941), apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio medaliu. Stovi centre, kartu su giminaičiais, prie savo namo Pasvalyje. Viršutinėje eilėje iš kairės pirmas Linkuvos gimnazijos mokytojas Paulius Gumbelevičius (?).Grupinė. Knygnešys Kazys Gumbelevičius (1859–1941), apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio medaliu. Stovi centre, kartu su giminaičiais, prie savo namo Pasvalyje. Viršutinėje eilėje iš kairės pirmas Linkuvos gimnazijos mokytojas Paulius Gumbelevičius (?).
IMAGE
BIRŽAI Pilis. / 1589-1704BIRŽAI Pilis. / 1589-1704
IMAGE
Lietuvos Respublikos/Prezidentas A.Smetona. 1927/BiržuoseLietuvos Respublikos/Prezidentas A.Smetona. 1927/Biržuose
IMAGE
Grupinė. Biržų II vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai prie gimnazijos pastato. Sėdi iš kairės: lietuvių kalbos mokytoja Gelažnikienė, x, anglų k. mokytoja Jadvyga Šušytė - Pančkauskienė, x, rusų k. mokytoja Nastopkaitė - Januševičienė, fizikas Banys, piešimo mokytoja A. Sirutytė. II eil.: 1 - mokinys Džiuvė (vėliau - Obelaukių kolūkio pirmininkas), 2 - Apinys, paskutinis - Galvanauskas.Grupinė. Biržų II vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai prie gimnazijos pastato. Sėdi iš kairės: lietuvių kalbos mokytoja Gelažnikienė, x, anglų k. mokytoja Jadvyga Šušytė - Pančkauskienė, x, rusų k. mokytoja Nastopkaitė - Januševičienė, fizikas Banys, piešimo mokytoja A. Sirutytė. II eil.: 1 - mokinys Džiuvė (vėliau - Obelaukių kolūkio pirmininkas), 2 - Apinys, paskutinis - Galvanauskas.
IMAGE
Siužetinė. Prie Radvilų pilies rūmų griuvėsių sodina Vilniaus medį. 1924 05 01. Vienos ne muziejuje saugomų nuotraukų yra įrašas: 1/V - 24 m. Biržuose choras laike sodinimo Vilniaus medžio. Apie Vilniaus medžio iškilmes medžiagos neužtikau. Tačiau 1923.05.13 ,,Biržų žinios“ Nr.16 rašo: ,,Š.m. gegužės mėn. 6 d.buvo Lietuvos 5 metų sukaktuvių atminimui keliama Nepriklausomybės Medžių sodinimo šventė. Pasodinti trys ąžuolėliai: vienas pilies kalne- Radvilų medis, antras turgavietėje- Lietuvos Nepriklausomybės Medis ir trečias- ties gimnazija, Vytauto ir Pasvalio gatvių kampe- ,,Aušros“ medis. Mokytojas J.Dilys ir mok. J.Kutra pasakė pritaikintas tos dienos iškilmei prakalbas. Žmonių dalyvavo daug. Griežė gaisrininkų orkestras. Labai negerą įspūdį darė susirinkusiems nemokėjimas orkestro žmoniškai sugriežti himno...“ Kitas pranešimas: ,,...Pilies kalne naktį gegužės m. iš 9 į 10 d.nulaužė pasodintą ištikimų tėvynės sūnų ir dukterų Lietuvos 5 metų Nepriklausomybės atminimui Radvilų Medžio viršūnę ir išlaužė ties juo pasodintus 8 kitus medelius...“ Ar čia ne tas pats. Vargu ar praėjus vos metams po vandališko įvykio būtų pakartotinai ten pat sodinamas kitas medelis (B.Januševičiaus pastaba).Siužetinė. Prie Radvilų pilies rūmų griuvėsių sodina Vilniaus medį. 1924 05 01. Vienos ne muziejuje saugomų nuotraukų yra įrašas: "1/V - 24 m. Biržuose choras laike sodinimo "Vilniaus medžio". "Apie "Vilniaus medžio" iškilmes medžiagos neužtikau. Tačiau 1923.05.13 ,,Biržų žinios“ Nr.16 rašo: ,,Š.m. gegužės mėn. 6 d.buvo Lietuvos 5 metų sukaktuvių atminimui keliama Nepriklausomybės Medžių sodinimo šventė. Pasodinti trys ąžuolėliai: vienas pilies kalne- Radvilų medis, antras turgavietėje- Lietuvos Nepriklausomybės Medis ir trečias- ties gimnazija, Vytauto ir Pasvalio gatvių kampe- ,,Aušros“ medis. Mokytojas J.Dilys ir mok. J.Kutra pasakė pritaikintas tos dienos iškilmei prakalbas. Žmonių dalyvavo daug. Griežė gaisrininkų orkestras. Labai negerą įspūdį darė susirinkusiems nemokėjimas orkestro žmoniškai sugriežti himno...“ Kitas pranešimas: ,,...Pilies kalne naktį gegužės m. iš 9 į 10 d.nulaužė pasodintą ištikimų tėvynės sūnų ir dukterų Lietuvos 5 metų Nepriklausomybės atminimui Radvilų Medžio viršūnę ir išlaužė ties juo pasodintus 8 kitus medelius...“ Ar čia ne tas pats. Vargu ar praėjus vos metams po vandališko įvykio būtų pakartotinai ten pat sodinamas kitas medelis (B.Januševičiaus pastaba).
IMAGE
Siužetinė. Skautų stovykloje keliama vėliava. Dešinėje - Biržų gimnazijos mokytoja Marija Bernšteinaitė (balta berete). Nuo 1935 m. Mirgos draugovės vadovė, jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja, vadovavusi ir 1937 m. įsteigtam tuntui.Siužetinė. Skautų stovykloje keliama vėliava. Dešinėje - Biržų gimnazijos mokytoja Marija Bernšteinaitė (balta berete). Nuo 1935 m. "Mirgos" draugovės vadovė, jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja, vadovavusi ir 1937 m. įsteigtam tuntui.
IMAGE
Grupinė. Biržų savanorių gaisrininkų valdyba prie mūrinio pastato sienos. Sėdi Biržų miesto savanorių ugniagesių draugijos vadovas vaistininkas Aleksandras Puodžiūnas su žmona Erna. Antroje eilėje iš dešinės trečias stovi J. Variakojis. Vaistininkas, visuomenės veikėjas Aleksandras Puodžiūnas (1888 Legailių k. Biržų raj.–1940 Biržuose. Palaidotas evangelikų reformatų kapinėse) 1926 m. tapo Biržų miesto savanorių ugniagesių draugijos vadovu. Jo pastangomis gaisrinėje buvo išmūrytas antras aukštas ir įrengta salė. Vėliau šioje salėje buvo įrengtas kinas. Suorganizavo gaisrininkų dūdų orkestrą ir rengė gaisrinės salėje ir Biržų piliakalnyje gegužines, šokių vakarus, vaidinimus, paskaitas. Surinktos lėšos panaudotos ugniagesybai modernizuoti. Ragino steigti vietines ugniagesių savanorių draugijas. Už šią veiklą buvo apdovanotas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ugniagesybos ordinais. Žmona su vaikais 1944 m. pasitraukė į Vakarus.Grupinė. Biržų savanorių gaisrininkų valdyba prie mūrinio pastato sienos. Sėdi Biržų miesto savanorių ugniagesių draugijos vadovas vaistininkas Aleksandras Puodžiūnas su žmona Erna. Antroje eilėje iš dešinės trečias stovi J. Variakojis. Vaistininkas, visuomenės veikėjas Aleksandras Puodžiūnas (1888 Legailių k. Biržų raj.–1940 Biržuose. Palaidotas evangelikų reformatų kapinėse) 1926 m. tapo Biržų miesto savanorių ugniagesių draugijos vadovu. Jo pastangomis gaisrinėje buvo išmūrytas antras aukštas ir įrengta salė. Vėliau šioje salėje buvo įrengtas kinas. Suorganizavo gaisrininkų dūdų orkestrą ir rengė gaisrinės salėje ir Biržų piliakalnyje gegužines, šokių vakarus, vaidinimus, paskaitas. Surinktos lėšos panaudotos ugniagesybai modernizuoti. Ragino steigti vietines ugniagesių savanorių draugijas. Už šią veiklą buvo apdovanotas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ugniagesybos ordinais. Žmona su vaikais 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
IMAGE
Siužetinė. Tretininkės laidotuvės. Atsisveikina prie Kupreliškio bažnyčios. Laiko dvi gedulines, Kupreliškio tretininkų, blaivininkų (užrašas Būkite blaivūs ir Jėzaus Kristaus monograma)vėliavas, gedulinių procesijų kryžių. Moterys rankose laiko vainikus ir žvakes.Siužetinė. Tretininkės laidotuvės. Atsisveikina prie Kupreliškio bažnyčios. Laiko dvi gedulines, Kupreliškio tretininkų, blaivininkų (užrašas "Būkite blaivūs" ir Jėzaus Kristaus monograma)vėliavas, gedulinių procesijų kryžių. Moterys rankose laiko vainikus ir žvakes.
IMAGE
Grupinė. Pabiržės viršaičio Petro Dilio šeima. Sėdi prie priebučio (gonkų). Pirmoje eilėje iš kairės vaikai: Bronė Dilytė (1925–1988), Adolfas Dilys (1928–1994). Antroje eilėje: x, Aurelija Žukauskaitė - Dilienė (...–1948), Petras Dilys (1895–1967). Stovi: Stefanija Dilytė (1921–1991).Grupinė. Pabiržės viršaičio Petro Dilio šeima. Sėdi prie priebučio (gonkų). Pirmoje eilėje iš kairės vaikai: Bronė Dilytė (1925–1988), Adolfas Dilys (1928–1994). Antroje eilėje: x, Aurelija Žukauskaitė - Dilienė (...–1948), Petras Dilys (1895–1967). Stovi: Stefanija Dilytė (1921–1991).
IMAGE
Grupinė. Lietuvos evangelikų krikščionių draugijos 25–ių metų sukaktuvių dalyviai prie savo maldos namų Biržuose. Centre sėdi vyras su gitara,viršutinėje eilėje, dešinėje, prie stendo stovi Mykolas Kvedaravičius.Grupinė. Lietuvos evangelikų krikščionių draugijos 25–ių metų sukaktuvių dalyviai prie savo maldos namų Biržuose. Centre sėdi vyras su gitara,viršutinėje eilėje, dešinėje, prie stendo stovi Mykolas Kvedaravičius.
IMAGE
Grupinė. Lietuvos jaunimo sąjungos Ageniškio skyriaus nariai prie Adolfo Čigo namų Semeniškiuose (Biržų raj.). Pirmoje eilėje iš kairės: Braškys, St.Tuina, Braškytė, vadovas Adolfas Čigas, Mekaitė - Stakėnienė, Martynas Gavėnas, Petras Baltušis. Antroje eilėje.: Adolfas Sadauskas, Petras Braškys, Jokūbas Kulbis, Darata Jašinskaitė, Mykolas Stakėnas, Kazys Ažunaris, Jurgis Kulbis, Čygaitė - Gavėnienė, Petras Mekas. Gauta iš Marijos Čigaitės - Ruplėnienės 1981 06 04 ekspedicijos metu.Grupinė. Lietuvos jaunimo sąjungos Ageniškio skyriaus nariai prie Adolfo Čigo namų Semeniškiuose (Biržų raj.). Pirmoje eilėje iš kairės: Braškys, St.Tuina, Braškytė, vadovas Adolfas Čigas, Mekaitė - Stakėnienė, Martynas Gavėnas, Petras Baltušis. Antroje eilėje.: Adolfas Sadauskas, Petras Braškys, Jokūbas Kulbis, Darata Jašinskaitė, Mykolas Stakėnas, Kazys Ažunaris, Jurgis Kulbis, Čygaitė - Gavėnienė, Petras Mekas. Gauta iš Marijos Čigaitės - Ruplėnienės 1981 06 04 ekspedicijos metu.
IMAGE
Siužetinė. Nežinomos moters laidotuvės. Su velione atsisveikina prie namų. Prie karsto iš kairės: Katrė Skeberdytė - Burbulienė (1888–1972) iš Šimpeliškių, Otilija Burbulytė, Jurėnienė, Užunarienė, Ona Užunarytė (Šimpeliškiai). Iš kairės trečias - kanklininkas Petras Lapienė.Siužetinė. Nežinomos moters laidotuvės. Su velione atsisveikina prie namų. Prie karsto iš kairės: Katrė Skeberdytė - Burbulienė (1888–1972) iš Šimpeliškių, Otilija Burbulytė, Jurėnienė, Užunarienė, Ona Užunarytė (Šimpeliškiai). Iš kairės trečias - kanklininkas Petras Lapienė.
IMAGE
Siužetinė. Rugiapjūtė Kregždžių ūkyje Jukniškyje. Šeimininkai ir svečiai prie rugių gubų. Pirmoje eilėje prie sėdinčių moterų stovi Bružas. Antroje eilėje iš kairės: J. Kregždė, motina, x, vet. gydytojas P.Nastopka, x, agr. A. Binkis, x, kiti broliai Kregždės.Siužetinė. Rugiapjūtė Kregždžių ūkyje Jukniškyje. Šeimininkai ir svečiai prie rugių gubų. Pirmoje eilėje prie sėdinčių moterų stovi Bružas. Antroje eilėje iš kairės: J. Kregždė, motina, x, vet. gydytojas P.Nastopka, x, agr. A. Binkis, x, kiti broliai Kregždės.
IMAGE
Siužetinė. Emilijos Stragienės motinos Armonavičiūtės - Pačešiūnienės laidotuvės. Pašarvota kambaryje. Prie karsto iš kairės: velionės brolis Armanavičius (grafo Tiškevičiaus kučeris, gyveno Astrave), Emilija Stragytė, Petras Stragys, Emilija Stragienė, mažas berniukas - Sigitas Stragys.Siužetinė. Emilijos Stragienės motinos Armonavičiūtės - Pačešiūnienės laidotuvės. Pašarvota kambaryje. Prie karsto iš kairės: velionės brolis Armanavičius (grafo Tiškevičiaus "kučeris", gyveno Astrave), Emilija Stragytė, Petras Stragys, Emilija Stragienė, mažas berniukas - Sigitas Stragys.
IMAGE
Siužetinė. Pradinės mokyklos „Aušra“ salės vaizdas. Tarybų valdžios šalininkų susirinkimas. Balkono centre pakabintas Juliaus Janonio eilėraščio ketureilis: Minėkim ne pragaištį, mirtį, kapus, /Bet kovą, vien kovą be galo! /Geresnio paminklo didvyriams nebus, /Kaip vykdymas jų idealo! J.Janonis.Siužetinė. Pradinės mokyklos „Aušra“ salės vaizdas. Tarybų valdžios šalininkų susirinkimas. Balkono centre pakabintas Juliaus Janonio eilėraščio ketureilis: Minėkim ne pragaištį, mirtį, kapus, /Bet kovą, vien kovą be galo! /Geresnio paminklo didvyriams nebus, /Kaip vykdymas jų idealo! J.Janonis.
IMAGE
Siužetinė. Lurdas Nemunėlio upės pakrantėje N. Radviliškyje. Prieš I pasaulinį karą įrengė kun. Adolfas Sabaliauskas - Žalia Rūta. Pirmojo pasaulinio karo metais Lurdas buvo sugriautas, o švč. M. Marijos skulptūra išliko sveika. Skulptūra buvo paslėpta Petro Samulionio klėtyje po šiaudais. 1928 m. restauravus bažnyčią, ji buvo perkelta į fasade išmūrytą nišą.Siužetinė. Lurdas Nemunėlio upės pakrantėje N. Radviliškyje. Prieš I pasaulinį karą įrengė kun. Adolfas Sabaliauskas - Žalia Rūta. Pirmojo pasaulinio karo metais Lurdas buvo sugriautas, o švč. M. Marijos skulptūra išliko sveika. Skulptūra buvo paslėpta Petro Samulionio klėtyje po šiaudais. 1928 m. restauravus bažnyčią, ji buvo perkelta į fasade išmūrytą nišą.
IMAGE
Reverse: POST CARD / CARTE POSTALE / COMMUNICATION ADDRESS / J 9 / Įrašas ranka: Sveiki! Mes sveiki. Stovi / Brūno - Jonas nuo pusantrų metų / amžiaus, naujesnės ir geresnės / fotografijos dar nėra. / Kas naujo? / Pas mus nieko! Tik dėl spaustuvės, / jau susirašinėju su Škotijos / asmenimis. / Viso labo! (Parašas. S. K.) / Marijampolė, 1938 IX 7 d.Reverse: POST CARD / CARTE POSTALE / COMMUNICATION ADDRESS / J 9 / Įrašas ranka: Sveiki! Mes sveiki. Stovi / Brūno - Jonas nuo pusantrų metų / amžiaus, naujesnės ir geresnės / fotografijos dar nėra. / Kas naujo? / Pas mus nieko! Tik dėl spaustuvės, / jau susirašinėju su Škotijos / asmenimis. / Viso labo! (Parašas. S. K.) / Marijampolė, 1938 IX 7 d.
IMAGE
Siužetinė. Biržų katalikių moterų eisena Vytauto gatve, minint Lietuvos nepriklausomybės 20–ąsias metines. Kairė Vytauto g. pusė (einant nuo pašto). Eisena su gyvaisiais paveikslais. Tolumoje - kitų organizacijų atstovės. Pateikėjos Elenos Girčienės motina Pranė Pauliukienė (1900–1975) buvo katalikių moterų draugijos narė.Siužetinė. Biržų katalikių moterų eisena Vytauto gatve, minint Lietuvos nepriklausomybės 20–ąsias metines. Kairė Vytauto g. pusė (einant nuo pašto). Eisena su gyvaisiais paveikslais. Tolumoje - kitų organizacijų atstovės. Pateikėjos Elenos Girčienės motina Pranė Pauliukienė (1900–1975) buvo katalikių moterų draugijos narė.
IMAGE
Siužetinė. Žemės ūkio draugijos parduotuvė Nr. 2 Kęstučio gatvėje. Vaizdas iš Kęstučio gatvės pusės. Tarpduryje stovi parduotuvės darbuotojos, iš kairės: Marija Užunarytė, Astrauskienė, Elena Velžytė. Apie 1989-1995 m. pastate veikė kavinė Akimirka, po to parduotuvė Armelina.Siužetinė. Žemės ūkio draugijos parduotuvė Nr. 2 Kęstučio gatvėje. Vaizdas iš Kęstučio gatvės pusės. Tarpduryje stovi parduotuvės darbuotojos, iš kairės: Marija Užunarytė, Astrauskienė, Elena Velžytė. Apie 1989-1995 m. pastate veikė kavinė "Akimirka", po to parduotuvė "Armelina".
IMAGE
Grupinė. Medeikių (Biržų raj.) pieno perdirbimo bendrovės Vienybė valdybos nariai ir Medeikių būrio šauliai. Sėdi iš kairės: pieninės valdybos narys Šidla, girininkas (?), x, Leopoldas Namajūnas - šaulių būrio vadas, Medeikių pieninės vedėjas, tremtinys, akcinės bendrovės pirmininkas Reinatas, šios bendrovės kasininkas Jonas Patkauskas, sekretorius Trapulionis. Antroje eilėje: šaulys Alfredas Bružas, ūkininkas Petras Galeckas, akcinės b-vės buhalteris Jonas Kutra, xx Biržų šaulių būrio atstovai, siuvėjas, šaulys Albinas Zaknys. Viršutinėje eilėje: mėsininkas Juozas Armonavičius, ūkininkas Adomas Kutra, ūkininkas Jonas Kairys, medeikietis šaulys Vilius Kuginys.Grupinė. Medeikių (Biržų raj.) pieno perdirbimo bendrovės "Vienybė" valdybos nariai ir Medeikių būrio šauliai. Sėdi iš kairės: pieninės valdybos narys Šidla, girininkas (?), x, Leopoldas Namajūnas - šaulių būrio vadas, Medeikių pieninės vedėjas, tremtinys, akcinės bendrovės pirmininkas Reinatas, šios bendrovės kasininkas Jonas Patkauskas, sekretorius Trapulionis. Antroje eilėje: šaulys Alfredas Bružas, ūkininkas Petras Galeckas, akcinės b-vės buhalteris Jonas Kutra, xx Biržų šaulių būrio atstovai, siuvėjas, šaulys Albinas Zaknys. Viršutinėje eilėje: mėsininkas Juozas Armonavičius, ūkininkas Adomas Kutra, ūkininkas Jonas Kairys, medeikietis šaulys Vilius Kuginys.
IMAGE
Siužetinė. Biržų visuomenė atsisveikina su gimnazijos mokytoju Stasiu Paliuliu išvykstančiu iš Biržų į Raseinius. Stovi ant vagono laiptelio su gėlėmis. Geležinkelio stotyje susirinkęs gausus Biržų visuomenės būrys išlydi mylimą mokytoją Stasį Paliulį dirbti į Raseinių gimnaziją. Netrukus „Biržų žinių“ puslapiuose pasirodė S. Paliulio padėka „visiems iškilmingai mane palydėjusiems“, gėlių vainikais papuošusiems vagoną, kurie „savo aromatu ir rūpestingai suderintomis spalvomis džiugino mane kelionėje“. Biržiečių nuoširdumas tautosakininkui tada suteikė viltį „vėl mums kada pasimatyti“. O susitikimų su Biržų krašto žmonėmis renkant tautosaką, konsultuojant biržiečių etnografinius kolektyvus buvo dar ne vienas. Snieguolė Kubiliūtė. Biržai it magnetas traukė mane / Skudučių ir sutartinių keliais. Lietuvos muzikos akademija, 2002.Siužetinė. Biržų visuomenė atsisveikina su gimnazijos mokytoju Stasiu Paliuliu išvykstančiu iš Biržų į Raseinius. Stovi ant vagono laiptelio su gėlėmis. Geležinkelio stotyje susirinkęs gausus Biržų visuomenės būrys išlydi mylimą mokytoją Stasį Paliulį dirbti į Raseinių gimnaziją. Netrukus „Biržų žinių“ puslapiuose pasirodė S. Paliulio padėka „visiems iškilmingai mane palydėjusiems“, gėlių vainikais papuošusiems vagoną, kurie „savo aromatu ir rūpestingai suderintomis spalvomis džiugino mane kelionėje“. Biržiečių nuoširdumas tautosakininkui tada suteikė viltį „vėl mums kada pasimatyti“. O susitikimų su Biržų krašto žmonėmis renkant tautosaką, konsultuojant biržiečių etnografinius kolektyvus buvo dar ne vienas. Snieguolė Kubiliūtė. Biržai it magnetas traukė mane / Skudučių ir sutartinių keliais. Lietuvos muzikos akademija, 2002.
IMAGE
1935.1935.
IMAGE
Siužetinė. Prie Radvilų pilies rūmų griuvėsių Biržų moksleivija, žydų pradžios mokyklos mokiniai sodina Vilniaus medį. 1924 05 01. Priekyje - Liucija Januševičiūtė - Samulionienė, nuo jos į dešinę trečia - Ingrida Gošaitė - Ramanauskienė.Siužetinė. Prie Radvilų pilies rūmų griuvėsių Biržų moksleivija, žydų pradžios mokyklos mokiniai sodina Vilniaus medį. 1924 05 01. Priekyje - Liucija Januševičiūtė - Samulionienė, nuo jos į dešinę trečia - Ingrida Gošaitė - Ramanauskienė.
IMAGE
Portretinė. Zanė Tamulėnaitė - Pavinkšnienė (~1895 Biržų apskr. Paberžių kaime - 1969), dirbusi kun. Povilo Jakubėno šeimoje tarnaite 25 metus. Už gerą darbą kun. Povilas Jakubėnas dovanojo jai laikrodį, apyrankę ir auskarus. Dovanotais papuošalais pasipuošusi ji ir nusifotografavo.Portretinė. Zanė Tamulėnaitė - Pavinkšnienė (~1895 Biržų apskr. Paberžių kaime - 1969), dirbusi kun. Povilo Jakubėno šeimoje tarnaite 25 metus. Už gerą darbą kun. Povilas Jakubėnas dovanojo jai laikrodį, apyrankę ir auskarus. Dovanotais papuošalais pasipuošusi ji ir nusifotografavo.
IMAGE
Siužetinė. Prie Monikos Penkevičienės kapo Veliuonos kapinėse iš kairės stovi: kunigas, Pranas ir Monika Lembertai, Marytė Eimutytė - Cvirkienė, Domicėlė Kazanovienė, Kazimieras Eimutis, x. Užrašas ant paminklo: A. A./ Monika Penkevičienė /1927 .II. 19. / Viešpatie būk gailestingas / mūsų gerajai motinai / Nuliūdę vyras / dukterys ir žentai. Monikos Penkevičienės vyras Jonas Penkevičius. Penkevičiai gyveno pasiturinčiai, Kaune turėjo du namus.Siužetinė. Prie Monikos Penkevičienės kapo Veliuonos kapinėse iš kairės stovi: kunigas, Pranas ir Monika Lembertai, Marytė Eimutytė - Cvirkienė, Domicėlė Kazanovienė, Kazimieras Eimutis, x. Užrašas ant paminklo: A. A./ Monika Penkevičienė /1927 .II. 19. / Viešpatie būk gailestingas / mūsų gerajai motinai / Nuliūdę vyras / dukterys ir žentai. Monikos Penkevičienės vyras Jonas Penkevičius. Penkevičiai gyveno pasiturinčiai, Kaune turėjo du namus.
IMAGE
Grupinė. Lebeniškių (Biržų raj.)pravoslavų bendruomenės nario Vlado Latoškino išleistuvės į armiją su alumi ir armonikų muzika. Pirmoje eilėje iš kairės: x, V. Latoškina, Narkevičienė, Grobovas, Vytautas Čiuikinas, Vladas Latoškinas, A. Latoškinas, M. Bogomolovas. Antroje eilėje: O. Latoškinienė, A. Čiukinienė, V. Bogomolovienė, N. Kalpokovienė, P. Latoškinas, N. Latoškinienė, E. Kalpokovienė, J. Strelkūnas, Trasikis. Trečioje eilėje: L. Čiuikinienė, A. Latoškinienė, Z. Latoškinaitė, L. Bogomolovaitė, J. Sinekovas, K. Kalpokovaitė, I. Sokolovaitė, V. Latoškinaitė, x, G. Anikevičiūtė, E. Mačalkinienė, E. Grobovienė, P. Rakita, A. Kalpokovas, M. Mačalkinas, G. Kalkys, S. Paškevičius. Ketvirtoje eilėje: x, x, x, N. Petrova, V. Semiukovas, L. Kalpokovas, L. Mačalkinaitė, x, N. Anikevičiūtė.Grupinė. Lebeniškių (Biržų raj.)pravoslavų bendruomenės nario Vlado Latoškino išleistuvės į armiją su alumi ir armonikų muzika. Pirmoje eilėje iš kairės: x, V. Latoškina, Narkevičienė, Grobovas, Vytautas Čiuikinas, Vladas Latoškinas, A. Latoškinas, M. Bogomolovas. Antroje eilėje: O. Latoškinienė, A. Čiukinienė, V. Bogomolovienė, N. Kalpokovienė, P. Latoškinas, N. Latoškinienė, E. Kalpokovienė, J. Strelkūnas, Trasikis. Trečioje eilėje: L. Čiuikinienė, A. Latoškinienė, Z. Latoškinaitė, L. Bogomolovaitė, J. Sinekovas, K. Kalpokovaitė, I. Sokolovaitė, V. Latoškinaitė, x, G. Anikevičiūtė, E. Mačalkinienė, E. Grobovienė, P. Rakita, A. Kalpokovas, M. Mačalkinas, G. Kalkys, S. Paškevičius. Ketvirtoje eilėje: x, x, x, N. Petrova, V. Semiukovas, L. Kalpokovas, L. Mačalkinaitė, x, N. Anikevičiūtė.
IMAGE
Siužetinė. Biržų aukštesnioji keturklasė mokykla (vėliau gimnazija, paštas). Reverso įrašas: A. Ladigaitė kviečia Stefaniją Paliulytę paskutinę Velykų dieną atvykti į svečius, nes kitomis dienomis ji bus išvykus į Daujėnus.Siužetinė. Biržų aukštesnioji keturklasė mokykla (vėliau gimnazija, paštas). Reverso įrašas: A. Ladigaitė kviečia Stefaniją Paliulytę paskutinę Velykų dieną atvykti į svečius, nes kitomis dienomis ji bus išvykus į Daujėnus.
IMAGE
V.R.M. Biržų Apskrities Administracija - 1925 metų/Fotog. P.Ločeris.V.R.M. Biržų Apskrities Administracija - 1925 metų/Fotog. P.Ločeris.
IMAGE
Grupinė. Petro Samulionio (1882–1950 N. Radviliškyje) ir Aldonos Zinkevičiūtės (1889–1958) vestuvės. Grupė žmonių N. Radviliškyje prie Samulionių namų. I eilėje iš kairės: Emilija Gasiūnaitė, Albinas Gasiūnas, Liudvikas Gasiūnas, Elžbieta Natkienė, Marija Zinkevičiūtė. II eilėje: Samulionienė su dukra, Rublienė, Magdalena Šernaitė - Samulionienė - Gasiūnienė, jaunieji, Olimpija Zinkevičienė, Juozas Gasiūnas. III eilėje: J. Samulionis, Šernas, x, Laučkienė, x, Šernas, x.Grupinė. Petro Samulionio (1882–1950 N. Radviliškyje) ir Aldonos Zinkevičiūtės (1889–1958) vestuvės. Grupė žmonių N. Radviliškyje prie Samulionių namų. I eilėje iš kairės: Emilija Gasiūnaitė, Albinas Gasiūnas, Liudvikas Gasiūnas, Elžbieta Natkienė, Marija Zinkevičiūtė. II eilėje: Samulionienė su dukra, Rublienė, Magdalena Šernaitė - Samulionienė - Gasiūnienė, jaunieji, Olimpija Zinkevičienė, Juozas Gasiūnas. III eilėje: J. Samulionis, Šernas, x, Laučkienė, x, Šernas, x.
IMAGE
Portretinė. Pulkininkas leitenantas Antanas Stapulionis (1893 Biržų apskr., Pasvalio vlsč., Gustonių k.–1978 Bostone). Apdovanotas medaliais: DLK Gedimino ordino žvaigždė, Vyties Kryžiaus ordinas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, Nepriklausomybės medalis, Latvijos išsivadavimo karo 10 - mečio medalis. Ženklas: Vytauto Didžiojo karininkų kursai (?). Nuotraukos ir dokumentai rasti Felikso Stapulionio sodyboje Pasvalio r. griaunant seną pastatą. 1919 m. pradžioje suformavo Joniškėlio apskrities apsaugą ir vadovavo apsaugos štabui. Būryje buvo apie 1500 žmonių, jų tarpe ir Biržų partizanų būrys. Gegužės mėn. partizanų būriai, veikę Joniškėlio apskrityje, buvo karinės vadovybės pavadinti Atskiru partizanų mirties batalionu , o A.Stapulionis paskirtas vadu. Bataliono kariai dalyvavo kovose su bolševikais Joniškėlio, Pasvalio, Vaškų, Vabalninko, Saločių, Biržų, Papilio, Rokiškio apylinkėse. 1919 m. gruodžio mėn. iš šio būrio kariškių pradėtas formuoti Lietuvos kariuomenės 9 pėstininkų pulkas.Portretinė. Pulkininkas leitenantas Antanas Stapulionis (1893 Biržų apskr., Pasvalio vlsč., Gustonių k.–1978 Bostone). Apdovanotas medaliais: DLK Gedimino ordino žvaigždė, Vyties Kryžiaus ordinas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, Nepriklausomybės medalis, Latvijos išsivadavimo karo 10 - mečio medalis. Ženklas: Vytauto Didžiojo karininkų kursai (?). Nuotraukos ir dokumentai rasti Felikso Stapulionio sodyboje Pasvalio r. griaunant seną pastatą. 1919 m. pradžioje suformavo Joniškėlio apskrities apsaugą ir vadovavo apsaugos štabui. Būryje buvo apie 1500 žmonių, jų tarpe ir Biržų partizanų būrys. Gegužės mėn. partizanų būriai, veikę Joniškėlio apskrityje, buvo karinės vadovybės pavadinti Atskiru partizanų mirties batalionu , o A.Stapulionis paskirtas vadu. Bataliono kariai dalyvavo kovose su bolševikais Joniškėlio, Pasvalio, Vaškų, Vabalninko, Saločių, Biržų, Papilio, Rokiškio apylinkėse. 1919 m. gruodžio mėn. iš šio būrio kariškių pradėtas formuoti Lietuvos kariuomenės 9 pėstininkų pulkas.
IMAGE
Grupinė.Pasvalio valsčiaus savivaldybininkai ir mokytojai, susirinkę apsvarstyti Pasvalio Vasario 16–osios vardo pradžios mokyklos statybos projektą. Mokykla buvo pastatyta 1940 m. Vilniaus gatvėje. Sėdi iš kairės ketvirtas pradžios mokyklų inspektorius Jonas Vilemas.Grupinė.Pasvalio valsčiaus savivaldybininkai ir mokytojai, susirinkę apsvarstyti Pasvalio Vasario 16–osios vardo pradžios mokyklos statybos projektą. Mokykla buvo pastatyta 1940 m. Vilniaus gatvėje. Sėdi iš kairės ketvirtas pradžios mokyklų inspektorius Jonas Vilemas.
IMAGE
Siužetinė. Šv.Kazimiero seserų kongregacijos vienuolynas Vabalninke, pastatytas 1936 m. Pastatą bažnyčiai dovanojo amerikonas Sklėnys. Seserys kazimierietės šiame pastate buvo įkūrusios mergaičių amatų mokyklą ir vaikų darželį. Stovi iš kairės: seserys kazimierietės, x, kunigas M.Kirlys.Prie pastato - įdomios formos šulinys. Tarybiniais metais pastate buvo įsikūrę kultūros namai, biblioteka, atgimimo metais - muziejus. Matyti bažnyčios fasado dalis.Siužetinė. Šv.Kazimiero seserų kongregacijos vienuolynas Vabalninke, pastatytas 1936 m. Pastatą bažnyčiai dovanojo amerikonas Sklėnys. Seserys kazimierietės šiame pastate buvo įkūrusios mergaičių amatų mokyklą ir vaikų darželį. Stovi iš kairės: seserys kazimierietės, x, kunigas M.Kirlys.Prie pastato - įdomios formos šulinys. Tarybiniais metais pastate buvo įsikūrę kultūros namai, biblioteka, atgimimo metais - muziejus. Matyti bažnyčios fasado dalis.
IMAGE
Grupinė. Biržų žemės ūkio draugijos buhalterio Jono Stasilionio vestuvės. Sėdi iš kairės: pieninės buhalteris Gasparas Paškonis, jaunieji Julė ir Jonas Stasiulioniai, x. Stovi: Klebonaitė, Povilas Viederis, Vanda Masilionytė, Vytautas Matulis, Masilionytė, x. Visi - žemės ūkio draugijos darbuotojai. Jaunoji ir pamergės dėvi tautinį drabužį.Grupinė. Biržų žemės ūkio draugijos buhalterio Jono Stasilionio vestuvės. Sėdi iš kairės: pieninės buhalteris Gasparas Paškonis, jaunieji Julė ir Jonas Stasiulioniai, x. Stovi: Klebonaitė, Povilas Viederis, Vanda Masilionytė, Vytautas Matulis, Masilionytė, x. Visi - žemės ūkio draugijos darbuotojai. Jaunoji ir pamergės dėvi tautinį drabužį.
IMAGE
Siužetinė. Paminklo poetui Stanislovui Dagiliui (skulptorė Nina Nikolajevna Gronskaja) atidengimo iškilmių dalyviai 1923 09 12. Iš dešinės: į ausį kun. Jonui Šepečiui šnibžda paminklo fundatorius advokatas Martynas Yčas, Leonas Bistras, x, Alfonsas Petrulis, kan. Juozas Tumas - Vaižgantas, x, Jonas Šliūpas, x, x, Jonas Broga. Yra Povilas Klybas, agr. Petras Variakojis. Dalyvavo kiti žymūs valstybės ir visuomenės veikėjai: A. Smetona (?), J.Staugaitis, prof. A.M. Benedictsen. Sovietmečiu paminklas perkeltas prie naujai pastatyto kino teatro Žvaigždė. Biržiečiai nepatenkinti. Numatyta paminklą perkelti pagarbesnėn vieton, pvz.: piliakalnio parkan ar panašiai (Mūsų sparnai. 1963 01 01. Nr. 13. P.24. Yra foto).Siužetinė. Paminklo poetui Stanislovui Dagiliui (skulptorė Nina Nikolajevna Gronskaja) atidengimo iškilmių dalyviai 1923 09 12. Iš dešinės: į ausį kun. Jonui Šepečiui šnibžda paminklo fundatorius advokatas Martynas Yčas, Leonas Bistras, x, Alfonsas Petrulis, kan. Juozas Tumas - Vaižgantas, x, Jonas Šliūpas, x, x, Jonas Broga. Yra Povilas Klybas, agr. Petras Variakojis. Dalyvavo kiti žymūs valstybės ir visuomenės veikėjai: A. Smetona (?), J.Staugaitis, prof. A.M. Benedictsen. Sovietmečiu paminklas perkeltas prie naujai pastatyto kino teatro "Žvaigždė". Biržiečiai nepatenkinti. Numatyta paminklą perkelti pagarbesnėn vieton, pvz.: piliakalnio parkan ar panašiai (Mūsų sparnai. 1963 01 01. Nr. 13. P.24. Yra foto).
IMAGE
Biržų Ev. Liuteronų BažnyčiaBiržų Ev. Liuteronų Bažnyčia
IMAGE
Siužetinė. Visuomenė, JŪR nariai prie Biržų XVIII šaulių rinktinės iniciatyva 1931 09 13 pastatyto paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę (autorius - skulptorius R.Antinis). Tolumoje - profiliu agr. Fridrichas Jakštas. Matyti Vytauto gatvės pastatai.Siužetinė. Visuomenė, JŪR nariai prie Biržų XVIII šaulių rinktinės iniciatyva 1931 09 13 pastatyto paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę (autorius - skulptorius R.Antinis). Tolumoje - profiliu agr. Fridrichas Jakštas. Matyti Vytauto gatvės pastatai.
IMAGE
Grupinis portretas. Nežinoma moteris su dviem mergaitėmis. Mažoji sėdi ant dekoratyvinio paaukštinimo. Nuotr. J. Tiraspolskio, Jelisavetgradas (dab. Kirovogradas, Ukraina). Fotografija iš gydytojo Juozo Petrulio albumo(1870 06 15 Muimelio vnk. Vabalninko vlsč., Biržų r.–1953 04 19 Biržuose).Grupinis portretas. Nežinoma moteris su dviem mergaitėmis. Mažoji sėdi ant dekoratyvinio paaukštinimo. Nuotr. J. Tiraspolskio, Jelisavetgradas (dab. Kirovogradas, Ukraina). Fotografija iš gydytojo Juozo Petrulio albumo(1870 06 15 Muimelio vnk. Vabalninko vlsč., Biržų r.–1953 04 19 Biržuose).
IMAGE
Grupinė. Lietuvos jaunimo sąjungos Ūbiškių skyriaus nariai. Ant žemės: Jokūbas Pelanis (tarybiniais metais kolūkio Janonis pirmininkas) ir Darata Kiškytė. Antroje eilėje iš kairės: Jonas Jasiukėnas, x, Jonas Klybas, Katrė Žemaitytė - Januševičienė (gydytojo Gyčio Januševičiaus (1939 12 24–1989 12 16) motina, Povilas Viederis, Pelanytė, jos brolis Alfonsas Pelanis (gyveno Dvariukuose, nuomavo žemę). Trečioje eilėje: Leonas Slavinskas, kilęs iš Medeikių, gyv. Ūbiškių lauke, x, Kostas Kiškis, Onutė Gatavinaitė - Jasiukėnienė, jos vyras Jasiukėnas iš Stačkūnų k.Grupinė. Lietuvos jaunimo sąjungos Ūbiškių skyriaus nariai. Ant žemės: Jokūbas Pelanis (tarybiniais metais kolūkio "Janonis" pirmininkas) ir Darata Kiškytė. Antroje eilėje iš kairės: Jonas Jasiukėnas, x, Jonas Klybas, Katrė Žemaitytė - Januševičienė (gydytojo Gyčio Januševičiaus (1939 12 24–1989 12 16) motina, Povilas Viederis, Pelanytė, jos brolis Alfonsas Pelanis (gyveno Dvariukuose, nuomavo žemę). Trečioje eilėje: Leonas Slavinskas, kilęs iš Medeikių, gyv. Ūbiškių lauke, x, Kostas Kiškis, Onutė Gatavinaitė - Jasiukėnienė, jos vyras Jasiukėnas iš Stačkūnų k.
IMAGE
Grupinė. Biržų Pavasario organizacijos rajonų atstovų konferencijos dalyviai prie katalikų bažnyčios. Sėdi iš kairės: Elzė Sprindytė - Balberienė, Morkūnienė, mokyt. Mulokienė, x, kun. kapelionas Petras Rauda - Špeic, kun. Alfonsas Lipnickas - Lipniūnas, studentas Antanas Naudžius, kun. klebonas Jul. Kuprevičius, kun. Rankelė, kun. Jonas Nagulevičius, x, Burkus (tarnautojas). Antroje eilėje iš kairės: 1 - Jonas Šimonis (ūkininkas), virš jo - klierikas Paulius Samulionis (vėliau - farmacininkas), virš kun. P. Raudos - 2 - tarnautoja Janina Šumskaitė, virš kun. J. Kuprevičiaus - Valerija Sprindytė (su skrybėle), šalia jos su balta kepure juodu lankeliu - studentė Regina Romašauskaitė - Atkočiūnienė. Antroje eilėje iš dešinės trečias - klierikas Kazlauskas.Grupinė. Biržų "Pavasario" organizacijos rajonų atstovų konferencijos dalyviai prie katalikų bažnyčios. Sėdi iš kairės: Elzė Sprindytė - Balberienė, Morkūnienė, mokyt. Mulokienė, x, kun. kapelionas Petras Rauda - Špeic, kun. Alfonsas Lipnickas - Lipniūnas, studentas Antanas Naudžius, kun. klebonas Jul. Kuprevičius, kun. Rankelė, kun. Jonas Nagulevičius, x, Burkus (tarnautojas). Antroje eilėje iš kairės: 1 - Jonas Šimonis (ūkininkas), virš jo - klierikas Paulius Samulionis (vėliau - farmacininkas), virš kun. P. Raudos - 2 - tarnautoja Janina Šumskaitė, virš kun. J. Kuprevičiaus - Valerija Sprindytė (su skrybėle), šalia jos su balta kepure juodu lankeliu - studentė Regina Romašauskaitė - Atkočiūnienė. Antroje eilėje iš dešinės trečias - klierikas Kazlauskas.
IMAGE
Portretinė. II pasaulinio karo dalyvis Arkadijus Dmitrijievičius Pankovas (1926 02 18–1944 08 06). Palaidotas Biržų karių kapinėse. 1983 m. į Biržus buvo atvykusi jo sesuo Valentina Korosteliova. Vyko iš Uralo per Rygą, nes ieškojo ne tik brolio, bet ir tėvo Dmitrijaus Pankovo, Garvilovičiaus kapo. Jis gimė 1898 m., žuvo 1945 01 25. Palaidotas Saldusko rajono Ezersko karių kapinėse Latvijoje.Portretinė. II pasaulinio karo dalyvis Arkadijus Dmitrijievičius Pankovas (1926 02 18–1944 08 06). Palaidotas Biržų karių kapinėse. 1983 m. į Biržus buvo atvykusi jo sesuo Valentina Korosteliova. Vyko iš Uralo per Rygą, nes ieškojo ne tik brolio, bet ir tėvo Dmitrijaus Pankovo, Garvilovičiaus kapo. Jis gimė 1898 m., žuvo 1945 01 25. Palaidotas Saldusko rajono Ezersko karių kapinėse Latvijoje.
IMAGE
Grupinė. Sibiro lietuvių suvažiavimo, vykusio 1918 m. kovo 19–24 d. Novo - Nikolajevske, dalyviai. Iš kairės sėdi: mokytojas iš Tomsko J.Sideravičius (Sidaravičius), kun. J.Jurkūnas iš Novo - Nikolajevsko, Novo - Nikolajevsko Pabėgėlių Tarybos vykdomojo komiteto sekretorius, Novo - Nikolajevsko Lietuvių Tarybos pirmininkas agronomas Petras Kregždė, technikas iš Bolotnos P.Kakeranas, studentas iš Tomsko K.Navakas (Novakas). Stovi: studentas iš Tomsko V.Gelumbickas, Novo - Nikolajevsko lietuvių pabėgėlių pradžios mokyklos mokytojas Kostas Kregždė, x, xGrupinė. Sibiro lietuvių suvažiavimo, vykusio 1918 m. kovo 19–24 d. Novo - Nikolajevske, dalyviai. Iš kairės sėdi: mokytojas iš Tomsko J.Sideravičius (Sidaravičius), kun. J.Jurkūnas iš Novo - Nikolajevsko, Novo - Nikolajevsko Pabėgėlių Tarybos vykdomojo komiteto sekretorius, Novo - Nikolajevsko Lietuvių Tarybos pirmininkas agronomas Petras Kregždė, technikas iš Bolotnos P.Kakeranas, studentas iš Tomsko K.Navakas (Novakas). Stovi: studentas iš Tomsko V.Gelumbickas, Novo - Nikolajevsko lietuvių pabėgėlių pradžios mokyklos mokytojas Kostas Kregždė, x, x
IMAGE
Grupinė. Lietuvos evangelikų jaunimo draugijos Radvila skyrių atstovų suvažiavimo dalyviai prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios 1938 03 06. Sėdi iš kairės: J. Bružas, aukščiau - mokyt. Dubra, žemiau - Alfredas Šlikas, Fridrichas Jakštas, dr. Jokūbas Mikelėnas, x, kun. Aleksandras Balčiauskas, x, Povilas Klybas, vargon. Martynas Sprindys, Tamulėnas (?), x, x, x. Kairėje - virš uniforminę kepurę dėvinčio žmogaus - Povilas Jankūnas (baltu šaliku), šalia jo, dešinėje - Petras Čigas Sližių k., virš Povilo Jankūno - Matilda Čigaitė Sližių k. (su juoda skrybėle), virš jos su berete - Olga Lapienytė Krikščių k. Viršutinės eilės centre, su balta berete, Klybaitė - Lapėnienė. Virš vargonininko M. Sprindžio - Palmyra Žaldokaitė Skratiškių k.Grupinė. Lietuvos evangelikų jaunimo draugijos "Radvila" skyrių atstovų suvažiavimo dalyviai prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios 1938 03 06. Sėdi iš kairės: J. Bružas, aukščiau - mokyt. Dubra, žemiau - Alfredas Šlikas, Fridrichas Jakštas, dr. Jokūbas Mikelėnas, x, kun. Aleksandras Balčiauskas, x, Povilas Klybas, vargon. Martynas Sprindys, Tamulėnas (?), x, x, x. Kairėje - virš uniforminę kepurę dėvinčio žmogaus - Povilas Jankūnas (baltu šaliku), šalia jo, dešinėje - Petras Čigas Sližių k., virš Povilo Jankūno - Matilda Čigaitė Sližių k. (su juoda skrybėle), virš jos su berete - Olga Lapienytė Krikščių k. Viršutinės eilės centre, su balta berete, Klybaitė - Lapėnienė. Virš vargonininko M. Sprindžio - Palmyra Žaldokaitė Skratiškių k.
IMAGE
Reverse ovalus trijų eilučių spaudas: Fotografija / Rafael / Kaunas, Laisvės Al. 17 / Įrašas rašikliu: Mano Brangiesiems / Broleliui ir Brolenytei / ir jūsų vaikaičiams. / Siunčiu jilgai atmin-/čiai savo fotą. / Jūsų sesutė Marytė / 19 x 31 m. / 29 d. Kaunas / Įrašas pieštuku: M. Šimkevičiūtė str. / „Dėl ponų kaltės teisiamos / be kaltės“ laikr. „Kuntap-/lis“ 1938 m. vasario / 20Reverse ovalus trijų eilučių spaudas: Fotografija / Rafael / Kaunas, Laisvės Al. 17 / Įrašas rašikliu: Mano Brangiesiems / Broleliui ir Brolenytei / ir jūsų vaikaičiams. / Siunčiu jilgai atmin-/čiai savo fotą. / Jūsų sesutė Marytė / 19 x 31 m. / 29 d. Kaunas / Įrašas pieštuku: M. Šimkevičiūtė str. / „Dėl ponų kaltės teisiamos / be kaltės“ laikr. „Kuntap-/lis“ 1938 m. vasario / 20
IMAGE
1937–IX–31937–IX–3
IMAGE
Grupinė. Biržų XVIII rinktinės šauliai. Sėdi iš kairės pirmas Jonas Dargis, trečias Antanas Gailiūnas, ketvirtas - Biržų apskrities komendantas 1928 03 14 - 1933 06 12, XVIII šaulių rinktinės valdybos pirmininkas plk. ltn. Pranas Kaunas, penktas - XVIII Biržų šaulių rinktinės vadas 1929 10 27–1933 05 22, kapitonas Juozas Navikevičius.Grupinė. Biržų XVIII rinktinės šauliai. Sėdi iš kairės pirmas Jonas Dargis, trečias Antanas Gailiūnas, ketvirtas - Biržų apskrities komendantas 1928 03 14 - 1933 06 12, XVIII šaulių rinktinės valdybos pirmininkas plk. ltn. Pranas Kaunas, penktas - XVIII Biržų šaulių rinktinės vadas 1929 10 27–1933 05 22, kapitonas Juozas Navikevičius.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 7731)>>