Explore your Results

ThumbnailTitle
Gazdaság-Egyesületi Választottság Jelentése gyapjúraktár építésérőlGazdaság-Egyesületi Választottság Jelentése gyapjúraktár építéséről
TEXT
A Gyapjútár-Egyesület hirdetménye működésének egy évvel való meghosszabításárólA Gyapjútár-Egyesület hirdetménye működésének egy évvel való meghosszabításáról
TEXT
Gretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezésérőlGretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezéséről
TEXT
Kirner József pesti puskaműves reklámjaKirner József pesti puskaműves reklámja
TEXT
Goszman György pesti ezüstműves reklámcédulájaGoszman György pesti ezüstműves reklámcédulája
TEXT
Prandtner ezüstműves számlája, 1808Prandtner ezüstműves számlája, 1808
TEXT
Prandtner pesti ezüstműves számlája, 1802Prandtner pesti ezüstműves számlája, 1802
TEXT
Tudnivalók az 1846. évi iparműkiállításról, német nyelvenTudnivalók az 1846. évi iparműkiállításról, német nyelven
TEXT
Meghívó az Iparegyesület választmányi gyűlésére Széchenyi gróf részére, é.n.Meghívó az Iparegyesület választmányi gyűlésére Széchenyi gróf részére, é.n.
TEXT
Felhívás az iparműkiállításon való részvételre, 1842Felhívás az iparműkiállításon való részvételre, 1842
TEXT
Iparműtári alapítványjegyek, 1847Iparműtári alapítványjegyek, 1847
TEXT
Gyáralapító Rt  ideiglenes részvényjegy, 1845Gyáralapító Rt ideiglenes részvényjegy, 1845
TEXT
Az Iparegyesület ismételt köszönő levele Emmerling Károlynak, 1847Az Iparegyesület ismételt köszönő levele Emmerling Károlynak, 1847
TEXT
Az Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évekAz Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évek
TEXT
Az Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évekAz Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évek
TEXT
Hídbelépő a Lánchídra, 1840-es évekHídbelépő a Lánchídra, 1840-es évek
TEXT
A Magyar Középponti Vasút programja, 1839A Magyar Középponti Vasút programja, 1839
TEXT
Középponti Vasút napi menetrend, 1846. júl. 15--aug. 15. között, utazási feltételekkelKözépponti Vasút napi menetrend, 1846. júl. 15--aug. 15. között, utazási feltételekkel
TEXT
A Középponti Magyar Vasút programja, 1839A Középponti Magyar Vasút programja, 1839
TEXT
Gyorskocsi-jegy, hátoldalán szabályzattal, 1842Gyorskocsi-jegy, hátoldalán szabályzattal, 1842
TEXT
Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847
TEXT
Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847
TEXT
A Szépítő Bizottmány átirata a Városi Tanácshoz a vasút tárgyában, 1844A Szépítő Bizottmány átirata a Városi Tanácshoz a vasút tárgyában, 1844
TEXT
A Harmincadhivatal által kiadott számla, 1837A Harmincadhivatal által kiadott számla, 1837
TEXT
Kappel Frigyes kereskedésének hirdetése, 1822?Kappel Frigyes kereskedésének hirdetése, 1822?
TEXT
Zöldségkereskedő hadiszállító szállítási engedélye, 1788Zöldségkereskedő hadiszállító szállítási engedélye, 1788
TEXT
Frankendorfer János dohánykereskedési engedélye, 1841Frankendorfer János dohánykereskedési engedélye, 1841
TEXT
Lezsimirszky Manó a Pesti uracshoz c. férfiruha-raktárának számlája, 1852Lezsimirszky Manó a Pesti uracshoz c. férfiruha-raktárának számlája, 1852
TEXT
Scheurer és Fia pesti festékkereskedő árjegyzéke, é.n.Scheurer és Fia pesti festékkereskedő árjegyzéke, é.n.
TEXT
Waser és Iby bécsi harisnyagyár pesti lerakatának számlája, cégreklámmalWaser és Iby bécsi harisnyagyár pesti lerakatának számlája, cégreklámmal
TEXT
Hirdetés selejtes edények vásáráról a pesti Müller könyvkereskedés épületében, 1844Hirdetés selejtes edények vásáráról a pesti Müller könyvkereskedés épületében, 1844
TEXT
Swoboda szőnyeg- és tapétakereskedő két hirdetése, 1827Swoboda szőnyeg- és tapétakereskedő két hirdetése, 1827
TEXT
Jules Darier pesti fűszeres számlája (L. W. Forster utódja), 1848Jules Darier pesti fűszeres számlája (L. W. Forster utódja), 1848
TEXT
Höffler Ferenc pesti fűszeres számlája, A három Oroszlánhoz, 1846Höffler Ferenc pesti fűszeres számlája, A három Oroszlánhoz, 1846
TEXT
Lipótvárosi Gyógyszertár receptjeLipótvárosi Gyógyszertár receptje
TEXT
Kossuch Testvérek üveggyára, számla Graf Zichi [sic!] részére, 1847Kossuch Testvérek üveggyára, számla Graf Zichi [sic!] részére, 1847
TEXT
Trieszti Általános Biztosító biztosítási nyugtája, 1847Trieszti Általános Biztosító biztosítási nyugtája, 1847
TEXT
Trieszti Általános Biztosító fejléces levele, 1847Trieszti Általános Biztosító fejléces levele, 1847
TEXT
Kötelezvény (telekhivatal részére), Pest, 1825Kötelezvény (telekhivatal részére), Pest, 1825
TEXT
Fáy András levele a budai polgármesterhez a Pestmegyei Takarépénztár ügyében, 1839Fáy András levele a budai polgármesterhez a Pestmegyei Takarépénztár ügyében, 1839
TEXT
Kren Domokos páter nyugtája a Staffenberger családnak, 1801Kren Domokos páter nyugtája a Staffenberger családnak, 1801
TEXT
Váltócédula, Pest, 1842Váltócédula, Pest, 1842
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének körirata, 1848A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének körirata, 1848
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének negyedéves díjfizetési igazolása, 1846A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének negyedéves díjfizetési igazolása, 1846
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének éves díjfizetési igazolása, 1846A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének éves díjfizetési igazolása, 1846
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének fejléces levele, 1847A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének fejléces levele, 1847
TEXT
Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 500 gulden, 1795Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 500 gulden, 1795
TEXT
Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 1500 forint, 1795Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 1500 forint, 1795
TEXT
Debreceni váltócédulák, 1840, 1841, 1848Debreceni váltócédulák, 1840, 1841, 1848
TEXT
II. Ferenc császár urbáriummal kapcsolatos rendelete, 1802II. Ferenc császár urbáriummal kapcsolatos rendelete, 1802
TEXT
Kópia a pesti diákok 1831.VII.17-iki lázadásának tárgyában tett egyik tanúvallomásrólKópia a pesti diákok 1831.VII.17-iki lázadásának tárgyában tett egyik tanúvallomásról
TEXT
Martinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-benMartinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-ben
TEXT
Hirdetmény a pékmesterek lajstromba vételéről, 1846Hirdetmény a pékmesterek lajstromba vételéről, 1846
TEXT
Pest megyei közgyűlés kivonata az új papírpénz alkalmazásának kiterjesztéséről, 1817Pest megyei közgyűlés kivonata az új papírpénz alkalmazásának kiterjesztéséről, 1817
TEXT
Tanácsi eljárási illetékek jegyzéke, 1848Tanácsi eljárási illetékek jegyzéke, 1848
TEXT
A pesti választott polgárság névsora, 1755A pesti választott polgárság névsora, 1755
TEXT
Budai tanácsi jegyzőkönyvi kivonat a követválasztással kapcsolatban, 1847Budai tanácsi jegyzőkönyvi kivonat a követválasztással kapcsolatban, 1847
TEXT
Eötvös József levele a Védegylet választmányához, 1847Eötvös József levele a Védegylet választmányához, 1847
TEXT
A Közhasznu Gyülde tagsági lapja, 1846A Közhasznu Gyülde tagsági lapja, 1846
TEXT
Tréfás tagsági igazolás -- a papucsférjek társasága, 1807Tréfás tagsági igazolás -- a "papucsférjek társasága", 1807
TEXT
A Kisdedóvó-intézeteket terjesztő Egyesület nyugtája Skerlecz Károly részére, 1843A Kisdedóvó-intézeteket terjesztő Egyesület nyugtája Skerlecz Károly részére, 1843
TEXT
Pesti rablógyilkosság leírása német nyelven, verssel, 1833Pesti rablógyilkosság leírása német nyelven, verssel, 1833
TEXT
Himlőoltási felhívás és igazolási nyomtatvány, 1837Himlőoltási felhívás és igazolási nyomtatvány, 1837
TEXT
Himlőoltási felhívás és bizonyítvány, 1856-57Himlőoltási felhívás és bizonyítvány, 1856-57
TEXT
A Rác-fürdő köpülőinek háromnyelvű reklámcédulája árszabással, é.n.A Rác-fürdő köpülőinek háromnyelvű reklámcédulája árszabással, é.n.
TEXT
Budai tanácsi jegyzőkönyv kivonata a Császár-malom telkén építendő fürdő tárgyában, 1846Budai tanácsi jegyzőkönyv kivonata a Császár-malom telkén építendő fürdő tárgyában, 1846
TEXT
Hiteles másolat a Császár-malom szerződéséről, 1862Hiteles másolat a Császár-malom szerződéséről, 1862
TEXT
Hiteles másolat a Császár-malommal összefüggő iratról, 1862Hiteles másolat a Császár-malommal összefüggő iratról, 1862
TEXT
Hiteles másolat a Császár-malommal összefüggő iratról, 1862Hiteles másolat a Császár-malommal összefüggő iratról, 1862
TEXT
Bedő János huszár feleségének halotti bizonyítványa, 1848Bedő János huszár feleségének halotti bizonyítványa, 1848
TEXT
Aláírási ív a pesti leányárvaház alapítására gyűjtött adományokhoz, 1861Aláírási ív a pesti leányárvaház alapítására gyűjtött adományokhoz, 1861
TEXT
Üdvözlővers Károlyi György békési főispáni beiktatása alkalmával, Vásárhelyi Gymnasium növendékei, 1842Üdvözlővers Károlyi György békési főispáni beiktatása alkalmával, Vásárhelyi Gymnasium növendékei, 1842
TEXT
Alszeghy József pesti polgárlevele, 1847Alszeghy József pesti polgárlevele, 1847
TEXT
Neff Ferenc vendéglő és háztulajdonos pesti polgárlevele, 1846Neff Ferenc vendéglő és háztulajdonos pesti polgárlevele, 1846
TEXT
Keresztelési anyakönyvi kivonat - Zichy Heléna Crescencia, Buda, 1835Keresztelési anyakönyvi kivonat - Zichy Heléna Crescencia, Buda, 1835
TEXT
Keresztelési igazolás Gestler Sebestyén részére, Szeged, 1808Keresztelési igazolás Gestler Sebestyén részére, Szeged, 1808
TEXT
Keresztelési igazolás Mickó József részére, Kistállya, 1811Keresztelési igazolás Mickó József részére, Kistállya, 1811
TEXT
Keresztelési anyakönyvi kivonat -- Gröber Mátyás, Kecskemét, 1834Keresztelési anyakönyvi kivonat -- Gröber Mátyás, Kecskemét, 1834
TEXT
Keresztelési anyakönyvi kivonat - Verner József, Óbuda, 1838Keresztelési anyakönyvi kivonat - Verner József, Óbuda, 1838
TEXT
Keresztelési anyakönyvi kivonat - Kohlenberger Krisztián, Óbuda, 1839 (1818)Keresztelési anyakönyvi kivonat - Kohlenberger Krisztián, Óbuda, 1839 (1818)
TEXT
Keresztelési anyakönyvi kivonat - Laky István, Buda, 1846Keresztelési anyakönyvi kivonat - Laky István, Buda, 1846
TEXT
Igazolás Andrelich Ferenc keresztelési anyakönyvének kiadásáról, Buda, 1820Igazolás Andrelich Ferenc keresztelési anyakönyvének kiadásáról, Buda, 1820
TEXT
Útlevél Verderber Antal részére, Buda, 1838Útlevél Verderber Antal részére, Buda, 1838
TEXT
Berger József kinevezése kamarai mérnökké, 1840Berger József kinevezése kamarai mérnökké, 1840
TEXT
József nádor leirata Sebastianovics János budai ügyész részére, 1816József nádor leirata Sebastianovics János budai ügyész részére, 1816
TEXT
Egyházi engedély Palitskó József inas felszabadításához, Buda Tabán, 1836Egyházi engedély Palitskó József inas felszabadításához, Buda Tabán, 1836
TEXT
Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1846Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1846
TEXT
Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1847Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1847
TEXT
Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1848Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1848
TEXT
Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1849Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1849
TEXT
Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1850Baliczky Sándor kereskedő adóíve, Belváros, 1850
TEXT
Nyugta mérlegpénzről, Buda, 1833Nyugta mérlegpénzről, Buda, 1833
TEXT
Invalidus elbocsátólevele a 9. huszárezredtől, Miklós Mihály részére, 1834Invalidus elbocsátólevele a 9. huszárezredtől, Miklós Mihály részére, 1834
TEXT
Pesti teleklevél, Huszár Jakab és neje, Terézváros, 1837Pesti teleklevél, Huszár Jakab és neje, Terézváros, 1837
TEXT
Pestre áttelepülési engedély Andreas Messerer bádogos részére, Karlsbad, 1820Pestre áttelepülési engedély Andreas Messerer bádogos részére, Karlsbad, 1820
TEXT
Preszlitska József beutazási engedélye Rotterdamba, Hága, 1829Preszlitska József beutazási engedélye Rotterdamba, Hága, 1829
TEXT
Preslitska József útlevele, Hága, 1829Preslitska József útlevele, Hága, 1829
TEXT
A pesti Szépítő Bizottság levele Mitterdorfer Jánoshoz, 1843A pesti Szépítő Bizottság levele Mitterdorfer Jánoshoz, 1843
TEXT
Királyi szabadságlevél, 1819Királyi szabadságlevél, 1819
TEXT
Adó-előleg befizetési nyugta, Matolay József súgó, 1848/1850Adó-előleg befizetési nyugta, Matolay József súgó, 1848/1850
TEXT
1 - 100 (Total Results 1604)>>