Explore your Results

ThumbnailTitle
UrUr
IMAGE
UrUr
IMAGE
UrUr
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
Idag: Arbeidets og fremtidens byIdag: Arbeidets og fremtidens by
IMAGE
UrUr
IMAGE
Konprins Olav på ØstfoldutstillingenKonprins Olav på Østfoldutstillingen
IMAGE
UrUr
IMAGE
UrUr
IMAGE
I 1912 innlemmes Borregård i byenI 1912 innlemmes Borregård i byen
IMAGE
1862: Byens første kirke brenner1862: Byens første kirke brenner
IMAGE
I 1854 bygges den første bro over fossenI 1854 bygges den første bro over fossen
IMAGE
I 1839 reiser byen sig igjenI 1839 reiser byen sig igjen
IMAGE
og en dag i 1815 kommer det frem seilskib til Sannesundog en dag i 1815 kommer det frem seilskib til Sannesund
IMAGE
1567: Byen brennes av svenskene1567: Byen brennes av svenskene
IMAGE
I 1319 blev Borg overlatt Haftor JonsonI 1319 blev Borg overlatt Haftor Jonson
IMAGE
og bygger Borgog bygger Borg
IMAGE
RelieffRelieff
IMAGE
her feiret kong Olav sitt bryllupher feiret kong Olav sitt bryllup
IMAGE
og herfra kristnen han landetog herfra kristnen han landet
IMAGE
Kong Olav seiler op til Sarp år 1016Kong Olav seiler op til Sarp år 1016
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
FaneFane
IMAGE
PistoltaskePistoltaske
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
LampettLampett
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
RevolverRevolver
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
UrUr
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
PosePose
IMAGE
StangStang
IMAGE
SøljeSølje
IMAGE
FaneFane
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
JakkeJakke
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
FrakkFrakk
IMAGE
VestVest
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
ØsekarØsekar
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
HøvelHøvel
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
UrUr
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
RevolverRevolver
IMAGE
VeskeVeske
IMAGE
RevolverRevolver
IMAGE
RevolverRevolver
IMAGE
RevolverRevolver
IMAGE
RevolverRevolver
IMAGE
RevolverRevolver
IMAGE
ListList
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
ListList
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
ListList
IMAGE
ListList
IMAGE
PistolPistol
IMAGE
ListList
IMAGE
TørkleTørkle
IMAGE
UrUr
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
StanseStanse
IMAGE
1 - 100 (Total Results 216)>>