Explore your Results

ThumbnailTitle
Supplik zbawiennych piętnaśćie na piętnaśćie Psalmow Dawidowych gradualnych :  tuż y siedm stopni zalu y skruchy marnotrawce upadaiącego do nog Miłośiernego Oyca na siedm Psalmow Pokutnych, z konceptu włoskiego napisane [...] y w druk podane w roku 1654, aby każdy pokorą tych Supplik, który ie czytać będzie [...] mogł nabyć szcześliwości nieskończonych z ręku wiecznych Wiecznego MonarchySupplik zbawiennych piętnaśćie na piętnaśćie Psalmow Dawidowych gradualnych : tuż y siedm stopni zalu y skruchy marnotrawce upadaiącego do nog Miłośiernego Oyca na siedm Psalmow Pokutnych, z konceptu włoskiego napisane [...] y w druk podane w roku 1654, aby każdy pokorą tych Supplik, który ie czytać będzie [...] mogł nabyć szcześliwości nieskończonych z ręku wiecznych Wiecznego Monarchy
TEXT
Virtus amore [et] timore fortior sive Titus tragoediaVirtus amore [et] timore fortior sive Titus tragoedia
TEXT
Wtore zawstydzenie x. Skargi abo odpis na potworną xiąszkę iego, ktorey dał tituł: Mesyasz nowych arianow wedle Alkoranu tureckiego uczyniony przez tegoż szlachcica polskiego, ktory mu był pierwsze też Zawstydzenie napisałWtore zawstydzenie x. Skargi abo odpis na potworną xiąszkę iego, ktorey dał tituł: Mesyasz nowych arianow wedle Alkoranu tureckiego uczyniony przez tegoż szlachcica polskiego, ktory mu był pierwsze też Zawstydzenie napisał
TEXT
Ucisk koronny [...] y wtargnienie tatarskie do Podola...Ucisk koronny [...] y wtargnienie tatarskie do Podola...
TEXT
Sposob do Mszy Swiętey służenia dla JMCP. Aloyzego Andrzeja hrabi Ankwicza, syna kasztelana sandeckiego, ułożonySposob do Mszy Swiętey służenia dla JMCP. Aloyzego Andrzeja hrabi Ankwicza, syna kasztelana sandeckiego, ułożony
TEXT
Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii, in peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesia, instituta Londini in Anglia, per Pientissimum Principem Angliae etc. Regem Eduardum, eius nominis Sextum, anno post Christum natum 1550 :  addito ad calcem libelli privilegio suae MaiestatisForma ac ratio tota ecclesiastici ministerii, in peregrinorum, potissimum vero Germanorum Ecclesia, instituta Londini in Anglia, per Pientissimum Principem Angliae etc. Regem Eduardum, eius nominis Sextum, anno post Christum natum 1550 : addito ad calcem libelli privilegio suae Maiestatis
TEXT
Sławna victorya nad Turkami od woysk koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego pod Choćimiem otrzymana w dźień swiętego Marćina 1673Sławna victorya nad Turkami od woysk koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego pod Choćimiem otrzymana w dźień swiętego Marćina 1673
TEXT
Odprawa na rosprawę abo Exame[n] Macieia Rosentretera [...] : o Summaryuszu prawdy katholickieyOdprawa na rosprawę abo Exame[n] Macieia Rosentretera [...] : o Summaryuszu prawdy katholickiey
TEXT
Nayswiętsza Bogarodzica Marya nad umęczonym dla zbawienia naszego Boskim i Swoim Synem boleiąca, w obrazie jarosławskim kościoła polnego Societatis Jesu, od lat półczwarta sta i daley łaskami i cudami słynąca, od Oyca Swiętego Benedykta XIV w roku 1755 uroczyscie ukoronowana :  panegirykow swiętych dwaNayswiętsza Bogarodzica Marya nad umęczonym dla zbawienia naszego Boskim i Swoim Synem boleiąca, w obrazie jarosławskim kościoła polnego Societatis Jesu, od lat półczwarta sta i daley łaskami i cudami słynąca, od Oyca Swiętego Benedykta XIV w roku 1755 uroczyscie ukoronowana : panegirykow swiętych dwa
TEXT
Dziennik, to iest modlitwy o krześćiańskie potrzeby, nalezace ludziom powszechney wiary apostolskiey, na każdy dźieńDziennik, to iest modlitwy o krześćiańskie potrzeby, nalezace ludziom powszechney wiary apostolskiey, na każdy dźień
TEXT
Nauka koło pasiek z informaciey Pana Walentego Kąckiego anno M.DC.XII. w Komarnie u mnie Iana Ostroroga woiewody poznanskiego spisanaNauka koło pasiek z informaciey Pana Walentego Kąckiego anno M.DC.XII. w Komarnie u mnie Iana Ostroroga woiewody poznanskiego spisana
TEXT
Miłosc dla cnoty :  komedya oryginalna we trzech aktach [...] ułozona roku 1787Miłosc dla cnoty : komedya oryginalna we trzech aktach [...] ułozona roku 1787
TEXT
Na dzien siedmnasty stycznia, urodzeniem Jego Krolewskiey M. znakomity, odaNa dzien siedmnasty stycznia, urodzeniem Jego Krolewskiey M. znakomity, oda
TEXT
Lunatyk : komedya we dwoch aktach [...]Lunatyk : komedya we dwoch aktach [...]
TEXT
Cel miłosci naszey, serc naszych jedyna pociecha w tym mizernym życiu, Nayświętsze Jezusowe Serce :  o tym obiasnienia i sposoby do miłości ku Niemu tudzież nabożeństwa naymilszego Bogu, nayprzyiemnieyszego Niebu, naypożytecznieyszego namCel miłosci naszey, serc naszych jedyna pociecha w tym mizernym życiu, Nayświętsze Jezusowe Serce : o tym obiasnienia i sposoby do miłości ku Niemu tudzież nabożeństwa naymilszego Bogu, nayprzyiemnieyszego Niebu, naypożytecznieyszego nam
TEXT
Braterska declaratia na niebraterskie napomnienie od authora pod imieniem Szlachcica polskiego ad Dissidentes in religione uczynioneBraterska declaratia na niebraterskie napomnienie od authora pod imieniem Szlachcica polskiego ad Dissidentes in religione uczynione
TEXT
Głos Jasnie Wielmoznego Michała Wandalina Mniszcha marszałka wielkiego koronnego na sessyi dnia 26. października 1786. roku mianyGłos Jasnie Wielmoznego Michała Wandalina Mniszcha marszałka wielkiego koronnego na sessyi dnia 26. października 1786. roku miany
TEXT
Apotheosis starożytney familiey niebosczyka świętey pamięći kśiędza Woyciecha Szydlowskiego z Szydlowa, kustosza y kanonika krakowskiego, włocławskiego, który dnia trzećiego maia żywot za śmierć odmienił, Roku Panskiego 1617Apotheosis starożytney familiey niebosczyka świętey pamięći kśiędza Woyciecha Szydlowskiego z Szydlowa, kustosza y kanonika krakowskiego, włocławskiego, który dnia trzećiego maia żywot za śmierć odmienił, Roku Panskiego 1617
TEXT
Rodin czyli Duch na drodze pokuty : romans alegoryczny. T. 1Rodin czyli Duch na drodze pokuty : romans alegoryczny. T. 1
TEXT
Adwokat : komedjo-opera w jednym akcieAdwokat : komedjo-opera w jednym akcie
TEXT
Bez woli : powieśćBez woli : powieść
TEXT
Podarek dla grzecznych dzieciPodarek dla grzecznych dzieci
TEXT
Za Apeninami : (wiązka wspomnień podróżnych)Za Apeninami : (wiązka wspomnień podróżnych)
TEXT
Wizyta u StrossmayeraWizyta u Strossmayera
TEXT
Perły : zbiór celniejszych powieści z literatury angielskiej dla młodocianego wiekuPerły : zbiór celniejszych powieści z literatury angielskiej dla młodocianego wieku
TEXT
Łobzowianie : obrazek dramatyczny w jednym akcie ze śpiewkamiŁobzowianie : obrazek dramatyczny w jednym akcie ze śpiewkami
TEXT
1 - 26 (Total Results 26)