Explore your Results

ThumbnailTitle
Wiersz do Nayiaśnieyszey Katarzyny II, Imperatorowey całey Rossyi przy oddaniu dzieła pod tytułem Tauryka czyli wiadomości starożytne i poźnieysze o mieszkańcach Krymu do naszych czasów.Wiersz do Nayiaśnieyszey Katarzyny II, Imperatorowey całey Rossyi przy oddaniu dzieła pod tytułem "Tauryka czyli wiadomości starożytne i poźnieysze o mieszkańcach Krymu do naszych czasów".
TEXT
Uwagi o chłopach.Uwagi o chłopach.
TEXT
Szczęśliwa ekspedycia  pod Kamieńcem z Turkami Jaśnie Wielmoznego Iego Mści Pana P. Iana na Potoku y Buczaczu Potockiego, woiewody bracławskiego [...].Szczęśliwa ekspedycia pod Kamieńcem z Turkami Jaśnie Wielmoznego Iego Mści Pana P. Iana na Potoku y Buczaczu Potockiego, woiewody bracławskiego [...].
TEXT
Von einem nützlichen Mittel zum Bestande der ordentlichen Reichstäge in Pohlen. T. 1-2.Von einem nützlichen Mittel zum Bestande der ordentlichen Reichstäge in Pohlen. T. 1-2.
TEXT
Powinności dla osób szlachetnie urodzonych.Powinności dla osób szlachetnie urodzonych.
TEXT
Obrona Trembowli czyli Męztwo Chrzanowskiey : opera we III aktachObrona Trembowli czyli Męztwo Chrzanowskiey : opera we III aktach
TEXT
Na dzień ocalenia życia i zdrowia Jego Królewskiejy Mości pieśń doroczna.Na dzień ocalenia życia i zdrowia Jego Królewskiejy Mości pieśń doroczna.
TEXT
Kazanie w dzien s. Stanisława, biskupa y męczennika w kosciele warszawskim S. Krzyza roku MDCCLXVIII przed nayiasnieysym krolem Jmcią miane.Kazanie w dzien s. Stanisława, biskupa y męczennika w kosciele warszawskim S. Krzyza roku MDCCLXVIII przed nayiasnieysym krolem Jmcią miane.
TEXT
Kazanie na wotywie dziękczynienia Panu Bogu za zachowanie Króla Jegomości z przypadku niesłychanego z dnia 3 na 4 listopada śpiewaney w Katedralnym Lwowskim Kościele.Kazanie na wotywie dziękczynienia Panu Bogu za zachowanie Króla Jegomości z przypadku niesłychanego z dnia 3 na 4 listopada śpiewaney w Katedralnym Lwowskim Kościele.
TEXT
Die Rückkehr des Reichstagsgesandten  : eine Komodie in drey Aufzügen.Die Rückkehr des Reichstagsgesandten : eine Komodie in drey Aufzügen.
TEXT
In pseudo-criticum seu obtrectatorem aliquem anonymum qui universale sive edictum serenissimi principis Augusti III  [...] annotationes apologeticae : quibus triplex objectionum  genus, quarum aliae elegantiam & puritatem sermonis [...] dilucide & veluti uno ictu resellitur ac enervantur.In pseudo-criticum seu obtrectatorem aliquem anonymum qui universale sive edictum serenissimi principis Augusti III [...] annotationes apologeticae : quibus triplex objectionum genus, quarum aliae elegantiam & puritatem sermonis [...] dilucide & veluti uno ictu resellitur ac enervantur.
TEXT
Krótki zbiór sporów o wierze dla nauki rozmowy z nowowiernikami albo z nowemi luterskiey y kalwińskiey szkoły sektarzami (!).Krótki zbiór sporów o wierze dla nauki rozmowy z nowowiernikami albo z nowemi luterskiey y kalwińskiey szkoły sektarzami (!).
TEXT
In primum lapidem templi aeterni numinis servatrici Regnorum Providentiae a Rege regnique ordinibus ex voto sacrati pro fundamentis positum anno reparatae salutis 1792 die 3 Maii in fastis memorabili.In primum lapidem templi aeterni numinis servatrici Regnorum Providentiae a Rege regnique ordinibus ex voto sacrati pro fundamentis positum anno reparatae salutis 1792 die 3 Maii in fastis memorabili.
TEXT
Mowa Liwii cesarzowy do Mecenasa o poezyi.Mowa Liwii cesarzowy do Mecenasa o poezyi.
TEXT
Epithalamium serenissimae Mariae Amaliae Infanti Poloniae, electorali Saxoniae Principi ab equite Polono decantatum dum a serenissimo ac potentissimo Carolo utriusque Siciliae Rege in connubium solenni legatione peteretur.Epithalamium serenissimae Mariae Amaliae Infanti Poloniae, electorali Saxoniae Principi ab equite Polono decantatum dum a serenissimo ac potentissimo Carolo utriusque Siciliae Rege in connubium solenni legatione peteretur.
TEXT
Do Jego Królewskiey Mości, Pana Swoiego Naymiłościwszego.Do Jego Królewskiey Mości, Pana Swoiego Naymiłościwszego.
TEXT
Celsissimo ac Reverendissimo Domino Domino Theodoro ex Princibus Czartoryscis et Ducibus in Klewan, pio, felici, optimo, beneficentissimo episcopatum Posnaniensium auspicanti gratulationis atque devincti obsequii in argumentum orationem hanc et carmina  [...].Celsissimo ac Reverendissimo Domino Domino Theodoro ex Princibus Czartoryscis et Ducibus in Klewan, pio, felici, optimo, beneficentissimo episcopatum Posnaniensium auspicanti gratulationis atque devincti obsequii in argumentum orationem hanc et carmina [...].
TEXT
Augustissimus Hymenaeus inter Serenissimos, Fridericum Augustum, Regium Poloniae, Electoralemm Saxoniae Principem necnon Mariam Josepham, Archiducem Austriae, favorabili septem planetarum aspectu & conjunctione celebratus & descriptione poetica ab Equite Polono adumbratus.Augustissimus Hymenaeus inter Serenissimos, Fridericum Augustum, Regium Poloniae, Electoralemm Saxoniae Principem necnon Mariam Josepham, Archiducem Austriae, favorabili septem planetarum aspectu & conjunctione celebratus & descriptione poetica ab Equite Polono adumbratus.
TEXT
Brief eines Gelehrten aus Wilna an einen bekannten Schriftsteller in Warschau die polnischen Schaubühnen betreffend : [Briefe 1-5].Brief eines Gelehrten aus Wilna an einen bekannten Schriftsteller in Warschau die polnischen Schaubühnen betreffend : [Briefe 1-5].
TEXT
1 - 19 (Total Results 19)