Explore your Results

ThumbnailTitle
Rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane, rytmy ośmiorzecznemi słożone : pierwsza o niektórych pospolitych ceremoniach kościelnych [..], wtora rozmowa o klątwie i o dziesięcinie.Rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane, rytmy ośmiorzecznemi słożone : pierwsza o niektórych pospolitych ceremoniach kościelnych [..], wtora rozmowa o klątwie i o dziesięcinie.
TEXT
Ukazanie y zborzenie wszystkich wiar od ludzi rozmaitych o Bogu y o Synu iego nawymyslanych przez prawdziwe, proste y iasne wyznanie s Pisma Swiętego prorockiego y apostolskiego zebrane, co właśnie y beszpiecznie nazwać możesz doskonałym Credem, począwszy od przodku asz do końca.Ukazanie y zborzenie wszystkich wiar od ludzi rozmaitych o Bogu y o Synu iego nawymyslanych przez prawdziwe, proste y iasne wyznanie s Pisma Swiętego prorockiego y apostolskiego zebrane, co właśnie y beszpiecznie nazwać możesz doskonałym Credem, począwszy od przodku asz do końca.
TEXT
Rożność wiary uczniow Stankarowych, ktorzy sie szczycą onymi Kościoly w Helweciey y indziey, s ktorymi sie na fundamentowych mieyscach Pisma Świętego nie zgadzaią, ale s Stankarem są iedno.Rożność wiary uczniow Stankarowych, ktorzy sie szczycą onymi Kościoly w Helweciey y indziey, s ktorymi sie na fundamentowych mieyscach Pisma Świętego nie zgadzaią, ale s Stankarem są iedno.
TEXT
O prawdziwey smierci, zmartwychwstaniu y żywocie wiecznym Jezusa Krystusa Pana naszego y każdego za thym wiernego tudziesz theż y o prawdziwych pociechach stąd pochodzących, a to przeciwko fałesznemu zmyśleniu Antykrystowemu o iego duszach, kthoymi wszytek świat zwiodł y smrodliwe pożytki królestwa swego wynalawszy [!] nieleda iako zmocnił.O prawdziwey smierci, zmartwychwstaniu y żywocie wiecznym Jezusa Krystusa Pana naszego y każdego za thym wiernego tudziesz theż y o prawdziwych pociechach stąd pochodzących, a to przeciwko fałesznemu zmyśleniu Antykrystowemu o iego duszach, kthoymi wszytek świat zwiodł y smrodliwe pożytki królestwa swego wynalawszy [!] nieleda iako zmocnił.
TEXT
Rozdział Starego Testamentu od Nowego, zydostwa od krześciaństwa, skąd łatwie obaczysz prawie wszytki roznice około wiary.Rozdział Starego Testamentu od Nowego, zydostwa od krześciaństwa, skąd łatwie obaczysz prawie wszytki roznice około wiary.
TEXT
Setnik rymow dvchownych Sebastyana Grabowieckiego, sekretarza K. I. M.Setnik rymow dvchownych Sebastyana Grabowieckiego, sekretarza K. I. M.
TEXT
Traktat albo krotkie okazanie o wierze prawdziwey krześciańskiey, ktora iest, aby sthąd wszelki człowiek poznawszy ią żył thu na świecie w niey, a potym krolował w niebie na wieki, gdyż sprawiedliwy własną wiarą żywie iako Prorok napisał.Traktat albo krotkie okazanie o wierze prawdziwey krześciańskiey, ktora iest, aby sthąd wszelki człowiek poznawszy ią żył thu na świecie w niey, a potym krolował w niebie na wieki, gdyż sprawiedliwy własną wiarą żywie iako Prorok napisał.
TEXT
Odpis Jakoba Żyda z Bełżyc na Dyalogi Marcina Czechowica, na ktory zaś odpowieda Jakobowi Żydowi tenże Marcin CzechowicOdpis Jakoba Żyda z Bełżyc na Dyalogi Marcina Czechowica, na ktory zaś odpowieda Jakobowi Żydowi tenże Marcin Czechowic
TEXT
Epistomium na Wędzidło Jego Miłości X. Hieronima Powodowskiego [...].Epistomium na Wędzidło Jego Miłości X. Hieronima Powodowskiego [...].
TEXT
1 - 9 (Total Results 9)