Explore your Results

ThumbnailTitle
Wypisy z autorow klassycznych : do nauk w szkołach narodowych stosowane [...].Wypisy z autorow klassycznych : do nauk w szkołach narodowych stosowane [...].
TEXT
O godności rozumu ludzkiego i potrzebie objawienia boskiegoO godności rozumu ludzkiego i potrzebie objawienia boskiego
TEXT
Dzieje Anglii T. 6 : od wstąpienia na tron Jakóba IIgoDzieje Anglii T. 6 : od wstąpienia na tron Jakóba IIgo
TEXT
Pentezylea Simona SimonidesaPentezylea Simona Simonidesa
TEXT
Zarysy filozofii katolickiej w czterech poglądach zatarteZarysy filozofii katolickiej w czterech poglądach zatarte
TEXT
Rolnik polski, jak to niegdyś bywało, a stan dzisiejszy pod rządem niemieckim w GalicjiRolnik polski, jak to niegdyś bywało, a stan dzisiejszy pod rządem niemieckim w Galicji
TEXT
Eine polnische Stimme an die preussisch-deutschen Richter der polnischen Gefangenen in Berlin im Jahr 1864Eine polnische Stimme an die preussisch-deutschen Richter der polnischen Gefangenen in Berlin im Jahr 1864
TEXT
Wielki majatek ziemski naszych czasów : opis ordynacji książąt Schwarzenbergów w CzechachWielki majatek ziemski naszych czasów : opis ordynacji książąt Schwarzenbergów w Czechach
TEXT
Kobieta bez skazy : powieśćKobieta bez skazy : powieść
TEXT
Grody polskie : opis historyczny dla dorastającej młodzieżyGrody polskie : opis historyczny dla dorastającej młodzieży
TEXT
Strażnica nadbrzeżnaStrażnica nadbrzeżna
TEXT
Lettres d'un étudiant lithuanienLettres d'un étudiant lithuanien
TEXT
Rzym jako stolica Państwa włoskiegoRzym jako stolica Państwa włoskiego
TEXT
Żywot jenerała DwernickiegoŻywot jenerała Dwernickiego
TEXT
Jakób i Konstanty Sobiescy : wspomnienie historyczne z powodu odkrycia ich grobowca w kościele żółkiewskimJakób i Konstanty Sobiescy : wspomnienie historyczne z powodu odkrycia ich grobowca w kościele żółkiewskim
TEXT
Teatr krakowski w 1877/8 rokuTeatr krakowski w 1877/8 roku
TEXT
Wędrówka Celinki do zaczarowanych krajów ; Wieszczka okruszynWędrówka Celinki do zaczarowanych krajów ; Wieszczka okruszyn
TEXT
Pogadanki naukowePogadanki naukowe
TEXT
Obraz świata roślinnego obejmujący życie roślin, klassyfikacyą i opisanie znaczniejszych rodzin młodemu wiekowi ofiarowaneObraz świata roślinnego obejmujący życie roślin, klassyfikacyą i opisanie znaczniejszych rodzin młodemu wiekowi ofiarowane
TEXT
Iskierki : krótkie powiastki i bajeczki dla młodszej dziatwyIskierki : krótkie powiastki i bajeczki dla młodszej dziatwy
TEXT
Ostatnie iskierki : zbiór powiastek i bajeczek dla młodszej dziatwyOstatnie iskierki : zbiór powiastek i bajeczek dla młodszej dziatwy
TEXT
Elementarz dla dzieci polskichElementarz dla dzieci polskich
TEXT
Historyja roślin. T. 2, Obejmujący rodziny jawnopłciowe, wyłożone przez tł.Historyja roślin. T. 2, Obejmujący rodziny jawnopłciowe, wyłożone przez tł.
TEXT
Modlitewnik siostry Konstancyi z r. 1527 z rękopisu Biblioteki JagiellońskiejModlitewnik siostry Konstancyi z r. 1527 z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej
TEXT
Glossa super epistolas per annum dominicales : kodeks łacińsko-polski z połowy 15-go wiekuGlossa super epistolas per annum dominicales : kodeks łacińsko-polski z połowy 15-go wieku
TEXT
Myszy bez kota : krotochwila w 3 aktach Jordana.Myszy bez kota : krotochwila w 3 aktach Jordana.
TEXT
Flora polska jawnokwiatowych rodzajów czyli botaniczne opisy tak dzikich jako i hodowanych pod otwartym niebem jawnokwiatowych Królestwa Polskiego roślin, uporządkowane według zasad sztucznego układu a poprzedzone ogólnem wyobrażeniem o znaczniejszych przyrodzonych pokrewieństwach roślinnego królestwa. T. 1Flora polska jawnokwiatowych rodzajów czyli botaniczne opisy tak dzikich jako i hodowanych pod otwartym niebem jawnokwiatowych Królestwa Polskiego roślin, uporządkowane według zasad sztucznego układu a poprzedzone ogólnem wyobrażeniem o znaczniejszych przyrodzonych pokrewieństwach roślinnego królestwa. T. 1
TEXT
Flora polska jawnokwiatowych rodzajów czyli botaniczne opisy tak dzikich jako i hodowanych pod otwartym niebem jawnokwiatowych Królestwa Polskiego roślin, uporządkowane według zasad sztucznego układu a poprzedzone ogólnem wyobrażeniem o znaczniejszych przyrodzonych pokrewieństwach roślinnego królestwa.|nT. 2Flora polska jawnokwiatowych rodzajów czyli botaniczne opisy tak dzikich jako i hodowanych pod otwartym niebem jawnokwiatowych Królestwa Polskiego roślin, uporządkowane według zasad sztucznego układu a poprzedzone ogólnem wyobrażeniem o znaczniejszych przyrodzonych pokrewieństwach roślinnego królestwa.|nT. 2
TEXT
Nazwiska monet u różnych narodów i w różnych wiekach używaneNazwiska monet u różnych narodów i w różnych wiekach używane
TEXT
Myślistwo ptasze : dzieło z 16 wieku obejmujące wykład wszystkiego co wówczas do ptasznictwa w Polszcze należało teraz na nowo przedrukowane, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów Antoniego Wagi.Myślistwo ptasze : dzieło z 16 wieku obejmujące wykład wszystkiego co wówczas do ptasznictwa w Polszcze należało teraz na nowo przedrukowane, z dodaniem przedmowy, objaśnień i przypisów Antoniego Wagi.
TEXT
Watażka : dramat w 3 aktach a 4 odsłonach na tle dziejowem z czasów Stanisława Augusta osnutyWatażka : dramat w 3 aktach a 4 odsłonach na tle dziejowem z czasów Stanisława Augusta osnuty
TEXT
Rzut oka na źrzódła archeologii krajowéj, czyli Opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w zachodnich guberniach cesarstwa rossyjskiegoRzut oka na źrzódła archeologii krajowéj, czyli Opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w zachodnich guberniach cesarstwa rossyjskiego
TEXT
Vczone rozmowy wszystkę w sobie prawie zawieraiącą filozofiią napisane przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego [...] y do druku podane roku [...] 1692.Vczone rozmowy wszystkę w sobie prawie zawieraiącą filozofiią napisane przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego [...] y do druku podane roku [...] 1692.
TEXT
Modlitwy dla nabożnego chrześcianina przy spowiedzi i przy używaniu Wieczerzy Pańskiey, z Przydatkiem niektórych pospolitych modlitw : także i modlitwy w chorobie i przy skonaniu [...]Modlitwy dla nabożnego chrześcianina przy spowiedzi i przy używaniu Wieczerzy Pańskiey, z Przydatkiem niektórych pospolitych modlitw : także i modlitwy w chorobie i przy skonaniu [...]
TEXT
Pochodnia miłości Bozey, z piącią strzał ognistych: z sczerego serca ku iego MaiestatowiPochodnia miłości Bozey, z piącią strzał ognistych: z sczerego serca ku iego Maiestatowi
TEXT
P. de Fontenelle Historya o wyroczniach poganskichP. de Fontenelle Historya o wyroczniach poganskich
TEXT
Łodz mlodzi z nawałnosci do brzegu płynąca.Łodz mlodzi z nawałnosci do brzegu płynąca.
TEXT
Johan. Turnovi De aeterna Dei praedestinatione, P.P. assertio et confessio.Johan. Turnovi De aeterna Dei praedestinatione, P.P. assertio et confessio.
TEXT
Epithalamium [...] Petri Buzenii Brezinensis atque Dopczycen, praefecti et pudicissime puellae Constantiae Sigismundi Miscovii Osvecimensis et Zatoriensis olim praesidis filiaeEpithalamium [...] Petri Buzenii Brezinensis atque Dopczycen, praefecti et pudicissime puellae Constantiae Sigismundi Miscovii Osvecimensis et Zatoriensis olim praesidis filiae
TEXT
Rozbiór Uwag Kollegium Fizycznego Szkoły Główney Koronney nad patologią i terapiąRozbiór Uwag Kollegium Fizycznego Szkoły Główney Koronney nad patologią i terapią
TEXT
Opisanie przyczyn fizycznych trzęsienia ziemiOpisanie przyczyn fizycznych trzęsienia ziemi
TEXT
Rozbior Uwag Szkoły Matematyczney nad propozycyami fizycznemi, gdzie się mieści usprawiedliwienie obwinionego od tey szkoły, żądanie iego, i rozsądek nad nowem pismem, ktorego tytuł: Urywek z bicza kręconego w KrakowieRozbior Uwag Szkoły Matematyczney nad propozycyami fizycznemi, gdzie się mieści usprawiedliwienie obwinionego od tey szkoły, żądanie iego, i rozsądek nad nowem pismem, ktorego tytuł: Urywek z bicza kręconego w Krakowie
TEXT
Propositiones mathematico-physicae publicae disquisitioni expositae pro solitis alumnorum philosophiae naturalis exercitationibusPropositiones mathematico-physicae publicae disquisitioni expositae pro solitis alumnorum philosophiae naturalis exercitationibus
TEXT
Hierosolymitana peregrinatio illvstrissimi domini Nicolai Christophori Radzivili [...] IV epistolis compraehensaHierosolymitana peregrinatio illvstrissimi domini Nicolai Christophori Radzivili [...] IV epistolis compraehensa
TEXT
Dyssertacya o wzroście świateł przez ducha obserwacyi i doświadczenia na rocznicę otwarcia Akademii Krakowskiey od Kazimierza Wielkiego [...] ogłoszonego przez odrodzony i wolny naród następstwa do Korony Polskiey Nayiaśnieyszego Fryderyka Augusta elektora saskiego poświęcona.Dyssertacya o wzroście świateł przez ducha obserwacyi i doświadczenia na rocznicę otwarcia Akademii Krakowskiey od Kazimierza Wielkiego [...] ogłoszonego przez odrodzony i wolny naród następstwa do Korony Polskiey Nayiaśnieyszego Fryderyka Augusta elektora saskiego poświęcona.
TEXT
Dyssertacya o wzroście nauk wyzwolonych i mechanicznych przez ducha obserwacyi w Europie, o pożytkach i wygodzie ich w społeczności, i o stosowaniu onychże do potrzeb kraju oyczystego wiekopomney pamiątce [...] obecnosci [...] Stanisława Augusta [...] na publicznem posiedzeniu Szkoły Głowney Koronney [...] poswięcona : z figurami na miedzi wyrzniętemiDyssertacya o wzroście nauk wyzwolonych i mechanicznych przez ducha obserwacyi w Europie, o pożytkach i wygodzie ich w społeczności, i o stosowaniu onychże do potrzeb kraju oyczystego wiekopomney pamiątce [...] obecnosci [...] Stanisława Augusta [...] na publicznem posiedzeniu Szkoły Głowney Koronney [...] poswięcona : z figurami na miedzi wyrzniętemi
TEXT
Syn marnotrawny : komedya w piąciu aktachSyn marnotrawny : komedya w piąciu aktach
TEXT
Dyssertacya o używaniu lekarskim elektryczności na posiedzeniu publicznem, ktore Szkoła Głowna Koronna corocznie składać zwykła na imieniny Najjaśniejszego Augusta, przez Andrzeja Trzcińskiego w Sali Jagiellonskiey, dnia 14 maja R. P. 1787 czytana.Dyssertacya o używaniu lekarskim elektryczności na posiedzeniu publicznem, ktore Szkoła Głowna Koronna corocznie składać zwykła na imieniny Najjaśniejszego Augusta, przez Andrzeja Trzcińskiego w Sali Jagiellonskiey, dnia 14 maja R. P. 1787 czytana.
TEXT
Magnalia Deiparae ad imaginem Zdzieszouiensem penes oppidum Borek celeberrimam [...] praeuio discursu de cultu et antiquitate imaginum [...] evulgataMagnalia Deiparae ad imaginem Zdzieszouiensem penes oppidum Borek celeberrimam [...] praeuio discursu de cultu et antiquitate imaginum [...] evulgata
TEXT
Symbolica vitae Christi MeditatioSymbolica vitae Christi Meditatio
TEXT
Kobiety jakich mało na świecie, czyli cnota nadgrodzona : drama we trzech aktachKobiety jakich mało na świecie, czyli cnota nadgrodzona : drama we trzech aktach
TEXT
Dwóch pastorów, czyli miłość braterska : dramma w pięciu aktachDwóch pastorów, czyli miłość braterska : dramma w pięciu aktach
TEXT
Fructus honoris et honestatis ope virtutum, meritorum ac laborum perillustris [...] Michaelis Czyrnicki [...] qui dum in Ecclesia Collegiata Divae Annae [...] s. theologiae docotor ritu solenni crearetur ac renuntiaretur [...] per Franciscum Tomecki [...].Fructus honoris et honestatis ope virtutum, meritorum ac laborum perillustris [...] Michaelis Czyrnicki [...] qui dum in Ecclesia Collegiata Divae Annae [...] s. theologiae docotor ritu solenni crearetur ac renuntiaretur [...] per Franciscum Tomecki [...].
TEXT
Sacratissimi corporis Christi historia et miracvla, quae in ecclesia Posnaniensi ordine Sacrae Carmelitanum diuina boratas operaturSacratissimi corporis Christi historia et miracvla, quae in ecclesia Posnaniensi ordine Sacrae Carmelitanum diuina boratas operatur
TEXT
Academus Jagelonicus laureati germina honoris virtuti et eruditioni XVII. VV. DD. primae laureae candidatorum proferens et dum per [...] Adalbertum Biegaczewic, philosophiae doctorem [...] in magna hospitum praesentia aa.ll. et philosophiae baccalaurei, ritu renuntiarentur, vtivi applausus gratia a Francisco Tomecki eiusdem laureae candidto, metricô calamô descriptus, Anno Domini 1750, die 17 Aprilis.Academus Jagelonicus laureati germina honoris virtuti et eruditioni XVII. VV. DD. primae laureae candidatorum proferens et dum per [...] Adalbertum Biegaczewic, philosophiae doctorem [...] in magna hospitum praesentia aa.ll. et philosophiae baccalaurei, ritu renuntiarentur, vtivi applausus gratia a Francisco Tomecki eiusdem laureae candidto, metricô calamô descriptus, Anno Domini 1750, die 17 Aprilis.
TEXT
Opuszczenie wyspy Mogador, czyli wybawienie niewolników : komedya drammatycznaOpuszczenie wyspy Mogador, czyli wybawienie niewolników : komedya drammatyczna
TEXT
De jure naturae et gentium in genere; et de Jure belli et pacis in specieDe jure naturae et gentium in genere; et de Jure belli et pacis in specie
TEXT
Małżeństwo w rozwodzie : komedya we trzech aktach wierszem polskim napisanaMałżeństwo w rozwodzie : komedya we trzech aktach wierszem polskim napisana
TEXT
Książka dla gospodarzy z rozkazu iednego polskiego patryotyKsiążka dla gospodarzy z rozkazu iednego polskiego patryoty
TEXT
Andreae Noscovii episcopi Plocensis vitaAndreae Noscovii episcopi Plocensis vita
TEXT
Monitor somnians seu somnium praesentem Reipublicae Polonae statum referens simulque ejusdem melioris reddendiconsilium exhibensMonitor somnians seu somnium praesentem Reipublicae Polonae statum referens simulque ejusdem melioris reddendiconsilium exhibens
TEXT
Astrologiam Persicam, ad instantiam Legati Regis Persarum : dum Gedani degeret, nuper conscriptam [...] publicam in locem protrahent praeses Paulus Pater, mathemat. prof. publ. et respondens Paulus Świetlicki, Osteroda Borussu : in auditirio Athenaei maximo die VII Maii anno 1720 [...]. .Astrologiam Persicam, ad instantiam Legati Regis Persarum : dum Gedani degeret, nuper conscriptam [...] publicam in locem protrahent praeses Paulus Pater, mathemat. prof. publ. et respondens Paulus Świetlicki, Osteroda Borussu : in auditirio Athenaei maximo die VII Maii anno 1720 [...]. .
TEXT
Propositiones controversae ex philosophia defendentur in Collegio Maiori Universitatis Cracoviensis anno Domini 1775, die 31 mensis Martii [...]Propositiones controversae ex philosophia defendentur in Collegio Maiori Universitatis Cracoviensis anno Domini 1775, die 31 mensis Martii [...]
TEXT
Mowa przy otwarciu nowo rozporządzonych od P. Kommisyi Edukacyi matematycznych nauk : miana w Krakowie d. 9 listopada r. 1781Mowa przy otwarciu nowo rozporządzonych od P. Kommisyi Edukacyi matematycznych nauk : miana w Krakowie d. 9 listopada r. 1781
TEXT
Dictionarium trium linguarum in usum studiosae juventutisDictionarium trium linguarum in usum studiosae juventutis
TEXT
Punkty kazań od Adwentu aż do Postu : litewskim językiem z wytłumaczeniem na polskiePunkty kazań od Adwentu aż do Postu : litewskim językiem z wytłumaczeniem na polskie
TEXT
In laudem divi Stanislai Cassimiritani primo in regia scientiarium universitate Cracoviensi Sacrae Theologiae professoris [...] OratioIn laudem divi Stanislai Cassimiritani primo in regia scientiarium universitate Cracoviensi Sacrae Theologiae professoris [...] Oratio
TEXT
Opisanie disputacyjej nowogrodzkiej, którą miał Marcin Śmiglecki [...] z Janem Licyniuszem [...] o Przedwiecznym Bostwie Syna Bożego [...]Opisanie disputacyjej nowogrodzkiej, którą miał Marcin Śmiglecki [...] z Janem Licyniuszem [...] o Przedwiecznym Bostwie Syna Bożego [...]
TEXT
Haracz krwią turecką Turkom wypłacony.Haracz krwią turecką Turkom wypłacony.
TEXT
Historya powszechna skrocona, tom I, w którym się zamyka historya ludu bozego od stworzenia świata do zburzenia od Rzymian kościoła ierozolimskiego [...] / przez [...] Karola Wyrwicza [...] napisana.Historya powszechna skrocona, tom I, w którym się zamyka historya ludu bozego od stworzenia świata do zburzenia od Rzymian kościoła ierozolimskiego [...] / przez [...] Karola Wyrwicza [...] napisana.
TEXT
Disputacya wilenska, którą miał X. Marcin Smiglecki [...] z ministrami ewanielickimi 2 Iunij w roku 1599 o iedney widomey głowie Kościoła Bozego, wydana przez [...] Pawła Wołłowicza [...] y znowu przedrukowana z responsem na protestacią przeciwko niey wydaną.Disputacya wilenska, którą miał X. Marcin Smiglecki [...] z ministrami ewanielickimi 2 Iunij w roku 1599 o iedney widomey głowie Kościoła Bozego, wydana przez [...] Pawła Wołłowicza [...] y znowu przedrukowana z responsem na protestacią przeciwko niey wydaną.
TEXT
Poetarum elegiographorum par nobile Simon Simonides Leopoliensis Magni Jo: Zamosci a Secretis Raymundus Cunich Ragusinus in Rom [...].nobili iuventuti Polonae propositi in exemplum.Poetarum elegiographorum par nobile Simon Simonides Leopoliensis Magni Jo: Zamosci a Secretis Raymundus Cunich Ragusinus in Rom [...].nobili iuventuti Polonae propositi in exemplum.
TEXT
Philaenarae : ad Adamum Hieronymum Sieniavium.Philaenarae : ad Adamum Hieronymum Sieniavium.
TEXT
S. Epiphanii episcopi Cypri Oratio in sepulturam Corporis Domini.S. Epiphanii episcopi Cypri Oratio in sepulturam Corporis Domini.
TEXT
Simonis Simonidae Poematia aurea cum antiquitate comparanda : edita ex Bibliotheca Ioachimi Morsi, accedit vita et obitus Magni Ioanni Samoschi patroni Simonidis.Simonis Simonidae Poematia aurea cum antiquitate comparanda : edita ex Bibliotheca Ioachimi Morsi, accedit vita et obitus Magni Ioanni Samoschi patroni Simonidis.
TEXT
Joel propheta : ad Clementem VIII Pontificem Maximun.Joel propheta : ad Clementem VIII Pontificem Maximun.
TEXT
Flagellum livoris : continens omnia fere metrorum genera, quibus usus est HoratiusFlagellum livoris : continens omnia fere metrorum genera, quibus usus est Horatius
TEXT
Naenia fvnebris ad Stanislavm Socolovivm theologvm regivm de morte Iacobi Gorscii theologi et iureconsultiNaenia fvnebris ad Stanislavm Socolovivm theologvm regivm de morte Iacobi Gorscii theologi et iureconsulti
TEXT
Simonis Simonidae Imagines diaetae Zamoscianae.Simonis Simonidae Imagines diaetae Zamoscianae.
TEXT
Zbior podrozy ważnych i ciekawych [...] tłumaczony z Zbioru podróżow pana Campe i innych przez Stanisława Szymanskiego [...], tomik I.Zbior podrozy ważnych i ciekawych [...] tłumaczony z Zbioru podróżow pana Campe i innych przez Stanisława Szymanskiego [...], tomik I.
TEXT
Początki nauk dla narodowey młodzieży to jest Grammatyka języka polskjego ucząca, a tym samym pojęcje obcych językow jako: Łacińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i innych, ułatwiającaPoczątki nauk dla narodowey młodzieży to jest Grammatyka języka polskjego ucząca, a tym samym pojęcje obcych językow jako: Łacińskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i innych, ułatwiająca
TEXT
Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova theoretica et practica admodum reverendis dominis Instituti S. Augustini Canonicorum reg. de Saxia professis, id temporis eloquentiae auditoribus / a Valentino Szylarski tradita, nunc vero insigniter aucta ac in lucem edita.Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova theoretica et practica admodum reverendis dominis Instituti S. Augustini Canonicorum reg. de Saxia professis, id temporis eloquentiae auditoribus / a Valentino Szylarski tradita, nunc vero insigniter aucta ac in lucem edita.
TEXT
Wzory biletow, listow i memoryałow w rożnych materyach z przydatkiem uwag w powszechności o stylu listownym [...] i drobnych przestróg względem formalności w pisaniu. T. 1Wzory biletow, listow i memoryałow w rożnych materyach z przydatkiem uwag w powszechności o stylu listownym [...] i drobnych przestróg względem formalności w pisaniu. T. 1
TEXT
Historya bogow baieczna przez alfabet zebrana, czyli dykcyonarzyk mytologiczny dla zrozumienia wierszopisow, rytmow, konceptow, sztuk malarskich i snycerskich [...]  / przełożony z francuskiego napisanego od P. Chompré na oyczysty język przez Gabriela Szybińskiego.Historya bogow baieczna przez alfabet zebrana, czyli dykcyonarzyk mytologiczny dla zrozumienia wierszopisow, rytmow, konceptow, sztuk malarskich i snycerskich [...] / przełożony z francuskiego napisanego od P. Chompré na oyczysty język przez Gabriela Szybińskiego.
TEXT
Atlas dziecinny, czyli nowy sposób do nauczania dzieci geografii [...]  : Zawierający dokładniejsze opisanie Polski i Litwy tudzież naukę o sferze [...]Atlas dziecinny, czyli nowy sposób do nauczania dzieci geografii [...] : Zawierający dokładniejsze opisanie Polski i Litwy tudzież naukę o sferze [...]
TEXT
AelinopaeanAelinopaean
TEXT
Sztuka pisania w trzech rozdziałach, wyięta z encyklopedyi i pożytecznemi przydatkami pomnozonaSztuka pisania w trzech rozdziałach, wyięta z encyklopedyi i pożytecznemi przydatkami pomnozona
TEXT
List odpowiedni pisany do przyiaciela: Względem ustawy rządowey na dniu 3 Maja roku 1791 uchwaloneyList odpowiedni pisany do przyiaciela: Względem ustawy rządowey na dniu 3 Maja roku 1791 uchwaloney
TEXT
Relacya prawdziwa o weszciu woyska polskiego do Wołoch y o potrzebie iego z pogaństwem w R. P. 1620 we wrześniu y w październikuRelacya prawdziwa o weszciu woyska polskiego do Wołoch y o potrzebie iego z pogaństwem w R. P. 1620 we wrześniu y w październiku
TEXT
Kazania świętalne na cały rok w Prześwietney Katedrze Metropolitańskiey Gnieźnieńskiey miane. T. 2Kazania świętalne na cały rok w Prześwietney Katedrze Metropolitańskiey Gnieźnieńskiey miane. T. 2
TEXT
Ocieplicach we Skle, ksiąg troieOcieplicach we Skle, ksiąg troie
TEXT
Ius municipale, to jest prawo miejskie maydeburskie  nowo z łacińskiego i niemieckiego na polski język [...] przełożoneIus municipale, to jest prawo miejskie maydeburskie nowo z łacińskiego i niemieckiego na polski język [...] przełożone
TEXT
Xiądz z kropidłem na Cygana z gandzarąXiądz z kropidłem na Cygana z gandzarą
TEXT
Modlitwy nabożne o różne potrzebyModlitwy nabożne o różne potrzeby
TEXT
Nieprzejednani : tkanka z dumań przed obrazem Ary-Scheffera Kuszenie ChrystusaNieprzejednani : tkanka z dumań przed obrazem Ary-Scheffera "Kuszenie Chrystusa"
TEXT
De Iesu Christi divinitate, et remissione peccatorum nostrorum per eundem parta, disputationis inter Joannem Stoienski [...] et Joannem Mariam Italum [...] Anno 1616, die 13. Julii publicae habitae relatioDe Iesu Christi divinitate, et remissione peccatorum nostrorum per eundem parta, disputationis inter Joannem Stoienski [...] et Joannem Mariam Italum [...] Anno 1616, die 13. Julii publicae habitae relatio
TEXT
Przyjaciel wszystkich ludzi, czyli kalendarz sto-letni zastosowany do potrzeb teraźniejszych czasów, wymagań postępu ducha i pogody [...] : obejmujący święta i świętych rzymsko-katolickiego i ruskiego obrządku, imiona słowiańskie z historycznym wykładem [...], państwa europejskie, wykaz miast wielkich [...]Przyjaciel wszystkich ludzi, czyli kalendarz sto-letni zastosowany do potrzeb teraźniejszych czasów, wymagań postępu ducha i pogody [...] : obejmujący święta i świętych rzymsko-katolickiego i ruskiego obrządku, imiona słowiańskie z historycznym wykładem [...], państwa europejskie, wykaz miast wielkich [...]
TEXT
Sphygmicae artis Iam Mille Dvcentos annos perditae et desideratae libri V.Sphygmicae artis Iam Mille Dvcentos annos perditae et desideratae libri V.
TEXT
Über das Polnische reichsgrundgesetz: Neminem captivabimus, nisi iure victum aut in maleficio deprehensum etc. : Nebst Bemerkungen über die Justizverfassung in Polen bis ins fünfzehnte JahrhundertÜber das Polnische reichsgrundgesetz: Neminem captivabimus, nisi iure victum aut in maleficio deprehensum etc. : Nebst Bemerkungen über die Justizverfassung in Polen bis ins fünfzehnte Jahrhundert
TEXT
Polonicae gramatices institutio : in eorum gratiam qui eius linguae elegantiam cito & facile addiscere cupiuntPolonicae gramatices institutio : in eorum gratiam qui eius linguae elegantiam cito & facile addiscere cupiunt
TEXT
1 - 100 (Total Results 635)>>