Explore your Results

ThumbnailTitle
Geschichte der Abstimmung in Ostpreussen : der Kampf um Ermland u. MasurenGeschichte der Abstimmung in Ostpreussen : der Kampf um Ermland u. Masuren
TEXT
Mikołaj Kopernik i jego układ świataMikołaj Kopernik i jego układ świata
TEXT
O nauce gospodarstwa wieyskiego w ogólności, a mianowicie: o potrzebie i pożytkach szkół praktycznych rolniczych w celu kształcenia zdatnych gospodarzy, niemniéy jakie nauki, w jakim obrębie, i jakim sposobem w instytutach podobnego rodzaju wykładane bydź powinnyO nauce gospodarstwa wieyskiego w ogólności, a mianowicie: o potrzebie i pożytkach szkół praktycznych rolniczych w celu kształcenia zdatnych gospodarzy, niemniéy jakie nauki, w jakim obrębie, i jakim sposobem w instytutach podobnego rodzaju wykładane bydź powinny
TEXT
Stuletniéj niewoli rok pierwszy : dzieło zbioroweStuletniéj niewoli rok pierwszy : dzieło zbiorowe
TEXT
Bitwa pod Grunwaldem. Wskazówki do obrazu Jana Matejki.Bitwa pod Grunwaldem. Wskazówki do obrazu Jana Matejki.
TEXT
Mikołaj Wodka z Kwidzyna zwany Abstemius: lekarz i astronom polskiego oświeceniaMikołaj Wodka z Kwidzyna zwany Abstemius: lekarz i astronom polskiego oświecenia
TEXT
The anniversary of the Battle of GrunwaldThe anniversary of the Battle of Grunwald
TEXT
Kampanja jesienna w Prusach Wschodnich : sierpień - wrzesień 1914 r.Kampanja jesienna w Prusach Wschodnich : sierpień - wrzesień 1914 r.
TEXT
Rejestr do powszechnego prawa krajowego dla państw PruskichRejestr do powszechnego prawa krajowego dla państw Pruskich
TEXT
W pruskich szponach. Cz. 1W pruskich szponach. Cz. 1
TEXT
Sześćset lat stosunków polsko-pruskich : z przydanymi głosami w sprawach polsko-pruskich: Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Tadeusza SmarzewskiegoSześćset lat stosunków polsko-pruskich : z przydanymi głosami w sprawach polsko-pruskich: Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Tadeusza Smarzewskiego
TEXT
Stromata Copernicana : studja, poszukiwania i materjały biograficzneStromata Copernicana : studja, poszukiwania i materjały biograficzne
TEXT
O kronice WielkopolskiejO kronice Wielkopolskiej
TEXT
Die Lygier : ein Beitrag zur Urgeschichte der Westslawen und GermanenDie Lygier : ein Beitrag zur Urgeschichte der Westslawen und Germanen
TEXT
Zarys techniki mleczarskiejZarys techniki mleczarskiej
TEXT
Ogród wiejski (warzywny, owocowy i ozdobny) : z uwzględnieniem hodowli roślin w szklarniach : z licznemi rycinami w tekścieOgród wiejski (warzywny, owocowy i ozdobny) : z uwzględnieniem hodowli roślin w szklarniach : z licznemi rycinami w tekście
TEXT
Sprawa Mazurska. Wiadomości z dziedziny historycznej, statystycznej i politycznejSprawa Mazurska. Wiadomości z dziedziny historycznej, statystycznej i politycznej
TEXT
Nowa przewiewna metoda chowu pszczół w stósownie urządzonych ulach, oparta na dobrém poznaniu przyrody pszczół, zalecająca się łatwym i przyjemnym około nich zachodem tudzież największym, jak można, wydatkiem najczystszego miodu i wosku : wynaleziona w Anglii przez Tomasza Nutta, a stamtąd, w krótkim czasie, zaprowadzona w Niemczech, Francyi, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecyi i t. d.Nowa przewiewna metoda chowu pszczół w stósownie urządzonych ulach, oparta na dobrém poznaniu przyrody pszczół, zalecająca się łatwym i przyjemnym około nich zachodem tudzież największym, jak można, wydatkiem najczystszego miodu i wosku : wynaleziona w Anglii przez Tomasza Nutta, a stamtąd, w krótkim czasie, zaprowadzona w Niemczech, Francyi, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecyi i t. d.
TEXT
Niemieckie zamierzenia kolonizacyjne w Polsce : referat wydziału spraw przejściowych Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr PaństwowychNiemieckie zamierzenia kolonizacyjne w Polsce : referat wydziału spraw przejściowych Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych
TEXT
Dwadzieścia lat kolonizacji niemieckiej w b. zaborze pruskim : przekład sprawozdania jubileuszowego b. pruskiej Komisji Kolonizacyjnej (1886-1906)Dwadzieścia lat kolonizacji niemieckiej w b. zaborze pruskim : przekład sprawozdania jubileuszowego b. pruskiej Komisji Kolonizacyjnej (1886-1906)
TEXT
Prusacy i ich plany względem Rossyi, Polski i całej słowiańszczyzny : kilka słów rzuconych w roku 25-letniej rocznicy koronacyi najjaśniejszego Aleksandra II cesarza Rossyi i króla polskiego dla rozwagi reonowi Rossyi i uczciwej intelligencyi rossyjskiejPrusacy i ich plany względem Rossyi, Polski i całej słowiańszczyzny : kilka słów rzuconych w roku 25-letniej rocznicy koronacyi najjaśniejszego Aleksandra II cesarza Rossyi i króla polskiego dla rozwagi reonowi Rossyi i uczciwej intelligencyi rossyjskiej
TEXT
O łacinie Mikołaja KopernikaO łacinie Mikołaja Kopernika
TEXT
Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiemStosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem
TEXT
Provinz OstpreussenProvinz Ostpreussen
TEXT
Mikołaj Kopernik : życie i działalność naukowa : z portretem Mikołaja KopernikaMikołaj Kopernik : życie i działalność naukowa : z portretem Mikołaja Kopernika
TEXT
Mikołaj Kopernik. Cz. 1 : studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzneMikołaj Kopernik. Cz. 1 : studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne
TEXT
Młodość Kopernika w świetle ostatnich badańMłodość Kopernika w świetle ostatnich badań
TEXT
Ziemia WarmińskaZiemia Warmińska
TEXT
O powołaniu Krzyżaków przez ks. KonradaO powołaniu Krzyżaków przez ks. Konrada
TEXT
Kiermasy na WarmjiKiermasy na Warmji
TEXT
O stosunku nauk przyrodniczych do innych nauk : rzecz przeczytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Akademików Polskich w Berlinie, dnia 7 lipca roku 1872 przez Franciszka Chłapowskiego, doktora medycyny.O stosunku nauk przyrodniczych do innych nauk : rzecz przeczytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Akademików Polskich w Berlinie, dnia 7 lipca roku 1872 przez Franciszka Chłapowskiego, doktora medycyny.
TEXT
Nowe kościoły katolickie na MazurachNowe kościoły katolickie na Mazurach
TEXT
Ręczna księga na każdy dzień, czasu dobrego i złego to jest: pobudki, modlitwy i pieśni, wyroki i westchnienia dla zdrowych, dla zasmuconych, dla chorych, dla konających : z nabożeństwami na uroczyste święta, z wielą pięknemi modlitwami pokutnemi, spowiednemi, komunijnemi i powietrznemi, z nabożeństwami porannemi i wieczornemi na każdy dzień w tygodniu, z modlami pociechy i posilenia [...]Ręczna księga na każdy dzień, czasu dobrego i złego to jest: pobudki, modlitwy i pieśni, wyroki i westchnienia dla zdrowych, dla zasmuconych, dla chorych, dla konających : z nabożeństwami na uroczyste święta, z wielą pięknemi modlitwami pokutnemi, spowiednemi, komunijnemi i powietrznemi, z nabożeństwami porannemi i wieczornemi na każdy dzień w tygodniu, z modlami pociechy i posilenia [...]
TEXT
Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstbauten : mit einem Plane der Stadt, sowie mit Grundrissen und Aufrissen der Domkirche des Domschlosses auf vier Tafeln in SteindruckGeschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstbauten : mit einem Plane der Stadt, sowie mit Grundrissen und Aufrissen der Domkirche des Domschlosses auf vier Tafeln in Steindruck
TEXT
O roli, iey uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich : dla użycia po szkołach powiatowych w Wydziale Uniwersytetu WileńskiegoO roli, iey uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich : dla użycia po szkołach powiatowych w Wydziale Uniwersytetu Wileńskiego
TEXT
Żywot Mikołaja KopernikaŻywot Mikołaja Kopernika
TEXT
Nauka w rolnictwie i chowie bydła : książka doręczna do naynowszych ustanowień w państwie Pruskiém przystosowana, i dla każdego wieśniaka pragnącego swe zaniedbane i podupadłe gospodarstwo poprawić i na naywyższy stopień wynieść : w dwoch częściachNauka w rolnictwie i chowie bydła : książka doręczna do naynowszych ustanowień w państwie Pruskiém przystosowana, i dla każdego wieśniaka pragnącego swe zaniedbane i podupadłe gospodarstwo poprawić i na naywyższy stopień wynieść : w dwoch częściach
TEXT
Gramatyka języka litewskiego : głosowniaGramatyka języka litewskiego : głosownia
TEXT
Ta Swenta Woyna, prowadzona od Pana Boga przećiwko Diabłowzy albo Utrata i Nazatwigranie tego Mnasta Człowzeci-Dusi od Jana Buniana nowo obrozona i widana od chrzesćianskego Zwionsku Zmorcisnowy stroni Kraiu Nemneckego w Nemneckem Jenziku przetłomaczona na Polski-jenzik, w Staro-Pruski-Mowzie, od Gornika Jacuba Sczepana.Ta Swenta Woyna, prowadzona od Pana Boga przećiwko Diabłowzy albo Utrata i Nazatwigranie tego Mnasta Człowzeci-Dusi od Jana Buniana nowo obrozona i widana od chrzesćianskego Zwionsku Zmorcisnowy stroni Kraiu Nemneckego w Nemneckem Jenziku przetłomaczona na Polski-jenzik, w Staro-Pruski-Mowzie, od Gornika Jacuba Sczepana.
TEXT
Miodosytnictwo : sztuka przerabiania miodu i owoców na napojeMiodosytnictwo : sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje
TEXT
Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monetyMikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monety
TEXT
O starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckichO starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich
TEXT
Polska myśl polityczna w zaborze pruskim : od rozbiorów do roku 1863 : próba syntezy historycznejPolska myśl polityczna w zaborze pruskim : od rozbiorów do roku 1863 : próba syntezy historycznej
TEXT
Dwa zamki polskie w Malborku : w rocznicę dziesiątą odzyskania PomorzaDwa zamki polskie w Malborku : w rocznicę dziesiątą odzyskania Pomorza
TEXT
Kopernikijana, czyli Materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika. T. 2 (Życiorysy)Kopernikijana, czyli Materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika. T. 2 (Życiorysy)
TEXT
Polska i Krzyżacy : opowiadanie historyczne w pięćsetną rocznicę bitwy pod GrunwaldemPolska i Krzyżacy : opowiadanie historyczne w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem
TEXT
Życie Fryderyka Wielkiego króla pruskiego : z 12 rycinamiŻycie Fryderyka Wielkiego króla pruskiego : z 12 rycinami
TEXT
Prusy Wschodnie a PolskaPrusy Wschodnie a Polska
TEXT
Sinodik´´ = Pomănnik´´= PominkarzSinodik´´ = Pomănnik´´= Pominkarz
TEXT
Echa Przeszłości XIV, 2013Echa Przeszłości XIV, 2013
TEXT
Устав обдержнаго христианского жительства [Ustav obderžanogo hristianskogo žitel'stva]Устав обдержнаго христианского жительства [Ustav obderžanogo hristianskogo žitel'stva]
TEXT
СВЯТЦЫ из коллекции Войновского монастыря [SVÂTCY iz kollekcii Vojnovskogo monastyra]СВЯТЦЫ из коллекции Войновского монастыря [SVÂTCY iz kollekcii Vojnovskogo monastyra]
TEXT
Katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w PolsceKatalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce
TEXT
Psaltyr´ iz psaltyri drêvlêpêčatannoj pri Iosifě moskovsko(m) i vsêă Rossìi = PsałterzPsaltyr´ iz psaltyri drêvlêpêčatannoj pri Iosifě moskovsko(m) i vsêă Rossìi = Psałterz
TEXT
Svătcy = [Kalendarium]Svătcy = [Kalendarium]
TEXT
Die Bedeutung landwirtschaftlicher Meliorationen in Ostpreußen im Rahmen eines allgemeinen Arbeitsbeschaffungs-ProgrammsDie Bedeutung landwirtschaftlicher Meliorationen in Ostpreußen im Rahmen eines allgemeinen Arbeitsbeschaffungs-Programms
TEXT
[Zbornik´´ duhovnyh stihov] = Zbiór wierszy duchownych[Zbornik´´ duhovnyh stihov] = Zbiór wierszy duchownych
TEXT
[Azbuka] = [Elementarz dla staroobrzędowców][Azbuka] = [Elementarz dla staroobrzędowców]
TEXT
Mleczarstwo : (krótki podręcznik dla rolników)Mleczarstwo : (krótki podręcznik dla rolników)
TEXT
Die wirtschaftliche Lage Ostpreußens : VortragDie wirtschaftliche Lage Ostpreußens : Vortrag
TEXT
Učebnyj Časoslov´´= Czasosłow ćwiczebnyUčebnyj Časoslov´´= Czasosłow ćwiczebny
TEXT
Pisma pomniejsze Jana Majorkiewicza. Cz. 1.Pisma pomniejsze Jana Majorkiewicza. Cz. 1.
TEXT
Pamiętniki lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych. T. 5Pamiętniki lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych. T. 5
TEXT
Zasady ekonomji politycznej czyli Wykład głównych wiadomości tej naukiZasady ekonomji politycznej czyli Wykład głównych wiadomości tej nauki
TEXT
Prêdanїă s[vă]tyh´´o[tê]c´´kako podobaêt´´inokom´´i hr[i](s)tїănom´´ žiti i o obhoždênїi vsêlětnago kruga = Przekazy ojców świętych jak należy żyć mnichom i chrześcijanom i o obchodach cyklu całorocznego,Prêdanїă s[vă]tyh´´o[tê]c´´kako podobaêt´´inokom´´i hr[i](s)tїănom´´ žiti i o obhoždênїi vsêlětnago kruga = Przekazy ojców świętych jak należy żyć mnichom i chrześcijanom i o obchodach cyklu całorocznego,
TEXT
Sbornik´´ sočinênìi o brakah raznyh rêvnostnyh´´ mužêj. Čast´ 1. = Zbiór rozpraw o związkach małżeńskich różnych mężów świątobliwych. Cz. 1Sbornik´´ sočinênìi o brakah raznyh rêvnostnyh´´ mužêj. Čast´ 1. = Zbiór rozpraw o związkach małżeńskich różnych mężów świątobliwych. Cz. 1
TEXT
[Stihi duhovyê] = [Wiersze duchowne][Stihi duhovyê] = [Wiersze duchowne]
TEXT
Têtro Êva[n](g)[ê]lїê, = Ewangeliarz = TetraewangeliaTêtro Êva[n](g)[ê]lїê, = Ewangeliarz = Tetraewangelia
TEXT
Trefoloj, sêntê[m]vrїă - novênbrїâ: [część uzupełniająca] = Mineja świąteczna na IX-XITrefoloj, sêntê[m]vrїă - novênbrїâ: [część uzupełniająca] = Mineja świąteczna na IX-XI
TEXT
Azbuka = Elementarz. Wyd. 18Azbuka = Elementarz. Wyd. 18
TEXT
Kanon´´ pr[ê]p[o]](d)[o]bnomu Sêrgїû = Kanon do św. Sergiusza z RadoneżaKanon´´ pr[ê]p[o]](d)[o]bnomu Sêrgїû = Kanon do św. Sergiusza z Radoneża
TEXT
Kanon´´ s[vă]tomu ap[o(s)to]lu i êva[n(g)ê]listu Ìoannu b[o]goslovu = Kanon do św. Apostoła i Ewangelisty JanaKanon´´ s[vă]tomu ap[o(s)to]lu i êva[n(g)ê]listu Ìoannu b[o]goslovu = Kanon do św. Apostoła i Ewangelisty Jana
TEXT
Kanon´´ s[vă]tomu m[u]č[ê]niku Ìoannu voinstvênniku = Kanon do św. męczennika Jana WojnoKanon´´ s[vă]tomu m[u]č[ê]niku Ìoannu voinstvênniku = Kanon do św. męczennika Jana Wojno
TEXT
Pravil´nik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]Pravil´nik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]
TEXT
Pravilnik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]Pravilnik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]
TEXT
Sinodik´´ = Synodyk= PominkarzSinodik´´ = Synodyk= Pominkarz
TEXT
Kniga glagolêmaă Zbornik´´ d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´treh´´knigah´´. Kniga, 2. = Zbiór wierszy duchownychKniga glagolêmaă Zbornik´´ d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´treh´´knigah´´. Kniga, 2. = Zbiór wierszy duchownych
TEXT
Kniga g[lago]lêmaă Zbornik d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´ trêh´´ knigah´´. Kniga, 1. = Zbiór wierszy duchownychKniga g[lago]lêmaă Zbornik d[u]hovnyh´´ stihov´´. V´´ trêh´´ knigah´´. Kniga, 1. = Zbiór wierszy duchownych
TEXT
[Svâtcy] = [Kalendarium][Svâtcy] = [Kalendarium]
TEXT
Svâtcy s´´ tropari i kondaki voskre(s)ny =Kalendarium z troparami i kondakami świątecznymiSvâtcy s´´ tropari i kondaki voskre(s)ny =Kalendarium z troparami i kondakami świątecznymi
TEXT
Polens Zugang zum Meere und die Interessen OstpreussensPolens Zugang zum Meere und die Interessen Ostpreussens
TEXT
Sinodik = [Synodyk, Pomiannik, Pominkarz]Sinodik = [Synodyk, Pomiannik, Pominkarz]
TEXT
Azbuka načalnoê učenїê čelovĕko(m) hotăŝim učiti să knig´´ b[o]ž[e](s)tvênnago pisanїă = Elementarz staroobrzędowyAzbuka načalnoê učenїê čelovĕko(m) hotăŝim učiti să knig´´ b[o]ž[e](s)tvênnago pisanїă = Elementarz staroobrzędowy
TEXT
Istina = Prawda. Nr 3 [gazeta]Istina = Prawda. Nr 3 [gazeta]
TEXT
[Pravilo kelejnoe] = [Reguła modlitewna w klasztorze][Pravilo kelejnoe] = [Reguła modlitewna w klasztorze]
TEXT
Istina = Prawda. Knižka tretїâ [Nr 3]Istina = Prawda. Knižka tretїâ [Nr 3]
TEXT
Kanony, dva za edinoumeršago i obščij za umeršich'' = Kanony, dwa za zmarłego i wspólny za zmarłych. Wyd. 2Kanony, dva za edinoumeršago i obščij za umeršich'' = Kanony, dwa za zmarłego i wspólny za zmarłych. Wyd. 2
TEXT
Psalm´´118. Kafisma 17 = Psalm 118. Katyzma 17Psalm´´118. Kafisma 17 = Psalm 118. Katyzma 17
TEXT
Ustav´´ obderžnago hr[i(s)]tїâanskago žitel´stva = Reguła przykładnego żywota chrześcijaninaUstav´´ obderžnago hr[i(s)]tїâanskago žitel´stva = Reguła przykładnego żywota chrześcijanina
TEXT
Istina = Prawda. Knižka četvertaâ [Nr 4]Istina = Prawda. Knižka četvertaâ [Nr 4]
TEXT
Fischereiwirtschaftliche Untersuchungen über die Kleine Maräne (Coregonus albula L.) des MauerseegebietesFischereiwirtschaftliche Untersuchungen über die Kleine Maräne (Coregonus albula L.) des Mauerseegebietes
TEXT
Istina = Prawda. Knižka pervaâ [Nr 1]Istina = Prawda. Knižka pervaâ [Nr 1]
TEXT
Zbornik = [Sbornik]Zbornik = [Sbornik]
TEXT
Ostpreussen, Lettland, Finnland, eine fischereiliche BetrachtungOstpreussen, Lettland, Finnland, eine fischereiliche Betrachtung
TEXT
Die kleine Maräne (Coregonus albula L.) in OstpreussenDie kleine Maräne (Coregonus albula L.) in Ostpreussen
TEXT
Ostpreußisches BrauchtumOstpreußisches Brauchtum
TEXT
Olsztyn Economic Journal 2/2012, 2012Olsztyn Economic Journal 2/2012, 2012
TEXT
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11(3), 2012Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11(3), 2012
TEXT
Polish Journal of Natural Sciences 27 (3/2012)Polish Journal of Natural Sciences 27 (3/2012)
TEXT
Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18, 2012Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18, 2012
TEXT
1 - 100 (Total Results 2415)>>