Explore your Results

ThumbnailTitle
Stacje kolejowe - znaki obrazkowe dla podróżnych BN-80/3500-14Stacje kolejowe - znaki obrazkowe dla podróżnych BN-80/3500-14
TEXT
Obrusy z plastyfikowanego poli (chlorku winylu) BN-78/6359-03Obrusy z plastyfikowanego poli (chlorku winylu) BN-78/6359-03
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Kolana - Wymagania BN-71/8864-39Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Kolana - Wymagania BN-71/8864-39
TEXT
Stopery szczękowe łańcuchów kotwicznych BN-84/3782-32Stopery szczękowe łańcuchów kotwicznych BN-84/3782-32
TEXT
Wyroby cukiernicze trwałe - Pakowanie, przechowywanie i transport BN-85/8098-11Wyroby cukiernicze trwałe - Pakowanie, przechowywanie i transport BN-85/8098-11
TEXT
Wyroby i pólwyroby ciastkarskie - Półprodukty - Masy - Wymagania wspólne BN-75/8098-02Wyroby i pólwyroby ciastkarskie - Półprodukty - Masy - Wymagania wspólne BN-75/8098-02
TEXT
Odczynniki - Ciecze probiercze dla złota BN-90/6191-188Odczynniki - Ciecze probiercze dla złota BN-90/6191-188
TEXT
Odczynniki - Tiosiarczan sodowy krystaliczny BN-88/6191-187Odczynniki - Tiosiarczan sodowy krystaliczny BN-88/6191-187
TEXT
Kotwice łodziowe z ramionami odchylnymi BN-83/3782-31Kotwice łodziowe z ramionami odchylnymi BN-83/3782-31
TEXT
Wyroby i pólwyroby ciastkarskie - Kremy - Wymagania wspólne BN-75/8098-05Wyroby i pólwyroby ciastkarskie - Kremy - Wymagania wspólne BN-75/8098-05
TEXT
Wyposazenie elektryczne pojazdów samochodowych przystosowane do pracy w warunkach klimatu tropikalnego - Wymagania i badania BN-79/3680-04Wyposazenie elektryczne pojazdów samochodowych przystosowane do pracy w warunkach klimatu tropikalnego - Wymagania i badania BN-79/3680-04
TEXT
Środki zapachowe syntetyczne Rosarom BN-71/6028-02Środki zapachowe syntetyczne Rosarom BN-71/6028-02
TEXT
Okładzina ścienna z poli (chlorku winylu) na podłożu papierowym BN-89/6355-11Okładzina ścienna z poli (chlorku winylu) na podłożu papierowym BN-89/6355-11
TEXT
Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - plandekowe BN-73/6355-09Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - plandekowe BN-73/6355-09
TEXT
Produkty organiczne - Kwas adypinowy techniczny BN-90/6026-22Produkty organiczne - Kwas adypinowy techniczny BN-90/6026-22
TEXT
Badania samochodów i przyczep - Badania przenikania wody do wnętrza nadwozia BN-79/3615-03Badania samochodów i przyczep - Badania przenikania wody do wnętrza nadwozia BN-79/3615-03
TEXT
o-Fenylofenol techniczny BN-72/6026-20o-Fenylofenol techniczny BN-72/6026-20
TEXT
Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - Tkaniny ekspandowane BN-71/6355-08Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - Tkaniny ekspandowane BN-71/6355-08
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Wężownice - Wymagania BN-71/8864-37Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Wężownice - Wymagania BN-71/8864-37
TEXT
Wentylacja - Wywietrzaki gwiaździste BN-64/8865-09Wentylacja - Wywietrzaki gwiaździste BN-64/8865-09
TEXT
Materiały tapicerskie dla motoryzacji - Poroflexy BN-80/6355-10Materiały tapicerskie dla motoryzacji - Poroflexy BN-80/6355-10
TEXT
Naprawa pojazdów samochodowych - Regeneracja części napawaniem - Wymagania i badania powłok BN-82/3627-05Naprawa pojazdów samochodowych - Regeneracja części napawaniem - Wymagania i badania powłok BN-82/3627-05
TEXT
Cerata wózkowa BN-68/6391-03Cerata wózkowa BN-68/6391-03
TEXT
Structures and strategies of MAS in mobile robotics - robosoccerStructures and strategies of MAS in mobile robotics - robosoccer
TEXT
Żywice epoksydowe - Epidian 1, 2, 3, 4, 5, 6 BN-89/6376-02Żywice epoksydowe - Epidian 1, 2, 3, 4, 5, 6 BN-89/6376-02
TEXT
Folia Estrofol - Charakterystyka techniczna folii EK BN-73/6392-01/11Folia Estrofol - Charakterystyka techniczna folii EK BN-73/6392-01/11
TEXT
Zamknięte źródła promieniotwórcze - Charakterystyka typu BN-87/3421-07Zamknięte źródła promieniotwórcze - Charakterystyka typu BN-87/3421-07
TEXT
Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability Vol. 16 No. 2, 2014Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability Vol. 16 No. 2, 2014
TEXT
Applied Computer Science Vol. 10, No 1, 2014Applied Computer Science Vol. 10, No 1, 2014
TEXT
Folia Estrofol - Charakterystyka techniczna folii M BN-77/6392-01/15Folia Estrofol - Charakterystyka techniczna folii M BN-77/6392-01/15
TEXT
Taśmy samoprzylepne z tworzyw sztucznych - Wymiary BN-93/6419-05/01Taśmy samoprzylepne z tworzyw sztucznych - Wymiary BN-93/6419-05/01
TEXT
Kwas β-hydroksynaftoesowy techniczny BN-75/6026-39Kwas β-hydroksynaftoesowy techniczny BN-75/6026-39
TEXT
Fibrylizowane tasiemki poliolefinowe BN-79/6393-03Fibrylizowane tasiemki poliolefinowe BN-79/6393-03
TEXT
Pokrycia lakierowe na wyrobach przemysłu motoryzacyjnego - Wymagania i badania BN-83/3602-02Pokrycia lakierowe na wyrobach przemysłu motoryzacyjnego - Wymagania i badania BN-83/3602-02
TEXT
Badania pojazdów samochodowych i przyczep - Pomiary mas i wyznaczanie położenia środka masy BN-86/3615-14Badania pojazdów samochodowych i przyczep - Pomiary mas i wyznaczanie położenia środka masy BN-86/3615-14
TEXT
Łożyska oporowe żurawików BN-79/3783-01Łożyska oporowe żurawików BN-79/3783-01
TEXT
Wentylacja - Podpory kanałów wentylacyjnych blaszanych BN-67/8865-25Wentylacja - Podpory kanałów wentylacyjnych blaszanych BN-67/8865-25
TEXT
Truskawki zamrożone BN-89/8165-02Truskawki zamrożone BN-89/8165-02
TEXT
Odczynniki - Jodan sodowy BN-89/6191-190Odczynniki - Jodan sodowy BN-89/6191-190
TEXT
Wciągarki manewrowe linowe - Wymagania i badania BN-86/3782-34Wciągarki manewrowe linowe - Wymagania i badania BN-86/3782-34
TEXT
Środki zapachowe syntetyczne Rosarom BN-71/6028-02Środki zapachowe syntetyczne Rosarom BN-71/6028-02
TEXT
Napoje gazowane bezalkoholowe z saturatorów wózkowych BN-81/8148-03Napoje gazowane bezalkoholowe z saturatorów wózkowych BN-81/8148-03
TEXT
Środki zapachowe syntetyczne - Cynamonian etylu BN-72/6028-04Środki zapachowe syntetyczne - Cynamonian etylu BN-72/6028-04
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Głowice - Wymagania BN-71/8864-38Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Głowice - Wymagania BN-71/8864-38
TEXT
Folia szeroka z polietylenu o małej gęstości BN-86/6365-04Folia szeroka z polietylenu o małej gęstości BN-86/6365-04
TEXT
Produkty organiczne o-Nitrotoluen BN-74/6026-23Produkty organiczne o-Nitrotoluen BN-74/6026-23
TEXT
Kuwety z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) BN-79/6359-01Kuwety z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) BN-79/6359-01
TEXT
Alfanaftyloamina techniczna BN-80/6026-32Alfanaftyloamina techniczna BN-80/6026-32
TEXT
Dwunitronaftalen BN-67/6026-35Dwunitronaftalen BN-67/6026-35
TEXT
Oleje roślinne bielone do uwodornienia BN-87/8051-03Oleje roślinne bielone do uwodornienia BN-87/8051-03
TEXT
Margaryna do ciast listkowych BN-70/8053-04Margaryna do ciast listkowych BN-70/8053-04
TEXT
Odczynniki nieorganiczne - Zasadowy węglan niklawy BN-87/6191-183Odczynniki nieorganiczne - Zasadowy węglan niklawy BN-87/6191-183
TEXT
Wciągarki manewrowe pogłębiarek - Wymagania i badania BN-77/3782-27Wciągarki manewrowe pogłębiarek - Wymagania i badania BN-77/3782-27
TEXT
Folia Estrofol - Postanowienia ogólne i zakres normy BN-77/6392-01/01Folia Estrofol - Postanowienia ogólne i zakres normy BN-77/6392-01/01
TEXT
Ocena sensoryczna jakości margaryny metodą punktową BN-80/8050-02Ocena sensoryczna jakości margaryny metodą punktową BN-80/8050-02
TEXT
Urządzenia sczepiające zestawów pchalnych - Amortyzatory sprężynowe dwuskokowe regulowane ASR - Ogólne wymagania i badania BN-90/3782-23Urządzenia sczepiające zestawów pchalnych - Amortyzatory sprężynowe dwuskokowe regulowane ASR - Ogólne wymagania i badania BN-90/3782-23
TEXT
Odczynniki - Chromian potasowy BN-84/6191-180Odczynniki - Chromian potasowy BN-84/6191-180
TEXT
Pasta epoksydowa - Epidian 430 i 433 BN-72/6379-03Pasta epoksydowa - Epidian 430 i 433 BN-72/6379-03
TEXT
Żywice epoksydowe - Epidian 200 BN-78/6376-03Żywice epoksydowe - Epidian 200 BN-78/6376-03
TEXT
Steol M BN-71/6026-49Steol M BN-71/6026-49
TEXT
Żywice epoksydowe - Epidian 520 BN-75/6377-01Żywice epoksydowe - Epidian 520 BN-75/6377-01
TEXT
Znakowanie barwne rurociągów przemysłowych przesyłających środki smarne BN-79/3607-01Znakowanie barwne rurociągów przemysłowych przesyłających środki smarne BN-79/3607-01
TEXT
N,N-Dwuetyloanilina techniczna BN-86/6026-17N,N-Dwuetyloanilina techniczna BN-86/6026-17
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Wspólne wymagania i badania BN-71/8864-35Wymienniki przeciwprądowe do centralnego ogrzewania WCO - Wspólne wymagania i badania BN-71/8864-35
TEXT
Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - Sztuczne skóry BN-66/6355-05Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - Sztuczne skóry BN-66/6355-05
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Uszczelki - Wymagania BN-71/8864-33Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Uszczelki - Wymagania BN-71/8864-33
TEXT
Normalnotorowe wagony towarowe - Wolne przestrzenie niezbędne do zabudowy i działania sprzęgu samoczynnego BN-79/3532-57Normalnotorowe wagony towarowe - Wolne przestrzenie niezbędne do zabudowy i działania sprzęgu samoczynnego BN-79/3532-57
TEXT
Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - Markiza BN-71/6355-04Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu - Markiza BN-71/6355-04
TEXT
Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu - Tkaniny techniczne BN-76/6355-06Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu - Tkaniny techniczne BN-76/6355-06
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Kolana - Wymagania BN-71/8864-34Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Kolana - Wymagania BN-71/8864-34
TEXT
Półprodukty do barwników - Anilid acetylooctowy BN-81/6026-13Półprodukty do barwników - Anilid acetylooctowy BN-81/6026-13
TEXT
Lotnicze wyposażenie pokładowe - Odbiornik radiokomunikacyjny UKF 118 - 136 MHz - Wymagania i badania BN-75/3895-02Lotnicze wyposażenie pokładowe - Odbiornik radiokomunikacyjny UKF 118 - 136 MHz - Wymagania i badania BN-75/3895-02
TEXT
Pręty spawalnicze z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) BN-77/6354-05Pręty spawalnicze z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) BN-77/6354-05
TEXT
Wyroby z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) - Taśma dylatacyjna BN-78/6354-04Wyroby z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) - Taśma dylatacyjna BN-78/6354-04
TEXT
Lotnicze wyposażenie pokładowe - Nadajnik radiokomunikacyjny UKF 118 - 136 MHz - Wymagania i badania BN-75/3895-01Lotnicze wyposażenie pokładowe - Nadajnik radiokomunikacyjny UKF 118 - 136 MHz - Wymagania i badania BN-75/3895-01
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Płaszcze - Wymagania BN-71/8864-29Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Płaszcze - Wymagania BN-71/8864-29
TEXT
Polipropylen - Wymagania techniczne BN-79/6364-03Polipropylen - Wymagania techniczne BN-79/6364-03
TEXT
Polietylen homogenizowany małej gęstości BN-75/6364-02Polietylen homogenizowany małej gęstości BN-75/6364-02
TEXT
Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Wężownice - Wymagania BN-71/8864-30Wymienniki przeciwprądowe dla ciepłej wody gospodarczej typ WCW - Wężownice - Wymagania BN-71/8864-30
TEXT
Lakier asfaltowy modyfikowany do urządzeń pokładowych czarny BN-72/6114-07Lakier asfaltowy modyfikowany do urządzeń pokładowych czarny BN-72/6114-07
TEXT
Lakiery chemoutwardzalne szybkoschnące do mebli BN-77/6114-08Lakiery chemoutwardzalne szybkoschnące do mebli BN-77/6114-08
TEXT
Lakiery ftalowe kopolimeryzowane schnące na powietrzu styrenowane BN-75/6114-06Lakiery ftalowe kopolimeryzowane schnące na powietrzu styrenowane BN-75/6114-06
TEXT
Wyważanie kół jezdnych samochodów osobowych i pochodnych - Wymiary, masy i sposób mocowania ciężarków BN-67/3621-02Wyważanie kół jezdnych samochodów osobowych i pochodnych - Wymiary, masy i sposób mocowania ciężarków BN-67/3621-02
TEXT
Lakier asfatowy modyfikowany schnący w temperaturze 150÷220º C czarny BN-78/6114-30Lakier asfatowy modyfikowany schnący w temperaturze 150÷220º C czarny BN-78/6114-30
TEXT
Odczynniki - Wodorowinian potasowy BN-79/6191-163Odczynniki - Wodorowinian potasowy BN-79/6191-163
TEXT
Odczynniki - Cyna BN-82/6191-173Odczynniki - Cyna BN-82/6191-173
TEXT
Lakier nitrocelulozowy do ołówków BN-75/6114-29Lakier nitrocelulozowy do ołówków BN-75/6114-29
TEXT
Lotnicze wyposażenie elektryczne i elektroniczne - Odporność na zakłócenia radioelektryczne - Ogólne wymagania i badania BN-72/3886-04Lotnicze wyposażenie elektryczne i elektroniczne - Odporność na zakłócenia radioelektryczne - Ogólne wymagania i badania BN-72/3886-04
TEXT
Sole fosforowe - Oznaczanie zawartości fazy I BN-82/6016-42.14Sole fosforowe - Oznaczanie zawartości fazy I BN-82/6016-42.14
TEXT
Nitrocelony nawierzchniowe barwne BN-74/6114-27Nitrocelony nawierzchniowe barwne BN-74/6114-27
TEXT
Cerata stołowa BN-81/6391-02Cerata stołowa BN-81/6391-02
TEXT
Produkty organiczne - Chlorowodorek o-toluidyny BN-72/6026-51Produkty organiczne - Chlorowodorek o-toluidyny BN-72/6026-51
TEXT
Odczynniki - Węglan wapniowy BN-86/6191-182Odczynniki - Węglan wapniowy BN-86/6191-182
TEXT
Wsporniki do umocowania pomostu kablowego BN-74/3231-06Wsporniki do umocowania pomostu kablowego BN-74/3231-06
TEXT
Ogrzewnictwo - Grzejniki z kształtowników ze stopu aluminium - Wymagania i badania BN-89/8864-53/01Ogrzewnictwo - Grzejniki z kształtowników ze stopu aluminium - Wymagania i badania BN-89/8864-53/01
TEXT
Lakier spirytusowy bezbarwny do mebli i zabawek BN-63/6114-05Lakier spirytusowy bezbarwny do mebli i zabawek BN-63/6114-05
TEXT
Lakier ftalowy karbamidowy schnący w piecu w temperaturze 160±5º C, bezbarwny, półmatowy BN-76/6114-03Lakier ftalowy karbamidowy schnący w piecu w temperaturze 160±5º C, bezbarwny, półmatowy BN-76/6114-03
TEXT
Sole fosforowe - Oznaczanie zawartości arsenu metodą fotokolorymetryczną z zastosowaniem dwuetylodwutiokarbaminianu srebra BN-82/6016-42.05Sole fosforowe - Oznaczanie zawartości arsenu metodą fotokolorymetryczną z zastosowaniem dwuetylodwutiokarbaminianu srebra BN-82/6016-42.05
TEXT
Odczynniki - Azotan manganawy BN-79/6191-162Odczynniki - Azotan manganawy BN-79/6191-162
TEXT
Odczynniki - Fluorek amonowy BN-79/6191-165Odczynniki - Fluorek amonowy BN-79/6191-165
TEXT
1 - 100 (Total Results 10572)>>