Explore your Results

ThumbnailTitle
Rocznik Astronomiczny na rok 2016Rocznik Astronomiczny na rok 2016
TEXT
Geometryzacja zdjęć satelitarnychGeometryzacja zdjęć satelitarnych
TEXT
Metoda badania naturalnej nawigacji u ptakówMetoda badania naturalnej nawigacji u ptaków
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1988 z. 1(80) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1988 z. 1(80) - wprowadzenie
TEXT
Mechaniczne własności łat do niwelacji precyzyjnej(dane techniczne i metodyka badań)Mechaniczne własności łat do niwelacji precyzyjnej(dane techniczne i metodyka badań)
TEXT
Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacjeZiemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje
TEXT
Umieszczanie danych pochodzących z teledetekcji w polach układu odniesień przestrzennychUmieszczanie danych pochodzących z teledetekcji w polach układu odniesień przestrzennych
TEXT
Nowe skale czasu i idea pośredniego systemu odniesieniaNowe skale czasu i idea pośredniego systemu odniesienia
TEXT
Nowy model precesyjno-nutacyjnyNowy model precesyjno-nutacyjny
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2014Rocznik Astronomiczny na rok 2014
TEXT
Rocznik Astronomiczny IGIK wobec najnowszych rezolucji IAURocznik Astronomiczny IGIK wobec najnowszych rezolucji IAU
TEXT
Nowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje - wprowadzenieNowe obowiązujące niebieskie i ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich wzajemne relacje - wprowadzenie
TEXT
Porównanie wyników różnych metod prognozowania parametrów orientacji ZiemiPorównanie wyników różnych metod prognozowania parametrów orientacji Ziemi
TEXT
Systemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomiiSystemy i układy odniesienia w geodezji, geodynamice i astronomii
TEXT
Relacje pomiędzy systemami niebieskimi i systemem ziemskimRelacje pomiędzy systemami niebieskimi i systemem ziemskim
TEXT
Rezolucje Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU)Rezolucje Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU)
TEXT
Przemieszczenia poziome w sieci testowej Near Hollister (Kalifornia) w świetle analiz przeprowadzonych metodą WJPrzemieszczenia poziome w sieci testowej Near Hollister (Kalifornia) w świetle analiz przeprowadzonych metodą WJ
TEXT
Pole testowe dla geometrycznej korekcji wielkoskalowych zdjęć fotogrametrycznychPole testowe dla geometrycznej korekcji wielkoskalowych zdjęć fotogrametrycznych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1985 t. 32 z. 1-2 (74-75) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1985 t. 32 z. 1-2 (74-75) - wprowadzenie
TEXT
Mapa użytkowania ziemi w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000Mapa użytkowania ziemi w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000
TEXT
Metoda blokowego wyrównania obserwacji stereogramów o bazie czasowej do wyznaczania przemieszczeń punktówMetoda blokowego wyrównania obserwacji stereogramów o bazie czasowej do wyznaczania przemieszczeń punktów
TEXT
Wkład Instytutu Geodezji i Kartografii do rozwoju metod obliczeń geodezyjnychWkład Instytutu Geodezji i Kartografii do rozwoju metod obliczeń geodezyjnych
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2008Rocznik Astronomiczny na rok 2008
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1983 t. 30 z. 2 (72) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1983 t. 30 z. 2 (72) - wprowadzenie
TEXT
Teledetekcyjna metoda szacowania struktury upraw w granicach dużych jednostek administracyjnychTeledetekcyjna metoda szacowania struktury upraw w granicach dużych jednostek administracyjnych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1984 t. 31 z. 1 (73) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1984 t. 31 z. 1 (73) - wprowadzenie
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2003Rocznik Astronomiczny na rok 2003
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2009Rocznik Astronomiczny na rok 2009
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2012Rocznik Astronomiczny na rok 2012
TEXT
Wykorzystanie metod teledetekcyjnych do badania wilgotności gleby na obszarze testowym Sadłowice i GrabówWykorzystanie metod teledetekcyjnych do badania wilgotności gleby na obszarze testowym Sadłowice i Grabów
TEXT
Orientacja średniowiecznych kościołów w WielkopolsceOrientacja średniowiecznych kościołów w Wielkopolsce
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2010Rocznik Astronomiczny na rok 2010
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2013Rocznik Astronomiczny na rok 2013
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1986 z. 1(76) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1986 z. 1(76) - wprowadzenie
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2011Rocznik Astronomiczny na rok 2011
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2002Rocznik Astronomiczny na rok 2002
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2005Rocznik Astronomiczny na rok 2005
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2006Rocznik Astronomiczny na rok 2006
TEXT
O nawigacji ptaków w magnetycznym polu ZiemiO nawigacji ptaków w magnetycznym polu Ziemi
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2007Rocznik Astronomiczny na rok 2007
TEXT
Rocznik Astronomiczny na rok 2004Rocznik Astronomiczny na rok 2004
TEXT
Sposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacjiSposoby pozyskiwania informacji o elementach pola magnetycznego Ziemi i ich wykorzystanie w geodezji i nawigacji
TEXT
Wplyw aparatu władzy w latach 1944-1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnegoWplyw aparatu władzy w latach 1944-1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1987 z. 1(78) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1987 z. 1(78) - wprowadzenie
TEXT
Zjawiskowe i metrologiczne aspekty analizy szeregów czasowych rozwiązań pozycyjnych GPS i szeregów czasowych obserwacji grawimetrycznychZjawiskowe i metrologiczne aspekty analizy szeregów czasowych rozwiązań pozycyjnych GPS i szeregów czasowych obserwacji grawimetrycznych
TEXT
Infrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowymInfrastruktura informacji przestrzennej w ujęciu systemowym
TEXT
Koncepcja autotematycznej redakcji map tematycznych w systemie TEMKARTKoncepcja autotematycznej redakcji map tematycznych w systemie TEMKART
TEXT
Mapa wizyjna do radarowego systemu kontrolowania i kierowania ruchem lotniczym w przestrzeni powietrznej AVIA-BMMapa wizyjna do radarowego systemu kontrolowania i kierowania ruchem lotniczym w przestrzeni powietrznej AVIA-BM
TEXT
Uogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKARTUogólnienie treści map glebowych i prezentacja pokrywy glebowej na mapach komputerowych w systemie TEMKART
TEXT
Kartograficzny system TEMKART dla komputerowego sporządzania map tematycznychKartograficzny system TEMKART dla komputerowego sporządzania map tematycznych
TEXT
Biblioteka Cyfrowa IGiKBiblioteka Cyfrowa IGiK
TEXT
Geoinformation Issues 2012 - introductionGeoinformation Issues 2012 - introduction
TEXT
The visual search method in map perception researchThe visual search method in map perception research
TEXT
System of determination of horizontal displacements of pressure pipeline supports along the slope of the hillSystem of determination of horizontal displacements of pressure pipeline supports along the slope of the hill
TEXT
Monitoring of forest damages in Poland and Slovakia based on Terra.MODIS satellite imagesMonitoring of forest damages in Poland and Slovakia based on Terra.MODIS satellite images
TEXT
Fotointerpretacja hydrogeologiczna odpadów poflotacyjnych miedziFotointerpretacja hydrogeologiczna odpadów poflotacyjnych miedzi
TEXT
Analiza dokładności poziomych sieci geodezyjnychAnaliza dokładności poziomych sieci geodezyjnych
TEXT
The use of GPS data at T-T Zone for the verification of the recent terrestrial reference frames considering possible geodynamic processesThe use of GPS data at T-T Zone for the verification of the recent terrestrial reference frames considering possible geodynamic processes
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1976 t. 23 z. 3(54) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1976 t. 23 z. 3(54) - wprowadzenie
TEXT
Badanie powierzchniowych zmian termiki gruntu rejonu złoża siarki w Grzybowie metodą termowizyjnąBadanie powierzchniowych zmian termiki gruntu rejonu złoża siarki w Grzybowie metodą termowizyjną
TEXT
Technologia wyznaczania dużych, szybkozmiennych przemieszczeń i odkształceń powierzchni terenów górniczych na podstawie zdjęć lotniczych oraz wyniki jej zastosowaniaTechnologia wyznaczania dużych, szybkozmiennych przemieszczeń i odkształceń powierzchni terenów górniczych na podstawie zdjęć lotniczych oraz wyniki jej zastosowania
TEXT
Wielogrupowe ścisłe wyrównanie sieci poligonowychWielogrupowe ścisłe wyrównanie sieci poligonowych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografi 1977 t. 24 z. 1(55) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografi 1977 t. 24 z. 1(55) - wprowadzenie
TEXT
Grawimetryczne prace badawczo-metodyczne, przeprowadzone w południowej części Morza BałtyckiegoGrawimetryczne prace badawczo-metodyczne, przeprowadzone w południowej części Morza Bałtyckiego
TEXT
Badania dalmierza CA 1000 firmy TellurometrBadania dalmierza CA 1000 firmy Tellurometr
TEXT
Opracowanie metodami fotogrametrii jednoobrazowej zdjęć wykonanych w środowisku wodnymOpracowanie metodami fotogrametrii jednoobrazowej zdjęć wykonanych w środowisku wodnym
TEXT
Izopory magnetycznego pola Ziemi w Polsce w okresie 1957— 1971Izopory magnetycznego pola Ziemi w Polsce w okresie 1957— 1971
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografi 1977 t. 24 z. 2(56) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografi 1977 t. 24 z. 2(56) - wprowadzenie
TEXT
Badanie zmian wiekowych magnetycznego pola Ziemi na terenie PolskiBadanie zmian wiekowych magnetycznego pola Ziemi na terenie Polski
TEXT
Metody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pionowychMetody precyzyjnego pomiaru odległości poziomych i pionowych
TEXT
Metoda wyznaczania deformacji poziomych sieci geodezyjnychMetoda wyznaczania deformacji poziomych sieci geodezyjnych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografi 1978 t.. 25 z. 2(59) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografi 1978 t.. 25 z. 2(59) - wprowadzenie
TEXT
Analiza fotogrametrycznych metod opracowania mapy sytuacyjnej ulic w skali 1:250Analiza fotogrametrycznych metod opracowania mapy sytuacyjnej ulic w skali 1:250
TEXT
Wybrane przykłady zastosowania technik teledetekcyjnych w badaniach geologicznychWybrane przykłady zastosowania technik teledetekcyjnych w badaniach geologicznych
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografi 1978 t. 25 z. 3(60) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografi 1978 t. 25 z. 3(60) - wprowadzenie
TEXT
GDQM-PL13 – the new gravimetric quasigeoid model for PolandGDQM-PL13 – the new gravimetric quasigeoid model for Poland
TEXT
Wykorzystanie lotniczych obrazów termalnych w opracowaniu termicznychwarunków podłoża południowej WarszawyWykorzystanie lotniczych obrazów termalnych w opracowaniu termicznychwarunków podłoża południowej Warszawy
TEXT
Wykorzystanie interferencji światła spójnego (zarejestrowanego pola interferencyjnego) do pomiaru wielkości liniowej i kątowejWykorzystanie interferencji światła spójnego (zarejestrowanego pola interferencyjnego) do pomiaru wielkości liniowej i kątowej
TEXT
Integrated Precipitable Water from GNSS as a climate parameterIntegrated Precipitable Water from GNSS as a climate parameter
TEXT
CORINE Land Cover 2012– 4th CLC inventory completed in PolandCORINE Land Cover 2012– 4th CLC inventory completed in Poland
TEXT
Określanie na podstawie spektrostrefowych zdjęć lotniczych stref zagrożenia drzewostanów sosnowych będących pod wpływem szkodliwego działania zakładów przemysłowychOkreślanie na podstawie spektrostrefowych zdjęć lotniczych stref zagrożenia drzewostanów sosnowych będących pod wpływem szkodliwego działania zakładów przemysłowych
TEXT
Przyczyny zróżnicowania barw obrazów koron sosny na spektrostrefowym zdjęciu lotniczymPrzyczyny zróżnicowania barw obrazów koron sosny na spektrostrefowym zdjęciu lotniczym
TEXT
Using in-depth group interviews to optimize the design and communication of city maps produced for the publicUsing in-depth group interviews to optimize the design and communication of city maps produced for the public
TEXT
Słowo WstępneSłowo Wstępne
TEXT
Geoinformation Issues 2014 Vol.6 No 1(6) - introductionGeoinformation Issues 2014 Vol.6 No 1(6) - introduction
TEXT
Analiza zasięgu i dokładności kamery AFU-75Analiza zasięgu i dokładności kamery AFU-75
TEXT
Metody wyznaczania współrzędnych stacji oraz elementów orbity SSZ na podstawie obserwacji dopplerowskichMetody wyznaczania współrzędnych stacji oraz elementów orbity SSZ na podstawie obserwacji dopplerowskich
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografi 1976, t. 23, z. 2(53) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografi 1976, t. 23, z. 2(53) - wprowadzenie
TEXT
Badanie przemieszczeń bieguna geograficznego na mocy dopplerowskich obserwacji sztucznych satelitów ZiemiBadanie przemieszczeń bieguna geograficznego na mocy dopplerowskich obserwacji sztucznych satelitów Ziemi
TEXT
Technika satelitarnych pomiarów dopplerowskich i możliwości jej zastosowania do celów wyznaczania współrzędnych punktówTechnika satelitarnych pomiarów dopplerowskich i możliwości jej zastosowania do celów wyznaczania współrzędnych punktów
TEXT
Techniczne aspekty odbioru danych z satelitów NNSS oraz ocena możliwości realizacji krajowego prototypu aparatury dopplerowskiejTechniczne aspekty odbioru danych z satelitów NNSS oraz ocena możliwości realizacji krajowego prototypu aparatury dopplerowskiej
TEXT
Badanie koordynatometru ASCORECORD nr 41950Badanie koordynatometru ASCORECORD nr 41950
TEXT
Importance of grassland monitoring in European perspective of climate change – FINEGRASS projectImportance of grassland monitoring in European perspective of climate change – FINEGRASS project
TEXT
Ekstrapolacja elementów orbity SSZ do celów efemerydalnychEkstrapolacja elementów orbity SSZ do celów efemerydalnych
TEXT
Badanie materiału negatywowego do obserwacji fotograficznych SSZBadanie materiału negatywowego do obserwacji fotograficznych SSZ
TEXT
Derivation and validation of the high resolution satellite soil moisture products: a case study of the Biebrza Sentinel-1 validation sitesDerivation and validation of the high resolution satellite soil moisture products: a case study of the Biebrza Sentinel-1 validation sites
TEXT
Magnetic measurements, apparatus and metrologyMagnetic measurements, apparatus and metrology
TEXT
Analiza i kryteria wyboru najwłaściwszej metody opracowania analitycznego fotogrametrycznych zdjęć naziemnychAnaliza i kryteria wyboru najwłaściwszej metody opracowania analitycznego fotogrametrycznych zdjęć naziemnych
TEXT
A new superconducting gravimeter station in Central Europe: the iGrav-027 at the Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory – installation and first resultsA new superconducting gravimeter station in Central Europe: the iGrav-027 at the Borowa Gora Geodetic-Geophysical Observatory – installation and first results
TEXT
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii 1979 t. 26 z. 1(61) - wprowadzeniePrace Instytutu Geodezji i Kartografii 1979 t. 26 z. 1(61) - wprowadzenie
TEXT
1 - 100 (Total Results 345)>>