Explore your Results

ThumbnailTitle
*Ybw’w bn kl ’yš w’šh ’šr mbny yšr’l hmh zmnyn ḥlt bywm’ ldrwš ’lhym bqwl rnh wl‘brw bkl lbbzw tplh mršyt w‘d ’ḥryt hšnh tmydyn ksdrn kpy mnhn qq rwmy wmwspy k’šr hšygh ydynw. -Ph bwlwnyy’ : ‘y b‘ly bryt hšwtpym (Ph bwlwnyy’ : Bšm hšwtpym ‘y hmḥwqq hṣ‘yr rp’l tlmy, (5)297 [1536)*Ybw’w bn kl ’yš w’šh ’šr mbny yšr’l hmh zmnyn ḥlt bywm’ ldrwš ’lhym bqwl rnh wl‘brw bkl lbbzw tplh mršyt w‘d ’ḥryt hšnh tmydyn ksdrn kpy mnhn qq rwmy wmwspy k’šr hšygh ydynw. -Ph bwlwnyy’ : ‘y b‘ly bryt hšwtpym (Ph bwlwnyy’ : Bšm hšwtpym ‘y hmḥwqq hṣ‘yr rp’l tlmy, (5)297 [1536)
TEXT
*Ldyna haṣdaqah wlanẇ bŵšet haṗaniym mah nit’ŵnez ẇmah ni’mar mah gdaḃer ẇmah niṣṭadaq naḥṗśah drakeynẇ wnḥqẇrah wnašẇbah ’eleyka ḳiy ymyrynka ṗšẇṭah lqaḃel šabiym ....- (Ph brq : Hmḥwqqym gršm ... šwnṣyn, (5)257 [1496])*Ldyna haṣdaqah wlanẇ bŵšet haṗaniym mah nit’ŵnez ẇmah ni’mar mah gdaḃer ẇmah niṣṭadaq naḥṗśah drakeynẇ wnḥqẇrah wnašẇbah ’eleyka ḳiy ymyrynka ṗšẇṭah lqaḃel šabiym ....- (Ph brq : Hmḥwqqym gršm ... šwnṣyn, (5)257 [1496])
TEXT
*Wkr wyrw‘ hw’ whnprd mmnw l’ mṣ’nw w’ḥd yhyh hnprd ’wrh ’w yhyh ’wr kmw mn bwr bwrwt ’wr mṣl mšrph hl’ zh ’wr mwṣl m’š mšny nbwt h’wrym ‘ṣ šmnddyn bw h’š wbl‘ ṭydwnyr wbdbry rbw lytwl ’wd mbyn h‘ṣym npšy ’wytyk ....*Wkr wyrw‘ hw’ whnprd mmnw l’ mṣ’nw w’ḥd yhyh hnprd ’wrh ’w yhyh ’wr kmw mn bwr bwrwt ’wr mṣl mšrph hl’ zh ’wr mwṣl m’š mšny nbwt h’wrym ‘ṣ šmnddyn bw h’š wbl‘ ṭydwnyr wbdbry rbw lytwl ’wd mbyn h‘ṣym npšy ’wytyk ....
TEXT
*Sdr ‘wlm rb’ sdr ‘wlm zwt’ mglt t‘nyt spr hqblh lhr’bd zl wyš bw sdr tn’ym w’mwr’ym zkrwn dbry rwmy mywm hbnth yšm‘’l dbry mlkwt yšr’l bbyt šny*Sdr ‘wlm rb’ sdr ‘wlm zwt’ mglt t‘nyt spr hqblh lhr’bd zl wyš bw sdr tn’ym w’mwr’ym zkrwn dbry rwmy mywm hbnth yšm‘’l dbry mlkwt yšr’l bbyt šny
TEXT
*Gr ’nky b’rṣ ’l tstr mmny mṣwtyk rybh ryby wn’lny l’mrtk ḥyyny šlws rb l’whby twrtyk w’yn lmw mbšwl mh nmlṣw lḥby ’mrtyk mdbš lpy ....*Gr ’nky b’rṣ ’l tstr mmny mṣwtyk rybh ryby wn’lny l’mrtk ḥyyny šlws rb l’whby twrtyk w’yn lmw mbšwl mh nmlṣw lḥby ’mrtyk mdbš lpy ....
TEXT
*M’ymty qwry ’t šm‘ b‘rny mš‘h šhkhny nknsym l’bwl btrwmtn ‘d syp h’ h’šmwrt hr’šwnh drby r ’ly‘zr ....*M’ymty qwry ’t šm‘ b‘rny mš‘h šhkhny nknsym l’bwl btrwmtn ‘d syp h’ h’šmwrt hr’šwnh drby r ’ly‘zr ....
TEXT
*’mr dwd bn ywsp bn qmḥy hsprdy bbr ktbty btḥlt ptyḥt spr mkll hzh btḥlt ḥlq hr’šwn mn hspr ḥlq hdqdw sbt hštdlwty bḥbwr hzh ....*’mr dwd bn ywsp bn qmḥy hsprdy bbr ktbty btḥlt ptyḥt spr mkll hzh btḥlt ḥlq hr’šwn mn hspr ḥlq hdqdw sbt hštdlwty bḥbwr hzh ....
TEXT
*Ytbrk šm hbwr’ ’šr br’ ’t wmlw‘w bḥkmtw wbḥpṣw wbrṣwnw h b’mwn h bḥkmh ysd ’rz kwnn šmym btbwnh ....*Ytbrk šm hbwr’ ’šr br’ ’t wmlw‘w bḥkmtw wbḥpṣw wbrṣwnw h b’mwn h bḥkmh ysd ’rz kwnn šmym btbwnh ....
TEXT
*Lwy bn gršwn ytbrwk wyt‘lh hṣwr hmmṣy’ btbwntw wḥkmtw wdṭtw hnmṣ’wt bkllm ’šr bmṣy’wtm mhḥkmh whḥnynh ....*Lwy bn gršwn ytbrwk wyt‘lh hṣwr hmmṣy’ btbwntw wḥkmtw wdṭtw hnmṣ’wt bkllm ’šr bmṣy’wtm mhḥkmh whḥnynh ....
TEXT
*Nbḥr m‘wšr rb mrp’ lšwn mbsp .- Wynyṣy’h : Ndps bbyt dny’l bwmbyrgy, (5)305 [1546] (Ndps ‘l ydy qwrnylyyw ’dyl qynd)*Nbḥr m‘wšr rb mrp’ lšwn mbsp .- Wynyṣy’h : Ndps bbyt dny’l bwmbyrgy, (5)305 [1546] (Ndps ‘l ydy qwrnylyyw ’dyl qynd)
TEXT
*’mr b‘l spr ntyb ḥkmh ’šr mmnw nmyk’ spr hḥqyrh bymy n‘rwty b‘lwty bslm hḥkmh ḥkmt htknh*’mr b‘l spr ntyb ḥkmh ’šr mmnw nmyk’ spr hḥqyrh bymy n‘rwty b‘lwty bslm hḥkmh ḥkmt htknh
TEXT
*Dbry ’gwr bn yqh ’l htlmyd hḥšwb kmr ‘zryh ’brhm bn kmr dwd ‘wbdyh hrwp’ zṣl ....*Dbry ’gwr bn yqh ’l htlmyd hḥšwb kmr ‘zryh ’brhm bn kmr dwd ‘wbdyh hrwp’ zṣl ....
TEXT
*Mŵme‘ tpilah ‘areyka kal ḃaśar yab’ẇ ḃ’ẇ ništaḥayeh wnibra‘ar nibrbah lipney yay ‘ŵśeynẇ*Mŵme‘ tpilah ‘areyka kal ḃaśar yab’ẇ ḃ’ẇ ništaḥayeh wnibra‘ar nibrbah lipney yay ‘ŵśeynẇ
TEXT
*Ytbrk šm hbwr’ ’šr br’ ’t wmlw‘w bḥkmtw wbḥpṣw wbrṣwnw h b’mwn h bḥkmh ysd ’rz kwnn šmym btbwnh ....*Ytbrk šm hbwr’ ’šr br’ ’t wmlw‘w bḥkmtw wbḥpṣw wbrṣwnw h b’mwn h bḥkmh ysd ’rz kwnn šmym btbwnh ....
TEXT
*R’ynw lb’r hspr hzh rl spr mywb b’wr rḥb wlh‘myq b‘nynyw kyr š šklnw lr’wtnw ....*R’ynw lb’r hspr hzh rl spr mywb b’wr rḥb wlh‘myq b‘nynyw kyr š šklnw lr’wtnw ....
TEXT
*Pyrwš ḥmš mgylwt thlym mšly ’ywb dny’l ‘zr’ dbry hymym - Bwlwnyy’ : Ndps ‘y hšwtpym (Ph Bwlwnyy’, (5)298 [1538])*Pyrwš ḥmš mgylwt thlym mšly ’ywb dny’l ‘zr’ dbry hymym - Bwlwnyy’ : Ndps ‘y hšwtpym (Ph Bwlwnyy’, (5)298 [1538])
TEXT
*’wmr kl hnšym dyyn š š‘tn hyll ’wm mpyqdh lpqydh w’pylw lymym hrbh wḥkmy ’w l’ kdbry zh wl’ kdbry zh ....*’wmr kl hnšym dyyn š š‘tn hyll ’wm mpyqdh lpqydh w’pylw lymym hrbh wḥkmy ’w l’ kdbry zh wl’ kdbry zh ....
TEXT
*Brwk ’th yy lmdny ḥqyk blby yṣpnty ’mrtyk lm‘n l’ ’ḥṭ’ lk bḥqtyk ’št ‘š‘ l’ ’škḥ dbr yk ....*Brwk ’th yy lmdny ḥqyk blby yṣpnty ’mrtyk lm‘n l’ ’ḥṭ’ lk bḥqtyk ’št ‘š‘ l’ ’škḥ dbr yk ....
TEXT
*’mr hmḥbr brwk h’lqy yšr’l ’ ’šr lw y’wt ‘nyn h’ḥd h’mty hqdmwn bmṣy’wtw hmtmyd ṭw ṭwbtw ....*’mr hmḥbr brwk h’lqy yšr’l ’ ’šr lw y’wt ‘nyn h’ḥd h’mty hqdmwn bmṣy’wtw hmtmyd ṭw ṭwbtw ....
TEXT
*Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....*Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....
TEXT
*’mr r lwy bn gršwm prwwnṣ’ly yhnh r’ynw lb’r hspr hzh rl spr ’ywb ....*’mr r lwy bn gršwm prwwnṣ’ly yhnh r’ynw lb’r hspr hzh rl spr ’ywb ....
TEXT
Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ...Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ...
TEXT
Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ...Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ...
TEXT
*Prqy ’lyhw bbllym qṣrym b’wtywt wbnqdwt wbš’r dbrym*Prqy ’lyhw bbllym qṣrym b’wtywt wbnqdwt wbš’r dbrym
TEXT
*Yš‘yhw bn ’mwṣ ’šr ḥzh ‘l yhwdh wyrwš wyrwšlm bymy ‘zyhw ywtm ’ḥz yḥzqyhw mlky y yhwdh ....*Yš‘yhw bn ’mwṣ ’šr ḥzh ‘l yhwdh wyrwš wyrwšlm bymy ‘zyhw ywtm ’ḥz yḥzqyhw mlky y yhwdh ....
TEXT
*Pyrwš mšnh ’bwt lrb hgdwl hmwbhq mwrnw hrb rbnw mšh bn mymwn zl*Pyrwš mšnh ’bwt lrb hgdwl hmwbhq mwrnw hrb rbnw mšh bn mymwn zl
TEXT
*Mh ’hbty twrtyk kl hywm hy’ šyḥty šbrty lyšw‘tk h wmṣtwtyk ‘šyty hdrybny bntyb mṣtwtyk by bw ḥpṣty....*Mh ’hbty twrtyk kl hywm hy’ šyḥty šbrty lyšw‘tk h wmṣtwtyk ‘šyty hdrybny bntyb mṣtwtyk by bw ḥpṣty....
TEXT
*Qwweysṭiy sŵnŵ liy syṭa’nṭah dŵ’yy pasẇqym qy sy diyṣy la dymaney*Qwweysṭiy sŵnŵ liy syṭa’nṭah dŵ’yy pasẇqym qy sy diyṣy la dymaney
TEXT
*Rby lwy bn gršwm pyrwš ‘l htwrh ‘l drk by’wr*Rby lwy bn gršwm pyrwš ‘l htwrh ‘l drk by’wr
TEXT
*(Brygw hmdynh ... qlbry’h : Rhṭwn yqw lb w‘štwn ’ly bn bn grṭwn bn yṣḥq ’brhm, 5235 [1475])*(Brygw hmdynh ... qlbry’h : Rhṭwn yqw lb w‘štwn ’ly bn bn grṭwn bn yṣḥq ’brhm, 5235 [1475])
TEXT
*Mskt bb’ btr’ ‘m py wtwspwt wpsqy twspwt*Mskt bb’ btr’ ‘m py wtwspwt wpsqy twspwt
TEXT
*’mr ‘mnw’l br y‘qb zl ’ḥr šbḥ h’l ‘l dwb n‘ymwtyw wkl tgmwlwhy ‘ly ....*’mr ‘mnw’l br y‘qb zl ’ḥr šbḥ h’l ‘l dwb n‘ymwtyw wkl tgmwlwhy ‘ly ....
TEXT
*’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....*’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....
TEXT
*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....
TEXT
*B‘zr ’lhy qdm šwkn m‘wnh ’ḥl lprš tplwt hšnh*B‘zr ’lhy qdm šwkn m‘wnh ’ḥl lprš tplwt hšnh
TEXT
*Prwš htwrh lrbynw hrb r mšh br nḥmn zlhh grwndy*Prwš htwrh lrbynw hrb r mšh br nḥmn zlhh grwndy
TEXT
*Hyh r m’yr tny’ ’wm ḥyb ’dm lbrk m’h brkwt bkl ywm šn’mr w‘th yšr’l mh ’lhyk šw’l m‘mk ’l tqry mh ’l’ m’h brkwt šw’l m‘mk ....*Hyh r m’yr tny’ ’wm ḥyb ’dm lbrk m’h brkwt bkl ywm šn’mr w‘th yšr’l mh ’lhyk šw’l m‘mk ’l tqry mh ’l’ m’h brkwt šw’l m‘mk ....
TEXT
*� biyly tohẇ ḥiḃrŵ geyrardŵš weliṭiyq mera’we’šṭeyiyn itinera deserti*� biyly tohẇ ḥiḃrŵ geyrardŵš weliṭiyq mera’we’šṭeyiyn itinera deserti
TEXT
*W’lh šmwt bn yšr’l hb’ym mṣrymh ’t y‘qb ’yš wbytw b’wy r’wbn šm‘wn lwy wyhwdh ....*W’lh šmwt bn yšr’l hb’ym mṣrymh ’t y‘qb ’yš wbytw b’wy r’wbn šm‘wn lwy wyhwdh ....
TEXT
*Br’šyt br’ ’mr r yṣḥq l’ hyḥ ṣryk lhtḥyl ’t htwrh ’l’ mhḥdš hyh lkm šhy’ mṣwh r’šwnh šnṣṭww yšr’l ....*Br’šyt br’ ’mr r yṣḥq l’ hyḥ ṣryk lhtḥyl ’t htwrh ’l’ mhḥdš hyh lkm šhy’ mṣwh r’šwnh šnṣṭww yšr’l ....
TEXT
*Ḃara’ ’eldoym ’et hašamyim w’et ha’are‘ wha’are‘ haytah ....*Ḃara’ ’eldoym ’et hašamyim w’et ha’are‘ wha’are‘ haytah ....
TEXT
*N’m yhwdh bn šlmh hsprdy hydw‘ bn hryzy*N’m yhwdh bn šlmh hsprdy hydw‘ bn hryzy
TEXT
*’rb‘h ṭwrym lr y‘qb bn hrb rbynw ’šr zl whm h’wrḥ ḥyym wywrh d‘h w’bn ḥ‘zr ‘m ḥwšn tmšpṭ ....*’rb‘h ṭwrym lr y‘qb bn hrb rbynw ’šr zl whm h’wrḥ ḥyym wywrh d‘h w’bn ḥ‘zr ‘m ḥwšn tmšpṭ ....
TEXT
*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....
TEXT
Dbry šmw’l bn r yhwdh bn tbwn zl m‘tyq hm’mr hzh mlšwn hgry ’l lšn ‘bryDbry šmw’l bn r yhwdh bn tbwn zl m‘tyq hm’mr hzh mlšwn hgry ’l lšn ‘bry
TEXT
*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....
TEXT
*’šry ha’iyš ’ašer l’ halake ḃa‘aṣat reša‘im ẇbdereke ḥṭ ḥaṭa’iym l’ ‘amad wbmšab lwṣiym l’ yašab ....*’šry ha’iyš ’ašer l’ halake ḃa‘aṣat reša‘im ẇbdereke ḥṭ ḥaṭa’iym l’ ‘amad wbmšab lwṣiym l’ yašab ....
TEXT
’z l’ ’mš bhbyṭy ’l kl mṣwtyk. - (Ydy hmḥwqqy Šlmh br Yhudh w ‘bdyh br Mšh)’z l’ ’mš bhbyṭy ’l kl mṣwtyk. - (Ydy hmḥwqqy Šlmh br Yhudh w ‘bdyh br Mšh)
TEXT
*Bre’šiyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....*Bre’šiyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....
TEXT
*Br’šyt ’mr rby yṣḥq l’ hyḥ ṣryk lhtḥyl ’t htwrh ’l’ mhmdš hzh lkm šhy’ mnwh r’šwnḥ šnṣṭww yšr’l ....*Br’šyt ’mr rby yṣḥq l’ hyḥ ṣryk lhtḥyl ’t htwrh ’l’ mhmdš hzh lkm šhy’ mnwh r’šwnḥ šnṣṭww yšr’l ....
TEXT
*Mh ’hbty twrtyk kl hywm hy’ šyḥty šbrty lyšw‘tk h wmṣtwtyk ‘šyty hdrybny bntyb mṣtwtyk by bw ḥpṣty....*Mh ’hbty twrtyk kl hywm hy’ šyḥty šbrty lyšw‘tk h wmṣtwtyk ‘šyty hdrybny bntyb mṣtwtyk by bw ḥpṣty....
TEXT
*Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....*Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....
TEXT
*Psqy hlkwt mhmqwbl rbynw mnḥm mryq’nṭy*Psqy hlkwt mhmqwbl rbynw mnḥm mryq’nṭy
TEXT
*Mlyṣh lmškyl ḥkm wnkwn n‘ym hgbr hwqm ‘l ’yš š‘šw‘ym*Mlyṣh lmškyl ḥkm wnkwn n‘ym hgbr hwqm ‘l ’yš š‘šw‘ym
TEXT
*Spr hrwḥ ’šr ysr hrb rbynw ’l‘zr bn rbynw ywdh zṣl*Spr hrwḥ ’šr ysr hrb rbynw ’l‘zr bn rbynw ywdh zṣl
TEXT
rpwʼt hgwyyh lrbnw yhwdh ’ḥryzyrpwʼt hgwyyh lrbnw yhwdh ’ḥryzy
TEXT
*N’m yhwdh bn šlmh hsprdy hydw‘ bn hryzy*N’m yhwdh bn šlmh hsprdy hydw‘ bn hryzy
TEXT
’z l’ ’mš bhbyṭy ’l kl mṣwtyk. - (Ydy hmḥwqqy Šlmh br Yhudh w ‘bdyh br Mšh)’z l’ ’mš bhbyṭy ’l kl mṣwtyk. - (Ydy hmḥwqqy Šlmh br Yhudh w ‘bdyh br Mšh)
TEXT
*’gdt dbrh hḥkm hgdwl hmswr r ’nbwnyny ’bds hn qr’t bḥnt h‘wlm*’gdt dbrh hḥkm hgdwl hmswr r ’nbwnyny ’bds hn qr’t bḥnt h‘wlm
TEXT
*Tplwt mkl hšnh ‘m prwšym wprqy ’kwt ‘m pyrwš mrdq*Tplwt mkl hšnh ‘m prwšym wprqy ’kwt ‘m pyrwš mrdq
TEXT
*Mh ’hbty twrtyk kl hywm hy’ šyḥty šbrty lyšw‘tk h wmṣtwtyk ‘šyty hdrybny bntyb mṣtwtyk by bw ḥpṣty....*Mh ’hbty twrtyk kl hywm hy’ šyḥty šbrty lyšw‘tk h wmṣtwtyk ‘šyty hdrybny bntyb mṣtwtyk by bw ḥpṣty....
TEXT
*Wydbr yhŵah mošeh ḃmidḃar siygay ḃ’ihel ḃ’eḥad laḥreš hašeniy ḃašanah ....*Wydbr yhŵah mošeh ḃmidḃar siygay ḃ’ihel ḃ’eḥad laḥreš hašeniy ḃašanah ....
TEXT
*Hkl šwḥṭyn wšḥyṭtn bšrh hwṣ m mḥrš šwṭhwqṭn šm’ yqlqlw ’t šḥyṭtn wbwln ššḥṭw w’ḥry rw’y ’wtn .... -*Hkl šwḥṭyn wšḥyṭtn bšrh hwṣ m mḥrš šwṭhwqṭn šm’ yqlqlw ’t šḥyṭtn wbwln ššḥṭw w’ḥry rw’y ’wtn .... -
TEXT
*’mr hšr ’bw ‘ly ’lḥsyn kn ‘ ‘br ’llh bn syny h’l šbḥ r’wy lw kpy m‘lḥ ṭb‘w whplgt hṭbtw ....*’mr hšr ’bw ‘ly ’lḥsyn kn ‘ ‘br ’llh bn syny h’l šbḥ r’wy lw kpy m‘lḥ ṭb‘w whplgt hṭbtw ....
TEXT
*Br’šyt br’ ’mr r yṣḥq l’ hyḥ ṣryk lhtḥyl ’t htwrh ’l’ mhḥdš hyh lkm šhy’ mṣwh r’šwnh šnṣṭww yšr’l ....*Br’šyt br’ ’mr r yṣḥq l’ hyḥ ṣryk lhtḥyl ’t htwrh ’l’ mhḥdš hyh lkm šhy’ mṣwh r’šwnh šnṣṭww yšr’l ....
TEXT
*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....*Brwk h ’lhy yšr’l ’šr lw hgdwlh whgbwrh lw n’h šyr wšbḥh hll wzmrh ‘l kl ’ldym m’r n‘lh ....
TEXT
*Lmh šhyth hhṣlḥh h’nwšyt ntlt b‘ywz wbm‘šh kmw šb’r hpylwswp bspr hnpš ....*Lmh šhyth hhṣlḥh h’nwšyt ntlt b‘ywz wbm‘šh kmw šb’r hpylwswp bspr hnpš ....
TEXT
*’mr dwd br ywsp qmḥy hsprdy zl ’rbb‘h hsprym h’lh ....*’mr dwd br ywsp qmḥy hsprdy zl ’rbb‘h hsprym h’lh ....
TEXT
*Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....*Br’šyt bara’ ’elhiym ’et hašamaym w’et ha’areṣ ha’areṣ haytahtohw ....
TEXT
*Byt y‘qb lkw wnlkh b’wr zh spr ’wr ‘mym*Byt y‘qb lkw wnlkh b’wr zh spr ’wr ‘mym
TEXT
*Ḃara’ ’eldoym ’et hašamyim w’et ha’are‘ wha’are‘ haytah ....*Ḃara’ ’eldoym ’et hašamyim w’et ha’are‘ wha’are‘ haytah ....
TEXT
*Ḥlq r’šwn mhmḥzwr kpy mnhg qq rwm’*Ḥlq r’šwn mhmḥzwr kpy mnhg qq rwm’
TEXT
*’ašrey ha’iyš ’ašer l’ halake ba‘aṣat reša‘im wbdereke ḥaṭa’iym l’ ‘amad wbmšab leṣiym ....*’ašrey ha’iyš ’ašer l’ halake ba‘aṣat reša‘im wbdereke ḥaṭa’iym l’ ‘amad wbmšab leṣiym ....
TEXT
*Bšm h’ rsw‘lywn ’ḥl spr bn gwrywn*Bšm h’ rsw‘lywn ’ḥl spr bn gwrywn
TEXT
*Dkdkym*Dkdkym
TEXT
*Tšwbwt š’lwt*Tšwbwt š’lwt
TEXT
*Slyq pyrq’ tm wnšlm šbḥ lbwr’ ‘ylm*Slyq pyrq’ tm wnšlm šbḥ lbwr’ ‘ylm
TEXT
mglt sprmglt spr
TEXT
š’lwt lhḥkm khr š’wl hkhn zlhhš’lwt lhḥkm khr š’wl hkhn zlhh
TEXT
mrkbt hmšnhmrkbt hmšnh
TEXT
spr lśwn hzhbspr lśwn hzhb
TEXT
*Mdrš rbwt*Mdrš rbwt
TEXT
*Spr ‘qrym*Spr ‘qrym
TEXT
*Spr rbynw bḥyy by̕ wr ʻl htwrh*Spr rbynw bḥyy by̕ wr ʻl htwrh
TEXT
*Ptḥ dbry wblbby mšlh*Ptḥ dbry wblbby mšlh
TEXT
lkl ḥpṣlkl ḥpṣ
TEXT
*Spr zbḥ psḥ*Spr zbḥ psḥ
TEXT
*Spr rwḥ ḥn ‘m pyrwšw*Spr rwḥ ḥn ‘m pyrwšw
TEXT
*Mḥzwr šlm mkl hšnh*Mḥzwr šlm mkl hšnh
TEXT
*Spr rbynw bḥyy by̕ wr ʻl htwrh*Spr rbynw bḥyy by̕ wr ʻl htwrh
TEXT
*Brwk ’dwn hmṣy’wt ’šr l’*Brwk ’dwn hmṣy’wt ’šr l’
TEXT
*Spr yš‘yhw*Spr yš‘yhw
TEXT
*‘my ‘šw wb’ ’lyy’ sdr ‘wlm*‘my ‘šw wb’ ’lyy’ sdr ‘wlm
TEXT
*Pyrš ‘l htwrh ‘l drk h’mt*Pyrš ‘l htwrh ‘l drk h’mt
TEXT
*Wyhy bymy špṭ h špṭym*Wyhy bymy špṭ h špṭym
TEXT
ṣpnt p‘nḥṣpnt p‘nḥ
TEXT
*� ‘ry htšwbh š‘šh hḥsyd rbynw ywnh*� ‘ry htšwbh š‘šh hḥsyd rbynw ywnh
TEXT
*Spr mswrt hmswrt*Spr mswrt hmswrt
TEXT
*Spr hšršym*Spr hšršym
TEXT
*Sdwr*Sdwr
TEXT
1 - 100 (Total Results 170)>>