Explore your Results

ThumbnailTitle
Cazanii Ce cuprinde în sine Evangheliile tîlcuite Ale Duminecilor de preste An, şi cu Cazaniile Sinaxariului Praznicilor Impărăteşti, Şi ale sfinţilor celor Mari, a 12 Luni, de preste An, Care Acum a 2-a oară s-au Tipărit in zilele prea luminatului Domn Io Alexandru Scarlat Ghica V[oe]Vod. Întru întîia Domnie. Cu Blagoslovenia şi toată cheltuiala prea sfinţitului Mitropolit al Uggrovlahiei Chir: GRIGORIE.Cazanii Ce cuprinde în sine Evangheliile tîlcuite Ale Duminecilor de preste An, şi cu Cazaniile Sinaxariului Praznicilor Impărăteşti, Şi ale sfinţilor celor Mari, a 12 Luni, de preste An, Care Acum a 2-a oară s-au Tipărit in zilele prea luminatului Domn Io Alexandru Scarlat Ghica V[oe]Vod. Întru întîia Domnie. Cu Blagoslovenia şi toată cheltuiala prea sfinţitului Mitropolit al Uggrovlahiei Chir: GRIGORIE.
TEXT
1 - 1 (Total Results 1)