Explore your Results

ThumbnailTitle
Instructiones Historico-Theologicae De Doctrina Christiana [et]variorerum statu, ortique erroribus [et] controversiis, iam inde a temporibus Apostolicis, ad tempora usque secului decimi-septimi prioraInstructiones Historico-Theologicae De Doctrina Christiana [et]variorerum statu, ortique erroribus [et] controversiis, iam inde a temporibus Apostolicis, ad tempora usque secului decimi-septimi priora
TEXT
Rerum Transylvanicarum libri quatuorRerum Transylvanicarum libri quatuor
TEXT
Successo delle fattioni occorse nell'Ongaria vicino a Vacia, nel MDXCVII et la battagia contra il Valacco nel 1600 dal Signor Giorgio Basta Generale dell'Armi in Ongaria per sua Maesta CesareaSuccesso delle fattioni occorse nell'Ongaria vicino a Vacia, nel MDXCVII et la battagia contra il Valacco nel 1600 dal Signor Giorgio Basta Generale dell'Armi in Ongaria per sua Maesta Cesarea
TEXT
Sfintirea Bisericei de la Curtea de Arges. Legenda inchinata Majestatilor lor Regele Carol si Regina ElisabetaSfintirea Bisericei de la Curtea de Arges. Legenda inchinata Majestatilor lor Regele Carol si Regina Elisabeta
TEXT
Statuta iurium municipalium Saxonum in TranssylvaniaStatuta iurium municipalium Saxonum in Transsylvania
TEXT
Voyage au LevantVoyage au Levant
TEXT
Opera variaOpera varia
TEXT
Hora de la SinaiaHora de la Sinaia
TEXT
Scrisoare adresata unui destinatar neidentificatScrisoare adresata unui destinatar neidentificat
TEXT
Scrisoare adresata lui Vasile Radovitz directorul Eforiei bisericii KretzulescuScrisoare adresata lui Vasile Radovitz directorul Eforiei bisericii Kretzulescu
TEXT
Scrisoare adresata lui Vasile RadovitzScrisoare adresata lui Vasile Radovitz
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Lectura super titulo de appellationibus et de nullitatibus sententiarum sole[n]iter incipitLectura super titulo de appellationibus et de nullitatibus sententiarum sole[n]iter incipit
TEXT
Scrisoare adresata lui Ioan BogdanScrisoare adresata lui Ioan Bogdan
TEXT
Scrisoare adresata lui Ioan BogdanScrisoare adresata lui Ioan Bogdan
TEXT
Interpretatio Georgii Bruxcellennsis In summulas Magistri Petri Hyspani: Una cu[m] magistri Thom[a]e Bricot qu[a]estionibus de novo in cuiusvis fine tractatus additis.Textu quoque  suppositionu[m] de novo readdito diligentissimeque in margine quotata ut etiam incipientibus contenta pateant ad primos intuitus. Summa cura et diligentio castigatumInterpretatio Georgii Bruxcellennsis In summulas Magistri Petri Hyspani: Una cu[m] magistri Thom[a]e Bricot qu[a]estionibus de novo in cuiusvis fine tractatus additis.Textu quoque suppositionu[m] de novo readdito diligentissimeque in margine quotata ut etiam incipientibus contenta pateant ad primos intuitus. Summa cura et diligentio castigatum
TEXT
Scrisoare adresata lui Ioan BogdanScrisoare adresata lui Ioan Bogdan
TEXT
Scrisoare adresata lui Ioan BogdanScrisoare adresata lui Ioan Bogdan
TEXT
De disciplina scholarium: Cum notabili commentoDe disciplina scholarium: Cum notabili commento
TEXT
Scrisoare adresata lui Corneliu BotezScrisoare adresata lui Corneliu Botez
TEXT
Scrisoare adresata lui Corneliu BotezScrisoare adresata lui Corneliu Botez
TEXT
Scrisoare adresata lui Corneliu BotezScrisoare adresata lui Corneliu Botez
TEXT
Scrisoare adresata lui Corneliu BotezScrisoare adresata lui Corneliu Botez
TEXT
Scrisoare adresata lui Corneliu BotezScrisoare adresata lui Corneliu Botez
TEXT
Scrisoare adresata lui Corneliu BotezScrisoare adresata lui Corneliu Botez
TEXT
Scrisoare adresata domnului CretzulescuScrisoare adresata domnului Cretzulescu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata domnului CretzulescuScrisoare adresata domnului Cretzulescu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Opuscula beati Anselmi archiepiscopi Ca[n]tuarie[n]sis ordinis Sancti BenedictiOpuscula beati Anselmi archiepiscopi Ca[n]tuarie[n]sis ordinis Sancti Benedicti
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănesti cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Serbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei.  Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au radicatŭ.Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănesti cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Serbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei. Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au radicatŭ.
TEXT
Lectura super quarto codicisLectura super quarto codicis
TEXT
Divanulu sau Gilceava inteleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul: Intaiu izvodi[t] si de iznoava din Vechiul si Noul Testamentu, in slava si folosinta Moldovenescului niam. In vremile a Mariei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Obladuitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcatuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului narod de prea Osvi[n]titul Parintele Savva Arhiepi[s]copul si mitropolitul Suciavii Oca[r]mui[n]dusa  i.e. ocarmuindu-seDivanulu sau Gilceava inteleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul: Intaiu izvodi[t] si de iznoava din Vechiul si Noul Testamentu, in slava si folosinta Moldovenescului niam. In vremile a Mariei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Obladuitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcatuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului narod de prea Osvi[n]titul Parintele Savva Arhiepi[s]copul si mitropolitul Suciavii Oca[r]mui[n]dusa i.e. ocarmuindu-se
TEXT
Paroimiai hellinikai. Adagia sive Proverbia Graecorum ex Zenobio seu Zenodoto, Diogeniano [et] Suidae collectaneis,Paroimiai hellinikai. Adagia sive Proverbia Graecorum ex Zenobio seu Zenodoto, Diogeniano [et] Suidae collectaneis,
TEXT
Hora de la culesul vieiHora de la culesul viei
TEXT
[Fragment dramatic][Fragment dramatic]
TEXT
NoroculNorocul
TEXT
Balada PelesuluiBalada Pelesului
TEXT
Scrisoare adresata lui Corneliu BotezScrisoare adresata lui Corneliu Botez
TEXT
Carte de vizitaCarte de vizita
TEXT
Scrisoare adresata domnului NiculescuScrisoare adresata domnului Niculescu
TEXT
Psaltir`` Bl[a]žhennago Pr[o]r[o]ca I Caria Davida : din greceaste în limva rumăneasca pre stihuri tlăcuittă / trudolûbiem Dosothea mitropolitul MoldoveiPsaltir`` Bl[a]žhennago Pr[o]r[o]ca I Caria Davida : din greceaste în limva rumăneasca pre stihuri tlăcuittă / trudolûbiem Dosothea mitropolitul Moldovei
TEXT
[Comoediae]  cum Directorio Vocabularum, Sententiarum artis comic[a]e, Glossa interlineali, com[m]entariis Donato, Guidone, Ascensio[Comoediae] cum Directorio Vocabularum, Sententiarum artis comic[a]e, Glossa interlineali, com[m]entariis Donato, Guidone, Ascensio
TEXT
De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Adiecta est in fine, eiusdem auctoris funebris oratio Sigsmundi Regis vitam compendiose complexaDe origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Adiecta est in fine, eiusdem auctoris funebris oratio Sigsmundi Regis vitam compendiose complexa
TEXT
Bessarionis Cardinalis Niceni, [et] Patriarchae Constantinopolita In calumniatore[m] Platonis libri quat[t]uoropus varium, ac doctiss[imum] in quo praeclarissima quaeq[ue], [et] digna lectu: quae a Platone scripta sunt ad homines tam moribus, qu[ am ] disciplinis instruendos breviter: clareque, [et] placido stilo narrantur : Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete: ubi passim verba graeca ipsius Platonis recitantur [et] emendata, [et] cum suis accentibus: nam in libris Romae olim impressis desunt. Deinde a Bessarione saepe argumento praemisso in latinum vertuntur. Postremo Trapezuntii tra[ns]latio subiungitur: quod est perque utile iis: qui graecis lit[t]eris i[n]stituuntur: atq[ue] ex graecis bonis, bona latina facere volu[n]t : Eiusdem de natura [et] arte adversus eundem Trapezuntiu[m] tractatus admodumq[ue] acutus, ac doctus. Index eorum omnium, quae singulis libris pertractanturBessarionis Cardinalis Niceni, [et] Patriarchae Constantinopolita In calumniatore[m] Platonis libri quat[t]uoropus varium, ac doctiss[imum] in quo praeclarissima quaeq[ue], [et] digna lectu: quae a Platone scripta sunt ad homines tam moribus, qu[ am ] disciplinis instruendos breviter: clareque, [et] placido stilo narrantur : Eiusdem correctio librorum Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete: ubi passim verba graeca ipsius Platonis recitantur [et] emendata, [et] cum suis accentibus: nam in libris Romae olim impressis desunt. Deinde a Bessarione saepe argumento praemisso in latinum vertuntur. Postremo Trapezuntii tra[ns]latio subiungitur: quod est perque utile iis: qui graecis lit[t]eris i[n]stituuntur: atq[ue] ex graecis bonis, bona latina facere volu[n]t : Eiusdem de natura [et] arte adversus eundem Trapezuntiu[m] tractatus admodumq[ue] acutus, ac doctus. Index eorum omnium, quae singulis libris pertractantur
TEXT
The history of the growth and decay of the Othman EmpireThe history of the growth and decay of the Othman Empire
TEXT
Scrisoare adresata lui Vasile RadovitzScrisoare adresata lui Vasile Radovitz
TEXT
Batailles Gagnées par le Serenissime Prince Fr. Eugene de Savoye Sur les Ennemis de la Foi et sur ceux de L 'Empereur [et] de L 'Empire, en Hongrie, en Italie, en Allemagne [et] aux Pais-Bas:avec des Explications historiques. Dépeintes et gravées en Taille-Douce Par le Sr. Jean HuchtenburgBatailles Gagnées par le Serenissime Prince Fr. Eugene de Savoye Sur les Ennemis de la Foi et sur ceux de L 'Empereur [et] de L 'Empire, en Hongrie, en Italie, en Allemagne [et] aux Pais-Bas:avec des Explications historiques. Dépeintes et gravées en Taille-Douce Par le Sr. Jean Huchtenburg
TEXT
Scrisoare adresata lui Barbu BrezianuScrisoare adresata lui Barbu Brezianu
TEXT
Scrisoare adresata lui Ioan BogdanScrisoare adresata lui Ioan Bogdan
TEXT
1 - 62 (Total Results 62)