Explore your Results

ThumbnailTitle
Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Luftintag mm kan sedan sprängas bort med pentylstubin när man nått fram till andra sidan vattendraget.
Milregnr: 80451Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Luftintag mm kan sedan sprängas bort med pentylstubin när man nått fram till andra sidan vattendraget. Milregnr: 80451
IMAGE
Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Luftintag mm kan sedan sprängas bort med pentylstubin när man nått fram till andra sidan vattendraget.

Milregnr: 80451Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Luftintag mm kan sedan sprängas bort med pentylstubin när man nått fram till andra sidan vattendraget. Milregnr: 80451
IMAGE
Stridsvagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Här monteras tätningsduk över förarplatsen.


Milregnr: 80451Stridsvagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Här monteras tätningsduk över förarplatsen. Milregnr: 80451
IMAGE
Nu börjar vi montera pentylstubin för att sprängna bort luftintag och avgasrörsförlängare. Ledare för övningen var kn Fagerberg PS.


Milregnr: 80451Nu börjar vi montera pentylstubin för att sprängna bort luftintag och avgasrörsförlängare. Ledare för övningen var kn Fagerberg PS. Milregnr: 80451
IMAGE
Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Luftintag mm kan sedan sprängas bort med pentylstubin när man nått fram till andra sidan vattendraget. 

Här ser vi sprängpatroner med dragutlösare apterade på pentylstubinen vid luftintagen. Dragsnöre upp till grpchluckan.
Milregnr: 80451Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Luftintag mm kan sedan sprängas bort med pentylstubin när man nått fram till andra sidan vattendraget. Här ser vi sprängpatroner med dragutlösare apterade på pentylstubinen vid luftintagen. Dragsnöre upp till grpchluckan. Milregnr: 80451
IMAGE
Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Ledare för övningen var kn Fagerberg PS.


Milregnr: 80451Vagnen förbereds med utrustning för djupvadning. Ledare för övningen var kn Fagerberg PS. Milregnr: 80451
IMAGE
Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildningssektionen P 10 när han går i pension som C Driftenheten.
Avtackningen ägde rum på Kompaniofficersmässen.
Med ansiktet mot kameran från vänster kapten Jaakko Bergqvist, överstelöjtnant Yngve Hörndahl, fanjunkare Nils Jannerstad, kapten Alf Gustavsson och fanjunkare Isidor Karlsson.Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildningssektionen P 10 när han går i pension som C Driftenheten. Avtackningen ägde rum på Kompaniofficersmässen. Med ansiktet mot kameran från vänster kapten Jaakko Bergqvist, överstelöjtnant Yngve Hörndahl, fanjunkare Nils Jannerstad, kapten Alf Gustavsson och fanjunkare Isidor Karlsson.
IMAGE
Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildningssektionen P 10 när han går i pension som C Driftenheten.
Avtackningen ägde rum på Kompaniofficersmässen.Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildningssektionen P 10 när han går i pension som C Driftenheten. Avtackningen ägde rum på Kompaniofficersmässen.
IMAGE
Lastterrängbil 957 Myrsloken.
Förevisningsskjutning 1976 på Skillingaryds skjutfält.


Milregnr: 175464Lastterrängbil 957 "Myrsloken". Förevisningsskjutning 1976 på Skillingaryds skjutfält. Milregnr: 175464
IMAGE
Repetitör Löjtnant Grönkvist (P 4) och eleverna Fänrikarna Liljehag och Landin från P 10.

Förevisningsskjutning på Skillingaryds skjutfält.Repetitör Löjtnant Grönkvist (P 4) och eleverna Fänrikarna Liljehag och Landin från P 10. Förevisningsskjutning på Skillingaryds skjutfält.
IMAGE
Södermanlands regementes och försvarsområdes fana. Fanförare kn Per Klingvall.
Ny fana överlämnad av HM Konungen den 12 aug 1994.Södermanlands regementes och försvarsområdes fana. Fanförare kn Per Klingvall. Ny fana överlämnad av HM Konungen den 12 aug 1994.
IMAGE
Regement uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. Många civila besökare.Regement uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. Många civila besökare.
IMAGE
Regementet uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. Fordonsparad.
I förgrunden en Skp m/42 (KP-bil).Regementet uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. Fordonsparad. I förgrunden en Skp m/42 (KP-bil).
IMAGE
Regementet uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. Fanvakten med nya fanan på kaserngården.Regementet uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. Fanvakten med nya fanan på kaserngården.
IMAGE
Regementet uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. HM Konungen och Foregch Öv 1. Thor-Lennart Loo på väg till en Pbv 302.

Milregnr: 204066Regementet uppställt för fanöverlämning av HM Konungen den 12 aug 1994. HM Konungen och Foregch Öv 1. Thor-Lennart Loo på väg till en Pbv 302. Milregnr: 204066
IMAGE
Övlt Arne Hjellström för den avgående fanan från 1957.Övlt Arne Hjellström för den avgående fanan från 1957.
IMAGE
Övlt Arne Hjellström för den avgående fanan från 1957.Övlt Arne Hjellström för den avgående fanan från 1957.
IMAGE
Övlt Arne Hjellström för den avgående fanan från 1957. Klart för fanbyte.Övlt Arne Hjellström för den avgående fanan från 1957. Klart för fanbyte.
IMAGE
Fanöverlämning till Foregch Öv 1. Thor-Lennart Loo och Brigch Öv 1. Ulf Henricsson.
HM Konungens standarförare är Mj Bengt Wijkström.Fanöverlämning till Foregch Öv 1. Thor-Lennart Loo och Brigch Öv 1. Ulf Henricsson. HM Konungens standarförare är Mj Bengt Wijkström.
IMAGE
Fanöverlämning till Foregch Öv 1. Thor-Lennart Loo och Brigch Öv 1. Ulf Henriksson.
Övlt Arne Hjellström troppar den gamla fanan.
HM Konungens standarförare är Mj Bengt Wijkström.Fanöverlämning till Foregch Öv 1. Thor-Lennart Loo och Brigch Öv 1. Ulf Henriksson. Övlt Arne Hjellström troppar den gamla fanan. HM Konungens standarförare är Mj Bengt Wijkström.
IMAGE
HM Konungen lämnar regementet efter fanöverlämning. Förare är Lt Blom.

Milregnr: 204066HM Konungen lämnar regementet efter fanöverlämning. Förare är Lt Blom. Milregnr: 204066
IMAGE
HM Konungen lämnar regementet efter fanöverlämning. Förare är Lt Blom.

Milregnr: 204066HM Konungen lämnar regementet efter fanöverlämning. Förare är Lt Blom. Milregnr: 204066
IMAGE
HM Konungen lämnar regementet efter fanöverlämning. Förare är Lt Blom.

Milregnr: 204066HM Konungen lämnar regementet efter fanöverlämning. Förare är Lt Blom. Milregnr: 204066
IMAGE
Landshövdingen, Ivar Nordberg, samtalar med Mj C V Sandberg och Brigadchefen utanför kanslihuset.Landshövdingen, Ivar Nordberg, samtalar med Mj C V Sandberg och Brigadchefen utanför kanslihuset.
IMAGE
Foregch i samtal med fd stabschefen mm Nils-Gunnar Ahlgren.Foregch i samtal med fd stabschefen mm Nils-Gunnar Ahlgren.
IMAGE
Fordonsutställning på kaserngården. Strv 74 och Pvkv m/43. Kasern 6 (K0074.006) i bakgrunden.

Strv 74, Milregnr: 519Fordonsutställning på kaserngården. Strv 74 och Pvkv m/43. Kasern 6 (K0074.006) i bakgrunden. Strv 74, Milregnr: 519
IMAGE
Fordonsutställning på kaserngården. Byggnad 008 nyligen ombyggd för FORTV behov.

Strv 74, Milregnr: 519Fordonsutställning på kaserngården. Byggnad 008 nyligen ombyggd för FORTV behov. Strv 74, Milregnr: 519
IMAGE
Fordonsutställning på kaserngården. Byggnad 008 nyligen ombyggd för FORTV behov.Fordonsutställning på kaserngården. Byggnad 008 nyligen ombyggd för FORTV behov.
IMAGE
Fordonsutställning på kaserngården. Publiken på plats.Fordonsutställning på kaserngården. Publiken på plats.
IMAGE
HM Konungen på väg mot kanslihuset. Bakom Standardförare Mj Bengt Wijkström ser vi Amiral Bror Stefenson. Stridsvagn 101 i bakgrunden.HM Konungen på väg mot kanslihuset. Bakom Standardförare Mj Bengt Wijkström ser vi Amiral Bror Stefenson. Stridsvagn 101 i bakgrunden.
IMAGE
HM Konungen på väg mot kanslihuset. Standardförare Mj Bengt Wijkström. Längst bak Amiral Bror Stefenson.HM Konungen på väg mot kanslihuset. Standardförare Mj Bengt Wijkström. Längst bak Amiral Bror Stefenson.
IMAGE
Foregch, Landshövdingen, Viceamiral Dick Börjesson, Generalmajor Lennart Rönnberg, Biskop Jonas Jonsson och Brigch följer Konungen.Foregch, Landshövdingen, Viceamiral Dick Börjesson, Generalmajor Lennart Rönnberg, Biskop Jonas Jonsson och Brigch följer Konungen.
IMAGE
Foregch, Landshövdingen, Viceamiral Dick Börjesson, Generalmajor Lennart Rönnberg, Biskop Jonas Jonsson och Brigch följer Konungen.Foregch, Landshövdingen, Viceamiral Dick Börjesson, Generalmajor Lennart Rönnberg, Biskop Jonas Jonsson och Brigch följer Konungen.
IMAGE
HM Konungen framför Frivilligorganisationerna. Byggnad 009 i bakgrunden.HM Konungen framför Frivilligorganisationerna. Byggnad 009 i bakgrunden.
IMAGE
Stridsvagnskompaniet på P 10/Fo 43 genomför stridsexercisskjutningar med skarp amunition (SESKA) på P 1:s skjutfält Utö. Här en Strv 101 i eldställning.

Milregnr: 326Stridsvagnskompaniet på P 10/Fo 43 genomför stridsexercisskjutningar med skarp amunition (SESKA) på P 1:s skjutfält Utö. Här en Strv 101 i eldställning. Milregnr: 326
IMAGE
Säkerhetstornet på Utö skjutfält. Härifrån leddes allt säkerhetsarbete på fältet.
Nytt torn byggdes på 1990-talet.Säkerhetstornet på Utö skjutfält. Härifrån leddes allt säkerhetsarbete på fältet. Nytt torn byggdes på 1990-talet.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Esse Högstedt, Karin Fritz, Sten Göransson, Gerald Hamilton, Giggi Weming, Carl Gösta Berlin, Ivan Nissler, Ulla Wenrud och Eivor Nordenskjöld. 
Placering; se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Esse Högstedt, Karin Fritz, Sten Göransson, Gerald Hamilton, Giggi Weming, Carl Gösta Berlin, Ivan Nissler, Ulla Wenrud och Eivor Nordenskjöld. Placering; se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.
Musikdirektör Sten Sörholm.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Musikdirektör Sten Sörholm.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.
Mj Gustav Fritz.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Mj Gustav Fritz.
IMAGE
Underofficerare vid Södermanlands regemente. Bilden är från en fälttävlan mellan off- och uoffkåren på P 10 i trakten kring Nykvarn.
Uoffkåren vann. / Karl-Åke Bergström.Underofficerare vid Södermanlands regemente. Bilden är från en fälttävlan mellan off- och uoffkåren på P 10 i trakten kring Nykvarn. Uoffkåren vann. / Karl-Åke Bergström.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.
Rektor Märta Palm, flickskolan var inbjuden.

Personer: Märta Palm, Ma Fritz, Sten Göransson, Viveca cavalli, Esse Högstedt och Karin Fritz.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Rektor Märta Palm, flickskolan var inbjuden. Personer: Märta Palm, Ma Fritz, Sten Göransson, Viveca cavalli, Esse Högstedt och Karin Fritz. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.
Åke Höijer kommer vi ihåg som kasernofficer, han arbetade också mycket inom kommunalpolitiken. Vid hans sida, Lill-Lill Lundmark. Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Åke Höijer kommer vi ihåg som kasernofficer, han arbetade också mycket inom kommunalpolitiken. Vid hans sida, Lill-Lill Lundmark. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer; Carl Gustaf Sandberg, Asta Cederschiöld, Helge Fagerberg, Anna Lisa Sandberg, Ivan Nissler och Eivor Nordenskjöld.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer; Carl Gustaf Sandberg, Asta Cederschiöld, Helge Fagerberg, Anna Lisa Sandberg, Ivan Nissler och Eivor Nordenskjöld. Placering, se bild 2.
IMAGE
Regementschefen, Erik Cavalli, har Flickskolans rektor Märta Palm till bordet.Regementschefen, Erik Cavalli, har Flickskolans rektor Märta Palm till bordet.
IMAGE
Som många andra lämnade Hans Thurfjell regementet när det blev infanteri igen 1957. 
P 5 i Boden blev familjens nya hemvist. Senare återkom han som lärare och C Köravd på Arméns Motorskola i Strängnäs.Som många andra lämnade Hans Thurfjell regementet när det blev infanteri igen 1957. P 5 i Boden blev familjens nya hemvist. Senare återkom han som lärare och C Köravd på Arméns Motorskola i Strängnäs.
IMAGE
Efter att Hans och Ulla-Britta Thurfjell återkommit till Strängnäs arbetade hon på Fortenheten fram till pension.Efter att Hans och Ulla-Britta Thurfjell återkommit till Strängnäs arbetade hon på Fortenheten fram till pension.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Barbro Fahlgren, Karl Erik Grind, Karin Grindlund och Torsten Odmark.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Barbro Fahlgren, Karl Erik Grind, Karin Grindlund och Torsten Odmark. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Margareta Sjöberg, Nils Holmberg, Karin Wennberg, Bengt Fahlgren och Ulla Britta Turfjell.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Margareta Sjöberg, Nils Holmberg, Karin Wennberg, Bengt Fahlgren och Ulla Britta Turfjell. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Barbro Hjelm och Bror Johan Geijer.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Barbro Hjelm och Bror Johan Geijer. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Christine Nordström (Barke), Stig Barke, Fru Söderberg (mormor till Bengt Carlsson (Helmersson)) och Björn Orward.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Christine Nordström (Barke), Stig Barke, Fru Söderberg (mormor till Bengt Carlsson (Helmersson)) och Björn Orward. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Ola Eriksson och Stig Barke.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Ola Eriksson och Stig Barke. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Björn Orward, Bror Johan Geijer, Margareta Sjöberg, Nils Holmberg, Kerstin Wennberg, Ulla Britta Turfjell och Runa Eriksson.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Björn Orward, Bror Johan Geijer, Margareta Sjöberg, Nils Holmberg, Kerstin Wennberg, Ulla Britta Turfjell och Runa Eriksson. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Lars Grindlund, Bror Johan Geijer och Yngve Hörndal.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Lars Grindlund, Bror Johan Geijer och Yngve Hörndal. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Ivar Kahl, Brita Ek, Allan Sjöberg och Sven-Gösta Wenrud.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Ivar Kahl, Brita Ek, Allan Sjöberg och Sven-Gösta Wenrud. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: ? Karlsson, Marianne Hällkvist och Sven Sandblom.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: ? Karlsson, Marianne Hällkvist och Sven Sandblom. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Edith Ericson, Maj Britt Sandblom, Stig Wickström, Björn Bernroth, Kerstin Jentzen och Aina Bernroth.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Edith Ericson, Maj Britt Sandblom, Stig Wickström, Björn Bernroth, Kerstin Jentzen och Aina Bernroth. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Barbro Fahlgren, Erik Cavalli, Karl Erik Grind, Karin Grindlund och Torsten Odmark.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Barbro Fahlgren, Erik Cavalli, Karl Erik Grind, Karin Grindlund och Torsten Odmark. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Bror Johan Geijer, Nils Holmberg, Kerstin Wennberg, Bengt Fahlgren och Pia Orward.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Bror Johan Geijer, Nils Holmberg, Kerstin Wennberg, Bengt Fahlgren och Pia Orward. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Erik Cavalli, Lilian Geijer, Karl Erik Grind och Karin Grindlund.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Erik Cavalli, Lilian Geijer, Karl Erik Grind och Karin Grindlund. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Ivar Kahl, Brita Ek, Allan Sjöberg, Maud Holmberg, Sven Gösta Wenrud och Ethel Ericson.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Ivar Kahl, Brita Ek, Allan Sjöberg, Maud Holmberg, Sven Gösta Wenrud och Ethel Ericson. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Wille Jentzen, Uno Hällkvist, musiker, Maj Britt Sandblom, Gunnel Wetterstrand och Björn Bernroth.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Wille Jentzen, Uno Hällkvist, musiker, Maj Britt Sandblom, Gunnel Wetterstrand och Björn Bernroth.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Fru Wähl, Birgit Höijer och auditör?
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Fru Wähl, Birgit Höijer och auditör? Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Eivor Nordenskjöld och Ivan Nissler.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Eivor Nordenskjöld och Ivan Nissler. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Olle Ek.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Olle Ek. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Inga Nissler.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Inga Nissler. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Rolf Cederschiöld, Nils Wemming, Gustaf Fritz och Erik Cavalli.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Rolf Cederschiöld, Nils Wemming, Gustaf Fritz och Erik Cavalli. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Malcolm Fritz, Tatjana Hamilton, Gunnar Ekelund, Ulla Fagerberg, Dag Nordenskjöld och Gustaf Fritz.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Malcolm Fritz, Tatjana Hamilton, Gunnar Ekelund, Ulla Fagerberg, Dag Nordenskjöld och Gustaf Fritz. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Gerald Hamilton, Karin Fritz och Esse Högstedt.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Gerald Hamilton, Karin Fritz och Esse Högstedt. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Anna Lisa Sandberg, Ingrid Ekelund, Karl Gösta Berlin, Tore Johansson, Stig Ritzén och Giggi Wemming.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Anna Lisa Sandberg, Ingrid Ekelund, Karl Gösta Berlin, Tore Johansson, Stig Ritzén och Giggi Wemming. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Elsa Högstedt, Malcolm Fritz, Tatjana Hamilton och Gunnar Ekelund.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Elsa Högstedt, Malcolm Fritz, Tatjana Hamilton och Gunnar Ekelund. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Esse Högstedt, Viveca Cavalli och Elsa Högstedt.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Esse Högstedt, Viveca Cavalli och Elsa Högstedt. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Lilian Sörholm och Stig Ritzén.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Lilian Sörholm och Stig Ritzén. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Lilian Sörholm, Stig Ritzén och Ulla Wenrud.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Lilian Sörholm, Stig Ritzén och Ulla Wenrud. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Uno Hällkvist, Aina Bernroth och Stig Barke.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Uno Hällkvist, Aina Bernroth och Stig Barke. Placering, se bild 2.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Pianistens namn är tyvärr inte känt.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Pianistens namn är tyvärr inte känt.
IMAGE
Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar.

Personer: Aina Bernroth, Stig Barke, Gunnel Wetterstrand och Tore Johansson.
Placering, se bild 2.Årets höjdpunkt på mässen var den traditionstyngda Höstmiddagen med fruar. Personer: Aina Bernroth, Stig Barke, Gunnel Wetterstrand och Tore Johansson. Placering, se bild 2.
IMAGE
Säkerhetstornet på Utö skjutfält. Trappan upp i tornet.Säkerhetstornet på Utö skjutfält. Trappan upp i tornet.
IMAGE
Säkerhetstornet på Utö skjutfält. Vy över skjutfältet.Säkerhetstornet på Utö skjutfält. Vy över skjutfältet.
IMAGE
Kn Asplund kompanichef och skjutledare och Övlt Hällkvist C CBG (Centrala BefälsGruppen)Kn Asplund kompanichef och skjutledare och Övlt Hällkvist C CBG (Centrala BefälsGruppen)
IMAGE
Kn Asplund kompanichef och skjutledare och Övlt Hällkvist C CBG (Centrala BefälsGruppen)Kn Asplund kompanichef och skjutledare och Övlt Hällkvist C CBG (Centrala BefälsGruppen)
IMAGE
Kn Asplund kompanichef och skjutledare och Övlt Hällkvist C CBG (Centrala BefälsGruppen)Kn Asplund kompanichef och skjutledare och Övlt Hällkvist C CBG (Centrala BefälsGruppen)
IMAGE
Strv 101 i utgångsläge för anfall.

Milregnr: 326Strv 101 i utgångsläge för anfall. Milregnr: 326
IMAGE
Strv 101 i utgångsläge för anfall.

Milregnr: 345Strv 101 i utgångsläge för anfall. Milregnr: 345
IMAGE
Utö kvarn med röd vimpel för skjutvarning.Utö kvarn med röd vimpel för skjutvarning.
IMAGE
Utsikt från kvarnen.Utsikt från kvarnen.
IMAGE
Stridsvagnsplutonen framrycker under eldgivning!Stridsvagnsplutonen framrycker under eldgivning!
IMAGE
Stridsvagnsplutonen under fortsatt anfall!Stridsvagnsplutonen under fortsatt anfall!
IMAGE
Pansarskytteplutonen anfaller!Pansarskytteplutonen anfaller!
IMAGE
Stridsvagnarna bekämpar upptäckta mål!Stridsvagnarna bekämpar upptäckta mål!
IMAGE
Stridsvagnarna bekämpar upptäckta mål!Stridsvagnarna bekämpar upptäckta mål!
IMAGE
Kapten Jaakko Bergqvist, Överstelöjtnant Uno Hellkvist och Kapten Bo Ohlsson  vid ett av värntornen.Kapten Jaakko Bergqvist, Överstelöjtnant Uno Hellkvist och Kapten Bo Ohlsson vid ett av värntornen.
IMAGE
Stridsvagnarna bekämpar upptäckta mål! Bilden är tagen från gamla säkerhetstornet.Stridsvagnarna bekämpar upptäckta mål! Bilden är tagen från gamla säkerhetstornet.
IMAGE
Ett av Flottans fartyg i fjärran -- förmodligen en av Jagarna J 18 Halland eller J 19 Småland.Ett av Flottans fartyg i fjärran -- förmodligen en av Jagarna J 18 Halland eller J 19 Småland.
IMAGE
Pbv 302.

Milregnr: 4180Pbv 302. Milregnr: 4180
IMAGE
Stridsvagn 101 Centurion.

Milregnr: 326Stridsvagn 101 Centurion. Milregnr: 326
IMAGE
Stridsvagn 101 Centurion i eldställning.

Milregnr: 326Stridsvagn 101 Centurion i eldställning. Milregnr: 326
IMAGE
Stridsvagn 101 Centurion i eldställning.

Milregnr: 345 (troligen)Stridsvagn 101 Centurion i eldställning. Milregnr: 345 (troligen)
IMAGE
Utsikt från gamla bevakningstornet. En ensam 903: a Valpen på grusvägen.Utsikt från gamla bevakningstornet. En ensam 903: a "Valpen" på grusvägen.
IMAGE
Solnedgång nedanför militärlägret.Solnedgång nedanför militärlägret.
IMAGE
Troligen fotograferad från gamla bevakningstornet.Troligen fotograferad från gamla bevakningstornet.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 1750)>>