Explore your Results

ThumbnailTitle
SI AS 99/97 Razni prispevki Janeza Vipotnika v različnih medijihSI AS 99/97 Razni prispevki Janeza Vipotnika v različnih medijih
TEXT
SI AS 99 Vipotnik JanezSI AS 99 Vipotnik Janez
TEXT
SI AS 99/95 Potovanja in delegacijeSI AS 99/95 Potovanja in delegacije
TEXT
SI AS 99/90 Poročilo Janeza Vipotnika o 10. kongresu KP ItalijeSI AS 99/90 Poročilo Janeza Vipotnika o 10. kongresu KP Italije
TEXT
SI AS 99/94 Komemoracije ob smrti Edvarda Kardelja, Josipa Broza, Francija Kolarja, Petra Stanteta, Bolka, Luke Leskovška, Rada Pehačka, Vladimirja Bakariča, Viktorja Avblja in uvod v knjigo Matije MačkaSI AS 99/94 Komemoracije ob smrti Edvarda Kardelja, Josipa Broza, Francija Kolarja, Petra Stanteta, Bolka, Luke Leskovška, Rada Pehačka, Vladimirja Bakariča, Viktorja Avblja in uvod v knjigo Matije Mačka
TEXT
SI AS 99/93 Pomembni spominiSI AS 99/93 Pomembni spomini
TEXT
SI AS 99/98 Razni konceptiSI AS 99/98 Razni koncepti
TEXT
SI AS 99/99 Čestitka Janeza Vipotnika udeležencem kolesarskega maratona Franja ob praznovanju dneva borcaSI AS 99/99 Čestitka Janeza Vipotnika udeležencem kolesarskega maratona Franja ob praznovanju dneva borca
TEXT
SI AS 99/96 Zapisnik s sestanka glavnih urednikov pokrajinskega tiskaSI AS 99/96 Zapisnik s sestanka glavnih urednikov pokrajinskega tiska
TEXT
SI AS 99/92 Pismo Charlesa Jelavicha Janezu VipotnikuSI AS 99/92 Pismo Charlesa Jelavicha Janezu Vipotniku
TEXT
SI AS 99/91 Vipotnikova izjava o položaju Slovencev v Avstriji za DeloSI AS 99/91 Vipotnikova izjava o položaju Slovencev v Avstriji za Delo
TEXT
SI AS 99/9 Poročila in pisma iz IndonezijeSI AS 99/9 Poročila in pisma iz Indonezije
TEXT
SI AS 99/86 Vabilo na spominsko slovesnost v Kadetski šoli za miličnikeSI AS 99/86 Vabilo na spominsko slovesnost v Kadetski šoli za miličnike
TEXT
SI AS 99/85 Odločbe o osebnih dohodkih (pokojnina, starostna pokojnina) Janeza VipotnikaSI AS 99/85 Odločbe o osebnih dohodkih (pokojnina, starostna pokojnina) Janeza Vipotnika
TEXT
SI AS 99/89 Poglavje London iz neznane knjigeSI AS 99/89 Poglavje London iz neznane knjige
TEXT
SI AS 99/82 Dopisa slovenske redakcije Enciklopedije Jugoslavije Janezu VipotnikuSI AS 99/82 Dopisa slovenske redakcije Enciklopedije Jugoslavije Janezu Vipotniku
TEXT
SI AS 99/80 Koncept intervjuja Toneta Svetine z Janezom Vipotnikom v zvezi z Vipotnikovim delom Balada o kovačiciSI AS 99/80 Koncept intervjuja Toneta Svetine z Janezom Vipotnikom v zvezi z Vipotnikovim delom Balada o kovačici
TEXT
SI AS 99/76 Referat Janeza Vipotnika o ločitvi Komisije za tehniko in šport od Fizkulturne zvezeSI AS 99/76 Referat Janeza Vipotnika o ločitvi Komisije za tehniko in šport od Fizkulturne zveze
TEXT
SI AS 99/88 Prispevek Janeza Vipotnika o Bojanu ŠtihuSI AS 99/88 Prispevek Janeza Vipotnika o Bojanu Štihu
TEXT
SI AS 99/87 Vipotnikov sestavek o tem, ali naj se božič praznujeSI AS 99/87 Vipotnikov sestavek o tem, ali naj se božič praznuje
TEXT
SI AS 99/84 Diafilm iz partizanskega življenja. Hruška.SI AS 99/84 Diafilm iz partizanskega življenja. Hruška.
TEXT
SI AS 99/74 Končno poročilo za objekt Vzgojno varstveni zavod PosavjeSI AS 99/74 Končno poročilo za objekt Vzgojno varstveni zavod Posavje
TEXT
SI AS 99/83 Primerjava Vipotnikovega in Grabnarjevega romana Rodna grudaSI AS 99/83 Primerjava Vipotnikovega in Grabnarjevega romana Rodna gruda
TEXT
SI AS 99/77 Ovojnica Vipotnikovega dela Soncu naprotiSI AS 99/77 Ovojnica Vipotnikovega dela Soncu naproti
TEXT
SI AS 99/81 Nekatera idejnopolitična vprašanja kulture, raziskovalne dejavnosti in izobraževanjaSI AS 99/81 Nekatera idejnopolitična vprašanja kulture, raziskovalne dejavnosti in izobraževanja
TEXT
SI AS 99/8 Poročilo o delu Gospodarske delegacije v MjanmaruSI AS 99/8 Poročilo o delu Gospodarske delegacije v Mjanmaru
TEXT
SI AS 99/79 O partizanskem pisateljuSI AS 99/79 O partizanskem pisatelju
TEXT
SI AS 99/78 Beseda tovariša Tita in referat Edvarda Kardelja na seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije o ustavnih spremembah in razvoju političnega sistemaSI AS 99/78 Beseda tovariša Tita in referat Edvarda Kardelja na seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije o ustavnih spremembah in razvoju političnega sistema
TEXT
SI AS 99/75 Izjava za Delo ob sovjetski okupaciji ČeškoslovaškeSI AS 99/75 Izjava za Delo ob sovjetski okupaciji Češkoslovaške
TEXT
SI AS 99/67 Zdravniška spričevala Janeza VipotnikaSI AS 99/67 Zdravniška spričevala Janeza Vipotnika
TEXT
SI AS 99/73 Vipotnikov članek o odnosih med Zvezo komunistov, Socialistično zvezo ter o drugih družbenopolitičnih organizacijahSI AS 99/73 Vipotnikov članek o odnosih med Zvezo komunistov, Socialistično zvezo ter o drugih družbenopolitičnih organizacijah
TEXT
SI AS 99/65 Čestitke Janezu Vipotniku ob sedemdesetletniciSI AS 99/65 Čestitke Janezu Vipotniku ob sedemdesetletnici
TEXT
SI AS 99/72 Vipotnikov govor ob obletnici OF pred drugim kongresom OF SlovenijeSI AS 99/72 Vipotnikov govor ob obletnici OF pred drugim kongresom OF Slovenije
TEXT
SI AS 99/71 Primorska oblastSI AS 99/71 Primorska oblast
TEXT
SI AS 99/70 Odgovori Janeza Vipotnika na vprašanja Radia Sarajevo, časopisov Mladost in Večernji listSI AS 99/70 Odgovori Janeza Vipotnika na vprašanja Radia Sarajevo, časopisov Mladost in Večernji list
TEXT
SI AS 99/69 Poročilo Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Slovenije za leto 1947 Izvršnemu odboru Narodne fronte JugoslavijeSI AS 99/69 Poročilo Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Slovenije za leto 1947 Izvršnemu odboru Narodne fronte Jugoslavije
TEXT
SI AS 99/7 Poročila o udeležbi na kongresih v Londonu, Bukarešti in Jugovzhodni AzijiSI AS 99/7 Poročila o udeležbi na kongresih v Londonu, Bukarešti in Jugovzhodni Aziji
TEXT
SI AS 99/68 Pismo Mateja Bora Janezu VipotnikuSI AS 99/68 Pismo Mateja Bora Janezu Vipotniku
TEXT
SI AS 99/66 Različni konceptiSI AS 99/66 Različni koncepti
TEXT
SI AS 99/60 Politične izjave v zvezi z obnovo procesa proti Dušanu Spindlerju in drugim obsojencemSI AS 99/60 Politične izjave v zvezi z obnovo procesa proti Dušanu Spindlerju in drugim obsojencem
TEXT
SI AS 99/62 Predlog projekta z naslovom Zgodovina jugoslovanskega mladinskega gibanjaSI AS 99/62 Predlog projekta z naslovom Zgodovina jugoslovanskega mladinskega gibanja
TEXT
SI AS 99/64 MladinaSI AS 99/64 Mladina
TEXT
SI AS 99/63 Časopisni izrezkiSI AS 99/63 Časopisni izrezki
TEXT
SI AS 99/56 Razpravi Veljka VlahovićaSI AS 99/56 Razpravi Veljka Vlahovića
TEXT
SI AS 99/61 Revolucionarna mladina v Ljubljani od 1941 do 1945SI AS 99/61 Revolucionarna mladina v Ljubljani od 1941 do 1945
TEXT
SI AS 99/6 Poročilo o delu delegacije na TajskemSI AS 99/6 Poročilo o delu delegacije na Tajskem
TEXT
SI AS 99/53 Nagovor ob Dolenjskem knjižnem sejmuSI AS 99/53 Nagovor ob Dolenjskem knjižnem sejmu
TEXT
SI AS 99/59 Stenogram 21. seje Predsedstva Zveze komunistov JugoslavijeSI AS 99/59 Stenogram 21. seje Predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije
TEXT
SI AS 99/58 Članek Janeza Vipotnika o časopisu Delo v glasilu Socialistične zveze delovnega ljudstvaSI AS 99/58 Članek Janeza Vipotnika o časopisu Delo v glasilu Socialistične zveze delovnega ljudstva
TEXT
SI AS 99/57 Fotokopije dokumentov o saniteti v Narodnoosvobodilni borbi in pisma dr. Satlerja VipotnikuSI AS 99/57 Fotokopije dokumentov o saniteti v Narodnoosvobodilni borbi in pisma dr. Satlerja Vipotniku
TEXT
SI AS 99/55 Razprava Borisa Majerja na zaprti seji Predsedstva Centralnega komitejaSI AS 99/55 Razprava Borisa Majerja na zaprti seji Predsedstva Centralnega komiteja
TEXT
SI AS 99/48 Pismo članov CK ZKJ Josipu Brozu Titu ob njegovem rojstnem dnevuSI AS 99/48 Pismo članov CK ZKJ Josipu Brozu Titu ob njegovem rojstnem dnevu
TEXT
SI AS 99/54 Informacija o aktualnih vprašanjih na področju zgodovinopisja in obravnave teh tem v sredstvih javnega obveščanjaSI AS 99/54 Informacija o aktualnih vprašanjih na področju zgodovinopisja in obravnave teh tem v sredstvih javnega obveščanja
TEXT
SI AS 99/49 Milan Guček - Kršitev moralnih avtorskih pravicSI AS 99/49 Milan Guček - Kršitev moralnih avtorskih pravic
TEXT
SI AS 99/52 Zabeležka razgovora Edvarda Kardelja s kulturnimi delavci BeogradaSI AS 99/52 Zabeležka razgovora Edvarda Kardelja s kulturnimi delavci Beograda
TEXT
SI AS 99/51 Zabeležka o razgovoru Edvarda Kardelja s predstavniki Zveze pedagoških združenj in jugoslovanskih združenj sociologov, filozofov, psihologov, andragogovSI AS 99/51 Zabeležka o razgovoru Edvarda Kardelja s predstavniki Zveze pedagoških združenj in jugoslovanskih združenj sociologov, filozofov, psihologov, andragogov
TEXT
SI AS 99/50 Zapisnik razgovora o tezah Socialistične zveze delovnega ljudstva danesSI AS 99/50 Zapisnik razgovora o tezah Socialistične zveze delovnega ljudstva danes
TEXT
SI AS 99/43 Različni izrezki iz časopisov Delo, Naši razgledi, glasilo Kričač ipd.SI AS 99/43 Različni izrezki iz časopisov Delo, Naši razgledi, glasilo Kričač ipd.
TEXT
SI AS 99/5 Poročilo o obisku Državnega nabavnega zavodaSI AS 99/5 Poročilo o obisku Državnega nabavnega zavoda
TEXT
SI AS 99/47 Fotokopija pisem Vojana Rusa Ivanu Dolničarju in Svobodni misliSI AS 99/47 Fotokopija pisem Vojana Rusa Ivanu Dolničarju in Svobodni misli
TEXT
SI AS 99/46 Pogovori z Janezom VipotnikomSI AS 99/46 Pogovori z Janezom Vipotnikom
TEXT
SI AS 99/38 Pismi Vojana Rusa Janezu Vipotniku o novih pogledih na družboSI AS 99/38 Pismi Vojana Rusa Janezu Vipotniku o novih pogledih na družbo
TEXT
SI AS 99/45 Prispevek Borisa Ziherla Ob Prešernovem rojstnem dnevuSI AS 99/45 Prispevek Borisa Ziherla Ob Prešernovem rojstnem dnevu
TEXT
SI AS 99/44 Različni koncepti s področja kultureSI AS 99/44 Različni koncepti s področja kulture
TEXT
SI AS 99/41 Mnenje Josipa Vidmarja o Vipotnikovem delu KomisarSI AS 99/41 Mnenje Josipa Vidmarja o Vipotnikovem delu Komisar
TEXT
SI AS 99/42 Pismo Bena Zupančiča Janezu Vipotniku o svojem položaju v politikiSI AS 99/42 Pismo Bena Zupančiča Janezu Vipotniku o svojem položaju v politiki
TEXT
SI AS 99/40 Pismo Albina Škete Janezu Vipotniku v zvezi s smrtjo Mihaela Škete v TeharjahSI AS 99/40 Pismo Albina Škete Janezu Vipotniku v zvezi s smrtjo Mihaela Škete v Teharjah
TEXT
SI AS 99/4 Poročilo o prodaji orožjaSI AS 99/4 Poročilo o prodaji orožja
TEXT
SI AS 99/39 Pismo Toneta Partljiča Janezu Vipotniku v zvezi s Partljičevo dramoSI AS 99/39 Pismo Toneta Partljiča Janezu Vipotniku v zvezi s Partljičevo dramo
TEXT
SI AS 99/37 Pismo Janezu o reviziji pogleda na Perspektive  in Revijo 57SI AS 99/37 Pismo Janezu o reviziji pogleda na Perspektive in Revijo 57
TEXT
SI AS 99/36 Seznam Bojana Štiha: Predlogi iz slovenske literature do začetka druge svetovne vojneSI AS 99/36 Seznam Bojana Štiha: Predlogi iz slovenske literature do začetka druge svetovne vojne
TEXT
SI AS 99/35 Pismo Marte Olgi Vipotnik o dveh delih Janeza VipotnikaSI AS 99/35 Pismo Marte Olgi Vipotnik o dveh delih Janeza Vipotnika
TEXT
SI AS 99/34 Fotokopije, članki, izrezkiSI AS 99/34 Fotokopije, članki, izrezki
TEXT
SI AS 99/33 Pismo Bojana Štiha Olgi in Janezu VipotnikuSI AS 99/33 Pismo Bojana Štiha Olgi in Janezu Vipotniku
TEXT
SI AS 99/290 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije  od št. 20 do 29SI AS 99/290 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije od št. 20 do 29
TEXT
SI AS 99/32 Koncepti razprav, delSI AS 99/32 Koncepti razprav, del
TEXT
SI AS 99/30 Pisma Frančka Bohanca(?) Janezu VipotnikuSI AS 99/30 Pisma Frančka Bohanca(?) Janezu Vipotniku
TEXT
SI AS 99/31 Pismo Ceneta Vipotnika bratu Janezu - IvčkuSI AS 99/31 Pismo Ceneta Vipotnika bratu Janezu - Ivčku
TEXT
SI AS 99/288 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije  od št. 9 do 14SI AS 99/288 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije od št. 9 do 14
TEXT
SI AS 99/289 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije  od št. 15 do 19SI AS 99/289 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije od št. 15 do 19
TEXT
SI AS 99/287 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije  od št. 5 do 8SI AS 99/287 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije od št. 5 do 8
TEXT
SI AS 99/3 Pismo Janeza Vipotnika MatijiSI AS 99/3 Pismo Janeza Vipotnika Matiji
TEXT
SI AS 99/286 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije  od št. 1 do 4SI AS 99/286 Odlikovanja, nagrade, pozdravne resolucije od št. 1 do 4
TEXT
SI AS 99/285 Plakete, spominske značke, nagrade, odlikovanja od št. 33 do 55SI AS 99/285 Plakete, spominske značke, nagrade, odlikovanja od št. 33 do 55
TEXT
SI AS 99/284 Plakete, spominske značke, nagrade, odlikovanja od št. 21 do 32SI AS 99/284 Plakete, spominske značke, nagrade, odlikovanja od št. 21 do 32
TEXT
SI AS 99/29 Mnenje dr. Avguština Laha o zbirki Janeza Vipotnika Ledina in predlog za podelitev Kajuhove nagrade za leto 1980SI AS 99/29 Mnenje dr. Avguština Laha o zbirki Janeza Vipotnika Ledina in predlog za podelitev Kajuhove nagrade za leto 1980
TEXT
SI AS 99/283 Plakete, spominske značke, nagrade, odlikovanja od št. 1 do 20SI AS 99/283 Plakete, spominske značke, nagrade, odlikovanja od št. 1 do 20
TEXT
SI AS 99/282 Doživljanja po vojni (Nanotu, Miči, Mihatu)SI AS 99/282 Doživljanja po vojni (Nanotu, Miči, Mihatu)
TEXT
SI AS 99/280 Prispevka Janeza Vipotnika ob kulturnem prazniku (Prešernov dan)SI AS 99/280 Prispevka Janeza Vipotnika ob kulturnem prazniku (Prešernov dan)
TEXT
SI AS 99/274 Gradivo za biografijo o Edvardu Kardelju, časopisni izrezkiSI AS 99/274 Gradivo za biografijo o Edvardu Kardelju, časopisni izrezki
TEXT
SI AS 99/275 Gradivo v povezavi s Centralnim komitejemSI AS 99/275 Gradivo v povezavi s Centralnim komitejem
TEXT
SI AS 99/281 Koncept poglavja o pohorski aferi avtorja Karla Forteja  in mnenje Ivana KrižnarjaSI AS 99/281 Koncept poglavja o "pohorski aferi" avtorja Karla Forteja in mnenje Ivana Križnarja
TEXT
SI AS 99/28 Kopija predgovora Višnje Ogrizović za knjigo Janeza Vipotnika 1945SI AS 99/28 Kopija predgovora Višnje Ogrizović za knjigo Janeza Vipotnika "1945"
TEXT
SI AS 99/279 Govori Janeza Vipotnika ob najrazličnejših priložnostihSI AS 99/279 Govori Janeza Vipotnika ob najrazličnejših priložnostih
TEXT
SI AS 99/273 Gradivo za biografijo o Edvardu Kardelju, govori Edvarda KardeljaSI AS 99/273 Gradivo za biografijo o Edvardu Kardelju, govori Edvarda Kardelja
TEXT
SI AS 99/278 Edvard KardeljSI AS 99/278 Edvard Kardelj
TEXT
SI AS 99/277 Zasebna korespondenca in govori Janeza Vipotnika - konceptiSI AS 99/277 Zasebna korespondenca in govori Janeza Vipotnika - koncepti
TEXT
SI AS 99/272 Gradivo za biografijo o Edvardu Kardelju, intervjuji z Edvardom KardeljemSI AS 99/272 Gradivo za biografijo o Edvardu Kardelju, intervjuji z Edvardom Kardeljem
TEXT
SI AS 99/276 Pismo Milana Medena FrancetuSI AS 99/276 Pismo Milana Medena Francetu
TEXT
SI AS 99/27 Dopis z Dela o moskovskem naslovu Iskre Vasilijevne ČurkineSI AS 99/27 Dopis z Dela o moskovskem naslovu Iskre Vasilijevne Čurkine
TEXT
1 - 100 (Total Results 137083)>>