Explore your Results

ThumbnailTitle
Notatka w sprawie sytuacji wśród ludności niemieckiejNotatka w sprawie sytuacji wśród ludności niemieckiej
TEXT
List do Komitetu Wojewódzkiego PZPR dotyczący ludności miejscowego pochodzeniaList do Komitetu Wojewódzkiego PZPR dotyczący ludności miejscowego pochodzenia
TEXT
Notatka dotycząca nielegalnych powrotów osób narodowości ukraińskiej przesiedlonych w 1947 roku na Ziemie OdzyskaneNotatka dotycząca nielegalnych powrotów osób narodowości ukraińskiej przesiedlonych w 1947 roku na Ziemie Odzyskane
TEXT
Informacja w sprawie sytuacji ludności niemieckiej na terenie Dolnego ŚląskaInformacja w sprawie sytuacji ludności niemieckiej na terenie Dolnego Śląska
TEXT
Pismo dotyczące realizacji Uchwały Biura Politycznego w sprawie środków zmierzających do poprawy sytauacji gospodarczej ludności ukraińskiej w Polsce i wzmożenia wśród niej pracy politycznejPismo dotyczące realizacji Uchwały Biura Politycznego w sprawie środków zmierzających do poprawy sytauacji gospodarczej ludności ukraińskiej w Polsce i wzmożenia wśród niej pracy politycznej
TEXT
Notatka dotycząca sytuacji wśród ludności niemieckiej w Zagłębiu WałbrzyskimNotatka dotycząca sytuacji wśród ludności niemieckiej w Zagłębiu Wałbrzyskim
TEXT
Sprawozdanie Komitetu Wojewódzkiego w Opolu o wynikach realizacji uchwały BP W sprawie pracy wśród ludności autochtonicznejSprawozdanie Komitetu Wojewódzkiego w Opolu o wynikach realizacji uchwały BP "W sprawie pracy wśród ludności autochtonicznej"
TEXT
Notatka o Warmiakach i Mazurach w województwie OlsztyńskimNotatka o Warmiakach i Mazurach w województwie Olsztyńskim
TEXT
Notatka w sprawie walki z nierządemNotatka w sprawie walki z nierządem
TEXT
Uwagi Państwowego Instytutu PsychoneurologiiUwagi Państwowego Instytutu Psychoneurologii
TEXT
Informacja w sprawie reformy podziału kraju na powiatyInformacja w sprawie reformy podziału kraju na powiaty
TEXT
Notatka dotycząca odznaczeń państwowych i tytułów honorowychNotatka dotycząca odznaczeń państwowych i tytułów honorowych
TEXT
Notatka w sprawie zwołania krajowej narady działaczy Frontu NarodowegoNotatka w sprawie zwołania krajowej narady działaczy Frontu Narodowego
TEXT
Notatka w sprawie powracających na teren lubelszczyzny wysiedlonych w akcji WNotatka w sprawie powracających na teren lubelszczyzny wysiedlonych w akcji "W"
TEXT
Notatka w sprawie realizacji Uchwały Rządu nr 446 dotyczącej uproszczenia aparatu administracyjnego na terenie miasta st. WarszawyNotatka w sprawie realizacji Uchwały Rządu nr 446 dotyczącej uproszczenia aparatu administracyjnego na terenie miasta st. Warszawy
TEXT
List do I Sekretarzy Komitetów Wojewódzkich, Powiatowych i MiejskichList do I Sekretarzy Komitetów Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich
TEXT
Notatka o podjęciu dalszych prac przez Komisję Usprawnienia Pracy Aparatu Państwowego i GospodarczegoNotatka o podjęciu dalszych prac przez Komisję Usprawnienia Pracy Aparatu Państwowego i Gospodarczego
TEXT
Sprawozdanie Centralnej Komisji Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów za rok 1954Sprawozdanie Centralnej Komisji Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów za rok 1954
TEXT
Notatka o pracy Komisji partyjno-rządowej nad usprawnieniem działalności aparatu państwowegoNotatka o pracy Komisji partyjno-rządowej nad usprawnieniem działalności aparatu państwowego
TEXT
Notatka w sprawie wzmożenia kontroli wykonania ustaw, dekretów, rozporządzeń i uchwał Rządu PRLNotatka w sprawie wzmożenia kontroli wykonania ustaw, dekretów, rozporządzeń i uchwał Rządu PRL
TEXT
Sprawozdanie z wykonania uchwały nr 533/55 Rady Ministrów z dn. 2.7.55 w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowychSprawozdanie z wykonania uchwały nr 533/55 Rady Ministrów z dn. 2.7.55 w sprawie rozszerzenia uprawnień rad narodowych
TEXT
Notatka w sprawie utworzenia 26 nowych powiatówNotatka w sprawie utworzenia 26 nowych powiatów
TEXT
Notatka dotycząca prac nad rozszerzeniem uprawnień rad narodowychNotatka dotycząca prac nad rozszerzeniem uprawnień rad narodowych
TEXT
Notatka dotycząca porównania płac przewodniczących Prezydiów RN z płacami innych pracowników w województwie i w powiecieNotatka dotycząca porównania płac przewodniczących Prezydiów RN z płacami innych pracowników w województwie i w powiecie
TEXT
Notatka w sprawie kierowania pracą prezydiów rad narodowych przez Rząd PRLNotatka w sprawie kierowania pracą prezydiów rad narodowych przez Rząd PRL
TEXT
Notatka w sprawie pracy SejmuNotatka w sprawie pracy Sejmu
TEXT
Projekt zmian w Regulaminie Sejmu zatwierdzony przez Komisję Rady Seniorów w dn. 22 III 1955 rProjekt zmian w Regulaminie Sejmu zatwierdzony przez Komisję Rady Seniorów w dn. 22 III 1955 r
TEXT
Notatka w sprawie pracy wojewódzkich zaspołów poselskichNotatka w sprawie pracy wojewódzkich zaspołów poselskich
TEXT
List w sprawie podniesienia roli sesji SejmuList w sprawie podniesienia roli sesji Sejmu
TEXT
Notatka w sprawie nadużycia popełnionego przez rachmistrza OOP przy Wydziale Z-41 Zakładów Metalowych w Skarżysku woj. kieleckieNotatka w sprawie nadużycia popełnionego przez rachmistrza OOP przy Wydziale Z-41 Zakładów Metalowych w Skarżysku woj. kieleckie
TEXT
Notatka o nadużyciu finansowym popełnionym w KP w NowogardzieNotatka o nadużyciu finansowym popełnionym w KP w Nowogardzie
TEXT
Notatka w sprawie nadużycia w KW Zielona GóraNotatka w sprawie nadużycia w KW Zielona Góra
TEXT
Notatka o nadużyciach w KP w Gryfinia woj. szczecińskieNotatka o nadużyciach w KP w Gryfinia woj. szczecińskie
TEXT
Uchwała w sprawie rozładowania magazynu przy ul. WiśniowejUchwała w sprawie rozładowania magazynu przy ul. Wiśniowej
TEXT
Notatka w sprawie nadużycia w KP w Miastku woj. koszalińskieNotatka w sprawie nadużycia w KP w Miastku woj. koszalińskie
TEXT
Notatka w sprawie rozmieszczenia 3 Wydziałów w budynku Smolna 40Notatka w sprawie rozmieszczenia 3 Wydziałów w budynku Smolna 40
TEXT
Notatka w sprawie budowy siedziby dla KW Kraków i WUMLNotatka w sprawie budowy siedziby dla KW Kraków i WUML
TEXT
Pismo dotyczące zapomogi dla niektórych sekretarzy resortowych KWPismo dotyczące zapomogi dla niektórych sekretarzy resortowych KW
TEXT
Pismo dotyczące zapomóg dla pracowników aparatu partyjnego i szkół partyjnych i ośrodków szkoleniaPismo dotyczące zapomóg dla pracowników aparatu partyjnego i szkół partyjnych i ośrodków szkolenia
TEXT
Instrukcja w sprawie przejęcia rachunkowości i finansów Zarządów Wojewódzkich ZMP przez Komitety Wojewódzkie i Powiatowe PZPRInstrukcja w sprawie przejęcia rachunkowości i finansów Zarządów Wojewódzkich ZMP przez Komitety Wojewódzkie i Powiatowe PZPR
TEXT
Pismo dotyczące przyznania dodatkowych subwencji na urządzenia akademii z okazji rocznicy Rewolucji PaździernikowejPismo dotyczące przyznania dodatkowych subwencji na urządzenia akademii z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej
TEXT
Wniosek w sprawie pomocy dla powracających do kraju z emigracji politycznej z ZSRRWniosek w sprawie pomocy dla powracających do kraju z emigracji politycznej z ZSRR
TEXT
Wniosek w sprawie wysłania pracowników Wydziału Ogólnego KC do ZSRRWniosek w sprawie wysłania pracowników Wydziału Ogólnego KC do ZSRR
TEXT
Wniosek w sprawie przekazania konsumuWniosek w sprawie przekazania konsumu
TEXT
Pismo dotyczące przekazania budynków mieszkaniowychPismo dotyczące przekazania budynków mieszkaniowych
TEXT
Notatka dotycząca wykożystania domów wypoczynkowych oraz uzdrowisk przez pracowników aparatu partyjnegoNotatka dotycząca wykożystania domów wypoczynkowych oraz uzdrowisk przez pracowników aparatu partyjnego
TEXT
Notatka dotycząca pomocy dla starych towarzyszyNotatka dotycząca pomocy dla starych towarzyszy
TEXT
Notatka dotycząca Polikliniki KCNotatka dotycząca Polikliniki KC
TEXT
List dla I Sekretarza KW w sprawie zapomóg dla pracowników aparatu partyjnegoList dla I Sekretarza KW w sprawie zapomóg dla pracowników aparatu partyjnego
TEXT
Notatka dotycząca funduszu na zapomogi dla pracowników KCNotatka dotycząca funduszu na zapomogi dla pracowników KC
TEXT
Referat Mieczysława Ceny p.t.Możliwości podniesienia hodowli zwierząt gospodarskich w PolsceReferat Mieczysława Ceny p.t."Możliwości podniesienia hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce"
TEXT
Pismo dotyczące siedziby Komitetu WarszawskiegoPismo dotyczące siedziby Komitetu Warszawskiego
TEXT
Notatka w sprawie spisania z majątku partyjnych wkładów do ZORNotatka w sprawie spisania z majątku partyjnych wkładów do ZOR
TEXT
Notatka dotycząca siedzib instancji partyjnych oraz urządzenia biurowegoNotatka dotycząca siedzib instancji partyjnych oraz urządzenia biurowego
TEXT
Notatka w sprawie przekazania składnic akt Wydziałowi Propagandy KWNotatka w sprawie przekazania składnic akt Wydziałowi Propagandy KW
TEXT
Wnioski w sprawie usprawnienia budownictwa wiejskiegoWnioski w sprawie usprawnienia budownictwa wiejskiego
TEXT
Wniosek CRS Samopomoc Chłopska w sprawie zwołania II Kongresu SpółdzielczościWniosek CRS "Samopomoc Chłopska" w sprawie zwołania II Kongresu Spółdzielczości
TEXT
Notatka w sprawie Dożynek Centralnych w r. 1955Notatka w sprawie Dożynek Centralnych w r. 1955
TEXT
Notatka w sprawie zwołania Krajowej Narady Kobiet Wiejskich aktywistek samorząduNotatka w sprawie zwołania Krajowej Narady Kobiet Wiejskich aktywistek samorządu
TEXT
List do Egzekutywy KW w sprawie wykopków ziemniakówList do Egzekutywy KW w sprawie wykopków ziemniaków
TEXT
List do I Sekretarza KW w sprawie omówienia 5-letniego planu rozwoju rolnictwaList do I Sekretarza KW w sprawie omówienia 5-letniego planu rozwoju rolnictwa
TEXT
Wnioski w sprawie kontraktacjiWnioski w sprawie kontraktacji
TEXT
List do KW i KP - zadania instancji i organizacji partyjnych na odcinku budownictwa wiejskiegoList do KW i KP - zadania instancji i organizacji partyjnych na odcinku budownictwa wiejskiego
TEXT
Notatka w sprawie budownictwa wiejskiegoNotatka w sprawie budownictwa wiejskiego
TEXT
Wnioski w zakresie pracy partyjno-politycznej na wsiWnioski w zakresie pracy partyjno-politycznej na wsi
TEXT
K woprosu ob uwieliczenii proizwodstwa zierna i produktow żiwotnowodstwa w Polskoj Narodnoj RespublikieK woprosu ob uwieliczenii proizwodstwa zierna i produktow żiwotnowodstwa w Polskoj Narodnoj Respublikie
TEXT
List do Egzekutyw KW i KP w związku z wiosenną kampanią siewnąList do Egzekutyw KW i KP w związku z wiosenną kampanią siewną
TEXT
Sprawozdanie z dochodzeń przeprowadzonych w związku ze skargą jednostki wojskowej nr 32-37 na postępowanie terenowych organów aparatu skupuSprawozdanie z dochodzeń przeprowadzonych w związku ze skargą jednostki wojskowej nr 32-37 na postępowanie terenowych organów aparatu skupu
TEXT
Notatka w sprawie przeprowadzenia wyborów do władz Związku Samopomocy ChłopskiejNotatka w sprawie przeprowadzenia wyborów do władz Związku Samopomocy Chłopskiej
TEXT
Notatka dotycząca zagadnień, które regulują projekt dekretu o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwemNotatka dotycząca zagadnień, które regulują projekt dekretu o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem
TEXT
List do I Sekretarza KW w sprawie terminu wykonania obowiązkowych dostaw zbóżList do I Sekretarza KW w sprawie terminu wykonania obowiązkowych dostaw zbóż
TEXT
Przyczyny nieprzystępowania chłopów do istniejących spółdzielni produkcyjnychPrzyczyny nieprzystępowania chłopów do istniejących spółdzielni produkcyjnych
TEXT
Notatka w sprawie rynkowego skupu zbóż ze zbiorów 1955 r.Notatka w sprawie rynkowego skupu zbóż ze zbiorów 1955 r.
TEXT
List do I Sekretarza KW dotyczący obowiązkowych dostaw zbożaList do I Sekretarza KW dotyczący obowiązkowych dostaw zboża
TEXT
Informacja tow. Radkiewicza o wynikach uprawy kukurydzy w P.G.R.Informacja tow. Radkiewicza o wynikach uprawy kukurydzy w P.G.R.
TEXT
List do I Sekretarza KW w sprawie sprzętu zbóżList do I Sekretarza KW w sprawie sprzętu zbóż
TEXT
Notatka z przeprowadzonej kontroli przez pracowników CKKP i WKKP w PGRNotatka z przeprowadzonej kontroli przez pracowników CKKP i WKKP w PGR
TEXT
List do I Sekretarza KW w sprawie pionierskiego zaciąguList do I Sekretarza KW w sprawie pionierskiego zaciągu
TEXT
List do I Sekretarza KW w sprawie niezadowalającej pracy P.O.M.List do I Sekretarza KW w sprawie niezadowalającej pracy P.O.M.
TEXT
Notatka w sprawie Kierowników P.O.M.Notatka w sprawie Kierowników P.O.M.
TEXT
Rozwój spółdzielni produkcyjnychRozwój spółdzielni produkcyjnych
TEXT
Informacja z przeprowadzonych spotkań z przodującymi chłopamiInformacja z przeprowadzonych spotkań z przodującymi chłopami
TEXT
Notatka o rozwoju spółdzielczości produkcyjnejNotatka o rozwoju spółdzielczości produkcyjnej
TEXT
Notatka o pozytywnych doświadczeniach wyrzyskiej organizacji partyjnej w dziedzinie rozwoju i umocnienia spółdzielni produkcyjnychNotatka o pozytywnych doświadczeniach wyrzyskiej organizacji partyjnej w dziedzinie rozwoju i umocnienia spółdzielni produkcyjnych
TEXT
Wnioski z oceny sytuacji w spółdzielnich produkcyjnychWnioski z oceny sytuacji w spółdzielnich produkcyjnych
TEXT
Sprawa wyborów do Rad Kobiecych w spółdzielniach produkcyjnychSprawa wyborów do Rad Kobiecych w spółdzielniach produkcyjnych
TEXT
Pismo tow. Tepichta do tow. TomaszaPismo tow. Tepichta do tow. Tomasza
TEXT
Notatka w sprawie lokalnych nadwyżek siły roboczejNotatka w sprawie lokalnych nadwyżek siły roboczej
TEXT
Pismo w sprawie zmian w pracy PKPG w oparciu o doświadczenia ZSRR oraz z pracami uprzednio podjętymiPismo w sprawie zmian w pracy PKPG w oparciu o doświadczenia ZSRR oraz z pracami uprzednio podjętymi
TEXT
Notatka o zainteresowaniu materialnym w przemyśleNotatka o zainteresowaniu materialnym w przemyśle
TEXT
List KC PZPR do Komitetów Partyjnych oraz wg egzekutyw POP w zakładach pracyList KC PZPR do Komitetów Partyjnych oraz wg egzekutyw POP w zakładach pracy
TEXT
Notatka w sprawie podjęcia dodatkowych form walki o podniesienie dyscypliny funduszu płacNotatka w sprawie podjęcia dodatkowych form walki o podniesienie dyscypliny funduszu płac
TEXT
Pismo o podwyższeniu limitów planu inwestycyjnegoPismo o podwyższeniu limitów planu inwestycyjnego
TEXT
Notatka w sprawie zmian w programie finansowym na 1955 r.Notatka w sprawie zmian w programie finansowym na 1955 r.
TEXT
Zadania gospodarki drogowej w latach 1956-60 na tle stanu istniejącegoZadania gospodarki drogowej w latach 1956-60 na tle stanu istniejącego
TEXT
Pismo dotyczące trudnej sytuacji w zakresie planu inwestycyjnegoPismo dotyczące trudnej sytuacji w zakresie planu inwestycyjnego
TEXT
Sprawozdanie z działalności Misisterstwa Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego w świetle uchwał II ZjazduSprawozdanie z działalności Misisterstwa Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego w świetle uchwał II Zjazdu
TEXT
Notatka w sprawie trybu prac Sejmu nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 1955Notatka w sprawie trybu prac Sejmu nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 1955
TEXT
Notatka o wynikach działalności przemysłu lekkiego za 1954 r. i o zadaniach na 1955 r.Notatka o wynikach działalności przemysłu lekkiego za 1954 r. i o zadaniach na 1955 r.
TEXT
Notatka w sprawie piorunochronów dla wsiNotatka w sprawie piorunochronów dla wsi
TEXT
1 - 100 (Total Results 2039)>>