Explore your Results

ThumbnailTitle
Stad Hasselt, affiche van 1 augustus 1914 - bankbiljetten.Stad Hasselt, affiche van 1 augustus 1914 - bankbiljetten.
IMAGE
Hasselt, affiche van 1 augustus 1914 - burgerwacht.Hasselt, affiche van 1 augustus 1914 - burgerwacht.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 3 augustus 1914 - cinemavoorstellingen.Stad Hasselt, affiche van 3 augustus 1914 - cinemavoorstellingen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 4 augustus 1914 - België in oorlog met Duitsland.Stad Hasselt, affiche van 4 augustus 1914 - België in oorlog met Duitsland.
IMAGE
Brussel, affiche van 5 augustus 1914 - Koning Albert neemt leiding leger.Brussel, affiche van 5 augustus 1914 - Koning Albert neemt leiding leger.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 5 augustus 1914 - staat van beleg.Stad Hasselt, affiche van 5 augustus 1914 - staat van beleg.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 5 augustus 1914 - verbod troepen in veldtocht te volgen.Stad Hasselt, affiche van 5 augustus 1914 - verbod troepen in veldtocht te volgen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 5 augustus 1914 - onthouden van vijandigheden.Stad Hasselt, affiche van 5 augustus 1914 - onthouden van vijandigheden.
IMAGE
Brussel, affiche van 6 augustus 1914 - staat van beleg.Brussel, affiche van 6 augustus 1914 - staat van beleg.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 6 augustus 1914 - spionage berecht door krijgsraden.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 6 augustus 1914 - spionage berecht door krijgsraden.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 6 augustus 1914 - proclamatie.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 6 augustus 1914 - proclamatie.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 8 augustus 1914 - proclamatie inzake berechting.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 8 augustus 1914 - proclamatie inzake berechting.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 9 augustus 1914 - krijgsverrichtingen en rechten burgers.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 9 augustus 1914 - krijgsverrichtingen en rechten burgers.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 9 augustus 1914 - Conventie van Den Haag.Stad Hasselt, affiche van 9 augustus 1914 - Conventie van Den Haag.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 10 augustus 1914 - verbod om wapens te dragen.Stad Hasselt, affiche van 10 augustus 1914 - verbod om wapens te dragen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 10 augustus 1914 - samenscholingsverbod en verplichte sluiting herbergen.Stad Hasselt, affiche van 10 augustus 1914 - samenscholingsverbod en verplichte sluiting herbergen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 12 augustus 1914 - verbod vensters te openen.Stad Hasselt, affiche van 12 augustus 1914 - verbod vensters te openen.
IMAGE
Brussel, affiche van 14 augustus 1914 - vaststelling prijs eetwaren.Brussel, affiche van 14 augustus 1914 - vaststelling prijs eetwaren.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 14 augustus 1914 - vaststelling uren door burgemeester.Stad Hasselt, affiche van 14 augustus 1914 - vaststelling uren door burgemeester.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 15 augustus 1914 - verplicht sluitingsuur en uitgaansverbod.Stad Hasselt, affiche van 15 augustus 1914 - verplicht sluitingsuur en uitgaansverbod.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 15 augustus 1914 - gijzelaars en acties.Stad Hasselt, affiche van 15 augustus 1914 - gijzelaars en acties.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 17 augustus 1914 - onthouden van acties, dreiging tot doden en samenscholingsverbod.Stad Hasselt, affiche van 17 augustus 1914 - onthouden van acties, dreiging tot doden en samenscholingsverbod.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 19 augustus 1914 - telefoonverbindingen.Stad Hasselt, affiche van 19 augustus 1914 - telefoonverbindingen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 20 augustus 1914 - verbod van alcohol.Stad Hasselt, affiche van 20 augustus 1914 - verbod van alcohol.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 22 augustus 1914 - inleveren wapens.Stad Hasselt, affiche van 22 augustus 1914 - inleveren wapens.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 24 augustus 1914 - inleveren wapens of springstoffen.Stad Hasselt, affiche van 24 augustus 1914 - inleveren wapens of springstoffen.
IMAGE
Affiche van (september) 1914 - Duitse militaire overwicht.Affiche van (september) 1914 - Duitse militaire overwicht.
IMAGE
Affiche van (september) 1914 - maatregelen beschadigingen.Affiche van (september) 1914 - maatregelen beschadigingen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 1 september 1914 - geen steun in offensief.Hasselt, affiche van 1 september 1914 - geen steun in offensief.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 2 september 1914 - bekendmaken werkbeurs.Stad Hasselt, affiche van 2 september 1914 - bekendmaken werkbeurs.
IMAGE
Hasselt, affiche van 3 september 1914 - Hasselt verlaten.Hasselt, affiche van 3 september 1914 - Hasselt verlaten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 3 september 1914 - verbod schot te lossen.Stad Hasselt, affiche van 3 september 1914 - verbod schot te lossen.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 5 september 1914 - burgemeesters en schepenen staan garant voor veiligheid.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 5 september 1914 - burgemeesters en schepenen staan garant voor veiligheid.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 8 september 1914 - wraak voor gebeurtenissen in Heppen en verbod op samenscholing en op de vlucht slaan.Stad Hasselt, affiche van 8 september 1914 - wraak voor gebeurtenissen in Heppen en verbod op samenscholing en op de vlucht slaan.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 13 september 1914 - sluitingsuur cafés en restaurants.Stad Hasselt, affiche van 13 september 1914 - sluitingsuur cafés en restaurants.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 24 september 1914, onderzoek vergoeding schade.Stad Hasselt, affiche van 24 september 1914, onderzoek vergoeding schade.
IMAGE
Brussel, affiche van 25 september 1914 - straf op overval Duitse konvooien.Brussel, affiche van 25 september 1914 - straf op overval Duitse konvooien.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 3 oktober 1914 - vrijgeleidebrief indien woning buiten bewaakte gebied.Stad Hasselt, affiche van 3 oktober 1914 - vrijgeleidebrief indien woning buiten bewaakte gebied.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 10 oktober 1914 - optreden tegen overtreders.Stad Hasselt, affiche van 10 oktober 1914 - optreden tegen overtreders.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 11 oktober 1914 - vrijlaten burgerwacht en samenscholingsverbod.Stad Hasselt, affiche van 11 oktober 1914 - vrijlaten burgerwacht en samenscholingsverbod.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 15 oktober 1914 - vegen van straten, besmettelijke ziekten, verbod verkoop alcohol.Stad Hasselt, affiche van 15 oktober 1914 - vegen van straten, besmettelijke ziekten, verbod verkoop alcohol.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 17 oktober 1914 - putwater, leidingwater, besmettelijke ziekten.Stad Hasselt, affiche van 17 oktober 1914 - putwater, leidingwater, besmettelijke ziekten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 21 oktober 1914 - melding burgerwacht op stadhuis.Stad Hasselt, affiche van 21 oktober 1914 - melding burgerwacht op stadhuis.
IMAGE
Brussel, affiche van 21 oktober 1914 - spaartegoeden ASLK particulier eigendom.Brussel, affiche van 21 oktober 1914 - spaartegoeden ASLK particulier eigendom.
IMAGE
Brussel, affiche van 21 oktober 1914 - verordeningen banktegoeden.Brussel, affiche van 21 oktober 1914 - verordeningen banktegoeden.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 23 oktober 1914 - waarde Duitse mark.Stad Hasselt, affiche van 23 oktober 1914 - waarde Duitse mark.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 28 oktober 1914 - paspoort ruimers beerputten; uit vuurlinie blijven; prijs boter.Stad Hasselt, affiche van 28 oktober 1914 - paspoort ruimers beerputten; uit vuurlinie blijven; prijs boter.
IMAGE
Hasselt, affiche van 1 november 1914 - opnemen ambt gouverneur Keim.Hasselt, affiche van 1 november 1914 - opnemen ambt gouverneur Keim.
IMAGE
Brussel, affiche van 3 november 1914 - verbod op betalingen.Brussel, affiche van 3 november 1914 - verbod op betalingen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 6 november 1914 - verbod op verspreiden propaganda en verbod aan jonge mannen om het land te verlaten.Hasselt, affiche van 6 november 1914 - verbod op verspreiden propaganda en verbod aan jonge mannen om het land te verlaten.
IMAGE
Brusssel, affiche van 12 november 1914 - heffing belastingen, rechten en accijnzen om bezette gebied te betalen.Brusssel, affiche van 12 november 1914 - heffing belastingen, rechten en accijnzen om bezette gebied te betalen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 12 november 1914 - overzicht van opeisingen.Stad Hasselt, affiche van 12 november 1914 - overzicht van opeisingen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 13 november 1914 - maximumprijzen en regels voor voedingsproducten.Hasselt, affiche van 13 november 1914 - maximumprijzen en regels voor voedingsproducten.
IMAGE
Hasselt, affiche van 16 november 1914 - registratie van besmettelijke ziekten.Hasselt, affiche van 16 november 1914 - registratie van besmettelijke ziekten.
IMAGE
Brussel, affiche van 19 november 1914 - vijandelijke mogendheden; tegenhouden arbeiders.Brussel, affiche van 19 november 1914 - vijandelijke mogendheden; tegenhouden arbeiders.
IMAGE
Brussel, affiche van 20 november 1914 - huur tijdens oorlog.Brussel, affiche van 20 november 1914 - huur tijdens oorlog.
IMAGE
Brussel, affiche van 20 november 1914 - verordeningen banktegoeden.Brussel, affiche van 20 november 1914 - verordeningen banktegoeden.
IMAGE
Brussel, affiche van 20 november 1914 - voorschriften inzake reizen, gebruik van documenten.Brussel, affiche van 20 november 1914 - voorschriften inzake reizen, gebruik van documenten.
IMAGE
Hasselt, affiche van 20 november 1914 - gevolgen besmeuren van Duitse aanplakbrieven.Hasselt, affiche van 20 november 1914 - gevolgen besmeuren van Duitse aanplakbrieven.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 22 november 1914 - koers Duitse mark.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 22 november 1914 - koers Duitse mark.
IMAGE
Brussel, affiche van 25 november 1914 - postdienst Hasselt, Tongeren en Maaseik.Brussel, affiche van 25 november 1914 - postdienst Hasselt, Tongeren en Maaseik.
IMAGE
Hasselt, affiche van 26 november 1914 - veroordeling Jozef Blasius Senden.Hasselt, affiche van 26 november 1914 - veroordeling Jozef Blasius Senden.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 26 november 1914 - herinnering aan verbod.Stad Hasselt, affiche van 26 november 1914 - herinnering aan verbod.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 29 november 1914 - voorrang en verlichting voertuigen; verbod van wapens.Stad Hasselt, affiche van 29 november 1914 - voorrang en verlichting voertuigen; verbod van wapens.
IMAGE
Hasselt, affiche van december 1914 - oversteken spoorweg.Hasselt, affiche van december 1914 - oversteken spoorweg.
IMAGE
Brussel, affiche van 3 december 1914 - aanstelling tot gouverneur-generaal.Brussel, affiche van 3 december 1914 - aanstelling tot gouverneur-generaal.
IMAGE
Brussel, affiche van 3 december 1914 - overdracht ambtsbevoegdheden.Brussel, affiche van 3 december 1914 - overdracht ambtsbevoegdheden.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 5 december 1914 - verordening wegverkeer.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 5 december 1914 - verordening wegverkeer.
IMAGE
Hasselt, affiche van 8 december 1914 - veroordelingen deserteren en vluchten.Hasselt, affiche van 8 december 1914 - veroordelingen deserteren en vluchten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 8 december 1914 - dorsen van graan.Stad Hasselt, affiche van 8 december 1914 - dorsen van graan.
IMAGE
Brussel, affiche van 15 december 1914 - wet op arbeid van vrouwen en kinderen.Brussel, affiche van 15 december 1914 - wet op arbeid van vrouwen en kinderen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 17 december 1914 - verkoop motorfietsen.Stad Hasselt, affiche van 17 december 1914 - verkoop motorfietsen.
IMAGE
Brussel, affiche van 20 december 1914 - verordening op vervoer grondstoffen.Brussel, affiche van 20 december 1914 - verordening op vervoer grondstoffen.
IMAGE
Brussel, affiche van 22 december 1914 - uitgifte bankbiljetten.Brussel, affiche van 22 december 1914 - uitgifte bankbiljetten.
IMAGE
Brussel, affiche van 22 december 1914 - regels voor gebuik telegraaf en houden van duiven.Brussel, affiche van 22 december 1914 - regels voor gebuik telegraaf en houden van duiven.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 22 december 1914 - vervoer van haver.Stad Hasselt, affiche van 22 december 1914 - vervoer van haver.
IMAGE
Brussel, affiche van 23 december 1914 - innen belastingen voor 1914.Brussel, affiche van 23 december 1914 - innen belastingen voor 1914.
IMAGE
Brussel, affiche van 26 december 1914 - verbod om paarden en runderen van telers af te nemen.Brussel, affiche van 26 december 1914 - verbod om paarden en runderen van telers af te nemen.
IMAGE
Brussel, affiche van 27 december 1914 - verbod op uitvoer voedingsmiddelen.Brussel, affiche van 27 december 1914 - verbod op uitvoer voedingsmiddelen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 31 december 1914 - diefstal telefoondraad.Hasselt, affiche van 31 december 1914 - diefstal telefoondraad.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 28 januari 1915 - aankoop veevoeder.Stad Hasselt, affiche van 28 januari 1915 - aankoop veevoeder.
IMAGE
Hasselt, affiche van juli 1915 - betreden en oversteken spoorweg.Hasselt, affiche van juli 1915 - betreden en oversteken spoorweg.
IMAGE
Hasselt, affiche van 2 juli 1915 - opbrengst oogst.Hasselt, affiche van 2 juli 1915 - opbrengst oogst.
IMAGE
Brussel, affiche van 5 juli 1915 - bewijzen van levering voor uitbetaling.Brussel, affiche van 5 juli 1915 - bewijzen van levering voor uitbetaling.
IMAGE
Brussel, affiche van 5 juli 1915 - vernielingen door geallieerde legers.Brussel, affiche van 5 juli 1915 - vernielingen door geallieerde legers.
IMAGE
Stad Hasselt , affiche van 5 juli 1915 - maatregelen tegen bosbranden.Stad Hasselt , affiche van 5 juli 1915 - maatregelen tegen bosbranden.
IMAGE
Brussel, affiche van 6 juli 1915 - verbod om haver af te maaien of aan vee te voederen.Brussel, affiche van 6 juli 1915 - verbod om haver af te maaien of aan vee te voederen.
IMAGE
Brussel, affiche van 15 juli 1915 - veroordeling bestuurder vennootschap.Brussel, affiche van 15 juli 1915 - veroordeling bestuurder vennootschap.
IMAGE
Hasselt, affiche van 15 juli 1915 - verordening onderhoud grachten, sloten en afvoerbuizen.Hasselt, affiche van 15 juli 1915 - verordening onderhoud grachten, sloten en afvoerbuizen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 16 juli 1915 - voorkomen van bosbranden.Hasselt, affiche van 16 juli 1915 - voorkomen van bosbranden.
IMAGE
Brussel, affiche van 17 juli 1915 - betreden en oversteken spoorwegen.Brussel, affiche van 17 juli 1915 - betreden en oversteken spoorwegen.
IMAGE
Brussel, affiche van 18 juli 1915 - Haagse conventie over oorlogsrecht.Brussel, affiche van 18 juli 1915 - Haagse conventie over oorlogsrecht.
IMAGE
Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 20 juli 1915 - gebuik, opeisingen en handel in gerst.Hasselt, Provincie Limburg, affiche van 20 juli 1915 - gebuik, opeisingen en handel in gerst.
IMAGE
Brussel, affiche van 20 juli 1915 - regels inzake meldingsplicht door inwoners.Brussel, affiche van 20 juli 1915 - regels inzake meldingsplicht door inwoners.
IMAGE
Hasselt, affiche van 20 juli 1915 - controle meldingsplichtige inwoners.Hasselt, affiche van 20 juli 1915 - controle meldingsplichtige inwoners.
IMAGE
Hasselt, affiche van 20 juli 1915 - veroordeling inwoner Peer.Hasselt, affiche van 20 juli 1915 - veroordeling inwoner Peer.
IMAGE
Brussel, affiche van 22 juli 1915 - verbod op uitvoer dieren en producten.Brussel, affiche van 22 juli 1915 - verbod op uitvoer dieren en producten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 26 juli 1915 - verordening onderhoud grachten, sloten, goten en afvoerbuizen afvalwater.Stad Hasselt, affiche van 26 juli 1915 - verordening onderhoud grachten, sloten, goten en afvoerbuizen afvalwater.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 26 juli 1915 - oproep rapen en andere vruchten telen voor tekort aan veevoeder.Stad Hasselt, affiche van 26 juli 1915 - oproep rapen en andere vruchten telen voor tekort aan veevoeder.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 26 juli 1915 - bepalingen inzake voorkomen van bosbranden.Stad Hasselt, affiche van 26 juli 1915 - bepalingen inzake voorkomen van bosbranden.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 1022)>>