Explore your Results

ThumbnailTitle
Religinės šv. Antano Paduviečio draugijos nario knygelė. 1929-01-10Religinės šv. Antano Paduviečio draugijos nario knygelė. 1929-01-10
IMAGE
Nežinomas fotografas. Padvarninkų kapinės. 1940Nežinomas fotografas. Padvarninkų kapinės. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Skiemonių angelaičiai ir pavasarininkai. 1938Nežinomas fotografas. Skiemonių angelaičiai ir pavasarininkai. 1938
IMAGE
Nežinomas fotografas. Žiogų kaimo jaunimas. 1940Nežinomas fotografas. Žiogų kaimo jaunimas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Želtiškių kaimo jaunimas. 1940Nežinomas fotografas. Želtiškių kaimo jaunimas. 1940
IMAGE
Naujokų rezervo liudijimas, išduotas J. Žukauskui. 1934-11-21Naujokų rezervo liudijimas, išduotas J. Žukauskui. 1934-11-21
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1920Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1920
IMAGE
Nežinomas fotografas. Stanislovas Didžiulis. 1922Nežinomas fotografas. Stanislovas Didžiulis. 1922
IMAGE
Nežinomas fotografas. Anykštėnai prie Puntuko akmens. 1940Nežinomas fotografas. Anykštėnai prie Puntuko akmens. 1940
IMAGE
Tretininkų kongregacijos nario bilietas. 1940Tretininkų kongregacijos nario bilietas. 1940
IMAGE
Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio jubiliejinio medalio apdovanojimo liudijimas. 1928-05-15Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio jubiliejinio medalio apdovanojimo liudijimas. 1928-05-15
IMAGE
S. Koganas. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai su anūke Liudyte Albrechtaite. 1922-07-04S. Koganas. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai su anūke Liudyte Albrechtaite. 1922-07-04
IMAGE
Bylos vykdymo išlaidų kvitas. 1936-03-24Bylos vykdymo išlaidų kvitas. 1936-03-24
IMAGE
Nežinomas fotografas. Michalina ir Aldona Didžiulytės. 1912Nežinomas fotografas. Michalina ir Aldona Didžiulytės. 1912
IMAGE
Nežinomas fotografas. Skiemonių krašto jaunimas. 1927-07-17Nežinomas fotografas. Skiemonių krašto jaunimas. 1927-07-17
IMAGE
Nežinomas fotografas. Namų ruošos kursų dalyvės Skiemonyse. 1939-11-26Nežinomas fotografas. Namų ruošos kursų dalyvės Skiemonyse. 1939-11-26
IMAGE
Nežinomas fotografas. Angelaičiai ir pavasarininkai Skiemonių klebonijos kieme. 1938Nežinomas fotografas. Angelaičiai ir pavasarininkai Skiemonių klebonijos kieme. 1938
IMAGE
A. Povickienės pasas. 1920-08-14A. Povickienės pasas. 1920-08-14
IMAGE
Panevėžio apygardos teismo antstolio E. Liudvigo pranešimas apie varžytines. 1933-07-08Panevėžio apygardos teismo antstolio E. Liudvigo pranešimas apie varžytines. 1933-07-08
IMAGE
J. Sapkausko pasas. 1926-03-11J. Sapkausko pasas. 1926-03-11
IMAGE
Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1829-07-29Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1829-07-29
IMAGE
Notarinis aktas dėl žemės nuosavybėsNotarinis aktas dėl žemės nuosavybės
IMAGE
Išrašas apie A. Budrevičiaus turtinę padėtįIšrašas apie A. Budrevičiaus turtinę padėtį
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1916Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1916
IMAGE
Liudijimas apie karo prievolės atlikimą. 1888-11-30Liudijimas apie karo prievolės atlikimą. 1888-11-30
IMAGE
Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1902-07-20Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1902-07-20
IMAGE
Vytautas Ivanauskas. A. Žukauskas-Vienuolis su abiturientais. 1945Vytautas Ivanauskas. A. Žukauskas-Vienuolis su abiturientais. 1945
IMAGE
Kauno pašto telegrafo įstaigos darbuotojaiKauno pašto telegrafo įstaigos darbuotojai
IMAGE
Kauno pašto žinybos technikinis personalasKauno pašto žinybos technikinis personalas
IMAGE
Juozas Survila. Skiemonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojai. 1932-04-30Juozas Survila. Skiemonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojai. 1932-04-30
IMAGE
Nežinomas fotografas. Stasys Žukauskas. 1916Nežinomas fotografas. Stasys Žukauskas. 1916
IMAGE
Nežinomas fotografas. Bulviakasis Anykščiuose. 1915Nežinomas fotografas. Bulviakasis Anykščiuose. 1915
IMAGE
Nežinomas fotografas. B. Buivydaitė su operos „Pavasaris” atlikėjais. 1927Nežinomas fotografas. B. Buivydaitė su operos „Pavasaris” atlikėjais. 1927
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kulinarijos kursų dalyvės Anykščiuose. 1940Nežinomas fotografas. Kulinarijos kursų dalyvės Anykščiuose. 1940
IMAGE
Rusijos imperatoriaus Aleksandro II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1877-12-28Rusijos imperatoriaus Aleksandro II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1877-12-28
IMAGE
Padėkos raštas seseriai Emilijai-Ksaverai Šakėnaitei. 1992-10-12Padėkos raštas seseriai Emilijai-Ksaverai Šakėnaitei. 1992-10-12
IMAGE
Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo merginos. 1940Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo merginos. 1940
IMAGE
Liudijimas dėl aukso medalio skyrimo J. Survilai. 1910-06-01Liudijimas dėl aukso medalio skyrimo J. Survilai. 1910-06-01
IMAGE
Andrioniškio pradžios mokyklos moksleivio L. Lapienio mokyklos baigimo pažymėjimas. 1930-06-03Andrioniškio pradžios mokyklos moksleivio L. Lapienio mokyklos baigimo pažymėjimas. 1930-06-03
IMAGE
Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio T. Henecho ketverių metų kurso baigimo pažymėjimas. 1934-05-30Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio T. Henecho ketverių metų kurso baigimo pažymėjimas. 1934-05-30
IMAGE
E. Šakėnaitės užsienio pasas. 1932-12-12E. Šakėnaitės užsienio pasas. 1932-12-12
IMAGE
P. Lego šaukimo lapelis. 1923-02P. Lego šaukimo lapelis. 1923-02
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas J. Švejis. 1940Nežinomas fotografas. Kunigas J. Švejis. 1940
IMAGE
Tauragės mokytojų seminarijos baigimo atestatas, išduotas Otto Reinkiui. 1928-09-13Tauragės mokytojų seminarijos baigimo atestatas, išduotas Otto Reinkiui. 1928-09-13
IMAGE
Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo jaunimas. 1940Nežinomas fotografas. Antakščių kaimo jaunimas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Juškonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojas. 1940Nežinomas fotografas. Juškonių pradžios mokyklos mokiniai ir mokytojas. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai. 1925-01-18Nežinomas fotografas. Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai. 1925-01-18
IMAGE
Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1936Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1936
IMAGE
Vyskupo G. Mirim raštas. 1968-04-18Vyskupo G. Mirim raštas. 1968-04-18
IMAGE
Nežinomas fotografas. Steponas Buivydas. 1925Nežinomas fotografas. Steponas Buivydas. 1925
IMAGE
Irkutsko srities VRM valdyba. Pažyma dėl tremties baigties. 1960-03-16Irkutsko srities VRM valdyba. Pažyma dėl tremties baigties. 1960-03-16
IMAGE
Rusijos imperatoriaus Aleksandro II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1878-05-03Rusijos imperatoriaus Aleksandro II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1878-05-03
IMAGE
Anykščių valsčiaus valdybos sutartis dėl spaudos kiosko pastatymo Anykščiuose. 1929-06-05Anykščių valsčiaus valdybos sutartis dėl spaudos kiosko pastatymo Anykščiuose. 1929-06-05
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona Jaltoje. 1920Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona Jaltoje. 1920
IMAGE
M. Sapkauskienės pasas. 1926-03-11M. Sapkauskienės pasas. 1926-03-11
IMAGE
Žemės sklypų planai (ištraukos). 1936-06-27Žemės sklypų planai (ištraukos). 1936-06-27
IMAGE
Liudijimas. 1943-07-28Liudijimas. 1943-07-28
IMAGE
Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio pažymėjimas. 1940-06-16Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio pažymėjimas. 1940-06-16
IMAGE
J. Kazlausko atsargos kario liudijimasJ. Kazlausko atsargos kario liudijimas
IMAGE
Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1906-07-29Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1906-07-29
IMAGE
Nežinomas fotografas. Sieliai Šventojoje. 1940Nežinomas fotografas. Sieliai Šventojoje. 1940
IMAGE
Vanda DidžiulytėVanda Didžiulytė
IMAGE
Apdovanojimo raštas. 1991-04Apdovanojimo raštas. 1991-04
IMAGE
J. Brazaičio tarnybos atestatas. 1894-07-04J. Brazaičio tarnybos atestatas. 1894-07-04
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1924Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona. 1924
IMAGE
Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona su vaikais. 1912Nežinomas fotografas. Liudvika Didžiulienė-Žmona su vaikais. 1912
IMAGE
Juozas Survila. Veronikos ir Aniceto Tumasonių vestuvės. 1940Juozas Survila. Veronikos ir Aniceto Tumasonių vestuvės. 1940
IMAGE
J. Brazaičio atestato nuorašas. 1897-03-31J. Brazaičio atestato nuorašas. 1897-03-31
IMAGE
Ivano ir Stanislovo Jankevičių bajoriškumo liudijimasIvano ir Stanislovo Jankevičių bajoriškumo liudijimas
IMAGE
R. Laurinavičienės pasas. 1914R. Laurinavičienės pasas. 1914
IMAGE
Žemės tvarkymo departamento raštas dėl K. Pukenio sklypo paveldėjimo. 1930-03-31Žemės tvarkymo departamento raštas dėl K. Pukenio sklypo paveldėjimo. 1930-03-31
IMAGE
Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1837-06-30Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1837-06-30
IMAGE
Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1848-08-31Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1848-08-31
IMAGE
Padėkos raštas. 1968-08-18Padėkos raštas. 1968-08-18
IMAGE
Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1843-11-18Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1843-11-18
IMAGE
Pažyma apie paleidimą iš lagerio. 1956-06-09Pažyma apie paleidimą iš lagerio. 1956-06-09
IMAGE
Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1932Icikas Melnikas. Ona Šumylaitė. 1932
IMAGE
Smirnovas. Vanda Didžiulytė prie dukters Vandytės kapo Jaltoje. 1913-06Smirnovas. Vanda Didžiulytė prie dukters Vandytės kapo Jaltoje. 1913-06
IMAGE
J. Kazlausko mobilizacijos paskyrimo lapas. 1940-05-30J. Kazlausko mobilizacijos paskyrimo lapas. 1940-05-30
IMAGE
Šaukimo lapelis. 1940Šaukimo lapelis. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. A. Vienuolis Kaukazo kalnuose. 1903Nežinomas fotografas. A. Vienuolis Kaukazo kalnuose. 1903
IMAGE
Karlas Šulcas. J. Biliūnas su Tartu universiteto studentais. 1901Karlas Šulcas. J. Biliūnas su Tartu universiteto studentais. 1901
IMAGE
P. Lego atsargos kario liudijimasP. Lego atsargos kario liudijimas
IMAGE
Ukmergės gimnazijos penktos klasės mokiniai ir mokytojaiUkmergės gimnazijos penktos klasės mokiniai ir mokytojai
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas A. Meškauskas su skiemoniečiais. 1940Nežinomas fotografas. Kunigas A. Meškauskas su skiemoniečiais. 1940
IMAGE
Žemės reformos valdybos pažymėjimas dėl žemės sklypo naudojimo. 1927-07-23Žemės reformos valdybos pažymėjimas dėl žemės sklypo naudojimo. 1927-07-23
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas P. Liepa su skiemoniečiais. 1935Nežinomas fotografas. Kunigas P. Liepa su skiemoniečiais. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Skiemonių pavasarininkai Kaune. 1940Nežinomas fotografas. Skiemonių pavasarininkai Kaune. 1940
IMAGE
M. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-28M. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-28
IMAGE
Baltakių šeimos pasiaukojimo Jėzaus širdžiai dokumentas. 1932-03-29Baltakių šeimos pasiaukojimo Jėzaus širdžiai dokumentas. 1932-03-29
IMAGE
J. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-17J. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-17
IMAGE
Raginimas sumokėti mokesčius. 1936-12-30Raginimas sumokėti mokesčius. 1936-12-30
IMAGE
1 - 92 (Total Results 92)