Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Alexis Gouin studio at the address in Paris since ca.1851Alexis Gouin studio at the address in Paris since ca.1851
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Bakteppet har en skjøt til høyre i likhet med flere andre norske daguerreotypier. Antatt å være av samme fotograf (typisk for daguerreotypist C.F.Stelzner). Blåtonen på dekorasjonen skyldes overeksponering. For identifisering vedr. det militære aspekt se kommentar til Knut Erik Strøm • 14. aug. 2014 (Digitalt Museum)

The backdrop has a seam to the right as seen in other Norwegian daguerreotypes. Assumed taken by the same photographer (Stelzner?). The blue tint on his decoration is due to overexposure.

Stelzner advertized in Morgenbladet newspaper in the summer of 1843 that he would be making daguerreotype portraits in Christiania (now Oslo).Bakteppet har en skjøt til høyre i likhet med flere andre norske daguerreotypier. Antatt å være av samme fotograf (typisk for daguerreotypist C.F.Stelzner). Blåtonen på dekorasjonen skyldes overeksponering. For identifisering vedr. det militære aspekt se kommentar til Knut Erik Strøm • 14. aug. 2014 (Digitalt Museum) The backdrop has a seam to the right as seen in other Norwegian daguerreotypes. Assumed taken by the same photographer (Stelzner?). The blue tint on his decoration is due to overexposure. Stelzner advertized in Morgenbladet newspaper in the summer of 1843 that he would be making daguerreotype portraits in Christiania (now Oslo).
IMAGE
Norsk Folkemuseum - Bogstad gård, Norway
Europeana
Bilde er alvorlig nedbrudt av oksydasjon
Image seriously tarnishedBilde er alvorlig nedbrudt av oksydasjon Image seriously tarnished
IMAGE
Riksarkivet, Norway
Europeana
Bildet er en del av en serie som består av to miniatyrmalerier, to daguerreotypier og 8 ambrotypier om Miss Hogg's familie. Bildet skal være av Miss Hogg's bestefar. Håndkolorerte hudtoner./ The picture is from a series consisting of two miniature paintings, two daguerreotypes and 8 ambrotypes of Miss Hogg’s family. The picture is supposed to be of Miss Hogg's grandfather. Hand colored skin.Bildet er en del av en serie som består av to miniatyrmalerier, to daguerreotypier og 8 ambrotypier om Miss Hogg's familie. Bildet skal være av Miss Hogg's bestefar. Håndkolorerte hudtoner./ The picture is from a series consisting of two miniature paintings, two daguerreotypes and 8 ambrotypes of Miss Hogg’s family. The picture is supposed to be of Miss Hogg's grandfather. Hand colored skin.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Daguerreotype of a painting or litographyDaguerreotype of a painting or litography
IMAGE
University Museum of Bergen, Norway
Europeana
Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert. Motivet er nesten forsvunnet./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing. The motif is almost disappeared.Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert. Motivet er nesten forsvunnet./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing. The motif is almost disappeared.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Daguerrotypi fra Vest-Agder-museets samling. Portrett av Andrea Margarethe Heyerdahl (1827-1863) fra Kristiansand. Hun ble gift i Arendal i juni 1850 med Christian L. Langberg (1810 -1857) senere professor i fysikk ved Universitetet i Christiania. 
Langberg var på en forskningsreise langs den norske kysten fra Christiania til Kristiansand i 1848.Daguerrotypi fra Vest-Agder-museets samling. Portrett av Andrea Margarethe Heyerdahl (1827-1863) fra Kristiansand. Hun ble gift i Arendal i juni 1850 med Christian L. Langberg (1810 -1857) senere professor i fysikk ved Universitetet i Christiania. Langberg var på en forskningsreise langs den norske kysten fra Christiania til Kristiansand i 1848.
IMAGE
Vest-Agdermuseet, Norway
Europeana
Daguerrotypi fra Vest-Agder-museets samling. Portrett av Andrea Margarethe Heyerdahl (1827-1863) fra Kristiansand. Hun ble gift i Arendal i juni 1850 med Christian L. Langberg (1810 -1857) senere professor i fysikk ved Universitetet i Christiania. 
Langberg var på en forskningsreise langs den norske kysten fra Christiania til Kristiansand i 1848.Daguerrotypi fra Vest-Agder-museets samling. Portrett av Andrea Margarethe Heyerdahl (1827-1863) fra Kristiansand. Hun ble gift i Arendal i juni 1850 med Christian L. Langberg (1810 -1857) senere professor i fysikk ved Universitetet i Christiania. Langberg var på en forskningsreise langs den norske kysten fra Christiania til Kristiansand i 1848.
IMAGE
Vest-Agdermuseet, Norway
Europeana
Daguerrotypi fra Vest-Agder-museets samling. Portrett av fysikeren professor Christian L. Langberg (1810 -1857) sittende ved et arbeidsbord med fysikk/optikk instrument tett ved. 

Langberg studerte ved prof. Ørsted i Kjøbenhavn og i 1841 oversatte Aragos populære astronomi forelesninger fra fransk.  Med et stipend fra Stortinget 1843 reiste han mye i Europa, særlig Tyskland og Frankrike og utførte målinger for Ch. Hansteen på kontinentet. Kom tilbake til Christiania 1845 og ble lector ved universitetet i 1847.Han ble gift i Arendal 1850 med Andrea Margarethe Heyerdahl (1827-1863) fra Kristiansand. Fikk et nytt stipend til reise i utlandet i 1852. Ble utnevnt til professor i fysikk i 1853 og overtok etter Jens Jacob Keyser.  Langberg var også en av direktørene i Christiania Theater. 
Etter Langbergs død i 1857 (se nekrologen i Illustrert Nyhedsblad  s 62, 1857) ble stillingen overtatt av Hartvig Caspar Christie (1826-1873).
Det var under Keysers og/eller Langbergs tid som professorer i fysikk på universitetet at de første fotografiske kameraer ble kjøpt, bl. a. Chevaliers sammenleggbare daguerreotypi-kamera ca 1843 som er på Norsk Teknisk Museum nå.Daguerrotypi fra Vest-Agder-museets samling. Portrett av fysikeren professor Christian L. Langberg (1810 -1857) sittende ved et arbeidsbord med fysikk/optikk instrument tett ved. Langberg studerte ved prof. Ørsted i Kjøbenhavn og i 1841 oversatte Aragos populære astronomi forelesninger fra fransk. Med et stipend fra Stortinget 1843 reiste han mye i Europa, særlig Tyskland og Frankrike og utførte målinger for Ch. Hansteen på kontinentet. Kom tilbake til Christiania 1845 og ble lector ved universitetet i 1847.Han ble gift i Arendal 1850 med Andrea Margarethe Heyerdahl (1827-1863) fra Kristiansand. Fikk et nytt stipend til reise i utlandet i 1852. Ble utnevnt til professor i fysikk i 1853 og overtok etter Jens Jacob Keyser. Langberg var også en av direktørene i Christiania Theater. Etter Langbergs død i 1857 (se nekrologen i Illustrert Nyhedsblad s 62, 1857) ble stillingen overtatt av Hartvig Caspar Christie (1826-1873). Det var under Keysers og/eller Langbergs tid som professorer i fysikk på universitetet at de første fotografiske kameraer ble kjøpt, bl. a. Chevaliers sammenleggbare daguerreotypi-kamera ca 1843 som er på Norsk Teknisk Museum nå.
IMAGE
Vest-Agdermuseet, Norway
Europeana
Datering er basert på hans adresse på etikett. Adresse som på etikett bak, benyttes fra mail 1843 - november 1844.
Dated on the bases of label at the back.Datering er basert på hans adresse på etikett. Adresse som på etikett bak, benyttes fra mail 1843 - november 1844. Dated on the bases of label at the back.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Et i en serie (NTM 4311) på åtte daguerreotypier fra Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). 
One of eight daguerreotypes (NTM 4311) accessed from Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).Et i en serie (NTM 4311) på åtte daguerreotypier fra Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). One of eight daguerreotypes (NTM 4311) accessed from Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. En bar plate, uten innfatning, grovt klippet. Antatt å være en prøve, kanskje utført av Worm-Petersen selv mens han var lærling hos Johannes Lindegaard i Christiania i 1872-1877. Han sies å ha lært daguerreotypering av Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-Petersen
One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. The object has no housing. It might be a test, maybe made by Worm-Petersen himself while he was apprentice by photographer Johannes Lindegaard i Christiania in 1872-1877. It is said that he learned daguerreotyping by Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-PetersenEtt i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. En bar plate, uten innfatning, grovt klippet. Antatt å være en prøve, kanskje utført av Worm-Petersen selv mens han var lærling hos Johannes Lindegaard i Christiania i 1872-1877. Han sies å ha lært daguerreotypering av Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-Petersen One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. The object has no housing. It might be a test, maybe made by Worm-Petersen himself while he was apprentice by photographer Johannes Lindegaard i Christiania in 1872-1877. It is said that he learned daguerreotyping by Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-Petersen
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Colored by hand.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Colored by hand.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Sprukket glass./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside. Broken glass.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Sprukket glass./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside. Broken glass.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte gullknapper./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored golden buttons.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte gullknapper./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored golden buttons.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Finn fra Senjen i Finmarken 1855Finn fra Senjen i Finmarken 1855
IMAGE
University Museum of Bergen, Norway
Europeana
Fotografens navn trykket på passepartout Fotografens navn trykket på passepartout "Daguerretyp af M. Alstrup i Kjöbenhavn." Label "326" Påskrift "NMFF.001682"
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Gave fra Fredrik Johannessen, Oslo. Datert til omkring 1850 Håndkolorerte hudtoner./ Gift from  Fredrik Johannessen, Oslo. From about 1850. Hand colored skin.Gave fra Fredrik Johannessen, Oslo. Datert til omkring 1850 Håndkolorerte hudtoner./ Gift from Fredrik Johannessen, Oslo. From about 1850. Hand colored skin.
IMAGE
Norsk Teknisk Museum, Norway
Europeana
Gjenstanden ble funnet delvis montert. Glass og bakplate tilstede men adskilt / Object was found with its housing  partly removed.  Covering glass and mat is present but detached.Gjenstanden ble funnet delvis montert. Glass og bakplate tilstede men adskilt / Object was found with its housing partly removed. Covering glass and mat is present but detached.
IMAGE
Perspektivet Museum, Norway
Europeana
Gjenstanden er umontert / The object  has no housing present.Gjenstanden er umontert / The object has no housing present.
IMAGE
Perspektivet Museum, Norway
Europeana
Glasset er borte, slitt passepartout og bakpapp.
Bakpapiret ligner det som er på VF.04354 (fot. av Renard). Må konserveres.Glasset er borte, slitt passepartout og bakpapp. Bakpapiret ligner det som er på VF.04354 (fot. av Renard). Må konserveres.
IMAGE
Vestfoldmuseene IKS, Norway
Europeana
Glasset er helt løst.
Cover glass completely detatched.Glasset er helt løst. Cover glass completely detatched.
IMAGE
Oslo Museum, Norway
Europeana
Glasset helt løst. Papirforsegling ødelagt.
Glass completely detatched.Glasset helt løst. Papirforsegling ødelagt. Glass completely detatched.
IMAGE
Oslo Museum, Norway
Europeana
Glasset mangler helt og bildet kraftig korrodert over det hele. Løst bakstykke.Glasset mangler helt og bildet kraftig korrodert over det hele. Løst bakstykke.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Halvt etui, lokket mangler. / Half case, lid is missing.Halvt etui, lokket mangler. / Half case, lid is missing.
IMAGE
Dalane Folkemuseums fotosamling, Norway
Europeana
Housing totally missing. Bare plate 106 x 80 mmHousing totally missing. Bare plate 106 x 80 mm
IMAGE
Riksarkivet, Norway
Europeana
Innrammingen indikerer at det kan ha vært W. d'Renard som fotograferte, jfr FAU039.

The framing details indicate it could be W. d'Renard who was the photographer, check also FAU039.Innrammingen indikerer at det kan ha vært W. d'Renard som fotograferte, jfr FAU039. The framing details indicate it could be W. d'Renard who was the photographer, check also FAU039.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Johan Gørbitz could have made a selfportrait despite his advanced age. He could also have collaborated with Johan v. d. Fehr who in 1853 learnt to make daguerreotypes from him. Another possible photographer is Norway's first female photographer Henrietta Homann who also learnt from him and probably owned that image.

His cheeks are coloured reddish. The housing had probably been seriously damaged and the painted glass replaced at some point.Johan Gørbitz could have made a selfportrait despite his advanced age. He could also have collaborated with Johan v. d. Fehr who in 1853 learnt to make daguerreotypes from him. Another possible photographer is Norway's first female photographer Henrietta Homann who also learnt from him and probably owned that image. His cheeks are coloured reddish. The housing had probably been seriously damaged and the painted glass replaced at some point.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Konservert med nytt glass og innbinding. Ingen passepartout. Proveniens: Konservert med nytt glass og innbinding. Ingen passepartout. Proveniens: "pakke Grundt". After conservation, new glass and binding. Mat now missing.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Label different from the other Stelzner daguerreotype in the Akerhusmuseet collection (same address) (AFM.MAT.DAG-024). Label also different from National Library's Stelzner (FAU 067). Address different from FAU 067. Same label is dated 1845? in Germany (S_WUP_1106)

Glass is missing, image is heavily detoriated.Label different from the other Stelzner daguerreotype in the Akerhusmuseet collection (same address) (AFM.MAT.DAG-024). Label also different from National Library's Stelzner (FAU 067). Address different from FAU 067. Same label is dated 1845? in Germany (S_WUP_1106) Glass is missing, image is heavily detoriated.
IMAGE
Akershusmuseum, Norway
Europeana
Label with blurred text. Resemblance with GBB-57525.Label with blurred text. Resemblance with GBB-57525.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
Large plate. Paper sealing partly damaged, 
Presumed photographer Marcus Selmer from Bergen. Typical style for his fine large plate series of national Norwegian costumes.Large plate. Paper sealing partly damaged, Presumed photographer Marcus Selmer from Bergen. Typical style for his fine large plate series of national Norwegian costumes.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Ligner på FAU037. Løs opphengsring i metallbånd. 

Similar to FAU037. Hanging ring loose.Ligner på FAU037. Løs opphengsring i metallbånd. Similar to FAU037. Hanging ring loose.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Motivet er svært vanskelig å se. Knust dekkglass. / The picture is very difficult to see. Covering glass is broken.Motivet er svært vanskelig å se. Knust dekkglass. / The picture is very difficult to see. Covering glass is broken.
IMAGE
Dalane Folkemuseums fotosamling, Norway
Europeana
Nordiska Museet has a similair mounting, INV 264611 Digitalt Museum/Flickr wich has been identified as daguerreotype by G. Renard in Kiel.Nordiska Museet has a similair mounting, INV 264611 Digitalt Museum/Flickr wich has been identified as daguerreotype by G. Renard in Kiel.
IMAGE
Oslo Museum, Norway
Europeana
Oppheng, ødelagt.
Hanging system, damaged.Oppheng, ødelagt. Hanging system, damaged.
IMAGE
Oslo Museum, Norway
Europeana
Passeparout i grått med gullkant i lysåpningen.
Etiketten på baksiden indikerer at bildet er omrammet mellom 1888 - ca. 1908, da Fred(erik) Riise holdt til i Amagertorv 6. (Riise var aktiv fotograf fra 1888).
Blåtonen i de lyse partiene er ikke håndkolorering, men skyldes overeksponering.

Mat in grey, golden edge in window.Passeparout i grått med gullkant i lysåpningen. Etiketten på baksiden indikerer at bildet er omrammet mellom 1888 - ca. 1908, da Fred(erik) Riise holdt til i Amagertorv 6. (Riise var aktiv fotograf fra 1888). Blåtonen i de lyse partiene er ikke håndkolorering, men skyldes overeksponering. Mat in grey, golden edge in window.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Photographer attribution is based on his use of materials as in his signed daguerreotype FAU023 Photographer attribution is based on his use of materials as in his signed daguerreotype FAU023 "Daguerreotyp af Qvist" a Dane.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Photographer attribution is based on his use of materials as in his signed daguerreotype FAU023 Photographer attribution is based on his use of materials as in his signed daguerreotype FAU023 "Daguerreotyp af Qvist" a Dane.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Photographer identification is based on his use of materials as in his signed daguerreotype FAU023 Photographer identification is based on his use of materials as in his signed daguerreotype FAU023 "Daguerreotyp af Qvist" a Danish.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Platen er montert uten frontglass/beskyttelse, og bildet er svært nedbrutt , nærmest umulig å se motivet. Etterligning av vanlig daguerreotypi-passepartout er limt inn på albumsiden og holder platen.
/
Plate without covering glass/protection. Almost impossible to see the motiv. Imitation of common mat mounted on the album page holds the plate.

Mål bildeåpning hxb: 89x67mm. Mål scrapbook-side hxb: ca 40x30cm.
/
Measurements window hxw: 89x67mm. Measurements scrapbook-page hxw: ca 40x30cm.

Original i/in: Edvard Diriks: Scrapbooks. Protokoller med innklebede bilder (fotografier, tegninger, malerier), brev og dikt fra forskjellige kunstnere, diverse utklipp etc. som biografiske bidrag om forskjellige medlemmer av slekten Diriks og dens samtidige, men især om Edvard Diriks og hans familie. Håndskriftsamlingen Ms.fol 2071/Alb. II, side 62.Platen er montert uten frontglass/beskyttelse, og bildet er svært nedbrutt , nærmest umulig å se motivet. Etterligning av vanlig daguerreotypi-passepartout er limt inn på albumsiden og holder platen. / Plate without covering glass/protection. Almost impossible to see the motiv. Imitation of common mat mounted on the album page holds the plate. Mål bildeåpning hxb: 89x67mm. Mål scrapbook-side hxb: ca 40x30cm. / Measurements window hxw: 89x67mm. Measurements scrapbook-page hxw: ca 40x30cm. Original i/in: Edvard Diriks: Scrapbooks. Protokoller med innklebede bilder (fotografier, tegninger, malerier), brev og dikt fra forskjellige kunstnere, diverse utklipp etc. som biografiske bidrag om forskjellige medlemmer av slekten Diriks og dens samtidige, men især om Edvard Diriks og hans familie. Håndskriftsamlingen Ms.fol 2071/Alb. II, side 62.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Portrait of J. D. Faye.Portrait of J. D. Faye.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
Portrait of a couple.Portrait of a couple.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
Portrait of a couple.Portrait of a couple.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
Portrait of a woman. Daguerreotype of a drawing or print (lithography?).Portrait of a woman. Daguerreotype of a drawing or print (lithography?).
IMAGE
University of Bergen Library, Norway
Europeana
Portrait of a young man.

Photographed by Ed. Autin.Portrait of a young man. Photographed by Ed. Autin.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
Portrait of five persons, two men and three women.Portrait of five persons, two men and three women.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
Portrait of three men.Portrait of three men.
IMAGE
University of Bergen Library, Norway
Europeana
Portrait of two young women.Portrait of two young women.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
Portrett at en liten gutt og en liten jente stående arm i arm. Han i mørke klær med lys skjorte inni og hun med lys kjole og kyse.
Portrait of a little boy and a little girl standing with their arms entwined. He is wearing dark clothes with a light colored shirt and she is in a light colored dress and bonnet.Portrett at en liten gutt og en liten jente stående arm i arm. Han i mørke klær med lys skjorte inni og hun med lys kjole og kyse. Portrait of a little boy and a little girl standing with their arms entwined. He is wearing dark clothes with a light colored shirt and she is in a light colored dress and bonnet.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av Anton Haslund (1823) sittende på en stol med armen hvilt på et bord med stripete duk.
Portrait of Anton Haslund (1823) seated on a chair with his arm resting on a table with a striped tablecloth.Portrett av Anton Haslund (1823) sittende på en stol med armen hvilt på et bord med stripete duk. Portrait of Anton Haslund (1823) seated on a chair with his arm resting on a table with a striped tablecloth.
IMAGE
Norsk Folkemuseum, Norway
Europeana
Portrett av Bernthine Beate Wessel f. Plesner med sønnen Gustav Wessel sittende på fanget hennes.

Portrait of  Bernthine Beate Wessel b. Plesner with her son Gustav Wessel sitteng on her lap.Portrett av Bernthine Beate Wessel f. Plesner med sønnen Gustav Wessel sittende på fanget hennes. Portrait of Bernthine Beate Wessel b. Plesner with her son Gustav Wessel sitteng on her lap.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Portrett av DR. Christian Horrebow Homann. Portrait of Dr. Christian Horrebow Homann
.Portrett av DR. Christian Horrebow Homann. Portrait of Dr. Christian Horrebow Homann .
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Portrett av Moritz Christian Julius Thaulow sittende i en lenestol med den ene hånden hvilende på jakkeslaget.
Portrait of Moritz Christian Julius Thaulow seated in a chair with his hand inside his jacket.Portrett av Moritz Christian Julius Thaulow sittende i en lenestol med den ene hånden hvilende på jakkeslaget. Portrait of Moritz Christian Julius Thaulow seated in a chair with his hand inside his jacket.
IMAGE
Norsk Folkemuseum, Norway
Europeana
Portrett av Nils Andreas Vibe (1824-1882).
Portrait of Nils Andreas Vibe (1824-1882).Portrett av Nils Andreas Vibe (1824-1882). Portrait of Nils Andreas Vibe (1824-1882).
IMAGE
Norsk Folkemuseum, Norway
Europeana
Portrett av Thomas Bull stående med sigar og flosshatt i hendene.

Portrait of Thomas Bull standing With a cigar and a tall top hat in his hands.Portrett av Thomas Bull stående med sigar og flosshatt i hendene. Portrait of Thomas Bull standing With a cigar and a tall top hat in his hands.
IMAGE
Riksarkivet, Norway
Europeana
Portrett av den svenske operasangeren Jenny Lind . I bakgrunnen er det møbler og bilder på veggen. Portrait of the swedish operasinger Jenny Lind sitting with her hands folded in her lap. In the background there are furnitures and pictures on the wall.Portrett av den svenske operasangeren Jenny Lind . I bakgrunnen er det møbler og bilder på veggen. Portrait of the swedish operasinger Jenny Lind sitting with her hands folded in her lap. In the background there are furnitures and pictures on the wall.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av en alvorlig ung kvinne sittende med venstre arm på et bord med brodert duk

Portrait of a serious looking young woman seated. She is resting her left arm on a table with emboidered table clothPortrett av en alvorlig ung kvinne sittende med venstre arm på et bord med brodert duk Portrait of a serious looking young woman seated. She is resting her left arm on a table with emboidered table cloth
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Portrett av en eldre kvinne med begge hender i fanget.
En av døtrene av Anne Cathrine Alsing f. Biørn var Maren Alsing (1777-1872). Hun var en barnløs enke etter Caspar Herman von Storm Robsahm, levde i Kragerø og ble nesten 100 år gammel.

Portrait of an elderly woman with both hands on her lap.
One of Anne Cathrine Alsing b. Biørn daughters was Maren Alsing (1777-1872). She was a childless widow after Caspar Herman von Storm Robsahm, lived in Kragerø and became almost 100 years old.Portrett av en eldre kvinne med begge hender i fanget. En av døtrene av Anne Cathrine Alsing f. Biørn var Maren Alsing (1777-1872). Hun var en barnløs enke etter Caspar Herman von Storm Robsahm, levde i Kragerø og ble nesten 100 år gammel. Portrait of an elderly woman with both hands on her lap. One of Anne Cathrine Alsing b. Biørn daughters was Maren Alsing (1777-1872). She was a childless widow after Caspar Herman von Storm Robsahm, lived in Kragerø and became almost 100 years old.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Portrett av en eldre kvinne.Portrett av en eldre kvinne.
IMAGE
Ostfoldmuseene - Fredrikstad Museum, Norway
Europeana
Portrett av en eldre mann med nedsunkne, lukkede øyner (grunnet blindhet?).

Portrait of an elderly man with his eyes sunken and closed (due to blindness?).Portrett av en eldre mann med nedsunkne, lukkede øyner (grunnet blindhet?). Portrait of an elderly man with his eyes sunken and closed (due to blindness?).
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Portrett av en eldre mann som sitter og lener seg mot et bord. På bordet ligger det en mønstret duk og en flosshatt. Portrait of an elderly man sitting and leaning against a table. On the table there is a patterned table cloth and a tophat.Portrett av en eldre mann som sitter og lener seg mot et bord. På bordet ligger det en mønstret duk og en flosshatt. Portrait of an elderly man sitting and leaning against a table. On the table there is a patterned table cloth and a tophat.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av en katolsk prest sittende ved et bord. Portrait of a catholic priest wearing a richly ornamented stole seated at a table.Portrett av en katolsk prest sittende ved et bord. Portrait of a catholic priest wearing a richly ornamented stole seated at a table.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av en kvinne 21 og 1/3 år gammel  sittende med arm hvilende på et bord.
/
Portrait of a woman 21 and 1/3 year old, sitting with an arm resting on a table.Portrett av en kvinne 21 og 1/3 år gammel sittende med arm hvilende på et bord. / Portrait of a woman 21 and 1/3 year old, sitting with an arm resting on a table.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
Portrett av en mann sittende ved et bord med mønstret duk. Flosshatt på bordet.

Portrait of a seated man at a table with a patterned table cloth and a tall top hat.Portrett av en mann sittende ved et bord med mønstret duk. Flosshatt på bordet. Portrait of a seated man at a table with a patterned table cloth and a tall top hat.
IMAGE
Riksarkivet, Norway
Europeana
Portrett av en mann, fyrdirektør, tegner og illustratør Carl Frederik Diriks (Fyrdiriks) (1814-95). Halvfigur, kinnskjegg.
Portrait of a man Lighthouse Inspector and artist Carl Frederik Diriks (Fyrdiriks) (1814-95). Half figure, sideburns.Portrett av en mann, fyrdirektør, tegner og illustratør Carl Frederik Diriks (Fyrdiriks) (1814-95). Halvfigur, kinnskjegg. Portrait of a man Lighthouse Inspector and artist Carl Frederik Diriks (Fyrdiriks) (1814-95). Half figure, sideburns.
IMAGE
Oslo Museum, Norway
Europeana
Portrett av en middelaldrende kvinne med en krage med blonder. Hun har midtskill og krøller. Portrait of a middleaged woman with lace collars. She has middle parting and ringlets.Portrett av en middelaldrende kvinne med en krage med blonder. Hun har midtskill og krøller. Portrait of a middleaged woman with lace collars. She has middle parting and ringlets.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av en middelaldrende mann. Han sitter ved et bord med duk og en stor blomst på. Tommelen plassert innenfor vesten.
Portrait of a middleaged seated man. He is sitting by a table with a large flowering plant on. Thumb is placed inside his west.Portrett av en middelaldrende mann. Han sitter ved et bord med duk og en stor blomst på. Tommelen plassert innenfor vesten. Portrait of a middleaged seated man. He is sitting by a table with a large flowering plant on. Thumb is placed inside his west.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Portrett av en pike. Leketøy i hendene. Bord med mønstret duk på hennes høyre side. Duk som på bilder fra Marcus Selmers studio.
Portrait of a girl. Toy in hands. Table with patterned table cloth, similair to table cloths seen in portraits by photographer Marcus Selmer.Portrett av en pike. Leketøy i hendene. Bord med mønstret duk på hennes høyre side. Duk som på bilder fra Marcus Selmers studio. Portrait of a girl. Toy in hands. Table with patterned table cloth, similair to table cloths seen in portraits by photographer Marcus Selmer.
IMAGE
Oslo Museum, Norway
Europeana
Portrett av en sittende ung mann som lener seg mot et bord.
Portrait of a seated young man leaning against a table.Portrett av en sittende ung mann som lener seg mot et bord. Portrait of a seated young man leaning against a table.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av en ung alvorlig mann med sideskill og jakke.
Portrait of an young serious man with side parting and jacket.Portrett av en ung alvorlig mann med sideskill og jakke. Portrait of an young serious man with side parting and jacket.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av en ung kvinnePortrett av en ung kvinne
IMAGE
University of Bergen Library, Norway
Europeana
Portrett av en ung mann med sideskill. Portrait of a young man with side parting.Portrett av en ung mann med sideskill. Portrait of a young man with side parting.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av kvinne og jente. vedlagt informasjon Portrett av kvinne og jente. vedlagt informasjon "Tante Marianne og Sofia Troýe, tat ca 1860"
IMAGE
University of Bergen Library, Norway
Europeana
Portrett av mann.
Portrait of a man.Portrett av mann. Portrait of a man.
IMAGE
Vestfoldmuseene IKS, Norway
Europeana
Portrett av mann.
Portrait of man.Portrett av mann. Portrait of man.
IMAGE
University of Bergen Library, Norway
Europeana
Portrett av pike i mønstret kjole med sløyfe i håret sittende på stol med armen lenende på et bord. 

Portrait of girl in patterned dress with ribbons in hair, sitting on chair, arm leaning on table.Portrett av pike i mønstret kjole med sløyfe i håret sittende på stol med armen lenende på et bord. Portrait of girl in patterned dress with ribbons in hair, sitting on chair, arm leaning on table.
IMAGE
Akershusmuseum, Norway
Europeana
Portrett av sittende mann som holder sin hatt. Portrait of a seated man holding his hat.Portrett av sittende mann som holder sin hatt. Portrait of a seated man holding his hat.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Portrett av sorenskriver i Nedre Telemark Jonas Wessel født Olsen (1766-1851) sittende med begge hender på en stokk. Fotografert 2-3 uker før hans død 86 år gammel i Bjørndaleg gård ved Porsgrunn. 
Portrait of Jonas Wessel born Olsen (1781-1851) sitting with both hands resting on a walking stick. Photographed just 2-3 weeks before his death, 86 years old. He lived and died on the farm Bjørndalen near Porsgrunn, Telemark.Portrett av sorenskriver i Nedre Telemark Jonas Wessel født Olsen (1766-1851) sittende med begge hender på en stokk. Fotografert 2-3 uker før hans død 86 år gammel i Bjørndaleg gård ved Porsgrunn. Portrait of Jonas Wessel born Olsen (1781-1851) sitting with both hands resting on a walking stick. Photographed just 2-3 weeks before his death, 86 years old. He lived and died on the farm Bjørndalen near Porsgrunn, Telemark.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
Portrett av to brødre, Wilhelm Michael og Simon Olaus Wolff Michelet, sittende ved siden av hverandre.
Portrait of two brothers, Wilhelm Michael and Simon Olaus Wolff Michelet, seated next to each other.Portrett av to brødre, Wilhelm Michael og Simon Olaus Wolff Michelet, sittende ved siden av hverandre. Portrait of two brothers, Wilhelm Michael and Simon Olaus Wolff Michelet, seated next to each other.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Portrett av tre kvinner. Mor og døtre?
Portrait of three women. Mother and daugthers?Portrett av tre kvinner. Mor og døtre? Portrait of three women. Mother and daugthers?
IMAGE
University of Bergen Library, Norway
Europeana
Portrett av ukjent mann sittende med den ene armen hvilende på et bord med duk. Forgylte smykker og knapper.

Portrait of an unknown man seated with one arm resting on a table with a tablecloth. Gilded jewelery.Portrett av ukjent mann sittende med den ene armen hvilende på et bord med duk. Forgylte smykker og knapper. Portrait of an unknown man seated with one arm resting on a table with a tablecloth. Gilded jewelery.
IMAGE
Norsk Folkemuseum, Norway
Europeana
Portrett av viceamiral Fabian Tamm framför en husfasad.Portrett av viceamiral Fabian Tamm framför en husfasad.
IMAGE
Marinmuseum
Europeana
Portrett med tre unge menn. /  Group portrait of three young men.Portrett med tre unge menn. / Group portrait of three young men.
IMAGE
Dalane Folkemuseums fotosamling, Norway
Europeana
Probably created in Sweden ca 1843. Slitasje, en lang- og kortside av innrammingen mangler, skader på bildeflate. Lim etter etikett.Glass 4 mm thick.Probably created in Sweden ca 1843. Slitasje, en lang- og kortside av innrammingen mangler, skader på bildeflate. Lim etter etikett.Glass 4 mm thick.
IMAGE
Ostfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv, Norway
Europeana
Restored and conserved by Anker Sjøgren, Denmark in 1990sRestored and conserved by Anker Sjøgren, Denmark in 1990s
IMAGE
Tromsø University Museum, Norway
Europeana
Sealing broken. Covering glass broken but attached.Sealing broken. Covering glass broken but attached.
IMAGE
Perspektivet Museum, Norway
Europeana
The dating is based on the birth day of Herman Wedel-Jarlsberg (1851).
Dateringen baserer seg på at Herman Wedel-Jarlsberg er født i 1851.The dating is based on the birth day of Herman Wedel-Jarlsberg (1851). Dateringen baserer seg på at Herman Wedel-Jarlsberg er født i 1851.
IMAGE
Norsk Folkemuseum - Bogstad gård, Norway
Europeana
The image may be attributed to C.L. Qvist but since it probably has been repaired there is no trace of his typical binding materials.The image may be attributed to C.L. Qvist but since it probably has been repaired there is no trace of his typical binding materials.
IMAGE
Telemark Museum, Norway
Europeana
The man on the right might be Gran.The man on the right might be Gran.
IMAGE
Bergen City Museum, Norway
Europeana
The name of Lawrence is embossed in the metal mat lower left.

Amerikansk uniform og amerikansk fotograf tyder på USA opprinnelse, New York City.The name of Lawrence is embossed in the metal mat lower left. Amerikansk uniform og amerikansk fotograf tyder på USA opprinnelse, New York City.
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
The plate is heavily deteriorated and the paper sealing/binding damagedThe plate is heavily deteriorated and the paper sealing/binding damaged
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
The plate is not in the correct place. The number 40 is visible on the lower left corner and some news paper pieces on a blue background is visible underneath.The plate is not in the correct place. The number 40 is visible on the lower left corner and some news paper pieces on a blue background is visible underneath.
IMAGE
Preus museum, Norway
Europeana
Typical of daguerreotypist C.F. Stelzner.
 Samme bakgrunn som NF.32711-001 og NFBO.03853.
Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone.

Identical backdrop as NF.32711-001 and NFBO.03853.
The lines in the mat has a shimmering copper tone.Typical of daguerreotypist C.F. Stelzner. Samme bakgrunn som NF.32711-001 og NFBO.03853. Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone. Identical backdrop as NF.32711-001 and NFBO.03853. The lines in the mat has a shimmering copper tone.
IMAGE
Norsk Folkemuseum - Bogstad gård, Norway
Europeana
Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner. 
Samme bakgrunn som NF.32711-002 og NFBO.03853.
Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone.


Identical backdrop as NF.32711-002 and NFBO.03853.
The lines in the mat has a shimmering copper tone.Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner. Samme bakgrunn som NF.32711-002 og NFBO.03853. Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone. Identical backdrop as NF.32711-002 and NFBO.03853. The lines in the mat has a shimmering copper tone.
IMAGE
Norsk Folkemuseum, Norway
Europeana
Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner.Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner.
IMAGE
Norsk Folkemuseum, Norway
Europeana
se andre FAU med Wiborg-navn (pannotypi og albumin)se andre FAU med Wiborg-navn (pannotypi og albumin)
IMAGE
Nasjonalbiblioteket, Norway
Europeana
1 - 100 (Total Results 87872)>>