Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Bild tagen efter flygfoto över Riseberga klosterruin och Riseberga gård.Bild tagen efter flygfoto över Riseberga klosterruin och Riseberga gård.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.Dokumentation av friluftsgudstjänst vid Riseberga klosterruin.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Fjugesta. Riseberga klosterruin.
Bilden tagen för vykort.
(Bok- & Pappershandel)Fjugesta. Riseberga klosterruin. Bilden tagen för vykort. (Bok- & Pappershandel)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Fjugesta. Riseberga klosterruin.
Bilden tagen för vykort.
(Bok- & Pappershandel)Fjugesta. Riseberga klosterruin. Bilden tagen för vykort. (Bok- & Pappershandel)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Flygfoto över Riseberga klosterruin och Riseberga Herrgård.
Bilden tagen för brevkort.
Förlag: E. & M. Kjell, Bokhandel, Fjugesta.Flygfoto över Riseberga klosterruin och Riseberga Herrgård. Bilden tagen för brevkort. Förlag: E. & M. Kjell, Bokhandel, Fjugesta.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Flygfoto över Riseberga klosterruin och Riseberga Herrgård.Flygfoto över Riseberga klosterruin och Riseberga Herrgård.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Flygfoto över Riseberga klosterruin.
Bilden tagen för vykort.
Förlag: Fotocentralen, Fjugesta.Flygfoto över Riseberga klosterruin. Bilden tagen för vykort. Förlag: Fotocentralen, Fjugesta.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 10: kisthandtag med inåtböjda ändar och vulster i mitten.
Mått: l. 12,8 cm, br. 7,4 cm.
Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 10: kisthandtag med inåtböjda ändar och vulster i mitten. Mått: l. 12,8 cm, br. 7,4 cm. Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 11: bultliknande spik av järn, med runt huvud med rundad topp samt runt skaft, som nertill smalnar av till en spets med kvadratisk genomskärning. Mått: l. 20,5 cm, skaftets diameter upptill  0,8 cm.
Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 11: bultliknande spik av järn, med runt huvud med rundad topp samt runt skaft, som nertill smalnar av till en spets med kvadratisk genomskärning. Mått: l. 20,5 cm, skaftets diameter upptill 0,8 cm. Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 12: vinkelböjt plattjärn av järn.
Mått: l. 16 cm,  br. 2 cm.
Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 12: vinkelböjt plattjärn av järn. Mått: l. 16 cm, br. 2 cm. Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 13: pikliknande föremål av järn, spetsigt rektangulär nertill och utsmidd upptill till en halvrund form med en mindre hål vid ena sidan för att fästas vid ett skaft.
Mått: l. 26,5 cm,  br. 3,5 cm.
Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 13: pikliknande föremål av järn, spetsigt rektangulär nertill och utsmidd upptill till en halvrund form med en mindre hål vid ena sidan för att fästas vid ett skaft. Mått: l. 26,5 cm, br. 3,5 cm. Lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 14: kistplåt av järnbleck, oval, med rester av dekorativt formad plåt upptill och vid sidorna. Trasig.
Mått: l. 26 cm,  br. 21 cm.
Lösfynd från rasmassor inuti Munkarnas mur.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 14: kistplåt av järnbleck, oval, med rester av dekorativt formad plåt upptill och vid sidorna. Trasig. Mått: l. 26 cm, br. 21 cm. Lösfynd från rasmassor inuti Munkarnas mur. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 15: koks, 3 bitar och slagg, 3 bitar. Slaggen är av samma typ som påträffades vid södra muren och som tillvaratagits som ÖLM 38.768:1.
Mått: l. 4,5 cm,  br. 6,5 cm.
Exempel på den koks och det slagg som påträffades längst åt öster vid norra murens norra sida vid grävning av dräneringsschakt intill muren.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 15: koks, 3 bitar och slagg, 3 bitar. Slaggen är av samma typ som påträffades vid södra muren och som tillvaratagits som ÖLM 38.768:1. Mått: l. 4,5 cm, br. 6,5 cm. Exempel på den koks och det slagg som påträffades längst åt öster vid norra murens norra sida vid grävning av dräneringsschakt intill muren. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 2: 3 glasbitar, varav en mynningsbit av en glasflaska (typ pilsnerflaska). Mått: l. 5,5-7,7 cm; br. 1,5-5 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 2: 3 glasbitar, varav en mynningsbit av en glasflaska (typ pilsnerflaska). Mått: l. 5,5-7,7 cm; br. 1,5-5 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 3: 4 spikar av järn. Mått: l. 3,6-7,6 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 3: 4 spikar av järn. Mått: l. 3,6-7,6 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 4: 3 föremål av järn. A. järnten med kvadratisk genomskärning i ena änden, tillplatad i den andra änden med en spetsig böj åt ena sidan. B. tillplatad, ojämn järnten. C. järnten med rund genomskärning.
Mått: l. 14,6-20,2 cm, br. 1,6-1,9 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 4: 3 föremål av järn. A. järnten med kvadratisk genomskärning i ena änden, tillplatad i den andra änden med en spetsig böj åt ena sidan. B. tillplatad, ojämn järnten. C. järnten med rund genomskärning. Mått: l. 14,6-20,2 cm, br. 1,6-1,9 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 5: kisthandtag av järn med inåtböjda ändar och två fästbeslag.
Mått: l. 11 cm, br. 5,9 cm (själva handtaget). Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 5: kisthandtag av järn med inåtböjda ändar och två fästbeslag. Mått: l. 11 cm, br. 5,9 cm (själva handtaget). Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 6: vinkelböjd, kraftig järnten, vars ena ände är tillplatad med ett runt hål i. Mått: l. ena skänkeln 9,5 cm, den andra skänkeln (med hålet) 10 cm, diameter 2,2 cm, hålets diameter 2 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 6: vinkelböjd, kraftig järnten, vars ena ände är tillplatad med ett runt hål i. Mått: l. ena skänkeln 9,5 cm, den andra skänkeln (med hålet) 10 cm, diameter 2,2 cm, hålets diameter 2 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 7: kramla av järn, dvs en ten av järn vars båda ändar är böjda i vinkel. Denna typ av kramlor har använts för att t.ex. hålla fast trappstenarna vid varandra i en trappa. Mått: l. 20,5 cm, br. 4,8 cm, tjlk. 1-1,4 cm.
Instucken i östra muren på dess västra sida (insidan) ca 1 m upp från marken samt ca 1 m norr om det raserade murpartiet.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 7: kramla av järn, dvs en ten av järn vars båda ändar är böjda i vinkel. Denna typ av kramlor har använts för att t.ex. hålla fast trappstenarna vid varandra i en trappa. Mått: l. 20,5 cm, br. 4,8 cm, tjlk. 1-1,4 cm. Instucken i östra muren på dess västra sida (insidan) ca 1 m upp från marken samt ca 1 m norr om det raserade murpartiet. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 8: järnten, delvis spiraldriven. Mått: l. 37 cm, br. 6,8 cm, diameter järnten 0,6 cm.
Fyndplats: norra murens södra sida vid grävning av dräneringsschakt invid muren.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 8: järnten, delvis spiraldriven. Mått: l. 37 cm, br. 6,8 cm, diameter järnten 0,6 cm. Fyndplats: norra murens södra sida vid grävning av dräneringsschakt invid muren. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr. 9: 14 spikar av järn. Mått: l. 7,5 -9 cm.
Exempel på lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr. 9: 14 spikar av järn. Mått: l. 7,5 -9 cm. Exempel på lösfynd vid mark- och murarbeten vid norra murens västra ände. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8.
Föremål nr.1: bit av tegelpanna, mått: l. 6 cm; br. 5,8 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad.
Dnr: 2003.230.145
Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)Föremål påträffade vid restaureringen och konserveringen år 2006 av Munkarnas mur, Ramundeboda kloster, fornlämning nr. 8. Föremål nr.1: bit av tegelpanna, mått: l. 6 cm; br. 5,8 cm. Exempel på lösfynd från södra murens västligaste del, som var omlagd och kallmurad. Dnr: 2003.230.145 Dessa föremål har endast förtecknats och fotografats, varefter de slängts. (En del av föremålen har tagits emot av ÖLM och införlivats i museets samlingar, ÖLM 38.767:1-2, ÖLM 38.768:1-2 och ÖLM 38.769)
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Gnesta-Kalle 17 maj 1967

Dragspelsmusikern Gnesta-Kalle i mörkrandig kostym, vit skjorta och ljusrandig slips står bredvid radiomannen Carl-Uno Sjöblom klädd i ljus kostym, vit skjorta och svart slips. De håller gemensamt i en korg och befinner sig nära Riseberga klosterruin vid amfiteatern.Gnesta-Kalle 17 maj 1967 Dragspelsmusikern Gnesta-Kalle i mörkrandig kostym, vit skjorta och ljusrandig slips står bredvid radiomannen Carl-Uno Sjöblom klädd i ljus kostym, vit skjorta och svart slips. De håller gemensamt i en korg och befinner sig nära Riseberga klosterruin vid amfiteatern.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Gudhems klosterruin och kyrkan.
Nr:101.Gudhems klosterruin och kyrkan. Nr:101.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
13 augusti 1942.Riseberga klosterruin. 13 augusti 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
13 augusti 1942.Riseberga klosterruin. 13 augusti 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
13 augusti 1942.Riseberga klosterruin. 13 augusti 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
13 september 1942.Riseberga klosterruin. 13 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
14 juli 1942.Riseberga klosterruin. 14 juli 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
14 september 1943.Riseberga klosterruin. 14 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
14 september 1943.Riseberga klosterruin. 14 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
14 september 1943.Riseberga klosterruin. 14 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
14 september 1943.Riseberga klosterruin. 14 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
14 september 1943.Riseberga klosterruin. 14 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
18 juli 1939.Riseberga klosterruin. 18 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
18 juli 1939.Riseberga klosterruin. 18 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
18 juli 1939.Riseberga klosterruin. 18 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
18 juli 1939.Riseberga klosterruin. 18 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
2 juli 1942.Riseberga klosterruin. 2 juli 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
2 juli 1942.Riseberga klosterruin. 2 juli 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
2 juli 1942.Riseberga klosterruin. 2 juli 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
22 juli 1939.Riseberga klosterruin. 22 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
22 juli 1939.Riseberga klosterruin. 22 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
22 juli 1939.Riseberga klosterruin. 22 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
22 juli 1939.Riseberga klosterruin. 22 juli 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
24 september 1943.Riseberga klosterruin. 24 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
24 september 1943.Riseberga klosterruin. 24 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
24 september 1943.Riseberga klosterruin. 24 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
24 september 1943.Riseberga klosterruin. 24 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
28 september 1942.Riseberga klosterruin. 28 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
28 september 1942.Riseberga klosterruin. 28 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
28 september 1942.Riseberga klosterruin. 28 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
28 september 1942.Riseberga klosterruin. 28 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
28 september 1942.Riseberga klosterruin. 28 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
28 september 1942.Riseberga klosterruin. 28 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
28 september 1942.Riseberga klosterruin. 28 september 1942.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
29 augusti 1939.Riseberga klosterruin. 29 augusti 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
29 augusti 1939.Riseberga klosterruin. 29 augusti 1939.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
3 september 1943.Riseberga klosterruin. 3 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
30 september 1943.Riseberga klosterruin. 30 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
30 september 1943.Riseberga klosterruin. 30 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin.
30 september 1943.Riseberga klosterruin. 30 september 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin. En man.
10 augusti 1943.Riseberga klosterruin. En man. 10 augusti 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin. En man.
10 augusti 1943.Riseberga klosterruin. En man. 10 augusti 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Riseberga klosterruin. En man.
10 augusti 1943.Riseberga klosterruin. En man. 10 augusti 1943.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Utflykt till Riseberga.
10 juni 1951.Utflykt till Riseberga. 10 juni 1951.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Utflykt till Riseberga.
10 juni 1951.Utflykt till Riseberga. 10 juni 1951.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Utflykt till Riseberga.
10 juni 1951.Utflykt till Riseberga. 10 juni 1951.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Utsikt från Riseberga klosterruin.
Maj 2004.Utsikt från Riseberga klosterruin. Maj 2004.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
Utsikt från Riseberga klosterruin.
Maj 2004.Utsikt från Riseberga klosterruin. Maj 2004.
IMAGE
Örebro läns museum
Europeana
1 - 100 (Total Results 2384)>>