A magyar költészet kincsesháza

A magyar költészet kincsesházaMEK FÜLSZÖVEG ◊ CÍMLAP ◊ A magyar költészet kincsesháza ◊ TARTALOM, ELŐSZÓ ◊ Tartalom ◊ ÁBRÁNYI EMIL ◊ Hová temessetek ◊ Magyar nyelv ◊ Nincs halál ◊ Ne sértsd meg... ◊ Március tizenötödike ◊ Tizenhárom ◊ ÁBRÁNYI KORNÉL ◊ Felejtés ◊ A nő szive ◊ ADY ENDRE ◊ A föl-földobott kő ◊ Az Illés szekerén ◊ Krisztus-kereszt az erdőn ◊ Az Úr érkezése ◊ "Ádám hol vagy?" ◊ A halál rokona ◊ A halál lovai ◊ Közel a temetőhöz ◊ Egy ismerős kis fiú ◊ Haza megyek a falumba ◊ Jó Csönd-herceg előtt ◊ AMADE LÁSZLÓ BR. ◊ Dal ◊ Én angyalkám ◊ ÁNYOS PÁL ◊ Egy boldogtalan panaszai ◊ APÁTI FERENC ◊ Feddő ének ◊ ÁPRILY LAJOS ◊ Esti dal ◊ Levél ◊ Tetőn ◊ ARANY JÁNOS ◊ A gyermek és szivárvány ◊ Családi kör ◊ A walesi bárdok ◊ V. László ◊ Tetemre hívás ◊ A rab gólya ◊ Fiamnak ◊ Irószobám ◊ Néma bú ◊ Dal ◊ ARANY JÁNOS ◊ Hunok harca ◊ ARANYOSRÁKOSI SZÉKELY SÁNDOR ◊ A székelyek Erdélyben ◊ BABITS MIHÁLY ◊ Zsoltár gyermekhangra ◊ Egy perc, egy pille... ◊ Édes az otthon ◊ Petőfi koszorúi ◊ BACSÁNYI JÁNOS ◊ Szedjük életünk virágit ◊ BAJZA JÓZSEF ◊ Ébresztő ◊ Borének ◊ Sóhajtás ◊ A violához ◊ Az utas ◊ BALASSA BÁLINT ◊ Katona-ének ◊ Búcsú-ének kedveséhez ◊ Bujdosó ének ◊ Óceán mellett ◊ Búcsú-ének hazájához ◊ Tánc-nóta ◊ Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról ◊ BALÁZS BÉLA ◊ Tavasz volt ◊ BALLA IGNÁC ◊ Majd holnap! ◊ Várni... ◊ BÁN ALADÁR ◊ Jégverés után ◊ BÁRD MIKLÓS ◊ Nem én! ◊ A sír előtt ◊ Gond ◊ Isten-érzés ◊ BARÓTI SZABÓ DÁVID ◊ Egy ledőlt diófához ◊ BARTALIS JÁNOS ◊ Kereslek ◊ BARTÓK LAJOS ◊ Utazási vágy ◊ Midőn szerelmünk... ◊ Köd szürkül... ◊ A magyar ifjusághoz ◊ Tavasszal szeretnék meghalni ◊ Kárpáti emlék ◊ BATIZI ANDRÁS ◊ Az Krisztus feltámadásáról ◊ BENEDEK ELEK ◊ Fekete Nagy János, Adorjáni Balázs ◊ BENEDEK JÁNOS ◊ A szabadság-szobornál ◊ BENICZKY PÉTER ◊ Isten a hadak verője ◊ BEŐTHY ZSIGMOND ◊ Bordal ◊ Megtartatunk! ◊ BERZSENYI DÁNIEL ◊ Fohászkodás ◊ A magyarokhoz ◊ Wesselényi hamvaihoz ◊ A közelítő tél ◊ Osztályrészem ◊ Féltés ◊ A felkölt nemességhez ◊ BESSENYEI GYÖRGY ◊ Barcsay Ábrahámnak ◊ BODOR ALADÁR ◊ Erdély felé ◊ A pesti fiam ◊ IFJ. BÓKAY JÁNOS ◊ Ott... ◊ BERUTH ELEMÉR ◊ Szomorúfűz ága ◊ CSATÓ PÁL ◊ Kis Babet ◊ CSENGEY GUSZTÁV ◊ A fogoly lengyel ◊ CSEPREGHY FERENC ◊ A rovás ◊ CSIZMADIA SÁNDOR ◊ A munkás ◊ CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ◊ Alku ◊ A reményhez ◊ A tihanyi echóhoz ◊ Még egyszer Lillához ◊ Szemrehányás ◊ Megkérlelés ◊ A fogadástétel ◊ Keseredés ◊ Mért ne innánk ◊ Szegény Zsuzsi a táborozáskor ◊ CZÓBEL MINKA ◊ Megnyugvás éneke ◊ Örökre, mindörökre ◊ CZUCZOR GERGELY ◊ Hunyadi ◊ Kora házasság ◊ A boros vándor ◊ Kis leány ◊ A falusi kis leány Pesten ◊ Korteskedés ◊ DALMADY GYŐZŐ ◊ Daloló leányok ◊ Égi furulyaszó ◊ DAYKA GÁBOR ◊ Titkos bú ◊ A virtus becse ◊ DÓCZY LAJOS BR. ◊ A csók ◊ Két birálat ◊ Donna Paula ◊ DÖMÖTÖR JÁNOS ◊ Sóhaj... ◊ DUKAI TAKÁCS JUDIT ◊ Megkondultak ◊ DUTKA ÁKOS ◊ A vén pohár ◊ Haza kell mennem... ◊ EMŐD TAMÁS ◊ Bólyai ◊ ENDRŐDI SÁNDOR ◊ Dícsértessék az Úr Jézus! ◊ Kézimunka ◊ Párbeszéd ◊ Hajók találkozása ◊ A czelli búcsu ◊ Fergeteg ◊ EÖTVÖS JÓZSEF BR. ◊ Búcsú ◊ Végrendelet ◊ A megfagyott gyermek ◊ ERDÉLYI JÁNOS ◊ Könyörgés ◊ Mátyás a szántó ◊ ERDÉLYI JÓZSEF ◊ Julisnéni tücske ◊ ERDÉLYI ZOLTÁN ◊ Jer közel, édes... ◊ ERDŐS RENÉE ◊ Uram, Uram! ◊ Jer idegenbe... ◊ ERDŐSI SYLVESTER JÁNOS ◊ Az magyar népmesék ◊ FALU TAMÁS ◊ Kesztyűs ember ◊ FALUDI FERENC ◊ Forgandó szerencse ◊ Utravaló ◊ A feszülethez ◊ FARKAS IMRE ◊ A kis kadét ◊ Dal ◊ FAZEKAS MIHÁLY ◊ Esti dal ◊ FÁY ANDRÁS ◊ A művész lepke ◊ FELEKI SÁNDOR ◊ Fészek az ágyúcsőben ◊ FODOR JÓZSEF ◊ Nagy madarak ◊ FORBÁTH SÁNDOR ◊ A hold árnyéka ◊ FÜLÖP ÁRON ◊ Brekeke úr és Kurutty néne ◊ FÜST MILÁN ◊ A pásztor ◊ A szőlőműves ◊ Egy egyiptomi sírkövön ◊ GARAY JÁNOS ◊ Kelet népéhez ◊ Magyarország 1848-ban ◊ Kont ◊ A zarándok ◊ Mátyás király Gömörben ◊ GÁRDONYI GÉZA ◊ Krisztus álma ◊ Éjjel a tanyáról ◊ Levél a tanyáról ◊ Mikor a gyermek... ◊ Bölcsesség a hullámokon ◊ A lengyel határon ◊ GELEJI KATONA ISTVÁN ◊ Az öreg Graduálból ◊ GELLÉRT OSZKÁR ◊ Igérd meg kedves ◊ Tikkasztó, fojtó... ◊ A tolvaj ◊ GÓBI IMRE ◊ Imre ◊ GREGUSS ÁGOST ◊ Haladt... ◊ Az élet kertje ◊ GVADÁNYI JÓZSEF GR. ◊ Falusi nótárius budai utazásából ◊ GYERGYAI ALBERT ◊ Az "Árgirus királyfi"-ból ◊ GYÓNI GÉZA ◊ Lantos ének Przemysl megvételéről ◊ Dögmadarak ◊ Julis levele ◊ Rab magyar imája ◊ Öröme van a pacsirtának ◊ Sírvers ◊ GYÖNGYÖSI ISTVÁN ◊ A "Murányi Venus"-ból ◊ GYŐRY VILMOS ◊ A régi karszék ◊ Mese ◊ GYULAI PÁL ◊ Horátius olvasáskor ◊ Éji látogatás ◊ Hadnagy uram ◊ Margit szigetén ◊ Az Igazság és Hamisság ◊ A Szél és a Nap ◊ HARSÁNYI LAJOS ◊ A béres ◊ A magyar pap ◊ HARSÁNYI KÁLMÁN ◊ Én nem vagyok az élet tagadója ◊ Mindenek sírverse ◊ A harang... ◊ HAVAS ISTVÁN ◊ Elfelejtselek? ◊ HELTAI JENŐ ◊ Apám ◊ A vén kocsis dala ◊ Előszó egy soha el nem készülő verseskönyvhöz ◊ Asztalfiók ◊ HIADOR ◊ Kossuth ◊ HORVÁTH ÁDÁM (lásd PÁLÓCZI) ◊ IGNOTUS ◊ Ha te úgy szeretnél ◊ Szerelem ◊ Büszkeség ◊ ILOSVAI SELYMES PÉTER ◊ Az híres, neves Toldi Miklósról ◊ IMECS BÉLA ◊ Kőtörő ◊ INCZÉDI LÁSZLÓ ◊ Betegágynál ◊ Szentkép az erdőben ◊ INDALI GYULA ◊ Labdázó fiúk mellett ◊ JAKAB ÖDÖN ◊ Édes anyámnak ◊ Hazaszeretet ◊ A csalogány ◊ Hogyne szeretnélek ◊ JÁMBOR PÁL (lásd HIADOR) ◊ JESZENSZKY DANÓ (lásd TEMÉRDEK) ◊ JÉKEY ALADÁR ◊ Reggel ◊ JÓKAI MÓR ◊ Az arany és az ember ◊ Régi dal, régi dal... ◊ JUHÁSZ GYULA ◊ Testamentom ◊ Magyar idill ◊ Gyónás ◊ Kérdések ◊ KAFFKA MARGIT ◊ Katóka meghalt ◊ A játékszer ◊ Leánykérés ◊ KATA SZIDÓNIA (lásd PETRŐCZI) ◊ KATONA ISTVÁN (lásd GELEI) ◊ KARINTHY FRIGYES ◊ Martinovics ◊ KAZINCZY FERENC ◊ Berzsenyihez ◊ A szabad Erdély ◊ A német fiu ◊ KEMÉNY SIMON ◊ Percek ◊ Felhő ◊ KEMÉNY ZSIGMOND BR. ◊ Pető úrfi ◊ KERÉNYI FRIGYES ◊ Harangszónál ◊ KIS ISTVÁN (lásd SZEGEDI) ◊ KIS JÁNOS ◊ Himnusz a bölcsességhez ◊ KISFALUDY KÁROLY ◊ Budai harcjáték ◊ Rákosi szántó a török alatt ◊ Szülőföldem ◊ A barátsághoz ◊ Vég part ◊ Pipadal ◊ Alkonyi dal ◊ Mohács ◊ KISFALUDY SÁNDOR ◊ A "Kesergő Szerelem"-ből ◊ A "Boldog Szerelem"-ből ◊ Csobáncs ◊ KISS JÓZSEF ◊ Ágota kisasszony ◊ Ó, mért oly későn... ◊ Fogytán a rím... ◊ Tragédiák ◊ Simon Judit ◊ Gedővár asszonya ◊ KOHÁRY ISTVÁN GR. ◊ A mindenható atyához ◊ KOMJÁTHY JENŐ ◊ Kérdés ◊ Körfolyás ◊ Ó, jaj nekem ◊ El akarok égni ◊ Uj Józsué ◊ Menj és ne érints... ◊ KOMÓCSY JÓZSEF ◊ A harangok szava ◊ KORODA PÁL ◊ A távozóhoz ◊ KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ◊ Ének Virág Benedekről ◊ Mostan színes tintákról álmodom ◊ Én nagyon sokakat szerettem ◊ Mult este kissé ◊ KOZMA FERENC (lásd BÁRD MIKLÓS) ◊ KÖLCSEY FERENC ◊ Himnusz ◊ Zrínyi dala ◊ A szabadsághoz ◊ Rákos nymphájához ◊ Vanitatum vanitas ◊ Igyunk derűre ◊ KÖRÖSPATAKI JÁNOS ◊ A Lupuj vajdáról ◊ KRIZA JÁNOS ◊ Erdővidék az én hazám ◊ A hazatérő katona ◊ LAMPÉRTH GÉZA ◊ Nem lehet! ◊ Négy kis ezüstsarkantyú ◊ LÁNYI SAROLTA ◊ Valami halk virulást... ◊ Az anya dalol ◊ LÁNYI VIKTOR ◊ Litánia ◊ LAUKA GUSZTÁV ◊ Esti harangozáskor ◊ LENDVAI ISTVÁN ◊ A rongyosok ◊ LESZNAI ANNA ◊ Fáj a szívem ◊ Későn érkezem ◊ LÉVAY JÓZSEF ◊ Mikes ◊ Az aradi nap ◊ Látogatók ◊ A temetőn ◊ LIPCSEI ÁDÁM ◊ Hangulat ◊ LISZNYAY KÁLMÁN ◊ A Matóczky udvarában ◊ LISZTI LÁSZLÓ GR. ◊ A magyar Marsból ◊ LOSONCZY LÁSZLÓ ◊ A vén cimbalmos ◊ LŐRINCZY GYÖRGY ◊ Föl, a végekre! ◊ A sas halála ◊ MADÁCH IMRE ◊ A halál költészete ◊ MAKAI EMIL ◊ Az öreg úr ◊ A bolygó ◊ Pletykák ◊ Rab gondolat ◊ Könnyek ◊ MARCONNAY TIBOR ◊ Michelangeló: Dávid ◊ MENTOVICH FERENC ◊ A tél ◊ MÉCS LÁSZLÓ ◊ Rabszolgák énekelnek ◊ MIKLÓS JENŐ ◊ Anyácskám ◊ MOLNÁR ALBERT (lásd SZENCZI) ◊ MÓRA FERENC ◊ A föld ◊ MÓRA ISTVÁN ◊ Én már betöltém... ◊ MÓRICZ ZSIGMOND ◊ A gyermek hazamegy ◊ NADÁNYI ZOLTÁN ◊ A költő ◊ A testőr ◊ Az akácfa halála ◊ NAGY ZOLTÁN ◊ Sírirat ◊ Sötét szobában ◊ Madrigál ◊ NÓGRÁDI PAP GYULA ◊ Hegyek között ◊ A ludak ◊ OLÁH GÁBOR ◊ Hó ◊ A szörnyű lovas ◊ Babonásan süt a hold ◊ ORCZY LŐRINC BR. ◊ A bugaczi csárda ◊ PALÁGYI LAJOS ◊ Föltámadt óra ◊ Van-e még? ◊ Livia ◊ Vándorút ◊ PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM ◊ Vidulás ◊ PAP GYULA (lásd NÓGRÁDI) ◊ PAP ZOLTÁN ◊ Iszogatok, dalolgatok... ◊ PÁSZTOR ÁRPÁD ◊ Ungvár ◊ Diogénes ◊ PÉCZELI JÓZSEF ◊ Király és kapás ◊ PETERDI ANDOR ◊ Amit a kalászok beszélnek ◊ Örök élet ◊ PETŐFI SÁNDOR ◊ Nemzeti dal ◊ A hazáról ◊ Csatadal ◊ Élet vagy halál! ◊ A magyar nemes ◊ Pató Pál úr ◊ A vándor legény ◊ Anyám tyúkja ◊ Füstbe ment terv ◊ Szülőföldem ◊ Falu végén kurta kocsma ◊ A Tisza ◊ A haraghoz ◊ Az ember ◊ Ha férfi vagy, légy férfi ◊ Szeptember végén ◊ Minek nevezzelek?... ◊ Te vagy, te vagy... ◊ Ez a világ... ◊ Reszket a bokor, mert... ◊ Boldog éjjel... ◊ Temetésre szól az ének... ◊ Befordultam a konyhára... ◊ Egy gondolat bánt engemet... ◊ Az én képzeletem nem... ◊ PETŐFINÉ SZENDREY JULIA ◊ Kezd már tombolni... ◊ Ne higyj nekem... ◊ PETRI MÓR ◊ A pályabér ◊ Harangszó ◊ PETRŐCZI KATA SZIDÓNIA ◊ Sebes árvizeknek ◊ PÓSA LAJOS ◊ Mi a haza? ◊ A márciusi ifjuság ◊ Dal a hazáról ◊ Kis kunyhóba vágyom... ◊ Magyar vagyok ◊ RÁDAI PÁL GR. ◊ Az Atyaisten dicsérete ◊ RÁDAY GEDEON GR. ◊ Víz, szél, becsület ◊ RADÓ ANTAL ◊ Kerekes Márton ◊ Sovány vigasz ◊ Kivándorló hajó ◊ RAJNIS JÓZSEF ◊ Mózes éneke ◊ RÁKOSI JENŐ ◊ Judit és Holofernes ◊ RÉDEY TIVADAR ◊ Tragikus táj ◊ REICHARD PIROSKA ◊ Nyári éj ◊ REMENYIK SÁNDOR ◊ Az ige ◊ Azok a kis létrák ◊ Amíg a nagy kúrián átmegyek... ◊ RÉVAI MIKLÓS ◊ A kikeletről ◊ REVICZKY GYULA ◊ Isten ◊ Imakönyvem ◊ A csavargó ◊ Számlálgatom... ◊ Szeretlek-é? ◊ Mikor még sírni tudtam ◊ Beteg vagyok... ◊ Pán halála ◊ RIMAY JÁNOS ◊ Reménységem... ◊ ROZVÁNYI VILMOS ◊ Örök rithmus ◊ RUDNYÁNSZKY GYULA ◊ Fut az idő... ◊ Ketten vagyunk... ◊ Te türelem, te jóság... ◊ Tele van a kert virággal... ◊ Isten áldása ◊ SAJÓ SÁNDOR ◊ Magyarország ◊ Szeretnék még egy nyarat érni ◊ Dal a messze bércoromról ◊ SÁRKÖZY GYÖRGY ◊ Hess, te fehér galamb! ◊ SÁROSY GYULA ◊ Születésem napján ◊ A huszár ◊ SÍK SÁNDOR ◊ A fészekről ◊ Gyermek az utcán ◊ SOMLYÓ ZOLTÁN ◊ Gyengeség panasza ◊ Seprő ◊ Boszorkányos éj ◊ SYLVESTER JÁNOS (lásd ERDŐSI) ◊ SZABÓ DÁVID (lásd BARÓTI) ◊ SZABÓ ENDRE ◊ Nehéz óra ◊ Agglegény-nóta ◊ Karácsonykor ◊ SZABÓ LÁSZLÓ (lásd SZENTJÓBI) ◊ SZABÓ LŐRINC ◊ Szénásszekér ment át a városon ◊ SZABOLCSKA MIHÁLY ◊ Hortobágyon ◊ A Grand Caféban ◊ Leányok ◊ A hazaszeretetről ◊ SZALAY FRUZINA ◊ Altató ◊ A legédesebb ◊ Tűnő napok ◊ SZATHMÁRY ISTVÁN ◊ Mi nem feledhetünk ◊ SZÁSZ KÁROLY ◊ Angyal és ördög ◊ Hazámhoz ◊ Fülemile-dal ◊ SZÁVAY GYULA ◊ Üzenet ◊ A szív ◊ Hogy megcsókoltam Jucikát ◊ SZEGEDI ISTVÁN ◊ Vidék ◊ SZEGEDI KIS ISTVÁN ◊ A magyarok siralmas éneke ◊ SZÉKÁCS JÓZSEF ◊ Esti imádság ◊ SZÉKELY SÁNDOR (lásd ARANYOSRÁKOSI) ◊ SZELESTEY LÁSZLÓ ◊ Balatonon jár a hajó... ◊ Ketten ültek... ◊ SZEMERE BERTALAN ◊ A számkivetett ◊ SZEMERE MIKLÓS ◊ Bordal ◊ A falu bolondja ◊ Másnak is volt... ◊ Bölcsődal ◊ SZEMERE PÁL ◊ Emlékezet ◊ SZENCZI MOLNÁR ALBERT ◊ XXVII. zsoltár ◊ SZENDREY JULIA (lásd PETŐFINÉ) ◊ SZENTESSY GYULA ◊ Pusztán ◊ Nem az idők... ◊ SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ ◊ Az együgyű paraszt ◊ SZÉP ERNŐ ◊ Imádság ◊ A falu éjszakája ◊ Homlokom lassan leáldoz ◊ SZIGLIGETI EDE ◊ A furulyácska ◊ SZILÁGYI GÉZA ◊ Egy szó ◊ TAKÁCS JUDIT (lásd DUKAI) ◊ TELEKES BÉLA ◊ Otthon ◊ Születnek olykor... ◊ A Golgotán... ◊ TEMÉRDEK ◊ Borongás ◊ THALY KÁLMÁN ◊ Árpád apánk ◊ Jaj de búsan harangoznak ◊ TINÓDI SEBESTYÉN ◊ Budai Ali basa históriája ◊ TISZA DOMOKOS ◊ A tél királya ◊ TOLNAI LÁSZLÓ ◊ Kelj fel és járj! ◊ TOMPA MIHÁLY ◊ A madár fiaihoz ◊ A gólyához ◊ Ikarus ◊ Panaszkodjam talán... ◊ Őszi tájnak... ◊ Télen, nyáron... ◊ Levél egy kibujdosott barátom után ◊ TORKOS LÁSZLÓ ◊ Áldott kezek ◊ TÓTH ÁRPÁD ◊ Fénylő buzaföldek között ◊ Jól van ez így ◊ Kora márciusi napsugár ◊ TÓTH EDE ◊ Húzzad, húzzad... ◊ TÓTH ENDRE ◊ Három madár ◊ TÓTH KÁLMÁN ◊ Előre! ◊ Szilágyi Erzsébet ◊ Nem, nem... ◊ Fütyül a szél ◊ Kik voltak a honvédek? ◊ A halál ◊ TURCSÁNYI ELEK ◊ Egy csillagot kezembe vettem ◊ De profundis ◊ Január ◊ UDVARDY GÉZA ◊ Szabadban ◊ UJJFALVI KRISZTINA ◊ Ez az élet... ◊ VACHOTT SÁNDOR ◊ Gyermek álmai ◊ György úr halálakor ◊ Sóhaj ◊ VAJDA JÁNOS ◊ A virrasztók ◊ A gyilkos ◊ Az üstökös ◊ Tömlöctartó lehetett... ◊ Liszt Ferenchez ◊ Nádas tavon ◊ Utolsó dal, Ginához ◊ Légy vídám... ◊ Vasúton ◊ VARGHA GYULA ◊ A halál hídjánál ◊ Szülőim sírjánál ◊ Nyári dél ◊ Élnem kell ◊ VÁRADY ANTAL ◊ Az utolsó sor ◊ A strassburgi harangok ◊ Nyári csárda ◊ A csillagok rólad beszélnek ◊ VÁRNAI ZSENI ◊ ...Beh szép ◊ VÁSÁRHELYI ANDRÁS ◊ Ének a szűz Máriához ◊ VEIGELSBERG HUGÓ (lásd IGNOTUS) ◊ VERSEGHY FERENC ◊ Lilla ◊ Klárika ◊ VÉRTESSY GYULA ◊ Eltört játékszer ◊ VIDA JÓZSEF ◊ Bő szüret ◊ VIRÁG BENEDEK ◊ Bátorítás ◊ Lantomhoz ◊ Baróti Szabó Dávidhoz ◊ Ajándék ◊ Egy kis vigasztalás ◊ Auróra ◊ Az örömhöz ◊ A kalitkába zárt madárról ◊ A poéta és a múzsa ◊ Duna és kis folyó ◊ VITKOVICS MIHÁLY ◊ Bácsi szekeresek ◊ VÖRÖSMARTY MIHÁLY ◊ Szózat ◊ A vén cigány ◊ Szép Ilonka ◊ Fóti dal ◊ Liszt Ferenchez ◊ A búvár Kund ◊ A merengőhöz ◊ A szegény asszony könyve ◊ Kis gyermek halálára ◊ Petike ◊ Haj, száj, szem ◊ Magyarország címere ◊ ZALÁR JÓZSEF ◊ Samil hazája ◊ ZEMPLÉNI ÁRPÁD ◊ Isten kardja ◊ Nimród fiaihoz ◊ Szeben alatt ◊ Végig az országon ◊ Kis virág ◊ Dalok ◊ ZILAHY LAJOS ◊ A régi ház küszöbén ◊ Katonatemetés ◊ ZRINYI MIKLÓS GR. ◊ A "Zrinyiász"-ból ◊ ZSOLT BÉLA ◊ Amíg a tenger alszik ◊ A fekete vitorla ◊ Előszó ◊ Néhány szóban vázolni kívánom azokat a szempontokat, melyeket anthológiám ◊ szerkesztésénél figyelembe vettem. ◊ A kiválasztott verseknek mintegy a felét - vonatkozik ez különösen régebbi ◊ költőink verseire - Endrődi Sándor páratlan gonddal és szakértelemmel ◊ szerkesztett anthológiáiból merítettem. Ezt az értékes, gazdag anyagot ◊ legjobb lelkiismeretem szerint megrostáltam és egyben felfrissítettem, ◊ mivel az Endrődi anthológiák megjelenése óta elmúlt huszonöt esztendő ◊ nem egy változást hozott költőink értékelésében. Természetesen ez utolsó ◊ huszonöt év költői termésének szine-javát is felvettem gyűjteményembe, ◊ azzal a céllal, hogy ifjúságunk lehetőleg hű képet alkothasson magának ◊ mai költészetünkről. ◊ Az új anyag kiválasztásánál csupán két szempont vezetett: a művészi és a ◊ hazafias szempont. Igyekeztem a legteljesebb objektivitással felülemelkedni ◊ minden kicsinyes elfogultságon. Hiszem, hogy lelkes ifjúságunk szívéhez - ◊ a különböző költői irányokra való tekintet nélkül - egyformán utat talál ◊ minden költő, aki magyar nyelven és magyar lélekkel ír. A magyar szó a ◊ legerősebb fegyverünk, s a magyar kultúra erejét bizonyító minden költő ◊ nemzeti értékünk kincséhez tartozik, s ma minden igaz értékünket ◊ százszorosan meg kell becsülni, Gyűjteményem majdnem minden egyes ◊ darabjából kicsendül az a meghatott nemes érzés, melyet e három szó ◊ rejt magában: Isten, Ember és Haza. ◊ Mondanom sem kell, hogy anthológiám felöleli elszakított területeink jeles ◊ költőinek műveit is; ők, a mi édes testvéreink, Erdély és a Kárpátok ◊ magyarszívű dalnokai, ők állnak ma az első sorban, hogy a szó világító ◊ erejével, mint fáklyahordozók, fényt vessenek jövőnkbe. ◊ Az egyes verseket úgy igyekeztem kiválasztani, hogy azok élesen ◊ megvilágítsák a költő egyéniségét. Aránylag nagyobb helyet adtam azoknak ◊ a nemrég elhunyt költőknek, akiket még kevéssé ismer ifjúságunk. A műfaj ◊ szerinti beosztás helyett helyesebbnek véltem a kronologikus sorrendet ◊ követni; így áttekinthetőbb a munka, szembeszökőbb költészetünk evolúciója ◊ s néhány markáns egyéniségű költőnk hatása a következő költői nemzedékre. ◊ Végül köszönetet mondok költőtársaimnak, akik mind, kivétel nélkül, a ◊ legnagyobb előzékenységgel bocsátották rendelkezésemre műveiket. ◊ Budapest, 1927. szeptember 26-án. ◊ ifj. Bókay János

CountryHungary
CollectionNational Széchényi Library
Year2010-12-06, 2011-06-09, 2011-10-20
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/portal/record/92006/BibliographicRe...
Web Pagehttp://mek.oszk.hu/07300/07335...
Subject Termsmagyar irodalom, 20. sz.
ProviderThe European Library