Berger kirke

Berger kirke"En Kirke paa Gaarden Bergers Grund"
Berger kirke ble innviet 7. juni 1895. Kirken, som er en langkirke, ble bekostet av fabrikkeier Jürg Jebsen og ble bygget i løpet av ett år.

Arkitekt var Schak August Steenberg Bull (1858-1956). Han hadde tidligere bl.a. tegnet Troldhaugen for sin fetter Edvard Grieg.
Byggmester Johnsen fra Eidsvoll, som også hadde bygd Holmsbu kirke, fikk i oppdrag å bygge Berger kirke. 
Det var ikke uvanlig at en kirke ble bygget av en privatmann eller bedrift på denne tiden, og Jürg Jebsen fikk også bygget Ytre Arna Kirke etter tegninger fra Berger kirke.
Et omfattende restaureringsarbeid ble foretatt i perioden mai 1948 - september 1949 i forbindelse med at en ny altertavle skulle settes inn. Ombygningen ble foretatt etter tegninger av arkitekt Arnstein Arneberg.
Altertavlen er malt av professor Axel Julius Revold (1887-1962). Det er utført i tre felter. På feltet til venstre: Jesu fristelse. På feltet til høyre: Jesus bærer sitt kors. På hovedfeltet i midten: Jesu oppstandelse.
Orgel i kirken ble bygget i 1895 av orgelfirma Olsen og Jørgensen. Det ble restaurert i 1982.
I juni 1967 meddelte Jens J. Jebsen & Co. A/S og dir. Jens J. Jebsen jr. at de hadde besluttet å overdra Berger kirke og kirkegården vederlagsfritt til Svelvik kommune. Tilbudet ble akseptert av et enstemmig kommunestyre oktober samme år. Vedtaket ble senere godkjent av Kommunaldepartementet og Tunsberg Stiftsdireksjon, og den formelle overrekkelsen skjedde 8. februar 1970.

CreatorHarald L. Hansen (Search Europeana for this person)
CountryNorway
CollectionBerger Museumsforening
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Location
Other objects in the vicinity
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_6325...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/011085443640...
ProviderArts Council Norway