Lietuvos prezidentas Antanas Smetona jodinėja Palangos paplūdimyje

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona jodinėja Palangos paplūdimyjeLietuvos prezidento Antano Smetonos, jodinėjančio Palangos paplūdimyje, nuotrauka. Kairiajame nuotraukos kampe matyti kitas raitelis. Tai vyriausios Šlapelių dukros Laimutės vyras Kazimieras Graužinis, tuometinis (1929-1932 m.) prezidento Antano Smetonos sekretorius, vėliau tapęs Lietuvos laikinuoju reikalų patikėtiniu prie Šv. Sosto, dar vėliau Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Pietų Amerikai. Glaudūs ryšiai su Antanu Smetona sieja ir Jurgį Šlapelį. Jie kartu mokėsi Mintaujos gimnazijoje, kur abudu 1896 m. atsisakė rusiškai melstis prieš pamokas, už ką buvo pašalinti iš gimnazijos. Jurgiui Šlapeliui teko su Antanu Smetona dirbti leidžiant „visuomenės, literatūros ir politikos“ laikraštį „Viltis“, kartu mokytojauti Vytauto Didžiojo gimnazijoje, būti Lietuvių mokslo draugijos komiteto nariais.

CountryLithuania
CollectionMarijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus / Marija and Jurgis Šlapeliai House Museum
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2021802/LIMIS_145367274...
Web Pagehttp://www.epaveldas.lt/recordDescription/MJSNM/LIMIS-145367...
Subject TermsHistory
ProviderLT-Aggregator Service National Library of Lithuania