Explore your Results

ThumbnailTitle
Glas und fenster : ihr wesen, ihre geschichte und ihre bedeutung in der gegenwartGlas und fenster : ihr wesen, ihre geschichte und ihre bedeutung in der gegenwart
TEXT
Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej, 2013, R. 21, Nr 8 (Listopad)Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej, 2013, R. 21, Nr 8 (Listopad)
TEXT
Gazeta AMG, 2012, R. 22, nr 10Gazeta AMG, 2012, R. 22, nr 10
TEXT
Gazeta AMG, 2001, R. 23, nr 7Gazeta AMG, 2001, R. 23, nr 7
TEXT
Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 6Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 6
TEXT
Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 5Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 5
TEXT
Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 4Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 4
TEXT
Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 1Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 1
TEXT
Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 2Gazeta AMG, 2013, R. 23, nr 2
TEXT
Zespoły depresyjne w padaczce : rozpowszechnienie i obraz psychopatologicznyZespoły depresyjne w padaczce : rozpowszechnienie i obraz psychopatologiczny
TEXT
Wpływ pre-β HDL A-II na metabolizm VLDLWpływ pre-β HDL A-II na metabolizm VLDL
TEXT
Korzyści i ryzyko stosowania ludzkiego rekombinowanego hormonu wzrostu u pacjentek z rozpoznaniem zespołu TurneraKorzyści i ryzyko stosowania ludzkiego rekombinowanego hormonu wzrostu u pacjentek z rozpoznaniem zespołu Turnera
TEXT
Wpływ suplementacji żywieniowej na przygotowanie pacjenta do zabiegu u chorych bez klinicznych cech niedożywienia - badanie prospektywne randomizowaneWpływ suplementacji żywieniowej na przygotowanie pacjenta do zabiegu u chorych bez klinicznych cech niedożywienia - badanie prospektywne randomizowane
TEXT
Rehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatoraRehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora
TEXT
Wpływ leczenia hipolipemizującego rosuwastatyną na dystans chodzenia u pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem tętnic kończyn dolnychWpływ leczenia hipolipemizującego rosuwastatyną na dystans chodzenia u pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem tętnic kończyn dolnych
TEXT
Rola polimorfizmu rs944289 w predyspozycji do raka brodawkowatego tarczycyRola polimorfizmu rs944289 w predyspozycji do raka brodawkowatego tarczycy
TEXT
Synteza pochodnych heteroaryloimidazolidyn-2-onu oraz ich kompleksów z miedzią (II)Synteza pochodnych heteroaryloimidazolidyn-2-onu oraz ich kompleksów z miedzią (II)
TEXT
Wpływ zwężenia górnych dróg oddechowych na budowę twarzowej części czaszki oraz występowanie wad zgryzu u pacjentów kwalifikowanych do leczenia ortodontycznegoWpływ zwężenia górnych dróg oddechowych na budowę twarzowej części czaszki oraz występowanie wad zgryzu u pacjentów kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego
TEXT
Ocena wybranych struktur kostnych twarzowej części czaszki i warunków zgryzowych u pacjentów z rozszczepem podniebienia wtórnego leczonych chirurgicznie we wczesnym dzieciństwieOcena wybranych struktur kostnych twarzowej części czaszki i warunków zgryzowych u pacjentów z rozszczepem podniebienia wtórnego leczonych chirurgicznie we wczesnym dzieciństwie
TEXT
HCV i interferon alfa jako czynniki indukujące patologię gruczołu tarczowego. Ocena prospektywna wybranych parametrów hormonalnych, immunologicznych i ultrasonograficznychHCV i interferon alfa jako czynniki indukujące patologię gruczołu tarczowego. Ocena prospektywna wybranych parametrów hormonalnych, immunologicznych i ultrasonograficznych
TEXT
Pismo PG : pismo pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, 1998, R. 6, nr 5 (Maj)Pismo PG : pismo pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, 1998, R. 6, nr 5 (Maj)
TEXT
ThorwaldsenThorwaldsen
TEXT
Innenräume deutscher vergangenheit aus Schlössern und Burgen Klöstern/Bürgerbauten und BauernhäusernInnenräume deutscher vergangenheit aus Schlössern und Burgen Klöstern/Bürgerbauten und Bauernhäusern
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, supl. 4 : Miejsce chirurgii laparoskopowej w leczeniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego = Role of laparoscopic surgery in the management of the acute appendicitis / Wojciech MakarewiczAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, supl. 4 : Miejsce chirurgii laparoskopowej w leczeniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego = Role of laparoscopic surgery in the management of the acute appendicitis / Wojciech Makarewicz
TEXT
Ocena wpływu zaburzeń tolerancji glukozy w ciąży na przebieg ciąży i stan noworodków w materiale Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoOcena wpływu zaburzeń tolerancji glukozy w ciąży na przebieg ciąży i stan noworodków w materiale Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t.43, supl. 2 : Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci leczonych z powodu schorzeń rozrostowych układu krwiotwórczego i ciężkiej anemii aplastycznej - nowe aspekty diagnostyki i terapii = Invasive fungal infections in children with hematological proliferative diseases and severe aplastic anemia - new aspects of diagnostics and therapy / Ninela Irga-JaworskaAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t.43, supl. 2 : Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci leczonych z powodu schorzeń rozrostowych układu krwiotwórczego i ciężkiej anemii aplastycznej - nowe aspekty diagnostyki i terapii = Invasive fungal infections in children with hematological proliferative diseases and severe aplastic anemia - new aspects of diagnostics and therapy / Ninela Irga-Jaworska
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2012, t. 42, supl. 5 : Analiza kliniczna fenotypu i poradnictwo genetyczne w zespole Cornelii de Lang = Clinical phenotype analysis and genetic counseling in Cornelia de Lange SyndromeAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2012, t. 42, supl. 5 : Analiza kliniczna fenotypu i poradnictwo genetyczne w zespole Cornelii de Lang = Clinical phenotype analysis and genetic counseling in Cornelia de Lange Syndrome
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, sup 1 : Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych powyżej osiemdziesiątego roku życia : porównanie techniki on-pump i off-pump metodą meta-analizy z włączeniem materiału własnego = Coronary artery bypass grafting in octogenarians : comparison of on-pump and off-pump technique with use of meta-analysis with inclusion of own materialAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, sup 1 : Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych powyżej osiemdziesiątego roku życia : porównanie techniki on-pump i off-pump metodą meta-analizy z włączeniem materiału własnego = Coronary artery bypass grafting in octogenarians : comparison of "on-pump" and "off-pump" technique with use of meta-analysis with inclusion of own material
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, supl. 3 : Epidemiologia i chorobotwórczość pałeczek Salmonella Enteritidis oraz serowarów Salmonella izolowanych w Polsce po raz pierwszy = Epidemiology and pathogenicity of Salmonella Enteritidis and Salmonella serovars first isolated in PolandAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, supl. 3 : Epidemiologia i chorobotwórczość pałeczek Salmonella Enteritidis oraz serowarów Salmonella izolowanych w Polsce po raz pierwszy = Epidemiology and pathogenicity of Salmonella Enteritidis and Salmonella serovars first isolated in Poland
TEXT
Powstawanie cząstek LpE o ruchliwości elektroforetycznej gamma podczas interakcji pomiędzy VLDL i liposomami lecytynowymiPowstawanie cząstek LpE o ruchliwości elektroforetycznej gamma podczas interakcji pomiędzy VLDL i liposomami lecytynowymi
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, supl. 6 : Ocena sztywności naczyń tętniczych oraz centralnego i obwodowego ciśnienia tętniczego u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu = Evaluation of arterial stiffness and central and peripheral blood pressure in patients with acute ischemic strokeAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2013, t. 43, supl. 6 : Ocena sztywności naczyń tętniczych oraz centralnego i obwodowego ciśnienia tętniczego u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu = Evaluation of arterial stiffness and central and peripheral blood pressure in patients with acute ischemic stroke
TEXT
Ocena wpływu kompleksowego programu rehabilitacji na wydolność fizyczną pacjentów w odległym okresie po chirurgicznej korekcji wrodzonych wad sercaOcena wpływu kompleksowego programu rehabilitacji na wydolność fizyczną pacjentów w odległym okresie po chirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca
TEXT
Współdziałanie czynników neuroprotekcyjnych w ekscytotoksycznych uszkodzeniach komórek cholinergicznychWspółdziałanie czynników neuroprotekcyjnych w ekscytotoksycznych uszkodzeniach komórek cholinergicznych
TEXT
Rola układu współczulnego w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego i przewlekłej choroby nerek - wybrane aspekty patofizjologiczne i terapeutyczneRola układu współczulnego w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego i przewlekłej choroby nerek - wybrane aspekty patofizjologiczne i terapeutyczne
TEXT
Użyteczność ilościowej oceny czucia wibracji i temperatury w diagnostyce powikłań neuropatycznych u chorych na cukrzycę typu 1Użyteczność ilościowej oceny czucia wibracji i temperatury w diagnostyce powikłań neuropatycznych u chorych na cukrzycę typu 1
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2012, supl. 9: Czynnościowa ocena mikrokrążenia obwodowego za pomocą kapilaroskopii i testu infuzji L-argininy a występowanie angiopatii u chorych na cukrzycę typu 1 = Functional assessment of peripheral microcirculation with use of capillaroscopy and L-arginine infusion and angiopathy presence in patients with type 1 diabetes mellitusAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2012, supl. 9: Czynnościowa ocena mikrokrążenia obwodowego za pomocą kapilaroskopii i testu infuzji L-argininy a występowanie angiopatii u chorych na cukrzycę typu 1 = Functional assessment of peripheral microcirculation with use of capillaroscopy and L-arginine infusion and angiopathy presence in patients with type 1 diabetes mellitus
TEXT
Ocena skuteczności mirtazapiny oraz zmian funkcjonowania układu wegetatywnego w leczeniu bezsenności pierwotnejOcena skuteczności mirtazapiny oraz zmian funkcjonowania układu wegetatywnego w leczeniu bezsenności pierwotnej
TEXT
Czynniki rokownicze u chorych ze schorzeniami rozrostowymi układu krwiotwórczego leczonych w latach 1994-2010 w Klinice Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego = Prognostic factors in patients with haematological malignancies hospitalised in the Departament of Anaesthesiology and Intensive Therapy of Medical University of Gdansk between 1995-2010Czynniki rokownicze u chorych ze schorzeniami rozrostowymi układu krwiotwórczego leczonych w latach 1994-2010 w Klinice Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego = Prognostic factors in patients with haematological malignancies hospitalised in the Departament of Anaesthesiology and Intensive Therapy of Medical University of Gdansk between 1995-2010
TEXT
Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2012, supl. 6: Występowanie nowotworów złośliwych o różnych lokalizacjach narządowych w rodzinach z dziedziczną i rodzinną postacią raków piersi i jajnika = Occurrence of various cancer sites in families with hereditaty and familial forms of breast and ovarian cancersAnnales Academiae Medicae Gedanensis, 2012, supl. 6: Występowanie nowotworów złośliwych o różnych lokalizacjach narządowych w rodzinach z dziedziczną i rodzinną postacią raków piersi i jajnika = Occurrence of various cancer sites in families with hereditaty and familial forms of breast and ovarian cancers
TEXT
Poczucie koherencji a wybór stylu zarządzania wśród pielęgniarskiej kadry kierowniczejPoczucie koherencji a wybór stylu zarządzania wśród pielęgniarskiej kadry kierowniczej
TEXT
Mikroskopia bezpośrednia jamy ustnej z wykorzystaniem autofluorescencji błony śluzowej w stanach prawidłowych i potencjalnie złośliwychMikroskopia bezpośrednia jamy ustnej z wykorzystaniem autofluorescencji błony śluzowej w stanach prawidłowych i potencjalnie złośliwych
TEXT
Impact of hydrogen peroxide and peracids on enzymatic activity of protein tyrosine phosphatase CD45Impact of hydrogen peroxide and peracids on enzymatic activity of protein tyrosine phosphatase CD45
TEXT
Optymalizacja leczenia nerkozastępczego przy pomocy przeszczepiania nerekOptymalizacja leczenia nerkozastępczego przy pomocy przeszczepiania nerek
TEXT
Ocena narażenia na dym tytoniowy ciężarnych z małych miast i wsiOcena narażenia na dym tytoniowy ciężarnych z małych miast i wsi
TEXT
Ocena zdolności do proliferacji i śmierci komórek nabłonka jamy ustnej u osób niepalących i palących tytońOcena zdolności do proliferacji i śmierci komórek nabłonka jamy ustnej u osób niepalących i palących tytoń
TEXT
Polimorfizm w genie DSPP w populacji osób nie prezentujących fenotypu Dentinogenesis Imperfecta typu II i/lub III oraz dysplazji zębinyPolimorfizm w genie DSPP w populacji osób nie prezentujących fenotypu Dentinogenesis Imperfecta typu II i/lub III oraz dysplazji zębiny
TEXT
Profilaktyka oraz pierwsza pomoc w urazowych uszkodzeniach zębów - ocena stanu wiedzy i potrzeb edukacji bokserów oraz ich trenerówProfilaktyka oraz pierwsza pomoc w urazowych uszkodzeniach zębów - ocena stanu wiedzy i potrzeb edukacji bokserów oraz ich trenerów
TEXT
Analiza zmian morfologii twarzowej części czaszki oraz warunków zgryzowych pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznegoAnaliza zmian morfologii twarzowej części czaszki oraz warunków zgryzowych pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego
TEXT
Uszkodzenie nerek u dzieci i młodych dorosłych po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowymUszkodzenie nerek u dzieci i młodych dorosłych po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym
TEXT
Wieloośrodkowa analiza wyników leczenia raka błony śluzowej trzonu macicyWieloośrodkowa analiza wyników leczenia raka błony śluzowej trzonu macicy
TEXT
Interakcje fluorków z wybranymi składnikami diety i farmakoterapeutykami - rola stresu oksydacyjnegoInterakcje fluorków z wybranymi składnikami diety i farmakoterapeutykami - rola stresu oksydacyjnego
TEXT
Najlepsze dyplomy 2011 Akademii Sztuk PięknychNajlepsze dyplomy 2011 Akademii Sztuk Pięknych
TEXT
Najlepsze dyplomy 2012 Akademii Sztuk PięknychNajlepsze dyplomy 2012 Akademii Sztuk Pięknych
TEXT
Pomorze sztuki.Pomorze sztuki.
TEXT
Specyficzny metabolizm i wpływ na aktywność receptora jądrowego PXR, jako nowy element mechanizmu działania przecinowotworowych pochodnych akrydynySpecyficzny metabolizm i wpływ na aktywność receptora jądrowego PXR, jako nowy element mechanizmu działania przecinowotworowych pochodnych akrydyny
TEXT
Badanie właściwości transmisyjnych kanału hydroakustycznego dla zastosowania w komunikacji cyfrowejBadanie właściwości transmisyjnych kanału hydroakustycznego dla zastosowania w komunikacji cyfrowej
TEXT
Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej Politechniki Gdańskiej, 2013, Nr 4/5 (Kwiecień/Maj)Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej Politechniki Gdańskiej, 2013, Nr 4/5 (Kwiecień/Maj)
TEXT
Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej Politechniki Gdańskiej, 2013, Nr 3 (Marzec)Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej Politechniki Gdańskiej, 2013, Nr 3 (Marzec)
TEXT
Wpływ sposobu preparatyki próbek i techniki pomiaru na sygnały EPR generowane w tkance kostnej przez promieniowanie jonizująceWpływ sposobu preparatyki próbek i techniki pomiaru na sygnały EPR generowane w tkance kostnej przez promieniowanie jonizujące
TEXT
Ocena odległych wyników leczenia wrodzonego zwężenia zastawki pnia tętnicy płucnej metodą walwuloplastyki balonowej w oparciu o materiał własnyOcena odległych wyników leczenia wrodzonego zwężenia zastawki pnia tętnicy płucnej metodą walwuloplastyki balonowej w oparciu o materiał własny
TEXT
Zastosowanie Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii (SOCT) do oceny siatkówki u pacjentów przed i po operacji witrektomii tylnej wykonywanej z powodu odwarstwienia siatkówki okaZastosowanie Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii (SOCT) do oceny siatkówki u pacjentów przed i po operacji witrektomii tylnej wykonywanej z powodu odwarstwienia siatkówki oka
TEXT
Analiza parametrów biochemicznych zawartości ograniczonej martwicy trzustki oraz surowicy u chorych po przebytym ostrym rzucie zapalenia trzustkiAnaliza parametrów biochemicznych zawartości ograniczonej martwicy trzustki oraz surowicy u chorych po przebytym ostrym rzucie zapalenia trzustki
TEXT
Ocena warunków anatomicznych twarzowej części czaszki oraz zmian wewnątrzustnych u pacjentów z całkowitymi obustronnymi rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego przed wdrożeniem leczenia ortodontycznegoOcena warunków anatomicznych twarzowej części czaszki oraz zmian wewnątrzustnych u pacjentów z całkowitymi obustronnymi rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego przed wdrożeniem leczenia ortodontycznego
TEXT
Selected problems of stability of steel structuresSelected problems of stability of steel structures
TEXT
Statyka i analiza wrażliwości rusztów zbudowanych z prętów cienkościennych : analiza teoretyczna i badania doświadczalneStatyka i analiza wrażliwości rusztów zbudowanych z prętów cienkościennych : analiza teoretyczna i badania doświadczalne
TEXT
Passive aerodynamic control of wind induced instabilities in long span bridgesPassive aerodynamic control of wind induced instabilities in long span bridges
TEXT
Ocena stanu odżywienia, jako czynnika potencjalnie monitorującego przebieg kliniczny mukowiscydozy u dzieci - badanie prospektywneOcena stanu odżywienia, jako czynnika potencjalnie monitorującego przebieg kliniczny mukowiscydozy u dzieci - badanie prospektywne
TEXT
Gdańsk Wrzeszc, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 fasadaGdańsk Wrzeszc, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 fasada
IMAGE
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14 fasadaGdańsk Wrzeszcz, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14 fasada
IMAGE
Podawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomiiPodawanie leku bevacizumab pacjentom z retinopatią cukrzycową proliferacyjną przed planowanym zabiegiem witrektomii
TEXT
Analiza stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznieAnaliza stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie
TEXT
Synteza sformułowania nieliniowej mechaniki powłok podlegających skończonym obrotom w ujęciu MESSynteza sformułowania nieliniowej mechaniki powłok podlegających skończonym obrotom w ujęciu MES
TEXT
Guided wave propagation in structures : modelling, experimental studies and application to damage detectionGuided wave propagation in structures : modelling, experimental studies and application to damage detection
TEXT
Modal diagnostics of civil engineering structuresModal diagnostics of civil engineering structures
TEXT
Możliwość wykorzystania ultrasonograficznego pomiaru średnicy nerwu wzrokowego u dzieci ze schorzeniami hematoonkologicznymi jako badania przesiewowego i jego znaczenie kliniczneMożliwość wykorzystania ultrasonograficznego pomiaru średnicy nerwu wzrokowego u dzieci ze schorzeniami hematoonkologicznymi jako badania przesiewowego i jego znaczenie kliniczne
TEXT
Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktówInformacje rynkowe w rozwoju nowych produktów
TEXT
Application of wavelet analysis in damage detection and localizationApplication of wavelet analysis in damage detection and localization
TEXT
Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej, 2015, R. 22, Nr 8 (Listopad)Pismo PG : Forum Społeczności Akademickiej, 2015, R. 22, Nr 8 (Listopad)
TEXT
Optyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszającychOptyka nieuporządkowanych ośrodków silnie rozpraszających
TEXT
Znaczenie ekspresji wybranych markerów hipoksji i indeksu proliferacyjnego Ki-67 u dzieci z mięsakami tkanek miękkich w ocenie aktywności choroby i prognozowaniu jej przebieguZnaczenie ekspresji wybranych markerów hipoksji i indeksu proliferacyjnego Ki-67 u dzieci z mięsakami tkanek miękkich w ocenie aktywności choroby i prognozowaniu jej przebiegu
TEXT
Nieprawidłowości masy ciała i zaburzenia lipidowe a czynniki psychospołeczne u młodzieży gimnazjalnejNieprawidłowości masy ciała i zaburzenia lipidowe a czynniki psychospołeczne u młodzieży gimnazjalnej
TEXT
Analiza zapotrzebowania na leczenie onkologiczne w raku piersi i najczęstszych nowotworach ginekologicznych na terenie województwa pomorskiegoAnaliza zapotrzebowania na leczenie onkologiczne w raku piersi i najczęstszych nowotworach ginekologicznych na terenie województwa pomorskiego
TEXT
Ocena wczesnych i późnych powikłań po przezskórnym założeniu cewników tunelizowanych do hemodializyOcena wczesnych i późnych powikłań po przezskórnym założeniu cewników tunelizowanych do hemodializy
TEXT
Wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę wybranych funkcji poznawczych u dzieci z ADHDWpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę wybranych funkcji poznawczych u dzieci z ADHD
TEXT
Kliniczna ocena limfadenektomii zaotrzewnowej jako elementu skojarzonej terapii zarodkowych guzów jądra na podstawie materiału Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-2009Kliniczna ocena limfadenektomii zaotrzewnowej jako elementu skojarzonej terapii zarodkowych guzów jądra na podstawie materiału Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-2009
TEXT
Kliniczne znaczenie ekspresji receptorów estrogenowych, progesteronowych i androgenowych u chorych poddanych leczniczemu zabiegowi operacyjnemu z powodu raka kory nadnerczaKliniczne znaczenie ekspresji receptorów estrogenowych, progesteronowych i androgenowych u chorych poddanych leczniczemu zabiegowi operacyjnemu z powodu raka kory nadnercza
TEXT
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 13. Fasada kamienicyGdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 13. Fasada kamienicy
IMAGE
Blick auf Langfuhr. I [w:] Land- und Strand-Bilder von Danzig und Umgegend nach photographischen Aufnahmen von Hof-Photograph Wilhelm Dreesen in FlensburgBlick auf Langfuhr. I [w:] "Land- und Strand-Bilder von Danzig und Umgegend nach photographischen Aufnahmen von Hof-Photograph Wilhelm Dreesen in Flensburg"
IMAGE
Endowaskularna obliteracja przegrzaną parą wodną jako nowa minimalnie inwazyjna metoda w leczeniu niewydolności żyły odpiszczelowej i odstrzałkowejEndowaskularna obliteracja przegrzaną parą wodną jako nowa minimalnie inwazyjna metoda w leczeniu niewydolności żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej
TEXT
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 13. Drzwi frontowe kamienicyGdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 13. Drzwi frontowe kamienicy
IMAGE
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 3. Fasada kamienicyGdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 3. Fasada kamienicy
IMAGE
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 3-5. PierzejaGdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 3-5. Pierzeja
IMAGE
Ocena wpływu czynników genetyczno-osobniczych i czynników środowiska pracy na orzecznictwo lekarskie, w nagłych incydentach sercowo-naczyniowych na przykładzie członków załóg polskich statków morskich w latach 1988-2014Ocena wpływu czynników genetyczno-osobniczych i czynników środowiska pracy na orzecznictwo lekarskie, w nagłych incydentach sercowo-naczyniowych na przykładzie członków załóg polskich statków morskich w latach 1988-2014
TEXT
Połączenia lotnicze z Gdańska ok. 1929 r. [w:] Wer kennt Danzig? How to see Danzig, Stettin [1929]Połączenia lotnicze z Gdańska ok. 1929 r. [w:] "Wer kennt Danzig? How to see Danzig", Stettin [1929]
IMAGE
Skuteczność Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) u pacjentów po udarze mózguSkuteczność Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) u pacjentów po udarze mózgu
TEXT
Połączenia lotnicze z Gdańska ok. 1929 r. [w:] Wer kennt Danzig? How to see Danzig, Stettin [1929]Połączenia lotnicze z Gdańska ok. 1929 r. [w:] "Wer kennt Danzig? How to see Danzig", Stettin [1929]
TEXT
Evaluation of the effect of selected PI3K/Akt/mTOR and RAF/MEK/ERK pathways inhibitors on proliferation and apoptosis in human H295R adrenocortical cancer cell lineEvaluation of the effect of selected PI3K/Akt/mTOR and RAF/MEK/ERK pathways inhibitors on proliferation and apoptosis in human H295R adrenocortical cancer cell line
TEXT
Blick auf Langfuhr. IIBlick auf Langfuhr. II
IMAGE
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14-16 pierzejaGdańsk Wrzeszcz, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14-16 pierzeja
IMAGE
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 11-13. PierzejaGdańsk Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 11-13. Pierzeja
IMAGE
1 - 100 (Total Results 44309)>>