Explore your Results

ThumbnailTitle
Folk på vei opp fra Nationaltheatret stasjonFolk på vei opp fra Nationaltheatret stasjon
TEXT
Ullevål stadion, idrettsfelt, Aker, jordbruk, Gaustad sykehus og Marka i bakgrunnen.Ullevål stadion, idrettsfelt, Aker, jordbruk, Gaustad sykehus og Marka i bakgrunnen.
TEXT
Anne Maries vei, trevillaer, vegetasjonAnne Maries vei, trevillaer, vegetasjon
TEXT
Hovedhus, fasade sett fra forsiden, AkerHovedhus, fasade sett fra forsiden, Aker
TEXT
Bolighus i rekker, Gjennomfaret, Tåsen, Sognsvannsbanen, forstadsbanetrasé, boligblokk under oppbygging bak, villabebyggelse og Marka i bakgrunnen.Bolighus i rekker, Gjennomfaret, Tåsen, Sognsvannsbanen, forstadsbanetrasé, boligblokk under oppbygging bak, villabebyggelse og Marka i bakgrunnen.
TEXT
Holsteinveien, trevillaer, steingjerde, innkjørslerHolsteinveien, trevillaer, steingjerde, innkjørsler
TEXT
Frognerkilen, Bygdøy allé, Skarpsno (Flyfoto)Frognerkilen, Bygdøy allé, Skarpsno (Flyfoto)
TEXT
Gårdsbruk, våningshus, dyrket mark, engGårdsbruk, våningshus, dyrket mark, eng
TEXT
Norsk Teknisk Museum, hovedfasadeNorsk Teknisk Museum, hovedfasade
TEXT
Nr. 18: villa fra 1876 i pusset tegl, nyrenessanse, Frøknerne Smith & Hall`s Pigeskole. Nr. 20: Bypaleet, leiegård, nyrenessansestilNr. 18: villa fra 1876 i pusset tegl, nyrenessanse, Frøknerne Smith & Hall`s Pigeskole. Nr. 20: "Bypaleet", leiegård, nyrenessansestil
TEXT
Bygårder, parkerte bilerBygårder, parkerte biler
TEXT
Bytrafikk, forretningsstrøk, Kirkeveien i front, Valkyriegata i bakgrunnen, Majorstuen trikkeholdeplassBytrafikk, forretningsstrøk, Kirkeveien i front, Valkyriegata i bakgrunnen, Majorstuen trikkeholdeplass
TEXT
Bytrafikk, Vinkelgården fra 1935 ved Kirkeveien, Majorstuen trikkeholdeplass, Valkyriegate bak.Bytrafikk, Vinkelgården fra 1935 ved Kirkeveien, Majorstuen trikkeholdeplass, Valkyriegate bak.
TEXT
Vinkelgården fra 1935 med Majorstukrysset i forgrunn, biler, fotgjengere. Butikker og reklameskiltVinkelgården fra 1935 med Majorstukrysset i forgrunn, biler, fotgjengere. Butikker og reklameskilt
TEXT
1 - 14 (Total Results 14)