Explore your Results

ThumbnailTitle
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 18ten des Monats Oktober 1785 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 29ten Novemb. des 1786. Jahres publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 18ten des Monats Oktober 1785 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 29ten Novemb. des 1786. Jahres publiziret wurden
TEXT
Schluss des der löbl. vier Herren Ständen des Marggrafthums Mähren den 12. Septembris abgewichenen 1763. angefangenen, und den 26. Septembris laufenden 1764. Jahrs geendigten Land-TagsSchluss des der löbl. vier Herren Ständen des Marggrafthums Mähren den 12. Septembris abgewichenen 1763. angefangenen, und den 26. Septembris laufenden 1764. Jahrs geendigten Land-Tags
TEXT
Tito artykulové na sněmu obecním království českého, kterýž držán byl ... a zavřín léta božího M D LXXVo v auterý po svatém Matauši evangelistu páně ... ode všech tří stavuov téhož království českého svoleni a zavříni jsauTito artykulové na sněmu obecním království českého, kterýž držán byl ... a zavřín léta božího M D LXXVo v auterý po svatém Matauši evangelistu páně ... ode všech tří stavuov téhož království českého svoleni a zavříni jsau
TEXT
Artykul o defensí pro obhajování náboženství pod obojíArtykul o defensí pro obhajování náboženství pod obojí
TEXT
[Práwa saszká = Das sächs. Stadtrecht][Práwa saszká = Das sächs. Stadtrecht]
TEXT
Articuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Novembris, anno 1708. proponiret, und den 18. Julii anno 1709 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArticuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Novembris, anno 1708. proponiret, und den 18. Julii anno 1709 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses 1783-1784 - Článkové všeobecného sněmovního snešení 1783-1784Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses 1783-1784 - Článkové všeobecného sněmovního snešení 1783-1784
TEXT
Artickeln dess allgemeinen Landtag Schlusses, so ... den 9. Monaths-Tag Decembris im 1694. Jahre ... gehalten, und den 27. Junii im 1695. Jahr ... geschlossen von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb bewilliget wordenArtickeln dess allgemeinen Landtag Schlusses, so ... den 9. Monaths-Tag Decembris im 1694. Jahre ... gehalten, und den 27. Junii im 1695. Jahr ... geschlossen von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb bewilliget worden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses 1781-1782 - Článkové všeobecného sněmovního snešení 1781-1782Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses 1781-1782 - Článkové všeobecného sněmovního snešení 1781-1782
TEXT
Artikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 3ten Aug. des abgewichenen 1761sten Jahrs ... proponiret, sodann ... den 25. Octob. 1762 von allen Ständen geschlossen und publ. wordenArtikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 3ten Aug. des abgewichenen 1761sten Jahrs ... proponiret, sodann ... den 25. Octob. 1762 von allen Ständen geschlossen und publ. worden
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagschlusses, welche ... am 20ten Tage des Monats Oktober 1788 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 17ten Januar 1791 publiziret worden sindArtikeln des allgemeinen Landtagschlusses, welche ... am 20ten Tage des Monats Oktober 1788 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 17ten Januar 1791 publiziret worden sind
TEXT
Artickeln des allgemeinen Landtags Schlusses, so ... den 13. Monaths-Tag Februarii im 1682. Jahr gehalten, und den 23. Decembris jetzt ermeldten Jahres ... von allen Ständen dieses Königreichs Böhmen geschlossen wordenArtickeln des allgemeinen Landtags Schlusses, so ... den 13. Monaths-Tag Februarii im 1682. Jahr gehalten, und den 23. Decembris jetzt ermeldten Jahres ... von allen Ständen dieses Königreichs Böhmen geschlossen worden
TEXT
Artickeln desz allgemeinen Landtags, so ... den 20. Monathstag Decemb. an. 1677 gehalten und den 6. Monathstag Junii 1678. Jahrs ... von allen Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArtickeln desz allgemeinen Landtags, so ... den 20. Monathstag Decemb. an. 1677 gehalten und den 6. Monathstag Junii 1678. Jahrs ... von allen Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
Artickl dess allgemeinen Landtags, so ... auff den eylfften Monathstag Decemb. dess sechtzehenhundert zwey und sechtzigsten Jahres aussgeschrieben, gehalten und den 17. Martii jetztlauffenden 1663. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArtickl dess allgemeinen Landtags, so ... auff den eylfften Monathstag Decemb. dess sechtzehenhundert zwey und sechtzigsten Jahres aussgeschrieben, gehalten und den 17. Martii jetztlauffenden 1663. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
Artickuln des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, welche ... den 12. Septembris abgewichenen 1763. Jahrs ... proponiret, und sodann den 27. Septembris 1764 von allen vier Ständen geschlossen wordenArtickuln des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, welche ... den 12. Septembris abgewichenen 1763. Jahrs ... proponiret, und sodann den 27. Septembris 1764 von allen vier Ständen geschlossen worden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses für das Jahr 1806 - Článkové všeobecného sněmovního snešení na rok 1806Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses für das Jahr 1806 - Článkové všeobecného sněmovního snešení na rok 1806
TEXT
Článkové všeobecného sněmovního snešení, kteří ... 21. měsíce října 1782 ... předneseni, potomně ... uzavřeni a 29ho prasince 1783 prohlášeni byliČlánkové všeobecného sněmovního snešení, kteří ... 21. měsíce října 1782 ... předneseni, potomně ... uzavřeni a 29ho prasince 1783 prohlášeni byli
TEXT
Artikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Novembris des 1757. Jahrs proponiret, und den 14. gegenwärtigen Monats-Tag Septembris ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArtikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Novembris des 1757. Jahrs proponiret, und den 14. gegenwärtigen Monats-Tag Septembris ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagschlusses, so ... den 17. Monatstag Octobris 1773 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 8 Novemb. 1774 publiciret wordenArtikeln des allgemeinen Landtagschlusses, so ... den 17. Monatstag Octobris 1773 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 8 Novemb. 1774 publiciret worden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 20ten des Monates Mai 1795 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 21ten April des 1800. Jahres publiziret wordenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 20ten des Monates Mai 1795 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 21ten April des 1800. Jahres publiziret worden
TEXT
Artykulové všeobecného sněmovního snešení, jenž ... šestýho dne měsíce února 1741. přednešeny a sedmýho dne měsíce září téhož roku ... od všech čtyr stavů tohoto království českého zavřeny a vyhlášeny byliArtykulové všeobecného sněmovního snešení, jenž ... šestýho dne měsíce února 1741. přednešeny a sedmýho dne měsíce září téhož roku ... od všech čtyr stavů tohoto království českého zavřeny a vyhlášeny byli
TEXT
Artykulové všeobecného sněmovního snešení, jenž ... dne 18. měsíce ledna léta 1740 předneseny a 17. dne měsíce listopadu téhož roku ... ode všech čtyř stavův tohoto království českého zavřeny a publikovány byliArtykulové všeobecného sněmovního snešení, jenž ... dne 18. měsíce ledna léta 1740 předneseny a 17. dne měsíce listopadu téhož roku ... ode všech čtyř stavův tohoto království českého zavřeny a publikovány byli
TEXT
Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl ... 23. dne měsíce března léta přítomného 1666. a zavřín 14. dne měsíce července podobně léta tohoto běžícího 1666 ... ode všech čtyr stavův království českého svoleni jsauTito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl ... 23. dne měsíce března léta přítomného 1666. a zavřín 14. dne měsíce července podobně léta tohoto běžícího 1666 ... ode všech čtyr stavův království českého svoleni jsau
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 29ten Monats-Tag Martii 1743. proponiret, und den 12. Decembris ejusdem anni ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 29ten Monats-Tag Martii 1743. proponiret, und den 12. Decembris ejusdem anni ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 18. Monaths-Tag Januarii 1740. proponiret und den 17. Novembris ejusdem anni ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 18. Monaths-Tag Januarii 1740. proponiret und den 17. Novembris ejusdem anni ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 6. Februarii 1741 proponiret, und den 7. Septembris ejusdem anni ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 6. Februarii 1741 proponiret, und den 7. Septembris ejusdem anni ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 2. Januarii proponiret, und den 29. Octobris anno 1736 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 2. Januarii proponiret, und den 29. Octobris anno 1736 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 7. Januarii proponiret, und den 13. Novembris anno 1732 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 7. Januarii proponiret, und den 13. Novembris anno 1732 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Januarii 1727 ... proponiret, folgbahr den zehenden Novembris obgedachten 1727sten Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Januarii 1727 ... proponiret, folgbahr den zehenden Novembris obgedachten 1727sten Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Januarii proponiret und den 4. Septembris, anno 1721 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Januarii proponiret und den 4. Septembris, anno 1721 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 22. Monaths-Tag Januarii gegenwärtigen 1704. Jahres proponiret und den 10. Octobris erst-gemeldten 1704. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret wordenArticuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 22. Monaths-Tag Januarii gegenwärtigen 1704. Jahres proponiret und den 10. Octobris erst-gemeldten 1704. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 7. Monaths-Tag Martii proponiret und den 10. Octobris anno 1715 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 7. Monaths-Tag Martii proponiret und den 10. Octobris anno 1715 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln dess allgemainen Landtag-Schlusses, so ... den 3. Januarii inlebenden 1701. Jahrs gehalten, und den 9. Augusti darauff ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArticuln dess allgemainen Landtag-Schlusses, so ... den 3. Januarii inlebenden 1701. Jahrs gehalten, und den 9. Augusti darauff ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
Articul dess allgemeinen Landtags, so ... den 9. Monathstag Martii gehalten und den 8. Monathstag Iulii instehenden 1671. Jahrs ... von allen Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArticul dess allgemeinen Landtags, so ... den 9. Monathstag Martii gehalten und den 8. Monathstag Iulii instehenden 1671. Jahrs ... von allen Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
Articul dess allgemeinen Landtags, so ... den 10. Monaths-Tag Martii gehalten und den 5. Monathstag Maii instehenden 1667. Jahrs ... von allen Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArticul dess allgemeinen Landtags, so ... den 10. Monaths-Tag Martii gehalten und den 5. Monathstag Maii instehenden 1667. Jahrs ... von allen Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
Články všeobecného zemského sněmovního snešení, jenž ... dne 12ho měsíce října 1772 ... přednešeny, pak ode všech čtyr stavů tohoto království českého zavřeny a 24ho listopadu 1773 roku prohlášeny byliČlánky všeobecného zemského sněmovního snešení, jenž ... dne 12ho měsíce října 1772 ... přednešeny, pak ode všech čtyr stavů tohoto království českého zavřeny a 24ho listopadu 1773 roku prohlášeny byli
TEXT
Diese Artickul seynd auff allgemeinem General Landtag, der ... von allen dreyen Ständen dess Königreichs Böhmen, so wol dess Marggraffthumbs Mährern, Hertzogthumbs Schlesien, auch Marggraffthumbs Ober und Nieder Lausitz den Donnerstag nach Oculi anno M.DC.XX auffm Präger Schloss zu halten sich angefangen, und geendet den Montag nach Jubilate desselben Jahrs, gewilliget und beschlossen wordenDiese Artickul seynd auff allgemeinem General Landtag, der ... von allen dreyen Ständen dess Königreichs Böhmen, so wol dess Marggraffthumbs Mährern, Hertzogthumbs Schlesien, auch Marggraffthumbs Ober und Nieder Lausitz den Donnerstag nach Oculi anno M.DC.XX auffm Präger Schloss zu halten sich angefangen, und geendet den Montag nach Jubilate desselben Jahrs, gewilliget und beschlossen worden
TEXT
Články všeobecného zemského sněmovního snešení, jenž ... dne 27ho měsíce října 1761. roku ... přednešeny, nato pak ... 25. října 1762 od všech stavů snešeny a prohlášeny byliČlánky všeobecného zemského sněmovního snešení, jenž ... dne 27ho měsíce října 1761. roku ... přednešeny, nato pak ... 25. října 1762 od všech stavů snešeny a prohlášeny byli
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 16ten des Monats Oktober 1786 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 9ten Novemb. des 1787. Jahres publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 16ten des Monats Oktober 1786 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 9ten Novemb. des 1787. Jahres publiziret wurden
TEXT
Tito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl ... 9. dne měsíce listopadu léta pominulého 1664. a zavřín 18. dne měsíce července léta přítomného 1665 ... ode všech čtyr stavův království českého svoleni jsauTito artykulové na sněmu obecném, kterýž držán byl ... 9. dne měsíce listopadu léta pominulého 1664. a zavřín 18. dne měsíce července léta přítomného 1665 ... ode všech čtyr stavův království českého svoleni jsau
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagsschlusses 1791-1794 - Článkové všeobecného sněmovního snešení 1791-1794Artikeln des allgemeinen Landtagsschlusses 1791-1794 - Článkové všeobecného sněmovního snešení 1791-1794
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 10ten Tage des Monats November 1790 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 2ten April 1793 publizirt wordenArtikeln des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 10ten Tage des Monats November 1790 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 2ten April 1793 publizirt worden
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... den 16ten Tag des Monats Oktober 1787 ... vorgetragen, sodann ... beschlossen, und den 22ten Dezember 1789 publiziret worden sindArtikeln des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... den 16ten Tag des Monats Oktober 1787 ... vorgetragen, sodann ... beschlossen, und den 22ten Dezember 1789 publiziret worden sind
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... den 10ten Tag des Monats Oktober 1786 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und den 25. September 1787 publiziret worden sindArtikeln des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... den 10ten Tag des Monats Oktober 1786 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und den 25. September 1787 publiziret worden sind
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 18ten des Monats Novemb. 1784 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 16ten Novemb. des 1785 Jahres publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 18ten des Monats Novemb. 1784 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 16ten Novemb. des 1785 Jahres publiziret wurden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 20ten Tage des Monats Oktober 1783 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 22. Novemb. 1784 publiziret wordenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 20ten Tage des Monats Oktober 1783 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 22. Novemb. 1784 publiziret worden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 21ten des Monats Oktober 1782 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 29ten Dezemb. des 1783. Jahres publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 21ten des Monats Oktober 1782 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 29ten Dezemb. des 1783. Jahres publiziret wurden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 23ten Tage des Monats Oktober 1780 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 20ten Sept. 1781 publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 23ten Tage des Monats Oktober 1780 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 20ten Sept. 1781 publiziret wurden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 28ten Tage des Monats Oktober 1776 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 4ten Novemb. 1777 publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 28ten Tage des Monats Oktober 1776 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 4ten Novemb. 1777 publiziret wurden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 17ten Tage des Monats Oktober 1774 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 7ten Oktober 1775 publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 17ten Tage des Monats Oktober 1774 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen und am 7ten Oktober 1775 publiziret wurden
TEXT
Artikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 23ten Tage des Monats Oktober 1775 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 23ten Oktober 1776 publiziret wurdenArtikel des allgemeinen Landtagsschlusses, welche ... am 23ten Tage des Monats Oktober 1775 ... vorgetragen, sodann von allen vier Ständen des Königreichs Böhmen beschlossen, und am 23ten Oktober 1776 publiziret wurden
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagschlusses, so ... den 12. Monatstag Octobris 1772 ... proponiret, und sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 24 Novembris 1773 publiciret wordenArtikeln des allgemeinen Landtagschlusses, so ... den 12. Monatstag Octobris 1772 ... proponiret, und sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 24 Novembris 1773 publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 12. Octobris 1770 ... proponiret sodann von allen 4 Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und den 20. Augusti 1771 publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 12. Octobris 1770 ... proponiret sodann von allen 4 Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und den 20. Augusti 1771 publiciret worden
TEXT
Artikeln des allgemeinen Landtagschlusses, so ... den 8. Monatstag Octobris 1771 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 8 Octobris 1772 publiciret wordenArtikeln des allgemeinen Landtagschlusses, so ... den 8. Monatstag Octobris 1771 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 8 Octobris 1772 publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 25. Septembris 1769. proponiret, und den 4. Octobris anno 1770 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 25. Septembris 1769. proponiret, und den 4. Octobris anno 1770 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 12ten Septembris 1768sten Jahrs proponiret, und den 27. Monatstag Septembris 1769 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 12ten Septembris 1768sten Jahrs proponiret, und den 27. Monatstag Septembris 1769 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 19ten Monats-Tag Octobris 1767 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 10. Sept. 1768. publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 19ten Monats-Tag Octobris 1767 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und den 10. Sept. 1768. publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 10ten Monats-Tag Octobris 1765 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheims geschlossen und den 23. Sept. 1766 publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 10ten Monats-Tag Octobris 1765 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheims geschlossen und den 23. Sept. 1766 publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 15ten Monats-Tag Septembris 1766 Jahrs proponiret, und den 12. gegenwärtigen Monats-Tag Octobris 1767 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheims geschlossen, und publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 15ten Monats-Tag Septembris 1766 Jahrs proponiret, und den 12. gegenwärtigen Monats-Tag Octobris 1767 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheims geschlossen, und publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 18ten Monats-Tag Octobris 1764 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheims geschlossen, und den 21. Octob. 1765 publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 18ten Monats-Tag Octobris 1764 ... proponiret, sodann von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheims geschlossen, und den 21. Octob. 1765 publiciret worden
TEXT
Artickuln des allgemeinen Land-Tag Schlusses, so ... den 4ten Monats-Tag Augusti abgewichenen 1762ste Jahrs proponiret, und den 17ten Augusti 1763 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArtickuln des allgemeinen Land-Tag Schlusses, so ... den 4ten Monats-Tag Augusti abgewichenen 1762ste Jahrs proponiret, und den 17ten Augusti 1763 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 16. Monats-Tag Octobris 1752. proponiret und den 27. Septembris des 1753. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 16. Monats-Tag Octobris 1752. proponiret und den 27. Septembris des 1753. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Artikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 21ten Augusti des 1758ten Jahrs proponirt, und den 6ten gegenwärtigen Monats-Tag Septembris ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArtikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 21ten Augusti des 1758ten Jahrs proponirt, und den 6ten gegenwärtigen Monats-Tag Septembris ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 27. Octobris des 1760 ... proponiret, und sodann den 15ten Sept. 1761 von allen vier Ständen geschlossen wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 27. Octobris des 1760 ... proponiret, und sodann den 15ten Sept. 1761 von allen vier Ständen geschlossen worden
TEXT
Artickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 24. Monatstag Sept. 1759 proponiret, und den 1 Monats-Tag Sept. 1760 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArtickulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 24. Monatstag Sept. 1759 proponiret, und den 1 Monats-Tag Sept. 1760 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Octobris 1753 ... proponirt, so dann ... den 5. September 1754 von allen vier Ständen geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Octobris 1753 ... proponirt, so dann ... den 5. September 1754 von allen vier Ständen geschlossen und publiciret worden
TEXT
Artikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Novembris des 1757. Jahrs proponiret, und den 14. gegenwärtigen Monats-Tag Septembris ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArtikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Novembris des 1757. Jahrs proponiret, und den 14. gegenwärtigen Monats-Tag Septembris ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Artikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 17. Monats-Tag Novembris des 1755. Jahrs ... proponiret, und sodann den 17. Maji 1756 von allen vier Ständen geschlossen wordenArtikulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 17. Monats-Tag Novembris des 1755. Jahrs ... proponiret, und sodann den 17. Maji 1756 von allen vier Ständen geschlossen worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Novembris 1751. proponiret, und den 3. Monats-Tag Augusti 1752 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22. Monats-Tag Novembris 1751. proponiret, und den 3. Monats-Tag Augusti 1752 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen, und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 26. Monats-Tag Novembris des 1754 Jahres ... proponiret, und so dann den 30. Octobris 1755 von allen vier Ständen geschlossen wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 26. Monats-Tag Novembris des 1754 Jahres ... proponiret, und so dann den 30. Octobris 1755 von allen vier Ständen geschlossen worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 30. Monats-Tag Septembris 1750. proponiret, und den 23. Monats-Tag Septembris 1751 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 30. Monats-Tag Septembris 1750. proponiret, und den 23. Monats-Tag Septembris 1751 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 15. Monats-Tag Septembris 1749. proponiret, und den 9. Monats-Tag Junii 1750. Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 15. Monats-Tag Septembris 1749. proponiret, und den 9. Monats-Tag Junii 1750. Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 9. Monats-Tag Decembris 1748 proponiret, und den 11. Monats-Tag Septembris 1749. Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 9. Monats-Tag Decembris 1748 proponiret, und den 11. Monats-Tag Septembris 1749. Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22ten Monats-Tag Novembris 1745. proponiret, und den 17. besagten Monats Novembris des darauf gefolgten 1746ten Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 22ten Monats-Tag Novembris 1745. proponiret, und den 17. besagten Monats Novembris des darauf gefolgten 1746ten Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 21ten Monats-Tag Novembris 1746 proponiret und den 19. Octobris 1747 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 21ten Monats-Tag Novembris 1746 proponiret und den 19. Octobris 1747 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 1. Decembris anno 1733 proponiret und den 23. Novembris anno 1734 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 1. Decembris anno 1733 proponiret und den 23. Novembris anno 1734 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 15. Decembris, anno 1738, proponiret, und den 17. Septembris, anno 1739 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 15. Decembris, anno 1738, proponiret, und den 17. Septembris, anno 1739 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 2. Decembris anno 1732 proponiret und den 6. Novembris anno 1733 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 2. Decembris anno 1732 proponiret und den 6. Novembris anno 1733 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 9. Decembris anno 1734. proponiret, und den 6. Septembris anno 1735 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 9. Decembris anno 1734. proponiret, und den 6. Septembris anno 1735 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 10. Decembris, anno 1736. proponiret, und den 26. Novembris anno 1737 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 10. Decembris, anno 1736. proponiret, und den 26. Novembris anno 1737 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 27. Novembris des 1730. Jahrs proponiret, und den 4. Januarii anno 1732 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Land-Tag-Schlusses, so ... den 27. Novembris des 1730. Jahrs proponiret, und den 4. Januarii anno 1732 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 29. Decembris, anno 1729. proponiret, und den 3. Augusti 1730 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 29. Decembris, anno 1729. proponiret, und den 3. Augusti 1730 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen wie auch publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 29. Decembris, anno 1729. proponiret, und den 3. Augusti 1730 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 29. Decembris, anno 1729. proponiret, und den 3. Augusti 1730 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheim geschlossen wie auch publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 13. Decembris 1728. proponiret und den 22. Augusti anno 1729 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 13. Decembris 1728. proponiret und den 22. Augusti anno 1729 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 17. Nov. 1727 proponiret und den 2. Decembris, anno 1728 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 17. Nov. 1727 proponiret und den 2. Decembris, anno 1728 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
[Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses 1725-1726][Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses 1725-1726]
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 6. Novembris des 1724. Jahrs proponiret und den 13. Augusti, an. 1725 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 6. Novembris des 1724. Jahrs proponiret und den 13. Augusti, an. 1725 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses so ... den 4. Septembris des 1723. Jahrs ... eröffnet und den 15. Maii instehenden 1724 Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb beschlossen und publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses so ... den 4. Septembris des 1723. Jahrs ... eröffnet und den 15. Maii instehenden 1724 Jahrs ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb beschlossen und publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 26. Novembris, anno 1721 ... proponiret und den 27. May anno 1722 von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 26. Novembris, anno 1721 ... proponiret und den 27. May anno 1722 von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 4. Decembris, anno 1719 ... proponiret und den 7. Januarii, 1721 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 4. Decembris, anno 1719 ... proponiret und den 7. Januarii, 1721 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 5. Novembris, anno 1717 proponiret und den 12. Maii, anno 1718 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret wordenArticuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 5. Novembris, anno 1717 proponiret und den 12. Maii, anno 1718 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articuln des allgemeinen Landtag-Schlusses so ... den 1. Decembris, anno 1718. proponiret und den 26. Septembris, anno 1719 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wie auch publiciret wordenArticuln des allgemeinen Landtag-Schlusses so ... den 1. Decembris, anno 1718. proponiret und den 26. Septembris, anno 1719 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wie auch publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 20. Novembris, anno 1715 proponiret, und den 15. Aprilis, anno 1717 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 20. Novembris, anno 1715 proponiret, und den 15. Aprilis, anno 1717 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Decembris, anno 1716. proponiret und den 23. Julii, anno 1717 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticulen des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Decembris, anno 1716. proponiret und den 23. Julii, anno 1717 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 27. Novembris anno 1713. proponiret und den 17. Decembris anno 1714 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticuln des allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 27. Novembris anno 1713. proponiret und den 17. Decembris anno 1714 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Monaths-Tag Decembris, anno 1712. proponiret, und den 5. Septembris, anno 1713 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 9. Monaths-Tag Decembris, anno 1712. proponiret, und den 5. Septembris, anno 1713 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Monaths-Tag Novembris, anno 1711. proponiret und den 14. Junii, anno 1712 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret wordenArticuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Monaths-Tag Novembris, anno 1711. proponiret und den 14. Junii, anno 1712 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen, wie auch publiciret worden
TEXT
Articuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Novembris, anno 1709 proponiret, und den 30. Monaths-Tag Maii, anno 1710 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArticuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Novembris, anno 1709 proponiret, und den 30. Monaths-Tag Maii, anno 1710 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
Articuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Monaths-Tag Novembris, anno 1710. proponiret und den 3. Septembris, anno 1711 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret wordenArticuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 12. Monaths-Tag Novembris, anno 1710. proponiret und den 3. Septembris, anno 1711 ... von allen vier Ständen dieses Königreichs geschlossen und publiciret worden
TEXT
Articuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 7. Novembris, anno 1707. proponiret, und den 20. Octobris gegenwärtigen 1708. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen wordenArticuln dess allgemeinen Landtag-Schlusses, so ... den 7. Novembris, anno 1707. proponiret, und den 20. Octobris gegenwärtigen 1708. Jahres ... von allen vier Ständen dieses Königreichs Böheimb geschlossen worden
TEXT
1 - 100 (Total Results 108)>>