Explore your Results

ThumbnailTitle
Drivhusmiljø. Plantearbeide. Potteplanter. Fra Vestre Sogn kommunale gartneri. Albumtittel: Universitetshaven & plassen. UranienborgDrivhusmiljø. Plantearbeide. Potteplanter. Fra Vestre Sogn kommunale gartneri. Albumtittel: "Universitetshaven & plassen. Uranienborg"
TEXT
Turvei mot Haraløkka idrettsanlegg. Albumtittel: TurveiTurvei mot Haraløkka idrettsanlegg. Albumtittel: "Turvei"
TEXT
Trondheimsveien med Sinsentrikken. Vei inn i Torshovdalen i retning vest mot Søndre Åsen. Albumtittel: TorshovdalenTrondheimsveien med Sinsentrikken. Vei inn i Torshovdalen i retning vest mot Søndre Åsen. Albumtittel: "Torshovdalen"
TEXT
Nedre del av Muselunden sett i retning østover mot villabebyggelse. Albumtittel: Torshovdalen Albumtittel: TorshovdalenNedre del av Muselunden sett i retning østover mot villabebyggelse. Albumtittel: "Torshovdalen" Albumtittel: "Torshovdalen"
TEXT
Musikkpaviljongen omgitt av parktrær, inngjerdet plen med blomsterbed i forgrunnen. Folk flanerer. Postkort merket: Oslo. Studenterlunden. (I nederste høyre hjørne Eneret Mittet & Co forsøkt retusjert bort) Albumtittel: SkoleneMusikkpaviljongen omgitt av parktrær, inngjerdet plen med blomsterbed i forgrunnen. Folk flanerer. Postkort merket: Oslo. Studenterlunden. (I nederste høyre hjørne Eneret Mittet & Co forsøkt retusjert bort) Albumtittel: "Skolene"
TEXT
Brakker / Lagerbygninger i Iladalen for oppbevaring av kommunalt anleggs- og vedlikeholdsutstyr innen parkvesenet. (Kommunale rodetomter)Brakker / Lagerbygninger i Iladalen for oppbevaring av kommunalt anleggs- og vedlikeholdsutstyr innen parkvesenet. (Kommunale rodetomter)
TEXT
Ung gutt i dress og med to mat/suppespann på fortau nedenfor Abelhaugens sør-østlige side ved Henrik Ibsens gates (Drammensveien) løp mot Kronprinsens gate og Glitnegården. Anleggsområde ved Abelhaugen. Bil, lastebil, syklist og gående langs gata. 7. juni plass (datidens Triangelplassen).Ung gutt i dress og med to mat/suppespann på fortau nedenfor Abelhaugens sør-østlige side ved Henrik Ibsens gates (Drammensveien) løp mot Kronprinsens gate og Glitnegården. Anleggsområde ved Abelhaugen. Bil, lastebil, syklist og gående langs gata. 7. juni plass (datidens Triangelplassen).
TEXT
Fra Bogerudmyra. Våtmarksområde med gangvei over bekkeløp. Albumtittel: ØstensjøområdetFra Bogerudmyra. Våtmarksområde med gangvei over bekkeløp. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Mann på moped og unger (noen på sykkel) titter på. Lastebil tilhørende BRØDRENE RAASTAD på veien. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/008 og 013) Albumtittel: ØstensjøområdetOversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Mann på moped og unger (noen på sykkel) titter på. Lastebil tilhørende BRØDRENE RAASTAD på veien. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/008 og 013) Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. Mopedkjører på veien. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/007 og 015) Albumtittel: ØstensjøområdetOversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. Mopedkjører på veien. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/007 og 015) Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Våtmarksområde. Vannet sett mot nord. Albumtittel: ØstensjøområdetVåtmarksområde. Vannet sett mot nord. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. Lastebil på veien. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/008) Albumtittel: ØstensjøområdetOversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. Lastebil på veien. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/008) Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. Varevogn sementbil på veien. Bølerområdet oppe til høyre. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/008 og 013) Albumtittel: ØstensjøområdetOversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. Varevogn sementbil på veien. Bølerområdet oppe til høyre. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/008 og 013) Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Eterveien. Unger titter på. Bølerområdet med skiveblokkene oppe til høyre. Albumtittel: ØstensjøområdetOversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Eterveien. Unger titter på. Bølerområdet med skiveblokkene oppe til høyre. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Vårsmelting i Østensjøvannet. Oversvømmede jorder. Albumtittel: ØstensjøområdetVårsmelting i Østensjøvannet. Oversvømmede jorder. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Vårsmelting i Østensjøvannet. Oversvømmede jorder ved Agronomveien. Utdrenering. Albumtittel: ØstensjøområdetVårsmelting i Østensjøvannet. Oversvømmede jorder ved Agronomveien. Utdrenering. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Unger ser på oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Mopedkjører på veien. Albumtittel: ØstensjøområdetUnger ser på oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Mopedkjører på veien. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Lastebil kjører i oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/007) Albumtittel: ØstensjøområdetLastebil kjører i oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Unger (noen på sykkel) titter på. (Jfr. bilde A-20145/Uaø/0002/007) Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Mann på moped og unger ser på oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Bil i veien. Albumtittel: ØstensjøområdetMann på moped og unger ser på oversvømmelse i Østensjøveien ved Bogerudmyra. Bil i veien. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Våtmarksområde. Østensjøvannet sett fra Østensjøveien mot nord. Albumtittel: ØstensjøområdetVåtmarksområde. Østensjøvannet sett fra Østensjøveien mot nord. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Gress- og stråvegetasjon i våtmarksområde ned mot vannet. Albumtittel: ØstensjøområdetGress- og stråvegetasjon i våtmarksområde ned mot vannet. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Netting-gjerde ved gangsti langs vannet. Albumtittel: ØstensjøområdetNetting-gjerde ved gangsti langs vannet. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Villabebyggelse i Abildsø-området med utsikt over Østensjøvannet mot skiveblokkene i Bølerlia. Albumtittel: Østensjøområdet (Flyfoto)Villabebyggelse i Abildsø-området med utsikt over Østensjøvannet mot skiveblokkene i Bølerlia. Albumtittel: "Østensjøområdet" (Flyfoto)
TEXT
Villabebyggelse langs Smedbergveien og Agronomveien. Østensjøvannet midt i bildet. Østensjøjordene med Østensjø gård. Ulsrud og Bøler i bakgrunnen. Albumtittel: ØstensjøområdetVillabebyggelse langs Smedbergveien og Agronomveien. Østensjøvannet midt i bildet. Østensjøjordene med Østensjø gård. Ulsrud og Bøler i bakgrunnen. Albumtittel: "Østensjøområdet"
TEXT
Speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Oppstilling ved flaggfiring. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Oppstilling ved flaggfiring. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Teltleir. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Teltleir. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Teltleir. Oppstilling ved flaggfiring. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Teltleir. Oppstilling ved flaggfiring. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Nordre Håøya med Bjørnehuet til venstre. Bjørnbukta. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Nordre Håøya med Bjørnehuet til venstre. Bjørnbukta. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Nordre Håøya sett mot vest. Båtstø (Røyken) i bakgrunnen. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Nordre Håøya sett mot vest. Båtstø (Røyken) i bakgrunnen. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) og øvre del av Søndre Håøya med speider- og ungdomsleirstedene Mølla ( i midten) og Håøya (til høyre). Håøya leirsted. Gangveier. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) og øvre del av Søndre Håøya med speider- og ungdomsleirstedene Mølla ( i midten) og Håøya (til høyre). Håøya leirsted. Gangveier. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) med speider- og ungdomsleirstedet Mølla i midten. Håøya leirsted. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) med speider- og ungdomsleirstedet Mølla i midten. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) og nordre del av søndre Håøya med speider- og ungdomsleirstedet Mølla i midten. Teltleir. Håøya leirsted. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) og nordre del av søndre Håøya med speider- og ungdomsleirstedet Mølla i midten. Teltleir. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) med speider- og ungdomsleirstedet Mølla. Teltleir. Håøya leirsted. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) med speider- og ungdomsleirstedet Mølla. Teltleir. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) og øvre del av søndre Håøya. Håøybukta. Speider- og ungdomsleirstedet på Håøya i midten (Håøya leirsted). Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over Midtre Håøya (Mellomøya) og øvre del av søndre Håøya. Håøybukta. Speider- og ungdomsleirstedet på Håøya i midten (Håøya leirsted). Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Deltagere i spredt orden. Teltleir. Håøya leirsted. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Deltagere i spredt orden. Teltleir. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over deltagere på speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over deltagere på speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Deltagere samlet ved flaggfiring. Håøya leirsted. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Deltagere samlet ved flaggfiring. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Oppstilling ved flaggfiring. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Oppstilling ved flaggfiring. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Oppstilling ved flaggfiring. Håøya leirsted. Teltleir. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Oppstilling ved flaggfiring. Håøya leirsted. Teltleir. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over speider- og ungdomsleirområdet på Håøya. Håøya leirsted. Håøybukta. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over speider- og ungdomsleirområdet på Håøya. Håøya leirsted. Håøybukta. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Oppstilling ved flaggfiring. Håøya leirsted. Albumtittel: Øiene (Flyfoto)Luftfoto over speider- og ungdomsleirstedet Mølla på Håøya. Oppstilling ved flaggfiring. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene" (Flyfoto)
TEXT
Stupetårnet i Håøybukta. Albumtittel: ØieneStupetårnet i Håøybukta. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Fjellvegg / Steinbrudd? på øya. Albumtittel: ØieneFjellvegg / Steinbrudd? på øya. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Kvinnelige representanter fra Oslo fagsjefers forening på befaring på speider- og ungdomsleirområdet. Albumtittel: ØieneKvinnelige representanter fra Oslo fagsjefers forening på befaring på speider- og ungdomsleirområdet. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Speider- og ungdomsleirbygninger på Håøya. Håøya leirsted. Albumtittel: ØieneSpeider- og ungdomsleirbygninger på Håøya. Håøya leirsted. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Kvinnelige representanter fra Oslo fagsjefers forening på utflukt / befaring. Stupetårnet i Håøybukta. Albumtittel: ØieneKvinnelige representanter fra Oslo fagsjefers forening på utflukt / befaring. Stupetårnet i Håøybukta. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Representanter fra Oslo fagsjefers forening på befaring til speider- og ungdomsleirområdet. Håøybukta. Albumtittel: ØieneRepresentanter fra Oslo fagsjefers forening på befaring til speider- og ungdomsleirområdet. Håøybukta. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Foreningsrepresentanter fra kommunale etater på befaring til speider- og leirområdet. Håøybukta nærmest. Albumtittel: ØieneForeningsrepresentanter fra kommunale etater på befaring til speider- og leirområdet. Håøybukta nærmest. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Foreningsrepresentanter fra kommunale etater på befaring til speider- og leirområdet. Håøybukta. Albumtittel: ØieneForeningsrepresentanter fra kommunale etater på befaring til speider- og leirområdet. Håøybukta. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Sydlige del av Søndre Langåra. Dampbåt. Albumtittel: ØieneSydlige del av Søndre Langåra. Dampbåt. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Sydenden med feriehytten Blåstua på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneSydenden med feriehytten "Blåstua" på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei langs svaberg og stranden på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei langs svaberg og stranden på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei i skogen på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei i skogen på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei i skogen på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei i skogen på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei øst på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei øst på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Svaberg på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneSvaberg på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Feriehytta Årestuen syd på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneFeriehytta Årestuen syd på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei i skogen på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei i skogen på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Feriehytte på en av øyene, muligens Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneFeriehytte på en av øyene, muligens Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei i skogskråningen på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei i skogskråningen på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Gangvei i krattskog på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneGangvei i krattskog på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Utsikt sydvestover fra Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneUtsikt sydvestover fra Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Skip med redningsbåt merket FJELLSTRAND. Fra Søndre Langåra brygge? Albumtittel: ØieneSkip med redningsbåt merket FJELLSTRAND. Fra Søndre Langåra brygge? Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Strandhus / Badehus og brygger på Søndre Langåra. Albumtittel: ØieneStrandhus / Badehus og brygger på Søndre Langåra. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
Seilbåt sleper båt med jolle. Nordenden med tåkeklokken på Søndre Langåra nærmest i bakgrunnen. Albumtittel: ØieneSeilbåt sleper båt med jolle. Nordenden med tåkeklokken på Søndre Langåra nærmest i bakgrunnen. Albumtittel: "Øiene"
TEXT
1 - 66 (Total Results 66)